України практичний посібник Київ 2014 2Pdf просмотр
Сторінка17/35
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.48 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
Тема: збереження позитивного настрою.
Мета: навчити прийомів збереження позитивного настрою та його використання.
Х
ІД ЗАНЯТТЯ

1. Вправа Колаж бажань.
2. Вправа Вміння отримувати.
3. Вправа Активізуй уяву.


238
2.4. ПРОГРАМА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
АГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
«ЖИТТЯ БЕЗ АГРЕСІЇ
(для підлітків 12-14 років) Укладач
Полозюк Ю.М., практичний психолог
ЦПП управління освіти міської ради м.Костянтинівка Донецької обл.
Пояснювальна записка
Протягом останніх років у педагогічній психології спостерігається підвищений інтерес до проблеми агресивних проявів дітей. Педагоги відмічають, що агресивних дітей стає з кожним роком все більше та більше, з ними все складніше працювати, підчас вони не знають, як впоратися з їхньою поведінкою. Єдиний педагогічний вплив, що працює тимчасово, - це покарання, після чого діти на деякий час стають стриманішими, та їхня поведінка відповідає вимогам дорослих. Але такий педагогічний вплив ще більше посилює особливості таких дітей (циркулярна залежність, та в жодному разі не спонукає їхньому перевихованню чи стійкій зміні поведінки на краще. Чому діти такі агресивні та що треба зробити для профілактики і контролю за такою деструктивною поведінкою Ці питання займали кращі голови людства протягом століть з точки зору філософії, поезії, релігії. Однак тільки з ХХ століття ця проблема стала предметом систематичного наукового дослідження. Агресія (від латинського «agressio» — напад, приступ) розглядається вченими як мотивована деструктивна поведінка, яка протиречить нормам та правилам існування людей у суспільстві, що спричиняє шкоду об‘єктам нападу, викликає в них негативні хвилювання, стан напруженностi, страх і т.д. Сучасні науковці Р. Берон і Д. Річардсон розглядають наступні основні підходи до визначення сутнiстi агресії.
1) Під агресією розуміють сильну активність, бажання до самоствердження (Л. Бендер, Ф. Алан)
2) Під агресією розуміють ворожі акти, дії, що наносять шкоду iншiй людині (X. Дельгадо, Л. Берковиц)
3) Агрессивнiсть - це соціально неприємлима форма поведінки, яка проявляється у поганих відношеннях з оточуючим середовищем бійки, сварки. (М. Раттер)
Пiдвищенна агресивність дітей є однією з найбільш гострих проблемне тільки для педагогів и психологів, алей для суспільства в цілому. Актуальність теми безперечна, оскільки чисельнiсть дітей з такою поведінкою швидко зростає. Вважається, що агресія - це слідство дії різного рода причин. Агресію

239 можуть спровокувати
1) спадкоємно-характерологічні фактори спадкоємно
- конституціональна схильність до агресивної поведінки психопатоподібна, епілептоїдна, аффективно-збуджувана поведінка батьків та родичів
2) біологічні фактори (агресивну поведінку пов‘язують з встановленням бiохiмiчних, гормональних механiзмiв, що впливають на розвиток
3) деякі соматичні захворювання, захворювання головного мозку
4) соцiальнi фактори. Агресивність як прояв особистості дитини слід вiдрiзняти від
«доброякісної» агресії, яка виникає у ситуації загрози та зникає, коли людині нічого не погрожує. Така ситуативна агресія має захисний характер та вона не підлягає корекції. В цьому випадку треба навчити дитину адекватним та прийнятим у суспільстві способам прояву агресії. "Злоякісна" агресивність – це підвищена готовність до агресії. Зовнішні прояви агресивності можуть вiдрiзнятися у рiзнi вікові періоди Необхідно відмітити три головні джерела агресивності.
По-перше, сім‘я, де росте дитина, може сама демонструвати агресивну поведінку (якщо не фізичну, то на словах) й закріпляти подiбнi прояви у дитини. Деякі батьки схильні до двійних стандартів на словах вони погано ставляться до проявів агресії у дітей, але водночас позитивно оцінюють те, як їхня дитина вирішує проблеми з однолітками, використовуючи сварки або більш вишукані методи примушення.
По-друге, агресивній поведінці діти можуть навчитися у процесі спілкування з однолітками. Якщо боротьба за виживання характерна для всього дитячого колективу, то вам треба попіклуватися проте, щоб знайти для дитини суспільство менш агресивне, наприклад, якийсь клуб. Головне, щоб вони отримували якісно інший досвід спілкування та досягання мети.
По-третє, навчальною моделлю агресивності можуть бути не тільки реальні люди, алей персонажі. Вже немає сумнівів втому, що агресія та насильство з екранів телевізорів, з сторінок книжок сприяють проявам агресії, особливо у дітей. Агресія стала нормою поведінки в сучасному світі. Все частіше агресія є не засобом захисту, а використовується як засіб нападу, щоб довести свою силу, значимість. Нас оточують всілякі спокуси і дитина, з нестійкою психікою, прагне отримувати все і зараз. Через загальну зайнятість дорослих діти надані самі собі і ЗМІ. Батькам часто не вистачає часу, знань, витримки, щоб навчити своїх дітей способам адекватного реагування нарізні ситуації, контролю над своєю поведінкою, емоціями. Соціальних факторів дуже багато, але головні з них можна згрупувати у
-

"Сiмейнi" причини
-

"Особисті" причини
-

Ситуативні причини
-

Тип темпераменту та особливості характеру. Серед сімейних факторів агресії Р.Берон, Д.Річардсон називають реакції батьків на неправильну поведінку дитини, характер відносин між батьками й

240 дітьми, рівень сімейної гармонії чи дисгармонії, характер відносин з братами й сестрами. Окремо слід приділити увагу акцентуації характеру. Акцентуацією називають окремі риси характеру , що виділяються в особі вище середнього рівня. Наприклад, людина з педантичною акцентуацією характеру прагнутиме до досконалості при виконанні будь-якої роботи, будь то урядове завдання або миття тарілок після обіду. Акцентуація аж ніяк не є патологією. Якщо людина отримує нервово-психічні навантаження, що зачіпають цю посилену рису вдачі, вона стає надмірно уразливою. Сучасними дослідженнями доведено щонайбільша агресивність властива дітям, що володіють циклоїдною, епілептоїдною і лабільною акцентуацією характеру. Особливо ситуація загострюється в підлітковому віці, коли дитина прагне показати і довести свою дорослість, самостійність, рішучість, при цьому, неособливо замислюючись про думку оточуючих. Тому важливою є корекція агресивної поведінки у підлітковому віці, щоб уникнути більш серйозних наслідків у старшому віці і дорослому житті.
Методи виявлення агресивних проявів
Оскільки існує велика кількість чинників, причині передумов агресивної поведінки, то і само обстеження має обширний.характер Необхідно вивчити родинну середу особливості, взаємини з тими, що оточують. В підлітковому віці показові проектні методики («Неіснуюча тварина, Моя сім‘я»). Доречно використовувати колірний тест Люшера. З підліткового віку використовуються методики Акцентуації характеру і методика Басса - Дарки. Методика Басса - Дарки дозволяє виділити найбільш характерні форми і види агресивної поведінки. Агресивні прояви можна розділити на два основних типа перший – мотиваційна агресія як самоціль, другий – інструментальна, як засіб. І та, і інша можуть виявлятися як під контролем свідомості, такі поза нею, і зв'язані з емоційними переживаннями (гнів, ворожість. Практичних психологів більшою мірою повинні цікавити мотиваційна агресія як прямий прояв реалізації властивих особі деструктивних тенденцій. Якщо визначити рівень таких деструктивних тенденцій, то можна з великим ступенем вірогідності прогнозувати можливість прояву відкритої мотиваційної агресії. Однією з подібних діагностичних процедур є опитувальник Басса - Дарки. Користуючись даною методикою, необхідно пам'ятати, що агресивність, як властивість особи, і агресія, як акт поведінки можна визначити в контексті психологічного аналізу мотиваційної сфери особистості. Тому опитувальником Басса - Дарки слід користуватися в сукупності з іншими методиками особистісними тестами психічних станів Кеттелл, Спілберг), проектними методиками (Люшер) і так далі.
Психокорекцiйну роботу з агресивними дітьми доцільно проводити в 4 напрямках навчання агресивних дітей засобам вираження гніву в допустимій
формі; навчання дітей прийомам саморегуляції, вмінню володіння собою в

241 різних ситуаціях

відпрацювання навичок спілкування в можливих конфліктних ситуаціях формування толерантного відношення, довіри людям. Методи зниження агресії різноманітні тренінги, тематичні бесіди, дискусії, моделювання ситуацій, інтерактивні методи, iгротерапiя. Популярною зараз є арт-терапія (пісочна терапія казкотерапiя; робота з м‘яким матеріалом використання води малюнок. Вибір методу залежить відвіку дітей та психологічної підготовки того, хто проводить заняття.
Програма профілактики та корекції агресивних проявів у дітей
підліткового віку призначена для розширення базових соціальних умінь
учнів 7-8 класів з проявами агресивної поведінки.
Програма складається з 10 занять, кожне з яких триває від 1 години до
1,5 годин. Заняття проводяться 2 рази на тиждень.
Мета: визначення причин агресивності, оптимізація та підтримка процесу становлення его-ідентичності підлітків, освоєння ефективних способів виходу з конфліктних ситуацій.
Завдання:
1. Навчити підлітків прийомам спілкування, стимулюючи розвиток їх комунікативної культури.
2. Сформувати вміння конструктивно діяти в конфліктних ситуаціях.
3. Сформувати мотивацію самовиховання і саморозвитку, забезпечити її необхідними психологічними ресурсами і засобами.
Передбачуваний результат

сприятливий психологічний клімату дитячому колективі прийняття себе як особистості, яка вміє працювати над своїми недоліками підвищення толерантності по відношенню до оточуючих; усвідомлення причин своєї і чужої агресивності стабілізація емоційного стану та контроль власної поведінки адекватно ситуації.
Методи, що використовуються в роботі

мозковий штурм дискусія драматичні вистави виступи рольове моделювання обговорення описи
Примітка 1: перед початком занять проводяться індивідуальні консультації з кожним підлітком, де визначаються очікування дітей від роботи групи. Після закінчення групової роботи слід провести ще один цикл індивідуальних консультаційна яких закріпити з дітьми зміни, які відбулися.

242 На консультаціях проводиться тестування за методикою Басса-Дарки, проективні тести (Кактус, «Неіснуюча тварина. Тестування дозволить відстежити ефективність особистісних змін.
Примітка 2: у разі відсутності психолога в школі, деякі вправи (залежно від підготовленості) можуть проводити педагогами.
Тематичний план
програми профілактики та корекції агресивних проявів у дітей
підліткового віку

п/п
Тема
заняття
Мета заняття
Зміст заняття
Кіл-ть
годин
Обладнання
1
Знайомство діагностика очікувань від групи, вербальне і невербальне знайомство, презентація себе, усвідомлення дітьми причин, які викликають негативні емоції.
1.1. Вправа Клич мене ...»
1.2. Психологічна
інстолляція.
1.3. Вправа Очікування
1.4. Вправа. Візитка Вправа Давайте поговоримо
1.6. Розминка Якості
1.7. Вправа Мої риси
1.8. Прощання. Вправа
«Ток»
7хв
15хв
10хв
15 хв
10 хв
5 хв
20 хв
5 хв
90 хв
Ватман, стікери, папір, маркери, листи
2
Світ почуттів та емоцій
ознайомлення з різноманіттю почуттів та емоцій.
2.1. Привітання
2.2 Вступне слово ведучого
2.3. Вправа Знавці почуттів Вправа «Пам‘ятник»
2.5. Розминка поїзд настрою
2.6. Вправа Малюнок настрою
2.7. Вправа Притча
2.8. Підведення підсумків
2.9. Прощання
5 хв
5 хв
5 хв
10 хв
7 хв
15 хв
20 хв
5хв
5 хв
80 хв
м‘яч, надписи з назвами почуттів, листи А
3
«Контроль емоцій
навчити контролювати свої емоції, способи зняття негативних емоцій
3.1. Привітання
3.2. Вступне слово ведучого
3.3. Вправав Повітряні кулі
3.4. Вправа Смітник
3.5. Вправа «Малбємо злість
3.6. «Попросисся на ночліг»
3.7. Підведення підсумків. Прощання
5 хв
5 хв
5хв
10 хв
20 хв
25 хв
10 хв
80 хв
Ноутбук, повітряні кулі, листочки, папір, олівці
4
Чи потрібна нам агресія?
Усвідомлення і вираження власного ставлення до проблеми агресивної поведінки, навчити розпізнавати спрямованість власних агресивних імпульсів Привітання
4.2. Всупне слово ведучого
4.3. Мозковий штурм Моя поведінка
4.4. Розминка «Автомийка»
4.5. Мозковий штурм Причини гніву
4.6. Вправа Пілоті диспечер»
4.7. Підведення підсумків.
5 хв
5 хв
15 хв
5 хв
20 хв
10 хв
10 хв ноутбук

243 Прощання
70 хв
5
Мотиви агресивної поведінки
Вивчення мотивів агресивної поведінки, вираз негативних емоцій через вербалізацію почуттів
5.1. Привітання
5.2. Всупне слово ведучого Вправа Опонент
5.4. Вправа «Дражнилка»
5.5. Вправа Як прогнати гнів
5.6. Вправа Листок гніву
5.7. Вправа Ніжні лапки
5.8. Підведення підсумків. Прощання
5 хв
5 хв
20 хв
5 хв
15 хв
15 хв
10 хв
10 хв
85 хв
Ноутбук, листи, дрібні предмети
6
Агресія: добре чи погано?
вибір найбільш активного способу разрядки гніву й агресивності
6.1. Привітання
6.2. Всупне слово ведучого
6.3. Вправа Галерея
6.4. Розминка Клубок
6.5. Вправа Галерея ( продовження)
6.6. Вправа Автографи
6.7. Підведення підсумків. Прощання
5хв
10 хв
20 хв
5 хв
20 хв
3 хв
10 хв
75 хв


Ноутбук, ручки, аркуші паперу
7
Що робити з гнівом?
вибір найбільш прийнятого способу розрядку гніву і агресивності, негативних емоцій
7.1. Привітання
7.2. Всупне слово ведучого
7.3. Вправа Галерея продовження)
7.4. Розминка Булочка з корицею
7.5. Вправа Галерея продовження)
7.6. Вправа Бджоли і змії
7.7. Підведення підсумків. Прощання
5 хв
5 хв
20 хв
5 хв
20 хв
10 хв
10 хв
75 хв
Ноутбук, дрібні предмети
8
Безконфлікт на поведінка
навчити правилам безконфліктної поведінки
8.1. Привітання
8.2. Всупне слово ведучого
8.3. Вправа Мені не поддобається»
8.4. Мозковий штурм Чому люди йдуть на конфлікт
8.5. Вправа Правила безконфліктної поведінки
8.6. Розминка Бразильська бабуся
8.7. Вправа Обговорення Вправа Ситуації
8.9. Підведення підсумків.
Прощання
5 хв
5 хв
10 хв
15 хв
15 хв
5 хв
10 хв
15 хв
10 хв
90 хв
Ноутбук, таблиця, папір з інформацією
9
Вирішення конфлікту
ознайомити та закріпити ефективні способи виходу з конфлікту
9.1. Привітання
9.2. Всупне слово ведучого
9.3. Вправа Як на лодоні»
9.4. Вправа «Шляпа»
9.5. Розминка «Тух-тобі- дух
9.6. Вправа Залізнична каса Вправа Добра тварина
9.8. Підведення підсумків.
5 хв
5хв
10 хв
20 хв
5 хв
20 хв
5 хв
10 хв Ноутбук

244
Заняття 1 Знайомство
Мета: діагностика очікувань від групи, вербальне і невербальне знайомство, презентація себе, усвідомлення дітьми причин, які викликають негативні емоції. Обладнання канцтовари ватмани, листи, стікери, олівці, маркери Час проведення 90 хвилин
1.1. Вправа Клич мене ...»
Мета: презентація учасників
Час виконання 7 хв.
Учасники утворюють коло. Ведучий пропонує дітям вибрати собі якесь
ім'я, кличку, прізвисько, якими вони хотіли б називатися в групі. Кожен учасник, виходячи в центр, називає себе, супроводжуючи це ім'я умовним жестом. Діти роблять кроку коло і повторюють це ім'я, супроводжуючи його жестом. Після того як вся група назве свої нові імена, в центр виходить ведучий і представляється сам.
1.2. Психологічна інстолляція.
Мета: ознайомити учасників з метою, змістом занять, прийняття правил.
Обладнання: ватман
Час виконання 15 хв.
Ведучий розповідає дітям про мету занять, про їх особливості і пропонує прийняти певні правила поведінки на заняттях, особливо підкресливши, щоці правила відносяться ідо ведучого теж. Кожне правило обговорюється з дітьми.
1. Добровільність участі при чіткому визначенні своєї позиції не хочеш говорити або виконувати завдання - нероби цього, але повідом за допомогою умовного заборонного знаку.
2. Не існує правильних або неправильних відповідей. Правильна відповідь та, що виражає твою думку.
3. Не виносити інформацію за межі кола. Не обговорювати після занять.
4. Не брехати (можна просто промовчати.
5. Не можна оцінювати висловлювання іншої людини, якщо він сам не просить.
Прощання
80 хв
10
Усвідомлен а поведінка.
закріпити конструктивні способи вирішення конфлікту
10.1. Привітання
10.2. Всупне слово ведучого
10.3. Вправа Цінності
10.4. Розминка Олівці
10.5. Вправа «Антічас»
10.6. Вправа Суперечка при свідку
10.7. Рефлексивна вправа Дерево
10.8. Деролінг. Підведення підсумків.
10.9. Прощання. Вправа Подарунки друзям
5 хв
5 хв
15 хв
5 хв
15 хв
15 хв
15 хв
10 хв
5 хв
90 хв
Ноутбук, списки цінностей, олівці, ватман, олівці

245 Після того як всі пункти контракту обговорені, ведучий зобов'язаний урочисто обіцяти дотримуватися цих правилі вимагає цього ж від підлітків. Потім вивішується плакат з цими правилами, де кожен ставить свій підпис. Цей плакат повинен постійно бути перед очима учасників на всіх заняттях. Після цього виповнюється ритуал початку занять - загальний знак або вигук, що нагадують про укладений контракт.
1.3. Вправа Очікування
Мета: з‘ясувати очікування учасників від занять.
Обладнання: стікери, ватман з малюнком
Час виконання 10 хв.
Ведучий: Що ви очікуєте дізнатися на наших заняттях, присвячених цій темі Створити плакат)
1.4. Вправа. Візитка
Мета: демонстрація свого кредо.
Обладнання: папір, маркери, олівці.
Час виконання 15 хв.
Ведучий. Кожна людина подає себе іншим, утому числі і за допомогою візиток з різними написами. У кожної людини є якийсь девіз або правило, яким він керується вжитті. Протягом 5-7 хвилин придумайте і напишіть на своїй візитці цей напис. Кожен зачитує свій напис. У всіх випадках ведучий дає емоційну підтримку.
Потім проводиться коротке обговорення
- про що в основному говорять написи
- що ми хочемо повідомити про себе іншим людям На закінчення ведучий показує напис на своїй візитці.
1.5. Вправа Давайте поговоримо.
Мета: усвідомлення дітьми причин, які викликають негативні емоції.
Час виконання 10 хв.
Ведучий: ужитті кожної людини трапляються ситуації, які псують йому настрій, коли він відчуває злість, образу, гнів, хочеться накричати на когось або навіть вдарити. Згадайте ситуації, коли ви переживали подібні почуття. Розкажіть про них.
Питання для обговорення
Розкажiть про ваш почуття, коли згадували ситуацiю? Чи важко було висловлювати свої почуття
1.6. Розминка Якості.
Мета: зняття втоми.
Час виконання 5 хв.
Встаньте, хто добрий, активний, чесний, доброзичливий ....
Питання для обговорення
Чи були ваш якостi унiкальними? Приємно було чин дiзнатися це
1.7. Вправа Мої риси

246
Мета: усвідомлення своїх вчинків і якостей.
Обладнання: листи.
Час виконання 20 хв.
Ведучий: буває, що ваші вчителі та батьки скаржаться нате, що ви себе погано ведете і що у вас є багато недоліків. Але кожна людина повинна сама оцінювати й усвідомлювати свої вчинки і якості. Згодні Давайте ви зараз подумаєте і напишіть свої позитивні якості в ліву колонку, а негативні - управу. Після того, як робота виконана, акуратно відірвіть колонку з негативними якостями і складіть їх у нашу спільну коробку. Скажіть, кому- небудь потрібна така коробка Якщо ні, то давайте її викинемо і забудемо. А зараз розкажіть, які у вас є позитивні якості
Висновок.
Ведучий: ми з вами викинули погані якості і залишили тільки хороші. Саме з ними ми будемо працювати на наших заняттях, покращувати і розвивати їх. Ваше домашнє завдання буде поспостерігати за собою і відзначати, які свої позитивні якості і скільки разів ви використовували.
1.8. Прощання. Вправа «Ток» (діти непомітно передають по колу «ток», передаючи його рухом руки.
Мета: закріпити позитивні емоції.
Час виконання 5хв.

Заняття 2. Світ почуттів та емоцій
Мета: ознайомлення з різноманіттю почуттів та емоцій. Обладнанням яч, надписи з назвами почуттів, листи А, олівці. Час проведення 80 хвилин.
2.1. Привітання. 5хв. Запропонувати привітати один одного незвичайним способом. Учасники ходять по кімнаті і за командою ведучого зупиняються. Біля кого зупинилися, з тим привітатися ногою, долонькою, лобом, ліктем.
2.2. Вступне слово ведучого про різноманітність емоцій (Додаток до
вправи 2.2.).
Мета: ознайомлення з різноманіттю почуттів та емоцій, вказати їхній вплив на вчинки, самопочуття людей.
Час проведення 5хв.
2.3. Вправа Знавці почуттів
Мета: актуалізація знань про почуття та емоції.
Обладнання: м'яч.
Час проведення 5хв.
Тренер запитує підлітків, чи багато вони знають почуттів. Якщо їм здається, що багато, пропонує зіграти в таку гру. Це буде конкурс знавців почуттів. Візьміть м'яч і почніть передавати його по колу. Той, у кого в руках м'яч, повинен назвати одну емоцію (позитивну чи негативну) і передати м'яч

247 наступному. Повторювати сказане раніше не можна. Той, хто не може дати відповідь, покидає гру.
Питання для обговорення
Чи дiзналися ви про якiсь новi почуття Яких почуттiв ми згадали бiльше: негативних чи позитивних
2.4. Вправа «Пам'ятник»
Мета: усвідомлення сутності кожного почуття.
Обладнання: надписи з назвами почуттів
Час проведення 10 хв.
Ведучий показує надписи з назвами почуттів задоволення, незадоволення, злість, втома, здивування, сором, радість, полегшення, гнів, здивування, засмучення. Учасники розповідають, як вони розуміють ці почуття, коли люди їх відчувають. Потім на вибір показують одне з почуттів, всі повинні відгадати.
Питання для обговорення
Якi почуття було показувати приємнiше? Чи було важко прийняти якийсь стан Чому
2.5. Розминка Поїзд настрою
Мета: співвідношення свого настрою до певного кольору, встановлення контакту між учасниками.
Час проведення 7 хв
Ведучий називає колір, діти вибирають той, що подобається і чіпляються за паровоз утворюється поїзд, який рухається в швидкому темпі.
Обговорити, який колір, з яким настроєм асоціюється.
2.6. Вправа Малюнок настрою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал