Тексту це: а частина тексту,що містить його головну думкуСкачати 294.43 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір294.43 Kb.
Залікова робота за ІІ семестр

З української мови

Учня (учениці) 9-___ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________

1 рівень
1. Безполучникове складне речення – це:

а) речення, в якому прості речення об’єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучних слів;

б) складне речення, яке складається з двох або кількох простих речень,що об’єднуються сполучниками;

в) складне речення, яке складається з двох або кількох простих речень, з’єднаних сполучниками і рівноправними між собою.


2. Якщо друга частина безсполучникового складного речення розкриває причину того, про що йдеться у першій частині, між ними ставиться:

а) крапка з комою;

б) тире;

в) двокрапка.


3. Тире ставиться в такому складному безсполучниковому реченні:

а) Висипали запорожці – лиман човен вкрила.

б) Бувають дивні на землі діла: серед зими черешня зацвіла.

в) Хай оживає істина стара: людина починається з добра.


4.Основним поняттям лінгвістики є:

а) слово;

б) речення;

в) текст.


5. Тема тексту – це:

а) частина тексту,що містить його головну думку;

б) комунікативна мета висловлювання;

в) те, про що в ньому йдеться, його зміст.


6. Типи мовлення є такі:

а) оповідання, новела, повість;

б) розповідь, опис, роздум;

в)науковий, художній.


2 рівень
1. Скласти й записати безсполучникове складне речення.

2. Коли ставиться кома та крапка з комою між частинами безсполучникових складних речень?

3. Визначити граматичні основи в реченні.

З-під хмарки, мов з-під кудлатої брови,краєчком ока глянуло сонце на землю і здивувалося:чого це на полі так багато людей?3 рівень
1. Зробити повний синтаксичний розбір безсполучникового складного речення.

Мерехтять у тумані огні,впали роси на заспані трави…

2. Побудуйте текст в публіцистичному стилі на тему: «Чарівна сила мистецтва».

4 рівень
Написати висловлювання на тему: «Робочий день школяра».

Залікова робота за ІІ семестр

З української літератури

Учня (учениці) 9-____ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________
1 рівень
1. «Маруся» Г. Квітки - Основ’яненка – це твір:

а) реалістичний;

б) романтичний;

в) сентиментальний.


2. Визначте,чи правильне твердження.

Т.Шевченко народився у селі Тарасівка. Так чи ні.


3. Перша окрема книжка віршів та поем Т.Шевченка називалася:

а) «Мальовнича Україна»;

б) «Кобзар»;

в) «Заповіт».


4. Твір» І мертвим, і живим…» за жанром:

а)поема;

б) послання;

в) вірш.
5. Шевченка було заарештовано:

а) за написання поеми «Сон»;

б) за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві;

в) за написання поеми «Кавказ».
6. Роман П.Куліша «Чорна рада» - це:

а) історичний роман;

б) соціально-побутовий;

в) реалістичний роман.


7. Назвіть справжнє прізвище Марка Вовчка

а) Лариса Косач;

б) Марія Вілінська;

в) Ольга Кобилянська.


8. Назвати героїв роману І.Багряного «Тигролови».

2 рівень
1. Чому померла Маруся з однойменної повісті Г.Квітки – Основ’яненка?

2. Назвіть тему поеми «Катерина».

3. Допишіть рядки,яких бракує.

У всякому своя доля

.Той мурує,той руйнує,

.За край світла зазирає –

4. Коротко розкажіть про долю Шрама (за романом П.Куліша «Чорна рада»).3 рівень
1. Чому Т.Шевченко у пізній творчості звертається до біблійних образів?

2. Розвиньте розпочату думку »Провідна ідея роману Багряного…»


4 рівень


 1. Розкрийте ідею національного духовного відродження у творчості Т.Шевченка.


Залікова робота за ІІ семестр

з світової літератури

Учня (учениці) 9-___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_______________________________________________
1 рівень


 1. Світ химерних уявлень і образів митця – це …

А) фантастика

Б) фантастична казка

В) іронія


 1. Хто наділив Цахеса чарівною силою (за твором А.Гофмана «Крихітка Цахес»)?

А) фея Рожа-Бельверда

Б) маг Проспер Альпанус

В) вона в нього була від народження


 1. Яка збірка поезій зробила Г. Гейне відомим на весь світ?

А) «Подорожні картини»

Б) «Ліричне інтермецо»

В) «Книга пісень»
4. Як називається перший цикл збірки «Сонети» Адама Міцкевича?

А) «Кримські сонети»

Б) «Любовні сонети»

В) «Польські сонети»


5.Що розповідає старий Мазепа Карлу ХІІ після втечі з-під Полтави ( за поемою Байрона «Мазепа»)?

А) про своє гетьманування в Україні

Б) романтичну історію кохання своєї юності

В) про своє дитинство


6. Які образи героїв з’явилися в Російській літературі 19 століття?

А) образ «веселої»

Б) образ «потрібної»

В) образ «зайвої»


7. «Євгеній Онегін» - це…

А) соціально-психологічний роман в віршах

Б) філософська повість

В) детектив


8. Який вірш О. Пушкін присвятив А.Керн?

А) «Я вас любил…»

Б) «Я видел чудное мгновенье…»

В) «Зимняя ночь»


9. «Герой нашого часу» - це…

А) морально-психологічний роман

Б) філософський роман

В) перший філософсько-психологічний роман


10. М. Гоголь увів у літературу образ…

А) «зайвої людини»

Б) «маленької людини»

В) «великої людини»


2 рівень


 1. Що таке романтизм?

 2. Що таке сонет?

 3. Яка проблематика роману «Євгеній Онєгін» О.Пушкіна?

 4. Яка тематика лірики М. Лєрмонтова?


3 рівень


 1. Яка тема «Кримських сонет» А. Міцкевича?

 2. Яка тема «Книги пісень» Г.Гейне?

 3. Які основні мотиви лірики Байрона?

 4. Яка ідея повісті М. Гоголя «Шинель»?

 5. Яка проблематика роману М.Лермонтова «Герой нашого часу»?


4 рівень


 1. Що таке байронізм? Назвіть риси байронізму. Охарактеризуйте.

 2. Який він, герой нашого часу?


Залікова робота за ІI семестр

з англійської мови

учня (учениці) 9 -____ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_______________________________________
1 рівень


 1. Вставте пропущені слова:

musical

development

unity

leisure

creative

progress

culture

holidays

exhibitions

writers

circus

Ukrainian


Cultural Life of Youth

Science and __________ are two powerful wings of progress of the youth of the country. The material level can help and influence the cultural conditions of young people.

The might of the country lies in the ______ of its people.

Special attention is being paid to studying the native __________ culture. Many Ukrainian poets, ________, scientists were unknown to the people.

The primary task of today is to accelerate the cultural ____________ of the youth. In school and out of school children's establishments conditions are created for the development of __________ activities, for their aesthetic education. Pupils and students learn to sing and dance, play __________ instruments in circles of amateur art.

Circles of amateur art activities, festivals, _________ of songs and music, days of Poetry, Literary meetings, ___________ of children's drawing and painting, school amateur theatres, creative associations of young literature lovers testify the growth of performers, their skill and actively contribute to the development of aesthetic inclinations.

In their _______ time they go in for sports, read, go to the libraries, parks, cinemas, theatres, concert halls. They can visit art exhibitions, the Zoo or the __________. It is possible to see a great __________ in creation of different youth ensembles which are popular among young people.


 1. Утвори порівняльний ступінь прикметників за допомогою -еr або mоrе:

Great, frightened, clean, polite, sharp, attractive, famous, deep, dangerous, cold.

 1. Утвори найвищий ступінь прикметників за допомогою  -еst  або most: Interesting, long, helpless, large, active, amazing, comfortable, great, thin, brave.


2 рівень


 1. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.

PLACES TO SEE IN UKRAINE

There are many places worth sightseeing on the territory of Ukraine because of its ancient history.

A wide range of interesting things awaits the tourists, beginning with Kyiv, the capital of Ukraine, where there exist magnificent historic sights, St. Sophia's Cathedral (1017—1031), the Kyiv Cave Monastery (1051) and numerous museums.

A cruise on the Dnipro River offers visitors a fascinating introduction to Ukraine's history and culture.

It's interesting to visit Zaporizhzhia where Cossack movement began in the 15th century. Nearby is the famous 700-year-old oak tree — 36 metres high.

Odessa, a regional centre, has a Philharmonic and the famous Opera and Ballet Theatre.

The old town of Kaniv is situated on the high right bank of the Dnipro River. This town is world-known for its Tarasova Hora. Taras Shevchenko, the great Ukrainian poet, artist and philosopher, is buried here.

Chernihiv is one of the oldest towns in our country . There are five out of twenty-five architectural landmarks of the 11th—12th centuries preserved in Chernihiv. It was one of the most important centres of Kyivan Rus'.

Another place in Ukraine, which attracts a lot of visitors, is Uman'. It is famous for its dendrologic park-reserve "Sophiyivka". This park was set up in 1796—1801 by Count Pototsky for his wife, Sophia, and was called after her name. The park is one of the most outstanding monuments of garden architecture in Ukraine.

Lviv, a beautiful city in the west of Ukraine, was founded by Prince Danylo Halytsky. Historically, the city was first mentioned in 1256. Today Lviv has an area of 155 square km. Its core is the city of the 14th—18th centuries. It is densely built up with tall stone buildings, many of them in their original style. The Lychakiv Cemetery contains some famous monuments to well-known Ukrainian and Polish residents of Lviv. The oldest monument in Lviv is the foundation and walls of St. Nicholas' Church, built by Prince Danylo in the 13th century. The remnants of Vysoky Zamok also date back to the 13th century. Lviv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance architecture.

In the south the Crimea lies, with its warm weather, seashore sanatoriums and rest homes.

Travelling across Ukraine one can have an excellent opportunity to learn its history and culture, to see its ancient monuments and picturesque views Ukraine has always been famous for.


1. Where did Cossack movement begin ?

2. What is Odessa famous for?

3. Why was Chernihiv one of the most important centres of Kyivan Rus'?

4. What place attracts a lot of visitors?

5. What period do the first records of Lviv date back?6. Why is "Sophiyivka" interesting for people?


 1. Порівняй дані предмети, поняття, людей і тварин.

Example: A dog and a puppy, (old, small) — A dog is older than a puppy. A puppy is smaller than a dog.


 1. A lesson and a break, (long, short, noisy)

 2. A clock and a watch, (large, small)

 3. A bicycle and a car, (expensive, cheap, fast, stow)

 4. A tram and a bus. (convenient, cheap, fast, slow)

 5. An apple and a candy, (sweet, juicy, useful)

 6. A lion and a lynx, (dangerous, strong, weak)

 7. A city and a town, (targe, small)

 8. Winter and autumn, (warm, cold, rainy, frosty)

 9. Autumn holidays and winter holidays, (long, merry, short)

 10. A girl and a boy, (strong, weak, talkative, tidy, serious)
 1. Перекладіть на українську мову 

 

 1. He asked if I wanted to dance.

 2. He asked if I was going to the shop.

 3. He asked if I had watched the latest film.

 4. He asked if John had arrived.

 5. He asked if I had been going to the gym.

 6. He asked if I had been going to the gym.

 7. He said (that) he would go to school.”

 8. He asked if he could help me.

 9. He asked if I would have lunch with me.

 10. He asked if he had to do the shopping.

 11. He asked how I was.

 12. He asked where I was going.

 13. He asked whom I had called.

 14. He asked where I had been.

 15. He asked what I had been doing.

 16. He asked what I had been do.


3 рівень


 1. Зробіть план тексту та перекладіть виділені речення.

SCIENCE

Science is important for most people living in the modern world for a number of reasons. In particular, science is important for world peace and consent, for the understanding of environment, and for our world outlook.

Science is important for world peace in many ways. On the one hand, scientists have helped to develop many of the modern tools of war. On the other hand, they have also helped to keep peace through research, which has improved life for people. Scientists have helped us understand the problem ofsupplying the world with energy; they have begun to develop a number ofsolutions of the energy problem — for example, using energy from the sun and from the atom. Scientists have also analysed the world's resources. Science studies the Universe and how to use its possibilities for the benefit of men.

Science is also important for everyone who is affected by modern technology. Many of the things that make our lives easier and better are the results of advances in technology and, if the present patterns continue, technology will affect us even more in the future than it does now. In some cases, such as technology for taking salt out of ocean water, technology may be essential for our lives 'on Earth.

The study of science also provides people with some knowledge of the natural world. Scientists are tryingto predict earthquakes, are continuing to study many other natural events such as storms. Scientists are also studying various aspects of human biology and the origin and development of the human race. The study of the natural world may help improve life for many people all over the world.

A basic knowledge of science is essential for everyone. It helps people to find their way in the changing world.


 1. Напишіть речення в непрямій мові.
 1. Mother said to me: "Who has brought this parcel?"

 2. He said to her: "Where do you usually spend your summer holidays?"

 3. Aim said to Mike: "When did you leave London?"

 4. She said to Boris: "When will you be back home?

 5. Boris said to them: "How can I set to the railway station?"

 6. Mary asked Tom: "What time will you come here tomorrow?"

 7. She asked me: "Why didn't you come here yesterday7?"

 8. She asked me: "What will you do tomorrow if you are not busy at your office?"

 9. І said to Nick: "Where are you going?"

 10. І said to Anit: "How Ions are you going to stay there?"

 11. І said to Anit: "How Ions will it take you to set there?"

 12. Pete said to Luis friends: "When are you leaving St. Petersburg?"

 13. He said to them: "Who will you see before you leave here?"

 14. They said to Anit: "What time does the train start?"

 15. І asked Mike: "What will you do after dinner?"

 16. І asked my uncle: "How Ions did you stay in the Crimea?"

 17. Ada said to me: "Where did you see such trees?"

 18. I said to Becky: "What land of book has your friend brought you?"
 1. Оберіть правильну відповідь:


Q1.         I didn’t feel very well yesterday. I ..... eat anything.

 1. cannot

 2. couldn’t

 3. mustn’t

Q2.         You ..... look at me when I am talking to you.

 1. could

 2. should

 3. would 

Q3.         I was using my pencil a minute ago. It ..... be here somewhere!

 1. can

 2. could

 3. must

 4. would

Q4.         You really ..... be late again.

 1. must not

 2. don’t have to be

Q5.         If you don’t start working harder, you ..... repeat the course next year.

 1. have to

 2. must

 3. will have to

 

Q6.         His parents spoil him. He’s always ..... to do whatever he wants.

 1. been able

 2. been allowed

Q7.         Phone her now. She ..... home by now.

 1. has to be

 2. must be

 3. would be

Q8.         You ..... forget your sun cream. It’s going to be very hot!

 1. don’t have to

 2. mustn’t

 3. needn’t

Q9.         I ..... be able to help you, but I’m not sure yet.

 1. might

 2. would

Q10.      Entrance to the museum was free. We ..... pay to get in.

 1. needn’t

 2. didn’t need to 

Q11.      Already as a child Mozart ..... play the piano beautifully.

 1. could

 2. should

 3. would

Q12.      Which sign are you more likely to see at an airport: Bags ..... not be left unattended.

 1. can

 2. must

 3. may

Q13.      I really ..... try to get fit.

 1. may

 2. must

 3. would

Q14.      ..... take a photograph of you?

 1. Am I allowed to

 2. May I

Q15.      Students ..... borrow up to 6 books at any time.

 1. are allowed to

 2. could

 
4 рівень


 1. Напишіть твір на тему: «My hobby».


Залікова робота за II семестр

з математики

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

I рівень

У завданнях 1-6 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.


1.

2.

3.

4.

5.


6.


II рівень

У завданнях 1-4 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.


1.

2.

3.

4.III рівень
1.

2.

3.

4.


IV рівень

Виконайте одне із запропонованих завдань.


1.


2.
Залікова робота за ІІ семестр

З історії України

Учня (учениці) 9-___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

______________________________________
1 рівень


 1. В якому році було скасоване кріпосне право?

А) 19 лютого 1961 рік

Б) 20 лютого 1962 року

В) 21 лютого 1963 року


 1. Вкажіть дату запровадження Судової реформи України.

А) 1874

Б) 1868


В) 1864


 1. Як називається оновлення, осучаснення, приведення до передових зразків?

А) капіталізація

Б) модернізація

В) колективізація

Г) монополізація
 1. Хто був лідером «хлопоманів»?

А) Михайло Драгоманов

Б) Володимир Антонович

В) Микола Левитський


 1. Яку реформу провів Петро Столипін в Україні?

А) земельна

Б) освітня

В) судова


 1. Якого мислителя і відомого політика центральним пунктом доповіді була ідея політичного відокремлення, «сепарації» від Росії?

А) В’ячеслав Липинський

Б) Михайло Грушевський

В) Дмитро Донцов
2 рівень
1. Дайте визначення термінів «космополітизм» та «радикалізм».

2. Яку роль виконували читальні «Просвіти»?

3. Опишіть діяльність Товариства Український Поступовців (ТУП).

4. Розкажіть про досягнення української науки (початок 20 століття).


3 рівень


 1. За поданими в таблиці питаннями порівняйте діяльність на західноукраїнських землях організацій москвофілів на народовців.

Питання для порівняння

Москвофіли

Народовці

Коли виниклиКого об’єднувалиОсновна метаГоловні методи та форми діяльностіЗначення і подальша еволюціяЧиї інтереси захищали


 1. Складіть таблицю «Українські політичні партії початку 20 століття».

Назва партії

Рік заснування

Керівники і активні учасники

Партійні завдання4 рівень


 1. Дайте оцінку поглядам і діяльності Михайла Драгоманова.

 2. Порівняйте діяльність в Україні Греко-Католицької та Православної церков.


Залікова робота за ІІ семестр

З всесвітньої історії

Учня (учениці) 9-___ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________
1 рівень


 1. Як називали в Англії прибічників вільної торгівлі і не втручання держави в економіку?

А) фритрейдерами

Б) лібералами

В) протекціоністами


 1. Хто очолив Сполучені Штати Америки в 1860 році?

А) Улісс Грант

Б) Д. Девіс

В) Авраам Лінкольн


 1. Як називали сучасники називали 60-70-ті роки в Російській Імперії?

А) «епохою великих відкриттів»

Б) «епохою великих реформ»

В) «золотою епохою»


 1. Коли було створено універсальний паровий двигун?

А) 1774 рік

Б) 1784 рік

В) 1807 рік


 1. Який новий художній напрям, що сформувався у Франції в ІІ пол. 19 століття?

А) модернізм

Б) імпресіонізм

В) експресіонізм


 1. Хто автор твору «Мцирі»?

А) Олександр Пушкін

Б) Михайло ЛермонтовВ) Джордж Байрон

2 рівень


 1. Визначте головні риси лібералізму в Англії.

 2. Як вирішувалось земельне питання у США згідно із законом про гомстеди?

 3. Поясніть значення термінів: «свадеші», «канцлер», «справа Дрейфуса».

 4. Назвіть причини Сіньхайської революції.


3 рівень


 1. Назвіть причини поразки Паризької комуни.

 2. Розкажіть про політичну систему Третьої Республіки.

 3. Які особливості Японії допомогли їй успішно провести глибокі перетворення свого суспільно-політичного життя?


4 рівень


 1. Ви – журналіст, який зустрівся з канцлером Бісмарком: складіть можливу розмову з ним.

 2. Схарактеризуйте зовнішню політику США наприкінці 19 століття і політику США на сьогоднішній час.


Залікова робота за II семестр

з біології

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

І рівень


 1. Здатність мозку зберігати і відтворювати раніше закладену інформацію це:

 1. свідомість

 2. пам’ять

 3. досвід

 4. інтуїція

 5. увага

 1. Свідомість …

 1. передається по спадковості

 2. не передається по спадковості

 3. виникає у стадних тварин

 4. виникає лише в суспільстві

 1. До абіотичних факторів належить:

 1. бактерії

 2. гриби

 3. температура

 4. тварини

 1. Речовини, які забезпечують виведення радіоактивних речовин, називаються:

 1. вітаміни

 2. каталізатори

 3. глікоген

 4. сорбенти


ІІ рівень


 1. Авторами учіння про темперамент є:

 1. І. І. Мечников

 2. Гіппократ

 3. К. Галлен

 4. І. П. Павлов

 5. І. М. Сєченов

 6. Д. І. Менделєєв

 1. Типи темпераменту людини:

 1. холерик

 2. істерик

 3. флегматик

 4. неврастенік

 5. меланхолік

 6. шизофренік

 7. сангвінік

 1. Пристосуванню організму до дії високих температур сприяє:

 1. збільшення шару підшкірного жиру

 2. збільшення теплоутворення

 3. збільшення тепловіддачі

 4. звуження судин

 5. потовиділення

 6. розширення судин

 1. Погіршує пам’ять:

 1. алкоголь

 2. ожиріння

 3. гіподинамія

 4. нікотин

 5. наркотики


ІІІ рівень


 1. У чому полягає відмінність між мовою людини і звуковою сигналізацією

тварин ?

 1. Як нітрати впливають на організм людини ?


IV рівень


 1. Запропонуйте заходи для поліпшення стану довкілля у вашій місцевості.


Залікова робота за II семестр

з географії

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________
І рівень
1. Україна є державою?

А) аграрною

Б) аграрно-індустріальною

В) індустріально-аграрною

2. Підприємства меблевої промисловості України орієнтуються у своєму розміщенні на:

А) джерела сировини

Б) споживача

В) джерела дешевої електроенергії

Г) наявність висококваліфікованих трудових ресурсів

3. Наукомістка галузь машинобудування:

А) тракторобудування

Б) радіоелектроніка

В) автомобілебудування

Г) виробництво жниварок


ІІ рівень
4. Виберіть із запропонованого переліку основні риси адміністративно-командної економіки:

а) приватна власність на економічні ресурси;

б) необмежена влада держави;

в) централізоване управління економікою;

г) конкуренція;

д) обмежені можливості для особистої матеріальної зацікавленості.

5. Художні промисли –це….

6. Закінчіть схемуЛісова промисловість
Деревообробна промисловість
ІІІ рівень
7.. Установіть співвідношення:

Алюміній 1. Микитівка (Донецька обл.)

Цинк 2. Констянтинівка (Донецька обл.)

Магній 3. Світловодськ (Кіровоградська обл.)

Нікель 4. Запоріжжя

Ртуть 5. Побузьке (Кіровоградська обл.)

8. Складіть коротку характеристику двох галузей машинобудування (на вибір)

Назва галузі

Що виробляє

Принципи розміщення

Основні центри

9. Коротко охарактеризуйте внутрішньо - та міжгалузеві зв’язки текстильної промисловості.
ІV рівень
10. Чорна металургія традиційно вважалася галуззю міжнародної спеціалізації України. Чому останнім часом Україна втрачає свої позиції на світовому ринку металів?

Залікова робота за II семестр

з фізики

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________
I рівень
1. Позначте одну правильну, на ваш погляд, відповідь.

Яке твердження є правильним ?
2. Позначте одну правильну, на ваш погляд, відповідь.

3.

4.


II рівень
5.
6. Розв’яжіть задачу.

7.


III рівень
8. Розв’яжіть задачу.


9. Розв’яжіть задачу.
IV рівень
Виконайте одне із запропонованих завдань.
10. Розв’яжіть задачу.


11. Розв’яжіть задачу.Залікова робота за II семестр

з хімії

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________
I рівень


 1. Із наведеного переліку виберіть символи елементів головних підгруп:

 1. Na

 2. Al

 3. Cu

 4. Mn

 1. Визначте, до якої групи належить елемент Са:

 1. лужні метали

 2. рідкоземельні метали

 3. р-елементи

 4. лужноземельні метали

 5. d-елементи

 6. f-елементи

 1. Визначте, який ступінь окиснення є характерним для елемента із завдання 2:

 1. +1

 2. +2

 3. +3

 4. +5

 5. -1

 6. -2

 1. … 382| - це електронна будова:

 1. Mg

 2. Al

 3. B


II рівень


 1. Дайте характеристику Са та його сполукам.

 2. У якому вигляді зустрічається у природі речовина із завдання 4?

 3. Визначте, як змінюються металічні властивості в ряду, поясніть відповідь: Na, Ca, Al.

 4. Напишіть, які оксиди утворює Cr та ступінь окиснення його в цих сполуках.


III рівень


 1. Здійсніть перетворення за схемою:

Al Al2 O3Al Cl3 Al (OH) 3Na Al O2


 1. Дайте порівняльну характеристику елементів за періодичною системою та будовою атома: Na, Ca.


IV рівень
Задача. Барій оксид масою 16 г з масовою часткою домішок 5% розчинили у воді. Яка маса продукту реакцій?

Залікова робота за II семестр

з інформатики

Учня (учениці) 9 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

I рівень


 1. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище текстового процесора MS Word:

 1. векторний

 2. растровий

 3. тривимірний

 4. фрактальний

2. Коли використовується клавіша Shift в графічному редакторі Paint?

 1. потрібно провести строго пряму лінію

 2. потрібно провести пряму лінію під кутом 45 градусів

 3. потрібно намалювати коло або квадрат

 4. потрібно намалювати еліпс або прямокутник

 5. потрібно провести пряму лінію під кутом 30 градусів

3. Що відбудеться, якщо перемістити виділену довільну область малюнка з натиснутою клавішею Ctrl?

 1. виділена область переміститься на вказане місце малюнка

 2. виділена область скопіюється до вказаного місця малюнка

 3. виділена область переміститься на вказане місце малюнка, залишаючи за собою «слід»

 4. виділена область нахилиться під кутом 45 градусів

 5. виділена область прийме вигляд правильної геометричної фігури та переміститься на вказане місце малюнка

4. Які існують три основні кольори, в результаті змішування яких в різних пропорціях формується будь-який колір?

 1. червоний, зелений, синій

 2. зелений, синій, червоний

 3. червоний, зелений, жовтий

 4. фіолетовий, зелений, синій

 5. червоний, салатний, синій

5. Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити:

 1. білим кольором

 2. кольором, що збігається з фоном малюнка

 3. кольором фону, що встановлений на палітрі

 4. чорним кольором

6. Укажіть клавішу, яку слід утримувати для малювання квадрата за допомогою інструмента Прямокутник (Прямоугольник):

 1. Shift

 2. Ctrl

 3. Tab

 4. Backspace

II рівень
7.

8.

9.

10.


11.


12.
III рівень
13.

14.15. Засобами текстового процесора створіть новий файл, що міститиме графічну ієрархічну схему класифікації апаратної складової комп’ютера. Для цього:

 1. одним із відомих вам способів створіть текстовий документ, у який вставте графічну схему з назвою «Апаратна складова комп’ютера», елементами якої є назви пристроїв комп’ютера;

 2. додайте до схеми основні характеристики пристроїв, які розташовані у системному блоці;

 3. збережіть документ та продемонструйте вчителю.


IV рівеньЗалікова робота за ІІ семестр

з художньої культури

учня (учениці) 9 -___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_______________________________________________________
1 рівень


1. Культура -
а) сукупність матеріальних і духовних цінностей,вироблених людством протягом усієї історії,а також сам процес її творення;
б) порівняно нове творення сучасності, результат процесів урбанізації та індустріалізації;
в) взаємодія певних художніх мистецтв.

2. Художній стиль -
а) система поглядів на світ і місце людини в ньому;
б) стиль художньої літератури, який використовується в художній творчості;
в) ставлення людей до навколишньої дійсності та до самих себе.

3. Бароко -
а) художній стиль,для якого характерні динамізм,пишність,багатство;
б) художній стиль, для якого характерні особисті враження,спостереження,відчуття та переживання;
в) художній стиль,що відображає життя у формах самого життя.

2 рівень

1. У яких видах мистецтв найбільше виявилися риси романського стилю та готичного стилю.
2. Назвіть шедеври архітектури, скульптури й живопису доби Ренесансу.
3. Назвіть типові риси реалізму в живопису.

3 рівень

1. Який вид мистецтва став найвпливовішим у 20 столітті? Чому?
2. Розкажіть про виникнення абстракціонізму. Його різновиди.
3. Зазначте особливості індійської, китайської, арабської художньої культури.

4 рівень

1. Знайдіть матеріали про видатну співачку С. Крушельницьку. Створіть та запишіть невеличку доповідь.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал