Тема досвідуСкачати 46.02 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір46.02 Kb.
Герасимюк О.М., вчитель початкових класів

Тема досвіду «Активізація і збагачення словникового запасу як засобу формування мовленнєвих компетентностей молодших школярів»

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Основна мета цього курсу, на думку Герасимюк О.М., полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

Навчання української мови спрямовує також на формування соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі.

У процесі початкового навчання української мови вчителька постійно проводить роботу над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливо навчити молодших школярів організовувати свою навчальну діяльність, сформувати в них почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань обґрунтовувати її.

Досягнення поставлених цілей передбачає виконання таких завдань:


  • вироблення в учнів мотивації навчання української мови;

  • формування комунікативних умінь;

  • гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);

  • опанування найважливіших функціональних складових мовної системи;

  • соціально-культурний розвиток особистості;

  • формування в учнів уміння вчитися.

Однією з умов вільного володіння усним і писемним мовленням, розумового розвитку дитини є достатність її активного лексичного запасу.

Учні засвоюють лише окремі лексичні відомості, зокрема, практично ознайомлюються з прямим і переносним значенням слова, багатозначністю, синонімами і антонімами. Проте знання, яких набувають школярі в початкових класах, мають стати надійною основою для подальшого удосконалення засобів вираження думок в усному і писемному мовленні.

У роботі над вивченням лексики в початкових класах Оксана Миколаївна визначає такі завдання:

збагачення словника учнів, тобто засвоєння нових, не відомих раніше слів чи нових значень відомих слів;

уточнення словника – введення окремих слів у контекст,зіставлення близьких або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та емоційно забарвлених слів;

активізація словника – перенесення якомога більшої кількості слів із пасивного словника в активний;

усунення нелітературних слів.

Щоб успішно розв’язати ці складні, але необхідні і важливі завдання, потрібний якісно новий підхід до побудови словникової роботи в початкових класах. Прагне, щоб вихованці стали активними учасниками навчального процесу, вчилися мислити, вникати в суть мовних явищ. Тому словникова робота має пов’язуватися з усією системою навчання учнів у школі. Розрізняємо пасивний та активний словники. Активний – це слова, які учень вживає у мовленні, пасивний – слова, значення яких дитина розуміє, але не використовує.

Намагається сприяти тому, щоб вихованці за допомогою різних вправ переводили слова з пасивного до активного словника. Основними джерелами збагачення його є підручники, книжки для позакласного читання, навчальні посібники, газети, журнали, кіно, театр, телебачення, радіо, екскурсії, спостереження за навколишнім світом, мова батьків, учителя, близьких, в оточенні яких перебувають діти.

Учителька допомагає розібратись у значенні цих слів, перевести їх до активного словника учнів.

Важливу роль у збагаченні словника дітей має мова вчителя. Вона завжди є зразком для учнів, а тому й повинна бути не лише правильною щодо побудови, а й багатою, змістовною, різноманітною за своїм словниковим складом. Велику роль у збагаченні словника дитини відіграють уроки з різ- них предметів.

У системі лексичних вправ найважливішу роль надає словниково-стилістичним. Сюди входять завдання на уточнення слів шляхом встановлення зв’язку їх з відповідними поняттями ( показ малюнків, пояснення, аналіз, читання текстів, які допомагають краще розуміти слова); робота над синонімами, антонімами, багатозначність слів, аналіз засобів виразності мови. Значне місце відводить також вправам, які допомагають розширити й уточнити словник дітей. Значення невідомих слів, що трапляються в текстах, обов’язково пояснює, причому робить це й на інших уроках. Але словникова робота цим не обмежується. Виробляє в учнів уміння добирати такі слова, якими можна найточніше, найяскравіше,образно висловити думку. З перших днів навчання шестилітньої дитини у школі повсякденно працює над словом, починаючи з букварного періоду: пояснює значення, добирає синонімічні пари, вводить слова в речення, виявляє синоніми в ілюстративному матеріалі й текстах.

Перед тим як засвоювати синоніми аналізує лексику кожної сторінки букваря, враховуючи дидактичні принципи навчання. Синоніми збагачують словниковий запас учнів, допомагають уникати повторення одного й того ж слова в реченні, роблять мовлення більш точним, виразним, емоційно забарвленим.

Молодші школярі практично ознайомлюються із багатозначними словами з читанок , підручників української мови, у повсякденному мовленні. Основний методичний прийом роботи над різними значеннями одного слова – це спостереження за ним у різних реченнях. Для цього використовує тексти оповідань, вправ, які є в підручниках, а також спеціально дібрані речення чи словосполучення.Звертає увагу на різні значення слова клас.

Одним із способів ознайомлення з багатозначністю слів є виконання вправ на вживання їх у прямому й переносному значенні.

Молодшим школярам доступні елементи образної мови: епітети, метафори, порівняння ( без уживання термінів). Користуватись образними словами учні привчаються під час роботи над художніми творами, малюнками, при складанні переказів і творів.

Проводячи підготовчу роботу до складання твору за малюнком (картиною), використовує такі прийоми:добір образних слів до предметів, зображених на малюнку,додавання до певної частини речення порівняння.

Ще одним видом словникової роботи є логічні вправи, що сприяють розвиткові мислення, збагачення й систематизації дитячого словника. Вони широко застосовуються в усіх початкових класах.На уроках використовує інноваційні форми, методи, прийоми: створення проблемної ситуації, вправа «очікування», вправа «мікрофон», творчі завдання, робота в парах, робота у групах, тестування, диференціація домашнього завдання, пошукові завдання, ігрові методи.

Для активізації і збагачення словникового запасу школярів часто використовує ігрові форми роботи.Увагу до слова підвищує і вміло організована робота над помилками. Цей вид роботи можна спостерігати майже на кожному уроці.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал