Тема роботи особливості навчання дітейСкачати 216.28 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір216.28 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти, науки та молоді

Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський професійний ліцей торгівлі

та ресторанного сервісу

ТЕМА РОБОТИ


Особливості навчання дітей

з особливими потребами в ПТНЗ

Заступник директора МПЛТРС

з навчально-виробничої роботи

Мокрицька Софія Іванівна


Миколаїв

2014


Зміст

І. Вступ
ІІ. Теоретична частина

ІІ.1. Мета роботи з учнями, які мають вади слуху

ІІ.2. Переваги спільного навчання

ІІ.3. Заходи навчання
ІІІ. Методична частина

ІІІ.1. Особливості навчання дітей з вадами слуху

ІІІ.2. Використання на уроках ігрових моментів

ІІІ.3. Робота з Інтернетом

ІІІ.4. Тести успішності

ІІІ.5. Само презентація дітей з вадами слуху

ІІІ.6. Виробниче навчання

ІІІ.7. Методична розробка лабораторно практичних робіт


ІV. Висновки
Список використаної літератури

АНОТАЦІЯ
В даній роботі розглянуті особливості навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями молоді, з вадами слуху. Надання можливостей для рівної участі людей з інвалідністю у загальній системі збудування освіти. В роботі описується створення сприятливих психологічних умов у Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу (далі – МПЛТРС) для набуття професійних навичок та умінь входження в соціальне середовище.

Наводяться заходи, що затверджують рівний доступ до навчання, тобто мінімізують проблеми учнів з вадами слуху в навчанні.
ВСТУП

Інклюзивна освіта, як один із підходів до освіти, орієнтований на розвиток, має на меті задоволення освітніх потреб усіх дітей, молоді і дорослих із наданням особливої уваги тим із них, хто є виключеним з освітнього процесу. Принцип інклюзивної освіти був затверджений на Саламанській всесвітній конференції з питань освіти для осіб з особливими потребами. Інклюзивна освіта передбачає, що «…навчальні заклади повинні приймати усіх дітей, незважаючи на їх фізичну, інтелектуальну, соціальну, емоційну, мовну чи іншу особливість. До них належать діти з розумовими та фізичними вадами.»

В основі інклюзивної освіти лежить право людини на освіту, право дитини не піддаватись дискримінації. Логічним наслідком цього є те, що всі діти мають право здобувати освіти в такій формі, що не піддає їх дискримінації на основі розумових чи фізичних особливостей, етнічної належності, віросповідань, мови, здібностей тощо.

Крім того існують досить важливі гуманістичні, економічні, соціальні і політичні причини для здійснення політики орієнтованої на інклюзивну освіту, вона існує також засобом для забезпечення розвитку особистості та встановлення відносин між окремими особами, групами людей і країнами.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» «держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів» (ст. 26). Однією з таких можливостей є рівний доступ до якісної освіти, головна мета якої – створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості.

На виконання Указів Президента України від 01.06.02 № 900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»; від 27.12.05 № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів»; від 18.12.07 № 1228/2007 «про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями» Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу проводить відповідну роботу щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів з інвалідністю.

З 2002 року в ліцеї проходе навчання дітей з вадами слуху з професії кондитер.

Професійне навчання для інвалідів – це підвищення їхнього соціального статусу та можливості підвищення рівня доходів, розвиток навичок та вміння працювати. Для суспільства професійне навчання інвалідів – це зниження напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв’язання соціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного навчання інвалідів – інтеграція їх у суспільство.

Професійне навчання є одним із заходів професійної реабілітації. Питання навчання осіб з порушенням слуху пов’язані із сучасним розумінням особистісного розвитку дітей цієї категорії, з новим ставленням суспільства до таких дітей стосовно їхніх прав.

В ліцеї за сприянням обласного відділу Українського товариства нечуючих, обласної держаної адміністрації з 2002 року створені спеціальні групи для дітей з вадами слуху, які навчаються професії кондитер. За 10 року в ліцеї здобули професію кондитер 90 учнів з вадами слуху.

Як наслідок нового підходу до трактування процесу реабілітації людей з вадами здоров'я, з огляду на соціальну модель інвалідності, ми маємо тенденцію до такої моделі здобуття освіти з інвалідністю, коли вона навчається не у спеціальному закритому закладі, а включена в навчальний процес у звичайному освітньому закладі.

Це відповідає ідеям інтегрованої, або, як прийнято називати в світовій науковій літературі, інклюзивної освіти. Для навчання дитини або дорослого з вадами здоров'я в інклюзивному навчальному закладі ми створюємо відповідні умови та соціальний, психологічний і педагогічний супровід.

Необхідно долати стереотипи у розуміння проблем навчання й виховання дитини з порушенням слуху, враховувати труднощі соціальної, психологічної адаптації нечуючих; акцентувати увагу на ураженій слуховій функції. Провідною ідеєю сучасної освіти є орієнтація на ефективне використання всіх засобів навчання, здатних здійснювати ефективний вплив на цілеспрямований розвиток психічних процесів, що забезпечують опанування нечуючою дитиною необхідної суми знань, умінь та навичок в умовах начально-виховного процесу.
ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ІІ.1. мета роботи з учнями, які мають вади слуху

Метою роботи з учнями вадами слуху в МПЛТРС створення сприятливих психологічних умов для набуття професійних навичок і умінь, входження в соціальне середовище, адаптація, соціалізація, надання професії, працевлаштування. В результаті різнобічного обговорення теоретичного і практичного аспектів проблеми використання жестової мови як засобу навчання нечуючих учнів педагогічним колективом були визначені основні задачі: • адаптація

 • соціалізація

 • надання професії

 • працевлаштування

 • сприяння поширенню в педагогічній практиці жестової мови, як засобу навчання

 • введення посади сурдоперекладача у штатний розпис навчального закладу.

Основою набуття професійно-технічної освіти є державні освітні стандарти обов’язкові для всіх учнів незалежно від стану здоров'я. Тільки при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони, як професіонали, можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

ІІ.2. Переваги спільного навчання

Навчання в ліцеї передбачає спільне навчання учнів, які мають функціональні обмеження, з іншими учнями. Така форма навчання визначає за людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує політики рівних можливостей.


Переваги спільного навчанняКатегорія

Зміст перевагДля дітей з особливими потребами

 • Виникає прагнення наслідувати здорових дітей, досягти кращих результатів у навчанні, творчості;

 • Бажання нічим не вирізнятися;

 • Формуються демократичні настанови щодо ціннісного ставлення до кожної людини;

 • Руйнуються комплекси, виникає вільне спілкування, набуває досвід подолання труднощів;

 • Посилюється інтерес до життя, з’являється додаткова мотивація до навчання

 • З’являється можливість розвиватись на рівні зі здоровими дітьми, формуються звички до життя в колективі, зникає відчуття самотності в житті;

 • Створюються додаткові можливості розвитку, формується відчуття причетності до життя суспільства та почуття ідентичності («Я такий, як інші»);

 • Відбувається процес самоствердження як повноцінної людини, компенсації своєї недуги, подолання комплексу неповноцінності, розвиток комунікабельності;

 • З’являється можливість почуватися не ізольованим , а повноцінним, здоровим і щасливим;

 • Відбувається підготовка до умов реального життя;

 • Створюється більше можливостей брати участь у різних видах діяльності;

 • Підвищується позитивна самооцінка;

 • Урізноманітнюється спілкування;

 • Виникає додаткове спонуканняДля інших дітей

 • Виховуються моральні почуття до інших: повага, співчуття, доброзичливість, прихильність, симпатія; уміння знаходити підходи в спілкуванні з іншими;

 • Формується розуміння того, що всі люди різні, але всі рівні незважаючи на фізичні та психічні вади;

 • З’являється відчуття відповідальності за себе та інших, розуміння того, що є люди, які потребують допомоги, співпереживання, співчуття;

 • Набувається досвід взаємодії з іншими в процесі спільних ігор, праці, спілкування;

 • З’являється можливість набуття досвіду моральної поведінки: допомоги, опікування;

 • Виховується здатність цікавитися не лише собою, а й перейматися інтересами інших, брати їх до уваги, розуміти їх проблемиДля педагогів

 • Створюються умови для постійного професійного вдосконалення (педагоги вчаться на практиці індивідуальний підхід, складати індивідуалізовані навчальні програми, опробовувати різноманітні методи навчання і виховання, ураховувати особливості стилів навчання, здійснювати різнорівневе оцінювання знань дітей;

 • Розробляти завдання різного ступеня складності тощо; з’являються сприятливі умови для виховання всіх дітей (завжди є можливість створити ситуації, де діти можуть виявити увагу, терпіння, співпереживання);

 • Опанування мистецтва побудови гармонійних взаємин з дітьми: не принизити жалістю, не дозволити образити, «не зіпсувати» підвищеною увагоюДля батьків дітей з особливими потребами

 • З’являються можливості кращого розуміння своєї дитини, її соціальної суті;

 • Починає руйнуватися комплекс неповноцінності, пов'язаний із народженням і вихованням хворої дитини;

 • З’являється відчуття рівноваги, усвідомлення, що суспільство прийняло тебе; задоволення від того, що дитина живе повноцінним життям, доглянута та перебуває серед доброзичливих людей;

 • Формується відчуття власної причетності до процесу виховання та навчання завдяки участі в складанні індивідуалізованих навчальних планів, підборі завдань для дитини;

 • З'являється можливість працювати, реалізовувати себе поза родиною (в улюбленій справі);

 • Створюються можливості для взаємодії з іншими родинами і, зокрема, із сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами;

 • Поступово з'являється впевненість у завтрашньому дні (де навчатися, що робити далі), надія на повноцінне дитинство;

 • Мають змогу постійно отримувати інформацію про сильні та слабкі сторони своєї дитини та як навчати її вдома;

 • Переконуються, що навчальне середовище є безпечним для їхньої дитиниДля батьків інших дітей

 • Створюються сприятливі умови, коли можна виявити свою моральну сутність (допомогти, підтримати);

 • Складаються сприятливі умоли для виховання у своїх дітей практичних умінь виявляти співчуття, милосердя, доброзичливість;

 • Починає руйнуватися егоцентричне ставлення до світу: з'являється розуміння проблем інших, формується ціннісне ставлення дожиття, підвищується соціальна чутливість;

 • Починають більше розуміти сім’ї, де є діти з особливими освітніми потребами

ІІ.3. заходи навчання в групах дітей з вадами слуху

В ліцеї організована система заходів навчання в групах дітей з вадами слуху, яка компенсує функціональні обмеження, що впливає впливають на якість навчання учнів з інвалідністю і надає необхідну підтримку.

Заходи забезпечують рівний доступ до навчання. Ліцей пропонує таким учням ряд послуг, якими вони можуть користуватися самостійно або з чиєюсь допомогою, щоб бути успішними в навчанні.

При впровадженні системи заходів навчання учнів з особливими потребами в ліцеї враховуються психологічні особливості, потреби у компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію учнів в ліцеї, потреби у фізичній реабілітації та багато інших.

Навчання учнів з вадами слуху здійснюється за такими напрямками:


 • технічний

 • педагогічний

 • психологічний

 • фізкультурно-спортивний

 • соціальний

 • професійна адаптація

 • реабілітація

Система заходів розпочинається з моменту звернення людини з особливими потребами до ліцею і охоплює процеси підготовки до вступу та навчання в ліцеї і передбачає підтримку зв’язків з випускниками. Усі перелічені складові системи заходів вступають в дію поступово і можуть доповнювати одна одну.

Найпершою запорукою успішного навчання учнів з інвалідністю є спеціалізований технічний супровід навчання, метою якого є забезпечення таких учнів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження учнів і забезпечити принцип доступності до якісної професійної освіти всім учням незалежно від виду нозології та ступеня важкості захворювання. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний супровід учнів з особливими потребами з метою допомоги людині з інвалідністю у розв’язанні індивідуальних проблем опанування навчальних дисциплін.

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу учням з інвалідністю у максимально сприйнятливій для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. Цей блок повністю залежить від підготовленості викладачів до роботи в інтегрованій групі та від їхньої педагогічної майстерності.

Викладачі, які працюють в групах учнів з вадами слуху мають вищу категорію. Постійно працюють розробкою навчально-методичних матеріалів для дітей з вадами слуху. Вивчають і використовують в роботі мову жестів.

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних особливостей кожного учня, зміцнення ті збереження його психологічного здоров'я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. Супровід здійснюється управлінням соціальної адаптації та реабілітації, службою психологічної допомоги та залученими фахівцями.

З перших днів навчання в ліцеї з дітьми які мають вади слуху індивідуально працює практичний психолог Телешова І.В. Вона проводить психолого-педагогічну діагностику з учнями з метою їх соціально-середовищної та соціально-побутової адаптації, вивчає їх пізнавальні, комунікативні, психологічні, фізичні та художньо-естетичні інтереси.

Соціальний супровід навчання включає заходи, спрямовані на забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції інвалідів, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється управлінням виховної роботи, соціальної адаптації та реабілітації, волонтерами соціальної служби та залученими фахівцями.

Приємно спостерігати, як наші учні вміють відпочивають у вільний час – майже всі долучені в гуртки художньої самодіяльності, естрадні. Серед учнів зірки клоунади, переможці конкурсів з народного мистецтва (вишивання, кравців).

Звичайні учні з захопленням сприймають виступи учнів з вадами слуху на святкових концертах, лінійках, де вони танцюють, співають в жестовому виконанні, використовують пантоміму.

Фізкультурно-спортивний супровід заохочує до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участь у змаганнях різного рівня, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану і підвищення їх інтелектуальної працездатності. Супровід здійснюється викладачами фізичного виховання.

Учні з вадами слуху активні учасники фізичних змагань з шашок, шах, тенісу, волейболу, баскетболу, плавання. Так учні Тарасенко Ірина, Павленко Юлія, Смирнова Ірина захищали честь Миколаївської області в пара республіканських змаганнях з плавання. На обласних змаганнях займали призові місця: з настільного тенісу – Іванова Аліна, з легкої атлетики – Тітаренко Олег, з шахів та плавання – Хвасцова Настя. З перших днів навчання Банзалов Дмитро та Сінаєвський Михайло з успіхом виступали у змаганнях з баскетболу, Гармидер Марина – теніс.

Професійна адаптація та реабілітація учнів з особливими потребами здійснюється шляхом надання їм робочої спеціальності в межах фахової підготовки, залученням до роботи у гуртках, проходження виробничої практики, надання таким учням допомоги у працевлаштуванні. Учні приймають активну участь у виготовленні муляжів кондитерських виробів, вони дуже творчі особистості, гарно малюють. Цей супровід здійснює відділ практики та працевлаштування, відділ виховної роботи.

Випускники ліцею працюють на підприємствах нашого міста: кондитерський цех ООО «Пишка», Хлібзавод № 1, кондитерських цех «Ласунка», кондитерський цех будинку торгівлі «Південний Буг».

Супровід навчання охоплює процеси підготовки до вступу, процедуру вступу, подальшого навчання у ВНЗ, а також передбачає підтримку зв’язків з випускниками та моніторинг їхнього працевлаштування і потреб у подальшому навчанні.

Забезпечення супроводу навчання учнів з інвалідністю дозволяє їм діяти на рівні з іншими учнями і не є перевагою по відношенню до інших.

Інтеграція дітей з особливими потребами в колективі однолітків має низку переваг: сприяє розвитку самостійності, впевненості, сміливості тощо. Вони стають повноцінними членами суспільства, адаптуються до нього.


ІІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

ІІІ.1. Особливості навчання дітей з вадами слуху.

Втрата слуху або глухота не впливає на інтелектуальні можливості людини або на її здатність навчатись. Проте, дитина зі зниженим слухом потребує спеціальних навчальних послуг, щоб отримати адекватне навчання.

В ліцеї велику увагу приділяють розвитку мовлення і слуху учнів, формулюванню правильної вимови звуків, навичкам комунікації за допомогою фахівця. На уроках використовуються послуги перекладача для тих учнів, які використовують мову жестів. Багато викладачів ліцею, опанували мову жестів і спілкуються з учнями без перекладача.

Сурдоперекладач Кривицька В.А., яка працює в ліцеї з перших днів навчання дітей з вадами слуху зрозуміла дуже важливу річ – щоб краще спілкуватися зі своїми учнями, розуміти серцем їх проблеми, на мові жестів вчити їх кондитерському мистецтву, посилити інтерес до професії своїм прикладом необхідно бути кваліфікованим спеціалістом в кондитерському виробництві. Тому в 2007 році вона закінчила комерційний технікум м. Миколаєва, отримала диплом за спеціальністю інженер-технолог громадського харчування, пройшла стажування в кондитерському цеху м. Миколаєва. Зараз Кривицька В.А. працює майстром виробничого навчання і сурдоперекладачем.

Групи учнів з вадами слуху складаються з 8 – 10 осіб, таким чином викладач має можливість приділити увагу кожному учню. Тривалість уроку 35 хвилин. Прийоми навчання: демонстрація, ілюстрація, пояснення, розповідь, бесіда, вправа, рішення задач, завдання навчального матеріалу, письмові роботи, повторення. Теоретичний матеріал подається у вигляді конкретного тексту, який супроводжується докладними ілюстраціями – невеликі за часом вивчення дози навчального матеріалу (до 10 хвилин), ув’язані з особливостями сприймання та запам’ятовування інформації, які обмежені за швидкістю.

Учням необхідно кілька разів повторити процеси приготування обов’язково з використанням натуральної сировини, напівфабрикатів і магнітно-фрагментарних схем. Після пояснення кожен учень самостійно складає схему приготування напівфабрикатів.ІІІ.2. Використання на уроках ігрових моментів

Кожний урок, який проводить учитель індивідуально, повинен мати корекційний характер. Починати урок з психологічної підготовки учня до роботи. Під час проведення занять з учнями-інвалідами на уроках необхідно використовувати наочність, роздатковий матеріал, включати в урок ігрові моменти. Застосування гри та ігрових моментів створює на уроках бадьорий робочий настрій, сприяє подоланню труднощів, які виникають у них під час уроку. Велике значення мають дидактичні ігри з пізнавальної точки зору. У процесі розв’язання різноманітних завдань в учнів розвиваються такі процеси мислення, як порівняння, аналіз, синтез.

Під час дидактичних ігор учні систематизують й закріплюють свої знання про різні ознаки предметів, встановлюють зв’язки між ними, просторові, часові та інші співвідношення. Учні застосовують загальні поняття, збагачують словниковий запас. Дидактичні ігри допомагають розвинути увагу, зосередженість, волю дітей, чесність, правдивість. Для ігри на уроці слід відводити не багато часу, не більше 4 – 5 хвилин, щоб, вона не втомлювала учнів. Використовуються ігри і як засіб психологічної підготовки учнів до уроку, і як засіб відпочинку після напруженої праці. Тобто гра сприяє доцільності організації навчальної діяльності учнів.
ІІІ.3. Робота з Інтернетом

Учням видаються завдання для самостійної роботи з інвентарем. Це дає змогу отримувати цікаві знання з Інтернету і ділитися з ними з іншими учнями та вчителями. Учні збирають інформацію, систематизують її. Потім на уроці проходе обговорення, підготовка, редагування результатів діяльності у вигляді статті, реферату, доповіді, мультимедійної презентації, відео тощо.

При оцінці проектної діяльності учня необхідно розуміти, що найбільш значущою оцінкою є громадське визнання його успішності, тому що навчальне проектування з погляду учня – це можливість максимального розкриття свого творчого потенціалу, це діяльність, яка дозволяє проявити себе індивідуально або в групі, випробувати свої сили, реалізувати свої знання, принести користь, продемонструвати публічно досягнутий результат. Тому позитивної оцінки гідний будь-який рівень досягнутих результатів.

На уроках теоретичного навчання використовуємо відео супроводження для учнів з вадами слуху, та плани-конспекти розроблені для цієї категорії учнів.

Плани-конспекти містять текстову лекційної частини і на екрані учні бачать різні анімації, відеофільми, тестування і практичні роботи.

ІІІ.4. Тести успішності

Після вивчення тем викладачі використовують різні форми тематичного опитування. Для дітей з вадами слуху викладачі використовують тести успішності призначаються для відносно об’єктивного установлення рівня знань і вмінь учня у поєднанні з визначеною системою оцінювання якості їх засвоєння. Як правило,для оцінювання навчальних досягнень учнів на рівні модульних елементів використовуються тести (на упізнання, на різноманітність, на класифікацію). Можливі відповіді на завдання тестів на упізнавання: «так» або «ні». Простота завдань і швидкість відповіді на них поєднується з великою ймовірністю угадування правильної відповіді (50%). Наявність у тесті на розрізнення варіантів відповідей для вибору, кількість яких більше двох, зменшує ймовірність угадування при збільшенні кількості варіантів (альтернатів). Завдання тесту на класифікацію – зіставлення взаємно відповідних елементів.

Також використовуються тести-підстановки, конструктивні тести, тестові типові задачі (алгоритмічні). Якщо перший різновид тестів вимагає від учня доповнити висловлювання, подане у певній формі (вербальний, символічний, графічний тощо), другий – відтворення інформації по пам'яті без натяків і підказувань, то третій вимагає від учня відтворювання відомого правила дії та використання його для одержання шуканого результату.

ІІІ.5. Само презентація дітей з вадами слуху

Однією з умов підготовки учнів з вадами слуху є надання їм соціально-психологічної підтримки. Одним із напрямків психолого-педагогічного супроводження учнів з вадами слуху є формування у них свідомої та активної само презентації. Для учнів була розроблена анкета самооцінки рівня професійних знань, умінь та навичок, необхідних для виробничої діяльності. В ліцеї навчальна програма для учнів з вадами слуху складена на основі державних стандартів професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Анкета являє собою перелік критеріїв кваліфікаційної атестації випускників. Критерії розділені на дві групи: «знаю» і «вмію», і відповідає класифікації 4 розряду за професією «кондитер».

Основне призначення анкети – це діагностування самооцінки стосовно знань та вмінь нечуючих учнів критеріям кваліфікації відповідно до розряду.

Перед анкетуванням учням пояснюють що ця анкета буде корисна в першу чергу для самого учня, тому йому необхідно оцінювати себе об’єктивно. Анкетування проводиться на другому році навчання, коли навчальна програма професійно-теоретичної підготовки з професії «кондитер» було виконано.

Також в кінці кожного уроку теоретичного та виробничого навчання з учнями проводиться де брифінг. – Видається кожному учню анкета в якій їм необхідно закінчити речення, ці відповіді допоможуть викладачам та майстрам виробничого навчання краще підготуватись до роботи, зробити навчання більш корисним.ІІІ.6. Виробниче навчання

З метою свідомого і активного засвоєння учнями знать. Навичок і умінь викладачі постійно підтримують зв’язок з майстром виробничого навчання. Вищою формою свідомості і активності учнів є їх творча активність, яка проявляється при оволодінні теоретичним матеріалом, виконанні завдань і творчих робіт в майстерні, що створюють виробничі умови.

Багато уваги в ліцеї приділяється закріпленню теоретичного матеріалу, на виробничому навчання та виробничій практиці. Учні відпрацьовують теми в кондитерському цеху при ліцеї (додаток 9).

Кондитерський цех оснащений всім необхідним обладнанням, інвентарем та посудом за стандартами. Учні відпрацьовують теми за програмою, а також випускають кондитерські вироби, які потім учні з груп продавців реалізують в учбовому магазині «Марійка» при ліцеї.


Лабораторно-практична робота № 5

Тема: приготування бісквітного напівфабрикату.

Інвентар та посуд:

 • каструлі чи миска;

 • ручна збивалка;

 • колір;

 • кондитерський лист;

 • ніж;

 • сито, ложка.


Послідовність роботи:


 • вимити руки, посуд;

 • кондитерські листи вистелити папером;

 • зважити сировину згідно рецептури;

 • просіяти борошно;

 • яйця з цукром змішати;

 • збити до однорідної маси (на поверхні залишається слід);

 • додати есенцію;

 • поступово всипати суміш борошна з крохмалем;

 • замісити обережно протягом 15-20 сек.;

 • викласти тісто на листи;

 • випікати при температурі 200-2200С, 10 хв.

 • визначити готовність;

 • охолодити;

 • відокремити від паперу;

 • прибрати робоче місце.


Вимоги від якості:
Форма кругла, квадратна або прямокутна, поверхня без тріщин світло-коричневого кольору, консистенція пориста, пишна, еластична, світло-жовтого кольору, смак солодкий.

Рецептура

Збірник рецептур кондитерських виробів з борошна 1985 р. 1. Бісквіт (основний) – (1).

Сировина

Всього

Борошно в/г

70

Крохмаль

17,3

Цукор

86,8

Яйця

147,8

Есенція

1

Вихід:

250

План-конспект
Тема уроку: Приготування бісквітного напівфабрикату.
План уроку: 1. Характеристика тіста.

 1. Технологія приготування бісквітного тіста

 2. Формування та випікання

 3. Вимоги до якості

 4. Можливі дефекти та причини їх виникнення

 5. Асортимент виробів з бісквітного тіста
 1. Спосіб розпушування – механічний (шляхом збивання).

Борошно використовують зі слабкою клейковиною (щоб знизити вміст клейковини необхідно від 10% до 40% борошна замінити крохмалем).

Склад сировини

Бісквіт основний

Бісквіт «новий»

Бісквіт для рулету

Бісквіт з наповнювачами

Борошно

281

362

370

298

Крохмаль

69

15
25

Яйця

579

377

616

612

Цукор
376

370

367

Есенція

3,4

3,8

2
Вода
120Какао-порошок (горіх, мак, шоколад)


61

вихід

1000

1000

1000

1000
 1. Приготування Бісквіту основного з підігрівом
 • яйця з цукром підігрівають на водяній бані помішуючи до t0 450С;

 • суміш збивають до збільшення об’єму у 2,5 – 3 рази (залишається слід);

 • додають есенцію;

 • всипають поступово борошно перемішене з крохмалем і просіяне;

 • замішують тісто швидко але обережно 15 – 30 сек.

Приготування Бісквіту холодним способом.

Тісто готується так само, як бісквіт основний, тільки без підігріву.

Цей спосіб використовується для приготування бісквіту для рулету
 1. Для приготування тортів та тістечок тістом заповнюють форми застелені папером на 2/3 висоти.

Для рулету тісто розмазують завдовжки 5-7 мм

Випікають:
Бісквіт

Товщина

мм

Температура

С0

Час

Хв..

Протівні

Райфи


Рулет

30 – 40

30 – 40


7 – 10

195 – 200

205 – 225

200 – 220


50 – 55

40 – 45


10

В перші 10 хвилин випікання забороняється відкривати піч, переставляти листи – тісто осяде.

Після випікання бісквітний напівфабрикат необхідно витримати не знімаючи паперу від 4 до 10 год. 1. Бісквітний напівфабрикат жовтого кольору, м’який, сухий, з рівними порами.Можливі дефекти

Причини виникнення

Бісквітне тісто осіло при замішуванні
Бісквітне тісто осіло під час випікання
Бісквітний напівфабрикат мало пористий, щільний, невеликого об’єму 1. Асортимент: рулети, печиво, пироги, тістечка, торт


ВИСНОВОК
Професійна освіта насамперед повинна забезпечити готовність людини з об’єктивно зменшеними функціональними можливостями внаслідок вад психофізичного розвитку до максимального (з урахуванням суб’єктивних можливостей) повноцінного виконання своїх різноманітних соціальних ролей і функцій, готовності до саморозвитку, самоствердження, до щасливого життя серед людей. І кожен педагог професійно-технічного закладу повинен зробити все можливе, щоб людина з особливими потребами оволоділа професією, щоб вона зайняла місце у нашому суспільстві, адже саме від системи освіти залежить можливість соціальної адаптації таких людей.

На жаль, реальність сьогодення в Україні така, що інвалідів вважають неповноцінними членами суспільства, і саме в наших силах це змінити, використовуючи нові методики, нові підходи, застосовуючи телекомунікаційні технології. Даний проект ілюструє тільки маленьку частину того педагогічного підходу, який зможе, я впевнена, змінити ставлення до людей з особливими потребами.Список використаної літератури:


 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти. – К., 2010

 2. Іванова Є.М. Основи психологічного вивчення професійної діяльності. – М., 1987.

 3. Єжова Т.В. Особливості професійного навчання молоді з вадами слуху // Професійно-технічна освіта. – 2003. – № 3. – С. 25 – 27.

 4. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності // Наука і освіта. – № 3. – 2004.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал