Технологія швидкого тестуванняДата конвертації11.05.2017
Розмір68.8 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Реферат

на тему:

Технологія швидкого тестування

Підготував: ст.гр. ПЗАС-41

Гладкий Руслан

Перевірив:

Кочан Роман Володимирович

Тернопіль 2008

Зміст


 1. Вступ.

 2. Основні визначення в області тестування програмного забезпечення.

 3. Швидке тестування.

 4. Розробка стратегії швидкого тестування

 5. Процес розробки програмного забезпечення.

 6. Каскадний процес тестування

 7. Використана література 1. Вступ

За останні два десятиліття комп'ютерні системи та програмне забезпечення для них проникло в усі області людської діяльності. Програмне забезпечення присутнє в автомобілях, мобільних телефонах та на робочих місцях.

Вимоги до тестувальників: • необхідно тестувати швидко, дотримуючись жорстких строків постачання програмних продуктів;

 • необхідно забезпечити, достатньо високу якість тестування, яка гарантувала б відсутність дефектів у програмному забезпеченні, що постачається кінцевому користувачеві.

Між потоками розробки та тестування повинен надійно підтримуватися обмін даними, кожна група повинна брати участь в деяких діях іншої групи. Наприклад, група тестувальників повинна брати участь у контролі системного проектування, а група розробників -- брати участь у перевірці плану тестування. 1. Основні визначення в області тестування програмного забезпечення

Тестування програмного забезпечення - це процес аналізу або експлуатації програмного забезпечення з метою виявлення дефектів.

Тестування передбачає "аналіз" або "експлуатацію" програмного продукту. Тестова діяльність, що пов'язана з аналізом результатів розробки програмного забезпечення, називається статичним тестуванням. Воно передбачає перевірку програмних кодів, контроль та перевірку програми без запуску на комп'ютері. Тестова діяльність, що передбачає експлуатацію програмного продукту, називається динамічним тестуванням. Динамічне та статичне тестування доповнюють одне одного.

Мета розробника полягає в тому, щоб зробити програмний код без дефектів, який відповідає призначенню програмного продукту та відповідає вимогам замовника. Мета тестувальника пов'язана з аналізом коду та експлуатації програми, що у результаті повинно призвести до виявлення дефектів, які проявляються під час його інтегрування, конфігурування та виконання в різних середовищах.

Тестування програмного забезпечення виконує дві базові функції: верифікацію та атестацію. Верифікація забезпечує відповідність результатів конкретної фази процесу розробки вимог даної та попередньої стадії. Атестація є гарантією того, що програмний продукт задовольняє системним вимогам. Програмний продукт є якісним, коли: • під час роботи користувача з програмним продуктом виникає невелика кількість відмов;

 • програмний продукт надійний, а це означає, що його використання рідко викликало аварійні відмови;

 • програмний продукт задовольняє вимогам більшості користувачів.

 1. Швидке тестування

Термін "швидке тестування" використовується як доповнення поняття "швидка розробка".

Швидка розробка - це розробка програмного продукту за менше часу, аніж це робилось до цих пір. Таким чином, "проект швидкої розробки" означає будь-який проект, при якому важливе значення має строк розробки.Швидке тестування - виконання тестування програмного забезпечення в більш швидкому темпі.

Для створення можливості швидкого тестування необхідно мати надійні наступні компоненти в системі тестування: персонал, процес комплексних випробувань, статичне тестування, динамічне тестування. Якщо хоча б одна із компонент буде погано виконувати дані їй функції, то процедура швидкого тестування може провалитися.

 1. Розробка стратегії швидкого тестування

Основна задача полягає у визначенні можливих способів прискорення процесу тестування за умов збереження або навіть підвищення якості програмного продукту.

Під час досліджень стадій розробки, необхідно намагатися отримати відповіді на наступні запитання: • Чи може тестова група на даній стадії почати якусь дію, що може запобігти створення додаткових дефектів?

 • Чи може тестова група почати на даній стадії якусь дію, що дозволила б зменшити ризик порушення часового графіку розробок?

 • Чи можна отримати якусь інформацію на даній стадії розробки, яка дозволила б тестовій групі прискорити планування тестування, розробку тестових випадків або наповнення тестів? 1. Процес розробки програмного забезпечення

Процес - послідовність кроків, у тому числі й дій, обмеження та ресурси, яка приводить до бажаного та визначеного результату. Процес має наступні атрибути:

 • У межах процесу описуються усі основні дії.

 • У процесі використовують ресурси, з якими пов'язана деяка сукупність обмежень, та генеруються проміжні та кінцеві результати.

 • Процес може складатися з деякого числа підпроцесів, пов'язаних між собою визначеним чином. Процес можна визначити як деяку ієрархію процесів організованих так, що кожен підпроцес описується власною моделлю процесу.

 • З кожною дією процесу пов'язані критерії входу та виходу, отже відомо, коли визначена дія розпочинається і коли завершується.

 • Дії виконуються послідовно або паралельно у відповідоності до інших незалежних підпроцесів, тому легко визначити, коли дія виконується відносно інших дій.

 • Кожен процес керується деяким набором керівних принципів, що визначають цілі кожної дії.

 • До дії, ресурсу або результату можуть застосовуватися обмеження або директиви.

Процес розробки можна умовно розбити на такі етапи:

 1. Вимоги.

 2. Проектування системи.

 3. Проектування програм.

 4. Тестування програмних кодів та модулів.

 5. Перевірка взаємодії та функціонування компонентів системи.

 6. Тестування системи.

 7. Приймальні випробування.

 8. Експлуатація та супровід.

Це розбиття є тільки умовним, так процес розробки може бути в даний момент на одному етапі, а пізніше необхідно буде внести корективи, наприклад, у "Вимоги", і після чого необхідно буде заново проходити етапи, у відповідності від змін.

Вище описані етапи належать до "Каскадної моделі життєвого циклу".

 1. Каскадний процес тестування

Етапи процесу тестування:

 • Аналіз вимог.

 • Планування випробувань.

 • Проектування тестів.

 • Реалізація тестів.

 • Налагодження тестів.

 • Системне тестування.

 • Приймальні випробування.

 • Експлуатація та супровід.

Під плануванням випробувань розуміють об'єм випробувань, підходів, ресурсів та розкладів виконання запланованих дій.

Системне тестування проводиться для посвідчення того, що програмне забезпечення виконує те, що від нього очікує користувач. Існує два основних типи системних випробувань: функціональна перевірка та випробування робочих характеристик.Функціональна перевірка не вимагає від тестувальника знань принципів роботи програмного продукту, але в той же час вона вимагає знання функціональних вимог, що пред'явлені до системи.

У межах випробувань для визначення робочих характеристик виконуються такі перевірки, як тестування в граничних режимах, навантажувальні випробування, контроль синхронізації та перевірки можливості відновлення.

По закінченню системного тестування продукт може бути переданий користувачу для проведення приймальних випробувань. Якщо користувач належить тій компанії, що й розробники, то таке тестування часто називають альфа тестуванням. А якщо користувачі є замовники, готові працювати з програмним продуктом ще до його офіційної готовності, то таке тестування називається бета тестуванням.

Іншою формою приймальних випробувань є атестаційні випробування, коли замовник виконує наперед визначений набір тестових випадків, що імітують типові умови, в яких система буде працювати після введення в експлуатацію.Кінцевим типом приймальних випробувань є установча перевірка, за умовами якої завершена версія програмного продукту встановлюється у замовника з метою отримати від нього підтвердження, що програмний продукт відповідає вимогам та замовник згоден на його постачання.


 1. Використана література:

 1. Калберстон Р., Браун К., Кобб Г. Быстрое тестирование. - C.-П.: Вильямс, 2002 - 384с.

 2. Овсяк В. Алгоритми: аналіз методів, алгебра впорядкувань, мо- делі, моделювання. – Львів, 1996. – 132 с.

 3. ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – Введ 01.01.92. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 25 с.

 4. Колодницький М. М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1995. – 231 с.

 5. http://www.google.com.ua

 6. http://www.library.tane.edu.ua


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал