Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка1/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕР ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ) В УКРАЇНІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ
І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ НАСИЛЬСТВА
ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
З ДІТЬМИ:

тренінговий курс для працівників освіти

програма курсу для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей Соціальна педагогіка, Соціальна робота, Практична психологія»
Київ – 2010
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України
(Протокол №7 від 11 листопада 2008 року)
Автори-упорядники:
Журавель Тетяна Василівна, координатор проектів
ВГЦ Волонтер, викладач Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
Програма курсу для студентів вищих навчальних закладів
Кочемировська Олена Олексіївна, кандидат психол. наук, президент Харківської асоціації молодих професіоналів Клас, доцент кафедри психології Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»
Тренінговий курс для працівників освіти:
Модуль Модуль 2 (у співавторстві)
Ясеновська Марія Едуардівна, президент Харківської обласної фундації Громадська альтернатива, експерт з прав людини.
Тренінговий курс для працівників освіти:
Модуль 2 (у співавторстві)
За загальною редакцією Безпалько Ольги Володимирівни, доктора педагогічних наук, професора.
Рецензенти:
Алєксєєнко Тетяна Федорівна, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;
Лемківський Казимир Михайлович, перший заступник директора Інституту інновацій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, доктор історичних наук, професор.
Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводжен-
ня з дітьми методичний посібник для освітян / Авт.: Журавель Т. В, Кочемировська О. О,
Ясеновська М. Е. / За заг. ред. Безпалько О. В. – К ТОВ КІС, 2010. – 242 с Ці методичні матеріали містять тренінговий курс, що складається з двох модулів та спрямований на підготовку освітян до попередження жорстокого поводження з дітьми. Тренінговий курс буде корисним для фахівців, які організовують підготовку працівників освіти (вчителів, вихователів, соціальних педагогів, психологів тощо) у напрямку попередження та подолання жорстокого поводження.
Окрім того, матеріали містять програму курсу з підготовки студентів ВНЗ у сфері попередження жортокого поводження з дітьми, що буде корисною для викладачів вишів, які готують студентів за спеціальнотями Соціальна педагогіка, Соціальна робота та Практична психологія».
УДК 343.54
ББК Видання підготоване в рамках проекту Удосконалення нормативної та методичної бази національної системи моніторингу випадків насильства над дітьми та всім ї, що реалізований Всеукраїнським громадським центром Волонтер за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (Координатор проекту від Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні – Андрій Гайдамашко.
Координатор проекту від Всеукраїнського громадського центру Волонтер – Тетяна Журавель ©
ВГЦ Волонтер
,
2010
© Представництво Дитячого фондуООН (ЮНІСЕФ) в Україні , 2010
© Фотона обкладинці
ISBN 978-966-1568-37-1

EU-UNICEF/Ukraine/2010
УДК 343.54
ББК 67.408
П 57
П 57

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
3
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ТРЕНІНГОВИЙ КУРС ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
«Попередження жорстокого поводження з дітьми . . . . . . . . . . . . . . . 6
Модуль 1. Роль освітян у попередженні насильства всім ї щодо дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Модуль 2. Профілактична робота вчителя із запобігання насильству і жорстокому поводженню з дітьми . . . . . . . . . . . . . . . . . Додатки до тренінгового курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ПРОГРАМА КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
«Соціально-педагогічна робота
з попередження жорстокого поводження з дітьми . . . . . . . . . . . . 188
Додатки до програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
4
ПЕРЕДМОВА
Наразі українське суспільство визнає існування проблеми жорстокого поводження з дітьми, а також – необхідність здійснення комплексу послідовних заходів щодо удосконалення системи попередження, виявлення та подолання цього явища.
Достеменно відомо, що однією з причин смерті дітей, зокрема, раннього вікує брак належного за ними догляду, незабезпечення їхніх основних потреб. Іншими наслідками жорстокого поводження є поширення насильницьких методів спілкування, розв’язання суперечливих ситуацій, нетолерантне ставлення членів суспільства один до одного, безоглядність та безпритульність дітей, їх алкоголізація та наркотизація тощо. Звісно, найгірші наслідків для дитини має насильство, що здійснюють по відношенню до неї її батьки, або особи, що їх замінюють.
Останніми роками в Україні прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на попередження насильства усім ї та над дітьми, в яких визначено, що основою діяльності має стати міжвідомча взаємодія, тобто спільна діяльність різних фахівців – держслужбовців, соціальних працівників і соціальних педагогів, освітян, правоохоронців, медиків.
Однак фахівці не завжди готові до виконання функцій, які покладає на них держава, часто – через брак спеціалізованої підготовки, яка допомогла б виявляти насильство на ранніх стадіях, вчасно ідентифікувати тих, хто від нього страждає, надавати якісну допомогу сім’ям та окремим їхнім членам, у першу чергу – дітям. З огляду на це, у програми підготовки різних фахівців, зокрема, працівників соціальної сфери та освіти, доцільно внести спеціальні курси, спрямовані попередження, виявлення та подолання жорстокого поводження з дітьми. Це завдання, зокрема, визначено як одне з першочергових у Рекомендаціях парламентських слухань Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства (затверджені Постановою Верховної Ради України №817-V від 22 березня 2007 року) та у Національній платформі дій з протидії насильству стосовно жінок, дітей та насильству всім ї, що була розробило Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з рядом громадських організацій під час Форуму у рамках Національної кампанії СТОП насильству, що відбувся у жовтні 2008 року.
Тренінговий курс для освітян, що складається з двох модулів, та Програма «Соціально-педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми, що розроблена кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, стали результатом реалізації проекту Всеукраїнського громадського центру Волонтер за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2008–2009 роках.
Матеріали тренінгових курсів та програми були апробовані під час проведення семінарів-тренінгів уроках ум. Києві там. Запоріжжі, учасниками яких стали, відповідно, педагоги та психологи закладів освіти загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів) та соціальні працівники і соціальні педагоги, що працюють, яку системі освіти, такі в системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
5
Окрім того, уроці під час конференції, присвяченої подоланню насильства щодо дітей, що проводив Український фонд «Благополуччя дітей, навчальну програму «Соціально-педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми презентовано для завідувачів кафедр соціальної педагогіки вищих навчальних закладів України.
У відповідь на побажання та зауваження фахівців, які брали участь у цих заходах з апробації матеріалів, їх суттєво доопрацьовано.
Сподіваємося, що представлені матеріали будуть корисними у попередженні та подоланні жорстокого поводження з дітьми для широкого кола фахівців. Для нас надзвичайно важливі Ваші відгуки та побажання, які можна надсилати на електронну адресу Всеукраїнського громадського центру Волонтер – Журавель Т. В, координатор проекту

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
6
ТРЕНІНГОВИЙ КУРС ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ»
Модуль 1. Роль освітян у попередженні насильства всім ї щодо дітей
Модуль 2. Профілактична робота вчителя із запобігання насильству і жорстокому поводженню з дітьми
МОДУЛЬ №1
РОЛЬ ОСВІТЯН У ПОПЕРЕДЖЕННІ НАСИЛЬСТВА ВСІМ Ї ЩОДО ДІТЕЙ
Вступ
Загальновідомо, що всім ї закладаються основи буття людини, її духовні, моральні, світоглядні якості. Сім’я відіграє визначальну роль установленні людини, задовольняючи цілу низку психологічних потреб особистості, серед яких прагнення моральної підтримки, безпеки, захищеності від зазіхань, емоційного комфорту, визнання та прийняття збоку значущих людей. На жаль, для багатьох дітей, які стають жертвами жорстокості власних батьків та піклувальників, родинний спокій є нездійсненною мрією. Насильницькі дії збоку членів власної сім’ї завдають серйознішої психологічної та фізичної шкоди, ніж аналогічні діяння збоку сторонніх осіб, порушуючи основний принцип здорової життєдіяльності родини – безпечне та комфортне існування будь- якого її члена.
Дослідження останніх десяти років свідчать, що близько 72% українських жінок та дітей зазнають в своїх сім’ях різних форм приниження та знущання. Насильство всім ї є основною причиною травматизму та загибелі дітей в усьому світі та брутальним порушенням прав людини (а цей право на життя, право не бути об’єктом знущань чи жорстокого, нелюдського або принизливого поводження, право на здоровий та безпечний розвиток, які держава має відстоювати і захищати. Україна ратифікувала цілу низку міжнародних угод, взявши тим самим на себе зобов’язання щодо захисту дітей від жорстокого поводження, втому числі всім ї.Незважаючи нате, що Закон України Про попередження насильства всім ї вступив в силу ще в 2002 році, система попередження сімейного насильства й досі перебуває на початковому етапі свого становлення бракує спеціалістів для роботи з постраждалими та кривдниками, не вистачає відповідної методичної літератури та освітніх програмне ведеться цілеспрямована підготовка фахівців з попередження насильства всім ї. Значною мірою інформації щодо проблеми жорстокого поводження з дітьми та її попередження (перш за все його ознак та наслідків для дитини) бракує освітянам, які не мають змоги адекватно оцінити стан дитини та правильно визначити характер педагогічного впливу. Крім того, саме працівники освіти переважно першими стикаються з наслідками жорстокого поводження з дітьми, отже,

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
7
вони мають володіти як засобами виявлення фактів сімейного насильства, такі змогою передавати здобуті відомості до компетентних органів та служб.
Цільова аудиторія тренінгового модуля:
– педагоги дошкільних навчальних закладів фахівці загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема шкільні психологи, соціальні педагоги, заступники директорів з позашкільної виховної) роботи, вихователі виховний та педагогічний склад інтернатних закладів педагоги-організатори клубів за місцем проживання та закладів позашкільної освіти фахівці інформаційно-методичних центрів спеціалісти навчально-методичних центрів, центрів практичної психології та соціальної роботи фахівці інститутів післядипломної освіти викладачі, студенти вищих навчальних закладів, в яких здійснюється фахова підготовка педагогів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників.
Мета тренінгового модуля:
надати учасникам базові знання з питань попередження та подолання насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми, а також відпрацювати навички виявлення прихованих форм зазначених явищу межах їхньої професійної діяльності.
Завдання тренінгового модуля:
– підвищити рівень обізнаності педагогічних працівників щодо поведінкових та психологічних наслідків жорстокого поводження з дитиною посилити та розвинути навички емпатії, довірливої міжособистісної комунікації та створення простору безпечного спілкування для дітей, які постраждали від жорстокого поводження відпрацювати базові навички спілкування з батьками та піклувальниками дитини, постраждалої від жорстокого поводження відпрацювати методику поширення інформації з питань попередження насильства всім ї та щодо дітей серед педагогічних працівників.
Що повинні знати та уміти фахівці після проходження тренінгового
курсу:
По закінченні тренінгового модуля учасники мають знати:
– визначення насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми, а також форми цих явищ можливі дії педагога, спрямовані на попередження насильства всім ї щодо дитини основні фізичні та психологічні прояви наслідків насильства щодо дитини;

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
8
– можливі методи і форми виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною психологічні основи організації бесіди з дитиною, постраждалою від жорстокого поводження перелік органів та служб, що діють у сфері попередження насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми, а також межі їхньої компетенції.
По закінченні тренінгового модуля учасники мають уміти:
– застосовувати індикативні таблиці виявлення прихованих форм насильства щодо дитини та карту спостереження за поведінкою дитини проводити первинну бесіду з дитиною, постраждалою від жорстокого поводження оцінювати ситуацію в родині та наявність жорстокого поводження щодо дитини шляхом спілкування з батьками та піклувальниками своєчасно передавати інформацію до відповідних органів та служб.
Зміст

Зміст
Форма
Час
ДЕНЬ І.
Сесія 1. Знайомство та актуалізація тематики (2 години)
1.
Мета та завдання тренінгу. Регламент та форми роботи
Інформаційне повідомлення хв.
2.
Знайомство учасників тренінгу
Вправа на знайомство «Інтерв’ю»
30 хв.
3.
Прийняття правил роботи групи
Вправа Визначення правил мозковий штурм, дискусія хв.
4.
Визначення очікувань учасників
Вправа Індивідуальні та групові очікування індивідуальна робота, обговорення хв.
5.
Обговорення програми та її складників
Інформаційне повідомлення, дискусія хв.
6.
Визначення стереотипів щодо насильства по відношенню до дітей
Вправа Міфи та факти щодо насильства над дитиною хв.
7.
Насильство всім ї над дитиною витоки проблеми
Групова дискусія хв.
Сесія 2. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками
в ситуації шкільного навчання можливості працівників системи освіти
(2 години)
8.
Визначення впливу сімейного насильства на поведінку дитини у школі
Вправа Життєва історія хв.
9.
Вправа Зверніть на мене увагу хв.
10.
Робота в малих групах. Вправа Дерево насильства хв.
Сесія 3. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками в
ситуації шкільного навчання можливості працівників системи освіти (продовження)
(1,5 години)
11.
Нормативно-правові засади попередження насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми в Україні
Інформаційне повідомлення хв.
12.
Розпізнавання жорстокого поводження серед ряду виховних впливів збоку батьків на дитину
Вправа Виховання чи жорстоке поводження. Робота в малих групах хв.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
9

Зміст
Форма
Час
Сесія 4. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками в
ситуації шкільного навчання можливості працівників системи освіти (закінчення)
(1,5 години)
13.
Виявлення насильства щодо дитини наочні та поведінкові ознаки, вікові особливості
Інтерактивна лекція. Обговорення хв.
14.
Підбиття підсумків дня
Індивідуальна робота. Обговорення хв.
ДЕНЬ ІІ.
Сесія 5. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства всім ї:bbзастосування індикативних таблиць
(1,5 години)
15.
Узагальнення результатів роботи першого дня
Вправа Карта знань. Робота в малих групах хв.
16.
Застосування індикативних таблиць для виявлення прихованих форм насильства щодо дитини
Інформаційне повідомлення. Робота в малих групах хв.
Сесія 6. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства всім ї:bbпобудова бесіди з постраждалою дитиною
(1,5 години)
17.
Бесіда з дитиною. Особливості побудови розмови з дитиною.
Інформаційне повідомлення хв.
18.
Відпрацювання навичок розпізнавання емоцій
Вправа Зламаний телефон. Емоції хв.
19.
Відпрацювання навичок отримання та переробки інформації під час спілкування
Вправа «Інтерв’ю»
40 хв.
Сесія 7. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства всім ї:bbпобудова бесіди з постраждалою дитиною (продовження)
(2 години)
20.
Відпрацювання навичок активного слухання та емпатійної взаємодії
Вправа Слухати та чути хв.
21.
Відпрацювання навичок емпатійної взаємодії та ефективного обміну інформацією
Вправа Зворотний зв’язок»
20 хв.
22.
Відпрацювання навичок ведення бесіди та отримання потрібної інформації
Вправа Скерований діалог хв.
23.
Відпрацювання навичок безоцінного діалогу
Вправа «Я-Ти-повідомлення»
40 хв.
Сесія 8. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства всім ї:bbпобудова бесіди з постраждалою дитиною (закінчення)
(1,5 години)
24.
Відпрацювання навичок переформулювання та приєднання до співрозмовника
Вправа Парафраз хв.
25.
Узагальнення отриманої інформації. Основні принципи побудови бесіди вчителя з дитиною
Вправа Утвердження правил спілкування з постраждалою дитиною. Робота в малих групах хв.
26.
Підбиття підсумків дня хв.
ДЕНЬ ІІІ.
Сесія 9. Взаємодія з батьками як спосіб своєчасного виявлення та попередження
жорстокого поводження з дитиною (1,5 години)
27.
Відпрацювання навичок ефективної комунікації з батьками дитини як способу своєчасного виявлення проявів жорстокого поводження з дитиною
Вправа Найважчі батьки хв.
28.
Вправа Впевнена, невпевнена та агресивна поведінка хв.
29.
Вправа Приєднання та перемога хв.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
10

Зміст
Форма
Час
Сесія 10. Взаємодія з уповноваженими органами та службами в сфері попередження
жорстокого поводження з дітьми
(2,5 години)
30.
Послуги, яких потребують діти, що зазнали жорстокого поводження
Робота в малих групах хв.
31.
Повноваження органів та служб, задіяних у систему попередження жорстокого поводження з дітьми. Визначення обов’язків освітян та алгоритму дій у випадку виявлення насильства.
Вправа Міжвідомча взаємодія у попередженні насильства. Повноваження органів та служб». Робота в малих групах хв.
32.
Вправа Конкретизація обов’язків». Обговорення хв.
33.
Вправа Алгоритм дій. Інформаційне повідомлення. Обговорення хв.
Сесія 11. Організація базової просвіти щодо форм та наслідків жорстокого поводження
з дітьми можливості та обмеження
(2 години)
34.
Поширення інформації щодо неприпустимості жорстокого поводження з дітьми серед батьків
Робота в малих групах. Обговорення хв.
35.
Поширення інформації щодо неприпустимості жорстокого поводження з дітьми серед учнів
Обговорення у групі хв.
36.
Толерантність вчителів до насильства як перешкода своєчасному виявленню жорстокого поводження з дітьми можливості подолання
Обговорення у групі хв.
Сесія 12. Роль працівників освітив профілактиці жорстокого поводження з дітьми
(1,5 години)
37.
Що може зробити вчитель для захисту дитини від насильства всім ї Можливості.
Обмеження.
Робота в малих групах. Обговорення у групі. Презентації. Вироблення загальної стратегії хв.
38.
Підбиття підсумків роботи
Індивідуальна робота. Загальне обговорення хв.
39.
Підбиття підсумків Зберімо кошик хв.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
11
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ВПРАВУ ТРЕНІНГОВИХ МОДУЛЯХ
ДЕНЬ І
Сесія 1. Знайомство та актуалізація тематики
Завдання сесії:
– ознайомити учасників з темою, метою і завданнями тренінгу визначити, узагальнити та скоригувати очікування учасників відповідно до запропонованої програми налаштувати групу на продуктивну роботу протягом тренінгових сесій, створити позитивну атмосферу в групі затвердити правила роботи групи як інструменту дотримання регламенту та уникання конфліктних ситуацій визначити базовий рівень знань учасників щодо насильства всім ї, актуалізувати знання щодо проблеми.
Час: 2 години.
Обладнання: аркуші для фліпчарту, маркери, папір (блокноти) для індивідуальної роботи.
Зміст сесії:
– визначення основних напрямків роботи на тренінгу знайомство учасників тренінгу надання базової інформації щодо насильства всім ї та жорстокого поводження з дитиною.
1. Оголошення мети та завдань тренінгу, регламнту та форм
роботи
Мета:
ознайомити учасників з метою та завданнями тренінгу, його розкладом, а також налаштувати учасників на ефективну роботу.
Час проведення 10 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту (або роздаткові матеріали) з виписаними назвою, метою та завданнями тренінгу.
Хід вправи
Ведучий озвучує мету та завдання тренінгу. За потреби, робить коментар стосовно проекту або ж напрямку діяльності, в рамках якого відбувається тренінг. Відповідає на запитання учасників.
Коментарі для ведучого
Наголос робиться на практичній цінності запропонованих тренінгових завдань саме для педагогічних працівників, а також на тому, що тренінг передбачає максимальне врахування потреб учасників і побудований на їхньому досвіді.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
12
2. Вправа на знайомство «Інтерв’ю»
Мета вправи:
– познайомити учасників тренінгу створити позитивну емоційну атмосферу в групі та ввести учасників у тренінговий простір.
Час проведення 30 хв.
Хід вправи
Ведучий об’єднує учасників у пари та просить поспілкуватись один з одним і отримати відповіді на такі запитання ім’я співрозмовника місце роботи та посада яким чином тема тренінгу пов’язана з професійною діяльністю і чи вважає співрозмовник її актуальною.
На наступному етапі учасники презентують один одного. Кожну презентовану пару коло учасників вітає оплесками.
Команді ведучих також варто брати участь у знайомстві.
Коментарі для ведучого
Ведучий пропонує учасникам записати на бейджиках, що повинні бути у роздаткових матеріалах, свої імена, прикріпити бейджі на одязі тане знімати протягом усіх днів спільної роботи, оскільки це підвищить ефективність спілкування та дозволить звертатись один до одного по імені, адже одразу досить важко запам’ятати імена усієї групи.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал