Титульний аркушСторінка38/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Прибуток/(збиток) до оподаткування
0

0

Коригування:

Знос та амортизація
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
0

0

Амортизація дисконту/(премії)
0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами
0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
0

0

Результат операцій з іноземною валютою
0

0

(Нараховані доходи)
0

0

Нараховані витрати
0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності
0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим
0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
0

0

Податок на прибуток, що сплачений
0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності
0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

Придбання основних засобів

14

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані
0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності
0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності
0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

0

0
Примітки

Немає.
Затверджено до випуску та підписано

 

 

 
31.03.2016

року

 

Керівник

А.Г. Пишний

 

 

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)

д/н

 

Головний бухгалтер

Г.С. Костенко

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал