Тема Політична влада Мета заняття: з’ясувати поняття «влада», «політична влада»Скачати 36.01 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір36.01 Kb.
Тема

Політична влада
Мета заняття: з’ясувати поняття «влада», «політична влада», «державна влада». Проаналізувати основні підходи до визначення феномену влади. Визначити методи здійснення влади, форми влади, функції та ресурси влади.
Основні поняття: політична влада, державна влада, ресурси та джерела влади, суб’єкт та об’єкт влади, політичний вплив, політичне панування, політичний авторитет, політична діяльність, політичний інтерес, легітимність та легальність влади.
План

 1. Влада як суспільне явище. Поняття, сутність і види влади.

 2. Політична влада: зміст, структура, функції ресурси. Механізм здійснення політичної влади.

 3. Ефективність та легітимність політичної влади.

 4. Політична влада в Україні: риси та особливості.


Теми рефератів:

 1. Співвідношення влади та моралі.

 2. Сучасні механізми стримання та противаг проти порушення принципу розподілу повноважень гілок влади та процес їх втілення в Україні.

 3. Проблеми відчуження людини від влади і політики та шляхи його подолання.

 4. Політичне двовладдя і багатовладдя, їх суть та негативні наслідки.

 5. Політична, державна і громадська влада у сучасному суспільстві: загальне і особливе.

 6. Насильство як атрибут влади в умовах тоталітарного політичного режиму.


Завдання на перевірку знань:

 1. Коли виникає політична влада?

 2. Проаналізуйте основні концепції походження політичної влади.

 3. Як співвідносяться поняття «політична влада» і «державна влада»?

 4. Якою є структура політичної влади?

 5. За якими ознаками можна класифікувати політичну владу?

 6. Які особливості політичної влади в Україні?

 7. Що означає неподільність політичної влади?

 8. Чи може політична влада бути нелегітимною?

 9. Чи можливе існування суспільства без влади?

Методичні рекомендації:

Влада є одним з фундаментальних начал суспільства та політики. Вона існує всюди, де є стійкі об’єднання громадян: в сім’ї, колективах, різноманітних установах та інститутах, в державі. В першому питанні слід проаналізувати різноманітні визначення влади, які відображають складність, багатоаспектність цього явища. Окрім цього увагу слід звернути увагу на структуру влади, визначити її суб’єкт, об’єкт та ознаки суспільної, політичної і державної влади. Слід також зосередити увагу на проблемі типологізації влади в залежності від різноманітних критеріїв.

Друге питання доцільно розпочати з розкриття основних властивостей політичної влади, таких як легальність, верховенство, легітимність, публічність, ефективність влади. Окремо варто розглянути поняття легітимності політичної влади, як такої що має позитивну оцінку, прийняття її суспільством, визнання її правомірною та згоду їй підкорятися. Необхідно пояснити, чому легітимність пов’язана з авторитетом влади, її відповідністю до ціннісних уявлень більшості громадян, з консенсусом суспільства стосовно основоположних політичних цінностей. Також слід розглянути типи легітимного панування М.Вебера, який вніс значний вклад у теорію легітимації влади. З легітимністю влади тісно пов’язана її ефективність. Необхідно розглянути за яких умов влада є ефективною, тобто результативною, якою є міра виконання нею своїх функцій в політичній системі та суспільстві. Слід пояснити, чому легітимність влади та її ефективність є двома важливими факторами її стабільності, довіри до неї та підтримки її громадянами. На завершення необхідно визначити, за яких умов можлива криза легітимності та як можна її подолати.

Розглядаючи останнє питання, потрібно проаналізувати основні особливості політичної влади в Україні.


Рекомендована література:

 1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру: Монографія /НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Генеза, 2005. – 287с.

 3. Кухта Б. Політична влада та її рішення / Борис Кухта. – Л. : ЦПД, 2006. – 240 с.

 4. Ильин В. В. Власть / В. В. Ильин // Вестник МГУ. – Сер. 12. – Социально-политические исследования. – 1992. – № 3-7 — С. 10 – 23.

 5. Ильин И. Аксиомы власти //Новое время – 1990. – №10.

 6. Політологічний енциклопедичний словник : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К. : Генеза, 1997. – 400 с.

 7. Полiтологiя : підручник для вузів / ред. О. В. Бабкіна. – 3–тє вид., перероб., доп. – К. : Академiя, 2006. – 568 с.

 8. Полiтологiя (теорiя та історiя полiтичної науки) [Текст] : пiдручник для вузiв / П. П. Шляхтун. – К. : Либiдь, 2002. – 573 с.

 9. Політологія. [За ред. А. Колодій]. – К. : Ельга – Н, Ніка – Центр, 2000. – 583 с.

 10. Рудич Ф. М. Політологія : підручник / Фелікс Михайлович Рудич. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Либідь, 2009. – 480 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал