Українська академія банківської справи Національного банку УкраїниСторінка4/4
Дата конвертації07.12.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Список РекомендоваНоЇ літератури

Основна


 1. Безвершук Ж. О. Історія культури в термінах і назвах : словник-довідник / Ж. О. Безвершук. – К., 2003.

 2. Бокань В. А. Історія культури України : навч. посіб / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К., 1998.

 3. Вишеславський Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелінда. – Париж ; Київ, 2010.

 4. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К., 2009.

 5. Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – К., 2002.

 6. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О. Ю. Павлової. – 2-ге вид. – К., 2013.

 7. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. – К., 2007.

 8. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О. Ю. Павлової. – К., 2012.

 9. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. В. Кордон. – К., 2003.

 10. Корінний М. М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М. М. Корінний, Г. Г. Потапов, В. Ф. Шевченко. – К., 2000.

 11. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К., 2003.

 12. Кормич А. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ ст.) : навч. посібник / А. І. Кормич, В. В. Багацький. – Х., 2002.

 13. Культура українського народу : навч. посібник / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко та ін. – К., 1994.

 14. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : курс лекцій / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К., 1992.

 15. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – К., 2000.

 16. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – К., 2009.

 17. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 2-ге вид. – К., 2010.

 18. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2006.

Додаткова


 1. Бокань В. А. Культурологія : навч. посіб. / В. А. Бокань. – К., 2000.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу / О.Воропай. – К., 1993.

 3. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–XVІІІ ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К., 1966.

 4. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 5. Історія української культури : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. А. І. Зякун]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУˮ, 2014.

 6. Історія українського мистецтва : у 6 т. / за ред. М. П. Бажана. – К., 1967. – Т. 5, 6.

 7. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920–1930-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – К., 1993.

 8. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – К., 2005.

 9. Історія української культури. – 3-тє вид. – К., 2000.

 10. Культура українського народу. – К., 1994.

 11. Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров. – К., 1994.

 12. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992.

 13. Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства / О. Моця, В. Ричка. – К., 1996.

 14. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

 15. Нічик В. М. Петро Могила в Україні / В. М. Нічик. – К., 1997.

 16. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1997.

 17. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-ге вид. – К., 2001.

 18. Семчишин М. Тисячоліття української культури / М. Семчишин. – К., 1993.

 19. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності / О. Сидор-Гібелінда. – К., 2008.

 20. Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия / авт.-сост. В. В. Богуславский : в 2-х т. – М., 2005.

 21. Сумщина в іменах : енциклопедичний довідник. – Суми, 2003.

 22. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця ХVІ ст. / Ю. І. Терещенко. – К., 1996.

 23. Українська культура: лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

 24. Українська художня культура : навч. посіб. – К., 1996.

 25. Феномен української культури. – К., 1997.

 26. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія / З. І. Хижняк. – К., 2001.

 27. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1996.

Інформаційні ресурси


 1. Культура та мистецтво України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : histua.com/knigi/narisi-z-istorii-ukraini.

 2. Побожій С. І. Петро Левченко і Сумщина [Електронний ресурс]. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/ 4148.

 3. Побожій С. І. Художнє життя Сумщини першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/ handle/123456789/8008.

 4. Словник основних термінів української та зарубіжної культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:ua.convdocs.org.

 5. Cтеценко В. І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка [Електронний ресурс] / В. І. Cтеценко. – Режим доступу : www.franko.lviv.ua.

 6. Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо підготовки реферату для студентів 1 курсу економічного та юридичного факультету денної форми навчання / уклад. С. І. Побожій / Українська академія банківської справи. – Суми, 2002. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/ 6984.

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ


Словник термінів і понять

Укладач


Побожій Сергій Іванович

Редагування А. О. Карпенко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. височанська

Підписано до друку 03.06.2014. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 1,88. Умов. друк. арк. 2,50. Зам. № 1342

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 66-51-27Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 4694 від 19.03.2014

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал