«Ти можеш!»- повинен нагадувати вчитель учню. «Він може!» повинен нагадувати колективСторінка2/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3

І. Загальні положення


Шкільна програма “Обдарована дитина” розроблена на основі міської програми з метою створення пошуку та діагностики, розвитку і педагогічної підтримки талановитих, творчих, здібних та обдарованих дітей, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, самореалізації особистості в сучасному суспільстві

ІІ. Мета та основні завдання Проекту

Метою програми є створення системи роботи з талановитими, творчими, здібними та обдарованими дітьми, яка б сприяла формуванню конкурентноспроможної, духовно багатої, гармонійно розвиненої особистості та забезпечувала впровадження особистісно орієнтованих підходів у навчально-виховний процес.Система роботи включає в себе:

 • Пошук і виявлення творчих, талановитих, здібних та обдарованих дітей;

 • Створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей;

 • Максимальне розкриття творчості, таланту, здібностей та обдарованості і найбільш повна реалізація можливостей, направлене на вироблення в дитини потреби виразити себе, свій внутрішній світ; у центрі навчально-виховного процесу – конкретна дитина з її запитами та інтересами;

 • Створення колективу учнів і колективу вчителів, які готові співпрацювати;

 • Моральне і матеріальне стимулювання;

 • Критерії результативності.

Загальними принципами реалізації даного проекту є:

 • Безперервність і наступність;

 • Орієнтація на кінцевий результат;

 • Всезагальна співпраця та товариська взаємодопомога;

 • Циклічність та систематичність;

 • Навчання за здібностями;

 • Різноманітність завдань;

 • Демократизм та гуманізм.

ІІІ. Фінансування Проекту


Фінансування Проекту здійснюється з місцевого бюджету.

ІV. Основні заходи з виконання Проекту

Реалізація Проекту передбачає здійснення поступних заходів.


 1. Організація науково-методичного та кадрового забезпечення.

  1. Розробка і впровадження методичних матеріалів з організації роботи з творчими, здібними, талановитими та обдарованими дітьми.

  2. Пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання.

  3. Підбір педагогічних кадрів, здатних сприяти творчій праці учнів.

  4. Постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення фахового та загальнокультурного рівня.

  5. Участь у обласних, міських, шкільних науково-практичних семінарах, конференціях.

 2. Система пошуку обдарованих дітей.

  1. Діагностування: виявлення особистих нахилів учнів, визначення рівня інтелектуального розвитку, коефіцієнта самореалізації.

  2. Забезпечення науково-пошукової діяльності учнів.

  3. Забезпечення участі обдарованих дітей у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях, виставках творчих робіт.

 3. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей.

  1. Впровадження у навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів, що мають ґрунтуватися на принципах педагогіки співпраці.

  2. Створення належних умов для розвитку особистості творчої та обдарованої дитини.

  3. Модернізація форм, методів навчання та виховання.

  4. Стимулювання постійного самоаналізу учнем своєї самоосвітньої діяльності.

  5. Розширення відділень МАН, клубів за інтересами.

  6. Висвітлювати роботу з обдарованими дітьми в засобах масової інформації.

  7. Впровадження програми “Крок за кроком” у середній ланці.

 4. Підтримка обдарованих дітей.

  1. Підбір кандидатів на моральне та матеріальне заохочення.

  2. Створення фонду творчих, талановитих та обдарованих дітей.

  3. Зв’язок з ВНЗ ІІІ рівня акредитації (виділення пільг під час вступу).

  4. Залучення дітей до різноманітної науково-дослідницької, художньої та громадської діяльності (дні відкритих дверей, поїздки та творчі відрядження, обмін досвідом, фестивалі, конкурси, турніри).

  5. Створення груп психологічної підтримки (робота щодо вироблення навичок впевненої поведінки).

  6. Розвиток системи шкільного учнівського самоврядування.

 5. Очікувані результати.

  1. Участь і перемоги в різноманітних конкурсах, олімпіадах.

  2. Досягнення в науково-дослідницькій діяльності учнів: участь та перемоги у конкурсі-захисті МАН.

  3. Спортивні та мистецькі досягнення.

  4. Участь в учнівському самоврядуванні.

  5. Вступ до ВНЗ.

Творчість—багатосторонній процес, що включає в себе й соціальні, і психічні, і фізіологічні аспекти. Важливими умовами реалізації творчого потенціалу особистості є: сприйняття нею нових ідей, здатність знаходити й порушувати проблеми, незалежність поведінки й суджень і водночас уміння поступатися, відмовлятися від своїх попередніх думок, критичність мислення, сміливість, терпимість, а також завзятість, наполегливість, уміння забезпечити регулярність і ритмічність розумової синтезу.

У результаті вивчення наукової літератури ми на основі спостережень за учнями нашої школи взяли такі основні характерні особливості обдарованих дітей: • часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку;

 • у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні;

 • рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них;

 • із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета — не ідеальний порядок у колекції, а її реорганізація, систематизація на нових підставах;

 • мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники або енциклопедії, вигадують нові слова і поняття;

 • можуть займатися кількома справами одразу, наприклад стежити за кількома подіями, що відбуваються навколо них;

 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень;

 • можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально «занурюються» в своє заняття, якщо воно їм цікаве;

 • мають розвинене почуття гумору;

 • вирізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;

 • часто дратують однолітків звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;

 • їм бракує емоційною балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті;
  • мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;
  • легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
  • не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;
  • властиве надто розвинуте почуття справедливості;
  • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, ''не під силу'', й у вирішенні деяких з них домагаються успіху;
  • для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
  • часто володіють екстрасенсорними здібностями;
  • негативно оцінюють себе;
  • інколи мають труднощі з тонкою координацією.

Виявлення обдарованих, талановитих і творчих дітей — це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.

Для своєї роботи ми взяли такі показники творчої обдарованості учнів.


Учень як особистість:
1. Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.
2. Наявність особистої думки.
3. Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.
4. Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій ''Я - образ''.
5. Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
6. Оригінальність.
7. Імпульсивність, поривчастість.
8. Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
9. Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
10. Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
11. Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.
12. Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про певний предмет.
13. Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.

Визначенню творчих учнів сприяє розроблена в школі з допомогою шкільного психолога модель творчої особистості, яка включає:

1. Психофізіологічний аспект:


 • Фізичний розвиток.

 • Стан здоров'я.

 • Міцність нервової системи.

 • Рухомість нервових процесів.

2. Пізнавальний аспект:

 • Інтелектуальне сприйняття.

 • Високе напруження, концентрація уваги.

 • Загальний розумовий розвиток:

 • самостійність мислення;

 • кмітливість, економічність;

 • глибина розуму;

 • критичне мислення;

 • гнучке мислення;

 • швидкість і міцність засвоєння матеріалу;

 • володіння операціями, прийомами розумової діяльності: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, абстрагування.

 • Інтелектуально-творчі якості:

 • креативність;

 • інтуїція;

- творча уява;

- дивергентність мислення;

- оригінальність мислення;

- асоціативність мислення;- інтелектуальна активність.

  1. Мотиваційний аспект:

 • Потреба в самоактуалізації.

 • Потреба в творчості.

 • Інтелектуальна потреба.

 • Пізнавальна спрямованість.

 • Мотив досягнення.

 • Потреба в лідерстві.

  1. Аспект стосунків:

 • Спеціальні здібності.

 • Розвинений науковий світогляд.

Відповідно до різних психологічних сфер особливості творчої особистості можна представити так:

 • Пізнавальні:

 • володіння великим обсягом інформації;

 • багатий словниковий запас;

 • уміння робити висновки;

 • участь у розв'язанні складних проблем;

 • уміння помічати приховану закономірність;

 • уміння аналізувати ситуацію;

 • уміння міркувати;

 • критичність мислення;

 • допитливість, цікавість.

 • Творчі:

 • дивергентне мислення;

 • здатність до ризику;

 • швидкість мислення;

 • здатність генерувати оригінальні ідеї;

 • розвинені інтуїція та уява;

 • розвинений художній смак, почуття прекрасного.

 • Емоційні:

 • реалістична Я-концепція;

 • повага до інших;

 • схильність до самоаналізу;

 • незалежність у мисленні й поведінці;

 • почуття гумору;

 • упевненість у своїх силах і здібностях;

 • чутливість до аналізу моральних проблем.

Обдаровані діти, як правило, мимоволі привертають до себе увагу вчителя, і це потребує не стільки його активного виховного впливу, скільки вчасного усунення перепон та можливого сприяння вільному розвитку дитини. Посилена увага до талановитого вихованця, в той час як йому необхідні цілковите невтручання, незалежність, шкодять обдарованості. Тому ми не насаджуємо знання, уміння й принципи, які нівелюють прояви оригінальної думки. Вдумливу замкнутість дитини не розцінюємо як боязкість, засмученість. Розуміємо, що немотивований тиск і нав'язування занять можуть тільки затримувати прояви справжніх природних нахилів. У своїй роботі педагоги керуються такими заповідями:

 • поважай у дитині особистість;

 • відчуй радість від спілкування з нею;

 • не образь дитину;

 • іди поруч з учнем, дозволь йому досліджувати, винаходити, створювати;

 • повір: кожна дитина талановита.

Для роботи наші вчителі взяли сучасні дослідження відомого психолога А. Баркана, які містять цікаві рекомендації педагогам з питань виховання обдарованої дитини. А саме:

 • важливо не ігнорували унікальність такої дитини, але й не виказувати надмірного захоплення її обдарованістю;

 • необхідно створити всі умови для розвитку таланту, але не насаджувати дитині своїх захоплень та інтересів;

 • не перевантажувати, не змушувати постійно займатися улюбленою справою. Це може відбити бажання цікавитись як улюбленим заняттям, так і будь-чим іншим, стати причиною неврозу, психічного захворювання або ж розвинути в дитини пихатість і претензійність;

 • потрібно тактовно, делікатно допомагати дитині, розвивати інтерес;

 • навчати терпіння й заохочувати працювати старанно, завершувати почате;

 • намагатися зменшити надмірну вразливість обдарованої дитини;

 • вчити гідно програвати і не сприймати невдачу як трагедію;

 • учити володіти емоціями;

 • робити все, щоб дитина не занижувала самооцінки і водночас не виставляла напоказ свою обдарованість.

А також педагоги розуміють, що:

  1. Учитель не повинен повсякчас нахвалювати кращого учня. Не слід вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

  2. Учителю не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших буде переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

  3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне випинання винятковості найчастіше породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність — зловмисне прилюдне приниження унікальних можливостей і навіть сарказм з боку вчителя — звичайно, неприпустима.

  4. Учителю треба пам'ятати, що обдаровані діти здебільшого погано сприймають суворо регламентовані повторні заняття.

Ми розробили пам’ятку для вчителів « Як розвивати творчі здібності талановитих і обдарованих дітей»

 • Не вихваляйте кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану, здібну, талановиту, творчу дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми . 

 • Не робіть з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима. 

 • Підтримуйте інтерес дітей до нового. 

 • Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина повинна практично вирішувати дослідницькі завдання. 

 • Вчіть дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті. 

 • Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. 

 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

 • Розсіюйте страх у талановитих дітей. 

 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів, самостійність. Пропонуйте проекти, які можуть захоплювати. 

 • Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. 

 • Розвивайте критичне сприйняття дійсності. 

 • Вчіть доводити починання до логічного завершення. 

 • Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 

 • Залучайте до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення. 

 • Використовуйте творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. 

 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюйте розвиваючі ситуації. 

 • Активно залучайте до участі в міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

 • Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте активність, ініціативу, пошук. 

 • Пам'ятайте, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський). 

В обдарованих дітей протягом їхнього життя виникає досить багато різноманітних проблем, наприклад:

 1. Ворожість до школи. Навчальна програма для них нудна й нецікава, тому що ж відповідає їхнім здібностям.

 2. Обдаровані діти люблять складні ігри і байдужі до простих, котрими захоплюються їхні однолітки. Як наслідок – діти залишаються в ізоляції.

 3. Комфортність. Вона виявляється у відкиданні стандартних вимог, особливо якщо вони не збігаються з інтересами обдарованої дитини.

 4. Занурення у філософські проблеми. Замислюються над питаннями життя і смерті, релігійних вірувань тощо.

 5. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком. Часто обдаровані діти віддають перевагу спілкуванню зі старшими, і їм досить складно стати лідерами.

Як же ми розвиваємо творчі здібності школярів?

 • Підхоплюємо думки учнів, оцінюючи їх одразу, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість, інтерес до нового.

 • Стимулюємо і підтримуємо ініціативу учнів, самостійність.

 • Створюємо проблемні ситуації, що потребують альтернативи, прогнозування, уяви.

 • Розвиваємо критичне сприйняття дійсності.

 • Учимо доводити починання до логічного завершення.

 • Даємо можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їхньої складності (при цьому слід дотримуватися оптимального обсягу додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).

 • Використовуємо творчу діяльність вихованців у різних видах масових заходів, відкритих заняттях, святах.

 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучаємо до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, створюємо розвивальні ситуації.

 • Активно залучаємо дітей до участі в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

 • Впливаємо особистим прикладом.

 • Пам'ятаємо, що «своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання — це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу» (В. Сухомлинський).

Плануючи роботу з обдарованими дітьми, ми виконуємо такі заходи:

 1. Створення інформаційного банку даних обдарованих, здібних, творчих дітей із різних напрямів діяльності.

 2. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості.

 3. Організація проблемно-тематичних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими, здібними, творчими дітьми.

 4. Організація роботи постійного консультпункту для вчителів школи із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів міського відділу освіти.

 5. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання «вчитель-методист», «старший учитель».

 6. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими,здібними, творчими дітьми.

 7. Організація шкільних, міських олімпіад з базових дисциплін.

 8. Підготовка до друку матеріалів з досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми.

 9. Організація творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, у гуртках, студіях.

 10. Залучення обдарованих, здібних, талановитих дітей до участі в міських, обласних творчих конкурсах.

 11. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей,

 12. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів і вчителів, які працюють з ними.

 13. Розгляд питань організації роботи з обдарованими,здібними, талановитими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, міських методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах у присутності директора.


Циклограма роботи з учасниками предметних олімпіад та конкурсу-захисту

наукових робіт школярів

Вересень

  1. Зустріч переможців міських предметних олімпіад та конкурсу-захисту наукових робіт із директором, нагородження учнів грамотами і призами.

  2. Уточнення списків учасників предметних олімпіад та секцій шкільного відділення МАН.

  3. Співбесіда заступника директора з учнями, яких рекомендовано для участі в олімпіадах та конкурсах з 2-х і більше навчальних предметів - вибір предмета для підготовки та участі в олімпіадах, складання індивідуального графіка підготовки.

Жовтень-листопад-грудень (відповідно до графіка проведення міського туру олімпіад та конкурсів МАН).

   1. Шкільний тур предметних олімпіад та конкурсу-захисту наукових робіт шкільного відділення МАН.

   2. Уточнення списків учасників предметних олімпіад цього року (за поданням учителя).

   3. Співбесіда з учнями, яких визначено учасниками предметних олімпіад та конкурсів більш ніж з 3-х предметів з питань організації навчальної діяльності протягом олімпіадного періоду (міський тур).

   4. Проведення індивідуальних консультацій для занурення в глибини науки та орієнтації на особливість завдань олімпіадного рівня та конкурсних контрольних робіт з окремих предметів.

Січень-лютий-березень (відповідно до графіка обласних турів)

    1. Нагородження учнів та вчителів школи за результатами міських турів.

    2. Уточнення списків учасників міського туру предметних олімпіад та секцій шкільного відділення МАН.

3. Організація роботи з учителем (індивідуальна, групова) з підготовки до міського туру олімпіад, конкурсів МАН.

4. Уточнення списків учасників предметних олімпіад обласного туру (за поданням учителя).

5. Співбесіда з учнями, яких визначено учасниками предметних олімпіад та конкурсів більш ніж з 3-х предметів з питань організації навчальної діяльності протягом олімпіадного періоду (обласний тур).

6. Проведення консультпунктів для занурення в глибини науки та орієнтації на особливість завдань олімпіадного рівня та конкурсних контрольних робіт з окремих предметів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал