Тема заняття: Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу. Риторична технікаСкачати 143.17 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір143.17 Kb.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття: Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу. Риторична техніка. Вербальні й невербальні засоби активізації уваги слухачів. Роль мовних засобів, жестів, міміки в реалізації мети висловлювання. Використання промовцем простору під час виступу.
Мета заняття:

методична – удосконалювати методику проведення практичних занять як ефективної форми, що пов’язує теорію з практикою; використовувати нижчезазначені форми проведення заняття, оскільки вони формують вміння і навички, сприяють поглибленню знань з даної теми.

дидактична – з’ясувати поняття «виступ з ораторською промовою»; навчити студентів основним способам виступу; удосконалювати риторичну техніку;виховна – виховувати грамотного майбутнього спеціаліста, який гідно представлятиме навчальний заклад; виховувати повагу до української мови як до держаної мови; прищеплювати студентам доброту, порядність, людяність;

розвивальна - розвивати усне публічне мовлення студентів, вміння переконувати і доводити свою точку зору; розвивати спостережливість, уважність, наполегливість студентів.
Тип заняття: практичне
Форма проведення заняття: студентський проект, індивідуальне опитування (робота з карткою), репродуктивна бесіда, повідомлення викладача, робота з пам’яткою, виконання завдань, пошукові (випереджаючі) завдання
Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі – українська література; хімія;

Забезпечувані – українська мова (за професійним спрямуванням); спецдисципліни, екологія, культурологія
Методичне забезпечення: епіграф, стенд з роботами студентів, картка, пам’ятка «Мистецтво публічних виступів»
Література:

Обовязкова:

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2007. – С.195-201.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2010. – С. 265-270.

Додаткова:

1. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К., 1999. – 354 с.

2. Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К.: Либідь, 2004. – С. 59 – 66.

3. Палеха Ю. І. Ділова етика. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – С. 167-177.

4. Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 100-119.

5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. – К.: Вікар, 2006. – С. 179-190.


Технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс
ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття 3.Мотивація навчання

Сьогодні ми будемо розглядати усі аспекти виступу з ораторською промовою: від підготовки до безпосереднього виступу. Ми повинні навчитися цьому і застосовувати на практиці.

У вас може виникнути питання: А чи не пізно ми починаємо? А чи буде якась користь з цього? Чи можна оволодіти мовленнєвою майстерністю, коли 16-19 років не замислювалися над цим? Наше заняття позбавить вас цих сумнівів.

Адже людина не народжується хорошим оратором, це просто неможливо. Навики публічних виступів напрацьовуються поступово, і для того, щоб стати дійсно хорошим оратором, потрібно постійно працювати над собою.

Тому епіграфом нашого заняття нехай будуть слова Цицерона: «Поетами народжуються, ораторами стають».

Бажаю вам успіху, адже тема вам знадобиться чи не на кожному занятті – під час відповідей, під час захисту рефератів, курсових, дипломних проектів, на конференціях тощо.


4. Актуалізація опорних знань

- Перш, ніж перейти до зазначеної теми, нам потрібно згадати попередній матеріал, який стане нам у нагоді.


4.1. Робота за карткою на дошці:

Завдання: Перерахуйте риторичні вимоги до оратора.Прогнозована відповідь: досконале володіння матеріалом; переконаність у своїх словах; імпровізація; встановлення зворотного зв’язку з аудиторією; доступність виступу; грамотність.

Етичні риси оратора: чесність; порядність; скромність; доброзичливість; розважливість.
4.2. Студентський проект:

 • Імідж оратор (жіночий та чоловічий діловий стиль).

Одна група студентів захищає жіночий стиль оратора, друга група – чоловічий стиль оратора (малюнки, фото, вирізки із журналів, застосування комп’ютера)
4.3.Репродуктивна бесіда:

 • Дайте визначення поняттю «риторика» (застосування мультимедійного комплексу).

Прогнозована відповідь: Риторику можна визначити і як науку, і як мистецтво. Отже, риторика — це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей.

Риторика як мистецтво передбачає вміння добре говорити, грамотно будувати висловлювання й уживати слова.


 • Дайте визначення поняттю «оратор» (застосування мультимедійного комплексу).


Прогнозована відповідь: Оратор – це особа, яка виголошує промову; особа, яка володіє мистецтвом публічного виступу. • Представники якої професії найчастіше виступають на публіці? Як ви думаєте, для чого вам вміння виступати з промовою?

Прогнозована відповідь: Найчастіше виступають з промовою юристи, вчителі, актори, політики тощо.

У навчальній діяльності студентів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь на заняттях, іспитах.


 • Згадайте з історії випадки того, що ораторському мистецтву можна навчитися (застосування мультимедійного комплексу – фото Демосфена).

 • .

Прогнозована відповідь: У класичній давньогрецькій риториці Демосфен (384?322 рр. до н. е.) став вершинною постаттю, її символом (більшого патріота й захисника серед ораторів, як Демосфен, Давня Греція не знала). У виступах перед великою публікою він зазнав невдач. Погана дикція, нервовий тік плечей, часте дихання не подобалися слухачам. Тоді Демосфен облаштував у підземеллі кімнату для занять і щоденно вчився там акторській грі, вдосконалював дикцію, змінював голос. Усе життя підпорядковував меті стати прекрасним оратором. Заради цієї мети аналізував бесіди, зустрічі, розмови, виступи інших ораторів. Запам’ятавши чужу гарну промову, намагався розкласти в ній усі ходи міркувань, доказів і спростувань.

Демосфен почав фізично загартовуватися, тренувати дихання і голос: піднімався в гори, читаючи вірші, набравши в рот камінців, перекрикував шум моря, відпрацьовував жести й міміку. Щоб позбавитися нервового посмикування лівого плеча, підвішував над ним меч. І, нарешті, таки зробив з себе прекрасного оратора. Такі тренування привчили Демосфена завжди готуватися до промови. Він не виступав без попереднього обдумування промови, і через це над ним піджартовували. Демосфен же доводив, що істинний прихильник демократії повинен готуватися до промови, бо це знак поваги до народу, віра в силу слова. Тільки прихильники олігархії покладаються на силу рук, а не слів. Скромному і працьовитому Демосфену було соромно, якщо на світанку хтось ставав до роботи раніше за нього.

5. Коментар відповідей та робіт студентів
6.Викладення та вивчення нового матеріалу
6.1. Повідомлення викладача (застосування мультимедійного комплексу).

Виступ з ораторською промовою (публічний виступ) – це один із видів усного ділового спілкування.
Основні жанри публічних виступів:

- доповідь; - виступ;

- дискусія; - промова;

- лекція; - тост;6.2. Пошукове завдання

 • Назвіть найдавнішу відому промову(застосування мультимедійного комплексу – репродукція статуї Моісея у виконанні Мікелянджело).

Прогнозована відповідь: Найдавніша промова – це промова пророка Мойсея до єврейського народу.


 • Назвіть найкращу промову ХХ століття (застосування мультимедійного комплексу – фото Кінга).

Прогнозована відповідь: Найкраща промова ХХ століття – промова 1963 року у Вашингтоні Мартіна Лютера Кінга, що починалася словами: «Я маю мрію». Під час цього виступу Кінг ділився мрією про рівні можливості для усіх людей незалежно від кольору їхньої шкіри.


6.3.Робота з пам’яткою «Мистецтво публічного виступу» (Додаток А)

- Вимова скоромовок.

- Положення рук під час виступу.


7.Закріплення знань студентів
Завдання 1.

Уявіть, що перед вами виступає з промовою герой п’єси М. Старицького «За двома зайцями» Свирид Петрович Голохвастов. Як би ви сприйняли його як оратора, його виступ? Відповідь обґрунтуйте.

Фільм «За двома зайцями» -(виступ Голохвастого перед батьками про гроші)

Завдання 2.

Пошукове (випереджаюче) завдання: оберіть одну тему для виступу, доберіть матеріал за даною темою.
- Подайте зібрану інформацію за обраною темою виступу, але спочатку визначте, на яку аудиторію розраховано виступ, мету виступу.


 1. Хімія: користь чи шкода (у рамках проголошення 2011 року – роком хімії).

 2. Досягнення цивілізації: «здобутки» і «втрати».

 3. Рівноправність жінок і чоловіків.

 4. Виховання батогом чи пряником.

 5. Данина тварин моді.

 6. Дієта: «за» чи «проти».

 7. Молодіжні субкультури.

 8. Реклама: «переваги» та «недоліки».

Інформація повинна бути розрахована на 2-3 хвилини, мати структуру (вступ, основна частина, висновки). Після виголошення інформації студенти оцінюють майстерність промовця за тими критеріями, що були розглянуті на занятті.

8. Коментар роботи студентів

10. Домашнє завдання

 • Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2007. – С.195-201.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2010. – С. 265-270.

 • Вивчити 5 скоромовок (за власним вибором).

 • Підготувати виступ на обрану тему(Конкурс найкращих виступів у групі; серед груп першого курсу).

Вимоги:

 • тривалість виступу 7-10 хвилин;

 • дотримання структури виступу;

 • яскравий вступ;

 • докази, цифри, цитати,факти;

 • власна позиція;

 • висновки.

 • Подача матеріалу: риторична техніка.

Додаток А


ПАМЯТКА
МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
Публічний виступ – це один із видів усного ділового спілкування.
Основні жанри публічних виступів:

- доповідь; - виступ;

- дискусія; - промова;

- лекція; - тост;
Основні способи виступу:

 • Читання тексту промови;

 • Відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів;

 • Вільна імпровізація;

 • Відповіді на запитання;

 • Ведення полеміки.
 1. Тренування промови:

 • Напиши промову на папері.

 • Додай у промову кілька інтерактивних елементів:

• Запитання до аудиторії;

• Притча;

• Смішна історія;

• Цитати видатних людей. • Прочитай промову на час:

• Якщо говориш занадто швидко – тебе не зрозуміють. Роби паузи!

• Якщо говориш занадто повільно – аудиторія втратить концентрацію. Прискорюйся!

• Якщо є можливість – запиши виступ на камеру й подивися на себе збоку. Зрозумій свої помилки й проведи роботу над ними.


 • Працюй над дикцією й технікою мовлення – щодня не менше 3-х скоромовок.

 • Навчися правильно тримати руки, переміщатися на сцені.

 • Підготуй картки з опорними фразами, із планом виступу. 1. Підготовка майданчика:

 • Познайомся з майданчиком заздалегідь (в ідеалі – за день до заходу).

 • Зрозумій, як ти будеш потрапляти на сцену.

 • Зрозумій, де ти будеш стояти/сидіти, перевір, чи зручно тобі.

 • Перевір, чи запускається твоє відео.

 • Перевір, де буде екран, де буде твій ноутбук, чи зможеш ти бачити свою презентацію, не повертаючись спиною до аудиторії;

 • Перевір, чи працює мікрофон, чи добре тебе чути. 1. Підготовка відеоряду:

 • Не використовуй дуже докладні слайди – дрібний шрифт не читається.

 • Поміщай у презентацію тільки те, що не можеш передати словами (графіки й діаграми, фотографії), а також опорні фрази.

 • Відеоряд завжди повинен підтримувати твої слова, а не випереджати їх.

 • Май як мінімум 2 носії із твоїм відеорядом при собі.

 • Будь готовий виступати й без нього(без відеоряду). 1. Підготовка запитань і відповідей:

 • Склади максимально повний список можливих запитань і підготуй проекти відповідей на них.

 • При підготовці дій як Фома Невіруючий – піддавай сумніву кожне своє слово.

 • Якщо все-таки не знаєш відповіді на якесь запитання – чесно скажи й пообіцяй відповісти на нього після виступу.


Повідомлення викладача
Публічний виступ – це один із видів усного ділового спілкування.
Основні жанри публічних виступів:

- доповідь; - виступ;

- дискусія; - промова;

- лекція; - тост;Підготовка тексту

Маючи тему виступу треба з’ясувати, хто буде слухачами (вік, професія, кількість)

Цільова установка повинна відповідати на питання: «Для чого я буду про це говорити?», «Що я хочу змінити своїм виступом?», «Які почуття, бажання, дії хочу пробудити у слухачів?»

Після цього починається робота з джерелами, адже перш, ніж написати промову, треба зібрати матеріал до теми. Систематизація матеріалу дуже близька до дослідницької робити. При цьому в нагоді стане план, який визначить основні моменти змісту і допоможе цілеспрямовано відбирати матеріал.

Матеріал обов’язково треба записувати, а потім відбирати найголовніше.

Коли всі підготовчі етапи зроблені (зібрано матеріал, складено план, визначена мета виступу, з’ясовано склад аудиторії ), треба будувати виступ, дотримуючись відомих компонентів: вступ, основна частина, висновок. Також треба визначити стиль виступу(науковий, публіцистичний, художній), способи подачі матеріалу.Основні способи виступу:

 • Читання тексту промови;

 • Відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів;

 • Вільна імпровізація;

 • Відповіді на запитання;

 • Ведення полеміки.


Тренування промови

Поганим є той оратор, який не пише свого виступу. «Не записана думка - загублена» - підказує нам народна мудрість.

Будь-який виступ ви повинні репетирувати. Пригадайте Демосфена, який не виступав без підготовки, хоч з нього за це і сміялися. Але він вважав, що тим самим оратор виявляє повагу до слухачів. Адже найкращою є та імпровізація, яка заздалегідь підготована.

Не забувайте, що пожвавлять ваш виступ, привернуть увагу слухачів, налаштують зв'язок з аудиторією інтерактивні елементи: смішна історія, цитати видатних людей, притча, запитання до аудиторії. Але вони повинні бути доречні.

Обов’язково працюйте над технікою мовлення. Ваше мовлення повинне бути неспішним і не повільним, чітким, виразним.

Специфіка поведінки оратора в аудиторії полягає в тому, що йому слід звертати увагу на невербальні засоби спілкування: мову жестів, мову міміки, мову простору)

Мова жестів: Оратору слід виступати стоячи й використовувати відкриті

Жести (жести розкритими руками до слухачів, горизонтальна (а не вертикальна) жестикуляція. Вони сприймаються аудиторією як такі, що свідчать про намір спілкуватися. Закритих жестів слід уникати (стиснуті кулаки, схрещені руки, ноги тощо. Оратор повинен також пам’ятати про жести-поплавки, які свідчать про невпевненість у собі, хвилювання: ручка в руках, аркуші паперу, папка, часте прокручування окулярів, волосся, обручок, краваток. )

Мова міміки: важливим є зоровий контакт оратора з аудиторією протягом усієї промови. Він повинен дивитися на всіх слухачів, щоб не виділяти когось персонально. У великій аудиторії варто розбити зал на сектори і в процесі виступу переводити погляд по черзі з одного сектора на інший. Не слід дивитися у простір (повз слухачів), на підлогу, стелю, розглядати сторонні предмети тощо, бо саме ці предмети, а не слухачі будуть привертати його увагу. Не дивлячись на аудиторію, оратор не звертається до неї. З іншої сторони, пильний погляд в очі може викликати у слухача відчуття тиску, неспокою. Тому краще дивитися в обличчя, а не пильно в очі. Як вияв зацікавленості, погляд в очі сприймається тоді, коли він є короткочасним).
Підготовка майданчика:


 • Познайомся з майданчиком заздалегідь (в ідеалі – за день до заходу).

 • Зрозумій, як ти будеш потрапляти на сцену.

 • Зрозумій, де ти будеш стояти/сидіти, перевір, чи зручно тобі.

 • Перевір, чи запускається твоє відео.

 • Перевір, де буде екран, де буде твій ноутбук, чи зможеш ти бачити свою презентацію, не повертаючись спиною до аудиторії;

 • Перевір, чи працює мікрофон, чи добре тебе чути.


Підготовка відеоряду:

 • Не використовуй дуже докладні слайди – дрібний шрифт не читається.

 • Поміщай у презентацію тільки те, що не можеш передати словами (графіки й діаграми, фотографії), а також опорні фрази.

 • Відеоряд завжди повинен підтримувати твої слова, а не випереджати їх.

 • Май як мінімум 2 носії із твоїм відеорядом при собі.

 • Будь готовий виступати й без нього(без відеоряду).


Підготовка запитань і відповідей:

 • Склади максимально повний список можливих запитань і підготуй проекти відповідей на них.

 • При підготовці дій як Фома Невіруючий – піддавай сумніву кожне своє слово.

 • Якщо все-таки не знаєш відповіді на якесь запитання – чесно скажи й пообіцяй відповісти на нього після виступу.


Не акцентуйте увагу на помилках мови

Навіть найкращий оратор може допустити помилки у своїй промові. Може "заплутатися язик", або Ви забудете слово. У будь-якому випадку, не зупиняйтеся, вибачаючись, просто продовжуйте говорити. Якщо ваш виступ цікавий - аудиторія в 9 випадках з 10 пропустить "ляп" мимо вух, а цей десятий раз, коли все ж таки хтось зрозуміє, що ви "спіткнулися", всім буде все одно - адже слухати вас цікаво.

Велика частина слухачів зазвичай не приділяє увагу помилкам виступаючого - природно, якщо ці помилки не дуже серйозні.

Як висновок можна порадити прагнути зробити свій виступ цікавим для людей. Навіть якщо Ви розповідаєте про технологічні проблеми при використанні пінобетону для зміцнення корпусу елеватора зерносховища - навіть у такому разі не потрібно забувати про те, що ваші слухачі - люди, а не бездушні поглиначі інформації. Якщо промова буде цікавою, навіть найнудніша інформація запам'ятається слухачами.


Страх перед аудиторією

Страх перед аудиторією – явище досить поширене серед доповідачів. Він виявляється по-різному: може тремтіти голос, може вкриватися червоними плямами обличчя тощо. Ці ознаки – справжня напасть для доповідача. Найгірше ж те, що вони лише посилюють страх і промовець зазвичай думає вже не про логічний виклад думок, а про якнайшвидше завершення цієї екзекуції.

Страх під час публічних виступів є навіть необхідним – не натягнутий лук не може випустити стрілу. Емоційно врівноважений промовець значно «небезпечніший» у своїй нудній промові, аніж той, у чиєму настрої присутня здорова доза нервового збудження.

Перед виступом виспіться. Пам’ятай, що нервують усі, і ви не є винятком. Перед виходом до аудиторії зупинись, глибоко вдихнути, струснути себе від маківки до п’ят. І сміливо йдіть на сцену.

А взагалі позбутися страху перед аудиторією допоможе тільки те, що ви будете використовувати кожну нагоду виступати з промовою.
Дистанція спілкування

Виокремлюють чотири дистанції у спілкуванні: інтимна, особиста, соціальна, публічна.Публічна дистанція спілкування – це відкрита зона для виступу оратора перед аудиторією (більше, ніж 3 метри)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал