Технологія розробки управлінського рішення. Класно-узагальнюючий контроль (Слайд )Скачати 98.19 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір98.19 Kb.
Н.М.Щур,

директор Шепетівської ЗОШ №6
Технологія розробки управлінського рішення.

Класно-узагальнюючий контроль
(Слайд ) Я думаю, ви погодитеся, що сучасні завдання навчального закладу вимагають, з одного боку, радикальної демократизації управління, з іншого – системного контролю за навчально-виховним процесом. А ефективність управління закладом багато в чому залежить від того, якою мірою адміністрації відомий реальний стан навчального процесу. Таку інформацію – достовірну, повну – можна отримати лише за допомогою добре налагодженого внутрішньошкільного контролю.

Уся контрольно-аналітична діяльність спрямована на вирішення проблеми школи, що досягається шляхом фіксації та аналіз у всіх результатів роботи колективу. За результатами контролю приймаються управлінські рішення для регулювання об’єкта, який контролюється.(Слайд ) У Шепетівській ЗОШ №6 щорічний внутрішньошкільний контроль планується на основі перспективного плану – циклограми управлінської діяльності на 2015-2020 рр.

(Слайд ) За основу розробки перспективного плану було взято додаток 3 до листа МОН від 07.08.2013 року №1/9-533 «Орієнтовна програма здійснення ВШК в ЗНЗ».

(Слайд ) Програмою визначено зміст, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають аналізу.

(Слайд ) У методичних джерелах можемо зустрітися з різними формами внутрішньошкільного контролю. Я надаю перевагу класифікації за тлумаченням Б.Тевліна: класно-узагальнюючий, попереджувальний,, персональний, тематичний, фронтальний, оперативний, оглядовий.

Виходячи з досвіду роботи, вважаю за доцільне більш детально зупинитися на розгляді методики проведення класно-узагальнюючого (в ін. джерелах – класно-урочного) контролю та технології розробки управлінських рішень.

Отже, класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення стану навчально-виховного процесу в одному класі (чи паралелі),вимагає об'ємної та ретельної підготовки із залученням учнів даного класу, вчителів, які викладають у ньому, психологічної служби та адміністрації школи.

Необхідність організації класно-узагальнюючого контролю вбачаю: • обов’язкове вивчення стану адаптації учнів 5, 10-х класів до навчання в основній, старшій школі (таке вивчення здійснюється спільно з психологом та медпрацівником для більш глибокого оцінювання процесів, які спостерігаються, та визначення шляхів корекції);

 • колективні негативні прояви учнів будь-якого класу ( такі як ігнорування, слабка підготовка, неорганізованість, низький рівень зацікавленості…);

 • нарікання з боку учнів чи їх батьків на необ’єктивність оцінювання, негативне відношення до дітей, рівень підготовки і проведення уроків окремими вчителями певного класу;

 • значна відмінність рівня навчальних досягнень учнів певного класу (особливо під час переходу учнів з 4-го до 5-го класу).

Хочу зупинитися і на окремих вимогах щодо здійснення класно-узагальнюючого контролю. Нагадаю, що він передбачає:

 1. Відвідування всіх уроків у вибраному класі впродовж одного дня, а також спостереження на перервах.

 2. Закріплення за окремими класами директора та його заступників, виходячи з установленого у школі розподілу службових обов’язків.

 3. З метою підвищення ефективності та оптимізації контролю доречним є залучення педагогічної громадськості (керівники м/о, вчителі-методисти, вчителі-наставники, члени методичної ради), обов’язковим - представників соціально-психологічної служби, медична сестра, бібліотекар.

 4. Вивчається весь комплекс навчально-виховної роботи в конкретному класі. Як ви бачите на слайді, перевірці підлягають: (Слайд)

 • діяльність всіх учителів, учнів,

 • єдність вимог учителів до учнів,

 • умови перебування учнів,

 • включення учнів у пізнавальну діяльність,

 • рівень співробітництва вчителя та учнів,

 • соціально-психологічний клімат в колективі,

 • використання системи заохочень і покарань,

 • обсяг домашнього завдання та рівень підготовки учнів,

 • учнівські зошити, щоденники (вибірково) тощо.

 1. В цілому, класно-узагальнюючий контроль – це робота адміністратора, яка розпочинається за 15 хв. до початку занять з метою відслідковування якості входження учнів і вчителів у навчальний процес (своєчасність приходу до школи, зовнішній вигляд, психологічний стан, самопідготовка до уроку, організація чергування…).

 2. На перервах адміністратор відслідковує підготовку робочого місця учня та вчителя до наступного уроку, вплив учителя попереднього уроку на підготовку учня до наступного, поведінку дітей на перерві (рухливість, тривожність, агресія, втомленість, байдужість, намагання повторити чи довчити домашнє завдання…), організація харчування, відпочинку п’ятикласників.

Так, зокрема, в 5 класі особливої уваги, як показує практика, потребує контроль за умінням коригувати вимоги до учнів з боку тих учителів, які випустили 11 клас, а цьогоріч отримали 5-й.

В 10-му класі – як вчитель формує внутрішню мотивацію учнів до самоосвіти, саморозвитку, вибору життєвої траєкторії. 1. За підсумками класно-узагальнюючого контролю проводяться міні-педради, наради при директорові, батьківські збори, психолого-педагогічні консиліуми.

 2. На основі зібраного матеріалу приймається управлінське рішення, в якому визначаються дії кожного вчителя, класного керівника, психолога та медпрацівника з метою усунення виявлених недоліків.

 3. Реакція працівників на виконання зроблених зауважень відслідковується в подальшому епізодичному внутрішньошкільному контролі.

(Слайд) Пропоную вашій увазі загальноприйняту модель проведення класно-узагальнюючого контролю, яку я адаптувала до нашого закладу, і яка передбачає п’ять етапів:

І етап – Підготовча робота адміністрації.

ІІ етап – Індивідуальна робота з учителями-предметниками, що працюють у даному класі.

ІІІ етап –Безпосередній контроль – вивчення стану викладання предметів та якості знань учнів даного класу.

ІV етап – Аналітична та узагальнююча робота адміністрації.

V етап – Висновки та рекомендації.

Як же відбувається цей процес на практиці?

Хочу запропонувати до вашої уваги Циклограму класно-узагальнюючого контролю за організацією навчально-виховного процесу в 5-х класах Шепетівської ЗОШ №6 (власне, мова піде про підготовку та контроль за проведенням психолого-педагогічного консиліуму з метою вивчення рівня адаптації учнів). Отож,І етап - Підготовча робота адміністрації, яка включає в себе:

 • Вивчення нормативних документів (навчальний план та програми), особливостей складу класного колективу, складу педпрацівників

 • Аналіз умов перебування учнів.

 • Ступінь забезпечення учнів підручниками.

 • А також, на основі плану роботи школи видається наказ по школі «Про організацію проведення психолого-педагогічного консиліуму в 5 кл.» (додаток 1), де вказуються мета, форми, методи строки проведення контролю, члени педагогічного колективу, які будуть в ньому задіяні.

вересень (Слайд)

ІІ етап - Індивідуальна робота з учителями-предметниками, що працюють у даному класі

 1. Співбесіда щодо програм та календарного планування на даний період.

 2. Вивчення особистої документації вчителя: наявність календарних планів;

ведення класних журналів, зошитів, журналів факультативів, гуртків.

 1. Виявлення труднощів у роботі вчителя, їх усунення.

 2. Розробка Графіка проведення контролю із залученням адміністративних служб, з яким ознайомлюють всіх учасників педагогічного колективу на нараді при директорові. до 01.10. (Слайд)

ІІІ етап – Безпосередній контроль – вивчення стану викладання предметів та якості знань учнів даного класу (впродовж жовтня)

 1. Перевірка якості викладання предметів (відвідування всіх уроків впродовж одного дня кожною відповідальною особою, згідно Графіка)

 2. Контроль знань, умінь та навичок учнів

 3. Фіксація результатів аналізу в Книгах контролю.

 4. Ведення карток спостережень психологічною службою, медичною сестрою.

Слайд (демонстрація книги контролю,

листків спостережень)

Цей етап може тривати впродовж тижня, проходить комплексно з метою збору повної інформації про стан НВП в 5 класі. Проводиться психологічна діагностика.ІV етап - Аналітична та узагальнююча робота адміністрації.

Під час цього етапу ми беремо своєрідний «таймаут». Кожний узагальнює свої спостереження, робить підсумки, видає аналітичні довідки, власні рекомендації. Тобто відбувається документальне оформлення підсумків контролю. Зокрема, я відводжу у книзі контролю окремий розділ для КУК…V етап – 1. Висновки і рекомендації.

На підсумковому етапі ми проводимо психолого-педагогічний консиліум, на якому присутній директор, заступник, якого закріплено до даного класу згідно розподілу функціональних обов’язків, усі вчителі-предметники, класний керівник, соціально-психологічна служба, сестра медична, бібліотекар.

Цей етап передбачає ознайомлення й обговорення за круглим столом результатів аналізу всіх проведених уроків, спостережень, виявлення характеру проблем у вчителів-предметників, формулюються рекомендації, складається графік взаємовідвідування з метою координації спільних зусиль.

А особливу увагу ми звертаємо і акцентуємо на тих учнях, які потребують посиленої уваги з боку педагогів.кінець жовтня (Слайд - Протокол консиліуму)

Результатом такої спільної діяльності є оформлення: • Протоколу консиліуму із спільно виробленими рекомендаціями (показати рукописний варіант)

 • Наказу «Про затвердження рекомендацій психолого-педагогічного консиліуму». Наказ дається під підпис кожній задіяній особі, що зобов’язує до безумовного його виконання.

до 30.10 (Слайд - Протокол консиліуму)

Окремим пунктом я б хотіла виділити і залучення до даного процесу батьківської громадськості. Зокрема, обговорення аналізу спостережень, окремих результатів консиліуму (до цього потрібно виходити виважено) на батьківських зборах, адже батьки – рівноправні учасники НВП.(Слайд – протокол батьк.зборів)

Готуючись до батьківських зборів, ми дотримуємося головної ідеї — переконати батьків у своєму щирому бажанні розділити з ними права й обов'язки за виховання та навчання дітей. Визначаємо алгоритм реалізації наданих рекомендацій, пропонуємо, переконуємо, зацікавлюємо задля успішної адаптації учнів 5 класів.

Переконана, вияв проблем на зборах повинен бути лише конструктивним. А зібрана інформація дає нам можливість виокреслити, до кого з учнів та їх батьків потрібний індивідуальний підхід. Таким чином, ми підходимо диференційовано до проблеми, адже ми працюємо на результат – це успішна адаптація учня до основної школи, сформована мотивація до навчально-пізнавальної діяльності.

Надалі ми працюємо власне над виконанням рекомендацій консиліуму.

1. Для цього у школі окремим педагогам впродовж листопада надається адресна методична допомога (це новопризначені педагоги, молоді спеціалісти, у кого труднощі в коригуванні вимог в зв’язку з переходом у викладанні зі старшої школи до середньої – можуть «загравати», можуть «заганяти»). Фотослайд

2. Впродовж грудня-січня надається можливість педагогам самостійно попрацювати над виконанням рекомендацій консиліуму, удосконалення методики роботи. І чекаємо від них зворотної інформації: хтось питає, хтось мовчки здобуває досвід. Проте контроль триває, але, так би мовити, в пасивному стані.

3. Щоб зясувати реальний стан справ, хід виконання рекомендацій у лютому здійснюється проміжний контроль (вибірковий, епізодичний). За його результатами заступник оформлює доповідну записку «Про хід виконання рекомендацій психолого-педагогічного консиліуму вчителями, які працюють у 5 класі», яку аналізуємо на нараді при директорові.

(Слайд-доповідна записка,

Протоколи НПД)

4.За потребою, в березні-квітні, вносяться корективи, епізодично здійснюється контроль під час уроків, на перервах, здійснюємо аналіз результативності життєдіяльності класного колективу впродовж навчального року.

5. Контроль за виконанням управлінського рішення закінчується у квітні виданням наказу «Про хід виконання жовтневого наказу від 28.10.16 р. №___ «Про затвердження рекомендацій психолого-педагогічного консиліуму», з яким ознайомлюють педагогів на нараді при директорові.

Наголошую, що відвідуємо уроки в тій же формі, в ті самі дні, у тих самих вчителів впродовж дня.

Під час прийняття управлінського рішення, я як директор, намагаюся дати змістовні відповіді на такі питання як «З чого почати?», «Навіщо це робити?», «Що і як зробити?», «Хто виконуватиме рішення?», «Які терміни виділити на виконання?», «Що від цього отримає школа, учень?».

Це фактично програма дій для керівника школи, педагогічних працівників, учнів та допоміжного персоналу.

Шановні колеги, сьогодні я висвітлила власну систему здійснення класно-узагальнюючого контролю в закладі. Хочу наголосити, що така технологія, можливо з певною корекцією, є прийнятною й для інших форм контролю. Тому, усіх, кого зацікавив мій досвід, запрошую до співпраці. Усі зразки документів представлені в електронному варіанті для учасників семінару.

Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал