Тема. Загальне поняття про дієслово як частину мовиСкачати 326.98 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір326.98 Kb.


Тема. Загальне поняття про дієслово як частину мови.

Мета. Повторити і поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його граматичні ознаки. Виробляти вміння розрізняти дієслова серед інших частин мови. Розвивати зв'язне мовлення учнів.

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Фронтальне опитування.

 • З чого складається наше мовлення? (З речень.)

 • Наведіть приклади.

 • З чого складаються речення? (Зі слів.)

 • На скільки частин мови поділяються всі слова української мови? | (10 частин мови.)

 • Пригадайте, які частини мови ви вивчили вже у 4 класі. (Іменник, . прикметник, числівник, займенник, прийменник, сполучник.)

 • Сьогодні ми розпочинаємо вивчення великої теми "Дієслово".

Пригадайте, що ви знаєте про дієслово. Наведіть свої приклади.
Цікаво знати.

V За частотою вживання дієслово займає друге місце після іменника і має вдвічі менше, ніж іменник, слів.

III. Повторення і закріплення вивченого про дієслово.

1.Колективне виконання вправи 77 (усно).

а)Розпізнавання споріднених слів у поданих словосполученнях.

б)Визначення, якими частинами мови виражені споріднені слова
Виділення серед них дієслів.


2.Каліграфічна хвилинка.

Си си иг игн гна ал сигнал сигнал

Відшукайте у вправі 77 словосполучення зі словом сигнал, складіть


речення з цим словосполученням і запам'ятайте правопис слова
сигнал.

3.Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 78.)

а)Усний опис малюнка, с. 42.

Грізне небо, сильний вітер, разюча блискавка, неспокійне море.

б)Зіставлення малюнка зі змістом вірша Тараса Шевченка.

в)Виписування з вірша словосполучень дієслово + іменник за зразком
у підручнику.


Криє (що?) небо. Криє (що?) сонце. Стогне (що?) море. Виє (що?) море.

Фізкультхвилинка.

4.Письмо з пам'яті. (За вправою 79.)
а) Читання вірша, словникова робота.

б)Виконання завдань вправи.

 • Скільки речень у вірші? (1 речення.)

 • Скільки основ у реченні? (Три основи: стихли струни, співи; стеляться сніжинки; спить сад.)

 • Назвати головні члени речення.

 • Якою частиною мови виражені присудки?

Яке дієслово вжито у переносному значенні?
(Спить (сад).)

в)Заучування вірша напам'ять.

г)Письмо з пам'яті.

 1. Вивчення правила про дієслово і його роль у реченні, с. 43.

 2. Вправа-конкурс "Хто більше".

Хто запише більше дієслів протягом 1-ї хвилини, той — переможець конкурсу.

Конкурсанти, які зголосились зачитати свої приклади, повинні довести, що записали саме дієслова.

7.Творча робота (за вправою 80) — виконується усно.

Доберіть відповідно до змісту пропущені дієслова. Придумайте заголовок.8.Вибірковий диктант.

Випишіть дієслова з вірша Тараса Шевченка. Доведіть свій вибір.Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що одпочинуть, а я дивлюся .... І серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря.

IV. Підсумок уроку.

 • Яку частину мови почали вивчати?

 • Яка частина мови називається дієсловом?

.

V. Домашнє завдання з інструктажем. С. 43, правило. Вправа 80 (2-е завдання).

Тема. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язком дієслова в реченні з іншими частинами мови.

Мета. Забезпечити засвоєння учнями знань про правопис не з дієсловами. Вчити спостерігати за мовними явищами, аналізувати й узагальнювати.

Обладнання. Уривок з повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Повторення вивченого матеріалу.

1.Фронтальне опитування.

 • Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.

 • Яким членом речення буває дієслово? (Присудком.)

2.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 80.)

 • Який заголовок придумали до тексту?

 • Текст вправи — це розповідь чи опис? (Розповідь.)

Прочитайте свої міркування про необхідність збереження багатств
природи.


3.Письмо з пам'яті.

Продовження знайомства з "новими літературними друзями" з Васюківки.

Як я й обіцяла: послухайте нову коротку історію про хлопчика Яву,


але постарайтеся запам'ятати і записати якнайбільше дієслів з цього уривка.

Назвіть дієслова, які запам'ятались.

Чого вчить цей короткий уривок?

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Робота з прислів'ями. (За вправою 81.)
а) Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

б) Випишіть з прислів'їв дієслова разом з не. Висновок. Не з дієсловами треба писати окремо.


 1. Закріплення правила про написання не з дієсловами, с. 44.

 2. Колективне письмо. (За вправою 82.)

а)Читання речень, з'ясування значення невідомих слів.

б)Списування речень, розкриваючи дужки.

в)Самостійне складання висновку про написання не з дієсловами.

4.Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою). (За вправою 83.)
Завдання аналогічне до попередньої вправи.

Каліграфічна хвилинка (творчого характеру). Гра "Запереч мені".

Я зачитую речення, а ви за допомогою не складаєте речення- заперечення і записуєте його каліграфічно скорописом.Я вивчив уроки. Ми поїдемо на екскурсію. Ромчик грає на скрипці. Дівчинка читає казку.

 • Прочитайте записані речення.

 • Як ви написали не з дієсловами?

 • Про яку це дівчинку останнє речення? (Запитання для пробудження уяви.)

5.Складання пам'ятки юним грибникам. (За вправою 84.) Виконувати
усно.


6.Словничок.
Дисципліна.

Фізкультхвилинка.

7.Робота з текстом (за вправою 85).

8.Правило-висновок про зв'язок дієслів з іншими частинами мови
в реченні, с. 46.


9.Тренувальна вправа 86 (на зв'язок дієслів з іменниками).

Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте зміст кожного з них?Випишіть дієслова і зв'язані з ними іменники (за зразком).
Зразок.


Не помиляється (хто?) той. Не робить (чого?) нічого.

10.Диктант з обґрунтуванням.

Практичні поради під час грози

 1. Не можна ховатися від дощу під високими поодинокими деревами, в скирті сіна чи соломи.

 2. Під час грози не купайтеся!

 3. Не знімайте взуття. Мокра шкіра босих ніг — добрий провідниі струму.

 4. Не лягайте на землю у відкритому степу.

 5. Намагайтесь звільнитися від металевих предметів.

 6. Не користуйтеся під час грози радіоприймачами!

 7. Не розмовляйте по телефону. Це дуже небезпечно!

IV.Підсумок уроку.

ч— 3 якими частинами мови найчастіше зв'язане дієслово? (З іменником.)

 • Як пишеться не з дієсловами? (Окремо.)

 • Яким членом у реченні виступає дієслово? (Присудком.)

V.Домашнє завдання з інструктажем.

С. 44,46 — правила, вправа 87.
Тема. Неозначена форма дієслова.

Мета. Закріпити і поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова. Виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної форми дієслова. Виховувати патріотичні почуття.

Обладнання. Індивідуальні картки, загадки, чистий аркуш паперу (для кросворда на підсумок уроку).

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 87.)

 • Як одним словом назвати розмову між вовком і чоловіком? (Діалог.)

 • До якого типу належить цей текст? (Розповідь.)

 • Зачитайте записаний текст, зазначаючи вставлені дієслова. Обґрун-дте свій вибір.

III.Повторення вивченого матеріалу.

1. Робота з індивідуальними картками. (4 учні.) (На правопис не з дієсловами.)

Спиши прислів'я та приказки, розкриваючи дужки.

 1. З чужої біди (не) смійся.

 2. Де сила (не) візьме, там розум допоможе.

 3. Ото на себе (не) надійся, чужому лихові (не) смійся.

 4. (Не) хитруй, (не) мудруй, а чесно працюй.

 5. (Не) вчи рибу плавати.

 6. (Не) журись, а за діло берись.-

 7. (Не) вміє той, хто (не) працює.

 8. Краще (не) обіцяти, як слова (не) здержати.

 9. Чужим розумом (не) проживеш.

10.Поки (не) упріти, доти (не) уміти.

Самостійна робота з наступною самоперевіркою.

Спишіть з дошки загадки, розкриваючи дужки. Доберіть відгадки.

Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися (не) дозволяє. (Сонце.)

Очима бачиш, а руками (не) візьмеш. (Тінь.)

Брат і сестра: її всі бачать, але (не) чують, його всякий чує, але (не) бачить. (Блискавка і грім.)

Є на світі кінь, всьому світові (не) вдержати. (Вітер.)

Іде лісом — (не) шелестить, іде водою — (не) плюскотить. (Тінь.)

Через воду стежечка, а води (не) перейдеш. (Веселка.)

 • Яким правилом об'єднані слова, які розкрили з дужок? (Не з дієсловами треба писати окремо.)

 • Якими двома словами можна об'єднати відгадки? (Явища природи.)

IV.Каліграфічна хвилинка.

Ти ти ти ти

 • Запишіть каліграфічно якомога більше дієслів, що закінчуються на -ти.

 • Поставте питання до записаних дієслів. (Що робити?)

 • Пригадайте з 3-го класу, як називається форма дієслова, що відповідає на питання що робити? що зробити? (Неозначена форма дієслова.)

V.Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Робота над словом. (За вправою 88.)

 • Виразно прочитайте вірш і скажіть, чи є незрозумілі слова.

 • Відшукайте у вірші дієслова. Спробуйте визначити час дії.

 • Прочитай виділені слова. Чи можна виділити час дії, позначеної цими словами? (Ні.)

2.Висновок-правило, с. 48.

Дієслова боронити, любити, не ходить, працювати вжиті в неозначеній формі.

3.Робота з підручником. Вправа 89 (усно).

Фізкультхвилинка-гра,

"Будь уважним ".

Учасники гри стають у коло. Ведучий (вчитель) називає дієслово з іменником. Якщо дієслово відповідає іменникові, тобто вказує на дію даного предмета, учні повинні підняти руку, якщо не відповідає,-присісти.

Наприклад, риба пливе — діти піднімають руки, риба кричить — діти присідають. Виграє той, хто жодного разу не помилився.

4.Робота з прислів'ями. (За вправою 90.)

 • Прочитайте прислів'я, з'ясуйте, чи є невідомі слова.

 • Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

 • Відшукайте і прочитайте дієслова.

 • Які форми дієслів використано у прислів'ях? (Неозначену форму дієслова.)

5.Вивчення правила, с. 48.

Звернути увагу: неозначена форма є початковою формою дієслова;6. Навчальна гра "Відповідай миттю" (підготовка до домашнього завдання).

Ведучий (вчитель), звертаючись по черзі до учасників гри, називає іменник або прикметник. Учні повинні утворити від цього іменника або прикметника дієслово в неозначеній формі. Хто не зможе дати відповідь, вибуває з гри. Виграє той, хто залишиться. Слова для гри.

Друг, ворог, вечеря, господарство, сніданок, хазяйство, спів, старт, плач, фініш, читання, радість, сум, синій, зелений, сухий, червоний.

VI. Підсумок уроку.

1.Продовжіть речення.Дієсловом називається

Початковою формою дієслова є ... .

 • -ти, -ть вкінці дієслова називають ....

 • Найчастіе дієслово в реченні зв'язане з ... .

Не з дієсловами треба ....

В реченні дієслово виступає ....

2.Кросворд-гра "Перехрестя".
Кожен учасник гри креслить на аркуші паперу зображену тут фігуру.


Ведучий (вчитель) називає неозначену форму якогось дієслова, що складається з 6 букв, і всі вписують це слово у будь-які 6 клітиночок своєї фігури. Далі учасники гри самостійно заповнюють решту .рядів дієсловами в неозначеній формі. Після перевірки кожному . зараховується стільки балів, скільки у нього перехресть. Наприклад, троє учнів, взявши за основне слово читати, заповнили свої фігури так:
3.Перший з них одержав 4 бали, другий — 2 бали, третій — 1 бал Продовжуючи гру, ведучий (вчитель) називає інше слово в неозначеній формі, що також вноситься у фігури, і гра йде, як і раніше. Виграє той хто першим набере обумовлену кількість балів.

VII. Домашнє завдання з інструктажем.

С.48 — правила, вправа 91.

Підібрати для учнівського диктанту прислів'я і приказки, у яких є дієслова в неозначеній формі.

Тема. Змінювання дієслів за часами.

Мета. Ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова — часом. Виробляти вміння розрізняти часові форми дієслова, правильно їх писати.

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Перевірка виконання домашнього завдання.

1.Вправа 91.

 • Наведіть приклади неозначеної форми дієслова.

 • Продовжіть речення: "Неозначена форма дієслова є ...." (... початковою формою дієслова.)

 • Прочитайте дібрані спільнокореневі дієслова. Назвіть корінь.

2.Учнівський диктант.

Продиктуйте кожен за порядком підготовлені вами прислів'я і приказки.Життя прожити — не поле перейти.

Ліпше без вечері лягати, та без боргів уставати.

Хочеш знати — не соромся питати.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Гарно того вчити, хто хоче все знати.

Якщо хочеш старість спокійну мати, мусиш замолоду працювати.

Щоб довго жити, треба працю любити.
Хто хоче
робити, роботу знайде.

Підкресліть дієслова в неозначеній формі.

Чи можна визначити за цими дієсловами, коли відбулася дія і хто її виконує? Чому? (Не можна, бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу.)

Діти, а сьогодні ми ознайомимось з дієсловами, які вказують і на час дії, і на особу, яка виконує дію.III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Складання речень за малюнками. (За вправою 92.)

Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на запитання до малюнків.

Запишіть дієслова, які ви вжили для складання речень.
(Написав, вкладає (кладе), кине.)

Коли відбувається дія у кожному з трьох випадків?


У першому — дія відбулася раніше
(написав).
У другому — дія відбувається тепер (кладе).
У третьому — дія ще відбудеться (кине).

2.Робота з таблицею часів дієслова, с. 50 (краще, як є велика таблиця,
з якою працюватимуть всі колективно).


а)Розгляд таблиці з коментуванням учителя і допомогою учнів.

б)Цікаво знати.

Мова ескімосів Північної Америки і Гренландії має 63 форми теперішнього часу дієслова.

Багато часів мають дієслова і в англійській мові. Тут виділяють аж шістнадцять часових форм.

3.Ознайомлення з правилом про часи дієслова, с. 50.

Фізкультхвилинка.

4.Творча вправа 93.

а)Доповніть таблицю дієсловами минулого, теперішнього і майбутнього часу. (Усно.)

б)Складіть і запишіть речення з різними часовими формами одного і того самого дієслова. Наприклад:Тато розповідав цікаву історію. Тато розповідає цікаву історію. Тато розповідатиме цікаву історію.

в) Як можна назвати слова, наведені в таблиці? (Синоніми.)

5.Каліграфічна хвилинка.

жд жда ал ждати ждати

Змініть і запишіть це слово у трьох часових формах.


ждали, ждуть, ждатимуть

До слова ждати підберіть синонім і теж запишіть у трьох часових


формах.


чекали, чекають, чекатимуть

6.Самодиктант (текст заздалегідь записаний на дошці).

а)Читання вірша і з'ясування значення незрозумілих слів.

Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось вона співа, бринить. Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить.

(Олександр Олесь)

б)Вивчення вірша по рядочках, запам'ятовування розділових знаків.

в)Запам'ятовування офограм.

г)Запис вірша з пам'яті.

ґ) Самоперевірка написаного.

д)Підкреслення дієслів, визначення часу дієслів за допомогою
поставлених до них питань.


IV.Підсумок уроку.

Як змінюються дієслова? (За часами.)

Які часові форми має дієслово? (Т. ч., мин. ч., майб. ч.)
Вибірковий диктант.

Я зачитую три часові форми одного дієслова, а ви записуєте так:


/
ряд дієслова минулого часу,

 1. ряд дієслова теперішнього часу,

 2. ряд дієслова майбутнього часу.

Орють, оратимуть, орали. Сіяв, сіє, сіятиме. Зійшло, сходить, зійде. Виполю, буду полоти, полола. Виростатиме, виростало, виростає. Буду збирати, збирала, збираю.

V.Домашнє завдання. С. 50 — правило, вправа 94.


Тема. Змінювання дієслів за числами.

Мета. Виробляти в учнів вміння визначати число дієслова і змінювати дієслова за числами. Вдосконалювати навички роботи з текстом.

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Повторення вивченого матеріалу.

1.Фронтальне опитування.

 • Яка частина мови називається дієсловом?

 • Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова.) Наведіть приклади.

 • Як змінюються дієслова? (За часами.)

 • Які часи може мати дієслово? (Минулий, теперішній, майбутній.)

 • На які питання відповідають дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часу?

Дієслово в неозначеній формі змініть за часами. (Усно.)
Малювати — малював, малює, малюватиме (буде малювати).
Бігти —
Сумувати —
Формувати —
Радіти —


2.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 94.)

-Зачитайте окремо дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часу.

3.Творчий диктант з фронтальною перевіркою.

Дієслова в неозначеній формі змініть і запишіть: в минулому часі — -й ряд, в теперішньому часі — 2-й ряд, в майбутньому часі — 3-й ряд.Збирати, ходити, горювати, розливати, радіти, балакати, працювати, складати, літати, смішити, плавати.

III.Робота над вивченням нового матеріалу.
1. Проблемна ситуація.

Що означає, або що випливає з такого питання:"Як змінюються дієслова за числами?" (Це означає, що дієслова таки змінюються за числами).

Які є числа як граматична ознака? (Однина і множина).


Висновок.
Якщо дієслова змінюються за числами, значить — вони

можуть вживатись в однині і множині.

Давайте переконаємось у цьому.2.Вибіркове коментоване списування. (За вправою 95.)

а)Читання тексту, словникова робота.

В )Визначення числа кожної пари головних членів.

3.Робота над правилом (с. 52) з використанням таблиці часів дієслова

Фізкул ьтхвилинка.

4.Вибіркове списування. (За вправою 96.)

а)Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б)Добір заголовка до тексту.

в)Визначення речень з однорідними присудками і записування їх у зошиті.

г)Визначення числа дієслів у записаних реченнях.

Поміркуйте, який це текст. Розповідь, опис чи міркування?5.Робота з текстом. (За вправою 97.)

Прочитайте кінцівку казки і назвіть невідомі слова. • Якщо б це була ваша казка, про що ви написали б в зачині і основній частині?

 • Який заголовок був би у казки?

 • Знайдіть у наведеному тексті однорідні присудки .— Чому у цьому тексті дієслова вжито в однині?.

IV.Підсумок уроку.

Яку частину мови ви тепер вивчаєте? (Дієслово.) • Які граматичні характеристики дієслова вже знаєте? (Час, число,початкова форма дієслова.)

 • Які знаєте часи дієслів? (Минулий, теперішній, майбутній.)

 • В якому числі може вживатись дієслово? (В однині або в множині.)

Як називається початкова форма дієслова і на які питання відповідає? (Неозначена форма дієслова відповідає на питання що робити? що зробити?)

3. Вчитель: — Який буде минулий час від дієслова "прокидатися "?
Учень: — Спати!

Чи правильно відповів учень? Доведіть.V.Домашнє завдання з інструктажем.

С.52, правило, вправа 98.

Тема : Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.

Мета: Ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова (незавершена і завершена дія). Провести спостереження за виражальними можливостями дієслів, що означають незавершену і завершену дію, їх істотними ознаками. Виховувати навички збереження життя через конкретну ситуацію.
Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 96.)

1.Фронтальне опитування.

 • Назвіть дієслово в однині і поставте його в множині.

 • Складіть речення з цими дієсловами, визначте тип речення за метоп і висловлювання та інтонацією цього речення.

2.Перевірка виконання домашньої вправи 98.

а)Хто хоче описати малюнок (усне завдання)?

б)Конкурс творів-фантазій "Якби птахи і звірі вміли говорити .
Діти зачитують свої твори вголос.


III.Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Колективне виконання вправи 99.

 • Прочитайте уривки з віршів і зверніть увагу на дієслова.

 • Поставте питання до виділених дієслів і з'ясуйте:

 1. Які дієслова вказують, що дія відбувалася в минулому, але НІ завершилася? (Пливли, сміявся.)

 2. Які дієслова означають, що дія відбулася, завершилася? ( спинилися, взялись.)

 3. Які дієслова називають дію, яка ще тільки відбувається.' (ллється, шумить, віє, гомонить.)

 4. Які дієслова вказують, що дія відбудеться, завершиться? (потечуть, зазеленіє, зацвітуть.)

2.Спостереження за дієсловами, що означають незавершену і незавершену дію. (За вправою 100.)

а)Утворення з неозначеної форми і записування дієслів минулої й теперішнього і майбутнього часу.

б)Спостереження, яку дію означає кожне дієслово - завершену чи незавершену.

3.Опрацювання правила, с. 54.
Каліграфічна хвилинка.

пере єре епл плив переплив переплив Хто переплив море, той знає про горе.

 • Назвіть дієслова, вжиті у прислів'ї. (Переплив, знає.)

 • Визначте, яку дію (завершену чи незавершену) означають ці лист Доведіть свою думку. (Що зробив? переплив - завершена дія. Що робиш знає - незавершена дія.)

4.Творчий диктант.

Від дієслів незавершеної дії утворіть і запишіть дієслова завершеної дії.Гріла, текли, зеленіє, летять, росли, цвіте, робили, плели. (Зігріла, витекли, зазеленів, прилетять, виросли, зацвіте, зробили, заплели.)

Позначте префікси в утворених дієсловах.Фізкультхвилинка.

5.Навчальний диктант.

Вербову гілочку як символ України повіз Тарас Шевченко із собою на заслання і посадив її у казахській пустелі. Виросло велике дерево, яке люди назвали вербою Тараса. А потім ще двісті вербинок виростив поет із її гіллячок. Вербовий гай у засланні нагадував Шевченкові рідну Україну. Завдання.

 1. Дібрати і записати заголовок.

 2. Підкреслити дієслова, що означають завершену дію.

6.Бесіда про правила поведінки з газо- та електроприладами (з використанням ілюстрацій).

7.Робота з текстом. (За вправою 101.)

-Прочитайте текст. Спробуйте уявити описану ситуацію, з'ясуйте невідомі значення слів.

 • Чи правильно діяв Миколка?

 • За яким номером треба телефонувати в службу газу? (04)

 • Знайдіть і назвіть в тексті дієслова, що означають завершену дію. (Повернувся, відчув, кинувся, відчинив, побіг.)

 • Який це текст за метою висловлювання? (Розповідь.)

IV. Підсумок уроку. Гра "Знайди свою пару".

V. Домашнє завдання з інструктажем. С. 54, правило, вправа 102.

УРОК 91

Тема. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи та числа дієслів теперішнього часу .

Мета. Закріпити знання учнів у розпізнаванні в усному і писемному мовленні дієслів теперішнього часу. Ознайомити школярів із змінюванням дієслів за особами і числами. Виробляти вміння розрізняти особу і число дієслова.

.

Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Повторення вивченого матеріалу.

1.Фронтальне опитування.

 • Яку дію можуть виражати дієслова? Наведіть приклади. (Завершену дію і незавершену дію).

 • Прочитайте записані на дошці слова.

Писати, малювати, стукати, ходити.

Яку дію означають ці слова? (Незавершену дію.)2.Вправа-гра "Хто більше?"

Утворіть із записаних вище слів дієслова, що означають завершену дію. Виграє той, хто за визначений час (5-7хвилин) утворить якнайбільше таких слів.3.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 102.)

 • Прочитайте складену розповідь про зимові розваги.

 • Назвіть у тексті дієслова, що означають завершену і незавершену Дію.

 • Скажіть, яких правил безпечної поведінки треба дотримуватися під час зимових розваг.

III.Підготовка до вивчення нового матеріалу.
1. Вибірковий диктант.

Випишіть дієслова теперішнього часу.Ось місяць січень кличе мороза, морозить лиця, щипає носа.

А місяць лютий вітрами дує. на водах з льоду мости будує. Березень-місяць льоди поломить — весняну пісню річка задзвонить.

М. Підгірянка

 • Поставте питання до дієслів теперішнього часу, виписаних з вірша. (Що робить?)

 • В якому числі вжито ці дієслова? (В однині.)

 • Якої особи стосується дія? (3-ї особи, тому що слово січень можна замінити займенником він.)

 • То як можна визначити особу і число дієслова?

2. Вивчення правила (є. 57), яке підсилює висновок.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Робота з таблицею змінювання дієслів теперішнього часу (або за
таблицею вправи 103).


а)Розгляд таблиці змінювання дієслів теперішнього часу в однині та
множині.


б)Спостереження за зміною закінчень дієслів теперішнього часу під
час змінювання за особами і числами.


2.Тренувальна вправа 104 (прокоментувати).

Дієслова поставити в усіх особових формах теперішнього часу.


Записати та підкреслити закінчення.


Наприклад.

Я мрі|ю| Ми мріїємо

Ти мрієш Ви мрі|єте|

Він, вона, воно мріє Вони мрі|ють|

Каліграфічна хвилинка.

Дз дзв ве єни ить дзвенить То оле омо гомонить гомонить

Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина.

3. Вибіркове опитування з граматичним завданням. (За вправою 105.)

а)Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

б)Виписування дієслів-синонімів.

в)Визначення особи і числа виписаних дієслів.

г)Відшукування дієслів у переносному значенні.

Дзвенить (струмок), гомонить (ліщина), говорить (Україна), веде розмову (степ), лине (Дніпро). ґ) Звуко-буквений аналіз слова дзвенить (додаток 6).


 1. Самостійна робота (за вправою 106).

 2. Робота з прислів'ями (за вправою 107 — усно).
 • Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

 • Визначте особу та число дієслів, поясніть вибір.

6. Творча вправа 108.

(Перша частина вправи виконується колективно, друга — самостійно.)

а) Читання вірша, заміна неозначеної форми, що в дужках, дієсловами
теперішнього часу.


/. Хвиля очі розкриває,

потягається, зітхає,

млосно дивиться на місяць,

усміхається йому. 2. Стогне ясен над водою,

стогнуть лози, гублять сльози,

в'януть квіти, плаче вітер,

хвиля ж знов жартує з кимсь.

б) Виписування дієслів парами за зразком.

Потягатися потягається.

в) Пояснення вживання розділових знаків у першому вірші. (Коми
при однорідних присудках.)


7. Тренувальний диктант.

Ластівки над вікном Я прокидаюся під ластів'ячий щебет. Спочатку крізь сон чую чарівний спів. Згодом в очах прояснюється вікно. У вікні мерехтять сонячні зайчики. То ластівки тріпочуть крильцями. Ластів'ята попискують, а їхні батьки носять їм комашок. Я знаю, де вони сидять. У сіренькому гніздечку над вікном.

Знайдіть і підкресліть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу


і число.


V. Підсумок уроку.

Які граматичні характеристики дієслова ви вже знаєте?


(Неозначена форма 'дієслова, час, число, значення незавершеної або

завершеної дії.)


 • Дієслова якого часу ми вивчали на сьогоднішньому уроці? (Теперішнього часу.)

 • Як змінюються дієслова теперішнього часу? (За особами і числами.)

 • Як визначити особу і число дієслів теперішнього часу? ~(3а допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.)

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 57 — правило, вправа 109. (Коротко написати свої міркування).

Тема. Дієслова майбутнього часу.

Мета. Закріпити знання учнів у розпізнаванні дієслів майбутнього часу. Ознайомити з особливостями змінювання дієслів у майбутньому часі.
Хід уроку

I.Організація класу до уроку.

II.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 109.)

1.Фронтальне опитування.

 • Як змінюються дієслова теперішнього часу? (За особами і числами.)

 • За допомогою чого визначаємо особу і число дієслова? (За опомогою займенника, питання та закінчення дієслова.)

2.Тренувальний диктант.
Ніби в білих чистих сорочках,
виглядають хати з густих садів на

горі. Тополі гнуться, розмовляючи з вітром. Ніби вся земля, з гаями, садами, запашними луками, живе, радіє і всміхається до сонця — і чомусь радіє і всміхається Тарас.

(За О. Іваненко)

 • Підкресліть дієслова. Визначте час.

 • У дієсловах теперішнього часу визначте особу та число.

 • Назвіть в тексті іменники — назви неістот.

 • Чи є у тексті власні іменники? Назвіть орфограму у власних іменниках.

Відшукайте у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв. (Розмовляючи, гаями, радіє.)

Знайдіть у тексті слова, що починаються буквою, яка позначає м'який приголосний звук. (Ніби, білих, вітром.)3.Перевірка домашнього завдання. (Вправа 109.)

Прочитайте свої міркування.

Назвіть дієслова у своєму тексті. Визначте час дієслів.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1.Вибіркове списування з граматичним завданням. (За вправою 110.)

а)Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б)Відшукування в тексті дієслів, визначення дієслів майбутнього часу

На яку дію вказують дієслова майбутнього часу?в)Виписування з тексту дієслів майбутнього часу. (Дасть, прийде, заграє, застигне, припадуть, зупиниться, слухатиме.)

г)Проблемна ситуація.

Спробуйте визначити особу та число записаних дієслів.


Висновок. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами.

2.Розгляд таблиці змінювання дієслів майбутнього часу. (За великою таблицею або за табличкою вправи 111.)

З/ Опрацювання правила про змінювання дієслів майбутнього часу, с.60.

4. Порівняльний аналіз особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (За матеріалами вправи 112.)

а)Списування вірша М. Коцюбинського (1) і зміненого тексту цього
вірша (2).


б)Підкреслення дієслів у віршах, визначення часу дієслів. (Вірш 1 дієслова майбутнього часу, вірш 2 — дієслова теперішнього часу.)

в)Позначення закінчень у дієсловах майбутнього і теперішнього часу.

Майбутній час Теперішній час

назносим зносим

назносимо зносимо

збудуємо будуємо

зробимо робимо

Фізкультхвилинка.

 1. Опрацювання правила (с. 60, 61).

 2. Творча вправа 113.

 3. Поставити дієслова переписувати (1 ряд), вишивати (2 ряд),
  від'їжджати (З ряд) в усіх особових формах майбутнього часу (за табличкою, с 59.) і записати всі утворені форми дієслів у зошит.

Каліграфічна хвилинка.

У У У У ууу ру уд ву бу уду

У труді ми всі примножим предків славу, Розбудуємо дбайливо ми свою державу.

(Ю. Загорський)

 • Як ви розумієте зміст кожного речення?

 • Пригадайте, яка частина мови називається займенником. Назвіть займенники у вірші.

 • Відшукайте у вірші дієслова. Визначте їх час, особу і число.

 • Визначте головні члени речення у другому реченні. Якою частиною мови виражений підмет?

Доберіть синоніми до слова дбайливо.
Дбайливо
— старанно, пильно, уважно, турботливо.

7.Самостійна робота. (Матеріал для самостійної роботи — заздалегідь
іписаний на дошці вірш Т. Гриненка "Коли нам весело буває".)

Коли нам весело буває? Як пташка в гаї заспіває, коли барвінком чи розмаєм себе весною заквітчаєм. Коли ми деревце пригоже посадим, гарно обкопаєм, коли ми зробим щось хороше, тоді нам весело буває. (Т. Гриненко) Випишіть дієслова майбутнього часу, визначте їх особу та число.

IV.Підсумок уроку.V.Домашнє завдання з інструктажем.

С. 60-61 — правила, вправа 114.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал