Україна в Першій світовій війніСкачати 72.56 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір72.56 Kb.

Завдання з Iсторiї України

1курс

Викладач:Адарюков О.О.

Завдання №1 Тема: Україна в Першій світовій війні
Тест

 1. Метою діяльності української інтелігенції у Союзі міст та Союзі земств було: а) надання допомоги жертвам війни; б) забезпечити всенародну підтримку участі Росії у війні; в) створення “тіньового” кабінету міністрів майбутньої української держави; г) сприяти розгортанню воєнного виробництва на Україні.


 2. Щодо Першої світової війни ТУП зайняла… А) проросійську позицію; Б)антиросійську, виступаючи за поразку Росії у війні; В) очікувальну позицію.

 3. Основу УСС складали… а) студенти; б) активісти січового, сокільського і пластового рухів; в) українська інтелігенція; г) селянство.

 4. «Брусиловський прорив» – це назва військової операції, проведеної: а) на території Галичини в 1914 р.; б) в ході відступу росіян з Галичини; в) наступ російських військ Південно-Західного фронту у 1916 р.; г) проти українства на окупованій території.

 5. Назвіть три поняття або терміни, прізвища, які б ви використали при висвітленні теми “Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни”.

 6. Бойові дії на території України в роки першої світової війни тривали у… а) 1914-1918 рр.; б) 1914-1917 рр.; в) 1915-1917 рр.; г) 1915-1918 рр.

 7. Які терміни можна добрати, щоб охарактеризувати політику, що проводила Росія на загарбаних землях Галичини в роки передодні Першої світової війни?

 8. Скільки українців було мобілізовано до австро-угорської армії, а скільки – до російської?

 9. Які фронти російської армії проходили українськими землями? А) Західний; б) Південно-Західний; в) Південний; г) Північний; д) Румунський.

 10. Головна українська рада (ГУР) – це… а) Політична партія утворена на західноукраїнських землях у роки Першої світової війни; б) Політичний блок утворений на західноукраїнських землях представниками українських політичних партій з Наддніпрянської України; в) Міжпартійний блок утворений у 1914 р. провідники українськими партіями Галичини.

 11. “Галицька битва” завершилась… а) взяттям російськими військами карпатських перевалів; б) оволодінням росіянами Львова; в) захоплення росіянами фортеці Перемишль.

 12. Хто очолював створену у Львові в серпні 1914 р. Українську бойову управу? А) К.Левицький; Б) К.Трильовський; В) С.Петлюра.

Тема : Українська революція


Завдання №2 Тест


 1. Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства на передодні революції 1917 р. були… А) робітники; Б) селяни; В) підприємці та промисловці.

 2. Як відреагував Тимчасовий уряд на “Статут вищого управління Україною” запропонований делегацією УЦР? А) затвердив; Б) відхилив; В) направив на доопрацювання.

 3. Хто очолював делегацію УЦР, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України? А) М.Грушевський; Б) В.Винниченко; В) С.Петлюра.

 4. Де були вперше створені перші підрозділи Вільного козацтва? А) на Київщині; Б) на Полтавщині; В) на Чернігівщині.

 5. Як складалися стосунки між УЦР і Радою об`єднаних громадських організацій? А) співробітничали; Б) контакти були відсутніми; В) вороже.

 6. Коли було опубліковано ІІІ Універсал? А) 7 листопада 1917 р.; Б) 22 грудня 1917 р.; В) 9 січня 1918 р.

 7. Якою була реакція УЦР на “Тимчасові інструкції Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”? А) схвалила; Б) відхилила; В) прийняла до уваги.

 8. ІІ Універсал УЦР… А) самовільно проголошував автономію України; Б) бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів; В) Питання про автономію України взагалі не ставилося.

 9. Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу? А) Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України; Б) Наявність міцних збройних сил; В) Домовленості з Тимчасовим урядом?

 10. Коли відбувся збройний виступ самостійників? А) червні 1917 р.; Б) липні 1917 р. В) серпні 1917 р.

 11. Коли відбувся корніловський заколот? А) липні 1917 р.; Б) серпні 1917 р. В) жовтні 1917 р.

 12. Першою українізованою військовою частиною був: а) військовий клуб ім. П.Полуботка; б) полк ім.Б.Хмельницького; в) Вільне українське козацтво.


Тема : Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920)


Завдання №3 Тест.


 1. Коли було прийнято Конституцію УНР та обрано першого Президента? А) 18 квітня 1918 р.; Б) 25 квітня 1918 р.; В) 29 квітня 1918 р.

 2. Загальний наступ німецько-австрійських військ з метою надати допомогу військам УНР звільнити територію України від більшовиків розпочався… А) 18 лютого 1918 р.; Б) 9 лютого 1918 р.; В) 28 січня 1918 р.

 3. Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були… А) УСС; Б) УГА; В) Перший український корпус.

 4. Поява на україно-польському фронті в складі польських військ армії Й.Галлера… А) сприяла поразці поляків під Львовом; Б) Дало змогу полякам розгорнути генеральний наступ і завдати поразку УГА; В) зупинило наступ УГА.

 5. Де були сформовані 1-а та 2-а Українські повстанські дивізії? На чийому боці вони воювали? А) У нейтральній зоні. На боці більшовиків; Б) На території Української держави. На боці більшовиків; В) На території РСФРР. На боці Директорії.

 6. ЗУНР було проголошено… А) 10 вересня 1918 р.; Б) 13 жовтня 1918 р.; В) 13 листопада 1918 р.

 7. З наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р. А) націоналізація промисловості; Б) приватизація землі; В) запровадження продрозверстки; Г) відновлення поміщицького землеволодіння.

 8. Хто був Головою Раднаркому України у 1919 р.? А) Г.Петровський; Б) Х.Раковський; В) Є.Бош.

 9. На яких західноукраїнських землях у 1918-1920 рр. існувала радянська влада? А) Закарпаття; Б) Східна Галичина; В) Буковина.

 10. Де було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України? А) Харкові; Б) Курську; В) Києві; Г) Одесі.

 11. Перша Конституція УСРР була прийнята у… а) 1917 р.; б) 1918 р.; в) 1919 р.; г) 1920 р.

 12. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917-1920 рр.? А) Генеральний Секретаріат; Б) уряд гетьмана П.Скоропадського; В) Директорія.


Тема : Українська СРР в умовах непу (1921 – 1928)


Тест


Завдання № 4.

 1. План “автономізації” щодо створення СРСР було розроблено: а) В.Леніним; б) Й.Сталіним; в) Х.Раковським.

 2. Першим і найголовнішим заходом непу була заміна: а) продподатку продрозкладкою; б) продрозкладки продподатком.

 3. У березні про саморозпуск оголосила: а) РКП(б); б) УКП; в) КП(б)У.

 4. У 1920 р. в Україні вироблялось промислової продукції порівняно з довоєнним періодом а) 5%; б) 10%; в) 15%.

 5. В якому році було в основному завершено відбудову промисловості УСРР? А) 1923 р.; Б) 1925 р.; В) 1926 р.; Г) 1927 р.

 6. За радянської влади вступати до вищих навчальних закладів дітям священнослужителів, землевласників та підприємців дозволялось чи ні?

 7. Хто здійснював загальне керівництво придушенням антибільшовицького повстанського руху в Україні на початку 20-х років? А) М.Фрунзе; Б) М.Тухачевський; В) К.Ворошилов; Г) М.Будьоний.

 8. Націонал-комуністичні погляди О.Шумського і М.Волобуєва керівництво більшовицької партії… а) підтримало; б) засудило; в) проігнорувало.

 9. З поданих тверджень вкажіть позицію Х.Раковського щодо створення СРСР. А) входження до складу РСФРР на правах автономії; Б) укладення міждержавного союзного договору радянськими республіками; В) входження до складу РСФРР.

 10. Коли було ліквідовано Народний комісаріат закордонних справ УСРР? А) після входження УСРР до складу СРСР; Б) після припинення громадянської війни; В) після придушення повстанського руху в україні.

 11. Створений 1922 р. в Києві театр “Березіль” очолював… А) М.Скрипник; Б) Л.Курбас; В) О.Шумський.

 12. Виберіть у душках правільну відповідь. Радянська Україна уклала першу мирну угоду з … (Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Туреччиною) у ... (1920, 1921, 1922, 1923 )р.


Тема :. Радянська модернізація України (1929 –1939)
Завдання № 5.

Тест


 1. Коли почалась реалізація першого п`ятирічного плану? А) 1927-1928 рр.; Б) 1928-1929 рр.; В) 1929-1930 рр.

 2. На якому з`їзді ВКП(б) було прийнято рішення про колективізацію? А) ХІV; Б) ХV; В) ХVІ ст.

 3. Яка п`ятирічка стала стала за висловом Й.Сталіна часом “знищення релігії”? а) перша; б) друга; в) третя.

 4. В якому регіоні України було збудовану основну масу промислових підприємст у роки індустріалізації? А) Правобережжя України; Б) Лівобережна Україна; В) Донбасі і Подніпров`ї.

 5. Головна причина голодомору 1932-1933 рр. була… а) засуха і неврожай; б) цілеспрямована політика вищого партійного керівництва; в) агресія проти України сусідніх держав.

 6. УАПЦ була ліквідовано у …р. а) 1929 р.; б) 1930 р.; в) 1931 р.; г) 1932 р.

 7. Продовжіть логічний ряд. ТОЗи, артіль, ….

 8. Київ став столицею УРСР у …р. а) 1919 р.; б) 1934 р.; в) 1937 р.; г) 1939 р.

 9. На сфабрикованому ОДПУ прецесі над “Спілкою визволення України” (СВУ) видатних діячів української інтелігенції звинувачували у … а) намірах реставрувати буржуазно-поміщицький лад в україні; б) в намірах убити Сталіна; в) у намірах приєднати Україну до Польщі.

 10. Хто був Першим секретарем ЦК КП(Б)У у 1928-1938 рр.? а) С.Косіор; б) Л.Каганович; в) М.Хрущов.

 11. Шахтинська справа” була спрямована… А) проти української творчої інтелігенції; Б) проти старої технічної інтелігенції; В) проти воєнспеців.

 12. Комсомольські організації у кожній середній шолі почали створюватися у … а) 1934 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.


Тема :Західноукраїнські землі у 1920-1939 рр.

Завдання № 6.


Тест


 1. Офіційною назвою, яку 1920 року польський уряд запропонував використовувати стосовно Східної Галичини, була: а) Західна Україна; б) Східна Польща; в) Східна Малопольща.

 2. Український союз хліборобів-державників (УСХД), очолюваний В.Липинським, дотримувався поглядів: а) консервативно-монархічних; б) комуністичних; в) соціал-демократичних.

 3. Татарбунарське повстання відбулося на українських землях в складі: а) УСРР; б) АМСРР; в) Румунії; г) Угорщини.

 4. Головою уряду Карпатської України після проголошення незалежності став… а) А.Волошин; б) А.Бродій; в) Ю.Ревай.

 5. Ким був Б.Перецький… а) один з керівників ОУН; б) лідер партії УНДО; в) міністр внутрішніх справ Польщі.

 6. Польські власті поділили територію східної Галичини на три воєводства: а) Львівське, Тернопільське, станіславське; б) Львівське, Руське, Подільське; в) Львівське, Тернопільське, Драгобицьке.

 7. Західна Волинь у 1921-1939 рр. входила до складу… а) БСРР; б) УСРР; в) ІІ Речі Посполитої; г) Румунії.

 8. Коли було розпущено за рішенням Комінтерну Компартію Польщі (КПП), а разом з нею – КПЗУ складової частини КПП? А) 1925 р.; Б) 1933 р.; В) 1937 р.; Г) 1938 р.; Г) 1939 р.

 9. Після загибелі Є.Коновальця керівником ОУН став… а) А.Мельник; б) С.Бендера; в) Я.Стецько; г) Р.Шухевич.

 10. Яка подія в УСРР призвела до зміни програмного положення УНДО про входження західноукраїнських земель до складу радянської України? а) голодомор 1932-1933 р.; б) початок індустріалізації; в) рік «великого перелому», встановлення одноосібної влади Й.Сталіна.

 11. Які українські землі входили до складу Румунії у 20-30-ті роки?

12,У 20-30-ті роки західноукраїнські землі за рівнем розвитку були… а) аграрними; б) індустріальними; в) аграрно-індустріальними
Список літератури: 1. Марченко О.С. Icторiя України у визначеннях,таблицях i схемах.

10-11кл.-Х.: «Ранок»,2011.---112с.2.Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины.Часть первая. 1914-1939:Учебн. Для 10кл.-

К.: Генеза,2003р.-368с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал