Тематичний зошит ( індивідуальна карта успіху) Лінгвістика тексту або портрет з натуриСкачати 257.14 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір257.14 Kb.
Тематичний зошит

( індивідуальна карта успіху)
Лінгвістика тексту або портрет з натури
Тема № 1.Текст і його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзацhttp://siteedit.ru/images/rus/newsimg/news1338901179.jpg

Мета: __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Тема № 2. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби

міжфразового зв’язку. Актуальне членування у висловленні:

відоме і новеhttp://siteedit.ru/images/rus/newsimg/news1338901179.jpg

Мета: __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________
Тема № 3.Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи

http://siteedit.ru/images/rus/newsimg/news1338901179.jpg

Мета: __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Культурологічна змістова лінія: молодь і сучасність.

http://photo.studclub.poltava.ua/upload/852/1613/tmb_big/25052013210421_852.jpgТематичний путівникЗнайдете відповіді на запитання

Зумієте

♦ що таке лінгвістика тексту як наука й навчальна дисципліна, основні наукові поняття та напрями дослідження; ○○○

♦ що таке текст як лінгвістична одиниця;

♦ які є одиниці тексту (складні синтаксичні цілі, абзаци); ○○○

♦ що таке смислові категорії тексту (цілісність, завершеність, інформативність, лінійність, модальність, членованість тощо), як вони аналізуються в тексті; ○○○

♦ які бувають функціональні типи, стилі й жанри мовлення; ○○○

♦ у чому особливості побудови (моделювання) текстів різних типів, стилів, жанрів; ○○○

♦ які є види й засоби мовних зв' язків у тексті; ○○○

♦ як проводиться лінгвістичний аналіз тексту.  ○○○

● – зрозумів ● – важко сказати

не зрозумів

♦ розрізняти різні типи текстів; ○○○

♦ моделювати тексти різних функціональних стилів, жанрів, типів мовлення; ○○○

♦ виділяти в тексті надфразні єдності та абзаци, зіставляти їх;○○○

♦виділяти в тексті смислові категорії; ○○○

♦ з' ясувати структурну організацію тексту; ○○○

♦ бачити міжфразові зв'язки (зовнішні та внутрішні, контактні та дистантні); ○○○

♦ розрізняти види і засоби мовних

зв'язків; ○○○

♦ здійснювати лінгвістичний аналіз тексту. ○○○
________________________________________________________Лексичний орієнтирЦіннісні орієнтації

Моральний вибір

Національні цінностіВибір людиною певних матеріальних і духовних цінностей як об'єктів, що визначають її цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя.


Вибір одиничного вчинку, ідеалів; задум життя, лінія поведінки; цілі, які можуть мати принципово протилежний характер вибору між добром і злом, гідним і негідним, правдою й брехнею, й засоби реалізації цих цілей. 

Наявні та ідеальні соціальні, матеріальні та духовні блага, що задовольняють потреби та інтереси людей і сприяють прогресивному розвитку особи, суспільства і держави.
Національна ідентичність

Патріотична самосвідомістьПочуття в нації як єдиного цілого,

в особі відмітних традицій, культури, мови і політики. Національна ідентичність людини є її ідентичність і почуття приналежності до однієї держави або однієї нації, незалежно від свого юридичного статусу громадянства.

Проявляється у ставленні особистості до своєї нації, зацікавленні і повазі до історії українського народу, його традицій та звичаїв, шанобливе ставлення до національної спадщини народу, його корінних інтересів та потреб розвитку нації


Орієнтир

Путівник

Дороговказперен. Обраний напрям, основні принципи діяльності, поведінки.
лексичнийперен. Те,що допомагає орієнтуватися у чому-небудь, полегшує щось.

тематичний 

Те, що визначає, дає напрямок для розвитку чогось.вправи і завданняПов'язуємо вивченеhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

Побудова мовного ланцюжка

Які одиниці мови вам відомі?

Завдання. Отримавши висхідний матеріал, побудуйте "мовний ланцюг".

Повна структура виглядає так:

фонема – морфема – лексема - словосполучення(фразеологізм) – речення - складне синтаксичне ціле - текст.

Фонема - [ у]

Морфема – н -

Слово – сучасна

МРІЯ

Словосполучення – сучасна молодь

Речення Про що мріє сучасна молодь?

ССЦ - ?

Завдання. Пригадайте , які предмети чи живі істоти виступають

символом мрії, як вони виглядають?( література, народознавство, математика).

Трикутник – символ здійснення мрій. Це знак Сонця, Вогню, Серця,

Життя. Він символізує досконалість, гармонію, рух вгору. http://schastliviymir.ru/wp-content/uploads/2012/12/putevodnaya-zvezda1-300x224.jpg

Зірка – один із найдавніших символів людства, поклик мрії.

Пурпурові вітрила - символ здійснених мрій.

Мавка - символ прекрасної людської мрії, поезії та краси.http://school626.klasna.com/uploads/editor/1416/70696/sitepage_34/rlrpl.jpegТеоретична опора


Що ви знаєте про текст ?https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

Для чого учню знання з лінгвістики тексту?


Лінгвістика тексту - розділ мовознавства, що вивчає правила побудови зв'язного мовлення, типи мовлення, різновиди мовленнєвих творів, структурні компоненти тексту (речення, абзаци та ін.) та засоби зв'язку між ними, мовні норми текстів у різних функціональних стилях тощо.
Основне поняття лінгвістики тексту - текст.
Текст (від лат. textum — зв'язок, побудова, тканина) - об’єднаний за змістом і граматично писемний чи усний мовленнєвий масив ( група речень), основними властивостями якого є зв’язність і цілісність.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0


Чи може текст складатися з одного речення?

Розгляньте запропонований ілюстративний матеріал і спробуйте самостійно зробити висновок.https://pp.vk.me/c304506/v304506012/1bb9/le0isd4dj3s.jpghttp://starylev.com.ua/files/books/pryslivya_ang_2.jpg

http://i932.photobucket.com/albums/ad169/raddiva/zagadka1.jpghttp://imgcdn1.luxnet.ua/tv24/resources/photos/news/351x196_dir/201510/624054.jpg?201510202243http://kinder1.net/images_zagadki/prostye1/002_lemon.png


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

Що називається темою тексту?

Класифікація текстів
Складові частини загальної теми – підтеми й мікротеми.

Підтеми визначають у процесі складання простого плану (кожна підтема відповідає пункту простого плану).

Мікротема – це те, що співпадає з підпунктом складного плану.

Основна думка (мета) тексту - те головне, заради чого твориться текст.

Абзац - це частина тексту, що представляє собою смислову єдність і виділяється відступом в першому рядку . Абзац необхідний, щоб допомогти читачеві в сприйнятті тексту. Одне з основних призначень абзацу - сприяти логічному викладу матеріалу.


Складне синтаксичне ціле – сполучення двох і більше речень, поєднаних між собою в одне ціле за змістом та будовою, що виражає якесь одне розгорнуте повідомлення.Засоби міжфразового зв'язкуєдність змісту тексту логічні зв’язки

між частинами тексту

лексичний повтор вставні слова

займенники і прислівники речення із загальним значенням

синоніми, перифрази називні речення

родові і видові назви сполучники, частки

контекстуальні синоніми

метонімії

Спосіб зв’язку між реченнями: послідовний( ланцюговий) і паралельний.Актуальне членування


"Дане"(Тема - Д) "Нове"(Рема – Н)


служить для зв’язку речень у тексті

рухає думку

є основою висловлювання комунікативний центр висловлюванняПорядок слівЗворотний

Прямий ( Д-Н) (інверсія) ( Н-Д)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0


Що вам відомо про медіатекст?

Які головні функції він виконує?


МедіатекстМедіатекст — це усний чи писемний твір масової комунікації. За твердженням Словника журналіста, "сутність медіа-тексту — конкретна інформація, виражена з метою впливу та переконання аудиторії. За медіа-текстом стоїть особистість журналіста, його світосприйняття, інтелектуальний рівень, когнітивна здатність".

Основні сфери його функціонування – журналістика, PR і реклама.http://image.slidesharecdn.com/random-150331125719-conversion-gate01/95/-2-638.jpg?cb=1427824688


Духовна опора


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ

1.Як ви розумієте слово "цінність"?

2. Що для вас найцінніше?

Аналітична вправа з готовим текстом

Медіатекст – характеристика сучасної молоді

Завдання. Прочитайте медіатекст, визначте тему, головну думку.

Поясніть, що забезпечує змістову і логічну єдність тексту.

Запитання і завдання. Чи згодні ви з такою думкою?

Залиште свій коментар після тексту.

Покоління, виховане Інтернетом

Покоління, виховане Інтернетом , відрізняється від попереднього.

Попереднє покоління — живе (чи краще сказати, жваве). Спорт, рух, активний відпочинок, природа…
Покоління, виховане Інтернетом — мляве. Телефони, комп’ютери, фейсбуки, твітери.

Попереднє покоління — розумне. Книжки, ідеї, роздуми, ідеали, прагнення.


Покоління, виховане Інтернетом, живе розумом інших. Друзі лайкнули і я лайкну. Гарна фраза відомої людини проскочила в стрічці — зроблю ретвіт. http://loda.gov.ua/cache/thumbnails/g/granti_1421413392_600x300_3_0.jpg

А самотужки щось придумати мудре — немає змоги.http://ternopil.visit.ua/gallery/imgarticle/1394898042/1395756616_full.jpgПокоління, виховане Інтернетом, не знає, що таке доброта, співчуття та милосердя. Коли падає товариш, йому не обов’язково подавати руку допомоги — краще зробити фото чи зняти відео, розмістити в соцмережах і отримати десяток-другий коментів, лайків і ретвітів.

Звичайно, не всі представники сучасного покоління є такими , як описано. Та думаю, мої спостереження мають сенс.

А як думаєте ви? ( Влад Циганик )

http://404.in.ua/2013/01/pokolinnya-vyhovane-internetom/

Коментар

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________МОРАЛЬНИЙ ВИБІР. ГІДНІСТЬВправа на переробку готового тексту "Текстуальний шарварок"
Завдання. Із окремих речень відновіть цілісний зв’язний текст.

Доберіть заголовок,визначте тему, головну думку, сформулюйте

підтеми тексту ( скласти простий план).

Відредагуйте виділені речення.

Запитання. У чому полягає відмінність між підтемою і мікротемою тексту?

До яких стилів, жанрів належать тексти ?


Робота в парах

Варіант № 1
Пристати до гурту, який знущається над беззахисною тваринкою, чи виступити проти цього гурту.
Сказати, хто "автор" того негарного вчинку і, ніби стати зрадником, чи змовчати, і в своїх же очах стати боягузом, який побоявся сказати правду...
Підглянути в "шпаргалку" і скласти відмінно екзамен чи одержати чесно трійку і залишитися без стипендії...
Ні, не завжди проблеми морального вибору, які стоять перед людиною, такі прості, як на перший погляд може здатися.
І від того, чим він диктується – особистою вигодою чи прагненням стверджувати добре, світле, справедливе, залежить моральне значення кожного людського вчинку.
Маля ще тільки починає тупотіти ніжками, а світ уже ставить перед ним вибір: дружити з тим, хто може захистити тебе, чи з тим, хто потребує твого захисту.
Взяти на себе додаткову ношу в роботі і не мати вільної години для себе особисто чи знехтувати інтересами колективу, справою, якій міг би прислужитися, зате жити спокійно...
Все своє життя людина стоїть перед моральним вибором.

Як не помилитися і зробити правильний вибір? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

Чи стояли ви особисто перед проблемою морального вибору?

Хто допоміг вам у такій ситуації? Запишіть відповіді на запитання.

Варіант № 2
Вона й у нашому ставленні до жінки: чоловіча гідність диктує представнику сильної статі потребу користуватися цією силою в стосунках з прекрасною половиною людства тільки для того, щоб узяти на себе найважчі турботи, захистити, оточити її увагою й піклуванням.
Вона й у тому, щоб юні наші подруги завжди пам'ятали про свою дівочу гідність – одну з найпрекрасніших їхніх рис.
Це й визначає ставлення до всього, що нас оточує, це й стає основою наших вчинків, нашою, так би мовити, лінією життя.
Вона, наша людська гідність, повинна незримо бути присутньою, коли мова йде про міжособистісні стосунки, про наші вчинки й діла наших рук, нашого серця і розуму.
Будьмо ж завжди й в усьому гідними високого звання Людини!
Людська гідність... вона для нас дійсно невіддільна від гідності громадянської, від потреби постійно відчувати себе часткою Батьківщини, носієм усіх її найвищих моральних цінностей.
Людська гідність – поняття широке, всеосяжне
Вона й у тому, щоб, не зважаючи (а можливо, навпаки, – особливо точно зважаючи) на власне службове становище, з глибокою повагою ставитися до гідності інших, щоб навіть ненароком не образити, не принизити їх (Із книги Лідії Павлівни Шитової "Наш моральний вибір").

У вашому розумінні , що значить "відчуття національної гідності"?https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr-dlxero2n1l2op6ipdbvz6q16uehiizu3v1dakxss7oodsejooc_y1c0

Чи готові назвати приклади, як сучасна молодь захищає гідність своєї країни?


НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ


Запитання.

1.Як ви думаєте, чи достатньо слів, щоб виразити свою любов до Батьківщини?

2. Поясніть вислів "патріотична самосвідомість"?
3. Які дитячо-молодіжні патріотичні організації України вам відомі?

4.Що ви знаєте про скаутів?

5.Порівняйте ставлення ( висвітлення діяльності ) до цієї організації в радянські часи і сьогодні. У чому різниця? Обгрунтуйте відповідь.

5. Тексти яких стилів мовлення були використані під час аналізу патріотичної організації? Типи мовлення?

УСРР і скаутський рух

Історія світового скаутизму

У 1920 році постановою III з'їзду Російської комуністичної спілки молоді бойскаутизм проголошувався наскрізь буржуазним за суттю і тому не міг бути тією формою, в яку можна влити інший зміст.

За постановами II Всеросійської конференції PKCM у травні 1922 року було утворено дитячу комуністичну організацію під керівництвом PKCM і ЦК КП(б). Скаутинг на території УСРР було заборонено.Скаутинг - це всесвітній добровільний недержавний і неполітичний рух, у якому бере участь понад 28 млн дітей і молодих людей

( 160 країн ) різних соціальних груп, релігій і культур. Основна мета скаутингу - цивільний, духовний, інтелектуальний і фізичний розвиток молоді, формування активної цілісної особистості. У перекладі з англійської слово "scaut" означає "розвідник".Скаутський метод виховання, як і сам рух, заснований в Англії на початку XX ст. полковником Робертом Баден-Пауеллом . Він створив для англійських підлітків перші загони скаутів, яким належало в іграх та серйозній діяльності виховувати молодь, готувати її до служіння батьківщині, прищеплювати лицарський дух.

Трилогія В.Бєляєва

"Стара фортеця"Виникнення українського

скаутського руху

" А коли прийшли петлюрівці, багато хто з гімназистів, особливо ті, що позаписувалися в бойскаути, замість пальмових гілочок стали носити на кашкетах петлюрівські герби — золочені, блискучі тризубці. Іноді під тризубці вони підкладали шовкові жовто-блакитні стрічечки.http://cover.mreadz.com/357/356936_stara_fortecya.jpg

      Ми здавна ненавиділи цих паничів у формених синіх мундирах з білими ґудзиками і, ледве побачивши їх, починали гукати на все горло:

      — Синя гов'ядина! Синя гов'ядина!"


Одним з попередників скаутського руху була таємна юнацька організація Кам'янець-Подільської бурси "Запорозька Січ" (1895–1900) на чолі з семінаристом Ісаєю Сулковським. Учасники плекали козацькі традиції, прибирали собі псевдоніми козаків — історичних або літературних героїв, виробляли дерев'яну "зброю", особливої ваги надавали фізичному гартові і життю серед природи.

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Організація_українських_скаутівФільм "Стара фортеця"

( 1973 рік)

(екранізація книги)
Сучасна УкраїнаВідеоколекція

"Наша історія у кривому дзеркалі радянської і російської пропаганди".
Уривок з фільму http://kino-torrent.net/_ld/21/07331379.jpg

"Старая крепость" (1973 р.)

Скаути - боягузи

"Фольшива доблесть"

скаутів


https://www.youtube.com/


національна організація скаутів україни

Сто третю річницю створення української скаутської організації "Пласт" відзначили у Києві.https://www.youtube.com/watch?v=46dxL6VGJDhttp://cs311727.vk.me/v311727880/6ffe/zkvukxaejjc.jpg

ІЛЮСТРОВАНА КНИГА ПРО СКАУТІВ ВІД

СКАУТІВ КАРЕЛІЇ

Тестові завдання


Виконання тестових завдань закритої форми

1. Текст — це:

А група речень, об’єднаних граматичним та смисловим зв’язком, що виражають думку вільніше і повніше порівняно з реченням;

Б висловлювання, яке складається з кількох речень та має певну змістову й структурну завершеність;

В використання виражальних засобів мови у процесі конкретного говоріння, що відбувається у звуковій або писемній формі;

Г різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільного життя.

 

2. Типи мовлення існують такі:А розповідь, опис, роздум;

Б розповідь, опис, оповідання, повість;

В оповідання, повість, роман, казка;

Г заява, оголошення, протокол, розписка.

 

3. Висловлювання «Стаття 48. Кожен має право па достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Конституція України)» належить до:А наукового стилю;

Б художнього стилю;

В публіцистичного стилю;

Г офіційно-ділового стилю.

 

4. Тема тексту — це:А мета тексту, заради якої його створено;

Б те, про що йдеться в тексті, стисло виражений зміст;

В сукупність виражальних засобів;

Г стилістичні засоби.

 

5. Абзацом називають:А тему тексту;

Б головну думку тексту;

В частину тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

Г частину тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

 

6. План тексту допомагає:А висловити думки послідовно, не пропускаючи чогось важливого;

Б з’ясувати невідоме;

В з’ясувати головну думку тексту;

Г висловлювати думки в художньому стилі.

 

7. З погляду актуального членування можна виділити:А другорядні члени речення;

Б вступ, головну частину, закінчення;

В підмет і присудок;

Г дане й нове.

 

8. Основне повідомлення в реченні міститься:А у новому;

Б у присудкові;

В у даному;

Г в обставині.

 

9. Допомагають уникати повторів у тексті:А антоніми;

Б синоніми;

В омоніми;

Г пароніми.
 10. Стиль мовлення - це:

А вид тексту, який залежить від особливостей змісту й форми, обсягу та способу побудови, з певними стилістичними ознаками;

Б різновид літературної мови, який використовується за певних умов спілкування;

В система фонетичних, лексичних, словотворчих та граматичних засобів, що слугують для спілкування та висловлення думки;

Г швидкість або повільність мовлення та паузи між мовленнєвими уривками.

 

11. Жанри мовлення існують такі:А науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний;

Б опис, розповідь, роздум, оцінка предмета;

В стаття, відгук, нарис, повість, поема, лист, розписка;

Г монолог та діалог.
12. Охарактеризуйте виділені в тексті мовні засоби міжфразового зв’язку:

А синоніми;

Б контекстні синоніми;

В тематично близькі групи слів;

Г відповідність часових форм.
Вечоріло. Блакитне небо наче оперезалося широким рожевим поясом. Цвіли яблуні, тихе проміння дихало чудовими пахощами. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушва і, мов сітка, мигтіла перед очима. Гули хрущі та літали, як кулі. Висипала па вулицю дітвора і збудила типіу криком та дзвінким сміхом (М. Коцюбинський).

 

Виконання завдань відкритої форми13. Доберіть заголовок до тексту.

14. Визначте засоби міжфразового зв’язку.

15. Визначте кількість мікротом та складіть план тексту.

16. Здійсніть актуальне членування тексту.
Коли я дивлюсь на хмари, ті діти землі і сонця, що, знявшись високо, все вище і вище, мандрують блакитним шляхом,— мені здасться, що бачу душу поета.

Я впізнаю її. Он пливе, чиста і біла, спрагла неземних розкошів, прозора і легка, з золотим усміхом па рожевих устах, тремтяча бажанням пісні.

Я бачу її. Велика і важка, повна туги й невиплаканих сліз, вагітна всіма скорботами світу, темна од жалю до нещасної землі, вона... гірко плаче теплими сльозами, аж поки не стане їй легше...

Я розумію її. Вічно невдоволена, вічно шукаюча, з вічним питанням — нащо? до чого? — вона спустила сірі крила над землею, щоб пе було видко сонця, щоб потопала в тінях земля, і сіє дрібну мряку суму... (М. Коцюбинський).http://subject.com.ua/lesson/mova/11klas/32.htmlПам'яткаСтилістичний тренажер


Стилі мовлення

Мовні засоби

Науковий – мова науки, техніки, освіти

Види:

дисертація

анотація

стаття

підручник

відгук

рецензія

Слова-терміни ________________

Повні речення ________________

Складні речення _______________

Точні означення _______________
Офіційно-діловий обслуговує потреби суспільства в державному, громадському, економічному, політичному житті

Види:

розписка

доручення

наказ

закон

Стандартна лексика ____________

Складні речення _______________

Відсутні емоційно-забарвлені слова ___________

Усталені звороти ______________


Публіцистичний – мова газет, журналів, телебачення, радіо

Види:

дискусія

стаття

виступ

інтерв’ю

нарис

фейлетон

Суспільно-політичні слова _______

Риторичні запитання ____________

Риторичні вигуки ______________

Риторичні повтори _____________

Емоційно-забарвлені слова ______

Розмовний – існує для обміну думками, враженнями в побуті

Види:

діалог

полілог

бесіда

приватний лист

Побутова лексика ______________

Фразеологізми _________________

Емоційно-забарвлені слова ______

Просторічні слова ______________

Звертання _____________________

Неповні речення _______________

Художній – мова художніх творів

Види:

казка

байка

оповідання

вірш

поема

повість

комедія

Слова в переносному значенні ___

Епітети ______________________

Метафори ____________________

Порівняння ___________________

Емоційно-забарвлені слова ______

Конфесійний (церковний) – мова релігії

Види:

молитва

проповідь

промова

Риторичні звертання ____________

Риторичні повтори _____________

Повні речення _________________

Складні речення _______________

http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/


Стиль мови – стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, морфології, синтаксису.

Стилі мовлення – функціональні стилі.


Список використаних джерел

1.БулгаковаВ.М. Формування комунікативної компетентності учнів // Вивчаємо Українську мову та літературу.-2010.-№22-24.-С.35-40.

2.Бєляєв В. Стара фортеця.Трилогія. Книга перша . Київ.:Видавництво

ЦК ЛКСМУ "Молодь",1989.Електронний ресурс. Режим доступу: http://mreadz.com/new/index.php?id=356936

3. Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / Павло Гай-Нижник, Леонід Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип. 84 (№5). – С.465–471.

4.Глазова Ольга.Рідна мова.9 клас.Плани-конспекти уроків .-Харків:Веста:Видавництво "Ранок", 2004.-288с.

5. Возженников А.В. Национальная безопасность: теорія, практика, стратегия. – М.: НПО «Модуль», 2000. – 240 с.

6.Пірен Марія, Цілюрик Олена .Електронний ресурс. Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/648.

7. Слюніна О.В. Усі уроки української мови в 11 класі. Профіль - українська філологія. – Х.: Вид. група "Основа", 2013.-464с.- ( Серія "Усі уроки").

8.Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів/ За заг. ред.

д-ра філол. наук ,проф. В.В.Дубічинського. - Х.:ВД"ШКОЛА",2006.-1008с.9. Шитова Л.П. Наш моральний вибір. Електронний ресурс. Режим доступу:

http://mestectvo.com/ukrainian-literature/liliya/moralniy-vibir.html.10.Федоренко В.Л.Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.:Вид. група"Основа":ПП"Тріада +",2007.-432с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал