У цьому розділі ви дізнаєтеся проPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4
Тема Завдання зразок 3.5.4.docx, відповідно до моделі БД і завдання. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа 3.5.4.accdb.
12. Розробка моделі «сутність–зв’язок» зада-
ної предметної області. Створення бази даних
у середовищі СУБД
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та
санітарно-гігієнічних норм.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 151
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 151 21.07.2011 17:44:39 21.07.2011 17:44:39

152
1. За завданням на створення бази даних розробіть модель «сутність–
зв’язок» і визначте модель даних.
Завдання. Створити базу даних Бібліотека, яка складається з двох сутностей сутності
Об’єкт зберігання бібліотеки, що має такі властивості код,
найменування, автор, кількість, ціна, рік видання, зображення ти-
тульної сторінки, і сутності Категорія, яка має одну властивість – назву, що може набувати тільки такі значення книга, аудіокнига, газета, жур-
нал
. Між сутністю
Одиниця зберігання бібліотеки і сутністю Категорія є зв’язок: одне значення властивості
Назва сутності Категорія, наприклад
аудіокнига
, може мати багато екземплярів сутності
Об’єкт зберігання бі-
бліотеки.
2. Створіть необхідні таблиці бази даних, визначте імена полів і типи даних цих полів.
3. Установіть зв’язок між таблицями або з використанням Майстра підстано-
вок, або з використанням інструмента Зв’язки.
4. Уведіть дані в таблицю Фонд бібліотеки, використовуючи таблицю (файл
таблиця 12.docx) та графічні файли з папки Тема Практична 12.
5. Установіть для таблиці сутності Об’єкт зберігання бібліотеки колір сітки –
темно-зелений
, колір тла – блідо-жовтий, альтернативний колір тла –
світло-голубий
6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота
12.accdb.
3.6. Форми. Створення, редагування
та форматування форм
1. Назвіть основні об’єкти бази даних та їхнє призначення.
2. Опишіть послідовність створення нової таблиці бази даних.
3. Як вводяться дані в таблицях бази даних?
4. Які види подання таблиць бази даних визнаєте Для чого вони використовуються Види форму базі даних
Як зазначалося, форма є одним з основних об’єктів бази даних. Форма забезпечує зручний для користувача інтерфейс під час уведення, перегляду чи редагування даних у базі даних. Форма створюється на основі однієї або кількох таблиць (запитів) і містить вибрані користувачем поля з цих таблиць (запитів. Крім полів форма може мати й інші об’єкти: малюнки, текстові написи, діаграми, елементи керування – кнопки, прапорці, перемикачі тощо. Дані, введені користувачем у певні поля форми, зберігаються в тих таблицях, на основі яких була створена форма. Крім того, у формах можна створити поля, в яких буде проведено обчислення нового значення на основі значень з інших полів. У СУБД
Access 2007 виділяють кілька видів форм:


звичайна (стовпцева або одна форма) – форма, в якій поля розміщуються у кілька стовпців з підписами полів зліва під поля. На екран виводяться дані з одного запису (рис. 3.24);


таб лиця (таблиця даних) – форма, аналогічна об’єкту бази даних
таб лиця з тією тільки різницею, щодо форми можна включати не всі поля таблиці, а також можна створювати поля, в яких виконувати обчислення на основі даних з інших полів. Графічні дані у формі цього виду не відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів
1. Назвіть основні об’єкти бази даних та їхнє призначення.
2. Опишіть послідовність створення нової таблиці бази даних.
3. Як вводяться дані в таблицях бази даних?
4. Які види подання таблиць бази даних визнаєте Для чого вони використовуються
153


кілька елементів (таблична) – поля у цій формі розміщуються у вигляді таблиці, однак, на відміну від попереднього виду, ця форма має заголовок, у який, які в основне поле, можна помістити текстові та графічні об’єкти, елементи керування. Графічні дані, що містяться в полях, відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів рис. 3.21);


за шириною – форма, в якій поля, які в звичайній формі, розміщені в стовпчик, тільки підписи полів розміщуються над полем. На екран виводяться дані з одного запису;


розділена форма – форма, що містить і звичайну форму, і таблицю. Переглядати і редагувати дані можна і в формі, і в таблиці (рис. 3.42);


форма, що містить таблицю також містить два об’єкти – форму і таблицю, однак, на відміну від попереднього виду, таблиця може бути не пов’язана із формою, наприклад, у формі можуть відображатися дані про працівника, а в таблиці дані про завдання, які він виконує;


кнопкова (модальна) форма – форма, що не містить даних, а містить елементи керування для виконання певних дій або ініціалізації виконання макросів.
Як і таблиці, форми можуть бути відкриті у різних поданнях:


Режим форми;


Режим розмічування;


Конструктор;


Подання таблиці тощо.
Для переходу від одного режиму до іншого використовується список кнопки
Вигляд групи Подання вкладки Основне.
Створення нової форми на основі таблиці бази даних
Як уже зазначалося, нові форми бази даних можна створювати тільки на основі вже створених таблиць або запитів. Є кілька способів створення форм з використанням елементів керування групи
Форми вкладки Ство-
рити (рис. Рис. 3.41. Елементи керування групи Форми


вибором кнопки
Форма створюється звичайна, або стовпцева,
форма;


вибором кнопки
Розділити форму
створюється розділена форма
(рис. 3.42); вибором кнопки
Кілька елементів створюється форма кілька еле-
ментів (таблична);


вибором кнопки
Порожня форма створюється звичайна, або
стовпцева, форма шляхом перетягування полів з вікна Список полів у область форми
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 153
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 153 21.07.2011 17:44:39 21.07.2011 17:44:39
Рис. 3.42. Розділена форма Країни світу, створена на основі однойменної таблиці з використанням списку
Додаткові форми можна створити:

різни види форм, використовуючи
Майстер форм;

форму
Таб лиця, використовуючи однойменну команду;

кнопкову (модальну) форму, використовуючи команду Модаль-
ний діалог;


вибором кнопки
Конструктор форм можна перейти до створення форми довільного виду, використовуючи елементи керування вкладки
Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
Під час використання кнопок керування групи
Форми Форма, Розді-
лити форму, Кілька елементів, а також команди Таб лиця списку Додат-
кові форми форма створюється автоматично на основі відкритої в поточний момент таблиці або на основі об’єкта, виділеного в
Області переходів. Як правило, після створення форма відкривається в поданні
Режим розмі-
чування. У цьому поданні користувач має можливість переглянути вигляд форми, дані, які вона містить, і внести змінив оформлення, але вносити нові дані в форму і редагувати вже існуючі дані користувач не може. Для цього слід відкрити форму в поданні
Режим форма.
Перед внесенням зміну дані необхідно зберегти форму. Для цього слід вибрати кнопку
Зберегти
на
Панелі швидкого доступу і ввести ім’я форми у відповідне поле вікна
Зберегти як.
Створення нової форми з використанням
Майстра форм
Розглянуті вище способи створення форм передбачають, щодо нової форми будуть включені всі поля обраної таблиці, їх розміщення та розміри визначаються програмою. Більше можливостей для добору полів та їхнього розміщення надає користувачу
Майстер форм. Для його запуску слід виконати Створити Форми Додаткові форми Майстер
форм. Після цього необхідно виконати таку послідовність дій 154
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 154 21.07.2011 17:44:39 21.07.2011 17:44:39
Рис. 3.43. Вікно Майстра форм на першому кроці його роботи. Вибрати у списку
Таб лиці та запити (рис. 3.43) ім’я таблиці або запиту, поля з яких будуть включені до форми. Вибрати у списку
Доступні поля ім’я поля, яке планується включити до форми. Вибрати кнопку для переміщення імені поля до списку
Вибра-
ні поля.
4. Повторити дії, описані в пунктах 2 і 3, потрібну кількість разів для включення до списку
Вибрані поля всіх потрібних імен полів з обраної таблиці або запиту. Вибрати за потреби в списку
Таб лиці та запити ім’я іншої таблиці або запиту та перемістити описаним вище способом імена потрібних полів у список
Вибрані поля.
6. Виконати дії, описані в п. 5, потрібну кількість разів. Вибрати кнопку
Далі.
8. Вибрати один з видів макета форми (Стовпцева, Табличний, Таб-
лиця даних, За шириною
), використовуючи відповідний перемикач. Вибрати кнопку
Далі.
10. Вибрати у списку стиль оформлення форми (наприклад, Потік).
11. Вибрати кнопку
Далі.
12. Увести ім’я форми у поле
Виберіть назву для форми (наприклад,
Країни світу
).
13. Вибрати дію, що буде виконуватися після завершення роботи майстра, використовуючи відповідний перемикач Відкрити форму
для перегляду або вводу даних
чи Змінити макет форми.
14. Вибрати кнопку
Готово.
Редагування та форматування форми
у Режимі розмічування
Після завершення роботи
Майстра форм або після створення нової форми іншими способами створені форми, як правило, потребують редагування. Так, наприклад, у створеній з використанням
Майстра форм формі
Країни світу (рис. 3.44) підписи до більшості полів закриті іншими об’єктами, вміст поля
Еконо-
мічний стан важко читати, бо він відображається у малому за розмірами полі, і навпаки – поля
Площа і
Дата утворення мають великі розміри порівняно з обсягом даних, які вони містять. Тому виникає потреба у редагуванні форми. Для цього можна скористатися
Режи-
мом розмічування.
У
Режимі розмічування кожний об’єкт подається у вигляді двох взаємопов’язаних елементів – напису, який містить ім’я поля, і самого поля (рис. 3.45). У свою чергу кожна пара цих елементів розміщена в таблиці. Кожний стовпець такої форми є таблицею. Користувач може змінити розміри цієї таблиці шляхом перетягування меж. Для виділення одного зоб єктів форми необхідно вибрати цей об’єкт. Для виділення всієї таблиці об’єктів слід вибрати один зоб єктів таблиці, а потім – маркеру лівому верхньому куті таб лиці.
Рис. 3.45. Об’єкт форми з двох елементів – напис (зліва) і поле
У
Режимі розмічування для виділених об’єктів форми, використовуючи елементи керування групи
Шрифт вкладки Формат тимчасової вкладки
Знаряддя для макетів форм, можна змінити шрифт символів, їх розмір, колір, стиль і вирівнювання;


колір заливки тла;


умовне форматування вмісту полів.
Елементи керування групи
Форматування тієї самої вкладки надають користувачу можливість установити різні формати числових даних, а групи
Сітка – стиль, ширину, колір і вид сітки таблиці подання даних у формі.
Об’єкти групи
Елементи керування вкладки Формат тимчасової вкладки
Знаряддя для макетів форм (рис. 3.46) призначені для:

кнопка
Логотип – вставлення зображення у заголовок форми;

кнопка
Назва – вставлення назви форми в її заголовок;

кнопка
Дата й час – вставлення поточної дати й часу в заголовок форми;

кнопки
Товщина лінії, Тип лінії, Колір лінії – встановлення формату відображення ліній контуру поточного об’єкта форми кнопка
Додати наявні поля – відкриття вікна зі списком полів таблиці бази даних для їх вставлення у форму. Вставлення відбу-
Рис. 3.44. Звичайна (стовпцева) форма
Країни світу
Рис. 3.46. Група Елементи керування
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 156
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 156 21.07.2011 17:44:39 21.07.2011 17:44:39

157
вається шляхом перетягування імені поля з вікна зі списком на макет форми.
Використовуючи елементи керування групи
Автоформат (рис. 3.47), можна змінити тему оформлення форми. Зміна відбувається аналогічно до подібних операцій, розглянутих у
Word 2007, PowerPoint 2007.
Рис. 3.48. Вкладка Упорядкувати тимчасової вкладки
Знаряддя для макетів форм
Інструменти для змінення розміщення об’єктів форми знаходяться на вкладці
Упорядкувати тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм рис. 3.48). Група
Макет елемента керування містить елементи керування для змінення положення окремого об’єкта або виділеної групи об’єк- тів. Вибір кнопки
Табличний приводить до виділення вибраного об’єкта зі стовпця таблиці в окрему таблицю з розміщенням напису над полем у заголовку форми (рис. 3.49). За вибору кнопки
Складений об’єкт також виділяється в окрему таблицю з розміщенням напису зліва від поля (рис. 3.50). Цей об’єкт можна розмістити в будь-якому місці форми, використовуючи для перетягування маркер таблиці Рис. Рис. Кнопка
Видалити використовується для видалення об’єкта із застосованого макета форми. Об’єкт видаляється з таблиці та розміщується в довільному місці форми. Положення об’єкта можна змінити перетягуванням його меж або переміщенням. При цьому можна окремо змінювати розміри напису і поля.
За вибору кнопки
Поля елемента відкривається список, у якому користувач може встановити відступи тексту, чисел чи малюнків відкраю напису чи поля. Можливі варіанти Немає, Вузьке, Середнє, Широ-
ке
. Використовуючи список кнопки
Заповнення елемента
, можна змінити відстані між елементами таблиці у формі. Рис. 3.47. Група Автоформат
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 157
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 157 21.07.2011 17:44:40 21.07.2011 17:44:40

158
Редагування форми з використанням Конструктора
Для редагування форми доволі часто використовують
Конструктор, який надає ширші можливості щодо змінення взаємного розміщення об’єктів, вставки елементів керування тощо. Перехід до подання
Кон-
структор здійснюється описаним вище способом. Вигляд форми в поданні
Конструктор представлено на рисунку Однією з основних операцій редагування в поданні
Конструктор є зміна положення і розмірів об’єктів – полів і підписів до них. Здійснюється вона аналогічно до операцій у поданні
Режим розмічування.
Також доволі часто у формах змінюються підписи до полів. При включенні поля до форми його підпис утворюється з імені поля з додаванням двокрапки. Однак якщо для імені поля в таблиці одна з головних умов – стислість, то у формі навпаки – підпис поля повинен максимально пояснювати дані, що є вмістом поля. Так замість підпису
Назва бажано ввести
Назва країни, замість Дата утворення бажано увести більш точний підпис
Дата утворення або проголошення незалежності і т. д. Для редагування вмісту підпису необхідно встановити курсор всередину підпису і змінити текст з використанням стандартних операцій редагування тексту. При цьому слід зауважити, що якщо текст підпису довгий, то його можна розмістити у кілька рядків. Для цього слід перетягуванням межі збільшити висоту рамки підпису Область нижнього колонтитула
Поля Область Подробиці
Область верхнього колонтитула Підписи полів
Рис. 3.51. Форма у поданні Конструктор
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 158
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 158 21.07.2011 17:44:41 21.07.2011 17:44:41
Для пояснення вмісту полів використовують не тільки підписи полів, ай окремі написи. Наприклад для пояснення, в яких одиницях подана площа країну цій базі даних, бажано після поля вставити напис з одиницями вимірювання. Для цього слід виконати таку послідовність дій. Вибрати кнопку
Напис групи
Елементи керування вкладки
Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
2. Виділити в області
Подробиці місце розміщення напису. Увести у напис текст кв. км.
4. Уточнити розміщення напису шляхом перетягування об’єкта та його меж. Переглянути результати у поданні
Режим форми.
Як уже згадувалося, форми можуть містити поля, в яких здійснюється обчислення на основі даних, що містяться в інших полях. Розглянемо послідовність створення такого поляна прикладі створення поля
Густота
населення, значення якого обчислюється шляхом ділення значення поля
Кількість населення на значення поля Площа. Для цього потрібно виконати таку послідовність дій. Вибрати кнопку
Текстове поле
групи
Елементи керування вкладки
Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
2. Виділити в області
Подробиці місце розміщення текстового поля. Уточнити розміщення обох частин текстового поля шляхом перетягування об’єкта та меж. Увести підпис поля
Густота населення замість стандартного
Текст №.
5. Увести в поле формулу для підрахунку густоти населення країни у вигляді
=[Кількість населення]/[Площа].
Рис. 3.52. Форма Країни в поданні Режим форми
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 159
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 159 21.07.2011 17:44:41 21.07.2011 17:44:41

160 6. Переглянути результати в поданні
Режим форми.
Для форматування об’єктів форми в поданні
Конструктор використовуються операції, аналогічні до описаних вище під час роботи в поданні
Режим розмічування. Вигляд форми в поданні Режим форми зображено на рисунку 3.52.
1
. Для чого використовуються форми в базах даних?
2
.
Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД
Access 2007.
3.
Поясніть, чим відрізняється таблиця бази даних від форми виду таб лиця.
4.
Поясніть, чим відрізняється вид форми таб лиця від виду форми таб-
лична.
5.
Поясніть, чим відрізняється вид форми стовпцева від виду форми за
шириною.
6.
З якою метою створюється форма виду розділена? Опишіть загальний вигляд такої форми.
7
.
Назвіть види подання, у яких можуть відкриватися форми бази даних. Опишіть послідовність переходу від одного подання до іншого.
8
.
Опишіть послідовність створення форми з використанням кнопки
Фор-
ма групи
Форми вкладки Створити.
9
.
Опишіть послідовність збереження створеної форми.
10. Поясніть, як створити стовпцеву форму на основі однієї з таблиць бази даних, використовуючи
Майстер форм.
11
. Які види форм можна створити, використовуючи Майстер форм?
12
. У яких поданнях можна редагувати форму?
13.
Опишіть, як змінити положення окремих об’єктів форми в поданні
Ре-
жим розмічування.
14.
Для чого використовується кнопка
Табличний
, а для чого – кнопка
Складений групи
Макет елемента керування вкладки Упорядкува-
ти тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм?
15.
Поясніть призначення об’єктів групи
Елементи керування вкладки
Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм.
16.
Для чого використовуються елементи керування групи
Шрифт вкладки
Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм?
17.
Опишіть послідовність дій для зміни теми оформлення форми.
18.
Опишіть вікно форми в поданні
Конструктор за рисунком 3.51.
19
. Які операції редагування форми можна виконати, використовуючи подання
Конструктор?
20.
Опишіть послідовність включення напису до форми в поданні
Кон-
структор.
21*. Поясніть, як створити поле, у якому здійснюється опрацювання даних, що містяться в інших полях.
1

. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.6.1.accdb) та. Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте
Область переходів і перегляньте таблиці бази даних. Використовуючи кнопку
Форма
, створіть форму бази даних 160
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 160 21.07.2011 17:44:42 21.07.2011 17:44:42
Рис. 3.53 4. Відредагуйте та відформатуйте її відповідно до рисунка 3.53 у поданні
Режим розмічування чи Конструктор.
5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п’яти записів на власний розсуд. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа
3.6.1.accdb.
2. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.6.2.accdb) та. Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте
Область переходів і перегляньте таблиці бази даних. Використовуючи кнопку
Розділити форму
, створіть форму бази даних.
4. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.54 у поданні
Режим розмічування чи Конструктор.
5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п’яти записів на власний розсуд. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа
3.6.2.accdb.
Рис. 3.54
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 161
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 161 21.07.2011 17:44:42 21.07.2011 17:44:42
Рис. 3.55
3. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.6.3.accdb) та. Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте
Область переходів і перегляньте таблиці бази даних. Перегляньте зв’язки в базі даних і визначте, який вид зв’язку встановлено і між якими полями таблиць. Використовуючи кнопку
Майстер форм, створіть форму бази даних.
5. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.55 у поданні
Конструктор.
6. Створіть на формі поле для підрахунку суми наявного товару, враховуючи кількість і вартість відповідного товару. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа
3.6.3.accdb.
3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних
у базі даних
1. Що таке сортування Як здійснюється сортування в таблицях Які особливості сортування різних типів даних?
2. Пошук яких даних можна здійснювати в Word 2007, Excel 2007?
3. Що таке фільтр в Excel 2007? Як здійснюється фільтрування в
Excel 2007?
4. Як в Excel 2007 провести фільтрування даних, що мають значення більше за 0, але менше за 100?
Сортування даних
Як і в таблицях та Excel 2007, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в
Access 2007 сортуються за зростанням значень по ключовому полю під час відкриття таблиці. Для зміни порядку сортування слід виконати таку послідовність дій
1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати. Установити курсору межах поля, заданими якого буде виконано сортування записів. Виконати Основне Сортування й фільтр За зростанням
(За спаданням).
1. Що таке сортування Як здійснюється сортування в таблицях Які особливості сортування різних типів даних?
2. Пошук яких даних можна здійснювати в Word 2007, Excel 2007?
3. Що таке фільтр в Excel 2007? Як здійснюється фільтрування в
Excel 2007?
4. Як в Excel 2007 провести фільтрування даних, що мають значення більше за 0, але менше за 100?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 162
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 162 21.07.2011 17:44:43 21.07.2011 17:44:43
Рис. 3.56. Фрагмент таблиці бази даних Країни світу,
відсортованої заданими полів Частина світу та Площа
Біля імені поля, заданими якого здійснено сортування, з’являється стрілочка, яка вказує на вид сортування
 – за зростанням,  – заспа- данням. Для того щоб відмінити сортування, необхідно вибрати кнопку
Очистити все сортування
групи
Сортування й фільтр вкладки Основ-
не. Для сортування заданими кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати Основне Сортування й фільтр За зростан-
ням (За спаданням). При сортуванні заданими кількох полів спочатку сортування відбувається заданими полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таблиці
Країни світу, відсортований за спаданням заданими полів Час-
тина світу та Площа, наведено на рисунку Можна виконати сортування заданими кількох полів, довільно розміщених у таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування.
Сортування даних у формі виконується аналогічно сортуванню в таблиці, тільки у формі не можна виділити одночасно кілька полів для встановлення однакових параметрів сортування.
Пошук даних
Як було зазначено раніше, бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до потрібних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук необхідних даних у базах даних залізниці, бібліотеки, пошукового сервера Інтернету та ін. У СУБД
Access 2007 пошуку базі даних здійснюється подібно до пошуку в
Excel 2007. Для пошуку потрібних даних необхідно
1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук.
2. Відкрити таблицю або форму, у яких здійснюватиметься пошук. Виконати Основне Пошук Знайти.
4. У вікні
Пошук і заміна (рис. 3.57) на вкладці Знайти у полі Знайти ввести зразок даних, за яким здійснюватиметься пошук. Вибрати у списку
Пошук у ім’я поля таблиці або форми, у якому буде здійснено пошук.
6. Установити у списку
Зіставити одне із значень Усе поле, Будь-яка
частина поля, Початок поля
7. Установити у списку
Пошук один з напрямів пошуку Усі, Угору,
Вниз
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 163
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 163 21.07.2011 17:44:44 21.07.2011 17:44:44
Рис. 3.57. Вікно Пошук і заміна
8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку з урахуванням регістру та пошуку з використанням шаблонів уведення (
Шукати поля як форматовані).
9. Вибрати кнопку
Знайти далі.
Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту або параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку
Знайти далі.
Значення у списку
Пошук встановлюють напрям пошуку від поточного запису Угору – до першого запису, Вниз – до останнього запису і Усі – по всій таблиці (формі).
Заміна даних
Заміна даних у полях таблиці чи форми виконується з використанням елементів керування вкладки
Замінювання вікна Пошук і заміна. Крім описаних параметрів для пошуку, під час замінив поле
Замінити на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках (кнопки
Знайти далі і Замінити) або одразу всіх знайдених даних (кнопка
Замінити все).
Використання символів узагальнення для пошуку даних
Під час пошуку даних можна використати спеціальні символи, які ще в
Access 2007 називають символами узагальнення. У базах даних, створених у
Access 2007 і попередніх версіях Access, використовувалися символи узагальнення за стандартом ANSI-89 (один зі стандартів мови запитів SQL):


* – будь-яка кількість будь-яких символів, утому числі й їх відсутність – будь-який один символ ] – будь-які символи, вказані у квадратних дужках


[ !] – будь-які символи, крім тих, що вказані у квадратних дужках перед знаком оклику- – будь-який символ з послідовності символів, наприклад д-к відповідає символам від д док в алфавіті – будь-яка одна цифра.
Фільтрування даних
Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи
Сортування й фільтр вкладки Основне. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій монархія або
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 164
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 164 21.07.2011 17:44:44 21.07.2011 17:44:44

165
конституційна монархія
, з використанням кнопки
Фільтр потрібно виконати таку послідовність дій. Зробити поточним поле, заданими якого здійснюватиметься фільтрування, наприклад
Дер-
жавний устрій.
2. Вибрати кнопку
Фільтр.
3. Установити у списку (рис. 3.58) позначки прапорців біля одного або кількох значень, які відповідають умові фільтрування, наприклад Монархія і Консти-
туційна монархія
4. Вибрати кнопку
ОК.
Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення країн Африки, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід після проведення фільтрування за полем
Державний устрій ще провести фільтрування для поля
Частина
світу зі значенням параметра фільтрування Африка.
Для відміни фільтрування необхідно виконати
Основне Сортування й фільтр Відмінити
фільтр. Для повторного застосування уже визначених значень параметрів фільтрування слід знову виконати Основне Сортування й фільтр Засто-
сувати.
Під час проведення фільтрування з використанням кнопки
Фільтр є можливість задати більш складні умови фільтрування. Таку списку фільтрування будь-якого текстового поля під час наведення вказівника на напис
Текстові фільтри (рис. 3.58) відкривається список умов фільтрування (рис. 3.59). Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови Дорівнює, Не містить, Закінчується тощо.
Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим Дорівнює,
Не дорівнює, Більше, Менше, Між
, а для даних дати й часу – Дорівнює, Не дорівнює, Перед,
Після, Між
Для застосування
фільтра по виділеному необхідно виконати таку послідовність дій. Виділити фрагмент даних водному з полів, за яким буде здійснено фільтрування, наприклад Африка.
2. Відкрити список кнопки
Виділення
(рис. Рис. 3.58. Список фільтрування поля
Державний устрій
Рис. 3.59. Список вибору додаткових умов фільтрування
Рис. 3.60. Список кнопки
Виділення
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 165
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 165 21.07.2011 17:44:44 21.07.2011 17:44:44

166 3. Вибрати у списку одну зумов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних, наприклад
Дорівнює "Африка".
Для видалення фільтра певного поля слід виконати таку послідовність дій
1. Вибрати поле, заданими якого було проведено фільтрування, наприклад
Державний устрій.
2. Вибрати кнопку
Фільтр.
3. Вибрати кнопку
Видалити фільтр з Державний устрій Для видалення всіх фільтрів необхідно виконати Основне Сорту-
вання й фільтр Додатково Очистити всі фільтри.
1

. Що таке сортування Як виконати сортування заданими одного з полів Опишіть послідовність сортування зазначеннями полів, що розміщені поруч, з однаковими значеннями параметрів сортування.
3.
Опишіть послідовність сортування зазначеннями полів, розміщених довільно в таблиці, з різними значеннями параметрів сортування.
4
.
Як відмінити сортування?
5*.
Порівняйте здійснення сортування в таблицях та
Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в зазначених прикладних програмах
Microsoft Office 2007?
6.
Опишіть послідовність виконання пошуку, наприклад слова інформа-
тика
, що міститься на початку поля у будь-якій частині вмісту поля.
7.
Чи можна здійснити пошук тільки в межах одного поля одного запису
8*.
Як переглянути всі знайдені в результаті пошуку записи?
9*.
Опишіть послідовність здійснення заміни вмісту всього поля.
10*. Як замінити фрагмент тексту метр на кілометр, враховуючи, що цей фрагмент може трапитися в різних частинах вмісту полів Як провести цю заміну максимально швидко
11.
Для чого використовуються символи узагальнення під час пошуку даних
12.
Опишіть використання символів узагальнення [ ] та [-] уході пошуку даних.
13*.
Порівняйте здійснення пошуку і замінив таблицях та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в зазначених прикладних програмах
Microsoft Office 2007?
14
.
Що таке фільтрування?
15.
Поясніть послідовність фільтрування зазначенням одного із полів таб- лиці.
16.
Поясніть, як вивести записи, що містять хоча б одне поле, в яке не введено значень.
17
.
Як визначити кількість записів, що задовольняють умови фільтрування?
18
.
Як здійснити фільтрування зазначеннями трьох полів?
19.
Чим відрізняються умови фільтрування, які можна встановити для полів зданими типу
Текст від полів зданими Число, Дата й час?
20
.
Як відмінити фільтрування, як його застосувати знову з тими самими значеннями параметрів
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 166
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 166 21.07.2011 17:44:44 21.07.2011 17:44:44

167
21.
Порівняйте результати виконання операцій пошуку та фільтрування. Що у них спільного та у чому відмінність?
1

. Відкрийте файл бази даних (наприклад,


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал