Україна в Першій світовій війні (1914–1917 рр.)Скачати 98.21 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір98.21 Kb.
Україна в Першій світовій війні (1914–1917 рр.)

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання тА чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА вильний.

1. Підкорення економічного, політичного, суспільного життя військовим цілям називається:

А реквізиція;

Б окупація;

В мілітаризація;

Г міграція.

2. Тимчасове захоплення військовим силами однієї держави території іншої держави має назву:

А анексія;

Б парцеляція;

В окупація;

Г мілітаризація.

3. Виселення населення як спосіб кримінального або адміністративного покарання називається:

А репатріація;

Б експропріація;

В депортація;

Г репарація.

4. «Брусиловський прорив» — це … (продовжте речення):

А контрнаступ російських військ на Західному фронті;

Б контрнаступ російських військ на Східному фронті;

В вихід військ О. Брусилова з-під облоги поблизу міста Львів;

Г вихід військ О. Брусилова з-під облоги поблизу міста Чернівці.

5. Коли Німеччина оголосила війну Росії?

А 3 серпня 1914 р.;

Б 23 серпня 1914 р.;

В 1 серпня 1914 р.;

Г 14 серпня 1914 р.

6. Здійснення репресій російською окупаційною адміністрацією в Галичині відбувалося в(у):

А липні 1914 р.;

Б вересні 1914 р.;

В жовтні 1915 р.;

Г березні 1915 р.

7. Позначте час, коли відбулася Галицька битва:

А травень 1915 р.;

Б осінь 1916 р.;

В серпень 1914 р.;

Г листопад 1916 р.

8. Позначте час, коли сталася битва на горі Маківці:

А квітень 1915 р.;

Б серпень 1914 р.;

В вересень 1914 р.;

Г травень 1915 р.

9. Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

А. Росія, Польща, Румунія;

Б. Росія, Угорщина, Румунія;

В. Росія, Австро-Угорщина;

Г. Росія, Австро-Угорщина, Румунія.

10. Позначте, у складі армії якої країни було утворено легіон Українських січових стрільців (УСС):

А. Росія;

Б. Австро-Угорщина;

В. Німеччина;

Г. Франція.

11. На які українські землі напередодні війни претендувала РосійськА імперія, керуючись виразом «исконно русские земли»?

А Східна Галичина, Поділля, Закарпаття;

Б Закарпаття, Волинь, Поділля;

В Північна Буковина, Східна Галичина, Поділля;

Г Закарпаття, Східна Галичина, Північна Буковина.

12. Назвіть українські території, на яких точилися воєнні дії під час Першої світової війни:

А Закарпаття, Буковина, Галичина, Центральна Україна;

Б Центральна Україна, Буковина, Галичина, Волинь;

В Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина;

Г Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля.

13. Головну Українську Раду в серпні 1914 р. очолив:

А Є. Коновалець;

Б К. Левицький;

В С. Єфремов;

Г Ю. Романчук.

14. Назвіть прізвище одного із засновників організації Союзу визволення України:

А Г. Бобринський;

Б Д. Донцов;

В Ю. Лисан;

Г Д. Вітовський.

15. Командиром легіону Український січових стрільців (УСС) в 1914 р. був призначений:

А А. Жук;

Б С. Єфремов;

В Є. Чикаленко;

Г М. Галущинський.

16. Головою Українського парламентського представництва в імперському парламенті був:

А Ф. Трепов;

Б Л. Бачинський;

В Є. Петрушевич;

Г Ю. Романчук.

17. Переважна більшість українських земель напередодні Першої світової війни належали:

А Австро-Угорській імперії;

Б Російській імперії;

В Османській імперії;

Г Румунії.

18. Позначте назву молодіжної воєнізованої організації, що склала основу Легіону січових стрільців:

А «Кобзар»;

Б «Богдан»;

В «Козак»;

Г «Пласт».

19. Яку назву мала суспільно-політична течія в Галичині, що заявляла, що українців не існує, а є єдиний російський народ?

А Русинство;

Б москвофіли;

В народовці;

Г українофіли.

20. У листопаді 1916р. Франц-Йосиф проголосив Галичину:

А краєм з особливим економічним статусом;

Б автономним краєм;

В краєм з особливим військовим статусом;

Г незалежною від Австро-Угорщини.

21. Назвіть, що не належить до причин створення легальних українських політичних партій в Австро-Угорщині:

А великий досвід роботи в умовах конституційної монархії;

Б переважання ідеї політичної автономії України;

В значна роль греко-католицької церкви;

Г переважання ідеї політичної самостійності України.

22. Головна Українська Рада ставила на меті:

А захист інтересів українців на території України;

Б захист інтересів українців в Австро-Угорщині;

В захист інтересів українців у Польщі;

Г захист інтересів українців у Російській імперії.

23. Програма Союзу визволення України передбачала:

А автономію України у складі Австро-Угорщини;

Б автономію України у складі Російській імперії;

В утворення Української республіки;

Г заснування незалежної Української держави.

24. Галицька битва закінчилась:

А поразкою австро-угорських військ;

Б поразкою російських військ;

В підписанням мирного договору;

Г закінчилась поразкою обох сторін.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А Анексія 1 відкрите або замасковане втручання однієї або декількох держав у

внутрішні справи іншої держави

Б автономія 2 включення до складу, приєднання

В інкорпорація 3 самоврядування певної частини держави, здійснюване в рамках,

передбачених загальнодержавними законами

Г інтервенція 4 насильницьке захоплення державою території іншої держави і включення

його до складу держави

5 перехід економіки на випуск переважно військової продукції.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А 4 серпня 1914 р. 1 початок «Брусиловського прориву»

Б 3 вересня 1914 р. 2 заснування Союзу визволення України

В 24 вересня 1914 р. 3 захоплення Львова російськими військами

Г 3 червня 1916 р. 4 бойове хрещення січових стрільців

5 початок Першої світової війни.

27. Установіть відповідність між територіями та подіями.

А Селище Кам’янське Катеринославської губернії 1 утворення «Юнацької спілки»

Б Петроград 2 діяльність спілки українських студентів

Головна Рада»

В Миколаїв 3 страйк робітників металургійного заводу

Г Харків 4 страйк суднобудівників

5 діяльність Спілки визволення України.

28. Співвіднесіть імена з описом особистості.

А А. Шептицький 1 командир полку Українських січових стрільців

Б К. Левицький 2 член Товариства українських поступовців

В Г. Коссак 3 митрополит Української греко-католицької церкви

Г Є. Чикаленко 4 голова Головної Української Ради

5 член Спілки визволення України.

29. Установіть відповідність між політичними силами, громадськими організаціями Наддніпрянщини та їхніми намірами.

А Товариство українських поступовців 1 відстоювали ідею автономії України

Б Українська соціал-демократична робітнича партія 2 закликали до підтримки Російської

імперії, сподіваючись на надання Україні

автономії в майбутньому

В Карпато-Руський визвольний комітет 3 підтримували армію російських військ

Г Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст 4 виступали за

возз’єднання всіх українських земель у складі Російської імперії

5 чорносотенна монархічна організація, що проводила шалену

шовіністичну політику, виступала за збереження самодержавства

та єдиної неподільної Росії.

30. Установіть відповідність між партіями, організаціями та їхніми представниками.

А ТУП 1 Д. Дорошенко

Б УСДРП 2 С. Петлюра

В УДХП 3 С. Єфремов

Г Комітет Південно-Західного фронту 4 В. Липинський

5 А. ШептицькийIII. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А бойове хрещення УСС на Ужгородському перевалі в Карпатах;

Б призначення командиром УСС М. Галущинського;

В участь УСС у битві в районі гори Лисоня;

Г участь УСС у битві на схилах гори Маківка.

32. Розташуйте в хронологічній послідовності, які воєнні дії відбувались на території України:

А австро-німецька Галицька операція;

Б наступ російських військ на Східному фронті;

В Галицька битва;

Г «Брусиловський прорив» — наступальна операція російських військ Південно-Західного фронту.

33. Розташуйте етапи діяльності національно-визвольного руху в Україні в роки Першої світової війни в логічній послідовності:

А створення Союзу визволення України;

Б створення Головної Української Ради;

В опублікування статті С. Петлюри «Війна та українці»;

Г створення легіону Українських січових стрільців.IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Особливий режим обмеження волі (роззброєння, поселення у визначеній місцевості тощо), встановлений однією з воюючих держав щодо громадян ворожої або нейтральної держави або щодо військовослужбовців воюючих держав; ізоляція, тимчасовий арешт кого-небудь.

Назвіть термін, що відповідає цьому визначенню.

З якими періодом історії України пов’язане це явище?

В яких державах це явище мало місце?

35. «…ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке знайшло охорону у конституційному устрої австрійської держави. ПобідА Росії мала б принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії… Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!»

Коли й у зв’язку з чим з’явився цей документ?

Хто були його автори?

Які наслідки мала ця подія для України?

36. «Митрополит греко-католицької церкви (1900–1944), засновник українського Національного музею у Львові. У роки Першої світової війни засланий до Суздальського монастиря».

Назвіть прізвище та ім’я цього діяча.

З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?

Назвіть події, сучасником яких він був.

37. «…Ми не є прихильниками війни, ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир найціннішим добром людськості. Але бувають в історії держав і народів хвилі, коли війна являється неминуча. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старатися, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли марно, щоби кров батьків принесла добро дітям.

Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії…»

Яку назву мав цей документ, випущений Головною українською радою?

З якими подіями в історії України пов’язана його поява?

Назвіть основні положення цього документа.V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Яке місце посідала Україна в планах Троїстого союзу та Антанти?

39. Чим було зумовлене створення Легіону січових стрільців та його участь у війні?

40. У чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні? Чи міг він її уникнути?

41. Як Перша світова війна вплинула на зростання національної свідомості українського народу? Які це мало наслідки?

Відповіді до теми 1 «Україна в Першій світовій війні (1914–1917 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В В В Б В Б Б А В Б Г В

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Б Б Г Г Б Г Б Б Б Б Г А

Завдання II–III типу

25 26 27 28 29 30 31 32 33

А 4 2 3 3 2 3 2 2 3

Б 3 3 2 4 1 2 1 4 2

В 2 4 4 1 4 4 4 1 1

Г 1 1 1 2 3 1 3 3 4Завдання IV типу

34. Інтернування.

35. 1914 р.

36. Шептицький.37. Маніфест.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал