У цьому розділі ви дізнаєтеся проPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4
Тема Завдання зразок
3.7.1.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю
Країни та виконайте сортування даних) Відсортуйте записи заданими поля
Кількість населення за спадан-
ням
. Визначте п’ять країн з найбільшою кількістю населення. Визначте, яке місце займає
Україна в світі за кількістю населення.
2) Виконайте сортування заданими полів
Кількість населення та Час-
тина світу для визначення країн, що мають найбільшу кількість населення в певній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) – за спаданням Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа 3.7.1.2.accdb.
3) Відсортуйте записи заданими поля
Державний устрій і визначте, скільки країн мають державний устрій монархія і скільки – консти-
туційна монархія
4) Проведіть сортування записів заданими полів
Державний устрій і
Частина світу для визначення кількості країн, що мають державний устрій президентська республіка в кожній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) – за спаданням Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем вправа
3.7.1.4.accdb.
2.
Відкрийте файл бази даних (наприклад,
Тема Завдання зразок
3.7.2.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю
Країни та виконайте пошук і заміну даних) Знайдіть країни, у яких грошовою одиницею є Крузадо, Кетсаль, Зо-
лота кордоба, долар
. Для останньої грошової одиниці здійсніть пошуку будь-якій частині поля) Виконайте заміну значення Північна Америка на Америка. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа
3.7.2.2.accdb. Складіть алгоритм здійснення такої заміни) Знайдіть країни, у яких у значенні площі трапляються цифри 1 або
2
. Знайдіть країни, в яких дата утворення 1960 рік) Виконайте заміну значення Центральна і Південна Америка на Аме-
рика
. Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем
вправа 3.7.2.4.accdb.
3.
Відкрийте файл бази даних (наприклад,
Тема Завдання зразок
3.7.3.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю
Географічні та фізичні карти та виконайте фільтрування даних) Виберіть адміністративні карти, що виготовлені на картоні або на
картоні з планками
. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.7.3.1.accdb.
2) Відмініть усі фільтри. Виберіть карти України з масштабом перегляду М1:2 100 000 і ціною понад 20 грн. Скільки таких карт знайдено Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа
3.7.3.2.accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 167
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 167 21.07.2011 17:44:44 21.07.2011 17:44:44

168 3) Відмініть усі фільтри. Виберіть усі карти, крім карт зданими про
Україну
і ціною від 5 до 40 грн. Скільки таких карт знайдено Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.7.3.3.accdb.
13. Форми. Введення даних. Сортування,
фільтрування та пошук даних
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та
санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Практична Зразок 13).
2. Доповніть таблицю Країни новим полем Союзи країн.
3. На основі таблиці Країни створіть форму Країни світу за зразком, наведеним на рисунку до цієї практичної роботи. Установіть тему оформлення
Строга.
4. Використайте текстове поле для створення у формі поля з обчисленням густоти населення.
5. Використовуючи форму і пошук, введіть дані про входження певних країн до об’єднання країн
СНГ та OPEC (англ. The Organiza-
tion of the Petroleum Exporting Countries – Організація країн-експортерів нафти. Дані про входження країну ці об’єднання візьміть із файлу
Союзи
країн.doc з папки Тема Практична 13.
6. Відкрийте таблицю Країни та відсортуйте дані за зростанням пополю Со-
юзи країн. Перевірте, чи правильно ви ввели дані про членство країну названих об’єднаннях.
7. Установіть фільтрування даних для поля Площа – менше ніж 1 тис. кв. км, а для поля
Кількість населення – понад 1 млн осіб.
8. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота
13.accdb.
3.8. Запити в Access 2007
1. Що таке формула в Excel 2007? Які об’єкти може містити формула в
Excel 2007?
2. Для чого використовуються фільтри в базах даних Як застосувати фільтр до таблиці бази даних в Access 2007?
3. Які оператори використовуються в формулах Excel 2007? Як вони позначаються Опишіть послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів.
Поняття про запити в базі даних
Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати не тільки пошук даних, які відповідають певним критеріям, як це здійснюється під час фільтрування, алей одночасне виконання операцій над даними та збереження результатів пошуку. Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є:


створення нових таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях бази даних;
1. Що таке формула в Excel 2007? Які об’єкти може містити формула в
Excel 2007?
2. Для чого використовуються фільтри в базах даних Як застосувати фільтр до таблиці бази даних в Access 2007?
3. Які оператори використовуються в формулах Excel 2007? Як вони позначаються. Опишіть послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів 168
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 168 21.07.2011 17:44:45 21.07.2011 17:44:45
обчислення узагальнених даних (суми, максимального чи мінімального значення тощо) для заданих полів знаходження значень нових властивостей (проведення обчислень, використовуючи дані з різних таблиць або запитів, наприклад знаходження густоти населення певної країни на основі площі та кількості населення;


внесення зміну вже існуючі таблиці (оновлення даних, вставлення і видалення записів тощо. Залежно від призначення запитів їх поділяють на:

запити на вибірку даних – запити, з використанням яких на основі іс- нуючих таблиць (рис. 3.61) створюється таблиця зданими, які відповідають певним умовам (рис. 3.62);

перехресні запити – запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних (знаходиться сума, середнє, максимальне значення

тощо), а на другому – групування цих даних за двома наборами даних,

один з яких визначає заголовки стовпців таблиці, а другий – заголовки рядків. Наприклад, у таблиці, створеній запитом на вибірку найкращих результатів кожного зі спортсменів на трьох дистанціях рис. 3.63), заголовками стовпців стали дані з поля
Дистанція, а заголовками рядків – дані з поля
Спортсмен. У клітинках на перетині стовпців і рядків указано найкращий (мінімальний) результат певного спортсмена на певній дистанції;


запити на внесення змін – запити, використовуючи які користувач може змінювати значення у полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи тощо;
Рис. 3.62. Таблиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на дистанції 100 м
Рис. 3.61. Таблиця з результатами виступів спортсменів у різних змаганнях на трьох дистанціях
Рис. 3.63. Таблиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на трьох дистанціях


запити з параметрами – запити, після запуску на виконання яких користувач має ввести значення певних параметрів, за якими буде здійснено опрацювання даних. Наприклад, можна створити запит, що
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 169
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 169 21.07.2011 17:44:45 21.07.2011 17:44:45
буде створювати таблицю список учнів того з класів певної школи, дані про який потрібні користувачу вданий момент. Після запуску такого запиту на виконання буде відкрито вікно з полем, у яке користувач повинен ввести назву потрібного класу. Залежно від уведеного значення буде побудована таблиця список учнів указаного класу. Запит зберігається у базі даних під певним іменем. Під час відкриття запиту відбувається опрацювання даних відповідно до умов запиту і результати запиту виводяться на екрану вигляді таб лиці.
Вирази та оператори в запитах
У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують
вирази. Вираз в Access 2007 схожий на формулу в
Excel 2007. Вирази можуть містити


ідентифікатори – імена полів таблиць та елементів керування у формах і звітах;


оператори – послідовність символів для позначення операцій. Розрізняють оператори арифметичні, порівняння, логічні, об’єднання, спе-
цифічні
;


функції – аналогічні за призначенням і використанням функціям в
Excel 2007, однак в Access 2007 трохи інший набір функцій і вони згруповані за іншими категоріями (масиви, перетворення, база да-
них
, математичні, фінансові, текст та ін.);


константи – незмінні значення, наприклад фрагмент тексту або число;


круглі дужки – для встановлення пріоритету операцій у виразі.
Під час створення виразів слід дотримуватися певних правил:


імена полів та інші ідентифікатори записуються в квадратних дужках;


при посиланні на поле певної таблиці використовується знак оклику, наприклад вираз
[Товари]![Код товару містить посилання на поле
Код товару таблиці Товари;


текст записується в лапках "".
Запити на вибірку
Розглянемо створення запиту на вибірку з використанням
Майстра за-
питів. Для бази даних Країни світу створимо запит, який би містив дані про площу країн. Для створення запиту необхідно відкрити базу даних
Країни світу та вибрати кнопку Майстер запиту
групи
Додатково вкладки
Створити. У подальшому слід виконати таку послідовність дій. Вибрати у вікні
Новий запит у списку видів майстрів запитів Май-
стер простих запитів, після чого вибрати кнопку ОК.
2. Вибрати у списку
Таб лиці і запити вікна Майстер простих запитів таблицю, на основі якої буде створено запит, наприклад таблицю
Країни світу.
3. Перемістити зі списку
Доступні поля у список Вибрані поля потрібні імена полів, наприклад
Назва, Частина світу, Площа.
4. Вибрати один з варіантів відображення записів із даними доклад-
но
(без виконання операцій зведення) або з використанням зведен-
ня
(знаходження суми, середнього значення, мінімуму, максимуму для певних полів) вибором відповідного перемикача. (Цей і наступний крок виконується тільки для записів, що містять числові дані. Вибрати за потреби кнопку
Параметри зведення та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення вибором відповідних позначок прапорців. Вибрати кнопку
ОК.
6. Увести назву запиту в поле
Виберіть назву для запиту, наприклад
Площа країн світу.
7. Вибрати варіант продовження роботи із запитом – відкрити запит
для перегляду даних
чи перейти до зміни макета запиту вибором відповідного перемикача. Вибрати кнопку
Готово.
Якщо ви вибрали варіант відкрити запит для перегляду даних, то на екран буде виведено таблицю результатів запиту. Це нова таблиця, що містить поля, які були вибрані під час конструювання запиту.
Якщо ж обрано другий варіант – перейти до зміни макета запиту, тоновий запит відкриється у поданні
Конструктор (рис. 3.64). У цьому поданні у верхній частині робочого поля розміщено список полів таблиці, на основі якої було створено запит. Кількість списків з переліком полів таблиць чи запитів можна змінити, виконавши Знаряддя для запиту 
Конструктор Настроювання запиту Відобразити таблицю. Рис. 3.64. Фрагмент вікна запиту Площа країн світу у поданні Конструктор
У вікні
Відображення таблиці слід вибрати назву потрібної таблиці та вибрати
Додати. Для закриття списку полів таблиці сліду контекстному меню відповідного списку вибрати
Видалити таблицю У нижній частині робочого поля вікна запиту розміщено таблицю конструктора. Вона містить такі рядки:


Поле, в якому відображаються імена обраних полів;


Таб лиця, в якому відображається ім’я таблиці, до складу якої входить відповідне поле;


Сортування, в якому може відображатися вид сортування, що буде застосоване до записів даного поля у таблиці запиту;


Відображення, який може містити прапорець, встановлена позначка якого свідчить проте, що дане поле буде відображатися у запиті;


Критерії, який може містити вираз-умову для вибірки даних з відповідного поля
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 171
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 171 21.07.2011 17:44:45 21.07.2011 17:44:45

172


або – для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови та який поєднується з виразом у рядку
Критерії логічною операцією АБО.
Наступні рядки можуть містити інші вирази, які пов’язані з виразами у рядках
Критерії та або логічною операцією АБО.
Якщо у рядку
Критерії записані вирази для кількох стовпчиків (полів, то вони об’єднуються в один вираз логічною операцією
І.
Наприклад, для того щоб у запиті відображалися лише записи для країн
Австралії і Океанії, необхідно у рядку Критерії у стовпці Частина
світу записати =«Австралія і Океанія». Для застосування обраних значень параметрів запиту необхідно перейти до
Подання таблиці Для цього потрібно виконати Знаряддя для запиту Конструктор  Резуль-
тати Запуск. До отриманого запиту можна додати рядок з підсумками. Для цього слід виконати Основне Записи
Підсумки, в рядку Підсумок у полі
Площа відкрити список можливих варіантів узагальнення даних і вибрати, наприклад
Сума. Створену таблицю запиту подано на рисунку 3.65.
Запити з полями, що містять дані, обчислені
за даними з інших полів
Досить часто виникає потреба використати дані з двох чи більше полів для отримання нового значення. Наприклад, заданими полів
Кількість
населення і Площа таблиці Країни світу визначити густоту населення для кожної з країн. Для цього створимо простий запит на вибірку, в який з таблиці
Країни світу включимо поля Назва, Частина світу, Площа і
Кількість населення. Назвемо запит Густота населення. Для створення поля
Густота населення необхідно відкрити створений запиту поданні
Конструктор.
У поданні
Конструктор у рядку Поле сліду стовпці, наступному за стовпцями зданими, увести
Густота населення Кількість населення]\
[Площа], де:


Густота населення ім’я нового поля (так званого обчислювального поля);


Кількість населення і Площа – імена полів, значення яких використовуються у виразі;


\ – оператор ділення та округлення до цілого.
Рис. 3.66. Таблиця, що містить результат запиту – поле Густота населення,
дані якого обчислені заданими з інших полів
Рис. 3.65. Результат виконання запиту
Площа країн світу для частини світу
Австралія і Океанія
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 172
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 172 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46
Результат запиту з полем, що містить дані, обчислені заданими з інших полів, подано на рисунку 3.66.
Запити з параметрами
Уведення користувачем значення параметра запиту – значення, що буде використано водній або кількох умовах запиту, може бути здійснено і для запитів на вибірку, і для перехресних запитів, і для запитів на внесення змін.
При використанні запиту, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам необхідно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання Конструктор і змінювати умови запиту, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати запит з параметром. Для його створення слід відкрити запиту поданні Конструктор і виконати таку послідовність дій. Зробити поточним рядок Критерії стовпця з іменем поля, для якого буде вводитися значення параметра. Увести у квадратних дужках текст, що буде відображатися в діалоговому вікні, яке відкриється на початку виконання запиту, наприклад [Назва частини світу].
3. Увести за потреби текст іншого повідомлення для введення значення іншого параметра цього самого поля або інших полів. Вибрати кнопку Запуск
1
. Для чого призначені запити?
2
. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у базах даних.
3. Опишіть призначення основних видів запитів.
4
. Наведіть приклади використання запитів на вибірку.
5. Чим відрізняється запит на вибірку від перехресного запиту?
6*. Порівняйте запит з параметрами у базі даних і запит на пошук даних у пошуковій системі Інтернету. Що в них спільного і що відмінного?
7
. Для чого у запитах використовують вирази
8. З чого можуть складатися вирази?
9. Назвіть відомі вам оператори, що використовуються у виразах для створення запитів.
10. Опишіть послідовність створення запиту на вибірку з використанням
Майстра запитів.
11
. Що є результатом виконання запиту на вибірку?
12. Опишіть структуру вікна запиту у поданні Конструктор. Поясніть призначення його об’єктів.
13. Поясніть послідовність створення запиту з використанням полів, що містять дані, обчислені заданими з інших полів.
14
. Для чого використовуються запити з параметрами
1. Складіть схему класифікації запитів.
2. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.8.2.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці
Географічні та історичні карти. Запит повинен включати дані з полів
Країна, Регіон, Вид карти, Розмір, Ціна. У поданні
Конструктор установіть такі умови відбору даних за полем
Вид картиПолітична; за полем Цінаменше ніж 45 грн. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.8.2.accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 173
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 173 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46

174
3. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.8.3.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці
Географічні та історичні карти. Запит повинен включати дані з полів
Країна, Регіон, Вид карти, Вид оформлення,
Ціна. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних за полем
Вид картиІлюстрована або Оглядова; за полем Цінавід 10 до
35 грн
. Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем
вправа 3.8.3.accdb.
4. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.8.4.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці
Країни. Запит повинен включати дані з полів
Назва, Частина світу, Дата утворення, Державний устрій, Держав-
ний прапор, Державний гімн. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних за полем
Дата утворенняпісля 1990 року; за полем
Державний устрійПарламентська республіка. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.8.4.accdb.
5. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.8.5.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці
Отримання товару. Запит повинен включати дані з полів
Тип товару, Назва товару, Ціна, Кількість. У поданні Кон-
структор доповніть запит новим полем Сума, обчисливши в ньому дані на основі значення полів
Ціна і Кількість. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.8.5.accdb.
6. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.8.6.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці
Електронні засоби для навчання в школі. Запит повинен включати дані з полів
Назва, Тип програми, Ціна, Кіль-
кість, Гриф МОН. У поданні Конструктор доповніть запит новим полем
Сума, обчисливши в ньому дані на основі значення полів Ціна і Кіль-
кість. Передбачте виведення у результаті запиту даних тільки про ті засоби, що мають гриф МОН. Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем
вправа 3.8.6.accdb.
3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007
1. Як надрукувати документ в Word 2007, Excel 2007?
2. Опишіть призначення і послідовність створення запитів у Access 2007.
3. Яку запиті створити поле зданими, що обчислюються заданими з інших полів У яких випадках такі поля використовуються
4. Опишіть можливості редагування форму поданні Конструктор СУБД
Access 2007.
Поняття про звіти в базі даних
Звіти в БД призначені, як правило, для виведення на друк результатів опрацювання даних. Звіт – це готовий до друку електронний документ. Звіти можуть бути використані для заповнення бланків документів, наприклад додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Під час створення звіту можуть бути використані дані з різних таблиць і запитів, засоби узагальнення, сортування і групування даних, можна провести операції над даними полів, використовуючи дані з інших полів і вбудовані функції. Також до звіту можуть бути включені написи, що пояснюють наведені дані, діаграми і графіки, малюнки тощо.
1. Як надрукувати документ в Word 2007, Excel 2007?
2. Опишіть призначення і послідовність створення запитів у Access 2007.
3. Яку запиті створити поле зданими, що обчислюються заданими з інших полів У яких випадках такі поля використовуються?
4. Опишіть можливості редагування форму поданні Конструктор СУБД
Access 2007.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 174
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 174 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46

175
Нижній колонтитул сторінки
Верхній колонтитул групи
Відомості Нижній колонтитул звіту
Верхній колонтитул сторінки Нижній колонтитул групи
Верхній колонтитул звіту
Рис. 3.67. Основні об’єкти звіту Access 2007
На першому етапі створення звіту слід розробити його проект як документа, який буде надруковано або передано в електронному вигляді, визначити джерела даних, що будуть включені до звіту. Розглянемо структуру звіту на прикладі звіту
Площа і кількість насе-
лення країн світу (рис. 3.67), який створений на основі таблиці Країни
світу. Цей звіт містить:


верхній колонтитул звіту (рис. 3.67, 7), в якому розміщено назву звіту. Він може містити графічні об’єкти (логотип, емблема, ілюстрація тощо, поточні дату та час, елементи керування та ін. Верхній колонтитул звіту розміщується тільки на початку звіту перед колонтитулом сторінки і більше не повторюється


верхній колонтитул сторінки (рис. 3.67, 6), в якому розміщено заголовки стовпців звіту. Цей об’єкт повторюється у верхній частині кожної наступної сторінки звіту аналогічно до колонтитулів сторінки у
Word 2007;


верхній колонтитул групи (рис. 3.67, 5), в якому розміщено назву групи об’єктів. Розміщується перед початком даних кожної групи. Наприклад, для звіту, наведеного на рисунку 3.67, на початку списку зданими про країни певної частини світу виведено заголовок – назва цієї частини світу. Може містити елементи керування для узагальнення даних для відповідної групи об’єктів;


відомості (рис. 3.67, 4) – в цій частині розміщено дані про кожний об’єкт відповідно до полів, що були включені до звіту;


нижній колонтитул групи (рис. 3.67, 3), що розміщується після даних про всі об’єкти групи і може містити узагальнені дані про групу об’єктів: кількість об’єктів, суму по певному полю тощо
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 175
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 175 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46

176


нижній колонтитул звіту (рис. 3.67, 2), що розміщується на останній сторінці звіту після всіх даних звіту і використовується для виведення узагальнених даних (кількість, сума, найбільший або найменший зазначенням об’єкт групи тощо);


нижній колонтитул сторінки (рис. 3.67, 1), що розміщується внизу кожної сторінки звіту, містить дані про номер поточної сторінки звіту та загальну кількість сторінок звіту, поточні дату і часта інші службові дані.
Створення звітів
Access 2007 надає користувачу кілька засобів для створення звітів. Доступ до цих засобів забезпечується з використанням елементів керування групи
Звіти вкладки Створи-
ти (рис. 3.68). Найпростіший засіб створення звітів – із використанням кнопки
Звіт
. Для створення звіту достатньо відкрити або зробити поточною таблицю чи запит, на основі якої (якого) буде створено звіті вибрати кнопку
Звіт
. Буде створено звіту вигляді таблиці з усіма даними, що містить таблиця (запит. Ця таблиця буде відформатована для друку з тими значеннями параметрів аркуша, які встановлені за замовчу- ванням.
Більш широкі можливості зі створення звітів надає користувачу
Май-
стер звітів. Розглянемо послідовність створення звіту на прикладі, наведеному на рисунку 3.67. Для запуску
Майстра звітів слід виконати Ство-
рити Звіти Майстер звітів. У подальшому слід дотримуватися вказівок програми і виконати таку послідовність дій. Вибрати у вікні
Майстер звітів у списку Таб лиці і запити потрібний об’єкт, на основі якого буде створено звіт, наприклад таблицю
Країни світу. Вибрати, перемістивши у список Вибрані поля, потрібні для створення звіту поля, наприклад поля
Назва, Частина
світу, Площа, Кількість населення.
2. Вибрати за потреби іншу таблицю або запиті вибрати потрібні поля. Вибрати кнопку
Далі.
3. Вибрати за потреби поле, за яким буде здійснено групування об’єктів у звіті, наприклад
Частина світу, та вибрати кнопку Далі.
4. Установити за потреби порядок сортування об’єктів у звіті (у межах груп. Установити за потреби вибором кнопки
Параметри зведення та встановленням позначок прапорців види зведення для відповідних полів. Наприклад, установивши параметр
Сум для поля Площа.
Звертаємо вашу увагу
:

за вибору перемикача
Додаткові відо-
мості та зведення у групі Відобразити вікна Параметри зведення рис. 3.69) звіт міститиме дані про всі об’єкти обраної таблиці чи запиту та узагальнені дані за певним полем (полями, наприклад за полем
Площа, а за вибору перемикача Лише зведення – тільки
Рис. 3.68. Елементи керування групи
Звіти
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 176
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 176 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46
Рис. 3.69. Вікно Параметри зведення
узагальнені дані для певної групи, наприклад тільки суму площ країн частин світу. Установити за потреби позначку прапорця
Обчислити для сум від-
соток від підсумку та вибрати кнопку ОК.
7. Вибрати кнопку
Далі.
8. Обрати макет майбутнього звіту вибором відповідного перемикача у групі
Макет, наприклад Східчатий. Установити вибором відповідного перемикача в групі
Орієнтація вид орієнтації сторінки. Установити за потреби позначку прапорця
Настроїти ширину
поля, щоб усі поля поміщалися на сторінці. Вибрати кнопку Далі.
9. Вибрати у відповідному списку стиль оформлення звіту і вибрати кнопку
Далі.
10. Увести назву звіту в поле
Виберіть назву для звіту, наприклад Пло-
ща і кількість населення країн світу. Обрати вибором відповідного перемикача наступну дію після створення звіту, наприклад
Попе-
редній перегляд звіту.
11. Вибрати кнопку
Готово.
Після завершення створення звіту за описаним алгоритмом на екран буде виведено звіту режимі попереднього перегляду перед друком. А на
Стрічці з’являться елементи керування тимчасової вкладки
Попередній перегляд рис. 3.70). Ці елементи керування надають користувачу можливість:


змінити макет звіту, тобто змінити розміри сторінки, її орієнтацію, розміри полів сторінки, кількість стовпців тощо;


змінити масштаб перегляду звіту;


експортувати звіт до іншого документа – документа
Word, текстового документа тощо.
Якщо у звітне потрібно вносити ніяких додаткових змін, крім тих, які можна зробити з використанням елементів керування вкладки
Поперед-
ній перегляд, то можна одразу надрукувати документ. Для цього слід вибрати кнопку
Друк
. Однак, як правило, звіт необхідно відредагувати і для цього слід спочатку закрити вікно
Попереднього перегляду вибором відповідної кнопки Рис. 3.70. Елементи керування тимчасової вкладки Попередній перегляд
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 177
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 177 21.07.2011 17:44:46 21.07.2011 17:44:46

178
Редагування та форматування звітів
Для редагування звітів в
Access 2007 потрібно використати один із двох видів подання –
Режим розмічування або Конструктор.
Для відкриття звіту в
Режимі розмічування виконаємо Основне По-
дання Вигляд Режим розмічування. Для зміни назви стовпця необхідно двічі клацнути на відповідній клітинці та відредагувати текст, наприклад увести
Назва країни. Таким самим шляхом можна додати до назв стовпців
Площа і Кількість населен-
ня одиниці вимірювання, наприклад Площа, кв. км і Кількість населен-
ня, осіб. Але виведення найменувань у такий спосіб не зовсім зручне під час перегляду довгого звіту. Бажано розмістити позначення одиниць вимірювання біля числа. Однак під час роботи в
Режимі розмічування це зробити неможливо. Також складно виконати редагування повідомлення у нижньому колонтитулі групи. У цих випадках редагування краще здійснити у поданні
Конструктор.
Для відкриття звіту в поданні
Конструктор слід виконати Основне 
Подання Вигляд Конструктор. Вигляд вікна звіту у поданні Кон-
структор наведено на рисунку Рис. 3.71. Звіт Площа і кількість населення країн світу в поданні Конструктор
Під час редагування колонтитула звіту можна доповнити його додатковими написами або малюнками. Наприклад, заголовок звіту Площа і
кількість населення країн світу
можна доповнити додатковим написом з текстом Розроблено на основі даних комп’ютерної енциклопедії http://
uk.wikipedia.org
. Для вставлення цього напису з текстом як підзаголовка звіту необхідно виконати такі дії. Збільшити розміри поля верхнього колонтитула звіту шляхом перетягування його нижньої межі. Виконати Знаряддя конструктора звітів Конструктор
Елементи керування Напис.
3. Вибрати на полі верхнього колонтитула звіту місце розміщення напису. Увести текст. Переглянути отриманий результату
Поданні звіту.
Додати графічний об’єкт до верхнього колонтитула звіту можна кількома способами, використовуючи різні елементи керування однойменної вкладки
Логотип, Зображення, Вільна рамка об’єкта, Приєднана рамка
об’єкта. Так, для додавання графічного об’єкта з використанням елемента керування
Логотип слід. Вибрати кнопку
Логотип
2. Вибрати у вікні
Вставлення зображення файл малюнка, що буде вставлено до верхнього колонтитула звіту, наприклад
GLOBE.
WMF, та вибрати кнопку ОК.
3. Розмістити вставлене зображення у потрібному місці, використовуючи перетягування самого малюнка і написів заголовка та підзаголовка або їх меж. Переглянути отриманий результату режимі
Подання звіту.
Вставлення малюнка з використанням інших інструментів майже не відрізняється від описаного, за виключенням того, що при вставленні потрібно вказати місце розміщення малюнка, а при вставленні як об’єкта – ще й указати вид об’єкта. Можна також відокремити заголовок – тобто верхній колонтитул звіту від інших об’єктів звіту горизонтальною лінією. Для цього необхідно вибрати кнопку
Лінія
і намалювати лінію внизу верхнього колонтитула звіту. Колір, типі товщину ліній можна встановити відповідними елементами керування групи
Елементи керування. Результат редагування верхнього колонтитула подано на рисунку Рис. 3.72. Заголовок звіту (верхній колонтитул звіту) після редагування
Вставлення текстових і графічних об’єктів у нижній колонтитул звіту відбувається за аналогічними алгоритмами. При вставленні в колонтитули номера сторінки і назви групи ці об’єкти будуть повторюватися відповідно на кожній сторінці або на початку чи в кінці даних кожної з груп. Частина звіту
Відомості (рис. 3.67, 4) в поданні Конструктор називається
Подробиці (рис. 3.71). Під час вставлення об’єктів у цю частину звіту вони будуть повторені для кожного рядка даних. Наприклад, якщо вставити біля полів
Площа і Кількість населення написи з назвами одиниць вимірювання цих величин, (кв. км і осіб відповідно) (риса, то ці написи повторяться в кожному рядку (рис. 3.73, б).
Як ви вже знаєте, для введення формул, що підраховують певні значення, використовують елементи керування, які називають
текстові
поля. Розглянемо використання формули для знаходження кількості об’єктів у кожній групі країн. Для цього слід відкрити звіту поданні
Конструктор, видалити з нижнього колонтитула групи вказаний об’єкт і виконати таку послідовність дій 179
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 179 21.07.2011 17:44:47 21.07.2011 17:44:47

180
а)
б)
Рис. 3.73. Фрагмент звіту з написами біля числових даних. Виконати Знаряддя конструктора звітів Конструктор 
Елементи керування Текстове поле.
2. Вибрати на полі нижнього колонтитула місце для текстового поля. Установити шляхом перетягування меж довжину і ширину лівої та правої частин текстового поля. Увести в ліву частину текстового поля текст, наприклад Кількість
країн
5. Увести вправу частину поля вираз =Кількість([Назва]).
6. Відформатувати за потреби тексти відповідно до стилю оформлення звіту. Переглянути отриманий результату режимі
Подання звіту.
Відповідно до введеного виразу буде здійснено підрахунок кількості об’єктів у стовпці
Назва для кожної групи країн, тобто для кожної частини світу. У цьому самому колонтитулі можна замінити підпис даних узагальнення з Сума, запропонований програмою автоматично, на Загальна
площа країн
. Після редагування нижній колонтитул групи матиме вигляд, поданий на рисунку Рис. 3.74. Вигляд нижнього колонтитула групи після виконання редагування
Форматування звітів, як правило, здійснюється в
Режимі розмічуван-
ня. Для цього використовуються елементи керування вкладок Формат,
Упорядкувати та Параметри сторінки тимчасової вкладки Знаряддя для
макетів звітів. Операції з використанням цих інструментів аналогічні описаним раніше. Зберігаються звіти автоматично під час створення. Після редагування звітів їх можна зберегти стандартним способом збереження об’єктів
СУБД
Access 2007. Зміни, що вносяться у поля таблиць або у запити, на основі яких створені звіти, автоматично враховуються під час відкриття звітів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 180
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 180 21.07.2011 17:44:47 21.07.2011 17:44:47

181
1
. Поясніть призначення звітів бази даних.
2
. Наведіть приклади використання звітів бази даних.
3. Опишіть структуру звіту і призначення його окремих складових.
4. Опишіть створення нового звіту з використанням кнопки Звіт
5. Які можливості зі створення звітів надає користувачу Майстер звітів?
6. Поясніть етапи створення звіту з використанням Майстра звіту.
7. Для чого використовується під час створення звітів Параметри зведення?
8. Опишіть можливості, які надає користувачу з підготовки до друку режим
Попередній перегляд.
9
. Коли виникає необхідність у редагуванні та форматуванні звітів?
10. Які об’єкти можна відредагувати та відформатувати у верхньому колонтитулі звіту Як це виконати?
11. Опишіть особливості редагування та форматування верхнього колонтитула сторінки і верхнього колонтитула групи.
12. Опишіть особливості редагування та форматування нижнього колонтитула сторінки і нижнього колонтитула групи. Які об’єкти, як правило, розміщуються в цих частинах звіту
13. Як включити до звіту графічні об’єкти, девони можуть розміщуватися
14. Які об’єкти, як правило, розміщуються в області Подробиці подання
Конструктор? Чим це зумовлено
15. З якою метою використовуються вирази у звітах бази даних У яких областях звіту (подання
Конструктор) вони розміщуються?
1
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.9.1.accdb). Створіть, використовуючи кнопку Звіт, звіт заданими таблиці
Географічні та історичні карти. Відредагуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.75. Логотип вставте з файлу
Тема Завдання
3.9\optdisk.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.9.1.accdb.
Рис. 3.75
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 181
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 181 21.07.2011 17:44:48 21.07.2011 17:44:48

182
2. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.9.2.accdb). Створіть, використовуючи Майстер звітів, звіт Площа і
кількість населення країн світу відповідно до опису, поданого в тексті пункту. Виконайте відповідне редагування та форматування звіту в поданнях
Конструктор і Режим розмічування. Логотип вставте з файлу
Тема Завдання 3.9\globe1.wmf. Збережіть базу даних у папці Мої до-
кументи у файлі з іменем вправа 3.9.2.accdb.
3. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.9.3.accdb). Створіть з використанням Майстра звітів звіт заданими таблиці
Отримання товару. Відредагуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.76. Логотип вставте з файлу
Тема Завдання 3.9\
wrldmap.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем
вправа 3.9.3.accdb.
Рис. 3.76
14. Створення запитів і звітів
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та
санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Практична зразок
14.accdb).
2. На основі даних таблиці Калорійність страв створіть запит, включивши в нього поля
Страви, Калорійність, Включення до меню.
3. У поданні Конструктор установіть для запиту умову відбору за полем
Включено до меню – не включати записи, що мають в цьому полі значення
Не включено
. Вираз повинен мати такий вигляд
<>«Не включено».
4. Створіть на основі створеного вами запиту звіт згідно зі зразком, поданим на рисунку 3.77.
5. У колонтитул звіту включіть виведення поточної дати у повному форматі.
6. Групування здійсніть за полем Включення до меню.
7. Суму значень знайдіть для кожної групи пополю Калорійність.
8. Відредагуйте і відформатуйте звіт.
9. Закрийте створені запиті звіт.
10. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 14. accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 182
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 182 21.07.2011 17:44:50 21.07.2011 17:44:50
Рис. 3.77
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 183
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 183 21.07.2011 17:44:51 21.07.2011 17:44:51

184
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
 мультимедійні дані та програмне забезпечення для їх обробки створення аудіофрагментів і відеокліпів публікації, комп’ютерні публікації, їх класифікацію та призначення засоби створення комп’ютерних публікацій особливості роботи зоб єктами під час створення комп’ютерних публi- кацій;
 різновиди веб-сторінок і веб-сайтів, їх структуру, етапи створення
 засоби автоматизованої розробки веб-сайтів і створення сайтів з їх використанням основи веб-дизайну;
 технології та сервіси Веб 2.0, їх призначення та види створення блогів, їх оформлення та публікацію повідомлень на блогах призначення та особливості функціонування веб-спільнот;
 інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів спільну роботу з документами.
4.1. Поняття про мультимедійні дані
та їхнє опрацювання
1. Які пристрої для відтворення мультимедійних даних визнаєте Що таке тип (формат) файлу Які формати файлів визнаєте Що таке стиснення даних У яких форматах файлів використовується стиснення?
4. Які типи оптичних дисків визнаєте Чим вони відрізняються один від одного?
5. Що таке конвертація форматів файлів?
Поняття про мультимедійні дані
Як ви вже знаєте з курсу го класу, для відтворення мультимедійних даних використовуються спеціальні пристрої комп’ютера. До цих пристроїв належать звукові колонки, мікрофони, головні телефони, мультимедійні проектори, мультимедійні дошки тощо. Однак нам слід уточнити, які дані називаються
мультимедійними.
Мультимедійними даними називають дані, для подання
яких використовують різні способи та які людина сприймає од-
ночасно кількома органами чуття.
Прикладом об’єкта, що містить мультимедійні дані, є комп’ютерна презентація. Презентація може містити текст, графічні зображення,
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 184
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 184 21.07.2011 17:44:51 21.07.2011 17:44:51


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал