України практичний посібник Київ 2014 2Pdf просмотр
Сторінка24/35
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.48 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
Вправа: Чи змінився я (15 хв.)
Мета: розвиток самосвідомості, позитивного самосприйняття, рефлексія власного досвіду.
Хід вправи на аркуші потрібно написати найкращі сторони свого Яна даний момент, а в центрі намалювати автопортреті написати власне ім‘я. Потім порівняти з презентацією з першого заняття. Презентувати себе нового.
Обговорення:


Що в вас змінилося?

Чи змінили ви своє мачення поганого і хорошого у вас?

Чи допомогли наші заняття вам краще пізнати інших і себе
Вправа Створення соціальної реклами (20 хв.)
Мета: актуалізувати плани на майбутне. Хід вправи учасникам потрібно за допомогою малюнків, вирізок із журналів, кольорового паперу, ножиць, клею, олівців створити соціальну рекламу Наше майбутнє залежить від нас та презентувати її. (учасників об‘єднуємо у 2-3 групи ).
Вправа Чи задоволений я (3 хв.)
Мета: Ця вправа дасть групі можливість перевірити, наскільки учасники задоволені одне одним і спільно виконаною роботою. Інструкція Мені б хотілося, щоб виразом з'ясували, наскільки ви задоволені спільно виконаною роботою. Я покладу книгу всередину кола. Ті з вас, хто дуже задоволений нашою співпрацею, хай підійдуть ближче до книги. Ті, хто незадоволений, хай відійдуть від книги подалі. Ви можете вибрати будь-яку відстань, щоб показати, наскільки ви задоволені співпрацею. Встаньте мовчки туди, де вина вашу думку, повинні знаходитися. Почекайте, поки кожен займе своє місце. Хай кожний з вас двома словами пояснить, що привело його до цього місця. Чим він задоволений, чим - незадоволений Що видумаєте про ті місця, які зайняли інші
Підбиття підсумків (10 хв.)
Мета: визначити чи справдились очікування відвід спільної роботи протягом тренінгового блоку.
Хід вправи тренер малює на аркуші гору, а очікування учасників, записані на клейких папірцях, розміщуються біля її підніжжя. Наприкінці тренінгового блоку учасники аналізують, які очікування справдилися, і переносять їх ближче до вершини.
Побажання учасників
- Які у мене є пропозиції щодо поліпшення співпраці в групі
- Що ще я хочу сказати учасникам групи

350
Література
1.
Андреев ВИ. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. — Казань, 1992. Безпалько О, Савич Ж. Спілкуємось та діємо Навч.-метод.посіб. - К Навч.книга, 2002.
3.
Гришина Н. В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому приходится разрешать конфликты. — СПб.: Сова, 1993.
4.
Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. — СПб., 2001. Іванова ВВ. Прояви агресивності у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 5.
6.
Єфремцева С.А. Тренінг спілкування для старшокласників. Київ,
1994.
7.
Журавльова Л. Профілактика торгівлі людьми // Психолог. - 2009. -
№ 48.
8.
Калошин В. Ф. Стресу педагогічній діяльності. Харків, 2008.
9.
Козлов Н. Как относиться к себе и людям или практическая психология на каждый день. – М Новая школа, 1996. Коробова О. Планування майбутнього – шлях до успіху // Психолог-
2010. - № 45. Кравчук Л. Світ емоцій (корекційно-розвивальна програма для підлітків) // Психолог. - 2010. - № 17. Купа І. Клуб лідерів (корекційно-розвивальна програма для підлітків Психолог. - 2011. - № 13.
13.
Ложкин Г.В., Пов‘якель НІ. Психологія конфлікту теорія і сучасна практика Навчальний посібник.-К. , 2006.
14.
Мяктінова Я. Профілактика негативних явищ серед молодій підлітків // Шкільний світ. - 2010. - № 29-30.
15.
Напреѐнко А.К., Петров К.А. Психологическая саморегуляція. Київ,
«Здоров'я», 1995.
16.
Рогов С. И. Настольная книга практического психолога. М
Просвещение, 1995.
17.
Ткачук А. Агресія як форма прояву девіантної поведінки // Психолог.
- 2010. - № 45.
18.
Тригук О. Агресивність // Психолог 2. Три гук О. Я – асертивний (соціально-психологічний тренінг для старшокласників) // Психолог. - 2011.- № 5.
20.
Хасан БИ. Конструктивная психология конфликта. — СПб.:
ПИТЕР, 2003.
21.
Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. —
Минск: Амалфея, 1997. Самооцінка учня / упор. С.Максименко, Н.Шевченко, О.Главник.-К.:,
Главник, 2004.

351
2.7. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Гіду А.Ю., практичний психолог ЗНЗ № 16 м. Ізмаїл, Одеська обл.

Вступ.
Сучасні тенденції в Україні - посилення майнової нерівності людей, різке зниження їх суспільної затребуваності, корозія духовних цінностей, руйнація ідеалів, наростання соціальної і психологічної дезорієнтації та дезадаптації індивіда, високий рівень безробіття, ускладнення криміногенної ситуації, поширення процесів деформації сім‘ї - все це однозначно негативно відбивається на психіці дітей і підлітків. Сприятливим ґрунтом для посилення гостроти підліткових криз є ситуація, коли самі власне суспільні цінності переживають період переосмислення. Тоді війна з моральними засадами збоку підлітка набуває особливо агресивних формі ведеться з максимальною самовіддачею. Слід особливо наголосити на тому, що сьогодні у суспільстві актуалізується необхідність повернутися обличчям до підлітків. Їхні проблеми неповинні розв‘язуватися вулицею чи придушуватись у зародку. Вони мають вирішуватися з участю батьків, спільно з психологами, психотерапевтами, педагогами. За цих умов цілеспрямована корекційно-розвивальна робота здатна допомогти подолати актуальні для них життєві проблеми, а також допомогти їм засвоїти ефективні способи їх вирішення в майбутньому.
Мета:
1. Надання підліткам можливості усвідомити важливість набуття ними соціальних навичок.
2. Актуалізація процесу соціального самовизначення.
3. Створення умов формування позитивного самовідношення.
4. Розуміння себе як особистості і знаходження способів особистого розвитку знання внутрішньо особистісних конфліктів і напружень.
5. Формування вміння організації оптимального спілкування, конструктивного вирішення конфліктів в спілкуванні. Головні завдання вироблення адекватних і ефективних навичок спілкування формування ціннісних орієнтацій і соціальних навичок, які дають можливість адаптуватися в умовах колективу класу і школи надання підліткам можливості усвідомити важливість набуття ними соціальних навичок формування почуття відповідальності за власне життя, розвиток моральної свідомості, духовності, шляхом оволодіння духовними цінностями.
Критерії добору учнів

352 У групу входять ізольовані, знехтувані учні, учні з гіперактивною поведінкою, учні із зниженою мотивацією до навчання, замкнуті учні. Етапи роботи Програма складається з дев‘яти занять, тривалістю близько години, які проводяться один раз кожного тижня. й етап. Початкове тестування учасників групи з метою виявлення особливостей емоційно-особової сфери і типових способів взаємодії. й етап. Безпосередня робота над темами програми. й етап. Проведення підсумкового тестування. Отримання зворотного зв'язку від підлітків за наслідками тренінгу. й етап. Обробка результатів тренінгу, проведення круглого столу з викладачами для аналізу і підведення підсумків роботи. й етап. Зустріч з батьками (за їх бажанням.
№ з/п Зміст заняття
1. Правила групи
1. Вправа Знайомство
2. Інформаційне повідомлення Правила групи
3. Вправа Прядіння пряжі
4. Вправа Взаємне інтерв'ю‖
5. Інформаційне повідомлення Мій настрій
6. Вправа Самопізнання хв)
2. Я і мої соціальні ролі
1. Вправа На якого казкового героя я схожий
2. Інформаційне повідомлення Ролі і маски у нашому житті
3. Вправа Групова дискусія
4. Гра Маски, які ми одягаємо
5. Підведення підсумків
3. Я і мої соціальні ролі (продовження)
1. Вправа Перетворення
2. Інформаційне повідомлення Зміна ролей
3. Вправа Мозковий штурм
4. Вправа Грана зміну ролей
5. Підведення підсумків
4. Самооцінка
1. Вправа Мій портрету променях сонця
2. Інформаційне повідомлення Місце самооцінки у нашому житті
3. Групова дискусія Як ми підтримуємо і покращуємо свою самооцінку
4. Вправа Давайте говорити один одному компліменти
5. Підведення підсумків
5. Неагресивне наполягання на своєму
1. Вправа „10 подій
2. Вправа Мозковий штурм

353 3. Інформаційне повідомлення Види поведінки і їх причини
4. Вправа Вербальні засоби у досягненні мети
5. Вправа Невербальні засоби у досягненні мети
6. Підведення підсумків
6. Пізнаємо себе
1. Вправа Захоплена рука
2. Вправа Психологічна карта Я
3. Вправа Листки за спиною
4. Вправа Катастрофа
5. Вправа „Я-справжнє, ідеальне, очима інших
6. Підведення підсумків
7. Куріння міфи і реальність
1. Вправа Валіза
2. Інформаційне повідомлення „ Куріння дослідження проблеми
3. Вправа Мозковий штурм
4. Інформаційне повідомлення про куріння
5. Бесіда про довготривалі наслідки куріння
6. Підведення підсумків
8. Алкоголь міфи і реальність
1. Вправа Намалюй почуття, яке ти почуваєш зараз
2. Інформаційне повідомлення Вплив алкоголю на організм
3. Вправа Групова дискусія щодо фізіологічних і поведінкових ефектів впливу алкоголю на організм
4. Вправа Пояснення причин вживання алкоголю
5. Вправа Обговорення мотивації вживання або невживання алкоголю
6. Вправа Дискусія
7. Вправа Бесіда
8. Вправа Узагальнення основного змісту заняття
9. Підведення підсумків заняття
9. Мій світ
1. Вправа Я буваю різним
2. Інформаційне повідомлення Вплив доброго настрою на самопочуття
3. Вправа „П‘ять добрих слів
4. Інформаційне повідомлення Психологічні установки (за Е. Берном)
5. Вправа Карусель
6. Розповідь для роздумів
7. Підведення підсумків заняття
10. Підсумкове заняття
Вправа Малюнок Яв минулому. Я – зараз
Підсумок занять
45 хв

354
Заняття 1.
ПРАВИЛА ГРУПИ
Мета: інформувати учасників групи про зміст роботи, задачі, групові норми визначити тривалість занять встановити принципи роботи в групі сформувати спокійну, доброзичливу атмосферу відкритості, психологічного комфорту формувати у членів групи установку на взаєморозуміння. Тривалість 1 година 10 хвилин.
1. Вправа Знайомство (10 хв)
Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи. Хід вправи. Ведучий пропонує всім закрити очі, підходить і торкається кожного, ставлячи питання, які спрямовані на усвідомлення свого внутрішнього стану
— Як себе відчуваєте
— Про що зараз думаєте
— Якого кольору ваш настрій
— З яким явищем природи можете порівняти себе
— З якою твариною можна порівняти ваш теперішній стан
— З яким птахом
2. Інформаційне повідомлення Правила групи‖ (15 хв)
На наших зустрічах ми будемо говорити про специфічні проблеми, про вас самих, про ваші стосунки з іншими людьми, про ті цілі, які ви перед собою ставите. Ви дізнаєтеся про свої сильні і слабкі сторони, навчитеся краще розуміти себе і розберетеся, чому ви поступаєте така не інакше і що ви можете зробити, щоб стати краще. Ви навчитеся думати позитивно і зрозумієте, що наше життя залежить від того, як ми його сприймаємо. Разом ми зможемо відповісти наці і інші складні питання, засвоїти ефективні засоби спілкування.
Будь-яка група людей, яка збирається, щоб спільно виконати певну роботу і досягти мети, домовляється про основні правила, дотримання яких допомагає одержати можливий результат. Тому спочатку ознайомимося з тими правилами, які зазвичай використовуються під час подібних занять. Ми їх зараз обговоримо і внесемо необхідні корективи. Кожний пункт правил приймається голосуванням. Ці правила в рівній мірі стосуються ідо ведучого ідо учасників. ПРИНЦИПИ РОБОТИ В ГРУПІ По кожному з принципів учасники висловлюють свою думку і виносять ухвалу - прийняти його або відкинути.
1. Щирість в спілкуванні У групі не варто лицемірити і брехати. Група - це місце, де можна розказати проте, що дійсно хвилює, обговорювати такі проблеми, які до моменту участі в групі з яких-небудь причинне обговорювалися. Якщо ви неготові бути щирими в обговоренні якогось питання, краще промовчати.
2. Обов'язкова участь в роботі групи протягом всього часу

355 Цей принцип вводиться у зв'язку з тим, що ваша думка дуже значуща для інших членів групи. Ваша відсутність може привести до порушення внутрішньогрупових відносин, до того, що біля інших не буде можливості почути вашу точку зору з обговорюваного питання.
3. Право кожного члена групи сказати стоп Можна припинити обговорення, якщо розумієте, що вправа може торкнутися тем, які спричинять за собою важкі переживання. Учасник має право не брати участі в обговоренні.
4. Кожний учасник говорить за себе, від свого імені і не говорить за іншого.
5. Не критикувати і визнавати право кожного на висловлювання своєї думки, поважати думку іншого Нас достатньо критикують і оцінюють вжитті. Давайте в групі вчитися розуміти іншого, відчувати, що людина хотіла сказати, яке значення вклала у вислів.
6. Висловлюватися делікатно, акуратно.
7. Не виносити за межі групи все те, що відбувається на заняттях.
8. Уважно вислуховувати думки інших, не перебивати.
9. Ввести знак-регулятор, наприклад піднята рука, при якому вся увага звертається на ведучого.
10. Ввести ліміт часу, який обмежуватиме і задаватиме рамки кожного заняття.
11. Попросити дітей запропонувати додаткові принципи, якщо вони визнають це необхідним.
3. Вправа Прядіння пряжі (5 хв)
Мета: надати можливість учасникам ближче познайомитися в процесі виконання спільної справи.
Обладнання: клубок довгого мотузка, килим на підлогу. Хід вправи. Учасники групи сидять на підлозі на килимі за колом, у центрі лежить клубок мотузка. Ведучий пропонує уявити, що група разом зараз прястиме пряжу. Перший учасник бере клубок, передирає кінець мотузка пальцями, імітуючи прядіння, одночасно розповідає про себе. За сигналом ведучого, кінець мотузка передається сусіду, той розповідає щось про себе, і так далі, доки коло не замкнеться.
4. Вправа Взаємне інтерв'ю‖ (15 хв)
Мета: сприяти формуванню перших вражень один про один. Встановити взаєморозуміння і загальний настрійна подальшу співпрацю. Хід вправи. Учасники розбиваються на пари проводять взаємне інтерв'ю. Після закінчення кожний представляє того, що свого інтерв'юється. У цій процедурі більш високий повчальний ефект, оскільки є хороша можливість аналізувати, нащо звернув увагу інтерв'юєр, чи вдалося йому достовірно представити психологічний портрет свого партнера, які питання ставили один одному пари. Учасники також ставлять будь-які питання.

356
5. Інформаційне повідомлення Мій настрій (5 хв) Кожна людина за собою спостерігає. Але далеко не всі це розуміють, і тому мимовільне спостереження відразу ж забувається. Але якщо б людина старалася зафіксувати хоча б частину своїх спостережень, то вже отримала б дуже багато цікавого матеріалу для роздумів про себе. Наприклад, зіпсувався настрій. Приблизно зрозуміти, що стало причиною цього. Адже не виключено, що привід для поганого настрою буде виникати знову і знову. А це неприємно, тому краще все – таки спробувати знайти причину. Тому після кожної зустрічі в групі буде даватися завдання на самопізнання, для виконання якого бажано почати вести особистий щоденник. Безсумнівно, що цікавим для вас буде і те, що в кінці тренінгу ви зможете за записами прослідкувати зміни, які відбулися з вами, іншими учасниками групи.
6. Вправа Самопізнання (15 хв)
Мета: опрацювання навичок аналізу своєї поведінки, поведінки навколишніх людей, ситуацій, які виникли розуміння свого психологічного стану. Запропонувати дітям почати вдома вести щоденник, в який записувати все, що відбувалося під час тренінгу, свої почуття, думки, реакції нате, що відбувається в групі. Згадайте сьогоднішню роботу в гру і продовжіть наступні цитати :
- Я зрозумів- Мене здивувало- Я відчув- Думаю- Сьогодні мене роздратувало, а саме- Мені дуже сподобалося…
Заняття 2.
Я І МОЇ СОЦІАЛЬНІ РОЛІ
Мета: надати учням можливість спробувати змінити свою поведінку надати учням можливість застосувати нові форми поведінки в ситуаціях, які наближені до реальних змоделювати більш успішні форми поведінки, розіграти їх в безпечній атмосфері дати учням можливість пережити незнайомі почуття, сприйняти нові думки і ідеї дати зворотний зв'язок. Тривалість 1 година 5 хвилин.
1. Вправа На якого казкового героя я схожий?‖ (10 хв)
Мета: надати можливість учасникам висловитися на адресу колег по групі, виражаючи себе через асоціативні уявлення.
Обладнання: м‘яч. Хід вправи. Учасники стоять уколі. Ведучий пропонує пригадати відомих казкових героїв, подивитися уважно на всіх присутніх, кожному учаснику обрати серед інших людину, що викликає в нього асоціації з яким-

357 небудь персонажем казки (героєм мультфільму. Ведучий пропонує кожному запам‘ятати, від кого він одержуватиме м‘яча і що при цьому буде сказано. Перший учасник, який має м‘яча, кидає його обраній людині і говорить, кого саме нагадує адресат. Той, у кого опиняється м‘яч, кидає іншому учаснику, називаючи персонаж, з яким асоціюється ця людина. Вправа триває, доки м‘яч не побуває у кожного учасника. Останній учасник, до якого потрапив м‘яч, повертає його тому, від кого отримав, і висловити свою думку щодо повідомленої асоціації. Доки всі учасники не висловляться щодо отриманих асоціацій, вправа триває у зворотному напрямку.
2. Інформаційне повідомлення Ролі і маски у нашому житті‖(10 хв)
Є думка, що людина є набором ролей. В кожний момент мине тільки можемо вважати себе складною сукупністю ролей, але з часом ролі, які нам доводиться грати, розширюються, заглиблюються або тимчасово відходять на другий план, ато і поступово зникають з репертуару. Одні з них постійно поєднуються, інші ведуть відокремлений спосіб життя. Іншими словами, кожного з нас можна вважати групою. Момент неспівпадання ролі і внутрішнього Я дає можливість говорити про маски. Ці маски можуть приймати безліч різних форм. Наприклад, кожний з вас, сидячи за партою, надягає маску хорошого учня. Вийшовши з школи, в колі друзів, виміняєте маску. Удома вона набуває нового вигляду. Маски створюються для того, щоб допомогти людям справлятися з життям, і тому їх можна вважати масками пристосування. Кожна з них має свою природу. Вони створюються для певної мети. Всім їм є що про себе сказати, і будь-яка історія буде пов'язана з відчуттями, які виявляються дуже сильними, щоб їх стримувати. Тому людині потрібна маска, щоб їх приховати, зняти і відділити від себе. Таким чином, з одного боку, маска оберігає людину, з іншою - є вікном в її складний внутрішній світ.
3. Вправа Групова дискусія (10 хв)
Мета: дати можливість учасникам відслідкувати систему ролей, які вони виконують у своєму житті. Хід вправи. Обговорити спектр ролей, властивих людині, зокрема підлітку. Думки дітей виписуються на великий лист паперу. Наприклад, підліток може мати наступні ролі учень, син, брат, покупець, другі ін.
З'ясовується - коли, навіщо і в яких ситуаціях людина натягає маски. Не маючи нагоди виразити свої істинні відчуттями ховаємося за масками, наприклад, хорошої дівчинки, «тусовщика», крутого хлопця, скиглія і зануди і ін.
4. Гра Маски, які ми одягаємо» (20 хв)
Мета: підвести учасників до усвідомлення власних масок у стосунках. Хід вправи. Розбити учасників на пари. Біля кожної пари повинні бути два стільці. Запропонувати розіграти невелику сценку з життя, наприклад покупець - продавець, учень - вчитель, батько - дитина і т.д., де один учасник натягає маску. Потім учасники міняються місцями, і другий стає маскою

358 першого, тобто відбувається винесення зовні (назва) маски. Далі партнери розгортають діалог між маскою і Я. Після цього програється маска другого учасника. Якщо на початку гри учасника складно справитися із завданням, ведучий повинен на прикладі однієї з пар розіграти вправу.
Обговорення.
5. Підведення підсумків (15 хв) Учасники діляться своїми враженнями проте, як розвивався діалог і як вони відчували себе в цій ситуації, а також продовжити наступні речення. Згадайте сьогоднішню роботу в гру і продовжіть наступні цитати :
- Я зрозумів- Мене здивувало- Я відчув- Думаю- Сьогодні мене роздратувало, а саме- Мені дуже сподобалося…
Заняття 3.
Я І МОЇ СОЦІАЛЬНІ РОЛІ
(продовження)
Мета: навчитися приймати відповідальність за нормативні порушення прийняття переживань в конфліктних ситуаціях формування меж в складних міжособистісних ситуаціях усвідомлення мотивів індивідуальної поведінки формування навички емпатії. Час 1 година 10 хвилин.
1. Вправа „Перетворення‖ (10 хв)
Мета: надати можливість членам групи виразити себе через різні асоціації, підкреслюючи елементи подібності. Хід вправи. Учасники сидять на стільцях за колом. Ведучий пропонує учасникам завершити кілька речень на кшталт того Якби я був книгою, то був би. Усі відповідають по черзі. Так само ведучий пропонує ще кілька речень, замінюючи ключове слово, яким є узагальнююча категорія (книга, їжі, пісня, музика, явище природи, вид транспорту тощо. Знов відповіді різні (їжа
– каша, пиріжок, картопля тощо явище природи – дощ, вітер, сніг тощо, але всі вони стосуються однієї категорії. Наприкінці ведучий підкреслює, що при всій індивідуальній різниці асоціативного ряду всі відповіді належать до спільних категорій, тобто всі учасники – особистості, але вони подібні один до одного, тому являють собою гурт.
2. Інформаційне повідомлення Зміна ролей‖ (5 хв) У повсякденному житті людині доводиться зіштовхуватися з проблемами, наприклад, коли вона скоює який-небудь поганий вчинок. В цих випадках нам важко адекватно і неупереджено сприйняти ситуацію, взяти вину на себе і усвідомити свої переживання, а також прийняти точку зору іншого. Вам часто важко уявити собі, що може відчувати або думати інша людина.

359 Зміна ролей допомагає поставити себе на місце іншого в конфліктних ситуаціях - між дитиною і батьками, між учнем і вчителем, між дитиною і однолітками. Мета зміни ролей - добитися розуміння чужої точки зору і тим самим змінити свою поведінку або ставлення.
3. Вправа Мозковий штурм‖ (15 хв)
Мета: формування відповідального ставлення до себе і навколишнього світу. Хід вправи. Дітям пропонується відповісти на питання коли ми щось порушуємо, що відбувається Як нас карають і що забороняють Думки виписуються на великий лист паперу і можуть бути доповнені ведучим. Наприклад, не дозволяють гуляти зайву годину не дають кишенькових грошей не пускають на дискотеку ставлять в кут не довірять більше чогось важливого ображаються прощають сильно кричать починається розмова і промивання розуму. Обговорення причин, через які ми чинимо порушення.
4. Вправа Грана зміну ролей‖ (20 хв)
Мета: розвиток навичок поведінкової та емоційної саморегуляції. Хід вправи. Розбити учасників групи на пари. Задати теми конфліктних ситуацій, наприклад зустріч з контролером в транспорті при безбілетному проїзді повернувся додому з дискотеки на ранок узяв без дозволу гроші у батьків і ін. (з урахуванням вказаних думок. Програти ситуацію, в якій спробувати прийняти точку зору іншого, прийняти відповідальність за скоєний вчинок і не дати себе принизити, коли береш на себе вину. Обговорення позицій конфліктуючих сторін Обговорити, як отримані знання можна застосувати в подібних ситуаціях у реальному житті.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал