У цьому розділі ви дізнаєтеся проPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4
Тема Завдання зразок
3.4.3.accdb) та. Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте
Область переходів та установіть такі її налаштування Пе-
рейти до категоріїДата зміни; Фільтр за групамиУсі дати.
3. Визначте, який зоб єктів редагувався останнім, який – найдавніше.
4. Змініть налаштування
Області переходів на такі Перейти до катего-
ріїТип об’єкта; Фільтр за групамиУсі об’єкти Access.
5. Визначте, скільки й яких об’єктів включено до бази даних.
6. Закрийте
Область переходів і базу даних 139
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 139 21.07.2011 17:44:36 21.07.2011 17:44:36

140
4. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.4.4.accdb) та. Перегляньте початкову сторінку бази даних. Увімкніть повний вміст бази даних. Закрийте початкову сторінку бази даних вибором кнопки
4. Виберіть у
Діалоговому вікні входу довільне ім’я замовника, наприклад, та кнопку
Вхід.
5. Відкрийте
Область переходів та установіть такі її налаштування Пе-
рейти до категоріїТип об’єкта; Фільтр за групамиУсі об’єкти
Access
6. Відкрийте групу
Таб лиці та визначте, скільки таблиць є в цій базі даних.
7. Перегляньте одну з них, наприклад
Клієнти. Визначте основні об’єкти реляційної бази даних.
8. Закрийте відкриту таблицю, а потім і базу даних.
5. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема Завдання зразок
3.4.5.accdb) та. Установіть такі налаштування
Області переходів: Перейти до катего-
рії Тип об’єкта; Фільтр за групамиУсі об’єкти Access. Відкрийте по черзі всі об’єкти бази даних, перегляньте їх та впевніться, що вони не містять даних. Закрийте всі об’єкти.
2. Відкрийте форму
Відомості про контакт. Уведіть у форму дані про п’ятьох ваших однокласників. Якщо вам невідомі окремі дані – залиште ці поля порожніми. У полі
Компанія вкажіть назву школи, а в полі
Посада – учень. Закрийте форму
Відомості про контакт і відкрийте по черзі всі об’єкти бази даних. Переконайтеся, що тепер ці об’єкти містять введені вами дані. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа 3.4.5. accdb.
6. За формою, поданою на рисунку 3.26, визначте типи даних, які слід використати для таких полів
Назва, Дата початку, Опис.
3.5. Відображення моделі «сутність–зв’язок»
на базу даних. Робота з таблицями бази даних
1. Опишіть модель «сутність–зв’язок» для деякої предметної області, наприклад Шкільна бібліотека».
2. Поясніть етапи створення нової бази даних.
3. Які типи даних використовуються в Access 2007? Для чого використовуються різні типи даних?
4. Як створити нову пусту базу даних в Access 2007?
5. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних.
Відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних
У пункті 3.3 було розглянуто етапи створення бази даних і визначено зміст кількох перших етапів на прикладі створення бази даних
Країни
світу. Було визначено мету створення бази даних, предметну область і потенційних користувачів, створено описову модель БД і модель «сутність–
зв’язок», вибрано реляційну модель для цієї бази даних. Наступним етапом є
створення структури бази даних з використан-
ням однієї із систем управління базами даних або однієї змов програму-
вання.
1. Опишіть модель «сутність–зв’язок» для деякої предметної області, наприклад Шкільна бібліотека».
2. Поясніть етапи створення нової бази даних.
3. Які типи даних використовуються в Access 2007? Для чого використовуються різні типи даних?
4. Як створити нову пусту базу даних в Access 2007?
5. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних 140
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 140 21.07.2011 17:44:36 21.07.2011 17:44:36
Уході створення структури бази даних потрібно визначити. Кількість таблиць бази даних. Перелік полів для кожної таблиці, які з цих полів будуть ключовими. Типи даних для кожного поля кожної з таблиць з урахуванням можливостей конкретної СУБД.
4. Типи зв’язків між об’єктами таблиць, якщо використовується кілька таблиць. Види і кількість інших об’єктів бази даних форм, запитів, звітів.
Створення структури бази даних на основі її моделі «сутність–
зв’язок» називається відображенням моделі на базу даних.
Розглянемо один з варіантів відображення моделі «сутність–зв’язок»
Країни світу на базу даних, що буде створена в СУБД Access 2007. Структура цієї бази даних буде такою. Кількість таблиць відповідає кількості сутностей (рис. 3.15) моделі
«сутність–зв’язок». Їх три
Країни світу, Державний устрій, Час-
тина світу.
2. Перелік полів для кожної з таблиць відповідає переліку властивостей для кожної із сутностей. Крім того, таблиця
Країни світу повинна мати ще два поля Державний устрій і Частина світу, які будуть забезпечувати зв’язок між відповідними таблицями. Наведемо перелік полів для зазначених таблиць таблиця
Країни світу: Назва, Частина світу, Площа, Кількість
населення, Дата утворення, Державний устрій, Прапор, Гімн,
Економічний стан, Сайт уряду, Дипломатичні відносини
;

таблиця
Державний устрій: Назва, Глава уряду;

таблиця
Частина світу: Назва.
3. Типи даних для кожного з полів таблиць таблиця
Країни світу:
Назва – тип даних – текст, розмір – 70 символів; ключове
поле Частина світу – тип даних – майстер підстановок. Цей тип даних передбачає використання даних з іншої таблиці
Площа – тип даних – число, розмір – одинарне значення;
Кількість населення – тип даних – число, розмір – довге ціле
число
;
Дата утворення – тип даних – дата й час, формат Short Data
(англ. Short Data – коротка дата);
Державний устрій – тип даних – майстер підстановок;

таблиця
Державний устрій:
Назва – тип даних – текст, розмір – 50 символів ключове поле;
Глава уряду – тип даних – текст, розмір – 30 символів

таблиця
Частина світу:
Назва – тип даних – текст, розмір – 50 символів ключове
поле.
4. Типи зв’язків (рис. 3.28):

таблиця
Державний устрій поле Назва і таблиця Країни світу поле
Державний устрійзв’язок один до багатьох;

таблиця
Частина світу поле Назва і таблиця Країни світу поле
Частина світузв’язок один до багатьох.
Створення структури бази даних на основі її моделі «сутність–
зв’язок» називається відображенням моделі на базу даних.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 141
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 141 21.07.2011 17:44:36 21.07.2011 17:44:36
Рис. 3.28. Зв’язки в базі даних Країни світу
5. Інші об’єкти бази даних форма
Країни світу з полями Назва, Частина світу, Площа, Кіль-
кість населення, Дата утворення, Державний устрій, Прапор,
Гімн, Економічний стан, Сайт уряду, Дипломатичні відносини
;

запити:
Площа країн світу з полями Назва країни, Частина світу, Пло-
ща (з підрахунком загальної площі по певній частині світу)
;
Державний устрій країн світу зданими з полів Назва країни,
Державний устрій
;

звіт
Площа і кількість населення країн світу зданими з полів
Назва країни,Частина світу, Площа, Кількість населення згрупуванням по Частині світу.
Створення таблиць бази даних з використанням
Подання таблиці Перейдемо до створення бази даних. Для цього створимо нову порожню базу даних (рис. 3.29), як це було описано в попередньому пункті.
У подальшому можливі два основних способи створення полів таблиці та визначення типів даних у них) з використанням
Подання таблиці) з використанням подання
Конструктор.
Рис. 3.29. Вікно СУБД Access 2007 з відкритою новою таблицею Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не обов’язково безпосередньо вказувати тип даних певного поля. СУБД
Access
2007 автоматично визначає тип даних під час уведення першого значення в поле і за замовчуванням встановлює певні значення форматів даних. Необхідно тільки створити поля з відповідними іменами. Одне з полів –
Іденти-
фікатор, створюється програмою за замовчуванням під час створення нової порожньої бази даних, для нього встановлюється тип даних – Автонумера-
ція
. Це поле за замовчуванням визначається як ключове.
Для створення всіх інших полів з певними іменами слід виконати таку послідовність дій. Двічі клацнути на заголовку
Додати нове поле.
2. Увести з клавіатури або з
Буфера обміну ім’я поля. Натиснути клавішу
Enter або клавішу
.
4. Повторити виконання пунктів 2 і 3 потрібну кількість разів для введення імен усіх необхідних полів.
5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля або натисненням клавіші Слід зважати нате, що імена полів неповинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів (наприклад, символа кінця абзацу).
Для встановлення типів даних та їхніх форматів використовуються елементи керування групи
Тип да-
них і форматування вкладки Ре-
жим таблиці тимчасової вкладки
Робота з таблицями (рис. 3.30). Для встановлення типу даних і формату необхідно виконати таку послідовність дій. Зробити поточним потрібне поле. Вибрати у списку
Тип даних зазначеної групи (рис. 3.30) потрібний тип поля, наприклад для поля
Назва таблиці Державний устрій
Текст
3. Установити вибором зі списку
Форматування потрібний формат подання даних (можливо лише для типів даних Число, Дата й час,
Грошова одиниця, Так/Ні
).
Установити обов’язковість заповнення певного поля або відсутність повторення значення у певному полі можна, встановивши позначку відповідних прапорців
Обов’язковий або Унікальний. Використання інших кнопок цієї групи елементів керування аналогічно до розглянутого в
Excel 2007.
Наступним етапом створення бази даних є введення даних. Для цього потрібно встановити курсору поле і ввести дані з клавіатури або з
Буфе-
ра обміну. Для переходу до наступного поля цього самого запису необхідно натиснути клавішу
Enter або
. Після введення даних востаннє поле запису і натиснення клавіші
Enter курсор автоматично переходить до першого поля наступного запису.
Так для таблиці
Державний устрій уводимо такі значення у відповідні поля (рис. Рис. 3.30. Групи елементів керування
Тип даних і форматування
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 143
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 143 21.07.2011 17:44:37 21.07.2011 17:44:37
Рис. 3.31. Таблиця Державний устрій
Подібним способом можна створити також і таблицю
Частина світу з одним полем
Назва та значеннями Азія, Європа, Америка, Африка, Ав-
стралія і Океанія, Антарктида
Для збереження створених таблиць слід виконати. Панель швидкого доступуЗберегти.
2. Увести в поле
Ім’я таблиці вікна Зберегти як нове ім’я таблиці, наприклад
Державний устрій.
3. Вибрати кнопку
ОК.
Створення таблиць бази даних у поданні Конструктор
Для створення нової таблиці бази даних зі складнішою структурою та для встановлення значень інших властивостей полів, як правило, використовують другий із вказаних способів створення таблиць у поданні
Конструктор. Для цього потрібно виконати Створити Таблиці Кон-
структор таблиць Якщо ж таблиця була створена раніше, то для переходу від
Подання
таб лиці до подання Конструктор слід вибрати кнопку Вигляд групи
Подання вкладки Основне. У списку, що відкриється, слід вибрати кнопку
Конструктор В обох випадках відкриється вікно таблиці у поданні
Конструктор, аналогічне до наведеного на рисунку 3.32. У верхній частині вікна є три стовпці
Ім’я поля, Тип даних і Опис. Лівий стовпець використовується для введення імен полів. Для встановлення типу даних слід вибрати відповідне поле справа від імені поля та вибрати кнопку відкриття списку. Відкриється список типів даних (рис. 3.33). Серед них необхідно вибрати потрібний.
Після вибору типу даних поля можна змінити встановлені за замовчуванням і встановити невстановлені значення властивостей цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці
Загальні. Вміст цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення якої слід встановити в полі
Розмір
поля, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних
Число у списку Розмір поля обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці
Загальні можна обрати у списку Формат один з форматів відображення числа (загальний числовий, грошова одиниця, євро, фіксований, стандартний, відсоток, експоненційний. У списку
Кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості числа 144
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 144 21.07.2011 17:44:37 21.07.2011 17:44:37
Рис. 3.32. Вікно таблиці Державний устрій у поданні Конструктор
Для типів даних
Дата й час, Так/Ні та Грошова
одиниця можна обрати вид форматування. Ці видимають багато спільного з аналогічними форматами в
Excel 2007. Для типу даних Об’єкт OLE можна встановити тільки підпис.
Серед інших обмежень на значення, яких можуть набувати дані, важливим є обмеження на обов’яз ко вість заповнення певного поля під час уведення даних. Для цього у нижній частині вікна на вкладці
Загальні сліду списку
Обов’язково вибрати Так або Ні. Якщо встановлено
Так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, покине буде заповнено зазначене поле. Така позначка є обов’язковою для ключових полів.
Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і виконати Конструктор
Знаряддя Ключове поле або відкрити контекстне меню поля та у списку команд вибрати
Ключове поле. Для відміни встановлення ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції.
Продовжимо роботу бази даних
Країни світу. Створюємо і зберігаємо під іменем
Країни світу третю таблицю. Створюємо поля та встановлюємо типи даних, їхні розміри та формати відповідно до визначених раніше значень (рис. При визначенні типу даних для полів
Державний устрій та Частина
світу одночасно здійснюється зв’язування таблиць. Для вказаних полів у списку типів даних обирається
Майстер підстановок. Після цього запускається названий майстер – невелика спеціальна програма, яка допомагає користувачу задати список для підстановки в поле та встановити зв’язки між полями таб лиць.
Рис. 3.33. Список
Тип даних
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 145
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 145 21.07.2011 17:44:37 21.07.2011 17:44:37
Рис. 3.34. Вікно таблиці Країни світу у поданні Конструктор
На першому кроці роботи майстра пропонується обрати один з двох видів джерел даних – поле з уже існуючої таблиці, або запиту бази даних, або з того переліку значень, які введе користувач на наступних кроках роботи майстра. Для нашого випадку ми повинні вибрати перший варіант.
На другому кроці роботи майстра обирається таблиця або запит, які містять необхідні дані. Наприклад, для поля
Державний устрій вибирається таблиця
Державний устрій, а для поля
Частини світу – таблиця
Частини світу.
На третьому кроці роботи май-
стра (рис. 3.35) обирається поле або поля, які містять необхідні дані. Для вибору сліду списку доступних полів вибрати ім’я поля та вибрати кнопку
. Для полів
Державний
устрій і Частина світу вибираються поля
Назва тільки з різних таблиць. Наступні кроки надають можливість користувачу обрати вид сортування даних, установити ширину стовпця.
На останньому кроці ко-
Рис. 3.35. Вибір полів, що містять потрібні значення, у вікні Майстер
підстановок
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 146
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 146 21.07.2011 17:44:37 21.07.2011 17:44:37

147
ристувач може встановити можливість вибирати кілька значень з таблиці для підстановки у поле. Для цього треба встановити позначку прапорця
Дозволити кілька значень.
Після такого зв’язування у полях
Державний устрій і Частина світу таблиці
Країни світу введення даних може відбуватися шляхом вибору значення зі списку. За потреби, для доповнення цих списків достатньо ввести нові значення в поля таблиці
Державний устрій чи Частина світу.
Зв’язки в СУБД Access 2007
Ви ознайомилися з одним із способів створення зв’язків між таблицями з використанням
Майстра підстановок.
Для перегляду вже створених зв’язків у базі даних слід виконати Зна-
ряддя бази даних Відобразити або приховати Зв’язки. Відкриється вікно
Зв’язки, для відображення у ньому всіх зв’язків таблиці слід вибрати кнопку
Усі зв’язки групи
Зв’язок вкладки Конструктор тимчасової вкладки
Знаряддя для зв’язків (рис. 3.36). Зображення вікна
Зв’язок зі встановленими зв’язками між полями відповідних таблиць подано на рисунку Рис. 3.36. Елементи керування вкладки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя для зв’язків
У СУБД
Access 2007 встановлюються два типи зв’язків – один до одно-
го
та один до багатьох. Зв’язок один до одного встановлюється між полями, в яких властивість
Індексовано має значення Так (Без повторень). Тобто ці поля є ключовими і не допускають однакових значень. Зв’язок
один до багатьох
встановлюється між полями, одне з яких не допускає повторів значень (значення властивості
ІндексованоТак (Без повто-
рень
)), а поле іншої таблиці допускає повторення значень (значення властивості
ІндексованоНі).
У більшості випадків для створення, редагування та видалення зв’язків між таблицями використовують вікно
Зв’язок. Для встановлення нових зв’язків необхідно у вікні
Зв’язок виконати таку послідовність дій. Виконати Знаряддя для зв’язків Конструктор Зв’язок Ві-
добразити таблицю. У вікні
Відображення таблиці вибрати назву таблиці для створення зв’язку і вибрати кнопку
Додати.
3. Повторити дії для відображення інших таблиць, з якими планується зв’язати першу таблицю. Закрити вікно
Відображення таблиці. Вибрати у списку імен полів першої таблиці ім’я поля, яке буде зв’язано, і перетягнути його на ім’я поля пов’язаної таблиці. Уточнити у вікні
Редагування
зв’язків (рису списках
Таб лиця/запит та Пов’язана
таб лиця/запит назви полів, між якими встановлюється зв’язок.
7. Установити тип зв’язку (кнопка
Тип об’єднання).
8. Установити за потреби позначку прапорця
Забезпечення ціліснос-
ті даних.
9. Вибрати кнопку
Створити.
У ході встановлення властивостей зв’язку за вибору кнопки
Тип
об’єднання відкривається вікно Параметри об’єднання, в якому вибором відповідного перемикача можна встановити обов’язковість входження у зв’язок усіх чи окремих записів з відповідних таб лиць.
При встановленні у вікні
Редагування зв’язків позначки прапорця За-
безпечення цілісності даних програма автоматично відслідковуватиме, щоб:


у полі підпорядкованої таблиці не були введені дані, які відсутні у полі головної таблиці, наприклад, у таблиці
Країни світу у полі Час-
тина світу не може бути введена інша частина світу, крім перерахованих у таблиці
Частина світу в полі Назва;


не видалялися або не змінювалися записи з головної таблиці, якщо в підпорядкованій таблиці є пов’язані з ними записи, тобто з поля
На-
зва таблиці
Частина світу не може бути видалено запис Америка, якщо у пов’язаній з нею таблиці
Країни світу є запис, що містить у полі
Частина світу значення Америка, наприклад запис для країни
Канада;


поле головної таблиці було ключовим;


зв’язані поля мали однаковий тип даних.
Для того щоб зміни значень у зв’язаному полі головної таблиці приводили до автоматичної змінив усіх записах відповідного поля підпорядкованої таблиці, необхідно встановити позначку прапорця
Каскадне онов-
лення пов’язаних полів (рис. 3.37). Наприклад, якщо у таблиці Держав-
ний устрій у полі Назва замість значення Військова диктатура запишемо значення
Диктатура, то в підпорядкованій таблиці Країни світу для всіх записів у полі
Державний устрій значення Військова диктатура зміниться на
Диктатура.
Якщо встановити позначку прапорця
Каскадне видалення пов’язаних
полів, то під час видалення значення з пов’язаного поля головної таблиці у підпорядкованій таблиці будуть видалені всі записи, що містять це значення. Наприклад, якщо у таблиці
Державний устрій у полі Назва видалимо значення
Військова диктатура, то з таблиці Країни світу будуть видалені всі записи про країни, в яких у полі
Державний устрій було значення
Військова диктатура.
Для видалення зв’язку між таблицями достатньо відкрити контекстне меню лінії зв’язку між таблицями і вибрати команду
Видалити.
Рис. 3.37. Вікно Редагування зв’язків
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 148
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 148 21.07.2011 17:44:38 21.07.2011 17:44:38

149
Редагування та форматування таблиці бази даних
У процесі створення та використання таблиць бази даних може виникнути потреба у редагуванні самої таблиці. До основних операцій редагування структури таблиці слід віднести вставлення та видалення полів стовпців, перейменування полів (стовпців, вставлення та видалення записів (рядків, переміщення полів (стовпців, зміна ключового поля тощо.
Для редагування структури таблиці використовують елементи керування групи
Записи вкладки Основна та групи Поля та стовпці вкладки
Режим таблиці тимчасової вкладки Робота з таблицями (рис. Рис. 3.38. Елементи керування вкладок Записи і Поля та стовпці
Для вставлення поля (стовпця) в
Поданні таблиці необхідно зробити поточним поле (стовпець, перед яким ви плануєте вставити поле, і виконати Робота з таблицями Режим таблиці Поля та стовпці
Вставити. Для нового поля слід задати ім’я розглянутим вище способом. Вибір кнопки
Створити поле
групи
Поля та стовпці приводить до створення нового поля в кінці списку полів. Для видалення поля (стовпця) потрібно. Зробити поточним поле (стовпець, яке планується видалити. Виконати Робота з таблицями Режим таблиці Поля та
стовпці Видалити.
3. Підтвердити видалення поля та всіх даних у ньому у відповідному вікні.
Інший спосіб видалення полів. Виділити поле вибором його імені. Виконати Основне Записи Видалити.
3. Підтвердити видалення стовпця у відповідному вікні.
Можна також скористатися командою Видалити стовпець контекстного меню імені поля.
Для видалення кількох полів потрібно попередньо виділити ці поля, використовуючи заголовки стовпців.
Під час видалення полів слід зважати нате, що в таблиці повинно бути мінімум одне поле. Також слід враховувати те, що змінити або видалити ключове поле в
Поданні таблиці не можна. Це можна зробити тільки у поданні
Конструктор.
Вставлення нових записів відбувається шляхом заповнення нижнього порожнього рядка.
Звертаємо вашу увагу
. У таблиці бази даних завжди є нижній порожній рядок. Як тільки його починають заповнювати, автоматично створюється новий запис, а нижче з’являється новий порожній рядок. Для вставлення нового запису можна виконати Основне Записи 
Створити. Цей спосіб зручно використовувати під час створення нового запису у великому масиві записів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 149
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 149 21.07.2011 17:44:38 21.07.2011 17:44:38
Для видалення запису потрібно зробити поточним записі виконати
Основне Записи Видалити Видалити запис.
Для редагування імені поля необхідно двічі клацнути на імені поля, яке ви збираєтеся редагувати. Вміст полів редагується аналогічно до редагування таблиці у текстовому процесорі за винятком зв’язаних полів, у яких дані можуть вводитися шляхом вибору зі списку та полів з логічним типом даних, у яких редагування вмісту зводиться до встановлення/
зняття позначки прапорця.
Для переміщення поля необхідно виділити поле і перетягнути його за заголовок у потрібне місце.
Форматування таблиці бази даних здійснюється шляхом зміни висоти рядків і ширини стовпців, формату шрифтів, оформлення ліній сітки та заливки полів, приховування окремих полів, закріплення елементів таблиці аналогічно до дій в
Excel 2007.
Для змінення формату шрифтів використовують елементи керування групи
Шрифт вкладки Основне рис. Розширені можливості щодо форматування таблиці бази даних надають користувачу елементи керування вікна
Форматування таблиці
даних (рис. 3.40). Це вікно можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна групи
Шрифт. Додатково можна встановити один з трьох ефектів оформлення таблиці
(звичайний, піднятий, об’ємний), напрям розміщення полів (зліва на-
право
чи справа наліво), стиль ліній меж таблиці та стиль лінії підкреслення заголовка (суцільна, пунктир,
короткі штрихи, крапки, розрідже-
ні крапки, штрихпунктир
).
Звертаємо вашу увагу
. Форматування в таблиці бази даних не можна здійснювати для окремих полів, записів, символів. Встановлені значення форматування застосовуються для всієї таблиці Поясніть, у чому полягає відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Наведіть приклади.
2. Опишіть перелік операцій, що виконуються при відображенні моделі
«сутність–зв’язок» на базу даних.
3
. Назвіть два основних способи створення таблиць бази даних.
4
. Яке поле створюється автоматично під час створення таблиці, який тип даних цього поля?
Рис. 3.39. Елементи керування групи
Шрифт
Рис. 3.40. Вікно Форматування таблиці
даних
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 150
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 150 21.07.2011 17:44:38 21.07.2011 17:44:38

151
5. Опишіть послідовність створення нових полів у Поданні таблиці Які існують обмеження на використання символів в іменах полів?
7
. Як зберегти таблицю з певним іменем?
8. Як змінити вид подання для таблиці Опишіть послідовність відкриття таблиці в поданні
Конструктор.
9. Поясніть призначення об’єктів таблиці в поданні Конструктор.
10
. Як створити нове поле таблиці в поданні Конструктор?
11. Як установити тип поля таблиці в поданні Конструктор?
12. Що означає встановлення значення Так властивості поля Обов’язково? Для чого воно використовується?
13
. Як встановити ключове поле таблиці Що означає значення 25 у рядку Розмір поля поля з типом даних Текст?
15. Що таке Майстер підстановок? Для чого він використовується?
16. Опишіть послідовність зв’язування таблиць з використанням Майстра
підстановок.
17*. Опишіть послідовність зв’язування таблиць у вікні Зв’язки.
18. Опишіть основні операції редагування таблиць бази даних.
19. Як здійснюється форматування таблиці бази даних Поясніть основні операції із форматування таблиць Створіть у середовищі СУБД Access 2007 таблицю бази даних Телефон-
ний довідник, у яку включіть поля для зберігання даних про прізвище та ім’я власника телефону, прототип (стаціонарний чи мобільний) і номер телефону. Уведіть телефонні номери та інші дані п’ятьох учнів вашого класу. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем
вправа
3.5.1.accdb.
2
. Створіть у середовищі СУБД Access 2007 базу даних Країни світу за описом, наведеним у пункті підручника. Уведіть дані про п’ять країн. Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем вправа
3.5.2.accdb.
3. Створіть базу даних Домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска в домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на диску. Збережіть базу даних у папці
Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.3.accdb.
4*. За моделлю «сутність–зв’язок», поданою на рисунку 3.4, створіть базу даних
Зберігання товарів. Попередньо визначте для цієї бази даних кількість таблиць, перелік полів для кожної таблиці, які з цих полів будуть ключовими, типи даних для кожного поля кожної з таблиць, типи зв’язків між об’єктами таблиць для випадку, коли є п’ять видів товару, що зберігаються на двох складах. До сутності
Товар додайте властивість
Місце зберігання. Усі таблиці створіть, використовуючи подання
Конструктор. Заповніть таблиці даними із файлу, вказаного вчителем, наприклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал