Удосконалення структуриСкачати 29.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.07.2017
Розмір29.09 Kb.

С. Є. ГРИГОР’ЄВА

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Динамічність об’єктів управління зумовлює необхідність постійного вдосконалення, зміни його організаційної структури. Реформування організаційних структур державного управління здійснюється у процесі реалізації адміністративної реформи в Україні, яку можна визначити як неперервний процес удосконалення інституційних, правових, організаційних, процедурно-технологічних засад механізму держави та державного апарату, що забезпечує соціально-економічний розвиток країни, сприяє відповідності суспільної системи до напрямів розвитку світової цивілізації.
Одним із важливих напрямків адміністративної реформи в Україні є формування на регіональному і місцевому рівнях демократичної, гнучкої та ефективної організації управління, а метою реформування місцевих органів виконавчої влади є таке:
– підвищення ефективності здійснення державної політики уряду на територіальному рівні;
– спрямування їхньої діяльності на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних послуг та підвищення їхньої якості;
– гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів з урахуванням особливостей територіального розвитку;
– сприяння становленню та розвиткові місцевого самоврядування на основі його чіткого функціонального розмежування з повноваженнями виконавчої влади.
Формування та реалізація державної регіональної політики передбачають істотне підвищення ролі та відповідальності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних громад за розвиток регіонів.
1

Підвищення вимог до результативності реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики на регіональному рівні має супроводжуватись наданням додаткових повноважень місцевим державним адміністраціям, покладанням на них відповідальності за вирішення поточних та перспективних завдань розвитку регіонів. Проведення перетворень в місцевих державних адміністраціях потребує врахування багатьох факторів, особливо якщо мова йде про складну багатоаспектну систему державного управління, яка характеризується різноплановою діяльністю та наявністю чисельних посадовців та органів, що залучаються до процесів вдосконалення. Згідно з класифікацією сучасної науки управління, проблеми, що виникають у державному управлінні, здебільшого належать до слабоструктурованих та неструкторованих. Їх вирішення передбачає застосування спеціальних технологій самоорганізації управлінської системи, проведення перетворень, управління змінами.
Складність системи державного управління, її спроможність до самоорганізації та створення нового власного стану ставлять вимоги щодо керованості процесами перетворень. Виникає завдання управління змінами, що зумовлені ситуацією або ініційованості суб’єктами управління. Зміни можуть стосуватися загальних або локальних проблем. Державний службовець регулярно має справу із численними невеликими проблемами, які викликають необхідність у прийнятті відповідних управлінських рішень та проведенні змін очевидними для цього випадку методами по досягненню визначеної мети.
У той же час стан середовища, в якому відбувається діяльність районних державних адміністрацій, постійно змінюється, тому механізм реалізації процесу якісних перетворень системи управління місцевих державних адміністрацій повинен на них адекватно реагувати. Покладені на районну державну адміністрацію повноваження щодо розробки проектів програм соціально-економічного розвитку району та забезпечення їх виконання за своїм місцем і значенням в системі державного управління відповідає процесу стратегічного менеджменту на районному рівні. При цьому районна державна адміністрація повинна мати чітку позицію по
2
формуванню цілей розвитку району, дієвий механізм їхнього доведення до кожного підрозділу, посадової особи через систему регламентуючих документів та процедур оцінки результатів трудової діяльності.
Дослідження структурно-функціонального забезпечення діяльності
Зачепилівської державної адміністрації Харківської області дає можливість запропонувати напрями вдосконалення структури органів виконавчої влади на районному рівні, а саме:
1. З метою забезпечення оперативності та дієвості органів роботи районної державної адміністрації, посаду керівника апарату ввести в перелік заступників голови райдержадміністрації.
2. Для підвищення ефективності роботи відділів адміністрації збільшити штатну кількість працівників юридичного відділу, згідно встановлених нормативів.
3. З метою збереження контролю на земельними ресурсами району, підпорядкувати безпосередньо районній державній адміністрації відділ земельних ресурсів, оскільки є структурним підрозділом Держкомзему
України у Харківській області.
4. Для досягнення позитивних результатів у роботі з дітьми та молоддю, доцільно об’єднати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту із службою у справах дітей та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Об’єднати сектор контролю із загальним відділом апарату райдержадміністрації, так як більша частина функціональних обов’язків фахівців цих відділів збігається.
6. Для полегшення умов керування райдержадміністрацією та створення позитивного мікроклімату в колективі, ввести в апарат адміністрації психологічну службу. Наявність психологічної в структурі є необхідним інструментом, який працює на створення позитивного іміджу організації, піднімає престиж. Працівники потребують допомоги у зниженні соціально-психологічної напруги, подоланні психологічної втоми, досягненні адаптованості під час змін, гнучкості в роботі.
3

Список використаних джерел
1.
Андреєв В. В. Проблеми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування / В. В. Андреєв // Теорія та практика державного управління.
Вип. 5 : Державне управління та шляхи удосконалення політичної системи : матеріали наук.-практ. конф., 24 вересня 2003 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 200 с.
2.
Постанова Кабінету Міністрів України № 821

від 18.05.2000 “Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій” // Офіційний вісник
України. – 2000. – № 20. – С. 835.
3.
Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспективи / за ред. В. В. Цвєткова. – К. : Оріяни, 2008. – 364 с.
4


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал