У навчальному процесі столяр Ольга ІгнатівнаСкачати 134.64 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір134.64 Kb.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Столяр Ольга Ігнатівна

викладач фізики, спеціаліст вищої категорії,
Державний навчальний заклад
«Дніпрорудненський професійний ліцей»В Україні на початку ХХІ століття освітній процес зазнав значних реформ. Навчальні заклади ХХІ століття зумовлюють необхідність докорінного переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання, створення проектно-життєвого простору, технологій становлення індивідуальності учня як суб’єкта і проектувальника життя, спрямованого на розвиток конкурентоспроможної, компетентної особистості, яка творчо підходить до розв’язування проблем, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

Оскільки, головними фігурами в навчальних закладах є учень і викладач, які повинні творчо працювати, вчитися, самовдосконалюватися, останні мають працювати над виробленням і вдосконаленням методів навчання і виховання, зокрема інтерактивних.

На даний момент основним завданням викладача є саме створення умов для формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно-орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових більш ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.

Більшість дослідників проблем педагогічної інноватики намагаються співвіднести поняття «нового» у педагогіці з такими характеристиками, як «корисне», «прогресивне», «позитивне», «сучасне», «передове».

Наприклад, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти [2, с.23].

Зараз в педагогічній літературі часто зустрічаються поняття «новація» та «інновація». Новація – це сам засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація – це процес його освоєння.

Також нерідко у педагогічному лексиконі зустрічається поняття, як «технологія» і «педагогічної технології».

Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці як протиставлення існуючому поняттю "метод", який мав недолік - негнучкість та статистичність. Досить поширеним термін «технологія» (технологія в освіті) набув у 40-х рр. і був пов'язаний із розвитком НТП і застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. дане поняття розглядалося вже з іншого боку, а саме з точки зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

Отже під поняттям «технологія» розуміють сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник) [3, с.2].

Пізніше у 80-х рр. з’являється термін «педагогічні технології». Суть даного поняття не має єдиного погляду: 

- педагогічні технології - це певна система вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання;

- педагогічні технології – це цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання;

- педагогічні технології – це цілісний процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та навчальних методів;

- технологія - це сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник) [3, с.2].

- педагогічна технологія – це модель спільної педагогічної діяльності, продумана в усіх деталях з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для студента і викладача (В. Монахов) [3, с.2].

- педагогічна технологія – це сукупність засобів та методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання та виховання, що дозволяють успішно реалізовувати завдання освіти (В. Безпалько)[4, с.28].

- педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних настанов, що визначають спеціальний набір та компонування форм, методів, засобів, прийомів навчання, засобів виховання; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Лихачов)[4, с.28].

- педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування, визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з використанням комп’ютера і людських ресурсів, завданням якого є оптимізація форм освіти (ЮНЕСКО)[4, с.28].

- педагогічна технологія – системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів, що використовуються для досягнення освітньої мети (М. Кларін)[4, с.28].

Кожний з даних підходів має право на існування, оскільки охоплює різні сторони навчального процесу. Саме тому на даний момент існує велика кількість педагогічних технологій.

Отже, «інноваційні технології» - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів.

Велика кількість авторів вважають, що будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати основним методологічним вимогам. (критеріям технологічності)[4, с.30-31]. Сюди відноситься:

- концептуальність - кожна педагогічна технологія повинна опиратися на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети;

- системність, а саме педагогічній технології мають бути притаманні всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв’язок всіх його частин, цілісність;

- можливість управління, яке включає в себе діагностику цілого покладання, планування, проектування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів;

- ефективність, тобто сучасні педагогічні технології повинні бути ефективними за результатами і гарантувати досягнення певного стандарту освіти;

- відтворюваність - можливість використання (повторення, відтворення) педагогічної технології в інших ідентичних освітніх закладах, іншими суб’єктами;

- візуалізація (характерна для окремих технологій) основана на використанні аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників.

Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються мультимедійними [1, 298].

Сучасний навчальний заклад вже неможливо уявити без комп'ютерної техніки та комп'ютерних технологій.

Відповідно до пріоритетного проекту розвитку освіти в навчальних закладах почали з'являтися інтерактивні дошки, мультимедійні проектори тощо. Отже, застосування їх на уроці не є сьогодні екзотикою. Що таке мультимедійний комплекс і які переваги його використання? Мультимедійний комплекс (МК) це інтерактивна дошка + персональний комп'ютер + мультимедійний проектор.

Такий комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Він відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління учнів, що виросло на ТБ, комп'ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в темпераментній візуальній інформації й зоровій стимуляції. Комп'ютерних наочних матеріалів і навчальних ресурсів з будь-якої теми чи предмету можна знайти безліч і використати їх багаторазово. Не потрібно непокоїтися про зберігання паперових карт, плакатів тощо - у них просто відпадає необхідність.

Мультимедійний комплекс допоможе вам звільнитися від рутини і знайти час для творчої роботи. Ви отримаєте можливість повністю керувати будь-якою комп'ютерною демонстрацією - виводити на екран дошки картинки, карти, схеми, створювати й переміщати об'єкти, запускати відео й інтерактивні анімації, виділяти важливі моменти кольоровими позначками, працювати з різноманітними комп'ютерними програмами. І все це прямо з дошки, не втрачаючи візуального контакту з класом і не прив'язуючись до свого комп'ютера.

Завдяки наочності й інтерактивності залучаються всі учні до активної роботи. Шкільна дошка - це невід'ємна складова будь якого навчального класу, місце обміну інформацією між учнями та вчителем. Інтерактивна дошка - це жива взаємодія вчителя і учнів, управління процесом обміну інформацією між ними. Вона не тільки відображає, що відбувається у комп'ютері, а й дає можливість вносити виправлення й корективи, робити кольорові позначки й коментарі, зберігати матеріали уроку для подальшого використання й редагування. До комп'ютера і, як наслідок, до інтерактивної дошки можна підключити мікроскоп, Wеb-камеру, цифровий фотоапарат або відеокамеру. І з усіма цими відображеними матеріалами можна продуктивно працювати прямо під час уроку.

Працюючи з інтерактивною дошкою. Ви завжди перебуваєте в центрі уваги, звернений до учнів обличчям й підтримуєте постійний контакт з учнями. Використання інтерактивної дошки на уроці може збільшити ефективність навчання учнів у навчальному закладі. За рахунок чого це відбувається? Як розкрити потенціал інтерактивної дошки й зробити її незамінним супутником викладача?

Ключові напрямки застосування інтерактивної дошки:

1.Презентації, демонстрації й моделювання.

Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всіх учнів. Це візуальний ресурс, що може допомогти викладачам зробити уроки живими й привабливими для учнів. Інтерактивна дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо).

Викладачі можуть використати управління інтерактивною дошкою, щоб подати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами. Інтерактивна дошка дозволяє моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до комп'ютера, змінити модель, перенести об'єкт в інше місце екрана або встановити нові зв'язки між об'єктами. Усе це відбувається в режимі реального часу.

2. Підвищення активності учнів на уроці.

Багато викладачів стверджують, що учні більш активні і зацікавлені на уроці, на якому використовується інтерактивна дошка. Інформація стає для них більше доступною й зрозумілою, що поліпшує атмосферу розуміння в групі, а учні - більш націлені на роботу.

3. Збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки.

Якщо у вас є інтерактивна дошка, то більше не доведеться чекати, коли учень напише завдання на дошці, і кілька хвилин уроку будуть загублені - викладач може виводити на екран заздалегідь підготовлені матеріали, і час уроку буде використано тільки на вирішення поставлених завдань.

Усі записи на інтерактивній дошці можуть бути збережені в комп'ютері й знову відкриті при повторенні пройденого матеріалу або передані учневі, що пропустив урок через хворобу.

Викладачі, що почали працювати з інтерактивною дошкою, відзначають позитивні зміни як під час уроку, так і в обсязі матеріалу, що розуміє учень. Викладачі стверджують, що з використанням інтерактивної дошки вони встигають подати більше інформації за менший час, і при цьому учні активно працюють на уроці й краще розуміють навіть найскладніший матеріал.Отже основні способи використання інтерактивної дошки це:

 • можливість робити позначки й записи поверх виведених на екран зображень;

 • групові форми роботи;

 • спільна робота над документами, таблицями або зображеннями;

 • конференц-зв'язку;

 • управління комп'ютером без використання самого комп'ютера (управління через інтерактивну дошку);

 • робота з інтерактивною дошкою як зі звичайною, але з можливістю зберегти результат, роздрукувати зображення на дошці, на принтері;

 • зміна тексту у виведених на екрані документах, використовуючи віртуальну клавіатуру, що настроюється в програмному забезпеченні дошки;

 • зміна будь-яких документів або зображень на екрані, використання будь-яких позначок;

 • збереження на комп'ютері в спеціальному файлі всіх позначок, які викладач робить під час уроку, для подальшої демонстрації на інших уроках або через Інтернет;

 • передача збережених під час уроку записів будь-якому учневі, що пропустив заняття або не встиг зробити відповідні записи у своєму зошиті;

 • демонстрація роботи одного учня всім іншим учням класу;

 • демонстрація навчальних відеороликів;

 • створення малюнків на інтерактивній дошці без використання комп'ютерної миші;

 • створення малюнків, схем і карт під час проведення уроку, які можна використати на наступних заняттях, що заощаджує час на уроці;

 • при відповідному програмному забезпеченні викладача виведення на екран інтерактивної дошки зображення монітора будь-якого учня;

 • робота у Інтернет – середовищі.

Які переваги інтерактивної дошки?

 • інтерактивні дошки схожі на звичайні дошки, але в той же час вони допомагають викладачеві використати засоби навчання легко й невимушено, перебуваючи в постійному контакті з класом;

 • інтерактивні дошки допомагають розширити використання електронних засобів навчання, тому що вони передають інформацію слухачам швидше, ніж при використанні стандартних засобів;

 • інтерактивна дошка дозволяє викладачеві збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу на уроці, як то картинка з Інтернету або великомасштабна таблиця, текстовий файл або географічна карта;

 • інтерактивна дошка стає незамінним супутником викладача на уроці, відмінним доповненням його слів;

 • інтерактивні дошки дозволяють викладачеві створювати прості й швидкі виправлення в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці;

 • інтерактивні дошки дозволяють учням сприймати інформацію швидше, брати учням участь у групових дискусіях, роблячи обговорення ще більш цікавими;

 • інтерактивні дошки дозволяють учням виконувати спільну роботу, вирішувати загальне завдання, поставлене викладачем;

 • інтерактивні дошки дозволяють проводити перевірку знань відразу у всіх учнів, організувати грамотний зворотний зв'язок "учень - вчитель".

 • інтерактивні дошки - це засіб або інструмент пізнання на різних уроках.

 • інтерактивні дошки сприяють розвитку мотивації, комунікативних здібностей, одержанню навичок, накопиченню фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної грамотності;

 • інтерактивні дошки вносять й етичний компонент - комп'ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між учнями. Вони тільки можуть підтримувати потенціал їхнього спільного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних навчальних ситуаціях, де учні, вивчаючи предмет, беруть участь у діалозі з однолітками й викладачами щодо досліджуваного матеріалу.

Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів.

Найбагатші можливості для цього представляють сучасні інформаційні комп'ютерні технології. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити учня більшою кількістю готових, чітко відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати їх інтелектуальні, творчі здібності.

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий та емоційний. Така форма подачі матеріалу дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що полегшує запам'ятовування й засвоєння досліджуваного матеріалу. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедіа скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів приваблює новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання: • засвоїти базові знання з предмета;

 • систематизувати засвоєні знання;

 • сформувати навички самоконтролю;

сформувати мотивацію до навчання в цілому й до певного предмета

зокрема;


 • надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над

навчальним матеріалом.

Звичайно, використання мультимедійного проектора, демонстрація або фронтальна робота з учнями на уроці дають наочне подання, але більш повне розкриття можливостей мультимедійних технологій на уроці досягається не тільки фронтальною роботою, айв індивідуальній роботі кожного учня з інтерактивним продуктом.

Треба відзначити, що мультимедійні програмні засоби несуть у собі широкі можливості, головне, щоб це зрозуміли ті, кого навчають. Це розуміння повинне перерости в зацікавленість не тільки учнів, але й викладача, що дозволить йому по-новому глянути на методику побудови уроків.

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу й забезпечення його успішного сприйняття, що підсилюється при підключенні зорової пам'яті. При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їхні тимчасові (часові) характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в цьому випадку збільшується й несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, тому що без зацікавленості щодо поповнення відсутніх знань, без уяви й емоцій немислима творча діяльність учня.Мультимедійний комплекс взагалі і комп'ютер зокрема - простий інструмент, що покликаний звільнити викладачів від рутинної роботи пошуку дидактичного матеріалу, складання завдань, тестів, демонстрацій, привнести у роботу нові творчі можливості, зручність і комфорт.

Список літератури:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене і виправлене – Рівне: Волинські обереги, 2011. - 522 с.

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. - К., 2004.

 3. Ігнатенко М. Сучасні освітні технології // Математика в шк.,- 2003. - №4. 

 4. Педагогические технологии / Под общей ред. В.С. Кукушкина. – Ростов н/Д., 2002.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал