Теорія і практика перекладу художнього тексту МетакурсуСкачати 26.85 Kb.
Дата конвертації04.07.2017
Розмір26.85 Kb.
Анотація навчальної дисципліни

Теорія і практика перекладу художнього тексту
Метакурсу: Метою викладання навчальної дисципліни є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного англійського мовлення, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, КраїнознавствомРезультати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:  принципи аналізу художніх текстів, встановлення їх жанрово-стильової приналежності;

 особливості мовленнєвої реалізації основних завдань перекладу;

 способи логіко-семантичних перетворень мікро- та макротексту;

 можливості і шляхи перенесення мовно-літературних характеристик першотвору в структуру тексту перекладу;

 типи трансформацій при відтворенні змісту та реалій оригіналу в перекладі.

вміти:  аналізувати текст, що підлягає перекладу;

 правильно оцінити культурно-історичну обстановку, в якій створювався текст, і

співвіднести її з тією, у якій виникає переклад;

 розглянути можливості та доцільність збереження певних рис оригінального твору і шляхи перетворення у тексті перекладу того, що не може бути відображеним точно;

 досягти прагматичної мети, для чого обрати потрібну модель перекладацького процесу;

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни, формують загальну перекладацьку компетентність та навички перекладацької діяльності, якіроблятьстудента / випускника ВНЗ конкурентоспроможним у світовому та європейському освітньо-науковому просторі (який здебільшого є англомовним) та при працевлаштуванні (на посади, які вимагають не тільки знання іноземної мови, але й уміння перекладати усне та писемне мовлення)Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.

1. Актуальні проблеми художнього перекладу. Переклад і стиль

2. Порівняльний аналіз перекладу художнього тексту і його першотвору

3. Переклад прозового твору і сучасна літературна мова

4. Проблеми поетичного перекладу

5. Особливості перекладу драматургічних творів
Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).

Форма підсумкового контролю: залікВикладацький склад: О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

Перелік основної літератури:

  1. Корунець 1.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. - Вінниця. «Нова книга», 2003 - 448 с.

  2. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова кн., 2004. – 261 с.

  3. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. Для студентів перекладознавчих факультетів вищихнавчальних закладів. Навчальний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 200 с.

  4. Зорівчак Р.П. Фразеологічнаодиниця як перекладознавчакатегорія. – Л., Вищашк.., 1983. – 18 с.

  5. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: Навч. посіб. / За ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 310 с.

Завідувач кафедри англійської мови О.В. Галайбіда

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал