Тема. З історії становлення І розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії. Характеристика написань за цими принципами МетаСкачати 119.64 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір119.64 Kb.
Тема. З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії. Характеристика написань за цими принципами

Мета. Систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії, проаналізувати найтиповіші орфографічні помилки; розвивати орфографічну та пунктуаційну увагу; вдосконалювати навички побудови усного висловлювання на лінгвістичну тему; формувати вміння редагувати тексти, складати зв’язні висловлювання на задану тему у формі реклами; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності; формувати норми правильної літературної вимови; ознайомити із професією коректора.

Тип уроку: мовні студії (практикум)

Обладнання: орфографічний та тлумачний словники, картки.

Хід уроку

І.Мотивація навчальної діяльності.

(де в житті знадобляться знання, здобуті на уроках української мови?)

- спілкування;

- висловлювання власної думки (про прочитану книгу, переглянутий фільм...);

- написання ділових паперів (заяви, автобіографії тощо);

- грамотне оформлення письмових висловлювань.

- які професії вимагають досконалого знання української мови?

Висновок: повинні навчитись будувати висловлювання різних, формувати навички орфографічної і пунктуаційної грамотності.ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Запис у зошиті.

III. Ознайомлення з правилами роботи в групах. Вибір кольорів, мотивація.

ІV. Робота із тлумачним словником.

Визначити значення слів, скласти з ними речення:

1 гр. - «коректор»

2 гр. - «коригувати»V. Опрацювання матеріалу уроку.

1.Актуалізація опорних знань.

«Орфографія — одна з ознак літературної мови, її нерідко називають мундиром мови. Вона задовольняє практичну потребу: заміну неправильного написання правильним»(О.Шахматов).

«Правопис - це одяг писемної форми вироблюваної віками літературної мови. У всі часи він має бути зручним і ошатним»(В.Русанівський).

1.1 . Орфографія (від гр.) - історично сформована,, уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами»

1 .2. 0рфограма - це правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) написання, яке потрібно вибрати з ряду можливих.

1.3.Принципи українського правопису:

- Фонетичний: повна відповідність між звучанням і написанням (пишемо так,

як говоримо).

Н-д: шостий, пізно, чесний, материнка, яблунька, галка. Галька...

- Морфологічний: значущі частини споріднених слів (морфеми) пишуться

однаково, незважаючи на різне звучання.

Н-д: весна, степи; просьба, молотьба; зшити, зсадити; безчестя, безшовний;

намагаються, вагаєшся.  • Історичний (традиційний) — деякі написання не зумовлені ні вимовою, ні позицією звука в слові, а пишуться за традицією.

  • Н-д: літери я, ю, є, ї, щ – на позначення двох фонем; дз, дж - на позначення однієї фонеми; левада, келих, кишеня, лиман, дзвінок, щітка .

  • Смисловий: диференціація значень слів за допомогою різних написань.

  • Н-д: високе дерево - село Високе; вгору - в гору; не друг - недруг..

Основу української орфографії становлять два головні принципи - фонематичний і морфологічний. Фонематичний принцип є домінуючим в українському правописі, який завдяки цьому значно легший від російського (там переважає морфологічний принцип), але важчий від білоруського (у ньому ще послідовніше дотримуються фонетичного принципу)

1.4. 0сновні орфограми української мови:

- Велика літера у власних назвах;

- Написання слів разом, окремо, через дефіс;

- Апостроф;

- Написання ненаголошених голосних;

- Спрощення у групах приголосних;

- Подовження та подвоєння. приголосних…

1.5 Види орфограм: буквені і небуквені

Буквені:


а) вибір потрібної літери: ряска — разка (намиста) Б) наявність - відсутність літери: облич - обличчя.

Небуквені:

а) разом: вгору, мовби;

б) окремо: за те, знав би;

в) через дефіс: будь-що, віч-на-віч;

г) перенос слів: хо-джу, одно-складове;

д) апостроф: пів’яблука, В’ячеслав, миш’як.

1.6. Визначення принципів правопису та орфограм.

Небо, вода, червоний, загадка, сміються, усміхаєшся, студентський, яблуня, мрії, безсмертний, принісши, виноград, степ. Біла Церква, напам’ять, на пам’ять, проте, про те, назустріч, на зустріч.2.Практичне застосування знань на практиці.

(виконання завдань з карток) дод. 2.

2.1. Апостроф.

2.2. Неозначені займенники.

2.3. Спрощення.

2.4. Написання префіксів.

2.5. Іменники 3-ї відміни О.в.

2.6. Із розкритими ключами скласти речення, визначити автора, пояснити розділові знаки.

3.1. Робота з орфографічним словником.

«Хто швидше?»

Фестиваль, паралелі, дефіцит, детектив, реклама, медаль, герой, кишеня,

природа, експеримент, жетон, леміш.

3.2. Пояснити значення, скласти речення.

3.3 «Страшне перо не в гусака»

Усі знають і люблять цю рубрику в газетах, журналах, на телебаченні. Щоб усунути комічний ефект, у наведених фразах необхідно замінити або переставити розділові знаки.

1. Громадяни, корови, телята й інша худоба можуть випасатися тільки на

спеціально відведених місцях.

2. На зимівлю залишено отару овець, яку доглядають троє чабанів і більше

двохсот свиней.

3. В., в якого помер брат без ніякого попередження і заяви, не з’явився на

роботу.


А чи тільки професія коректора вимагає досконалого володіння українською мовою?

4. Робота у групах.

Виконати роботу коректора, записати у зошити, підкреслити слова з орфограмами. Дод. 4.4.1. Давидковецький ресторан. Оформити грамотно меню.

4.2.Магазин «Зроби сам». Перекласти українською мовою.

4.3.Косметичний салон. Відредагувати текст.

5.Скласти і «захистити» проект реклами «власного закладу», використовуючи лексичний матеріал із попередніх вправ.VІ. Підведення підсумків уроку.

1. Підведення вчителем підсумків змагань.

2. Оцінки кожному учневі виставляє керівник групи.

VII. Домашнє завдання:

Високий рівень : скласти казку про орфограми

Достатній рівень: скласти по дві картки: з пропущеними орфограмами, з пропущеними розділовими знаками.

Середній рівень: скласти план до теми, використавши матеріали уроку та параграф підручникаДод. 2.1.

Апостроф.

1. Прокоментуйте правила вживання апострофа. (Складіть опорну таблицю на правила вживання апострофа)

2. Правильно запишіть запропоновані слова, згрупувавши їх у дві колонки: з апострофом, без апострофа.

Арф.. .яр, ет.. .юд, при..їжджати, різьб.. .яр, над.. .яр.. .я, екстер.. .єр, осв.. .ятити, серм.. .яга, ум.. .ятість, вод.. .яник, ал.. .юміній, лл.. .ється, л..юстра,

м.. .язи, нав.. .язати, явл…яти.

3. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитайте ключ вправи.

(…а не сумне провалля…)

4. Запишіть ключ на аркуші, вивішайте на дошці.

5. Запишіть речення із художньої літератури на опрацьовану орфограму.

Поясніть написання слів та розділових знаків.

Н-д: Восени розумнішою стає людина і ще м’якшим — трави прим’ятої шовк.

(М.Рильський).

6. Складіть власне речення із словами на дану орфограму. Поясніть написання і розділові знаки.

Дод. 2.2.

Неозначені займенники»

1. Правило. Коли неозначені займенники пишуться разом, через дефіс, окремо?

2. Правильно запишіть неозначені займенники, згрупувавши їх у три колонки:

через дефіс, разом, окремо.

Будь / у / кого, яке / небудь, що / небудь, на де / якому, при будь / якому,

аби / скільки, у якій / небудь, який / небудь, на хтозна / якому.

3. Підкресліть у кожному слові 4-ту від початку букву - прочитайте ключ

вправи. (…не бійтесь…)

4. Запишіть ключ на аркуші, вивішайте на дошці.

5. Запишіть речення із художньої літератури на опрацьовану орфограму.

Поясніть написання слів та розділових знаків.

Н-д: Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні

на якій планеті (О.Довженко). Маю серце широкеє - ні з ким поділити! (Т.Шевченко).

6.Складіть власне речення із словами на вивчену орфограму. Поясніть написання і розділові знаки.Дод. 2.3.

Спрощення.

1. Правило. Коли відбувається і коли не відбувається спрощення.

2. Правильно запишіть запропоновані слова, згрупувавши їх у дві колонки:

Відбувається, не відбувається

На ус…ному, на скатер…ці, на кіс...лявому, в улес...ливого, на облас...ній,

осві...чений, ус...ний, очис...ний.

3. Підкресліть у кожному слові 3-тю від початку букву — прочитайте ключ до вправи (…у словник…)

4. Запишіть ключ на аркуші, вивішайте на дошці.

5. Запишіть речення із художньої літератури на опрацьовану орфограму.

Поясніть написання слів і розділових знаків.

Н-д: Радісна праця - ознака творчості (Ю. Яновський)

6. Складіть власне речення із словами на вивчену орфограму. Поясніть написання і розділові знаки.Дод. 2.4.

Написання префіксів.

1. Правило. Коли пишуться прі-, пре-, при-, з-, с-?

2. Правильно запишіть слова, згрупувавши їх у пять колонок:

прі-, пре-, при-, с-, з-.

(с/з)жатися, у (с/з)сипаній, пр... гвинтити, (з/с)ходити, (с/з)кладати, пр...леглий,

пр,. .звище, пр.. .активний, пр.. .яр я.

3. Підкресліть у кожному слові 4-ту від початку букву - прочитайте ключ вправи (…заглядати…)

4. Запишіть ключ на аркуші, розмістіть на дошці.

5. Запишіть речення з художньої літератури на опрацьовану орфограму.

Поясніть написання слів та розділових знаків.

Н-д: Я п’ю тебе, сонце, твій теплий цілющий напій (М.Коцюбинський).

6. Складіть власне речення із словами на вивчену орфограму. Поясніть написання та розділові знаки.Дод. 2.5.

Іменники 3-ї відміни О.в.

1.Правило. Які іменники відносяться до 3-ї відміни? Що може відбуватися в іменниках 3-ї відміни в О.в?

2.Правильно запишіть запропоновані слова, згрупувавши їх у три колонки:

Подвоєння, немає подвоєння, апостроф.

Верф.. ,ю, міц.. .ю, з безліч.. .ю, доповід.. ю, пишніст.. .ю, ненавист.. .ю,

мит.. .ю, з дикіст.. .ю, войовничіст.. .ю, наявніст.. .ю.

3. Підкресліть у кожному слові 3-тю від початку букву - прочитайте ключ вправи (…це пишний яр…)

4. Запишіть ключ на аркуші, розмістіть на дошці.

5.Запишіть речення із художньої літератури на опрацьовану орфограму. Поясніть написання слів та розділових знаків.

Н-д: Людина, не позначена любов’ю, не може звести серце для добра

(В. Коротич). Ми працю любимо, повиту творчістю ясною.

6. Складіть власне речення із словами на вивчену орфограму. Поясніть написання та розділові знаки.Дод. 2.6.

Конструктор.

1. Із розкритими ключами вправ складіть речення. Визначте автора.

2. Запишіть у власні зошити та продиктуйте всьому класу.

3. Поясніть розділові знаки та орфограми.Додаток 4.1

«Давидковецький ресторан»

Оформити грамотно меню, записати у зошити, підкреслити слова з орфограмами, пояснити орфограми

1. Бул .. .он курячий з ф.. .кадельками.

2. Каша гр...ча...а.

3. Риба смаж... на.

4. Вареники з сиром, мащ.. .ні см.. .таною

5. Шампін.. .они в яєчно.. .масляному соусі.

6. Компот груш... во...алич... вий.

7. П...ріжки з п...ч...нкою.

Скласти і показати проект реклами «власного закладу», використовуючи лексичний матеріал попередньої вправи.Додаток 4.2.

Магазин «Зроби сам»

Перекласти українською мовою, записати у зошити, підкреслити слова з орфограмами, пояснити орфограми.

Отвертка

Долото


Провода

Предохранитель Плоскогубцы

Бревно

Веревка


Тиски

Стремянка

Винт

Цепь


Топор

Перочинный ножик Зажигалка.

Скласти і захистити проект реклами «власного закладу», використовуючи лексичний матеріал попередньої вправи.

Додаток 4.3

Косметичний салон.

Відредагувати текст, записати у зошити, підкреслити слова з орфограмами.

Пояснити орфограми.

Даний шампунь розроблений спеціально для покрашеного волосся. Нова формула по догляданню за волоссям з колоріном стабілізує красящі пігменти, значно продовжує стійкість і блиск краски. До даного шампуня рекомендується ополоскуватель, який облегшує розчісування волосся.

Скласти і захистити проект реклами «власного закладу», використовуючи лексичний матеріал попередньої вправи.

Громадяни, корови, телята й інша худоба можуть випасатися тільки на спеціально відведених місцях.

На зимівлю залишено отару овець, яку доглядають троє чабанів і більше двохсот свиней.

Комісія встановила, що продуктовий магазин уражений гризунами з дуже малим асортиментом.

(Громадяни! Корови, телята й інша худоба можуть випасатися тільки на спеціально відведених місцях.

На зимівлю залишено отару овець, яку доглядають троє чабанів, і більше двохсот свиней.

Комісія встановила, що продуктовий магазин, уражений гризунами,

з дуже малим асортиментом.

У майбутньому ми повинні жити в чистих і комфортних містах і їздити на безпечному транспорті. Люди повинні зробити все, щоб зберегти природу, а крім того самим їсти здорову їжу і дихати свіжим повітрям, працювати в нормальних умовах. Все це зробить нас більш здоровими і допоможе уникнути хвороб.

А крім того, я сподіваюся, що люди у світі майбутнього стануть щасливішими. У них буде більше вільного часу, так що вони зможуть займатися тим, що люблять.Що стосується мене, то я розумію, що ніхто поодинці не може зробити кращим світ. Тому кожен повинен попрацювати над самим собою, розвинути в собі потрібні якості. Вивчитися, отримати професію, розширити свій кругозір. А для того, щоб бути щасливим, людині потрібні не тільки космічні технології, а тепло і дружба близьких друзів. Якщо всі ми будемо добрими один до одного, то наш світ стане краще прямо зараз.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал