Типова програма навчання працівників органів управління освітою І наукою, навчальних закладів, установ, організацій І підприємств галузіСкачати 221.12 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір221.12 Kb.
ТипПрограма

Затверджено

Наказом начальника штабу

Цивільної оборони,

Державним секретарем

Міністерства освіти і науки України

від 17 січня 2002 р. № 28ТИПОВА ПРОГРАМА

навчання працівників органів управління освітою і наукою,

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Типова програма навчання працівників органік управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі (далі - Типова програма) розроблена згідно з тематикою організаційно-методичних рекомендацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі МНС) щодо навчання населення України з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Програма передбачає вивчення основних засобів і способів захисту та способів дій під час надзвичайних ситуацій; має три розділи і додаток - нормативи щодо використання засобів індивідуального захисту та дій особового складу в надзвичайних ситуаціях. Перший розділ Програми - теми загальної підготовки невоєнізованих формувань, другий - їх спеціальної підготовки і третій розділ - теми навчання постійних працівників об'єкта, які не ввійшли до складу невоєнізованих формувань.

Заняття з особовим складом невоєнізованих формувань проводяться командирами (начальниками) формувань цивільної оборони об'єкта під керівництвом штатних працівників з питань надзвичайних ситуацій та начальників служб цивільної оборони. З окремих тем до проведення занять можуть залучатися члени об'єктової комісії техногенно-екологічної безпеки, евакуаційної комісії та служб цивільної оборони об'єкта. До проведення занять з питань надання першої медичної допомоги залучаються медичні працівники.

Начальницький склад і фахівці невоєнізованих формувань, які залучаються до проведення робіт з дегазації, дезактивації територій, організовують і проводять хіміко-дозиметричний контроль, додатково проходять навчання на курсах цивільної оборони.

Підготовка постійних працівників об'єкта, які не ввійшли до складу невоєнізованих формувань, визначається темами загальної підготовки їх до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях; здійснюється як самостійно, так і на заняттях у складі навчальних груп або штатних підрозділів під керівництвом їх начальників у визначений начальником цивільної оборони об'єкта - День цивільної оборони.

Навчальні групи, їх керівники (начальники), зміст і порядок підготовки постійного складу працівників об'єкта за тематикою цивільної оборони визначаються наказом начальника цивільної оборони об'єкта.

Призначені начальником цивільної оборони об'єкта командири невоєнізованих формувань та керівники навчальних груп обов'язково проходять попереднє навчання на об'єктовому навчально-методичному зборі та на курсах цивільної оборони за тематикою наступних за розкладом занять з групами, невоєнізованими формуваннями.

Командири невоєнізованих формувань і керівники навчальних груп об'єкта цивільної оборони галузі можуть самостійно вибирати теми, окремі питання занять і нормативи, на які необхідно більше звернути увагу з урахуванням конкретних умов розташування і функцій об'єкта цивільної оборони. Нормативи виконуються на кожному занятті; тривалість і зміст тренування - за рішенням керівника (начальника) навчальної групи, підрозділу, невоєнізованого формування.

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях працівники структурних підрозділів галузі здійснюють на практичних заняттях у ході проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань.

Формою контролю якості підготовки постійного складу працівників структурних підрозділів галузі є залік, який складається щорічно до 15 листопада в обсязі вимог що кожний повинен знати і що вміти за Типовою програмою.

Обсяг навчання повинен забезпечити виконання завдань цивільної оборони на об'єктовому рівні, для чого організаційно-методичними рекомендаціями Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує для невоєнізованих формувань - 15 годин, для працівників структурних підрозділів галузі, які не входять до складу невоєнізованих формувань, 12 годин і .відповідні теми занять.Перший розділ

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

ТЕМА 1. Закон України "Про Цивільну оборону України". Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта галузі.

Основні положення Закону України "Про Цивільну оборону України". Роль, місце і завдання цивільної оборони у структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта, завдання і обов'язки його керівного складу щодо цивільної оборони об'єкта. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, основні завдання і функції, органи управління. Функціональна підсистема "Освіта і наука України" єдиної державної системи.ТЕМА 2. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". Комплектування та підготовка особового складу невоєнізованих формувань.

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". Порядок комплектування та підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної оборони, їх матеріально-технічне, фінансове та медичне забезпечення. Норми забезпечення особового складу об'єкта цивільної оборони засобами колективного та індивідуального захисту.ТЕМА 3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життю і здоров'ю людей. Характеристика небезпечних промислових факторів для об'єкта цивільної оборони

Коротка характеристика навколишнього середовища. Основні терміни та визначення техногенних і природних надзвичайних ситуацій. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей та довкілля ( аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин, бактерологічно небезпечних і радіоактивних речовин, транспортні аварії, пожежі). Джерела ураження та забруднення на об'єкті цивільної оборони. Небезпечні та шкідливі чинники для особового складу, навколишнього середовища та об'єкта цивільної оборони. Характеристика параметрів джерела ураження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.ТЕМА 4. Функціональні обов'язки особового складу невоєнізованих формувань та їх дії при приведенні формувань у готовність

Склад та призначення невоєнізованих формувань (об'єктових та загального призначення). Склад формувань забезпечення. Комплектування, обов'язки командира та членів невоєнізованих формувань. Зміст заходів приведення невоєнізованих формувань у готовність до дій. Дії особового складу невоєнізованих формувань при приведенні їх у готовність до дій. Документація невоєнізованих формувань. Перевірка готовності невоєнізованих формувань до дій у надзвичайних ситуаціях.ТЕМА 5. Організація захисту особового складу формувань у ході виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості та при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах.

Закон України про основні заходи захисту особового складу формувань при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу. Норми забезпечення особового складу засобами колективного та індивідуального захисту. Заходи захисту при дії особового складу формувань в осередках надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.ТЕМА 6. Радіаційно небезпечні об'єкти. Радіоактивне випромінювання та методи його вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної небезпеки. Правила поведінки з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту

Радіаційно небезпечні об'єкти регіону. Радіоактивні речовини та їх вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю (ДП-5В, ІМД-21Б (ІМД-21С), ІДМ-1Р, дозиметри ДРГ-05М, ДКС-04, дозиметр-радіометр АНРІ-01, "Сосна", індикатор зовнішнього гамма-випромінювання "Белла", комплект індивідуальних дозиметрів ДП-24). Норми радіаційної безпеки. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту.ТЕМА 7. Хімічно небезпечні об'єкти. Сильнодіючі отруйні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки сильнодіючих та бойових отруйних речовин

Токсичність. Токсична доза. Характеристика сильнодіючих отруйних речовин за ступенями токсичності. Промислові засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази, протигазові ізолюючі апарати, респіратори). Прилади хімічної розвідки сильнодіючих та бойових отруйних речовин (ВПХР, газоаналізатор УГ-2, польова хімічна лабораторія ПХЛ-54). Загальні ознаки отруєння. Заходи профілактики отруєнь. Прийоми і способи для дегазації та дезактивації приміщень, особистих речей, одягу. Речовини і розчини, які використовуються для дегазації та дезактивації, норми розходу речовин і розчинів. Заходи невідкладної і першої долікарської медичної допомоги при отруєнні токсичними хімічними речовинами.ТЕМА 8. Організація санітарної обробки особового складу формувань. Спеціальна обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними речовинами

Організація санітарної обробки особового складу формувань (часткова санітарна обробка, правила користування пакетом ІПП-8). Повна санітарна обробка, дезінфекційна душова установка ДДА-53 (ДДА-66) і ДДП. Санітарно обмивальний пункт. Організація спеціальної обробки техніки і майна. Дегазація, дезактивація та дезінфекція. Способи їх проведення. Речовини та розчини для дезактивації, дегазації та дезінфекції. Норми витрати розчину.ТЕМА 9. Прийоми надання само- та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах. Перша долікарська медична допомога при отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами

Загальні принципи рятування людей. Прийоми пошуку уражених. Правила оцінки стану потерпілого. Методи і способи зупинки кровотечі. Надання першої допомоги при переломах, опіках, шоку, памороках. Надання потерпілому штучного дихання. Порядок надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами. Клінічні ознаки отруєння хлором, аміаком, соляною та синильною кислотами, сірководнем та іншими отруйними речовинами.ТЕМА 10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб працівників галузі освіти і науки, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій

Організація взаємодії особового складу формувань при проведенні аварійно-рятувальних робіт в районах надзвичайних ситуацій. Організація життєзабезпечення постраждалим під час аварій, катастроф, стихійного лиха. Заходи життєзабезпечення, спрямовані на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян. Основні принципи створення і підтримання умов життєзабезпечення. Забезпечення водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності (житлом, комунально-побутовими послугами, медикаментами, інформацією).ТЕМА 11. Заходи безпеки на рятувальних та інших невідкладних роботах при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф

Планування заходів безпеки при веденні пошукових та рятувальних робіт. Заходи безпеки особового складу невоєнізованих формувань при висуванні в район проведення аварійно-рятувальних робіт. Інструктаж з правил техніки безпеки. Організація і виконання рятувальних робіт в осередках ураження (розвідка осередків ураження, локалізація і гасіння пожеж, надання потерпілим першої медичної допомоги, вивід (вивіз) із зон хімічного (радіоактивного) зараження). Проведення санітарної обробки. Заходи зменшення дій на особовий склад формувань шкідливих умов довкілля внаслідок надзвичайних ситуацій. Порядок використання радіопротекторів, антидотів, медичних засобів, профілактичного щеплення. Матеріально-технічне та медичне забезпечення заходів безпеки.СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

1 Для формувань загального призначення

Розшук та визволення потерпілих з-під завалів, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель. Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії формувань з рятування людей із завалених захисних споруд. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та забруднених територій радіоактивними, хімічними сильнодіючими отруйними речовинами. Вантаження потерпілих на транспортні засоби. Способи транспортування потерпілих..2 Для формувань радіогенного та хімічного захисту

Проведення радіаційної і хімічної розвідки. Прилади радіаційної розвідки дозиметричного та хімічного контролю (ДП-5В, ІДМ-21Б, ІДМ-1Р, дозиметри ДРГ-05М, ДКС-04, дозиметр-радіометр АНРІ-01, СОСНА, індикатор зовнішнього гама-випромінювання "Белла", комплект індивідуальних дозиметрів ДП-24, ВПХР). Норми радіаціаційної безпеки. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю. Оснащеність підрозділів місцевого та об'єктового рівнів. Поняття дегазації, дезактивації та дезінфекції. Речовини та розчини, які використовуються для дегазації, дезактивації та дезінфекції. Спеціальна обробка техніки, особистих речей та одягу. Часткова та повна спеціальна обробка людей і техніки.3 Для формувань забезпечення та обслуговування

Організація матеріально-технічного та медичного забезпечення. Організація і робота контрольно-пропускного пункту. Організація роботи пунктів обігріву в осінньо-зимовий період. Розгортання та дії пересувного пункту постачання майна. Розгортання та дії пересувного пункту продовольчого постачання. Розгортання та дії пункту харчування.4 Для формувань захисту сільськогосподарських рослин та тварин Ветеринарна обробка тварин. Обеззараження продуктів тваринництва, рослинництва, води і фуражу. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам. Проведення заходів захисту тварин та сільськогосподарських рослин.

5 Для протипожежних формувань

Пожежо-технічне обладнання. Вогнегасні прилади та сфера їх застосування. Локалізація та гасіння лісових, торф'яних та степових пожеж. Профілактичні протипожежні заходи на об'єкті. Особливості гасіння пожеж на об'єкті.6 Для формувань охорони громадського порядку

Умови і порядок введення та припинення надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах. Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану. Дії формувань при проведенні евакуації працівників галузі освіти і науки. Забезпечення громадського порядку та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.7. Для автомобільних формувань

Спорядження автотранспорту для перевезення людей та вантажів. Спорядження автотранспорту для перевезення потерпілих при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. Завантаження матеріальних засобів. Здійснення перевезення.8. Для формувань зв'язку

Загальнодержавні, територіальні та об'єктові системи зв'язку. Апаратура оповіщення. Організація та здійснення сталого зв'язку в районах стихійного лиха, аварій та катастроф. Розгортання та експлуатація засобів зв'язку.9. Для формувань евакуації

Порядок проведення евакуаційних заходів при стихійних лихах, катастрофах тощо. Евакуація людей та вантажів ( матеріальних цінностей, обладнання) при загрозі стихійного лиха, виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Члени невоєнізованих формувань цивільної оборони об'єктів

повинні знати:

 1. Що таке цивільна оборона і її завдання.

 2. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта.

 1. Функціональне призначення невоєнізованого формування, його організаційний склад, матеріально-технічні засоби функціонального призначення і склад особистої екіпіровки.

 2. Особисті обов'язки за штатним призначенням. Можливі варіанти змісту і порядку виконання функціональних особистих обов'язків.

5. Технічні характеристики, порядок підготовки до роботи, правила використання і зберігання штатних технічних засобів.

 1. Фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

 2. Фактори радіаційного, хімічного та бактеріального ураження.

 3. Технічні характеристики, порядок підготовки і використання засобів індивідуального захисту.

9. Правила безпеки у процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 1. Прийоми надання само-та взаємодопомоги.

 2. Порядок оповіщення і збору особового складу формування.

Повинні вміти:

 1. Чітко та ініціативно виконувати свої обов'язки за призначенням у складі формування в період запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

 2. Користуватися засобами індивідуального протирадіаційного, протихімічного та медичного захисту.

 3. Використовувати засоби медичного захисту, надавати само- та взаємодопомогу.

 4. Перевіряти справність і готувати до використання засоби індивідуального захисту, прилади хімічної та радіаційної розвідки, спостереження і контролю.

 5. Вести розвідку, спостереження та контроль хімічного зараження, радіоактивного опромінення людей і забруднення довкілля.

 6. Проводити санітарну обробку людей, дезактивацію, дегазацію та обеззараження території, майна та особистих речей.

 1. Користуватися засобами зв'язку, оповіщення та інформації.

 1. Готувати до використання об'єктів колективного захисту та захищені пункти управління.

 1. Використовувати засоби попередження та гасіння пожеж.

 1. Своєчасно вживати заходи щодо попередження та усунення спроб порушення громадського порядку.

 2. Виконувати правила особистої безпеки у процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Третій розділ

ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

ТЕМА 1. Завдання та організаційні основи захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від впливу надзвичайних ситуацій. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з питань цивільної оборони

Основні положення нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Закони України: "Про Цивільну оборону", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанова Кабінету Міністрів України "Про Єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру". Функціональна підсистема "Освіта і наука України" Єдиної державної системи. Керівництво цивільної оборони галузі.

Обов'язки керівників органів управління освітою регіональних та місцевих держадміністрацій, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування по забезпеченню своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Фінансування заходів цивільної оборони. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільної оборони органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Права і обов'язки працівників галузі освіти і науки з питань цивільної оборони.

ТЕМА 2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі за попереджувальним сигналом "УВАГА ВСІМ!" та мовній інформації штабів цивільної оборони

Основні поняття про надзвичайні ситуації та порядок оповіщення про них. Техногенна надзвичайна ситуація, джерело її виникнення. Аварія. Катастрофа. Природна надзвичайна ситуація, джерело її виникнення. Небезпечне природне явище, стихійне лихо. Екологічна надзвичайна ситуація. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Економічні збитки від надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Надзвичайні ситуації загальнодержавного, регіонального, місцевого та об'єктового рівнів. Промислова, гідродинамічна аварія. Пожежа. Протипожежний захід. Біологічно-соціальна надзвичайна ситуація. Біологічна небезпека. Карантин. Обсервація. Епідемічний осередок. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при попереджувальному сигналі "Увага всім!".ТЕМА 3. Основи організації життєзабезпечення працівників галузі у зонах надзвичайних ситуацій та тимчасового відселення

Концепція захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Організація життєзабезпечення під час аварій, катастроф, стихійного лиха. Забезпечення першочергових потреб (водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності). Інформаційне, медичне, транспортне, комунально-побутове забезпечення. Об'єми і терміни проведення заходів щодо завчасної підготовки системи захисту працівників галузі. Комплекс аварійно-рятувальних робіт. Своєчасна організація і проведення робіт щодо санітарної обробки працівників галузі, обеззараження техніки і транспорту, засобів захисту, одягу та проведення дезінфекції. Організація соціального захисту потерпілих. Організація інформації про наслідки надзвичайних ситуаційТЕМА 4. Правила поведінки та дії під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, ураганів, лісових пожеж, снігових заметах та ожеледиці

Стихійні лиха на території України. Повідомлення про загрозу виникнення стихійного лиха. Землетруси. Дії людей. Ураган (смерч), гроза (злива). Запобіжні заходи ураження. Правила поведінки при снігових заметах (хуртовинах), повенях (затопленнях). Пожежі. Причини виникнення. Порядок дії. Заходи безпеки під час ліквідації наслідків стихійного лиха. Надання само- і взаємодопомоги при надзвичайних ситуаціях (зупинення кровотечі, перев'язка рани, накладання шини). Надання допомоги при опіках (обмороженнях). Допомога при ураженні електричним струмом, при нещасних випадках на воді.ТЕМА 5. Дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості. Режими радіаційного захисту

Радіаційно - небезпечні об'єкти України. Дозиметрична величина для оцінки шкоди здоров'ю працівникам галузі освіти і науки. Зони радіоактивного забруднення. Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки. Побутові дозиметричні прилади (дозиметр ДБГ-06Т, радіометр "Прип'ять", дозиметр-радіо-метр АНРІ-01, "Сосна", індикатор "БЕЛЛА"). Основні норми поведінки та дій працівників галузі освіти і науки при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості. Одиниці вимірювання доз радіації. Режими радіаційного захисту. Порядок вибору і введення в дію режимів захисту. Ліміти доз опромінення. Протирадіаційні препарати. Дії у зоні радіоактивного зараження. Сховища (укриття) з ефективним засобом захисту від радіоактивного забруднення.ТЕМА 6. Рекомендації щодо гігієни харчування, профілактичних заходів та утримання господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при обеззараженні території, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.

Вибір продуктів та режиму харчування для збереження фізичного здоров'я учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Основні правила харчування. Роль окремих видів продуктів харчування у протидії накопиченню шкідливих речовин в організмі. Профілактика захворювання та засоби перестороги при вживанні продуктів. Можливі отруєння овочами та фруктами. Правила підготовки до вживання продуктів, правила особистої гігієни. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин. Термін і умови зберігання продуктів. Робота по дезактивації території і споруд. Способи дезактивації. Санітарна обробка (часткова, повна). Характеристика комплектів санітарної обробки. Дезінфекційна душова установка ДДА-53А (ДДА-66) і ДДП, санітарний обмивальний пункт.ТЕМА 7. Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у промисловості. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога ураженому

Характеристика сильнодіючих отруйних речовин, що використовуються у промисловості України за ступенями токсичності (сполуки містять - органічні і неорганічні похідні миш'яку, ртуті, свинцю, цинку, кадмію, сполуки фосфору). Сильнотоксичні хімічні речовини (кислоти - сірчана, азотна, фосфорна, оцтова; сполуки сірки, хлор, аміак, пестициди). Фізико-хімічні властивості сильнодіючих отруйних речовин. Гранично допустима токсодоза. Середня смертельна токсодоза. Групи хімічних речовин, які можуть викликати масове ураження.

Загальні принципи надання медичної та долікарської допомоги. Невідкладна та перша допомога ураженому. Дії при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Комплекс організаційних заходів із захисту населення. Оповіщення населення про хімічну небезпеку. Тимчасова евакуація (відселення). Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Засоби обеззараження техніки і транспорту. Пункти спеціальної обробки. Станція обеззараження одягу. Речовини та розчини для дегазації і дезінфекції. Норми витрати розчинів.

ТЕМА 8. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.

Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві, збереження їх на складах сільськогосподарських об'єктів. Попадання отрутохімікатів в організм людини. Допуск до роботи з отрутохімікатами. Тривалість робочого дня. Часи роботи. Пестициди. Санітарно-захисна зона при застосуванні пестицидів. Накопичення отрутохімікатів в їстівних частинах рослин. Нагляд за впровадженням нових та існуючих отрутохімікатів. Заходи безпеки при роботі з отрутохімікатами. Перша допомога при отруєнні. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами.

Правила збирання грибів. Профілактика отруєння грибами. Харчові добавки. Харчові добавки, які не мають дозволу на використання у харчовій промисловості. Зберігання харчових продуктів в осередках зараження. Шкідливі властивості свинцю. Засоби пониження місткості свинцю у воді. Летучі органічні сполуки.

ТЕМА 9. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфікуючі речовини. Порядок проведення дезінфекції

Інфекційні хвороби людей. Бактерії, грибки, віруси. Епідемії. Шляхи передачі збудника. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки. Карантин. Заходи при оголошенні карантину. Обсервація. Порядок проведення дезінфекції. Дезінфікуючі речовини та розчини. Часткова санітарна обробка. Повна санітарна обробка. Комплекти санітарної обробки (душева дезінфекційна установка ДДА-53А (ДДА-66) і ДДП). Пропускна здатність, технічні характеристики. Поняття про санітарно-обмивальний пункт. Речовини та розчини для дезінфекції. Норми витрати розчинів та речовин.ТЕМА 10. Засоби колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Підвищення захисних властивостей житла

Класифікація і основні характеристики засобів колективного захисту. Захисні споруди цивільної оборони. Сховища. Класи сховищ. Планування сховищ. Система вентиляції, водозабезпечення і каналізації. Енергозабезпечення і зв'язок. Протирадіаційні укриття. Укриття простішого типу. Щілини. Підвали та інші заглиблені підземні приміщення і споруди. Порядок використання засобів колективного захисту в надзвичайних ситуаціях. Підвищення захисних властивостей житла. Профілактичні, протирадіаційні та протипожежні заходи.ТЕМА 11. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання

Класифікація і основні характеристики засобів індивідуального захисту. Протигаз ГП-5, ГП-7, загальновійськові фільтруючі протигази, протигазові респіратори РПГ-67, РУ-60М, Р-2, Р-2Д, ШБ-1, Ф-62П, фільтруючі саморятівники СПП-2, СПП-4. Ізолюючий дихальний апарат ІП-4, ІП-46, дихальні апарати ВЛАДА, АСВ-2. Протигаз шланговий ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5. Тканинні маски проти пилу ПТМ-1, ватно-марлеві пов'язки. Пневмокостюми ЛГ-4, ЛГ-5. Індивідуальні засоби захисту шкіри. Загальновійськовий захисний комплект, легкий захисний костюм Л-1, захисний фільтруючий одяг, комплект захисний плівковий, костюми проти лугів і кислот. Медичні засоби індивідуального захисту. Радіозахисні препарати, антидоти. Протибактеріальні препарати. Пакет перев'язувальний медичний. Аптечка індивідуальна (АІ-2). Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8). Правила їх використання.ТЕМА 12. Обов'язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту

Підготовка дорослого населення до захисту дітей. Роль батьків, керівників шкіл та дошкільних закладів освіти у забезпеченні захисту дітей при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації. Засоби індивідуального захисту органів дихання і покривів шкіри. Дитячі протигази ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ІІДФ-Д, ПДФ-ПІ, дитяча захисна камера КЗД-4, КЗД-6, тканинні маски проти пилу ПТМ-1, ватно-марлева пов'язка і порядок її виготовлення..ТЕМА 13. Захист продуктів харчування, фуражу і води від зараження радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами

Організація безперебійного забезпечення продовольством, питною водою і предметами першої необхідності. Основні заходи щодо забезпечення захисту харчової сировини і продовольства (герметизація складів, сховищ і холодильників, застосування пакувальних матеріалів і різних видів тари). Три категорії тари щодо захисту від радіоактивних, хімічних отруйних речовин і бактеріальних засобів зараження. Організація захисту води від зараження. Вимоги допустимих рівнів вмісту радіонуклідів в продуктах харчування ти питній воді.ТЕМА 14. Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від зараження. Обсервація і карантин

Герметизація приміщень, протипожежні заходи. Використання ярів, лощин, лісів тощо для захисту тварин на відгінних пасовищах. Індивідуальні засоби захисту (захисні маски, панчохи, накидки). Захист тварин при перевезеннях і перегонах. Захист кормів. Герметизація складів, овочесховищ, комор. Захист джерел водопостачання. Захист від інфекційних захворювань. Обсервація. Карантин. Перелік основних заходів щодо захисту сільськогосподарських рослин від радіоактивних речовин. Обробка посівів сільськогосподарських культур, які заражені біологічними засобами.ТЕМА 15. Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі із зон загрози життю та здоров'ю

Основні вихідні дані для планування евакуації. Евакуаційні комісії, їх завдання і права. План проведення евакозаходів. Евакуація залізничним, автомобільним транспортом і пішим порядком. Збірні евакопункти. Речі, які необхідні при евакуації. Порядок посадки на транспорт. Розселення у населених пунктах. Евакуація на випадок катастрофічного затоплення.

ТЕМА 16. Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстрена допомога при електротравмах, утепленні, небезпечній для життя кровотечі, переломах кісток, травматичному та опіковому шоку. Основи догляду за хворими

Рана, ознаки рани. Перша допомога при пораненнях. Тимчасова зупинка кровотечі. Порядок накладання джуту. Пов'язки, види закріпляючих бинтових пов'язок. Варіанти перенесення постраждалих з використанням підручних матеріалів. Допомога при переломах, ударах і вивихах. Допомога при опіках, обмерзаннях, шоку, памороках. Допомога при ураженні електричним струмом. Допомога потопаючому. Допомога при сонячному ударі та при харчових отруєннях. Допомога при інфекційних захворюваннях.

Надання потерпілому штучного дихання. Основи догляду за хворими. Типові помилки при наданні медичної допомоги. Основні причини загибелі постраждалих.

ТЕМА 17. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Термін "пожежа". Пожежна безпека. Вимоги до пожежної безпеки. Протипожежні заходи. Розподіл об'єктів за пожежо- та вибухонебезпечними категоріями. Протипожежна охорона. Природна пожежа. Профілактичні протипожежні заходи на об'єктах цивільної оборони. Протипожежні правила. Засоби гасіння пожеж. Вогнегасники. Правила гасіння легкозаймистих і горючих речовин. Засоби безпеки при гасінні пожеж. Пожежо- та вибухонебезпечний об'єкт. Вибух. Вибухонебезпечні речовини. Фази розвитку аварій на пожежо- та вибухонебезпечному об'єкті. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.


ТЕМА 18. Морально-психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей

Основні форми морально-психологічної підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Принципи та напрямки формування морально-психологічної підготовки. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей. Чинники, які повинні враховуватися при масових скупченнях. Обов'язки працівників галузі освіти і науки щодо виконання завдань цивільної оборони і дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал