Тема. Зустріч в Домі Книги: ознайомлення першокласників з бібліотекоюСторінка12/13
Дата конвертації05.12.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема. Бібліографічний покажчик – книга про книгу.

Рекомендаційні списки літератури.
Мета: ознайомити учнів з поняттями «бібліографічний покажчик»,

розвивати логічне мислення мовлення учнів;

формувати інтерес до бібліотечної справи;

виховувати повагу та шану до роботи бібліотекаря.


Хід уроку
Актуалізація опорних знань

 1. Що означає слово “бібліотека”?

 2. У бібліотеці книги розставлені на…

 3. Як розташовані книги на стелажах у бібліотеці?

 4. Що допоможе читачу дізнатися про наявність необхідної книги в бібліотеці?

 5. Чим відрізняється абетковий каталог від систематичного?

 6. Що називають “паспортом книги”?

 7. Цифри і букви в лівому кутку каталожної картки і бібліотечної книги означають…

 8. Короткий зміст книги – це…


Крилаті вислови про бібліографію

“... Бібліографія домагається, щоб кращі книги були відомі широким народним масам, щоб краща література могла бути використана там, де вона принесе максимальну користь, тоді, коли в ній буде нагальна необхідність, і тими читачами, для яких вона призначена в першу чергу”.Бріскман М.А.
“… Бібліографія є азбука всякої науки. Без неї немислима ніяка наукова праця. Кожен, хто береться за будь-яке серйозне дослідження, якщо в пам'яті не має цілого запасу необхідних дня нього джерел і відомостей, повинен неодмінно звернутися до посібника бібліографії; і чим повніше і ґрунтовніше складений він, тим більше має для нього цінність і тим більше задовольняє його”.

Межов В.І.
“... Бібліографія набула значення помічниці розвитку всіх наук, з одного боку, а з іншого - керівниці у виборі книг для читання”.

Соловйов О.М.
Бібліографія – дивовижна область діяльності: вона виховує абсолютну точність, ерудицію і ґрунтовність у всіх поняттях”.

Ліхачов Д.С.
“Бібліографія – ключ до знань, вона здатна відкривати комори знань”.

Венгеров С.О.

Завдання бібліографії – це не тільки опис книг, а й ознайомлення з їх змістом, вибір і рекомендація читачам найкращих книг. Адже недарма емблемою бібліографії в сиву давнину був ключ, а визначення її звучало, як «ключ до всіх знань».

Бібліографічні покажчики за формою і зовнішнім виглядом схожі на звичайні книжки. Але це не звичайний текст, а перелік книг, написаний працівниками бібліотек – бібліографами.

За допомогою бібліографічних покажчиків можна вибрати цікаву книгу для читання, знайти потрібну літературу, скласти для себе список книг на обрану тему.

За змістом ці покажчики є різні. Одні з них рекомендують літературу з різних галузей знань – це універсальні бібліографічні покажчики. Але більшість їх тематичні, тобто рекомендують літературу з певної теми.

(Бібліотекар демонструє учням різні види бібліографічних покажчиків)
Як користуватися бібліографічним покажчиком?

Насамперед уважно прочитай передмову. З неї дізнаєшся з яких розділів складається покажчик, яка література до нього включена. Заглянь також у зміст, це полегшить тобі знайти потрібний матеріал. Подумай, в якому розділі слід шукати потрібну літературу, у ньому є перелік збірки і довідкові книги, які допоможуть вибрати книгу і розібратися в ній. На сторінках покажчика є такі дані про книгу: автор, назва, анотація, тобто коротка розповідь про книгу. На останніх сторінках в алфавітному порядку подані автори і назви всіх книг, названих в покажчику.


Бібліографічний запис

Бібліографічний запис – це розгорнута бібліографічна характеристика видання, у якій бібліографічний опис доповнено тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією, класифікаційними індексами, предметними рубриками тощо.


Бібліографічні посібники

Бібліографічний посібник – це перелік бібліографічних записів, тобто відомостей про книгу або статтю з газети, журналу, збірника упорядкованих по визначеному принципу.

Так само, як каталоги й картотеки, бібліографічні посібники є джерелами інформації про друковані видання.

Бібліографічний посібник – це також книга, але особлива, це книга про книги, вона є картою книжкового моря, яка допомагає зорієнтуватися, щоб не потонути в книжковому потоці, тобто знайти для себе дійсно саме потрібне й цікаве, щоб не пропали даремно крихти вільного часу.

Типи бібліографічних посібників (дивися презентацію)
Бібліографічний покажчик

Бібліографічний покажчик відображає книги, статті та інші матеріали, що розкривають вузьку, конкретну тему (проблему), або широку, багатоаспектну – навіть галузь знання. Це й зумовлює складність його структури (наявність розділів і підрозділів).

Бібліографічні покажчики у своїй більшості мають науково-довідковий апарат (передмова, допоміжні покажчики).

Варіантами бібліографічного покажчика є бібліографічні довідники, типові каталоги, плани і каталоги видавництв, бібліографічні бюлетені, літописи книжкових палат.Бібліографічний список

Бібліографічні списки можна помітити на сторінках газет, журналів, коли читаємо цікаві розповіді про нові книги, поради що можна читати. Якщо постійно слідкувати пресою, придивлятись у їх бібліографічні відділи, то завжди можна знати про всі новинки у світі книг.

Неодноразово можна прочитати рекомендовані бібліографічні списки у науково-методичній літературі, навчальних підручниках і посібниках. З ними, ви, безперечно, зустрічаєтесь і звертаєте увагу дуже часто.

Бібліографічний список – це простий алфавітний або хронологічний перелік бібліографічних записів про твори, як правило, з вузької, конкретної теми чи питанню. Він зазвичай невеликий за обсягом, простий за структурою, не має довідкового апарату. Одним із різновидів бібліографічного списку є пам’ятки читачеві, створювані переважно бібліотекарями.

Тож у довідковій літературі є бібліографічні списки. А чи звернули ви увагу на те, що в них коротко розповідається про щось, а в кінці є список додаткової літератури, щоб розширити ваші знання.

Одним з важливих елементів довідкового апарату книги є анотація.

Анотація – це короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною її оцінкою. Вона складається з:


 1. Опису бібліографічних ознак книги (автор, назва і т.д.);

 2. Короткого змісту книги, найчастіше з рецензією на зміст;

 3. Вказівок, кому ця книга адресована.

Анотація здебільшого вміщується на звороті титульної сторінки і служить для попереднього ознайомлення читача зі змістом книги. Іноді в анотації містяться елементи оцінки книги і короткі відомості про автора.
Бібліографічний огляд

Бібліографічний огляд – це бібліографічний посібник, що являє собою зв’язну розповідь про документи (твори друку).

У бібліографічному огляді характеристика літератури доповнюється необхідними роз’ясненнями (анотаціями) і фактичними відомостями.

Цільове і читацьке призначення, характер теми визначають кількість творів, про які йде мова в огляді, його структуру, що може бути як простою, так і складною.

Варіантами бібліографічного огляду є бесіди і розповіді про книги.
Структурний елемент бібліографічного посібника

Основним структурним елементом кожного бібліографічного посібника є бібліографічний опис. (Дивись презентацію.)


Бібліографічний опис

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами сукупність бібліографічних даних, що дають можливість ідентифікувати документ і дозволяють знаходити його серед багатьох інших.

Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших.

Джерелом для складання опису виступає документ у цілому.

Бібліографічний опис є основою для створення каталогів, бібліографічних покажчиків, списків літератури.
Виявлення бібліографічних даних


 1. Обкладинка книжки.

 2. Титульна сторінка книги.

 3. Зворотна сторінка титульної сторінки.

 4. Остання сторінка книги.

Правила складання бібліографічного опису регламентовані Державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Схема бібліографічного опису

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що стосуються назви / перші відомості про відповідальність ; відомості про інших осіб чи установи, які несуть інтелектуальну відповідальність за видання. — Відомості про повторність видання / Відповідальність за повторне видання. — Зона специфічних відомостей. — Місце видання : Видавництво, рік. — Фізична (кількісна) характеристика. — (Серія. Підсерія; №, т.). — Примітки. — Стандартний номер та умови доступності.

Напівжирним позначені факультативні елементи. Бібліографічний опис складається мовою тексту видання.
Зони бібліографічного опису

До складу бібліографічного опису входять такі зони: 1. зона назви і відомостей про відповідальність;

 2. зона видання;

 3. зона специфічних відомостей;

4. зона вихідних даних;

5. зона фізичної характеристики;

6. зона серії;

7. зона приміток;

8. зона стандартного номера та умов доступності.

Зони та елементи наводяться у визначеній послідовності.


Пунктуація в бібліографічному описі

У бібліографічному описі зонам та елементам передують такі граматичні та математичні знаки:

. – крапка і тире

. крапка


, кома

: двокрапка

; крапка з комою

… три крапки

/ похила риска

// дві похилі риски

( ) круглі дужки

[ ] квадратні дужки

+ знак плюс

= знак рівності

Наприкінці бібліографічного опису ставиться крапка.

Кожній зоні бібліографічного опису, крім першої, передує знак крапка і тире (. -).

Для розмежування зон і елементів застосовуються пробіли в один друкарський знак до та після приписаного знака.

Винятком є крапка і кома – пробіли ставляться тільки після них.


Зразки бібліографічного опису

Запис під заголовком індивідуального автора

Сосюра, В. Червона зима [Текст] : вибрані твори / В. Сосюра ; передмова В. В. Бичка. – Київ : Веселка, 1978. – 170 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).


Запис під заголовком двох авторів

Мовчун, А. І. Етика [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. І. Мовчун, Л. Л. Хоружа. – Київ : Навчальна книга, 2006. – 240 с. : іл. – ISBN 966-329-070-6.


Запис під назвою

Українська ділова мова [Текст] : практич. посібник / за ред. М. Д. Гінзбурга. – 2- вид., доп. - Харків : Торсінг, 2003. – 592 с.


Практична робота

Скласти бібліографічний опис на одну книгу за схемою:

Автор. Назва [Текст] : відомості, що стосуються назви. – Місце видання : Видавництво, Рік видання. – Кількість сторінок. – ISBN.

Закріплення нових знань


 1. Наука, що займається описом, систематизацією, інформацією друкованих творів (чи інших документів) називається…

 2. Для чого потрібна бібліографія?

 3. Які типи бібліографічних посібників допомагають у підборі необхідної інформації, літератури?

 4. Що є основним структурним елементом бібліографічного посібника?

 5. Завдяки чому ми можемо ідентифікувати документ, знаходити його серед багатьох інших?

 6. Джерелом для складання бібліографічного опису виступає…

 7. З якою метою в кінці книги, статті в довідковому виданні, наукової роботи, учнівського реферату, повідомлення розміщують бібліографічний список літератури?


Складаємо бібліографічний покажчик «Край, де ми живемо»

Пропоную вам підготувати бібліографічний анотований покажчик «Край, де ми живемо» для різних категорій читачів. Вам потрібно внести в покажчик декілька книг (5-8), які з вашої точки зору краще усього розповідають про наш край.


Алгоритм ваших дій:

1. Визначиться та знайдіть книги з книжкової виставки , які ввійдуть у покажчик.

2. Підготовте анотації до книг.

3. Складіть список книг, які ви використали та поясніть, чому саме їх ви обрали.

Підготовте рекламний проспект (презентацію) вашого покажчика.
Підсумок уроку.

Бібліотечна вікторина.


 1. Що означає слово каталог? Звідки воно до нас прийшло? (каталог – „список”, „опис”, „перелік” книг. Це слово прийшло з Давньої Греції).

 2. Що таке анотація? (коротка узагальнена характеристика книжки).

 3. Де розташована анотація? (на зворотному боці титульного аркуша)

 4. Хто є основоположником української бібліографії? (М.Комаров)

 5. Які відомості друкуються на обкладинці? (автор, заголовок, серія)

 6. Хто такий „бібліофіл”? (людина, яка любить книжки)

 7. Що означає термін „бібліографія”? (бібліографія в перекладі з грецької – книг описання. Складається з двох грецьких слів: „бібліо” – книга; графія – пишу)


Домашнє завдання.

Скласти анотацію на художню книгу.Левченко І.А., Мазуренко Л.Г.
10 клас
Тема. Комп’ютерна бібліотека.
Мета: допомогти зрозуміти дітям, що оволодіння основами інформаційної культури підготує їх до будь-якого виду пізнавальної діяльності, забезпечить здатність жити в інформаційному суспільстві.
Обладнання: комп'ютер, довідникова література, диски.
Хід уроку
Бібліотекар.

Початок ХХІ c. ознаменувався прямуванням світового співтовариства до відкритого інформаційного простору, створення якого означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації, впевненість щодо її якості і достовірності. У цьому напрямі розвивається інформаційна політика й нашої держави, що передбачає закладення основ для вирішення таких значних завдань, як формування єдиного інформаційного простору України та її входження до інформаційного простору. Головними напрямами цієї політики є забезпечення доступу до інформації, створення національних систем і мереж інформації, забезпечення ефективності її використання.

Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості стануть провідною силою в інформаційному суспільстві, тому ми з вами всіма доступними формами бібліотечної роботи захищаємо і створюємо умови для реалізації права дитини на само висловлювання. Це передбачає свободу пошуку, отримування і передачу інформації та різних ідей.

Вчені прогнозують, що наступне століття стане епохою тріумфу індивіда, пріоритету особистості як основи життєдіяльності суспільства. Це буде людина з високою внутрішньою культурою, яка потребуватиме безперервного вдосконалення своїх творчих здібностей. Адже всі ми добре знаємо, що саме в дитинстві формується світогляд людини, закладаються основи її інтелекту і комунікабельності. Сучасні діти пізнають світ за книгами, і тому дитяче читання належить до загальнонаціональних проблем, від його стану залежить духовне здоров’я майбутньої нації. Тому і вирішальна роль у цій проблемі відводиться саме дитячій бібліотеці як унікальному інституту дитинства. А основна унікальність дитячої бібліотеки полягає: по-перше, у цінності дитини й підлітка, які читають; по-друге, у відповідному спеціальному зібранні дитячої літератури; по-третє, у створенні інформаційно-бібліотечного поля для дітей.

Друзі! Вам пощастило жити в час небувалого злету науково – технічного прогресу, жити у столітті інформації. Що ми розуміємо під словом „інформація”? (Відповіді учнів)

Ми оточені інформацією завжди: коли читаємо книжки, слухаємо радіо, дивимось телевізор, спілкуємось між собою. Запитання, відповіді, прохання, посмішки, рухи – все це є передавання інформації. Взагалі, необхідність висловлювати і передавати інформацію привела до появи мови, писемності, мистецтва; викликала до життя книгодрукування, телебачення, обчислювальну техніку.

Технічний прогрес приніс нові засоби комунікації, тобто засоби спілкування. А разом з ними – нові цінності. Першим проривом у цьому напрямку стала книга, пізніше – періодичні друковані видання, потім – телеграф, радіо, телебачення і, нарешті, Інтернет.

Соціально-економічний розвиток суспільства, його демократизація в звичайній мірі залежить від пізнання, аналізу світових суспільних процесів. Саме цьому сприяє всесвітня комп’ютерна мережа.

В індустрії інформаційних послуг підвищується роль бібліотеки, як найдоступнішої ланки суспільства. Інформаційно-просвітницька, культурно-творча, комунікативна, саморозвиток особистості – такі функції присутні у віртуальній реальності, і такі ж функції виконують бібліотеки.

Сьогодні наявність комп’ютера в бібліотеці – уже навіть не сьогоднішній, а вчорашній день. У результаті підключення бібліотек до комп’ютерних мереж у користувачів відкривається доступ до практично необмеженої чисельності інформаційних джерел, як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і нетрадиційних для бібліотек (відео-матеріалів, комп’ютерних програм, баз даних).

Давай поглянемо, які зміни в роботу бібліотек вносять інформаційні технології. Після появи CD/DVD-дисків в бібліотеках починають працювати автоматизовані робочі місця читачів для користування ресурсами медіатеки.

Медіатека – це, перш за все, організований простір для індивідуальної та масової роботи користувачів з інформацією на електронних носіях.

У Бібліотечній енциклопедії «медіатека» визначається як сучасна назва публічних бібліотек, фонди яких містять різні типи документів і книг: друковані, електронні, мультимедійні, а також мають обладнання, необхідне для їх збереження і відтворення, і доступ до них через комп'ютерні мережі, включаючи Інтернет.

Термін «медіатека» став використовуватися у Франції в кінці XX століття і по відношенню до діяльності публічних бібліотек передбачає створення інтегрованого культурного інформаційного простору, в якому використовуються різні засоби комунікації.

Тут можна: погортати енциклопедії, послухати музику, аудіо-книжки, повчитися. З появою більшої кількості комп’ютерів у бібліотеках з’являються нові відділи: відділ нових інформаційних технологій, які займаються питаннями комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів, на базах відділів працюють Інтернет-центри.

За допомогою програми "ІРБІС" в бібліотеці ведеться Електронний каталог та електронна картотека статей. Це – справжня електронна база різних документів, які є в бібліотеці: книг, нот, CD-DVD дисків , періодичних видань.

Система автоматизації бібліотек ІРБІС являє собою типове інтегроване рішення для автоматизації бібліотечних технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого типу і профілю. Система дозволяє створювати і підтримувати будь-яку кількість баз даних, що становлять електронний каталог (ЕК), обробляти й описувати будь-які види видань, включаючи нетрадиційні, такі як аудіо- та відеоматеріали, комп'ютерні файли і програми, картографічні матеріали, ноти і т.д. Система включає технології, орієнтовані на використання штрих-кодів і радіоміток на екземплярах видань та читацьких квитках.

До складу системи входять наступні модулі і автоматизовані робочі місця (АРМ):

TCP / IP Сервер баз даних ІРБІС64, що включає засоби моніторингування виконуваних процесів, авторизації користувачів та протоколювання їхніх дій;

АРМ «АДМІНІСТРАТОР» - робоче місце фахівця, що виконує системні операції над базами даних в цілому, спрямовані на підтримання їх в актуальному стані;

АРМ «Каталогізатор» - робоче місце бібліотечного працівника, що виконує функції по формуванню (поповненню і корегуванню) Електронного каталогу та інших БД системи;

АРМ «Комплектатор» - робоче місце бібліотечного працівника, ви-конуючого функції з комплектування й обліку фондів бібліотеки на основі ведення спеціальної бази даних;

АРМ «ЧИТАЧ» - робоче місце кінцевого користувача Електронного каталогу, призначене для всеосяжного пошуку в Електронному ка-талозі, перегляду / друку знайденої інформації і формування замовлення на видачу знайденої літератури;

АРМ «Книговидача» - робоче місце бібліотечного працівника, для виконання функції з видачі та повернення літератури;

АРМ «КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ» - модуль для вирішення завдання книгозабезпеченості.

Електронний каталог допоможе вам швидко знайти потрібну інформацію про будь-яке видання. Здійснювати пошук можна за будь-якими даними. Ви можете скористатися: предметним покажчиком, покажчиком персоналій, географічним покажчиком.

Перші електронні каталоги представляли собою просто перелік записів про видання в одному файлі, що вже дозволяло прискорити пошук потрібної книги, газети, журналу.

Використання електронних таблиць, а згодом і СУБД (система управління базами даних) дозволило розділяти подібні записи на окремі поля, такі як назва, автор, видавництво, рік видання, мова, анотація та інше, що дозволило більш точно задавати пошукові запити.

Перші великі системи віддаленого доступу до ЕК були запущені в США в 1975 р. (в університеті штату Огайо) і в 1978 р. (Публічна бібліотека м. Далласа).

Розвиток технологій торгівлі, зокрема, запровадження використання неповторюваного штрих-коду для кожного товару, справила вплив і на роботу бібліотек. Штрих-код став використовуватися не тільки при роздрібному продажу книги як товару, але і при кожній видачі (приймання) видання від читача, міжбібліотечний обмін, переобліку книг і т. д., що дозволило помітно збільшити продуктивність праці.

Помітний вплив на подальший розвиток систем пошуку в ЕК нині надають досягнення пошукових систем, розроблених для пошуку в Інтернет.

Розглянемо, як нові технології впроваджує Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна, вона є рівноправним учасником корпоративного каталогу бібліотек Миколаївського регіону, та зведеного каталогу Миколаївської обласної бібліотечної асоціації Корпоративний каталог об’єднує бази даних різних бібліотек регіону та створює єдиний інформаційний простір. Завдяки корпоративному каталогу ви швидко знайдете потрібну інформацію про будь-яке видання (книги, газети або журнали.

2008 року розпочав свою роботу сайт Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. Лягіна.

Тут ви зможете знайти актуальну інформацію про життя бібліотеки, здійснити пошук в нашому електронному каталозі, задати питання бібліотекарю, ознайомитися з електронними книжковими виставками.

Дізнаєтесь про найкращі сучасні видання для дітей, про газети і журнали, що їх передплачує наша бібліотека, про наші акції, та проекти, про електронні покажчики.

Віртуальна довідка – це така бібліотечна служба, де черговий бібліограф допоможе вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси з певної теми, яка задовольнить ваш інтерес.

За допомогою програми Microsoft Word створюється різна друкована продукція, яка згодом з’являється і в електронному вигляді на сайті бібліотеки.

При оформленні продукції як у друкованому, так і в електронному вигляді бібліотекарі користуються цими графічними редакторами MCI PhotoSuite, Windows Paint, Adobe Photoshop. За допомогою програми Microsoft PowerPoint працівники бібліотеки створили ось такі WEB-уроки та інтерактивний плакат. За допомогою цих сервісів бібліотекарі публікують свої 3D-книжки. При цьому створюється відчуття читання паперового документа: можна перегортати сторінки, відзначати цікаві місця, збільшувати масштаб зображення... Для 3D-книжки потрібні лише монітор і мишка.

3D – це скорочення від слова "тривимірний" (three-dimensional).

Адже всі об’єкти у реальному світі мають три виміри: наприклад, ми можемо виміряти довжину, ширину, висоту.

За допомогою спеціального коду всі ці електронні документи легко вставити в блог чи сайт. Сервіс DocMe дуже простий, і його можливості легко описати: він призначений для публікації документів онлайн. Після завантаження документу в одному з підтримуваних форматів система перетворює його в Flash-ролик і привласнює унікальне посилання.

Calaméo надає незрівнянний комфорт для читання документів. Публікації подаються в оптимальному вигляді завдяки широким можливостям персоналізації (фонові зображення, фонова музика, інтерактивні посилання і т.д.). Calaméo дає можливість в повній безпеці показувати свої публікації тим людям, кому ви хочете їх показати.

За допомогою нових інформаційних технологій в бібліотеці створюються віртуальні виставки книг, саме тут ви зможете здійснити віртуальну мандрівку фондом бібліотеки.

Віртуальна книжкова виставка – це публічна демонстрація в мережі Інтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, рекомендованих віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення та використання.

Виставка припускає віртуальну презентацію видань, що розкриває їх зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного характеру, існуючих в електронному вигляді та доступних через Інтернет. Структура віртуальної виставки, як і звичайної, складається з розділів, супроводжується цитатами, вступними статтями, ілюстративним матеріалом і т.п.

Виставка зручна для сприйняття користувачем у веб-просторі, і містить наступні різновиди інформації:

- Дані про видання

- Візуальні (зображення обкладинок, оцифровані частини книги: передмова, вступ і т.п.)

- Бібліографічні дані (бібліографічний запис + шифри фонду бібліотеки, що представляє виставку)

- Аналітичну інформацію (анотації, реферати до видань, рецензії, відгуки читачів і т.п.)

- Оцифровані частини книги (глави, найцікавіші витримки та інше)

- Посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в бібліотеці або в мережі Інтернет

Додаткові матеріали за темою виставки, існуючі в мережі

- Посилання на Інтернет-ресурси (біографії, критичні статті, рецензії, відгуки, тематичні сайти)

- Відомості про наявність книг в інших бібліотеках, Інтернет-магазинах тощо.

- Зображення: портрети, ілюстрації, фотографії тематичного характеру

Додаткова інформація:

- Біографічні, бібліографічні, енциклопедичні відомості за темою виставки (біографії авторів та інших персон, бібліографічні списки, історичні відомості та ін)

- Вказівка про можливість замовлення електронної копії

Вказівка про можливість замовлення книги по МБА.

За допомогою блог-платформи WordPress у2011 році бібліотекою було створено блог бібліотеки - Бібліотечна гавань.

Блог - це вебсайт, основний вміст якого – записи, зображення або мультимедіа, які регулярно додаються і де можна висловити свою думку, написавши коментарі.

Сьогодні за допомогою спеціальних програм відео-редакторів у бібліотеці створюються різні відео-ролики: Book-трейлери, єралаші, відео-запрошення

на заходи, відео про роботу бібліотеки.

Бук-трейлер – це вид реклами книжок у просторах Internet.

Ось тепер ви знаєте, як інформаційні технології допомагають в роботі бібліотеки. Тож, якщо ви все добре запам’ятали перевірте себе.
 1. Що таке медіатека?

(Це організований простір для роботи користувачів з інформацією на електронних носіях)

 1. За допомогою якої програми в бібліотеці ведеться електронний каталог?

(За допомогою програми "ІРБІС")

 1. Як називається каталог об’єднаної бази даних різних бібліотек?

(Корпоративний каталог)

 1. Як розшифровується слово АРМ?

(Автоматизоване робоче місце)

 1. Що таке віртуальна книжкова виставка?

(Це публічна демонстрація в мережі Інтернет віртуальних образів творів друку та інших носіїв інформації, за допомогою засобів веб-технологій)

 1. Як називається бібліотечна служба, де черговий бібліограф допоможе знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси з певної теми?

(Віртуальна довідка)

 1. Хто є користувачем віртуальної книжкової виставки?

( Віддалений користувач бібліотеки)

 1. Що таке BOOK- трейлер?

(Це відео-реклама книги)
Домашнє завдання.

За даними однієї з пошукових систем в комп’ютерній бібліотеці Інтернет знайти інформацію про:

А) комп’ютерну мережу;

Б) книгу;

В) бібліотеку.

Левченко І.А., Мазуренко Л.Г.
10 класПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал