Технологічна карта семінарського заняття «фармація та косметологія XVII-ХХ ст. Перспективи розвитку фармації та косметології»Сторінка1/3
Дата конвертації20.02.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3

обеспечению населения // Фармация. -1982. №2. –С.61-64.

53.Сало В.В. К истории таксы лаборум // Фармация. -1992. №3. С. 71-73.

54. Сало В.М. Развитие земской аптечной сети//фармация . 1974.-№5. – с.85-86.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ «ФАРМАЦІЯ ТА КОСМЕТОЛОГІЯ XVII-ХХ СТ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ»Етапи

Час

(Хв.)


Учбові посібники
Місце проведення

Засоби навчання

Устаткув

ання


1

Контроль вихідного рівня знань

45

Тестові завдання за темою

ПК

Комп’ютерний клас

2

Розбір теоретичного матеріалу з теми

35

Конспекти самостійної роботи. Контрольні питання
Навчальна кімната

4

Контроль кінцевого рівня знань

10

Конспект лекцій
Навчальна кімната

94

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ І НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З РОЗДІЛУ

«ІСТОРІЯ КОСМЕТОЛОГІЇ І АРОМОЛОГІЇ»

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАПОРІЖЖЯ
2015-2016

Навчально-методичний посібник з історії косметології і аромології до семінарських занять для викладачівАвтори:

 • д.фарм.н., професор Панасенко О.І.,

 • д.фарм.н., професор Буряк В.П.,

 • к.фарм.н., доцент Кремзер О.А.,

 • к.фарм.н., доцент Мельник І.В.,

 • к.фарм.н.,доцент Парченко В.В.,

 • к .фарм.н., ст. викладач Постол Н.А.,

 • к. фарм. н.,асистент Куліш С.М.,

 • к.фарм. н., асистент Гоцуля А.С.,

 • асистент Щербина Р.О.

 • асистент Сафонов А.А

Відповідальний за випуск зав.кафедрою д.фарм.н., проф.. Панасенко О.І.

Резиденти: д.фарм.н.,проф.. Книш Є.Г. д.фарм.н.,проф..Прийменко Б.О.

Розглянуто і затверджено на: Засіданні кафедри токсикологічної і неорганічної хімії.
(протокол № 6 від 16.01. 2013р.)

Цикловою методичною комісією з фармацевтичних дисциплін


(протокол № 6 від 11.02 2013р.)

Затверджено на засідані Центральної методичної Ради ЗДМУ

(протокол № 3 від «22 » лютого 2013 року)

2

// Врачебное дело. -1955. №11. –с.115-11843. Очерки истории высшего медицинского образования и научных медицинских школ на Украине. –К.,1965.-264с.

44.Отамановский В.Д. Розвиток аптечної справи на Україні з середини XVII до поч. .XIX ст..// Фармац. Журнал. – 1963. -№5. –С.48-56, №6 –с.56-67.

45. Отечественная фармацевтическая наука за 60 лет советской власти. Научный обзор / Под редакцией Тенцевой А.И. – М.-1977. С. 4-17.

46. Павлов А.С. лекарственная помощь в требованиях фабрично-заводских рабочих Петербурга в 1905-1907г.г. // Фармация. -1978.-№6.-С.61-63.

47. Перетяка О.А. От больничной кассы к страховой медицине. – Медицина Украины. -1995. –№4. –С. 44-45.

48Павловський М.П. Даценко І.І. Розвиток медичної освіти на Львівщині // Acta medica leovоliensia: Львівський медичний часопис.-1995.-Т.1 №2-3, -с.89-94.

49.Пушин Г.Л., Пушин С.Г., Медицина в Запорожской Сечи // Врачебное дело. -1993. №9, с.108-111.

50. Розвиток фармації за період від першого до другого з’їзду фармацевтів УРСР // Фармац.журнал. -1972. №2. –С.3-5.

51. Рудик С. Як лікувалося козацтво // Ваше здоров’я. -1998. -4ав.

52. Сало В.М.Деятельность земств по лекарственному


93

М.П. Павловського. – Львів., 1997. -19с.)

31.Маркетті М. Фармація Італії: Реклама ліків //Ваше здоров’я.-2002.-15бер.

32.Милявский В.М. Пионеры земской медицины: Н.А. Долгоруков// Сов. Здравоохранение. -1991.-№5. С.68-69.

33. Міл Дж. В.Ф , Нельсен Д. Громадська фармація в Данії // Фармац. Журн. -2002. -№2. С.15-19.

34.Мініович І.О. З історії аптечної справи //Фармац. журнал-1974.№4. с.83-85.

35.Мейсон П. Фармація Великої Британії // Фармац. Журн. -2002. №1. С.32-35.

36.Михненок М.П. К истории развития аптечного дела в Крыму // Фармация. -1977. -№1. –С.87-90.

37. Мультановский М.П. История медицины. – М.: Медицина, 1967.-С.98-108, 111-115

38. Натрадзе А.Г. Очерк развития промышленности СССР. – М.: «Медицина», 1967.-222с

39. Натрадзе А.Г. Русские и советские фармакопеи: М.: Медицина, 1977.-С. 36-40, 42-73.

40. Національна політика ліків в Україні: сучасний стан та перспективи на майбутнє // Вісник фармакології та фармації.-2003.№1. –с.2-11

41. Немченко А.С., Чмихало Н.В., Чорнуха В.М. Аптекарські такси та їх значення в розвитку аптечної справи / Фармац. журнал. – 1992.- №3. –с.31-35.

42. Оборин Н.А. Из истории медицины в Запорожской Сечи

92

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………..…………………………………………5

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОСМЕТОЛОГІЯ. ЦІЛИТЕЛЬСТВО В ЕПОХУ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА. РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ, ФАРМАЦІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ ДО XVIII СТ. ………………………………………………………………. 9

ЗНАЧЕННЯ ТЕМИ В ПРЕДМЕТІ ТА ЇЇ ЗМІСТ………………………………………………………………….…..9

ЦІЛІ НАВЧАННЯ……………………………………………………...34

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ………………………..………………………..36

ГРАФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ………………………………………………………………………39

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ…………………….…………………………………….42

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ…………………………………………………………………47

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ…………………………………………………………….…..47


ФАРМАЦІЯ ТА КОСМЕТОЛОГІЯ XVIII-XX СТ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ……………………………………………………………………48

ЗНАЧЕННЯ ТЕМИ В ПРЕДМЕТІ ТА ЇЇ ЗМІСТ………………………………………………………..…………….48

ЦІЛІ НАВЧАННЯ ………………………………………………………………………………..79

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ………………………………………………………………………………..82

3

ГРАФОЛОГІЧНА СТРУКТУРИ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ…………………………………………………………………….85ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ………………………………………………..……….89

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ………………………………………………………….……..94

4
років // Одеський медичний журнал. -2000. №4. С.3-5

19.Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации. –М.:Медгиз, 1956. –С.18-174.

20.Зелінський А.М. «Дослідження фармацевтичної науки і практики на Україні за 60 років Радянської влади» // Фармац. Журнал.-1977.-№5.-с.12-14.

21.(Земська медицина) // Малая мед.эциклопедия. –М., 1992. –т.3. –с.311.

22. Земская медицина // Сорокина Т.С. История медицины Т.2.- М., 1992. –с.272-273.

23. Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П.Спіженко, В.П.Черних та ін.. –Х.:Прапор, Вид-во УкрФА, 1999. –С.10-96, 109-158,597-713.

24.Косметология // БМЭ. –М., 1980. –Т.10. –С.414.

25.Княжевич С. Место и роль женщины в народной фармации // Аптечное дело. -1966.-№1. –С.87-89.

26.Косметология и аромалогия. -2006.-№1.-150с.

27.К развитию земской медицины на Украине // Сов. Здравоохранение.-1966.-№1.-с.66-70.

28.Криков В.И. организация и экономика фармации. -2е издание, -М.:Медицина, 1983. –С.37-65.

29. Кузьмин М.К. Советская медицина и медики в годы Великой отечественной войны. // Сов. Медицина. -1990.№5.-с.9-13.

30.Львівський державний медичний університет (за ред..

91

Крыму // Фармация. – 1977. -№1. – С.87-90. 1. Верхратский С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини: Навч. посібник. 4-е вид., -К.:Вища школа, 1991.-С.107-116,336-359,384-421.

 2. Виссарионов В.А., Надеждина А.Г., Рыков В.И. История развития косметологии в России // Вестник новых мед.технологий. -2002. –Т. IX,№1.-с.98.

 3. Гунський І.М., Ткачук В.А. Відбудова і розвиток аптечного господарства УРСР в післявоєнні роки // Фармац. Журнал. -1975. -№2. –с.10-14.

 4. Грин Мартин. Менеджмент Салона красоты: Как создать и сделать успешным бизнес в салоне красоты / Пер.с англ. Е.Моисеевой. – М.: Рипол классик, 2006. -192с.

 5. Громовик Б.П., Грицишин И.М. Инфраструктура рынка лечебной косметики // Провизор – 1998.-№8.

 6. Ена М.Г. Развитие химико-фармацевтической промышленности в Украинской ССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. –Львов, 1967. -35с.

16.Дрибноход Ю.Ю. Пособие для косметологов. СПб.: ИД «Весь», 2003.-с.478-488

17.Заблудовский П.Е., Крючок Г.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. – М.:Медицина, 1981. –С.107-116.

18. Запорожан В.М. Одеському медичному університету 100

90

ПЕРЕДМОВА

В умовах формування ринкових відносин в Україні велика увага приділяється професійній підготовці фахівців фармацевтичної галузі. Від них вимагається не тільки вільне володіння основними питаннями організації роботи аптечних та парфумерно-косметичних установ усіх форм власності, але й уміння орієнтуватися у виробничих ситуаціях, що постійно змінюються.

У травні 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Інтеграція у європейський освітній простір вимагає якісних змін системи вищої освіти, які базуються на принципах Болонської декларації , положеннях Лісабонської угоди, Берлінського та Бергенського комюніке . Одним з важливих аспектів перебудови навчального процесу є впровадження європейської кредитно-трансферної системи ( ECTS – European Credit Transfer System). Здійснення даного завдання передбачає перехід на модульно-рейтингову систему організації навчального процесу.

Вивчення кожної дисципліни починається з аналізу історичного шляху її розвитку.

«Не знаючи минулого, не вивчаючи теперішній час, не можна думати про майбутнє.» Цей висновок підтверджується історією людства.

Знайомство з історією розвитку фармації і косметології, критичне освоєння її, дає змогу відібрати, використати все

5

краще на благо споживача.Вивчення історії дозволяє підвищити моральний і загальноосвітній рівень майбутнього фахівця, сформувати пошану до своєї професії.

Історія косметології і аромалогії – дисципліна , яка є першим кроком на шляху до отримання майбутньої спеціальності – «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Вивчення цієї дисципліни не тільки поглиблює та закріплює знання про майбутню професію, а й допомагає студенту набути навичок самостійної роботи.

На семінарських заняттях у студентів повинні бути вироблені системні знання з історичних етапів розвитку косметології та аромалогії, особливостей розвитку косметології та аромалогії у різних країнах світу, основних напрямків розвитку косметології та аромалогії сьогодення та в перспективі.

Викладання студентам всього цього комплексу знань, вмінь і навичок, особливо, у зв’язку зі зменшенням кількості годин, відведених навчальним планом для практичних занять, вимагає від викладача чіткої та оптимальної організації навчального процесу з кожної теми.

При плануванні та ведені занять викладач повинен добиватися, щоб вони носили проблемний (діалектичний) характер, а для цього необхідно правильно застосовувати

6

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ


 1. Аржанов Н. Карьера фармацевта. 1. Профессиональное образование: (История) // Провизор -2000.-№7.-С.28-31

 2. Аржанов Н.П. Харьковский женский мединститут // Провизор – 1999. -№5 –С.24-27

 3. Апазов Н.Д. Развитие и прблемы фармации (к 70-летию национализации аптек) // Фармация. -1988.-№6. –С.1-7

 4. Ахабадзе А.Ф. История развития косметики / Сб. тр. Ин-та косметлогии. –М: Медицина, 1968.-с.3-13

 5. Арлев М., Гончаренко В. До 100-річниці Одеського медичного університету // Лікарський вісник – 2000, -рік XLV; 4.1 (Весна).- с.64-66.

 6. Бажан Т.А. Роль больничных касс в системе страховой медицины в дореволюционный период // Сов. Здравоохранение . -1999. -№1. –С.39-43

 7. Баулин Г. От женских курсов до университета и далее (ЗМУ) // Наш город. – 1995. -20апр.

 8. Бенюх Н. История фармации Галичины (XIII-XXвека) // Провизор. – 1999 -№22. –с.13-15;1999 - №23 –С.44-45; 1999 -№24. –с.40-41; 2000-№3 – с.23-24; 2000-№2-С.30-32.

 9. Бородий М.К. К истории развития аптечного дела в

89


Культура країни
Загальних закономірностей всесвітньо-історичного процесу становлення фармацевтичних знань та знань відносно косметики з давніх часів до сучасностіЗадачі вивчення

Історія дисципліни – наука про розвиток фармацевтичної діяльності з давніх часів до сучасності

ІСТОРІЯКосметології
Медицини і фармаціїПеріоди розвиткуДосягнення кожної епохи в галузі фармації, косметології та аромології
КЛАСИФІКАЦІЯВідповідають періодизації загальної історії кільтури країниЗагальнаВзаємодія фармації, косметології та аромології і загальної культури
Розкриває головні закономірності, основні ключові проблеми всесвітньої фармації в ціломуНовітня історія та сучасністьВплив важливих теорій та відкриттів у галузі природознавства, філософії, культури на стан, об’єм і характер фармації, косметології та аромології кожної епохиПервісне суспільствоЧастнаСтародавній світ
Розвиток окремих фармацевтичних дисциплін: фармакогнозія, фармацевтична хімія, технологія ліків, управління та економіка фармації та парфумерно-косметичної галузі, менеджмент та маркетинг у фармації та косметології, іншіСередньовіччя


Нова історія

88

закони та категорії діалектики в процесі навчання, вміння бачити проблему в кожному учбовому питанні, розкривати в ньому головне протиріччя і давати йому пояснення. Основною ознакою проблемного характеру навчання є глибоке усестороннє розкриття викладачем суті і причин явищ та фактів, для того, щоб студенти могли свідомо розуміти та творчо орієнтуватися в них. Тільки в цьому разі дотягнеться максимальний рівень розвитку творчого мислення в процесі засвоювання знань.Ціль справжніх методичних вказівок – допомогти викладачам у підготовці до семінарських занять з курсу історії косметології та аромології. Методика семінарських занять розроблена з урахуванням сучасних дидактичних вимог та тих змін, які введені у нову програму. Особливу увагу приділено розвитку мислення.

Методичні вказівки не претендують на повноту викладу матеріалу і не можуть служити єдиним керівництвом при підготовці семінарських занять. Викладач буде звертатися до іншої літератури.

Обов’язковою умовою проведення семінарських занять на сучасному рівні служить любов викладача до науки, його ретельна підготовка, натхнення і педагогічна інтуїція.

Визначення навчальних і виховних цілей теми та окремих занять являється головною метою викладача. Кожна навчальна ціль являється вираженням рівня знань, якими

7

характеризуються досягнута якість володіння студентами програмного навчального матеріалу. Розрізняють чотири рівня знань:І рівень знань - ознайомлення, якому відповідає пізнання;

ІІ рівень знань - репродукція, проявляється у самостійному відтворенні та засвоєнні інформації і у застосуванні типових задач.

ІІІ рівень знань - вміння, що проявляються в самостійній продуктивній діяльності, у використанні відомих методик для рішення нетипових задач.

IV рівень знань - трансформації, що формуються і проявляються у творчості, пошуковій та дослідницькій діяльності.

Сучасна дидактика вищої школи рекомендує будувати логічну структуру навчального матеріалу з використанням дидактичних матриць.

Дидактична матриця – відображає відношення елементів заняття одне з одним, в якому у наглядній формі представлена логічна структура навчального матеріалу.


8


Галузь виробництва зберігання, відпуску ліків

1763 р.- про ревізію аптек та аптечна такса

Викладання фарм. Дисциплін у Харківському, Казанському, Юрьєвському університетах

19 століття

1798 р.- Петербурзька медично-хірургічна академія

1804р.- розділ на окремі медичні і фарм. кафедри

1808р.- фармацевтиче відділення для підготовки провізорів

1789р.- перший Аптечний устав

1755р. – Московський університет (мед. факультет)

Підготовка спеціалістів-аптекарів

Регламентація діяльності аптек 18 ст

1783 р. – про виготовлення ліків за рецептами

1784р. – окремі правила з відпуску готових ліківРозвиток косметології 18-20ст.Відкриття першої парфумерно-косметичної фабрики (18ст..Гук)

«Товариство А.Ралле та К» (1843р.) Альфонс Ралле» виробництво мила, парфумів та ін

«Товариство Брокард та К» (1864р. Москва) –вироництво одеколонів

Перша промислова партія ефірного масла рози (1899р. Грузія)

Технологічна лабораторія (1860р. Петербург)Узаконення лікувальної косметики (1908р.)Програма навчання шкіл масажуОтримання свідоцтва на право займатися лікувальною косметикою

Відкриття першого інституту лікувальної косметики (1910р. Москва)

87


Аптечна справа на Слобожанщині та півдні УкраїниКазенні аптеки (Київська, Лубненська)

Розвиток військової медицини

Перші аптеки

Розвиток громадської медицини

Основні напрямки діяльності

Становлення та розвиток української фармаціїАхтирська аптека (1723р.)

Кременчуцька аптека (1764р)Харківська аптека (1778р.)

Олександрівська аптека (1770р.)

Заезпечення полків лікарями та аптекарямиСумська аптека (1808р.) Богодуховська (1845р)

Батурінська аптека (1751р.)Забезпечення лікамиВолчанська аптека (1847р.) Змієвська аптека(1844р.)

Новгород-Сіверська аптека .(1791р.)

Приватні аптеки (Глухівська, Київська, Нежинська)

Відкриття першої вітчизняної школи лікарів (Єлизаветград, 1777р.)Краснокутська аптека (1880р.)

Одеська аптека (1796р.)Інші: Печерська аптека (1799р.),Чернігівська аптека (1782р.), Полтавська (1750р.) та ін..Аптеки Західної Україникоролівські

сільські

гомеопатичні

окружнідрогерії

домашні

публічні

86Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал