Світова велич Тараса ШевченкаСкачати 113.18 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір113.18 Kb.
Вчитель Лукашук Н.М.

Тема: світова велич Тараса Шевченка

Мета: оглянути вивчену поетичну спадщину Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника»; виявити той великий «духовний імпульс», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість; вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Т. Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, виставка книжок митця, фото пам’ятників Кобзаря у різних кутках світу, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність школярів до уроку


ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Рефлексія

Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка.

1. Подражаніє; а) «Музыкант»;

2. Балада; б) «Доля»;

3. Посланіє; в) «Гайдамаки»;

4. Поема; г) «Ісаія. Глава 35»;

5. Містерія; д) «Садок вишневий коло хати»;

6. Поезія; е) «І мертвим, і живим…»;

7. Повість; ж) «Великий льох».

8. Медитація.

Ключ: 1 — г; 2 — є; 3 — е; 4 — в; 5 — ж; 6 — д; 7 — а; 8 — б.


ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності


IV. Основний зміст уроку

Не вмре повік твоє святе ім’я!

Йому, як сонцю, вічно пломеніти!

І буде пісня зроджена твоя,

Мов океан розбурханий, гриміти!

В. Гапріндашвілі

І заповіт братерства та любові,

Що він нам дав, як стяг, на боротьбу,

Перелетить луною в інші мови

І правдою подужає злобу.

М. Старицький

1. Вступне слово вчителя

Хочу розпочати підсумковий урок за творчістю Т. Шевченка розповіддю про одну бувальщину, яка сприймається як легенда. В одному санаторії на Харківщині перебував на лікуванні тяжко хворий токар із Харкова Василь Марченко. Незадовго до смерті зі стовбура зламаної вітром сосни він вирізав погруддя Т. Шевченка. Нехтуючи забороною лікарів, мужньо борючись зі смертельною недугою, він просив друзів носити його в парк на носилках, і там, напівлежачи, знаючи, що дні його лічені, він поспішав закінчити роботу. Одного дня уже закінчуючи свою роботу, ця мужня, благородна людина померла, але під майстерним різцем закоханого в Кобзаря робітника ожив світлий образ великого Тараса. З того часу у парку цьому стоїть Т. Шевченко, врісши коріннями у землю.

Справді, з великою пошаною ставляться люди до Великого Кобзаря, бо він того вартий…

2. Значення творчості Т. Шевченка

2.1. Кобзар — народний поет.

- Творчість є зразком нерозривного зв’язку поезії з життям народу.

- Творчість відбила досвід селянського антикріпосницького руху, прагнення мас, їх ненависть до експлуататорів, волю до боротьби, віру в краще майбутнє.

-Червоною ниткою через його творчість проходить ідея народного повстання.

- Боровся за вільну сім’ю народів, обстоював братство слов’янських народів, закликав до спільної боротьби.

-Його патріотизм — це патріотизм борця, для якого щастя і воля батьківщини полягають у щасті і волі для трудящих.

2.2. Основоположник нової української літератури.

-Родоначальник революційно-демократичного напряму нової української літератури.

- Грізний суддя і обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, непримиренний ворог поміщиків і царизму.

-Утвердив критичний реалізм в українській літературі, розкрив народне життя в усій його повноті й багатогранності, показав суспільні відносини, класову боротьбу свого часу.

- Вніс у вітчизняну літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучив її до кращих досягнень світової літератури.

-Шляхом Т. Шевченка пішли найвидатніші передові українські письменники — Марко Вовчок, Панас Мирний, І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Леся Українка та ін.

- Політичні, моральні, естетичні погляди Т. Шевченка, теми, сюжети, образи його творів мали й мають велике значення також для розвитку інших видів мистецтва:

- своє вираження вони знайшли у творчості багатьох композиторів, як українських (П. Ніщинського, М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, Г. Майбороди, П. Майбороди), так

і російських (М. Мусоргського, О. Сєдова, С. Рахманінова та інших);

- сюжети й образи «Кобзаря» відбилися в численних картинах, малюнках, скульптурах українських художників і скульпторів В. Штернберга, Я. де Бальмена, К. Трутовського, М. Пимоненка, О. Сластіона, І. Їжакевича, В. Касіяна, М. Дерегуса, І. Гончара та багатьох інших;

- численною є кількість портретів поета, картин і малюнків, що зображують різні епізоди його життя;

- міцно ввійшли до репертуару наших театрів п’єса «Назар Стодоля», інсценізовані поеми «Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка». За цими ж творами написані сценарії кінофільмів,

які ми бачимо в кінотеатрах та на телеекранах.

2.3. Роль митця у розвитку української літературної мови.

- Утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для письменника, преси, театру тощо.

- Норми української літературної мови, створені на народній основі, дала поезія Т. Шевченка. Він відібрав із загальнонародної мови все найбільш істотне і яскраве, розкрив у своїй творчості багатство, гнучкість, красу і милозвучність українського слова.

- Сміливо ввів у свої твори для передачі філософських, політичних, літературних та інших понять книжні слова і вирази, слов’янізми. А також слова іншомовного походження для

створення відповідного історичного або місцевого колориту.

-Мова його стала зразком для наступних українських письменників.

2.4. Світове значення творчості Т. Шевченка.

-Вивів українську літературу в ряди великих літератур.

- Твори поета перекладені багатьма мовами світу.

- Однією із складових частин світової науки про літературу є шевченкознавство, яке нараховує сотні досліджень різних наукових жанрів (монографії, літературні портрети, розвідки, нариси, статті, огляди) і творів художньої публіцистики (біографічні романи, повісті, оповідання).

- Вперше в історії він порушив тисячолітню німоту соціальних низів.

- У своїх творах митець випромінював на скривджених всю силу великої любові, цілий океан ніжності, а трагедію сироти чи вдови підносив до світового рівня.

3. Огляд творчої спадщини та міркувань із «Щоденника» Т. Шевченка

Схвильований звісткою про скоре звільнення від осоружної солдатчини, Т. Шевченко почав писати російською мовою щоденник — «Журнал», як він його назвав. З цього твору дізнаємося про життя й оточення на засланні й після нього, про творчі задуми, надії та прагнення. У «Журналі» багато замальовок казарменного побуту, що становлять невеличкі новелки — колоритні й жваві. У низці записів Тарас Григорович викладає свої роздуми, висловлює власні погляди на мистецтво як вияв людського духу, вміщує відгуки про твори О. Герцена, М. Гоголя, Марка Вовчка.

У щоденникових записах виявилися щирість і щедрість поетової душі, його чисто людські симпатії й антипатії, вміння самокритично аналізувати власні вчинки, взаємини з людьми. Ці записи дають багатий матеріал для пізнання внутрішнього світу геніального митця, мислителя, патріота, борця проти зла і неправди, високоосвіченої людини. Ніякі життєві випробування не зламали, не знівечили його душу, що відзначив і сам Тарас Григорович у запису від 20 червня 1857 року: «Все этонеисповедимое горе, все родыунижения и поруганияпрошли, какбудто не касаясьменя. Мне кажеться, что я тот же, чтобыл десять лет назад. Ни одна черта в моемвнутреннемобразе не изменилась».

Серед прозових творів Т. Шевченка щоденникові належить чільне місце. Цей мемуарно-публіцистичний твір літературознавці вважають одним із найвидатніших у світовій літературі.

4. Видатні діячі світової культури про Т. Шевченка.

- «Твори Шевченка роблять людей кращими, ласкавішими, людянішими». (В. Островський — російський педагог)

- «…Шевченка голос / В країні нашій вільній не змовкає / І він шукатиме в безсмертному народі» (АнтанасВенцлоу)

- Тарас Шевченко був нашою потіхою і розрадою, нашою підпорою і натхненням… (З канадської газети «Українське життя»)

-Шевченко — незвичайна постать на світовому літературному полі. Між увінчаними геніями світу важко знайти йому рівного, який би був своїм життям і творами подібний до нього… Тарас — це справжній по своїй суті будитель, вчитель, проводир і пророк народу. Коротше кажучи, жодна нація не має поета, який би був так тісно зв’язаний з народом. (Й. Абрам, Югославія)

- Він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів світу… Поезія Шевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника в світовій літературі. (М. Якубець, Польща)

- Шевченко — одна з кращих пісень боротьби, яку співають у колоніальних … країнах, її співають народи… (НазимХікмет, Туреччина)

- Він (Шевченко) всюди… як свій, бо на Слов’янщині нема для нього чужої країни. (Чеський вчений Е.Вавра)

- Шевченко через 100 років після своєї смерті зумів зібрати поетів усього світу і здружити їх. (Італійський письменник ГвідоПйовене)

- Могутність його бунтівного духу, відвага, з якою він атакує найміцніші твердині свого часу, ба, навіть нашого часу: чи це божество, чи самодержавство, теократія, нелюдяність, расове упередження, жорстокість, глупота чи невігластво. (Англійський письменник Г. Маршалла)

-Геній Шевченка своєю творчістю зігріває серця мільйонів… і тому він схожий на сонце. А хіба сонце може належати лише одному народові»? (Вірменин Г. Севунц)

- Шевченко могутнім закликом будить гноблених усього світу. (Француз Стебер)

5. Вшанування пам’яті поета

- Список перекладчів-популяризаторів Шевченкового «Кобзаря» в різних країнах світу налічує понад сотню імен, серед них такі знамениті майстри слова, як Є. Войнич, Джон Вір, ФлоренсРандел, Лайвсен, Дж. Ліндсей, М. Садовяну, Дм. Методієв, М. Якубець, АндорГабор, ДьюлаІйєш, Влад. Сирокомля, ЕттореЛоГатто, Емі Сяо, Еріх Вайнерт, Альфред Курелла, КомацуСіосуке. Чимало з них спеціально вивчали українську мову, щоб читати Шевченка в оригіналі.

- Особливе місце, зв’язане з вшануванням пам’яті Т. Шевченка, належить всесвітньо відомій Тарасовій горі, де поховано великого Кобзаря.

- Починаючи з 1962 року, щорічно присуджується премії імені Т.Г. Шевченка за найвидатніші досягнення літератури і мистецтва.

-На тексти і мотиви «Кобзаря» 120 композиторів створили біля 500 хорових, сольних, оперних, хореографічних та інших творів, а весь «Кобзар» нараховує … 227 назв.

- Ім’ям Т. Шевченка названі заводи і колгоспи, навчальні заклади, вулиці, бульвари. Могила поета оголошена державним заповідником.

- Створено ряд музеїв поета. Мільйонними тиражами видаються його твори, на яких виховуються нові покоління молоді.

- Ім’я Шевченка стало в наш час символом боротьби проти насильства, проти гніту, проти посягання на священні права людини — свободу і незалежність.

- За рішенням ЮНЕСКО ювілеї Т. Шевченка відзначалися в усіх державах світу, в багатьох із них вийшли переклади «Кобзаря».

- Про все більшу світову славу великого Кобзаря свідчать пам’ятники, встановлені як у містах України, так і в різних країнах світу: у Палермо (Канада), Бухаресті; Вашингтоні,

Нью-Йорку, Парижі тощо.

6. Прислів’я про Т. Шевченка, їх коментар

-Шевченко для людей — це безсмертний Прометей.

- Шевченкове слово в віках не старіє.

- Сяє геній Кобзаря, мов у темряві зоря.

- Шевченкові думи переживуть віки.

- Нове життя будуємо — Кобзаря голос чуємо.

- Шевченкові пісні — наша сила.

- Шевченко і Прометей — дорогі для людей.

- Хто з Шевченком знається, той розуму набирається.

-Шевченко Тарас наче сонце для нас.

-Шанує Шевченка Україна, як мати рідного сина.

- Лиш Шевченка славить будем і ніколи не забудем.

- Шевченко в серцях наших буде, поки на небі сонце, а на землі житимуть люди.

- Слово Тараса — наша зброя і окраса.

- В наш чудовий час вічно житиме Тарас.

-Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став.

- Шевченкові твори сяють, мов ясні зорі.

Висновок. Так оцінив Шевченко народ, а ця оцінка — найвища.
V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Укажіть твір Т. Шевченка, уривок з якого подано: У нас же і світа, як на те — / Одна Сибір несходима, / А тюрм! А люду!.. Що й лічить! / От молдованина до фінна /

На всіх язиках все мовчить, / Бо благоденствує! а) «Кавказ»; б) «Тополя; в) «Великий льох»; г) «Сон».

2. Страждання закріпаченого люду України зображено у творі поета:

а) «Причинна»; б) «Заповіт»; в) «Сон»; г) «Гайдамаки».

3. Хто із видатних митців, що зазначені нижче, не брав участі у викупі Т. Шевченка з кріпацтва:

а) К. Брюллов; б) В. Жуковський; в) О. Кониський;

г) І. Сошенко.

4. Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля…»):

а) медитацією; б) комедією; в) трагедією; г) одою.

5. Укажіть, яким елементом сюжету поеми Т. Шевченка «Катерина» є подані нижче рядки: Наймичкою тобі стану… / З другою кохайся… / З цілим світом… Я забуду, / Що колись кохалась, / Що од тебе сина мала»

а) експозицією; б) зав’язкою; в) кульмінацією; г) розвитком дії.

6. Тема, яка порушується у поезії Т. Шевченка «Думи мої»:

а) героїчного минулого України;

б) трагічна доля жінки-покритки і розбещеність панів;

в) сирітства і соціальної нерівності;

г) ролі поета в суспільному житті.

7. Для ранніх творів Кобзаря не є характерним:

а) мотиви пробудження громадянського ставлення поета до рідного краю;

б) інтерес до незвичайного, яскравого і навіть таємничого, фантастичного;

в) піднесений стиль мови;

г) захоплення історичним минулим.

8. Поему, інвективу «Кавказ» поет присвятив:

а) Лесі Українці; б) М. Вовчку; в) Якову де Бальмену;

г) В. Жуковському.

9. Жанром посланія до Т. Шевченка скористався:

а) Г. Сковорода; б) І. Вишенський; в) І. Величковський;

г) Ф. Прокопович.

10. Визначте слова з Біблії, які стали епіграфом до твору митця «Сон»:

а) «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его»;

б) «Коли хто говорить: люблю Бога, а брат свого ненавидить,— лжа оце»;

в) «Радуйся, ты бо обновила єси зачаття студно»;

г) «…Глагол же Господеньпребываетвовеки, се же естьглагол, благословенный в вас».

11. Якого з видатних ватажків Т. Шевченко картає у творах «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові…»:

а) І. Сірка; б) П. Полуботка; в) Б. Хмельницького;

г) І. Богуна.

12. Жанр Середньовіччя, яким скористався Т. Шевченко у творі, написаному 1845 року:

а) житіє; б) літопис; в) сказаніє; г) містерія.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.


2. Робота на картках

Картка № 1

1. Доведіть, що творчість Т. Шевченка є великою спадщиною не тільки вітчизняною, а й світовою? Свої спостереження узагальніть.

2. Як ви вважаєте, чому життя Кобзаря — це його громадський подвиг? Наведіть переконливі аргументи.

3. Який із зазначених творів Т. Шевченка належить до жанру балади:

а) «Наймичка»; б) «Причинна»; в) «Гайдамаки»; г) «Сон».


Картка № 2

1. Дослідіть, у чому полягає значення художнього слова Т. Шевченка для простого народу в умовах самодержавства? Під час відповіді посилайтеся на фактичний матеріал з творів

митця.

2. В автобіографії Т. Шевченко зазначив: «Історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». Вмотивуйте, чи мав він право про це зазначати в особистому документі.3. Цей відомий український композитор і співак, автор першої української опери був щирим і вірним другом Т. Шевченка; він присвятив Кобзареві свою пісню «Стоїть явір над водою»,

що стала народною. Наведіть прізвище цієї людини:

а) М. Леонтович; б) М. Лисенко; в) П. Ніщинський; г) С. Гулак-Артемовський.

Картка № 3

1. Яким чином, на ваш погляд, збагачуючи й удосконалюючи українську літературну мову, Кобзар підніс її до рівня розвинутих літературних мов світу, відкрив нові шляхи й способи

її дальшого розвитку? Свої міркування узагальніть.

2. Обгрунтуйте, чому саме Т. Шевченко, а не хтось інший з його попередників, став основоположником нової української літератури.

3. Видатний український письменник і громадянський діяч, який написав одну з найкращих наукових біографій Т. Шевченка під назвою «Тарас Шевченко. Хроніка його життя»:

а) П. Куліш; б) В. Шевчук; в) О. Кониський; г) Г. Хоткевич.
VI. Підсумок уроку

Складання сенканів про Т. Шевченка

Шевченко

Вічний революціонер.

Бореться, захищає, співчуває.

Живописець, політик, поет.

Велетень.

Кобзар


Основоположник, правдолюб.

«Караюсь, мучаюсь, … не каюсь».

Мужик, митець, новатор.

Прометей.


VII. Визначення рівня успішності школярів на уроці
VIII. Домашнє завдання

Підготувати цікавий матеріал про життя і творчість П. Куліша; реферат про творчість Т. Шевченка на одну із запропонованих тем:

- «Т. Шевченко — великий син України»;

- «Образ жінки-матері в поемах і повістях Кобзаря»;

-«Образи борців за визволення трудящих у творах Т. Шевченка»;

-«Мистецька майстерність Т. Шевченка»;РОЗРОБКА УРОКУ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 9 КЛАСІ

ЗА ТВОРЧІСТЮ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НА ТЕМУ:

«Світова велич Тараса Шевченка»

Лукашук Наталія Миколаївна

вчитель української мови і літератури,

світової літератури

Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Старокостянтинівського району


Старокостянтинів2014 рік

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал