України практичний посібник Київ 2014 2Pdf просмотр
Сторінка34/35
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.48 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
отримати зворотний зв‘язок від учасників семінару. Учасники висловлюються в групах щодо реалізації їхніх очікувань від семінару. Представники від кожної групи озвучують наскільки збулися їхні

476 очікування від сьогоднішньої зустрічі.
13 Вправа Тепло наших рук. ( 5 хв. )
Мета надати можливість учасникам виразити свої особисті побажання, відчути, що інші їх уважно слухають. Учасникам пропонують перед виходом потиснути колегам руки і коротко висловити особисті побажання, які починатимуться з вислову Я вірю.

477
РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІКУ
РОБОТІ З ДЕВІАНТНИМИ ДІТЬМИ

3.1. ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
ДЛЯ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИХ
ПІДЛІТКІВ
(з використанням елементів арт-терапії)
Автор-упорядник:
Абухажар Олена Петрівна, практичний психолог Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
№26 Тернопільської міської ради Тернопільської області Початкові ознаки педагогічної занедбаності, звичайно, проявляються в різноманітних змінах емоційної сфери – нестійкості емоцій, пониженому настрої, роздратованості, негативному відношенні до предмета, в якому підліток немає успіху, до вчителя-предметника і т.д. Хронічна емоційна напруга в подібних випадках звичайно знаходить вихід в посиленому спілкуванні із ровесниками поза школою. Поступово змінюється характер підлітка, набувається негативний досвіді особистість може в цілому змінитися в негативному напрямку. Саме тому до уваги спеціалістів соціально-психологічного сектору пропонується програма, метою якої є допомогти важковиховуваному учневі краще усвідомити себе, свої потреби та можливості сприяти формуванню у дитини нових ефективних способів поведінки.
Мета: реконструкція повноцінних контактів дитини з однолітками гармонізація образу Я усунення перекручувань емоційного реагування та стереотипів поведінки формування компетентності в особистісному самосприйнятті.
Завдання:
1.
Формування соціальної довіри. Розвиток соціальних емоцій. Розвиток самосприйняття та формування самоповаги. Розвиток соціальної активності дітей. Навчання вміння самостійно вирішувати проблемні ситуації та гідно виходити із кризових станів. Формування адекватної самооцінки, усвідомлення власних потреб та цінностей. Загальна кількість занять 9 Тривалість заняття 45-50 хвилин. Частота занять один раз на тиждень.

478 Форма роботи групова. Категорія учасників 7-8 класи.

Правила роботи в групі
Тлумачення цінування часу За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко й чітко.
Ввічливість
Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам'ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна для поповнення спільної скарбнички групового досвіду.
Позитивність
Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви - це непродуктивно, заважає досягненню мети тренінгу.
Говорити від свого імені
Вислови на зразок Всі так думають не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися «Я-висловлюваннями» (Я вважаю, Я так думаю, На мій погляд тощо. Якщо потрібно висловити невласну думку чи інформацію, потрібно послатися на конкретне джерело (людину, документ, книгу, статтю тощо.
Правило додавання
Нові вислови, думки додаються до тих, що були оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, не нівелюють їх. На одне запитання може бути багато різних відповідей, і кожний має право на власну думку та її висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не стосуються теми тренінгу або принижують людську гідність (дискримінують когось за ознаками статі, національності, релігійних переконань, зовнішності, віку тощо.
Правило добровільної активності
Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось із учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру.
Конфіденційність
Всі учасники зобов'язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе вході тренінгу.
Правило СТОП
Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусь тренінгову дію пропустити хід) без додаткових пояснень причин цього.

479
Правило підведеної руки
Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, підводячи руку вгору.
Зворотний зв'язок
Зворотний зв'язок - це висловлювання учасників щодо своїх міркувань з приводу сенсу та способів вирішення завдань, власного стилю навчальної діяльності, пошуку ефективних шляхів вирішення проблем тощо. Такі висловлювання дають можливість учасникам пізнавати унікальний досвід інших людей, бачити себе їхніми очима. Тренер має стежити, щоб висловлювання були описовими, а не оцінювальними конструктивними, мали позитивну спрямованість, не містили негативних вказівок тощо. За необхідності тренер повинен вирівнювати ситуації, коригуючи висловлювання учасників, змінюючи акценти, наголошуючи на позитиві й конструктивні. Зворотний зв'язок здійснюється безпосередньо походу обговорення теми, виконання вправи чи завдання.
ЗАНЯТТЯ 1
Знайомство
Мета заняття: первинне знайомство учасників тренінгу один з одним, їх зближення отримання первинної інформації про кожного з учасників.
1. Вправа на знайомство «Самопрезентація».
Мета: зближення учасників групи, знайомство. Учасники сідають у коло. Школярам пропонується по черзі (по колу) повідомляти іншим членам групи таку інформацію про себе своє ім‘я; основне захоплення, хоббі;

2 найкращі риси свого характеру.
Рекомендації: норму постановки питань вводить ведучий особистим
прикладом.
Ставлячи
запитання,
ведучий
демонструє
учасникам
зацікавленість в отриманні інформації, а також допомагає йому більш повно
відкритись.
2. Вправа «Самопрезентація через символи (використовуються
елементи арт-терапії).
Мета: зближення учасників групи, знайомство. Учасникам пропонується зобразити на аркуші паперу формату А власну самопрезентацію у вигляді символів або знаків. Слід намалювати 5 своїх рис характеру або особливостей особистості, використовуючи символи та інші зображення. Після завершення слід об‘єднатись у групи та обговорити малюнки із учасниками.
3. Вправа Таблички з іменами
Мета: знайомство одержання первинної інформації про кожного з учасників.

480 Кожний підліток пише на табличці своє ім‘я та малює свій символ, або емблему, яка відображала б життєве кредо учасника. Після завершення роботи діти називають свої імена та розшифровують свої емблеми.
4. Вправа Молекули
Мета: підвищення позитивного настрою та згуртованості групи емоційне й м‘язове розслаблення. Психолог промовляє Уявімо, що всі ми – атоми. Атоми виглядають так
– слід зігнути руки в ліктях і пригорнути кисті до плечей. Атоми постійно рухаються і час від часу об‘єднуються в молекули. Число атомів у молекулах може бути різним, воно буде таким, яке я назву. Зараз усі швидко починають рухатись по кімнаті, а коли я назву якесь число ( наприклад, три ), атоми повинні об‘єднатись в молекули – по 3 атоми в кожній. Молекули виглядають так стаємо обличчям одне до одного, торкаючись передпліччями.
5. Вправа Три товариші
Мета: знайомство одержання первинної інформації про кожного з учасників формування комунікативних навичок. Група розподіляється на підгрупи по троє учасників у кожній. На кожну підгрупу видається анкета.
Анкета Три товариші
Ось три речі, які любимо ми всі
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________ Ось три речі, яких не любимо ми всі
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.___________________________________________________________ У цьому ми відрізняємось одне від одного
Ім‘я___________________Я відрізняюся від інших тим, що я
Ім‘я___________________Я відрізняюся від інших тим, що я
Ім‘я___________________Я відрізняюся від інших тим, що я

6. Вправа Незавершені речення
Мета: усвідомлення власних думок, потреб та самоаналіз. Учасникам пропонується продовжити на власний розсуд запропоновані речення. Мені здається, що я. Найбільше вжитті я ціную…

Думаю, що скоро я…

481 Якби я зміг, то я б…
7. Рефлексія
Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.
ЗАНЯТТЯ 2
Посилення згуртованості
Мета заняття підвищення позитивного настрою та подальшої згуртованості групи формування навиків спільної діяльності усвідомлення себе в колективі.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.
2. Вправа Пересядьте всі ті, хто…»
Мета: підвищення позитивного настрою та згуртованості групи емоційне й м‘язове розслаблення. Із кола вибирається один стілець. Ведучий говорить Пересядьте всі, хто в джинсах (у кого є сестра, чий улюблений колір червоний і т. д. ). Той учасник, який забарився, і якому не вистачило стільця, - стає ведучим.
3. Вправа «Об’ємний малюнок (використовуються елементи арт-
терапії).
Мета: розвивати вміння виконувати спільну діяльність, формувати позитивний емоційний контакт учасників групи естетичні відчуття. Усі учасники одночасно по команді починають малювати спільну картину. Для цього готується спеціальний розчин із клею, солі, муки, оливкової олії та вибраного кольору фарби (у відповідній пропорції. Завдання учасників не залишити зовсім вільного місця на ватмані. Можна дозволяти домальовувати свій малюнок та заходити на чужу територію.
4. Вправа Знайди себе
Мета: сприяння саморозкриттю робота з образом Я. Учасникам пропонується набір різних предметів черепашка, іграшка, машинка, кубик, м‘ячик і т. д. Пропонується подивитись на них і вибрати один предмет, якийсь чимось схожий на вас, чимось подобається придумати і розповісти історію про цей предмет або персонаж. Особливу увагу приділити власним відчуттям, які виникли вході виконання вправи.
5. Вправа Групова скульптура
Мета: згуртування учасників групи формування навичок спільної діяльності усвідомлення себе в колективі. Учасникам групи пропонується на власний розсуд створити будь-яку скульптуру, де кожен з учасників буде задіяний і зображатиме якусь частину скульптури. Після завершення слід обговорити свої відчуття, коли зображали ту чи іншу частину спільної скульптури. Чи зручно було Що хотілось би змінити

482
6. Рефлексія
Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.
ЗАНЯТТЯ 3
Мій світ
Мета заняття розвиток згуртованості групи, зняття напруженості створення атмосфери єдності.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.
2. Вправа Комплімент
Мета: створення атмосфери єдності підвищення позитивного настрою розвиток вміння зробити приємно іншому. Учасники групи по колу роблять комплімент сусіду справа у формі словесного повідомлення. Слід наголосити, що за отриманий комплімент та приємні слова необхідно подякувати та посміхнутись у відповідь.
3. Вправа Дзеркало
Мета: емоційне усвідомлення своєї поведінки зниження напруженості подолання непевності формування довільного контролю. Учасники стають у дві шеренги обличчям одне до одного, розбиваючись на пари, один - ведучий, другий - дзеркало. Ведучий дивиться в дзеркало, а воно віддзеркалює усі його рухи. Після завершення учасники міняються ролями, а потім і напарниками.
4. Вправа Клейовий дощик
Мета: розвиток згуртованості групи зняття напруженості. Діти стають одне за одним і, тримаючись за плечі того, хто стоїть попереду, долають перешкоди піднятися та зійти зі стільця, проповзти під столами, обігнути широке озеро та інше.
5. Вправа Не хочу хвалитися, алея Мета зняття внутрішніх затисків пошук внутрішніх ресурсів. Учасники по черзі закінчують речення Не хочу хвалитися, алея. Рефлексія

Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.
ЗАНЯТТЯ 4
Уміння слухати
Мета заняття розвиток вміння бути уважним до себе, до інших учасників, формування навичок підпорядковуватись наказам.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.

483
2. Вправа Зіпсований телефон
Мета: розвиток вміння бути уважним, передавати точно отриману інформацію. Грають п‘ятеро учасників, решта – глядачі. Чотирьох учасників просять вийти за двері і по одному заходити до кімнати. Завдання максимально точно передати отриману інформацію. Зачитується текст, кожний учасник передає його наступному, результат порівнюють із оригіналом. Усі учасники обговорюють такі питання що заважало точно передати інформацію, що спотворює інформацію, якнайточніше передати інформацію.
3. Вправа Хто швидше
Мета:
розвиток згуртованості групи формування навичок підпорядковуватись наказам. Учасники діляться на 2 команди. В кожній команді вибирається капітан, який буде керувати діями усіх учасників. Капітан повинен побудувати гравців команди в квадрат, трикутник, коло, букву, пташиний косяк. або побудувати в шеренгу за зростом, кольором волосся, алфавітом імен, розміром ніг.
4. Вправа Малюємо музику (використовуються елементи арт-
терапії).
Мета: формування вміння прислухатися до власних відчуттів розвиток креативності. Звучить мелодія. Учасники тренінгу уважно слухають музику та одночасно намагаються намалювати фарбами свої відчуття на аркуші. Намальоване повинне відображати ті емоції, що виникли під час прослуховування мелодії. Після завершення слід провести обговорення.
5. Вправа «Мальованки»
Мета: формування вміння виконувати отриману інструкцію усвідомлення власної поведінки у незапланованих ситуаціях, вміння підкорятись іншим. Учасники поділяються на 2 групи. Одна група виходить за двері. Першій групі тренер дає завдання на аркуші намалювати будинок, а другій групі дає завдання взяти в свою руку учня, який малює, і намалювати дерево. Питання для обговорення чи було вам зручно Як ви себе почували
6. Вправа Ніхто не знає
Мета: створення атмосфери прийняття та розуміння розвиток емпатії. Перекидаючи м‘яч по колу, учасники продовжують фразу Ніхто з вас не знає, що я умію шити, співати, грати на баяні та інше ).
7. Рефлексія
Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

484
ЗАНЯТТЯ 5
РОБОТА З «Я-ОБРАЗОМ»
Мета заняття саморозкриття учасників, усвідомлення власних потреб та якостей особистості формування позитивної самооцінки.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.
2. Вправа Вузький міст
Мета: підвищення позитивного настрою та згуртованості групи. На підлозі крейдою накреслено тонку лінію, необхідно вдвох пройти по цьому мосту.
3. Вправа «10 Я
Мета: саморозкриття, робота з образом Я. Учасникам необхідно 10 раз відповісти на запитання Хто Я Який Я. Аркуші із завданням не підписуються, практичний психолог перемішує їх і зачитує, учасники намагаються здогадатися, хто автор.
4. Вправа Галявина
Мета: усвідомлення свого Я та місця в колективі розвиток позитивних емоцій там язеве розслаблення. Тренер пропонує учасника прислухатись до власних відчуттів, глибоко подихати, зручно сісти та уявити собі, що вони опинились на галявині, яка вкрита безліччю квітів, рослин та зелені. Практичний психолог просить уявити себе якоюсь однією із цих рослин. Якою саме Після того, як кожен з учасників закінчив, слід розташуватись в кімнаті, уявляючи, що це галявина, зайняти своє місце на ній. Обговорити, чи зручно знаходитись саме на цьому місці Можливо, щось заважає Зробити дію, після якої учаснику стане комфортніше.
5. Вправа Мій силует (колажування).
Мета: саморозкриття, формування позитивної самооцінки та самосприйняття власного образу Я. Учасникам групи пропонується створити власний колаж на аркуші формату А. Необхідно вирізати із запропонованих журналів по частинці власний силует. Наклеїти на папір. Після цього знайти 10 висловів, надрукованих у газетах чи журналах, які теж відображають якісь сторони власної персони, і наклеїти біля уже створеного силуету. Обговорити хід та результат виконання вправи. Що зрозуміли для себе після виконання завдання
5. Рефлексія
Учасники по колу характеризують свій настрій, обмінюються думками й почуттями щодо проведеного заняття.

ЗАНЯТТЯ 6
Відчуй себе любимим
Мета заняття створення позитивного настрою, формування

485 самооцінки, усвідомлення власних позитивних рис та цінностей.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.
2. Вправа Тріски пливуть річкою
Мета: розвиток тактильних відчуттів. Учасники стають у 2 шеренги на відстані витягнутої руки одне від одного – вони береги. Один учасник – тріска. Він повільно пропливає між берегами, вони м‘якими дотиками допомагають трісці. Вправу можна проводити із розплющеними та заплющеними очима.
3. Вправа Таємний друг
Мета: створення позитивного настрою, розвиток почуття довіри один до одного. На початку заняття учасникам пропонується витягнути із скриньки один аркуш, на якому написано ім‘я одного із учасників групи. Це буде таємний друг. Не можна зовнішніми діями ніяк показувати, хто саме дістався в якості друга. Листочок сховати. Дітям наголосити, що протягом цілого заняття ця людина повинна отримувати від вас лише приємні емоції та вчинки, турботу та любов. Адже ми так часто забуваємо, що людям слід посміхатися і довіряти
– і лише тоді вимагати такого ж ставлення до себе
4. Вправа Мої досягнення
Мета: пошук внутрішнього ресурсу підвищення самооцінки. Кожен учасник пише на аркуші паперу проте, чого він досяг останнім часом, після чого аркуші вивішуються перед усіма учнями, зміст зачитується та обговорюється в групі. Після кожного обговорення досягнення група аплодує автору.
5. Вправа « ГУСАК »
Мета: пошук внутрішнього ресурсу усвідомлення власних позитивних рис та цінностей. Учасникам групи слід продовжити запропоновані речення, прислухаючись до самого себе. Гарно роблю Умію Сподіваюсь Активно вивчаю Креативно сприймаю
6. Вправа Ми тебе любимо
Мета: емоційна підтримка установлення довірливих стосунків. Усі учасники стають вколо. Кожен по черзі виходить в центр, діти хором називають його ім‘я тричі. Потім хором вимовляють фразу Ми тебе любимо
7. Вправа Таємний друг
Мета: створення позитивного настрою, розвиток почуття довіри один до одного.

486 Пригадати чиє ім‘я було написано на аркуші, що дістався на початку заняття. Підійти до свого таємного друга та зробити йому щось приємне сказати комплімент, вручити символічний подарунок, обійняти і т. д.
8. Вправа Спасибі за чудовий день
Мета: розвиток вміння яскраво й виразно дякувати. Учасники по черзі беруться заруки і говорять одне одному Спасибі за чудовий день Потім, коли утвориться коло, усі разом промовляють Спасибі, до побачення, до зустрічі
ЗАНЯТТЯ 7
Шлях довіри
Мета заняття: формування почуття довіри до оточуючих; розвиток почуття безпеки.
1. Вправа Вітання
Усі учасники групи вітаються, називаючи одне одного на ім‘я.
2. Вправа Малюнок на піску
Мета: створення позитивного налаштування на роботу розвиток креативності та уяви. Учням пропонується вправа, для якої необхідно мати аркуш формату А, клей та пісок. Тренер пропонує учасникам розслабитись, глибоко подихати, за бажанням закрити очі та уявити собі, що вони опинились на берегу моря ( гарна погода, лагідне сонечко, теплий пісок, вода. Рука мимоволі вимальовує щось на піску… Необхідно зафіксувати свій погляд на малюнку, запам‘ятати його. Після релаксації повернутись назад і клейом намалювати свій малюнок на аркуші. Потім посипати зображення піском. Прислухатись до своїх відчуттів. Поділитись враженням від вправи.
3. Вправа Сліпий і поводир
Мета: формування почуття близькості розвиток почуття безпеки уміння співпереживати. Вправа проводиться в парах. Один – сліпий, другий – його поводир, який повинен провести сліпого через різні перешкоди (у сліпого зав‘язані очі. Після подолання маршруту учасники міняються ролями.
4. Вправа Воскова паличка
Мета: формування почуття довіри до оточуючих; розвиток почуття безпеки. Група стоїть у щільному колі. У центрів розслабленому стані стоїть один учасник. Він починає падати (не згинаючи ніг) у якийсь бік. Група ловить його і повертає назад. Перший варіант людина сама вибирає, куди падати. Другий варіант група качає людину в якому-небудь напрямку. Техніка безпеки. Вихідне положення стоячих уколі- права нога вперед, ліва позаду в упорі, руки витягнуті вперед. Людину ловлять на долоні. Від групи потрібні велика увага й акуратність, інакше людині можна нашкодити. Якщо в групі є зовсім слабка людина, то можна або поставити її між двома

487 сильними, або поставити позаду неї сильнішу людину, яка просуне руки їй під плечі та дублюватиме її (при цьому важливо не скривдити саме цього учасника.
5. Вправа День народження»
Мета: згуртувати групу, дати можливість дітям висловити образи. Обирається іменинник. Всі діти дарують йому подарунки жестом, мімікою. Іменинник повинен відгадати, що йому дарують.
6. Вправа Розкажи про мене»
Мета: визначення співпадання самооцінки особистісних якостей з оцінкою оточуючих.
Обладнання: аркуш паперу А, список особистісних якостей.
Хід вправи: група ділиться на 4 підгрупи. Відповідно по одному представнику з групи виходять за двері. Кожна група складає характеристику свого представника. Діти повертаються в класі представник групи зачитує їхні характеристики.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал