Тема: Методи діагностики внутрішньоутробного стану плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода(гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода. Актуальність темиСкачати 199.27 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір199.27 Kb.
Тема:Методи діагностики внутрішньоутробного стану плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода(гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.
Актуальність теми.

Дана тема цінна для майбутніх лікарів сімейної медицини та акушер-гінекологів, оскільки рання діагностика та профілактика виникнення плацентарної недостатності та дистресу плода у вагітних сприяє зниженню перинатальної захворюваності та смертності. А знання алгоритму дій лікаря при гострому дистресу плода в пологах зберігає життя дитині.
 • Загальна мета - навчитись визначати фактори ризику та діагностувати внутрішньоутробний стан плода вагітності , планувати тактику ведення вагітності та пологів у жінок з плацентарною недостатністю та гіпоксією плоду.

Конкретні цілі – уміти:

Аналізувати причини ускладнень плацентарної недостатності та дистресу плода у вагітних. Пояснювати теорії виникнення плацентарної недостатності та дистресу плода у вагітних. Запропонувати розглянути фактори ризику розвитку плацентарної недостатності та дистресу плода у вагітних і виявити жінок з груп ризику по виникненню даної патології. Класифікувати види плацентарної недостатності та дистресу плода. Трактувати дані лабораторних та інструментальних та апаратних методів обстеження. Малювати схеми, графіки лікування плацентарної недостатності та дистресу плода в залежності від ступеню компенсації.

Проаналізувати причини перинатальної захворюваності та смертності при даній патології.

Скласти алгоритм дій лікаря при виникненні гострого дистресу плода в пологах, в залежності від ступеню готовності пологових шляхів (тактику для вибору методу розродження в залежності від акушерської ситуації).


Цілі вихідного рівня - уміти:

1. діагностувати внутрішньоутробний стан плода.

2. виконуватиаускультацію плода.

3. аналізувати тест рухів плода.

4.виконувати кардіотокографію.( Правила її проведення)

5. знати проводиться нестресовий тест?

6. оцінювати критерії кардіотокограми (шкала Савєльєвої).

7. оцінювати ультразвукове дослідження.

8. визначати біофізичний профілю плода.

9. виконувати допплерометріяю, основні показники.

10. знати техніку виконання біопсії хоріона, кордоцентез, амніоскопія, амніоцентез.

11. оцінювати електрокардіограму, фонокардіограму.

12. цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода в різні терміни вагітності. Роль медико-генетичних консультацій.

13. терміни формування плаценти, будова і функції плаценти.

14. Що включає в себе поняття „плацентарна недостатність” ?


 1. Етіологія та патогенез плацентарної недостатності.

 2. Класифікація плацентарної недостатності.

 3. Діагностика плацентарної недостатності.

 4. Сучасні принципи лікування плацентарної недостатності.

 5. Показання до дострокового розродження.

 6. Внутрішньоутробна затримка розвитку плода (ретардація плода).

 7. Класифікація затримки розвитку плода.

 8. Методи діагностики затримки розвитку плода.

 9. Основні методи профілактики і лікування затримки розвитку плода.

 10. Основні принципи профілактики та лікування затримки розвитку плода.

 11. Тактика проведення пологів при затримці розвитку плода.

26. Поняття „дистрес плода”.

27. Діагностика та лікування гострого дистресу плода. Показання до екстреного розродження.

28. Діагностика та сучасні принципи лікування хронічного дистресу плода.
Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

1. Повторна вагітна (34-35 тижнів), хворіє гіпертонічною хворобою ІІ Б ст. протягом 10 років. З 24 тижня вагітності відмічається підвищення АТ до 150/90 мм.рт.ст., з’явилися набряки ІІ ступеня, білок в сечі до 2г/д. При обстеженні плід відстає в гестаційному розвитку до 4 тижнів, не дивлячись на інтенсивне лікування.Діагноз? Які слід використати методи діагностики для оцінки стану плода?

Відповідь: ЗВУР плода ІІІ ст. Слід застосувати тонографічну біометрію плода, оцінку біофізичного профілю плода, визначення естрадіолу в організмі матері та в навколоплідних водах, кардіомоніторне обстеження в динаміці та допплерометрію основних показників матково- плацентарно- плодового кровоплину.

2. У роділлі з анемією і гіпертонією ІА ст., при повному відкритті шийки матки після вилиття навколоплідних вод, голівка опустилася в порожнину малого таза і одразу при вислуховуванні серцебиття плода з’явилась брадікардія до 100 уд/ хв. Діагноз? Які фактори сприяли розвитку даної патології?Відповідь: Гострий дистрес плода. Можливо, випадіння петель пуповини.

3. Дитина у пологах перенесла гострий дистрес, який розвинувся в II періоді пологів, і його стан після пологів оцінено в 2 бали по шкалі Апгар (серцебиття – 2 бали, дихання – 0 балів). Які профілактичні засоби слід було провести у даному випадку?Відповідь: Слід було накласти вихідні акушерські щипці для вкорочення ІІ періоду та швидшого народження дитини.

4. Вагітна, термін гестації 38 тижнів, в анамнезі первинний гіпотиреоз та дисфункція плаценти. При ультразвуковому дослідженні плаценти виявлено ІІІ ступінь зрілості. При доплерометрії судин пуповини – підвищення судинного опору в пуповинній артерії плода. Діагноз? Тактика ведення вагітності та пологів? Які можливі порушення у новонародженого слід очікувати в першу чергу після пологів?Відповідь:Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Слід госпіталізувати вагітну до стаціонару від ділення патології вагітних, призначити комплексне клініко- лабораторне обстеження та терапію, направлену на покращення матково- плацентарно- плодового кровоплину (актовегін, солкосеріл, есенціалє, вітамін Є, метіонін), проводити кардіомонітор не обстеження плода в динаміці. Пологи вести консервативно, враховуючи акушерську ситуацію, проводити постійний КТГ- моніторинг стану плода. Бути готовим до проведення реанімації новонародженого, оскільки в даному випадку можливе виникнення респіраторного дистрес-синдрому новонародженого.

5. Вагітна 30 тижнів, в анамнезі блювота вагітних. Скаржиться на порушення апетиту, млявість, головний біль. При огляді - шкіра та слизові оболонки бліді. В загальному аналізі крові гемоглобін 88 г/л, еритроцити 2,95 *1012/л. Який важкий стан потрібно попереджати в даному випадку? Тактика лікаря?Відповідь: Розвиток хронічної плацентарної недостатності, враховуючи гемічний генез розвитку гіпоксії. Слід госпіталізувати вагітну до відділення патології вагітних, провести комплексне клініко- лабораторне обстеження та призначити антианемічну терапію та терапію, направлену на профілактику розвитку плацентарної недостатності.

Тестові задачі для оцінки кінцевого рівня знань

1. У ВПВ поступила повторновагітна в 37 тижнів вагітності, яка скаржиться, що погано відчуває рухи дитини. З анамнезу відомо, що в 11-12, 16-18 тижнів лікувалась в стаціонарі з приводу загрози переривання вагітності. В 32 тижні діагностовано плацентарну недостатність за допомогою УЗД. При аускультації – серцебиття приглушене, до 120 за хвилину. Виконали амніоскопію – навколоплідні води зеленуваті. Визначити тактику лікаря:A *Термінове пологорозрішення

B Пролонгувати вагітність та проводити антигіпоксичну терапію

C Пролонгувати вагітність і визначити біофізичний профіль плоду

D Кардіомоніторний контроль в динаміці на протязі тижня

E Проводити амніоскопію 1 раз в 3 дні.

2. Вагітна 33 років, палить, в шлюбі не зереєстрована. Соматичний анамнез обтяжений – в дитинстві хворіла пієлонефритом. В 16 тижнів вагітності була загроза перивання вагітності, лікувалась в стаціонарі 2 тижні. Термін вагітності 33 тижні, останні 2 тижня рухи плода відчуває слабо. Для оцінки стану фетоплацентарного комплексу вагітній рекомендовано УЗО. Які з наведених ознак характерні для фетоплацентарної недостатності ?A *Ступінь зрілості плаценти ІІІ.

B Маловоддя

C Потовщення плаценти більше 50 мм

D Виявлення асциту у плода

E Багатоводдя

3. Вагітна В., 23р. Вагітність 36 тижнів. Поступила із скаргами на посилені рухи плода, що турбують протягом 3 днів. Об-но: Розміри живота відповідають 34 т. вагітності, заключення УЗД: розміри плода відповідають 34 т., ознаки старіння плаценти (петрифікати, лакуни), навколоплідні води – опалесціюють.A *Біофізичний профіль плода, доплерометрія фетоплацентарного кровообігу.

B Повторне УЗД через 2 тижні

C Амніоцентез

D Амніоскопія

E Кордоцентез

4. Породілля М., 29 років, роди ІІІ в терміні 40 тижнів. Народився хлопчик, вагою 2500, довжиною 50см, за Апгар – 7-8 балів.В ІІІ періоді пологів народилася плацента з множинними петрифікатами, оболонки зеленуватого кольору.A *Гіпотрофія плоду ІІст. ПН.

B Передчасні пологи. ПН.

C Хронічна плацентарна недостатність

D Внутрішньоутробне інфікування плода

E Гіпотрофія плода І ст.

5. У відділення акушерської патології поступила вагітна 23 років з низькою локалізацією плаценти при терміні вагітності 34 тижні. При комплексному обстеженні виявлено, що мають місце ознаки фетоплацентарної недостатності. Які порушення фетоплацентарного комплексу можна вважати діагностично значущими в даній ситуації?A *Затримка внутрішньоутробного розвитку плода

B Оцінка біофизичного профілю плода

C Позитивний нестресовий тест

D Наявність децелерації на кардіограмі плода

E Тривалість активних дихальних рухів плода протягом 45 сек

6. У першовагітної 35-річної жінки при терміні вагітності 37 тижнів, за даними ультразвукового обстеження встановлено, що розміри плода відповідають 32-тижневій вагітності, знижена рухливість плода та тонус м’язів, зменшена тривалість епізодів дихальних рухів. Яка акушерська тактика?A *Термінове розродження

B Призначення вазоактивних препаратів

C Призначення токолітиків

D Проведення нестресового тесту

E Спостереження в динаміці

7. Вагітна К., 19 років. Вагітність І, терміном 36 тижнів. Протягом двох років хворіє цукровим діабетом. Останніх три дні гірше відчуває рухи плода. З метою діагностики стану внутрішньоутробного плода проведена кардіотокографія. Про наявність пролонгованої внутрішньоутробної гіпоксії плода за даними кардіотокографії свідчить:A *Монотонність серцевого ритму

B Базальна частота серцевих скорочень 120-160 уд./хв.

C Позитивний нестресовий тест

D Наявність більше п’яти акцелерацій за 30 хвилин запису

E Відсутність децелерацій

8. У вагітної Р. в терміні гестації 35-36 тиж. діагностовано затримку внутрішньоутробного розвитку плода ІІ-ІІІ ст. Після проведеної терапії фетоплацентарної недостатності протягом 7 днів динаміка фетометричних показників відсутня. При кардіомоніторінгу плода: ЧСС – 180 уд/хв, монотонність ритму вище 50\% запису, у відповідь на рідкі рухання плода реєструються децелерації амплітудою до 15-20 уд/хв. Яка найбільш обгрунтована акушерська тактика в даній ситуації?A *Дострокове розродження шляхом кесаревого розтину;

B Продовжувати терапію фетоплацентарної недостатності в умовах стаціонару;

C Продовжувати терапію фетоплацентарної недостатності в умовах ЖК;

D Дострокове розродження через природні статеві шляхи;

E Розродження шляхом кесаревого розтину в терміні 38-39 тиж. вагітності

9. Вагітна В., 23 р. Вагітність 36 тижнів. Поступила із скаргами на посилені рухи плода, що турбують протягом 3 днів. Об-но: Розміри живота відповідають 34 тиж. вагітності, заключення УЗД: розміри плода відповідають 34 т., ознаки старіння плаценти (петрифікати, лакуни), навколоплідні води – опалесціюють.A *Біофізичний профіль плода, доплерометрія фетоплацентарного кровообігу.

B Повторне УЗД через 2 тижні

C Амніоцентез

D Амніоскопія

E Кордоцентез

10. Першородяча, 36 рокiв, пологова дiяльнiсть триває 5 годин. Пологи - термiновi. Перейми тривалiстю 35-40 сек через 5хв‘. Вiдiйшли пофарбованi меконiєм води. Серцебиття плоду - 90 ударiв за хвилину. При пiхвовому обстеженнi : Шийку матки згладжено, вiдкриття вiчка шийки матки - 6 см. Якi дiї найбiльш доцiльнi ?A. *Кесарiв розтин.

B. Акушерськi щипцi

C. Медикаментозний сон

D. Введення утеротоникiв

E. Введення спазмолiтикiв

11. Першородяча, 36 рокiв, пологова дiяльнiсть триває 5 годин. Пологи - термiновi. Перейми тривалiстю 35-40 сек через 5хв‘. Вiдiйшли пофарбованi меконiєм води. Серцебиття плоду - 90 ударiв за хвилину. При пiхвовому обстеженнi : Шийку матки згладжено, вiдкриття вiчка шийки матки - 6 см. Якi дiї найбiльш доцiльнi ?A. *Кесарiв розтин.

B. Акушерськi щипцi

C. Медикаментозний сон

D. Введення утеротоникiв

E. Введення спазмолiтикiв

12. Повторні пологи у жінки 30 років. Тривалість родів 14 годин. Серцебиття плоду приглушене, аритмічне 100 уд/хв. Вагінальне дослідження: відкриття шийки матки повне голівка плоду в площині виходу з малого тазу. Сагіттальний шов і прямому розмірі, мале тим’ячко біля лона. Визначте подальшу тактику проведення пологів.A. *Використання вихідних акушерських щипців.

B. Стимуляція родової діяльності окситоцином.

C. Кесарський розтин.

D. Шкірно-головні щипці по Іванову

E. Використання полосних акушерських шипців

13. Роділя, 25 років, знаходиться в пологах на протязі 16 годин. 2 період пологів. Потуги малоефективні, продовжуються 1,5 години. Голівка плоду в порожнині малого тазу. Серцебиття плоду глухе, аритмічне 100 ударів в хвилину. При вагінальному дослідженні: відкриття шийки матки повне, плодовий міхур відсутній. Голівка в порожнині малого тазу. Яка тактика лікаря?A. *Використати акушерські щипці.

B. Консервативне проведення пологів.

C. Виконати кесарський розтин.

D. Вакуум-екстракція плоду.

E. Родостимуляція окситоцином.

14. У роділлі з активною пологовою діятельністю вилились світлі навколоплідні води. Сердцебиття плода стало приглушенним, 100 уд. за хв., аритмічним. При піхвовому дослідженні: розкриття маткового зіву 4 см, плідного міхура немає, передлежить голівка, над входом в малий таз, спереду голівки визначається пульсуюча петля пуповини. Яка подальша тактика ведення пологів?A. *Кесарський розтин

B. Пологостимуляція внутрішньовенним введенням окситоцину

C. Накласти шкірно-головні щипці по Уілт-Іванову

D. Накласти акушерскі щипці

E. Плодоруйнівна операція

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

 1. Гайструк А.Н., Гайструк Н.А., Мороз О.В. Неотложные состояния в акушерстве.- Книга-

Вега.- 2005.- 325 С.

 1. Дубосарська З.М. Перинатологія.- К.: Вища школа.- 1998.- с. 203- 217.

 2. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – Київ.: „Здоров’я”. – 2000. – С. 263 –

277.

 1. Акушерство: Учебник /Э.К. Айламазян – 5-е издание доп. – СПб.: Спец. Лит., 2005.

 2. Акушерство: Учебник /Э.К. Айламазян – 3-е изд. переработ. – СПб.: Спец. Лит., 2002.

 3. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. Неотложное акушерство.- К.: Здоровье, 1994.

 4. ,,Дистрес плода”, ,,ЗВУР плода”. - Клінічні протоколи МОЗ України від 2007 року.


Теоретичні питання

1. Методи діагностики внутрішньоутробного стану плода.

2. Правила аускультації плода.

3. Тест рухів плода.

4.Кардіотокографія. Правила її проведення.

5. .Як проводиться нестресовий тест?

6. Критерії оцінювання кардіотокограми (шкала Савєльєвої).

7. Ультразвукове дослідження.

8. Визначення біофізичного профілю плода.

9. Допплерометрія, основні показники.

10. Біопсія хоріона, кордоцентез, амніоскопія, амніоцентез.

11. Електрокардіограма, фонокардіограма.

12. Цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода в різні терміни вагітності. Роль медико-генетичних консультацій.

13. Терміни формування плаценти, будова і функції плаценти.

14. Що включає в себе поняття „плацентарна недостатність” ?


 1. Етіологія та патогенез плацентарної недостатності.

 2. Класифікація плацентарної недостатності.

 3. Діагностика плацентарної недостатності.

 4. Сучасні принципи лікування плацентарної недостатності.

 5. Показання до дострокового розродження.

 6. Внутрішньоутробна затримка розвитку плода (ретардація плода).

 7. Класифікація затримки розвитку плода.

 8. Методи діагностики затримки розвитку плода.

 9. Основні методи профілактики і лікування затримки розвитку плода.

 10. Основні принципи профілактики та лікування затримки розвитку плода.

 11. Тактика проведення пологів при затримці розвитку плода.

26. Поняття „дистрес плода”.

27. Діагностика та лікування гострого дистресу плода. Показання до екстреного розродження.

28. Діагностика та сучасні принципи лікування хронічного дистресу плода.
Завдання для самостійної роботи студентів

1. Вагітна 33 років, палить, в шлюбі не зереєстрована. Соматичний анамнез обтяжений – в дитинстві хворіла пієлонефритом. В 16 тижнів вагітності була загроза перивання вагітності, лікувалась в стаціонарі 2 тижні. Термін вагітності 33 тижні, останні 2 тижня рухи плода відчуває слабо. Для оцінки стану фетоплацентарного комплексу вагітній рекомендовано УЗО. Які з наведених ознак характерні для плацентарної недостатності ?

A. Багатоводдя.

B. Маловоддя.

C. Потовщення плаценти більше 50 мм.

D. Виявлення асциту у плода.

* E. Ступінь зрілості плаценти ІІІ.

2. Під час УЗ дослідження вагітної в 32 тижні були знайдені кальцифікати в плаценті та зменшення кількості навколоплідних вод. Назвіть причини, які сприяють виникненню даних змін ?

A. Часті УЗ дослідження.

* B. Перенесена вірусна інфекція під час вагітності.

C. Нерегулярне відвідування жіночої консультації.

D. Вживання вітамінних препаратів.

E. Двоє та більше пологів в анамнезі.

3. Першовагітна 25 років поступила у відділення патології вагітних для підготовки до пологів. Проведено КТГ в динаміці – виявлено монотонний базальний ритм з децелераціями. При ультразвуковому моніторингу – плацента на задній стінці, товщиною 36 мм. з великою кількістю петрифікатів. Який найбільш вірогідний діагноз ?

* A. Плацентарна недостатність.

B. Гостра гіпоксія плода.

C. Хронічна гіпоксія плода.

D. Гемолітична хвороба плода.

E. Гіпотрофія плода.

4. У відділення патології поступила жінка в терміні 36 тижнів вагітності з обтяженим невиношуванням анамнезом. Теперішня вагітність ускладнювалась загрозою переривання в 12 та 20 тижнів. При УЗД плацента гіпопластична з петріфікатами. Діагноз ?

A. Загроза передчасних пологів.

B. Пізній гестоз.

* C. Плацентарна недостатність.

D. Маловоддя.

E. Вроджені вади розвитку плода.

5. Вагітна 27 років поступила в пологове відділення в терміні вагітності 37 тижнів за даними останньої менструації, першому ворушінню плода. Вагітна багато палить і щоденно вживає натуральну каву. Чоловік здоровий. Екстрагенітальної патології не виявлено. Об’єктивно: висота стояння дна матки посередині відстані між пупком і мечеподвбним відростком, голівка плода – високо над входом в малий таз. Сердцебиття плода 126 за 1 хв., приглушене. За даними УЗД розміри плода відповідають терміну 34 тижнів вагітності. Яка найбільш вірогідна причина невідповідності в терміні вагітності ?

A. Генетична патологія.

B. Гіпоксія плода.

C. Вік вагітної.

* D. Плацентарна недостатність.

E. Гормональна недостатність.

6. У жінки з прееклапмпсією важкого ступеню в 36 тижнів вагітності діагностовано антенатальна загибель плода. Вагітність ускладнювалась загрозою переривання в 20 тижнів та пізнім гестозом з 32 тижні. Яка причина загибелі дитини ?

A. Внутрішньоутробна вада розвитку плода.

B. Загроза передчасних пологів.

C. Передчасне дозрівання плаценти.

D. Обвиття пуповини навколо шиї плода.

* E. Плацентарна недостатність.

7. У відділення патології вагітних поступила повторновагітна в 37 тижнів вагітності, яка скаржиться, що погано відчуває рухи дитини. З анамнезу відомо, що в 11-12, 16-18 тижнів лікувалась в стаціонарі з приводу загрози переривання вагітності. В 32 тижні діагностовано плацентарну недостатність за допомогою УЗД. При аускультації – серцебиття приглушене, до 120 за хв. Виконали амніоскопію – навколоплідні води зеленуваті. Визначити тактику лікаря.

A. Кардіомоніторний контроль в динаміці на протязі тижня.

B. Пролонгувати вагітність та проводити антигіпоксичну терапію.

C. Пролонгувати вагітність і визначити біофізичний профіль плода.

* D. Термінове пологорозрішення.

E. Проводити амніоскопію 1 раз в 3 дні.

8. Пологи II, вагітність V. Вагітна вела аморальний стан життя, багато палить. Народила дитину вагою 2600, довжиною 48 см з оцінкою за шкалою Апгар 7-8 балів. Яке ускладнення виникло ?

A. Передчасні пологи.

* B. Хронічна плацентарна недостатність.

C. Синдром дихальних розладів.

D. Гострий дістрес плода.

E. Синдром порушенної адаптації.

Інформацію, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, можна знайти у джерелах:


 1. Гайструк А.Н., Гайструк Н.А., Мороз О.В. Невідкаладні стани в акушерстві.- Вінниця.- «Книга-Вега», 2004р.

 2. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – Київ.- «Здоров’я”, 2000 р.

 3. Жученко П.Г., Тарасюк В.І. Акушерство. – Київ. – «Здоров’я”, 1995 р.

 4. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія (підручник для сімейних лікарів), том 1, 2. – Київ. – 2005 р.

 5. Айламазян З.К. Акушерство. – Санкт-Петербург. – 1998 г.

 6. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. – Санкт-Петербург. – «Специальная литература». – 1996

 7. Акушерство (национальное руководство)/ Под ред..Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.; ГЭОТАР-Медиа. – 2007. – 1200 с.

 8. Клінічні протоколи


Вирішить самостійно запропоновані завдання.

1.Кардіотокографія – це:

А. Графічний запис перебігу пологів, стану роділлі та плода.

Б. Графічний запис частоти серцебиття плода.

* В. Графічний запис серцебиття плода і скоротливої активності матки.

Г. Графічний запис скоротливої активності матки.

2. Стресовий тест при проведенні кардіотокографії використовують для:

А. Визначення рухової активності плода.

Б. Визначення скоротливої діяльності матки.

* В. Визначення компенсаторних можливостей плода.

3. Вивчення біофізичного профілю плода включає:

А. Визначення кількості навколоплідних вод.

Б. Оцінку дихальних рухів плода.

В. Встановлення зрілості плаценти.

Г. Оцінку результатів нестресового тесту.

* Д. Все перелічене.

4. Маркерами гострого порушення стану плода при оцінці його біофізичного профілю є:

А. Нестресовий тест.

Б. Дихальні рухи плода.

В. Рухова активність плода.

Г. Тонус плода.

* Д. Все перелічене.

5. Біофізичний профіль плода 0-2 бали свідчить про:

А. Задовільний стан плода.

Б. Дистрес плода.

* В. Загрозу загибелі плода.

6. При загибелі плода рівень естріолу в сечі:

А. Не змінюється.

Б. Трохи підвищується.

* В. Значно зменшується.

7. Неінвазивний метод пренатальної діагностики стану плода:

А. Фетоскопія.

Б. Кордоцентез.

В. Хоріонбіопсія.

* Г. УЗД.
8. Діагностика маткової вагітності при трансвагінальному скануванні можлива з:

* A. 3-го тижня.

Б. 4-го тижня.

В. 5-го тижня.

Г. 6-го тижня.

Е. 7-го тижня.


9. До прямих (плодових) методів діагностики природжених аномалій розвитку плода відносять всі перераховані нижче, крім:

А. Кордоцентеза.

Б. Біопсії хоріону і шкіри плода.

* В. Визначення естріолу в сироватці крові і сечі вагітної.

Г. УЗД.

Д. Амніоцентеза.10. Завданнями першого скринінгового ультразвукового дослідження є:

А. Уточнення терміну вагітності.

Б. Виявлення багатоплідної вагітності.

В. Визначення тяжких вад розвитку плоду.

Г. Визначення локалізації плаценти.

* Д. Все перераховане вище.

11. Основною метою проведення антенатальной кардіотокографії є:

А. Діагностика порушень серцевого ритму плода.

* Б. Визначення ступеня тяжкості гіпоксії плода за частотою серцевих

скорочень.

В. Визначення скоротливої активності біометрія.

Г. Оцінка біофізичного профілю плода.

Д. Визначення вад розвитку серця плода.

12. Вкажіть основні показники, що оцінюються при аналізі кардіотокограмм:

А. Базальний ритм частоти серцевих скорочень.

Б. Варіабельність базального ритму.

В. Наявність і частота акцелерацій.

Г. Наявність і характер децелерацій.

* Д. Все перераховане вище.

13. Кардіотокографічне дослідження найбільш інформативно в наступні терміни вагітності:

А. 24-26 тижнів.

Б. 27-32 тижні.

* В. 33-41 тижні.

14618. Про важке внутрішньоутробне страждання плоду за даними КТГ свідчить наступна амплітуда миттєвих осциляції:

* А. 0-5.

Б. 5-10.


В. 10-25 за хвилину.

Г. Все перераховане вірно.

Д. Нічого з перерахованого вище.

15. При проведенні окситоцинового тесту наявність ранніх децелерацій, як правило, свідчить про:

A. Хороший стан плода.

* Б. Початкові ознаки страждання плода.

В. Виражені ознаки страждання плода.

Г. Загибель плода.

Д. Нічого з перерахованого вище.

16. Базальною частотою серцевих скорочень (БЧСС) плода називається:

A. ЧСС, що зберігається незмінною протягом 10 хвилин і більше.

Б. ЧСС при підвищенні внутрішньоматкового тиску.

* В. Середня величина між осциляціями, що зберігається незмінною протягом

10 хв. і більше.

Г. Максимальна ЧСС плода.

Д. Нічого з перерахованого вище.Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім - самостійна робота студентів із вагітними. Під керівництвом викладача розглядатися питання діагностики внутрішньоутробного стану плода та плацентарної недостатності.

Технологічна карта практичного заняття

Етапи

Години, хв.

Навчальні посібники

Місце проведення

1. Тестовий контроль початкового рівня

15

Таблиці, схеми

Навчальна кімната

2. Самостійна робота студентів із вагітними жінками.

60

Вагітні жінки

Палата

3Діагностика та надання невідкладної допомоги при плацентарній недостатності (гострій і хронічній), гіпоксії плода.

85
Навчальна кімната

4. Обгрунтування попереднього діагнозу

60

Таблиці, схеми
5. Обгрунтування лікувальної тактики

40

Таблиці, схеми
6. Підсумковий тестовий контроль

20
Навчальна Кімната

7. Підведення підсумків заняття

20
Навчальна кімната


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал