Театральна педагогіка І система к. С0,станіславського у, педагогічної діяльностіСкачати 104.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.12.2016
Розмір104.96 Kb.

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝĞĊ
ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА І СИСТЕМА К.С0,СТАНІСЛАВСЬКОГО У,
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
,
Олійник О.А0,
кафедра політології,
Ċ
Сучасний розвиток інформаційного суспільства в Україні та викликиĊ
сучасності вимагають постійної еволюції професії педагогаĘĊДуже гостро стоїтьĊ
питання не тільки володіння викладачем актуальними знаннямиĖĊале і вмінняĊ
конструктивно взаємодіяти зі студентами та учнямиĖĊволодіти ситуацією вĊ
аудиторії від початку та до кінця заняттяĖĊа також пробудити бажання прийтиĊ
наступного разуĘĊСучасний педагог має володіти багатьма стилями та прийомамиĊ
викладанняĖĊі доречним зараз стають методи театральної педагогікиĘĊĊ
Театральна педагогікаĊłijłėłłĊстоліть була спрямована на формуванняĊ
актора-гуманістаĖĊщо володіє довершеною технікою впливу на глядачаĘĊПриĊ
цьому в основі театральної технікиĖĊщо сприяє формуванню образа діючого наĊ
сцені персонажаĖĊбуло закладено внутрішні відповідностіĖĊдуховний аналогĊ
актора й роліĖĊякі забезпечують адекватність діїĖĊемоційність та виразністьĊ
акторської гриĘĊВикористання досвіду театральної педагогікиĖĊщо втілилась уĊ
працях КĘĊСтаніславського та його послідовників у процесі навчанняĊ
педагогічній майстерності стає одним з актуальних завдань підготовкиĊ
викладача ХХІ століттяĘĊДослідження вчених доводятьĖĊщо професія актора йĊ
педагога спорідненіĘĊНа подібність та відмінність цих професій вказуютьĊ
Н.ВĘĊСередаĖĊВ.ЦĘĊАбрамянĖĊВ.ЮĘĊТополевський та інĘĊУ працях деяких вченихĊ
було здійснено спробу розробити методологію та методику входженняĊ
театральної педагогіки до практики викладання різних дисциплін в навчальнихĊ
закладах у контексті вирішення проблеми формування педагогічноїĊ
майстерностіĘĊĊ
Виховання акторів ось вже більшеĊěĚĚĊроків пов'язано з ім'ямĊ
К.СĘĊСтаніславськогоĘĊВін розробив систему підготовки акторівĖĊякою широкоĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝğĊ
користуються в театральних вузах і студіях в нашій країні і за кордономĘĊВĊ
останні роки стали говоритиĊĊі про загально педагогічне значення системиĊ
СтаніславськогоĖĊоскільки його системаĊėĊце не тільки наука про акторськуĊ
творчістьĖĊале й наука про теĖĊяк розвивати і збагачувати будь-якій особистостіĖĊ
тобтоĖĊяк підвищити у творчій діяльності ККД всякого обдаруванняĘĊК.СĘĊ
Станіславський вперше ставить питання про свідоме оволодінні підсвідомістюĘĊ
У педагогіці досі немає розділуĖĊприсвяченого розвитку навичок на підсвідомомуĊ
рівніĘĊ
Станіславський Костянтин СергійовичĊ ĒěĢĠĝėěģĝĢēĖĊ режисерĖĊ акторĖĊ
педагогĖĊтеоретик театруĖĊнародний артист СРСРĖĊреформатор російськогоĊ
театруĘĊУĊěĢģĢĊроці він разом з В.ІĘĊНемировичем-Данченком заснувавĊ
МосковськийĊĊ художній академічний театрĊĒМХАТēĖĊдіяльність якогоĊ
ознаменувала найважливіший етап розвитку сценічного реалізмуĖĊсправилаĊ
величезний вплив на світовий театрĘĊ На початку створення театруĊ
К.СĘĊСтаніславський у приватному листі пишеĤĊƕЗнаєтеĖĊчому я кинув своїĊ
особисті справи і зайнявся театромĩĊТому що театрĊėĊце наймогутніша кафедраĖĊ
ще більш сильна за своїм впливомĖĊніж книга та пресаĘĊМоє завданняĊėĊпо міріĊ
моїх сил очистити сім'ю артистів від невігласівĖĊнедоучок і експлуататорівĘĊМоєĊ
завданняĊėĊу міру моїх сил усвідомити сучасному поколіннюĖĊщо акторĊėĊ
проповідник краси та правдиĊƥĘĊЗ наведених слів випливаєĖĊщо новаторствоĊ
Станіславського продиктовано прагненням зробити театр громадської трибуноюĖĊ
щоб у ньому звучали передові прогресивні ідеїĖĊпіднімалися життєво важливіĊ
питанняĖĊякі хвилюють і тривожать сучасниківĘĊОкремі висловлювання проĊ
призначення театруĖĊпро поведінку артиста перетворюються з часом в стрункуĊ
системуĖĊяка не віддільна від ідейних прагненьĖĊсвітогляду і творчих завданьĊ
художникаĘĊУ книзіĊƕМоє життя в мистецтвіƥĊСтаніславський розповідає проĊ
напрямки та шляхиĖĊякими йшли творчі шукання Московського художньогоĊ
театруĘĊСтаніславський створював свою систему більшеĊĜğĊроківĖĊі останніĊ
висновки часто суперечать раннім його рекомендаційĘĊСтворюючиĊƕграматикуĊ
акторського мистецтваĊƥĖĊвін розробив систему підготовки акторів і принципиĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝĠĊ
роботи актора над роллюĘĊЯкщо в перші роки він говорить проĊƕмистецтвоĊ
переживанняƥĊі шукає систему прийомів пробудження у актора необхіднихĊ
переживаньĖĊтоĊƕпізнійƥĊСтаніславський стверджуєĖĊщо сприйняття у глядача неĊ
залежить від тогоĖĊякі почуття переживає на сцені акторĖĊа від тогоĖĊякі конкретніĊ
(тобтоĖĊфізичніēĊдії він здійснюєĊŅěĘĊСĘĊġėĜĝĘŇĘĊ
Винайдений нимĊƕметод простих фізичних дійƥĊозначаєĖĊщо всякийĊ
фізичний стан чи переживання розглядаються як прагнення до певної мети іĊ
обов’язковоĊĊпроявляються в м’язовомуĊĊрусіĖĊв тому числі і в мовіĖĊоскількиĊ
вимовляння слівĊėĊтакож вид м’язового рухуĘĊАктор повинен діяти чіткоĖĊа дляĊ
цього відчувати всі складові елементи даної діїĘĊЛогіка фізичного дії здатнаĊ
рефлекторно викликати відповідну їй логіку почуттівĖĊвпливати на психіку з їїĊ
підсвідомістюĘĊДля цього потрібна тренуванняĖĊнасампередĖĊорганів сприйняттяĖĊіĊ
для початку слід вивчатиĖĊяк людина поводитьсяĖĊколи випробовує ті чи іншіĊ
почуттяĘĊТільки досконалість техніки може озброїти виконавця засобами дляĊ
вираження великого вмістуĘĊ
Але не можна розглядати створену Станіславським систему як звід правилĊ
з техніки акторської майстерності та випускати з уваги іншу її сторонуĊėĊвченняĊ
про надзавданняĖĊпро великі думки та ідеїĖĊспівзвучні сучасностіĖĊякі завждиĊ
повинні лежати в основі акторської задумуĘĊАртист повинен не просто копіюватиĊ
дійсністьĖĊйого завданняĊėĊвчитися міркувати про неїĖĊвникати у внутрішній сенсĊ
подійĖĊоцінювати їхĖĊосягати їх закономірністьĘĊІнакше знання життя буде неĊ
запліднювати творчістьĖĊа лише окремими сторонами стикатися з нимĖĊвĊ
кращому випадкуĖĊдопомагати виконавцю досягти зовнішньої достовірностіĘĊ
Активне сприйняття життя живить творчістьĖĊроблячи його гострішеĖĊ
змістовнішеĘĊАле якщо теорію достатньо вивчатиĖĊто педагогічну технікою іĊ
метод потрібно опануватиĖĊтобто напрацювати певні практичні навичкиĘĊЦеĊ
досягається довгими і систематичним тренуваннямĖĊколи педагогічна технікаĊ
доводиться до ступеня підсвідомоїĖĊрефлекторної діяльностіĘĊ
Система акторського мистецтва за Станіславським включає в себеĤĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝġĊ
ěēĊвчення про театральну естетикуĤĊщо таке театрĖĊнавіщо він потрібенĖĊціліĊ
і завдання роботи актора на сценіĥĊ
ĜēĊвчення про акторську етикуĖĊтобто яким повинен бути акторĖĊщобĊ
створювати твориĖĊвідповідні призначенню мистецтваĥĊ
ĝēĊвчення про акторську технікуĖĊтобто про теĖĊякĖĊволодіючи певнимиĊ
засобамиĖĊдосягти поставленої метиĘĊ
Всі ці роздуми повною мірою підходять і для педагогічної діяльностіĖĊдеĊ
також органічно поєднуються естетикаĖĊетикаĖĊтехнікаĘĊВажливо зберігатиĊ
свіжість уроку і своєї дії в ньомуĖĊзнаходити потрібні емоціїĘĊПотрібне почуттяĊ
неможливо викликати прямим шляхомĖĊслід шукати опосередкований вплив на тіĊ
фізіологічні механізмиĖĊякі лежать в основі емоційного стануĘĊНа відміну відĊ
емоційĖĊдії завжди піддаються контролюĖĊвони зосереджують увагу на роботіĖĊ
відволікають від стороннього і поступово підводять до потрібного стануĘĊ
Станіславський казавĤĊƕНе чекайте прояви почуттяĖĊдійтеċĊПочуття прийде вĊ
процесі діїĊƥĘĊАле виконати розумну вольову дію може кожна людина в будьė
який моментĖĊтільки якщо засвоєна метаĘĊ
Акторові для успішної дії треба обдумати запропонованіĊĊĊобставини іĊ
підключити магічнеĊƕякбиƥĘĊНа відміну від актораĖĊперед педагогом сидить іĊ
чекає реальний учень і ніякогоĊƕякбиƥĊтут немаєĘĊАктор діє в пропонованихĊ
обставинахĖĊа педагогĊėĊу передбачуванихĘĊЗначитьĖĊдля нього важливо навчитисяĊ
імпровізуватиĖĊа для цього оволодіти тренінгомĘĊПотрібно створюватиĊ
скарбничку розумних дій і вибирати їх виходячи з ситуаціїĘĊ
Метод К.СĘĊСтаніславського не є зведенням технічних прийомів і канонівĘĊ
Головна мета системиĊėĊне підміняти собою творчість актораĖĊаĖĊнавпакиĖĊ
створити умови для найбільш повного і вільного розкриття його здібностейĘĊЦіĊ
умови допомагають і педагогу позбутися безконтрольного напруженняĖĊ
викликаного незнанням своїх можливостейĘĊ
Першим і головним принципом системи Станіславського є основнийĊ
принцип реалістичного мистецтваĊėĊжиттєва правдаĘĊНе можна на сценіĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝĢĊ
допустити нічого приблизногоĖĊнавмисногоĖĊпомилковогоĖĊфальшивогоĖĊа тількиĊ
живе і природнеĘĊ
Другий принцип закладений у вченні про надзавданняĘĊЗалежно відĊĊстадіїĊ
педагогічної творчості надзавдання матиме різні рівніĖĊсеред яких виділяють триĊ
основнихĤĊ
ěēĊзагальне надзавданняĖĊщо відображає ставлення педагога до діяльностіĊ
та розуміння її громадянської значимостіĥĊ
ĜēĊетапні надзавданняĤĊце надзавдання окремого урокуĖĊкурсу в цілому іĊ
т.дĘĥĊ
ĝēĊситуативні надзавданняĖĊщо виникають в різних ситуаціях та умовахĊ
діяльностіĘĊ
Третій принципĊėĊпринцип активності і діїĘĊДіяĊėĊвольовий акт поведінкиĖĊ
спрямований до певної метиĘĊАктор одночасно і творецьĖĊі інструмент своєїĊ
творчостіĖĊа здійснювані ним дії служать матеріалом для створення образуĖĊслідĊ
не грати образи і пристрастіĖĊа діяти в образах і пристрастяхĘĊТакож і особистістьĊ
педагога проявляється саме в діїĘĊДії повинні бути обґрунтованимиĖĊ
цілеспрямованимиĖĊпродуктивнимиĘĊПотрібне відчуття неможливо викликатиĊ
прямим шляхомĖĊнеобхідно шукати опосередкований вплив на ті фізіологічніĊ
механізмиĖĊякі лежать в основі емоційного стануĘĊБудь-яка діяĊėĊце єдністьĊ
фізичного і психічного стану та актуĘĊСкладові елементи кожної дії включають вĊ
себеĤĊ
ėĊвиникнення мети поведінкиĊėĊƕоцінка фактуƥĥĊ
ėĊпристосування себе до об'єкта і до обставин згідно метиĊėĊƕприбудоваƥĥĊ
ėĊпристосування об'єкта до метиĊėĊƕвпливƥĊŅĜĘĊСĘĊĞġėĢĜĘŇĘĊ
Відсутність будь-якого з цих елементів робить дію неприродноюĖĊ
умовноюĖĊперетворює її в штампĘĊСтаніславський визначив п'ять стадійĊ
організації процесу спілкуванняĖĊякі цілком застосовуються і до педагогічноїĊ
діяльностіĘĊВ ціломуĖĊспілкування повинне мати початокĖĊрозвитокĖĊкульмінаціюĊ
і вихід з бесідиĘĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĝģĊ
Перша стадіяĊėĊвихід артиста на сценуĖĊрозглядання всіх присутніхĖĊ
орієнтування у виборі об'єктаĘĊ
Друга стадіяĊėĊпідхід до об'єкта і залучення на себе його увагиĘĊЦя стадіяĊ
пов'язана з акторською або педагогічною чарівністюĘĊСтаніславський говоривĊ
про заразливість актора і про силу його тяжінняĘĊУ педагогів це може бутиĊ
інтелектуальною чарівністю або чарівливість наївною дитячою безпосередністюĘĊ
Бувають педагоги з чарівністю трагічності або комічностіĘĊ
Третя стадіяĊėĊзондування душі об'єкта щупальцями очейĘĊ
Четверта стадіяĊėĊпередача свого бачення об'єктуĘĊ
П'ята стадіяĊėĊвідгук об'єкта і обопільний обмін душевними струмамиĘĊ
Найважливішими елементами системи Станіславського для підготуванняĊ
педагогів також є фізичний тренінг і управління творчим самопочуттямĘĊ
Фізичний тренінг необхіднийĖĊоскільки педагогĖĊяк і акторĖĊƕСам собіĊ
інструментƥĖĊтомуĖĊперш за всеĖĊпотрібно привести в належний стан власнийĊ
організмĖĊщоб він міг в будь-який момент здійснити потрібну діюĘĊВмітиĊ
прибрати напруження в м'язахĖĊякщо його не повинно бутиĘĊТривала м'язоваĊ
напругу без розслаблення стомлюєĖĊоскільки потребеє багато енергіїĘĊНаприкладĖĊ
якщо довго стояти по стійціĊƕстрункоƥĊėĊвиникають м'язові затискиĘĊСудомиĊ
м'язів погіршують мислення і заважають почуттямĘĊЦе підтверджує той фактĖĊщоĊ
взаємини залежать від самопочуття і від м’язовоїĊĊнапругиĘĊЩоб це виправитиĖĊ
треба розслабитисяĘĊ
Управління творчим самопочуттям часто ускладнюється тимĖĊщо іĊ
педагогуĖĊі акторові доводиться працювати з відомим матеріаломĖĊа захопитисяĊ
знайомим і звичним буває важкоĘĊДля викладача кожен урокĊėĊце творчістьĖĊаĊ
творчість не може механічно дублюватисяĘĊТому урок одного педагога ніколи неĊ
буде схожий на урок іншогоĖĊнавіть якщо присвяченій одній теміĘĊ
У сучасній педагогічній науці недостатньо розроблена проблемаĊ
управління творчим самопочуттям педагогаĖĊале це є в системі СтаніславськогоĖĊ
який виділив шість творчих процесівĤĊ
ěĘĊПідготовка воліĖĊтобто збудження в собі бажання творитьĘĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞĚĊ
ĜĘĊПошук в собі самому і поза себе духовний матеріал для творчостіĘĊ
ĝĘĊПроцесĊƕпереживанняƥĖĊколи артист творить для себеĖĊстворюєĊ
внутрішній і зовнішній образĘĊВін повинен зріднитися з чужим життям як зіĊ
своїм власнимĘĊ
ĞĘĊПроцесĊƕвтіленняƥĘĊЦе означаєĖĊщо актор створює видиму оболонку дляĊ
своєї невидимої мріїĘĊ
ğĘĊПроцесĊƕзлиттяƥĖĊтобто з'єднання процесів переживання і втіленняĘĊ
ĠĘĊПроцес впливу актора на глядачаĘĊ
К.СĘĊСтаніславський надавав великого значення розвитку у актора уяви іĊ
уваги і на основі цього виділяв чотири типи акторівĘĊ
ěėй типĊėĊз ініціативоюĖĊпрацює самостійноĖĊбез особливих зусильĘĊ
Режисерові з таким актором працювати легкоĘĊ
Ĝėй типĊėĊбез ініціативиĖĊале легко схоплює теĖĊщо йому підказують іĊ
самостійно розвиваєĘĊЦьому типу людей досить хорошою зачіпки або вірноюĊ
підказкиĘĊЗ такими людьми теж неважко працюватиĘĊ
ĝėй типĊėĊсхоплює підказкуĖĊале не розвиває їїĖĊнемає до цього здібностейĘĊЗĊ
такими акторами у режисера постійно виникають труднощіĘĊВихід можна знайтиĊ
в постійному розвитку здібностейĘĊ
Ğėй типĊėĊсам не творить і не схоплює тогоĖĊщо даютьĘĊВ цьому випадкуĊ
К.СĘĊСтаніславський категоричнийĤĊтакій людині не можна бути артистомĊŅěĖĊ
ĭĘĊ
ĝğėĞġŇĘĊ Аналогічні міркування можна застосувати до представниківĊ
педагогічної діяльностіĘĊ
З представлених типів важко вибрати кращий для педагогаĘĊЦе ще разĊ
підкреслює різницю між педагогічним і акторською майстерністюĘĊУ діяльностіĊ
педагога необхідний сплавĖĊгармонія всіх елементівĘĊЩо не дано природоюĖĊ
потрібно розвивати і відпрацьовувати через тренінги та вправиĘĊ
Педагогічне мистецтво часто називають театром одного актораĘĊТому дляĊ
педагога важливо знати принципиĊĊтеатрального дії і його закониĘĊМожнаĊ
сказатиĖĊщо педагогічний процес складається з двох фазĤĊвиховного задуму іĊ
процесу його реалізаціїĘĊІ на томуĖĊі на іншому етапі значної ролі відіграють самеĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞěĊ
театрально-виразні можливості педагогаĘĊКожен конкретний урокĊėĊце своєріднаĊ
педагогічна п'єсаĖĊв якій викладач виступає як автор сценаріюĊĒвибудовуєĊ
драматургію відносинēĖĊрежисерĊĒуправляє відносинами і визначає місцеĊ
кожного учасника дії в виховному процесіēĖĊакторĊĒсам грає свою роль на основіĊ
точного науково-педагогічного задумуēĖĊімпровізаторĊĒвраховує нові реальноĊ
виникаючі педагогічніĊĊситуаціїēĘĊЯкщо перші три функції повністю відповідаютьĊ
театральному мистецтвуĖĊто функція імпровізатора в театрі затребувана рідко іĊ
скоріше заважає загальному задумуĘĊВĊĊпедагогічній професії вона так самоĊ
необхіднаĖĊяк і всі іншіĘĊРежисерське мистецтво полягає у творчій організаціїĊ
всіх елементів діїĊĒвиставиĖĊурокуēĊз метою створення єдиного гармонійноĊ
цілісного творуĘĊМожна виділити кілька умов повноцінної режисури урокуĘĊ
Перша умова режисури уроку і створення цілісного твориĊėĊце наявність уĊ
педагога творчого задумуĘĊДля цього потрібноĤĊ
ėĊусвідомлення і аналіз власних загальних теоретичних позиційĊĒпідходівĖĊ
теорійĖĊпринципівĖĊтехнологійēĥĊ
ėĊурахування психологічних та інших особливостей учнівĥĊ
ėĊпланування часуĊĒтемпуĖĊритмуĖĊокремих частин урокуēĥĊ
ėĊпросторове рішенняĊĒкомпонування учнів залежно від цілей уроку іĊ
можливостей пересування по кабінетуēĘĊĊ
ПартиĖĊяк і усілякіĊĊбар'єриĖĊроз'єднуютьĊĊлюдейĖĊі це буде доречноĖĊ
наприкладĖĊпри вирішенні офіційних завданьĘĊНавпакиĖĊчим тісніше коло учнівĖĊ
тим неформальніше їх спілкуванняĥĊвикористання наочного і звуковогоĊ
оформленняĘĊĊ
Друга умоваĊėĊпродумування цілейĖĊякі потрібноĊĊдосягти з групою абоĊ
окремим учнемĘĊПо сутіĖĊметаĊƀĊце приведення всіх елементів задуму доĊ
спільного знаменникаĖĊоб’єднувальна ідея задумуĘĊ
Третя умоваĊėĊвідчуття цілісності і обґрунтування необхідності тих чиĊ
інших дійĘĊЦеĊĊумова досягається наявністю у педагога надзавдання і відчуттямĊ
життєвої правдиĘĊЗа СтаніславськимĖĊоснова формиĊĊзнаходиться в змістіĖĊаĊ
домогтися цілісностіĖĊзначить відповісти на два питанняĤĊƕЧого я хочу досягтиĩƥĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞĜĊ
іĊƕДля чого я роблю ці діїĩĊƥĘĊВідповісти на перше питанняĖĊзначитьĖĊзрозумітиĊ
ідеюĖĊа відповісти на другеĊėĊзрозуміти надзавдання урокуĘĊТільки після того якĊ
ви відповіли на ці два питанняĖĊможна ставити питанняĊƕЯкĩƥĊŅĝĖĊĭĘĊğġėġġŇĘĊТодіĊ
форма буде не надуманоюĖĊа органічною і найбільш ефективноюĘĊВиходячи з цієїĊ
теорії марно запозичувати лише зовнішні прийомиĖĊформиĖĊметодиĘĊ
Важлива складова педагогічного талантуĖĊякаĊĊріднить його з талантомĊ
актораĊėĊце потреба в самовираженніĘĊКрім цьогоĖĊмайстерність педагогаĊ
реалізується через цілий ряд елементівĖĊякі задають подібність його професійноїĊ
діяльності з професійною діяльністю актораĘĊ
Перший елементĊėĊнаявність надзавданняĘĊНадзавдання для актораĊėĊцеĊ
неконтрольований свідомістю рівень розумової активності людини у вирішенніĊ
творчих завданьĘĊІ для педагогаĖĊі для актора надзавдання є те джерело енергіїĖĊ
що визначає його поведінкуĘĊСила підсвідомості може бути дуже великоюĖĊякщоĊ
ідея опановує людиноюĊĊповністюĊĒщось зробитиĖĊматиĖĊзнайтиēĘĊТодіĊƕраптомƥĊ
створюються сприятливі умовиĖĊзнаходяться коштиĖĊпомічникиĖĊщасливоĊ
складаються обставиниĘĊПодібні ситуації можна і потрібно створюватиċĊПедагогĊ
на роботі виходить не з сьогочасної вигодиĖĊа з спрямованості особистостіĊ
(робити людей кращеēĘĊВ основі формування і вираження надзавдання лежатьĤĊ
ėĊсвітогляд педагогаĖĊйого життєва позиція і власний спосіб життяĥĊ
ėĊраніше накопичений досвідĊĒтеоретичні знанняĖĊрезультати рефлексіїēĥĊ
ėĊздатність до самовираженняĖĊприродність поведінкиĖĊвідсутність острахуĊ
допустити помилкуĥĊĊ
ėĊпроникнення в систему мотивів учнівĖĊпочуття емпатіїĥĊ
ėĊемоційні переживання педагогаĘĊ
Другий елементĊėĊфізичний і психологічнийĊĊтренінгĘĊЦе означає здатністьĊ
регулювати своєĊĊсамопочуттяĖĊкерувати нимĘĊУміння активізувати себе абоĊ
розслаблятися в залежності від ситуаціїĖĊшвидко відновлюватися після фізичнихĊ
і емоційних навантажень досягається спеціальними вправами і тренуваннямиĘĊ
Психологічний тренінг допомагає налаштуватися на урокĖĊна взаємодію з учнямиĊ
з урахуванням їх характеруĘĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞĝĊ
Третій елементĊėĊвміння завоювати аудиторію і управляти неюĘĊПоєднанняĊ
голосуĖĊслівĖĊпоглядуĖĊжестівĖĊритміки завжди індивідуальноĘĊ
Четвертий елементĊėĊправда життяĘĊУ творчості не можна допускати нічогоĊ
помилковогоĖĊфальшивогоĖĊприблизногоĘĊ
П'ятий елементĊėĊздатність перевтілитися в образ учняĖĊвідчуватиĖĊ
переживатиĖĊемоційноĊĊвпливатиĘĊДля цього треба вміти аналізувати логікуĊ
простихĊĊфізичних дійĘĊВажливу роль у цьому процесі відіграє розвитокĊ
сприйняття у педагогаĘĊА.СĘĊМакаренко писавĤĊƕНе може бути хорошимĊ
виховательĖĊякий не володіє мімікоюĖĊне може надати своєму обличчю необхіднеĊ
виразĘĊПереконанийĖĊщо в майбутньому в педагогічних вузах обов'язково будеĊ
викладатися і постановка голосуĖĊі позаĖĊі володіння своїм організмомĖĊі своїмĊ
обличчямĊƥĊŅĞĖĊСĘğĚėğĜŇĘĊ
Система К.СĘĊСтаніславського показуєĖĊщо в театральному і педагогічномуĊ
мистецтві багато спільногоĘĊПедагог і актор повинні знати і відчувати аудиторіюĊ
ėĊпередову і відсталу її частиниĖĊрозумітиĖĊна кого орієнтуватися і комуĊ
допомагатиĘĊ Треба знати ази людської реакції залежно відĊĊвікуĖĊ статіĖĊ
професійної спрямованостіĘĊПодібність театральної та педагогічної діяльностіĊ
можна простежити за наступними параметрамиĘĊ
ěĘĊЗа метоюĊĒвплив людини на людину з метою викликати переживанняēĘĊ
ĜĘĊЗа змістомĊĒкомунікативні творчі процесиēĘĊ
ĝĘĊЗа інструментомĊĒпсихофізична природа педагога і актора сама по собі єĊ
інструментом для здійснення діяльностіēĘĊ
ĞĘĊПроцес театрального і педагогічної творчості реалізуєтьсяĊĊв обстановціĊ
публічного виступуĊĒі глядачіĖĊі учні є співучасниками процесуēĘĊ
ğĘĊОб'єкт впливу одночасно стає і суб'єктом творчостіĘĊ
ĠĘĊТворчість здійснюється у відведений для цього визначений часĖĊщоĊ
вимагає оперативності в управлінні своїм психічним станомĘĊ
ġĘĊРезультати цієї творчості динамічніĖĊвони розвиваютьсяĖĊтобто важливийĊ
не лише результатĖĊа й процесĊŅĊğĖĊĭĘĊĜĜěėĜĜĞŇĘĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞĞĊ
Не менш важливо знати і основні відмінності педагогічного та акторськоїĊ
майстерностіĘĊВивчати акторську майстерність педагогу потрібно обережноĘĊ
ЗайвимиĖĊа часто і небезпечними можуть бути театральна виразність і награнаĊ
поведінкаĘĊА.СĘĊМакаренко підкреслював естетичну спрямованість акторськоїĊ
праціĤĊƕУ театрі ми отримуємо естетичну насолодуĊĊвід гри актораĖĊа в педагогіціĊ
той же живий організмĖĊале не граєĖĊа виховуєĊƥĘĊЗапозичувати елементиĊ
театральної педагогіки для підготовки викладачаĊƀĊнеĊĊозначаєĖĊщо з педагогівĊ
треба робити акторівĘĊПотрібно прагнути виховати педагога з якостями актораĖĊ
які будуть проявлятися в залежності від виникаючих педагогічних завданьĘĊ
Педагогам необхідно не стільки вміння пред'являти себеĖĊскільки вміння бачити іĊ
оцінювати себе та іншихĖĊа значитьĖĊволодіти емпатією і рефлексієюĘĊ
Одна із заповідей режисуриĖĊпо К.СĘĊСтаніславськомуĖĊƕПеретворенняĊ
всякої виробничої ситуації в творчий задумƥĘĊЦей прийом рятує відĊ
дратівливостіĖĊнегативних емоцій педагога у своїй діяльностіĘĊВикладачуĊ
корисно знатиĖĊнаприкладĖĊщо урок треба починати з найбільш запальних сценĊ
для тогоĖĊщобĊƕзав'язався романƥĊміж актором і режисеромĖĊа в нашому випадкуĊėĊ
між педагогом і учнемĘĊПоряд з почуттям простору у педагога повинно бутиĊ
відчуття часуĊėĊголовна професійна якість режисераĖĊважлива і для педагогаĘĊ
«Кращий рухĊėĊмінімальнийƥĊėĊціĊĊслова можуть стати девізом не тількиĊ
театральної режисуриĖĊа й дають ключ до економного і не метушливої поведінкиĊ
викладача в аудиторіїĘĊ
Входження в клас вимагає зібраності і в той же час незажатостіĖĊ
піднесеностіĘĊПублічні емоції педагога несуть великий енергетичний заряд якĊ
учнямĖĊтак і самому педагогуĖĊякщо він має позитивну установку на свою творчуĊ
працюĘĊВикладач в аудиторії перебуває ніби на своєрідній сценіĘĊТому ближнійĊ
або крупний план використовується для повідомлення якихось особливоĊ
важливих відомостейĘĊЦей план акцентує подачу інформаціїĖĊтоді як другий планĊ
менш інтимний і тому називається груповим або сімейнимĖĊоскільки затушовуєĊ
психологічні нюансиĖĊа всі подальші планиĊėĊтретійĖĊчетвертийĊėĊповерхневіĖĊтакĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞğĊ
як віддалені від очейĘĊПедагогу необхідно виробити в собі сценічну рівновагуĖĊ
збалансованість і просторове почуттяĘĊ
Саме розташування педагога особою до учнівĊĒфасēĊабо в повороті тежĊ
володіє відповідним впливомĘĊ За законам психофізіології сприйняттяĖĊ
прямолінійний вихідĊĒАнфасēĊна аудиторію насторожує учнівĖĊбо композіційноĊ
«вирощуєƥĊфігуру педагогаĖĊнадає їй рішучість і багатозначністьĘĊНапівфасĊėĊ
одна з найцінніших мізансценічних можливостейĖĊщо дають красномовний іĊ
вигідний для прямого і непрямого спілкування ракурс корпусу в три чвертіĘĊ
Метод фізичних дій є основною частиною системи К.СĘĊСтаніславськогоĘĊ
Невипадково він говорив учнямĤĊƕТойĖĊхто виконує маленькі фізичні діїĖĊтой знаєĊ
вже половину системиƥĘĊВиконання фізичних дій необхідно починати зĊ
налаштування до дії і з методу зняття фізичнихĊƕзатисківƥĘĊДо налаштуваньĊ
відносятьсяĤĊвнутрішня зібраністьĖĊорганізованістьĖĊпочуття ліктя партнераĖĊ
готовності активно включитися в процес навчальної та творчої роботиĘĊĊ
Матеріалом для налаштування до дії служить сам навчальний процесĤĊвхідĊ
в класĖĊпересування по ньомуĖĊтощоĘĊМ'язове розслабленняĖĊв кінцевому рахункуĖĊ
має на меті зняти зайве хвилюванняĖĊтобто сприяє подоланню психологічноїĊ
напруженостіĘĊЩоб відчути м'язову свободуĖĊтребаĖĊпо контрастуĖĊнапружити туĊ
чи іншу групу м'язівĖĊа потім відчути м'язову радість від розслаблення їхĊŅĝĖĊ
СĘĊĠĚėġģŇĘĊ Освоєння принципів системи К.СĘĊСтаніславського для сучасногоĊ
викладача є доцільним та відповідає потребам студентівĘĊВ умовах частої зміниĊ
інформаційних потоківĖĊсаме від майстерності викладача залежить формуванняĊ
системного бачення знань та формування особистості студентаĘĊМетодиĊ
театральної педагогіки допомагають краще орієнтуватись в складнихĊ
педагогічних ситуаціях та підвищують стресовий бар’єр викладачаĘĊАĊ
дотримання принципів над завданняĊƀĊформують у студентів всебічнуĊ
особистість з високими професійними та моральними якостямиĘĊĊĊ
Ċ
Список використаної літературиĤĊ
ěĘ
Станиславский КĘĊСĘĊЭтикаĘĊƀĊМоскваĖĊěģĞġĘĊĊ

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы0 №ĊĝĖĊĜĚěğ
Ċ
Ċ
ĞĠĊ
ĜĘ
Абрамян ВĘĊЦĘĊТеатральна педагогікаĘĊƁĊКиївĤĊЛібраĖĊěģģĠĘĊƁĊĜĜĞĊсĘĊ
ĝĘ
Ершов ПĘĊМĘĖĊЕршова АĘĊПĘĖĊБукатов В.МĘĊОбщение на урокеĖĊилиĊ
Режиссура поведения учителяĘĊėĊИздĘĊĊĜėеĖĊперерабĘĊи допĘĊƁĊМĘĤĊМосковскийĊ
психолого-социальный институтĖĊФлинтаĖĊěģģĢĘĊƁĊĝĠĠĊстрĘĊ
ĞĘ
Середа НĘĊВĘĊЕлементи театральної педагогіки у формуванніĊ
педагогічної майстерностіĊęęĊТеорія і практика управління соціальнимиĊ
системамиĘĊ№ĊĊĜĊĖĊĜĚěěĘĊĊƁĊСĘĊĞĢėğĞĘĊ
ğĘ
Тополевський ВĘĊЮĘĊ Педагогічні аспекти виховання актораęęĊ
Культура УкраїниĘĊВипускĊĞĚĘĊĜĚěĝĘĊƁĊСĘĊĜěġėĜĜĞĘĊĊ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал