Тема 12. Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ стСкачати 224.57 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір224.57 Kb.

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1798 р.

перше видання «Енеїди» І.Котляревського


грудень 1825 р. – січень 1826 р.

декабристське повстання Чернігівського полку в Україні, яке очолив С. Муравйов-Апостол. Повстання було придушене
1830 – 1831 рр.

польське повстання за відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами. Українці в переважній більшості не підтримали польське повстання

1846-1847 рр.

діяльність Кирило-Мефодіївського братства
1847-1848 рр.

Інвентарна реформа на Правобережжі - система заходів, проведених урядом Росії з метою впорядкування кріпосницьких відносин, тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів залежних селян

ІСТОРИЧНІ ОСОБИГулак Микола

український учений, математик, природознавець, громадсько-політичний діяч ХІХ ст. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства 1846 р.

Костомаров Микола

видатний український історик ХІХ ст., викладач Київського університету. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства 1846 р., автор «Книги буття українського народу»

Котляревський Іван

український громадський діяч, письменник, автор «Енеїди» 1798 р. Засновник української класичної літератури. Організатор полтавського козачого полку під час російсько-французької війни 1812 р.

Куліш Пантелеймон

український письменник ХІХ ст., автор роману «Чорна рада», член Кирило-Мефодіївського братства

Шевченко Тарас

відомий український поет ХІХ ст., громадсько-політичний діяч. Брав участь у засіданні Кирило-Мефодіївського братства

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯДекабристи

представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії у першій чверті ХІХ ст.

Масонство

релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення. Хоча масони заявляли про невтручання в політику, вони відігравали помітну роль у революційних та національно-визвольних рухах. Уперше масони виникають в Англії у ХVIII ст. і поширюються в інших країнах Європи. У Росію та Україну масони потрапляють наприкінці ХVIII ст.

Національна ідея

ідея (сукупність ідей), яка покликана об’єднати націю задля вирішення нагальних для нації завдань

Національне відродження

пробудження національної самосвідомості народів, які не мали власної державності; фактично – процес становлення нації
Нація

історична спільність людей, що складається у процесі формування спільної території, економічних зв’язків, мови, етнічних особливостей культури й характеру (менталітету)

Промисловий переворот

перехід від ручної праці до машинної, від мануфактур до фабрик і заводів


ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНІСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1816 р.

греко-католицький священик І.Могильницький у м. Перемишлі заснував Товариство греко-католицьких священників

1833 р. – 1837 рр.

діяльність культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця». Засновниками гуртка були М.Шашкевич, І.Вагилевич та Я.Головацький

1848 р., квітень

остаточне скасування панщини в Галичині


ІСТОРИЧНІ ОСОБИВагилевич Іван

західноукраїнський поет, фольклорист, громадський діяч ХІХ ст. Один із засновників культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця» у 1833 р.

Головацький Яків

західноукраїнський поет, лінгвіст, історик, греко-католицький священик. Один із засновників культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця» у 1833 р.

Кобилиця Лук’ян

ватажок селянських повстань на Буковині 1843-1844 рр. та 1848-1850 рр. Депутат австрійського рейхстагу (парламенту) у 1848 р.

Могильницький Іван

західноукраїнський освітній і церковний діяч, греко-католицький священик. Засновник у м. Перемишлі 1816 р. Товариства греко-католицьких священників

Шашкевич Маркіян

західноукраїнський поет, науковець, греко-католицький священик. Очолив культурно-просвітній гурток «Руська трійця» у 1833 р. Ініціатор видання альманаху «Русалка Дністровая» у 1837 р. Виступав за рівноправність руської мови


ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII– ПЕРШОЇ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1805 р.відкриття першого в Наддніпрянській Україні Харківського університету з ініціативи В.Каразіна1834 р.

відкриття Київського університету імені князя Володимира (сучасний Національний університет імені Т.Шевченка)

ІСТОРИЧНІ ОСОБИГулак-Артемовський Петро

український письменник ХІХ ст., поет, байкар. Започаткував в українській літературі жанр романтичної балади
Каразін Василь

український вчений-хімік першої половини ХІХ ст. Засновник Харківського університету 1805 р.

Квітка-Основ’яненко Григорій

український прозаїк, драматург першої половини ХІХ ст. Засновник художньої прози і жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі

Максимович Михайло

український вчений-енциклопедист, історик ХІХ ст. Перший ректор Київського університету імені князя Володимира

Остроградський Михайло

видатний український вчений-математик ХІХ ст.
ТЕМА 15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1863 р.

підписання міністром внутрішніх справ П.Валуєвим таємного «Валуєвського» циркуляра, у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

1876 р.

підписання Емського указу російським імператором Олександром ІІ, який заборонив друкувати книги українською, ставити українські театральні вистави, викладати українською, перекладати українською, ввозити українську літературу, писати ноти до українських пісень…


закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товаристваІСТОРИЧНІ ОСОБИАнтонович Володимир

український історик, археолог, професор Київського університету ХІХ ст. Лідер хлопоманів. Очолював Київську громаду

Грінченко Борис

український письменник, мовознавець, етнограф, історик, громадсько-політичний діяч другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови». Один із співзасновників «Братства тарасівців» 1891 р.

Драгоманов Михайло

український учений та громадсько-політичний діяч ХІХ ст., один з організаторів «Старої громади» в Києві. Емігрував до Женеви (Швейцарія), де видавав журнал «Громада». Відстоював соціалістичні ідеї. Майбутнє України вбачав у якості автономії в межах демократичної Російської федерації

Чубинський Павло

український етнолог, поет, громадський діяч ХІХ ст., автор слів сучасного українського гімну «Ще не вмерла України...» Член Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯБратство тарасівців

українська таємна студентська організація 1891-1893 рр. на чолі з І.Липою. Члени товариства дали клятву на могилі Т.Шевченка поширювати ідеї Великого Кобзаря. Мета товариства — боротися за здобуття державної незалежності України

Громадівський рух

культурно-просвітницька діяльність громад у Наддніпрянській Україні в 60-70-х рр. ХІХ ст. Громади були заборонені Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Земства

органи місцевого самоврядування в повітах та губерніях Російської імперії, що були створені земською реформою 1864 р., і які опікувалися школами, лікарнями, культурою, благоустроєм тощо


ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1868 р.

заснування у Львові української «Просвіти» - культурно-освітнього товариства

1873 р.

заснування у Львові літературного товариства ім. Т.Шевченка, яке з 1892 р. перейменоване на Наукове товариство імені Т.Шевченка

1890 р.

заснування у Львові Русько-української радикальної партії (РУРП) - першої української політичної партії

1899 р.

заснування у Львові Української національно-демократичної партії (УНДП)

ІСТОРИЧНІ ОСОБИБачинський Юліан

український політичний і громадський діяч кінця ХІХ — початку ХХ ст. Член РУРП, а с 1899 р. УСДП. У 1895 р. опублікував брошуру «Ukraina irredenta» («Україна уярмлена»), у якій доводив історичну необхідність здобуття Україною незалежності

Грушевський Михайло

український історик, політичний та державний. У Львові очолював Наукове товариство імені Т.Шевченка з 1897 р. Незабаром переїхав до Києва, де брав участь у революційних подій в Україні 1917-1918 рр., голова Української Центральної Ради. 29 квітня 1918 р. був обраний президентом УНР

Левицький Кость

Громадський та політичний діяч Галичини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Засновник та лідер УНДП.

У серні 1914 р. очолив Головну Українську Раду, у 1915 р. – Загальну Українську Раду. З листопада 1918 р.- голова Державного секретаріату ЗУНРПавлик Михайло

український письменник, громадсько-політичний діяч Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст., член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Ініціатор створення першої української політичної партії РУРП у 1890 р.

Франко Іван

український письменник, поет, громадсько-політичний діяч Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Співзасновник та керівник першої української політичної партії РУРП 1890 р.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯМосквофіли

представники суспільно-політичного руху Західної України, які орієнтувалися на Російську імперію і ставили собі за мету об’єднати Західноукраїнські землі з Наддніпрянською Україною під владою Росії. Отримували фінансову підтримку з Росії. У 60-80-х рр. ХІХ ст. займали провідне становище в громадському житті Західної України. Москвофіли не визнавали існування окремого українського народу й української мови; стверджували, що існує єдиний руський народ, який поживає від Карпат до Камчатки. Створили штучну мову «язичіє»

Народовці (українофіли)

національна українська течія на Західній Україні, що зародилася в 60-х рр. ХІХ ст., представники якої доводили самостійність українського народу, культури, мови. Народовці виступали за єдність українських земель, необхідність їх об’єднання; розвиток української мови, культури тощо. Лідером народовців був Ю.Романчук

Нова ера

українсько-австрійсько-польські домовленості кінця ХІХ ст. Зміст домовленостей:

- надання українцям місць в Австрійському парламенті та Галицькому сеймі;

- відкриття трьох українських гімназій;

- відкриття кафедри української історії у Львівському університеті;

- розширення сфери використання української мови в державних установах;

- українцям був відкритий доступ до державних посад
Партія

громадська організація, що відстоює ідеї певної верстви суспільства з метою здобуття чи утримання політичної влади

Трудова міграція

добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або тимчасове поживання з метою працевлаштування на певній території

Українофільство

термін, поширений з другої половини ХІХ ст., на означення любові до України, українського народу, української культури тощо


ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1865 р.

відкриття в Одесі Новоросійського університету, третього університету в Наддніпрянській Україні

ІСТОРИЧНІ ОСОБИВасильківський Сергій

український живописець Слобожанщини, пейзажист другої половини ХІХ — початку ХХ ст.


Гулак-Артемовський Семен

український композитор, музикант ХІХ ст., автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм» 1864 р.
Заболотний Данило


український учений-мікробіолог, епідеміолог другої половини ХІХ — початку ХХ ст., засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві 1928 р.


Заньковецька Марія

українська театральна акторка другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

Карпенко-Карий Іван (справжнє прізвище Тобілевич)

український письменник, драматург, актор театру другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Брат П. Саксаганського, М.Садовського та М.Садовської-Барілотті
Кримський Агатангел

український вчений, історик, письменник, мовознавець, поліглот другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Знав понад 70 мов

Кропивницький Марко

український драматург, театральний актор другої половини ХІХ – початку ХХ ст. З ім’ям М.Кропивницького пов’язують створення першого українського професійного театру в Єлисаветграді 1882 р. (Театр корифеїв)

Крушельницька Соломія

відома українська оперна співачка кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Ще за життя С.Крушельницька була визнана найкращою співачкою світу

Леонтович Микола

український композитор, хоровий диригент, громадський діяч кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Лисенко Микола

український композитор, диригент, музикант, громадський діяч другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Автор опери «Наталка-Полтавка», «Тарас Бульба» та ін.

Мечников Ілля

учений-мікробіолог другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У 1886 р. відкрив в Одесі першу в Російській імперії (другу у світі) бактеріологічну станцію

Пимоненко Микола

український художник-живописець другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автор картин «Ворожіння», «Свати» та ін.
Садовський Микола (справжнє прізвище Тобілевич)

український театральний діяч, заснував перший український стаціонарний театр у 1906 р. у Полтаві. 1907-1919 рр. театр діє в Києві. Брат П. Саксаганського, І.Карпенко-Карого та М.Садовської-Барілотті

Українка Леся

українська письменниця та поетеса другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Франко Іван

український письменник, поет, громадсько-політичний діяч Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Співзасновник та керівник першої української політичної партії РУРП 1890 р.

Яворницький Дмитро

український історик другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст., дослідник історії українського козацтва

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯМеценат

особа, яка безкорисливо вкладає кошти в розвиток освіти, науки, культури тощо
Модернізм

напрямок у мистецтві початку ХХ ст., який характеризується еклектикою (змішуванням стилів), відмовою від мистецьких традицій минулого та утвердженням нових нетрадиційних мистецьких форм. В архітектурі центральними концепціями модернізму є функціоналізм і відсутність декоративності

Професійний театр

театр, у якому гра акторів та діяльність інших театральних діячів є професією, а не просто захопленням, як в аматорському театрі. Перший професійний український театр - Театр корифеїв, заснований в Єлисаветграді М.Кропивницьким у 1882 р.

Реалізм

стиль і метод у мистецтві й літературі другої половини ХІХ ст., який прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ без їх ідеалізації

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ1900 р.заснування у Харкові першої політичної партії Наддніпрянщини — Революційної української партії (РУП). Того ж року М.Міхновський уклав програму партії «Самостійна Україна», у якій були обґрунтовані права України на самостійністьІСТОРИЧНІ ОСОБИЄфремов Сергій


український політичний і державний діяч початку ХХ ст. та революційних подій в Україні. Літературний критик, історик літератури. Член Української Демократично-Радикальної Партії. У 1908 р. став одним iз засновників і активним діячемТовариства Українських Поступовців. У 1917 р. заступник голови Української Центральної Ради. У 1929 р. був заарештований радянською владою і звинувачений в організації та керівництві Союзу Визволення України (СВУ). У 1930 р. засуджений до 10-річного ув’язнення з суворою ізоляцією


Міхновський Микола

український політичний та громадський діяч кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автор брошури «Самостійна Україна» 1900 р., один з організаторів українського війська, борець за незалежність. Лідер Української Народної Партії 1902 р. Ідеолог державної самостійності України

Петлюра Семен

український державний і політичний діяч. Один з лідерів УСДРП. Редактор журналу «Украинская жизнь». Організатор українських збройних сил у роки української революції, головний отаман військ УНР (1918 р.), голова Директорії УНР (1919-1920 рр.)

Чикаленко Євген

Український громадський діяч, меценат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. У 1908 р. Активний член УДРП. Був ініціатором заснування Товариства українських поступовців (ТУП)


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯЕкономічна криза

різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття тощо

Монополія

об’єднання підприємств однієї галузі, яке панує на ринку
ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ІСТОРИЧНІ ОСОБИ


Боберський Іванукраїнський педагог Галичини першої половини ХХ ст., організатор сокільсько-січового руху, автор назви «Пласт», сприяв становленню Пласту 1911 р.Волошин Августин

український політичний, культурний та релігійний діяч Закарпаття. Греко-католицький священик.Трильовський Кирило


громадсько-політичний діяч першої половини ХХ ст. Засновник у 1900 р. патріотичної пожежної молодіжної організації «Січ»


Шептицький Андрей


митрополит Української греко-католицької церкви з 1901 р., громадсько-політичний діяч першої половини ХХ ст. Сприяв розвитку греко-католицької церкви, займайся просвітницькою та меценатською діяльністю. У 1914 р. домігся проведення виборчої реформи, що збільшено кількість українців у Галицькому сеймі. Але закликав духовенство не ув’язуватися у політику.

Пізніше А. Шептицький виступав проти репресій радянської влади, тому підтримав нацистську окупацію України. Під час німецької окупації захищав євреїв від голокосту. Єврейська громада України визнала митрополита Шептицького Праведником світу.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал