Тести Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа»Скачати 141.48 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір141.48 Kb.
Тести
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок

А) Нарев, Вісла, Дністер.

Б) Вісла, Сян, Збруч.

В) Збруч, Одер, Буг.

Г) Нарев, Вісла, Сян.
2. Друга світова війна розпочалася нападом

А) Франції на Німеччину.

Б) Німеччини на Радянський Союз.

В) Радянського Союзу на Фінляндію.

Г) Німеччини на Польщу.
3. Коли відбулася описана нижче подія?

«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

А) 23 серпня 1939 р.

Б) 1 вересня 1939 р.

В) 17 вересня 1939 р.

Г) 28 вересня 1939 р.


4. Коли було укладено цитований нижче документ?

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

А) 23 серпня 1939 р.

Б) 1 вересня 1939 р.

В) 28 вересня 1939 р.

Г) 28 червня 1940 р.


5. Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася

А) налагодженням співробітництва влади з політичними партіями.

Б) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.

В) лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.

Г) залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.
6. Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР

А) Північна Буковина та Бессарабія ввійшли до складу Української РСР.

Б) Північна Буковина та Бессарабія утворили нову союзну республіку – Молдавську РСР.

В) Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабія – до складу Молдавської Автономної РСР.

Г) Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та новоутвореною Молдавською РСР.
7. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники

А) змогли просунутися лише на 200 – 300 км углиб території України.

Б) захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.

В) окупували лише територію Правобережної України й були зупинені на Дніпрі.

Г) захопили територію Галичини та Волині, зупинившись на лінії Рівне – Вінниця.
8. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

А) листопад 1941 р.

Б) липень 1942 р.

В) грудень 1943 р.

Г) лютий 1944 р.

9. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали

А) нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.

Б) постачання продовольства населенню окупованих територій.

В) відновлення в регіоні радянської влади.

Г) мобілізацію до лав Червоної Армії.
10. «Рейкова війна» – це

А) операції передових радянських військових частин на Лівобережній Україні влітку 1943 р. із широкомасштабним використанням бронепоїздів.

Б) операції підпілля ОУН і загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів і станцій Галичини та Правобережної України впродовж липня – серпня 1942 р.

В) операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської битви.

Г) військово-диверсійні операції Червоної Армії проти залізничних панцерних частин вермахту.
11. Перебіг якої воєнної операції Червоної Армії описано в уривку з історичного джерела?

«Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді».

А) Одеської наступальної операції

Б) Київської наступальної операції

В) Кримської наступальної операції

Г) Корсунь-Шевченківської операції


12. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж

А) червня – липня 1943 р.

Б) листопада – грудня 1943 р.

В) січня – лютого 1944 р.

Г) квітня – травня 1944 р.
13. Коли відбувалася воєнна операція Червоної Армії, завершальний етап якої описано в уривку з історичного джерела?

«Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з півночі та сходу півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту розпочали штурм севастопольських укріплень в напрямку Північної бухти. Особливо запеклі бої точилися на Сапун-горі, яка була ключем оборони міста. 9 травня Севастополь було звільнено. Рештки німецького угрупування відійшли на мис Херсонес, де були знищені, або взяті в полон».

А) 1943 – 1944 рр.

Б) 1944 р.

В) 1944 – 1945 р.

Г) 1945 р.


14. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на


А) серпень 1941 р.

Б) жовтень 1941 р.

В) січень 1944 р.

Г) червень 1944 р.


15. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».

А) демобілізація

Б) реевакуація

В) депортація

Г) репатріація


16. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

А) 1944 р.

Б) 1945 р.

В) 1949 р.

Г) 1954 р.
17. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку: «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?

А) 1921 – 1923 рр.

Б) 1932 – 1933 рр.

В) 1941 – 1945 рр.

Г) 1946 – 1947 рр.
18. 1945 рік в історії України пов’язаний із

А) включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях.

Б) голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла».

В) операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.

Г) початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.
19. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».

А) демобілізація

Б) реевакуація

В) депортація

Г) репатріація


20. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-х років) визначалася

1. першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.

2. спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.

3. пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.

4. опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

5. відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.

6. використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

А) 1, 4, 5

Б) 3, 5, 6

В) 1, 2, 4

Г) 2, 3, 6
21. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався

А) відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомоги.

Б) наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери.

В) першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

Г) поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, що СРСР отримував як репарації.
22. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)?

1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами, будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%».

2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва, залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не пристосованих для життя підвальних приміщеннях...»

А) Відображено в обох уривках.

Б) Лише в першому.

В) Лише в другому.

Г) Не відображено в жодному з уривків.
23. «Операція «Вісла» – це

А) воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни.

Б) примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

В) переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

Г) спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.
24. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни?

А) Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.

Б) Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації.

В) Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації.

Г) Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.
25. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років) полягала в

А) переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.

Б) уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

В) репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.

Г) придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.
26. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?

«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».

А) кінця 1930 – початку 1940-х років

Б) другої половини 1940 – початку 1950-х років

В) другої половини 1950 – початку 1960-х років

Г) кінця 1960 – першої половини 1970-х років


27.Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

А) посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві

Б) відновити тотальний політико-адміністративний контроль за суспільством

В) мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства

Г) переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом
28.Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство сталінського режиму після завершення Другої світової війни?

А) «лисенківщина»

Б) «ждановщина»

В) «волобуєвщина»

Г) «шумськізм»
29. Про яку міжнародну організацію йдеться в уривку джерела?

«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації...»

А) Лігу Націй

Б) Організацію Об’єднаних Націй

В) Раду Європи

Г) Раду Економічної Взаємодопомоги


Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
30. Установіть відповідність:

1. голокост

2. евакуація

3. мобілізація

4. нацизм

А) виїзд, вивезення у зв’язку з небезпекою

Б) винищення євреїв до і під час Другої світової війни

В) нетривале утримання захоплених земель

Г) німецький тоталітарний режим (націонал-соціалізм)

Д) швидкий набір у військо людей, що перебувають в запасі


31. Установіть відповідність:

1. Львів


2. Одеса

3. Рівне


4. Ужгород

А) дистрик «Галична»

Б) Закарпаття

В) прифронтові області

Г) райхскомісаріат «Україна»

Д) Трансністрія


32. Установіть відповідність:

1. Тарас Боровець

2. Ярослав Стецько

3. Олег Ольжич

4. Сидір Ковпак

А) командир партизанського з’єднання, двічі Герой Радянського Союзу

Б) командувач Українського фронту в 1942 р.

В) один з керівників мельниківців, що загинув у 1944 р.

Г) голова українського уряду, створеного у Львові 30 червня 1941 р.

Д) командир незалежних партизанів


33. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.

1. Утворення Народного комісаріату закордонних справ УРСР

2. Завершення Другої світової війни

3. Загибель командувача УПА Р. Шухевича

4. Кампанія боротьби з проявами «буржуазного націоналізму»

А) Звільнення військовослужбовців зі збройних сил, повернення евакуйованих, полонених, репатрійованих

Б) Відновлення та зміцнення ідеологічного контролю над суспільством

В) Посилення державної антицерковної кампанії

Г) Загасання організованого збройного опору радянській владі на західноукраїнських землях

Д) Перетворення України на суб’єкта міжнародних відносин


34. Установіть відповідність між періодами та поняттями й термінами.

1. Україна в Першій світовій війні (1914-1917 рр.)

2. Українська революція (1917-1918 рр.)

3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

4. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

А) Політика українізації, націонал-комунізм, автокефальна церква, СРСР, «шахтинська справа»

Б) Самостійники, автономізація, Універсали УЦР, українізація армії, Генеральний Секретаріат

В) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, Легіон УСС, Головна Руська Рада, «Союз визволення України»

Г) Масові репресії, стахановський рух, «розстріляне відродження», геноцид, форсована індустріалізація

Д) Гетьманат, Українська галицька армія, Акт Злуки, друга радянсько-українська війна, «Київська катастрофа»


Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
35. Установіть послідовність:

А) танкова битва Луцьк-Рівне-Броди

Б) вхід Червоної армії на територію Польщі

В) створення УПА

Г) Волинська різня
36. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.).

А) Кримська наступальна операція

Б) «Битва за Дніпро»

В) Карпатсько-Ужгородська операція

Г) Львівсько-Сандомирська операція
37. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) Операція «Вісла» — примусове виселення українців Закерзоння

Б) «Волинська трагедія» — польсько-український збройний конфлікт на Волині

В) Загибель командувача УПА Р. Шухевича

Г) «Саморозпуск» Української греко-католицької церкви
38. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) «Карпатський рейд» партизанського з’єднання С. Ковпака

Б) Утворення Української повстанської армії (УПА)

В) Початок масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві

Г) Постанова Державного комітету оборони СРСР про виселення татар із Криму в східні райони СРСР
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
39. Які терміни і поняття слід використовувати для характеристики подій на території України в 1943 р.?)

1. План «Барбаросса»

2. «Східний вал»

3. Партизанський рейд

4. Похідні групи

5. Плацдарм

6. Повна окупація
40. Що з переліченого характеризує умови, за яких відбувалася відбудова господарства в УРСР (так само, як і в СРСР) у повоєнну добу?

1. Тоталітарний політичний режим, командно-адміністративна система.

2. Домінування приватної та державної соціалістичної власності.

3. Панування колгоспно-радгоспної системи.

4. Економічна зацікавленість працівників у розвитку виробництва.

5. Американська фінансова та технічна допомога.6. Пріоритетний розвиток важкої промисловості.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал