Том я маю вирішити ряд наступних завданьСторінка1/4
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Вступ

Практика вирішує завдання практичної підготовки студентів та значно впливає на їх становлення як кваліфікаційних спеціалістів з економіки підприємства. Саме тому, для них вона є важливою складовою частиною навчального процесу.

Мета практики полягає у систематизації, закріпленні і поглибленні теоретичних знань, що отримані студентами за час навчання в університеті, та оволодінні практичними навиками майбутньої професії. Дана практика забезпечує можливість придбання виробничого досвіду та продовження наукових досліджень студентів в сфері економіки та управління виробничими процесами на підприємстві, соціального страхування, діяльності фінансових установ, недержавних пенсійних фондів та страхових компаній, які займаються страхуванням життя.

Базою (об’єктом) аналітичної практики виступає Приватне акціонерне товариство «Родина», яке ще до 2010 року було відоме як Відкрите акціонерне товариство «Костопільський завод продовольчих товарів». АТ засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об'єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства - Костопільського заводу продовольчих товарів і сьогодні випускає понад 200 найменувань продукції, яка заслужено користується великим попитом у споживачів.

Том я маю вирішити ряд наступних завдань:

- вивчити сучасні форми і методи господарювання;

- закріпити, систематизувати та поглибити знання з фаху навчання, набути професійних умінь і навичок;

- розвинути вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення;

- зібрати інформацію за темою науково-дослідної роботи;

- своєчасно підготувати звіт, захистити його та отримати оцінку з практики.1. Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники

1.1. Ієрархія діяльності суб’єкта господарювання

Базою аналітичної практики для мене слугувало Приватне акціонерне товариство «Родина», яке ще до 2010 року було відоме як Відкрите акціонерне товариство «Костопільський завод продовольчих товарів».

ПАТ "Родина" засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об'єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства - Костопільського заводу продовольчих товарів.

Скорочена назва - ЗАТ "Родина".

У своїй діяльності підприємство керується законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», іншими нормативними актами, Статутом Фонду.

Юридична адреса: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а., телефон (03657) 26497, факс (03657) 21750.

ПАТ "Родина" створено 22.04.1994 р. шляхом приватизацiї i є правонаступником Костопiльського заводу продовольчих товарiв, створеного в 1945 роцi. Засновниками Товариства є громадяни України з числа членів товариства покупців, які підписали установчий договір та є держателями акцій. Створені товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, що призначаються товариством.

На теперешнiй час на заводi функцiонує 4 цехи, мех.дiльниця i котельна, яка працює на газу.

Сьогодні АТ «Родина» випускає понад 200 найменувань продукції, яка заслужено користується великим попитом у споживачів. Серед них: цукристі кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби, хліб та хлібобулочні вироби, бакалія.

1. 2 Види діяльності підприємства

Таблиця 1.1Види та обсяги виробництва продукції (виконання робіт та надання послуг) підприємства
Види продукції

(робіт, послуг)Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %

Роки

1

2

3

4

5

6

7

82008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Виробництво фруктових та овочевих сокiв

4981,0

315

228

5,2

0,4

0,3

2.

Перероблення та консервування овочiв та фруктiв

-

3265

3150

-

4,1

3,8

3.

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв

783,8

879

935

0,8

1,1

1,1

4.

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

14230,7

14022

14768

14,9

17,8

17,7

5.

Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання

17300,0

11558

10354

18,1

14,6

12,4

6.

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

58198,0

48733

53910

60,7

61,7

64,7

7.

Виробництво харчових продуктів , не віднесених до інших угрупувань

317,5

220

-

0,3

0,3

-

Всього:

95811,0

78992

83345

100

100

100

З таблиці 1.1. видно, що кожний рік обсяги продукції, яку виробляє підприємство змінюються. Так, наприклад, зростають обсяги виробництва крохмалю та крохмальних продуктiв, хлiба та хлiбобулочних виробiв. Різною є динаміка виробництва фруктових та овочевих сокiв, перероблення та консервування овочiв та фруктiв, виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання, какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв та інше. Це свідчить про те, що підприємство розвивається. Деякі роки взагалі характеризуються відсутністю виробництва окремих видів товарів та виконаних робіт. У 2008 році це перероблення та консервування овочiв та фруктiв, а у 2010 - виробництво харчових продуктів , не віднесених до інших угрупувань.

Отже, основними видами діяльності ПАТ «Родина» є:

- виробництво консервів, кондитерських виробів, настоянок, виноматеріалів та інших продовольчих товарів;

- виробництво хлібобулочних виробів;

- переробка молока та виробництво молочних консервів;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- розробка виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, науково-технічного призначення;

- оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами;

- організація збору, переробка і реалізація вторинних ресурсів і сировини;

- організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;

- вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин.1. 3 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства

Таблиця 1. 2


Динаміка основних економічних показників

№ з⁄п

Назва показника

Одиниці

виміру


Роки

2008

2009

2010

1

2

3

4

5
1.

Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

95641,02.

Собівартість виготовленої продукції

тис. грн.

80970,0

67523,0

73671,0

3.

Обсяг реалізованої продукції

( робіт, послуг)тис. грн.

95811,0

78992,0

83345,0

4.

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

80970,0

67523,0

73671,0

5.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

28847,06.

Річні амортизаційні відрахування

тис. грн.

1252,0

2721,0

2895,0

7.

Рівень зносу основних виробничих фондів

%


8.

Фондовіддача основних виробничих фондів

грн./грн.

3,329.

Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів

грн./грн.

23,7910.

Середньорічні залишки оборотних коштів

тис. грн.

21506,011.

Коефіцієнт обіговості оборотних коштів

коеф.

412.

Чисельність працівників, всього

в т.ч. робітниківчол.

864

763

636

13.

Середньорічний виробіток одного працівника

грн./чол.

924114.

Середньомісячна заробітна плата

грн./чол.

1790,315.

Валовий прибуток (включає прибуток та постійні витрати), тис. грн.

тис. грн.

14841,0

11469,0

9674,0

16.

Прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), тис. грн.

тис.грн

5954,017.

Чистий прибуток (збиток):

тис. грн.

4177

1388,0

(1946,0)

18.

Рівень рентабельності

%

18,310.

Рентабельність підприємства

%

4,6411.

Рентабельність виробництва

%

18,3За даними табл.1.2. можна зробити такі висновки : з 2006 по 2008 включно року обсяг виробленої продукції постійно зростав майже пропорційно. Така сама тенденція спостерігається і щодо обсягу реалізованої продукції. Така сама тенденція спостерігається у річних амортизаційних відрахуваннях підприємства. Знижується фондовіддача основних виробничих фондів та коефіцієнта спожитих основних фондів.

Середньорічні залишки оборотних коштів з кожним роком збільшуються, але коефіцієнт обіговості оборотних коштів скорочується.

Спостерігається тенденція до збільшення середньомісячної зарплатної плати працівника, що пояснюється інфляцією в державі та збільшенням мінімальної заробітної плати. Спостерігається тенденція збільшення робітників та збільшення середньорічного виробітку працівника, бо зростають обсяги виробництва.

Негативна тенденція спостерігається по чистому прибутку, прибутку до оподаткування та рентабельності підприємства і виробництва. В 2007 ці показники виросли порівняно з 2006, а у 2008 впали до рівня 2006.2. Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання

Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання становить особливий напрям у діяльності будь-яких підприємницьких структур.

Аналіз ринку здійснюється з метою дослідити стан конкурентного середовища на певному товарному ринку, оцінити його й визначити можливості (умови) щодо обмеження або ослаблення конкуренції на ньому.

Завдяки вдало організованій маркетинговій службі вироби ПАТ “Родина” заповнили торговельну мережу різних куточків нашої країни. А сталося це тому, що на даному підприємстві суворо дотримуються правила “якість - понад усе”. Втілення новітніх технологій дало змогу ПАТ «Родина» з року в рік випускати все нові й нові види продукції та нарощувати потужність заводу. Саме тому продукція ТМ «Родина» сьогодні відома в усій Україні. Поряд із динамічним розвитком, на підприємстві постійно ведеться модернізація виробництва, монтується нове устаткування, нарощуються потужності, підвищується технічний рівень шляхом впровадження технічних новацій.

Поряд з цим стандартом АТ «РОДИНА» впроваджує систему безпеки харчових продуктів HACCP, за допомогою якої контролюватимуться найважливіші стадії виробництва.

Однак існують і певні проблеми, які негативно впливають на дiяльнiсть підприємства. Найбiльш iстотними проблемами можна визнати:

-пiдвищення цiн на сировину, а звiдси i пiдвищення цiн на продукцiю, що виготовляється пiдприємством;

-невiдповiдна система законодавства;

-пiдвищення цiн на пальне, газ та енергiю, а звiдси i зростання транспортних витрат i т.д.

2.1. Аналіз продукції

Продукцiя ПАТ «Родина» представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Вона користується широким попитом у населення, а звiдси i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi.

Сьогодні АТ «Родина» випускає понад 200 найменувань продукції, яка заслужено користується великим попитом у споживачів. Серед них:


  • цукристі кондитерські вироби (зефір, ірис, мармелад, драже, східні солодощі, цукерки),

  • борошняні кондитерські вироби (печиво здобне, печиво вівсяне, пряники з начинкою, бісквіт),

  • хліб та хлібобулочні вироби (45 видів),

  • бакалія (соки, повидло, мед та інше).

Для прикладу, протягом 2007 року було виготовлено бiльше 140 видiв продукцiї, з них: - зефiри - 24 вида; - цукерки - 10 видiв; - драже - 8 видiв; - iриси - 6 видiв; - ковбаски - 3 види; - лукуми - 5 видiв; - мармелади - 8 видiв; - шербети - 2 види; - повидла - 4 види; - соки - 5 видiв; - овочевi консерви - 1 вид; - батони - 3 види; - булки - 19 видiв; - хлiба - 21 вид; - грiнки, сухарi - 2 види; - соломка - 5 видiв; - печиво - 9 видiв; - пряники - 1 вид; - мед штучний - 1 вид.

Найважливішим у даній компанії є якість продукції. Солідним показником високої якості, що орієнтує підприємство на світові норми і практики, є сертифікація системи управління якістю за вимогами стандарту ISO 9001 (ISO — інтелект, сумлінність, організованість). З цією метою на підприємстві спеціалісти Київського науково-технічного центру «Партнер ISO» проводили навчання, ділилися досвідом роботи провідних українських підприємств, які працюють по даній системі управління. Вимоги міжнародного стандарту якості зорієнтовані на задоволення зростаючих потреб споживачів, на постійний посилений контроль за якістю продукції. До того ж ця система спонукає персонал працювати ліпше та злагодженіше, постійно вдосконалюючи свою професійну майстерність, концентрує зусилля кожного працівника на досягненні цілей підприємства. Сертифікат підтверджує добру ділову репутацію компанії, є гарантом надійності його роботи.

ПАТ «Родина» за допомогою відділу збуту і відділу планування здійснює контроль за продажем продукції на ринку. Тобто, відслідковує чи товар, який присутній на ринку повністю задовольняє потреби споживачів, і чи він не потребує модифікації.

5 видів кондитерських виробів та сік морквяний нагороджено золотими медалями Всеукраїнського дегустаційного конкурсу «Краща торгова марка України». За високу якість продукції підприємство, раніше відоме як ВАТ «Костопільський завод продтоварів», у 2001, 2003 роках було переможцем національного конкурсу «Краща торгова марка України». У 2003 році відзначено подякою Прем’єр-міністра України. Золотими медалями за високу якість продукції нагороджено зефір «Біло-рожевий» та зефір «Родина». Майонез «Провансаль»- срібною медаллю.За період своєї діяльності підприємство здійснило модернізацію таких товарів:

  • спочатку був випуск звичайного біло-рожевого зефіру. Згодом задля захоплення більшого сегменту ринку, вони доповнили цей продукт новими споживчими властивостями, а саме, почали випускати зефір з наповнювачами (джему, згущеного молока, печива, мармеладу), також почали випускати зефір покритий білим та чорним шоколадом. Це дало їм змогу задовольнити потреби більшості споживачів, захопити більший сегмент ринку, отримати додаткові прибутки та розширити свій товарний асортимент;

  • підприємство випускало солодку та солону соломку, модифікувало цей виріб тим, що також додало йому нових споживчих характеристик, випускаючи солодку соломку покриту маком, що також дозволило задовольнити потреби більшої кількості споживачів та захопити більший сегмент ринку.

  • підприємство модифікувало такий товар, як мармелад, зробивши його з різними добавками ( кокосова стружка, лимонна та апельсинова цедра).

  • підприємство випускало лише ковбаску «Вершкову», згодом почало випускати ковбаску з маком та фруктовими добавками.

  • також підприємство модифікувало такий товар, як драже «Арахіс в какао», воно доповнило цей продукт новими наповнювачами (соняшниковим насінням, лісовим горіхом та ізюмом).

Усе вищеперераховане свідчить про те, що підприємство дійсно постійно працює над створення нових товарів, задля задоволення потреб споживачів, захоплення більшого сегменту ринку та підвищення іміджу підприємства. Також, ПАТ «Родина» постійно працює не лише над новими товарами, а й над модифікацією старої продукції.
Таблиця 2.1

Аналіз продукції


Основні види продукції та послуг

Етап життєвого циклу, прибутковість

Конкурентні переваги

Недоліки

1

2

3

4

Печиво

Етап зрілості, висока прибутковість

Глибина асортименту, поліпшення сервісу

Висока репутація конкурентів, а тому збільшення витрат на маркетингові заходи щодо захисту товару від конкуренції

Зефір

Етап зростання, прибуток зростає

Якість, глибина асортименту, розширення ринку

Відсутність реклами на TV, загострення боротьби за канали розподілу товарів

Ірис

Етап зростання, прибуток зростає

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Драже

Етап зростання, прибуток зростає

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Ірис

Етап зростання, прибуток зростає

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Хліб та хлібобулочні вироби

Етап зрілості, висока прибутковість

Якість, ціна

Відсутність реклами, стимулювання

збуту, загострення конкуренціїСухарі

Етап зрілості, висока прибутковість

Якість, реклама

Відсутність маркетингових комунікацій

Майонез

Етап зрілості, висока прибутковість

Якість, зручність упакування, ціна

Висока репутація конкурентів, не об’єктивність маркетингової політики, значні витрати на дослідження по поліпшенню товару і створенню його модифікацій

Сік

Етап спаду, прибуток спадає

Якість, зручність упакування, реклама

Невеликі обсяги виробництва, відсутність маркетингових комунікацій

Повидло

Етап впровадження, від’ємний прибуток

Зручність упакування

Відсутність маркетингових комунікацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал