Сумська обласна ради Шосте скликання двадцять сьома сесія відСкачати 427.52 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації05.02.2017
Розмір427.52 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5
Сумська обласна ради

Шосте скликання

двадцять сьома сесія від


16.08.2013

Про Обласну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки

           

Розглянувши поданий Сумською обласною державною адміністрацією проект Обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області на 2013-2017 роки, з метою поліпшення надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим з серцево-судинною та судинно-мозковою патологією, виконання основ законодавства України про охорону здоров’я, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Обласну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки (далі – Програма), що додається.2. Рекомендувати районним, міським (міст обласного значення) радам затвердити відповідні місцеві програми на 2013 – 2017 роки з урахуванням показників і заходів Програми.

3. Обласній державній адміністрації при підготовці проектів рішень про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік та про обласний бюджет на наступні роки передбачати фінансування заходів, визначених Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.
 

Голова Г.В.Михайленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

шостого скликання


  16.08.2013ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ

І СУДИННО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НА 2013-2017 РОКИ

 


1. Паспорт

Обласної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Сумській області

на 2013-2017 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми


Сумська обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.12.2012 № 508-ОД «Про схвалення проекту Обласної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2013-2017 роки»

3.

Розробник Програми

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець

ПрограмиУправління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

6.

Період реалізації Програми

2013-2017 роки

7.

Етапи виконання Програми

I етап - 2013 рік,

II етап - 2014-2015 роки,

III етап - 2016-2017 роки,


8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, місцеві

9.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

180,623 млн. гривень


у тому числі коштів:

державного бюджету

обласного бюджету

місцевих бюджетів

інші джерела

51,586 млн. грн.

123,001 млн. грн.

5,986 млн. грн.

0,05 тис. грн.


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

За результатами моніторингу Міністерства охорони здоров'я України, Сумська область за останнє десятиріччя є областю з високим рівнем депопуляції населення.Кількість людей, які мають хвороби системи кровообігу в Сумській області, досягла 600 тисяч осіб (в Україні - 25,8 млн.) - більше 60% дорослого населення, з них 27% хворих на гіпертонічну хворобу.

У структурі причин первинної інвалідності хвороби системи кровообігу становлять 24,3%, серед причин смертності - 64,5% (в Україні - 66,3 %), а показник смертності на 8% вище загальнодержавного (2011р. - 1046,7, в Україні - 963,4).

У структурі смертності найбільша частина належить ішемічній хворобі серця, цереброваскулярним захворюванням та артеріальній гіпертензії, що є причиною виникнення ускладнень (інфаркт, інсульт) та смертності. Щороку реєструється до 1150 випадків гострого інфаркту міокарда і 2300 хворих на гострі цереброваскулярні захворювання, унаслідок чого первинну інвалідність отримують до 1000 осіб, з яких 60% хворих у працездатному віці.

Протягом останніх років обсяг хірургічних втручань на серці в Сумській області обмежувався ургентними операціями при його пораненнях і тільки з 2005 року на базі обласного судинного відділення 5 міської лікарні хворим з порушенням ритму серця застосовуються планові операції з імплантації постійних електрокардіостимуляторів. Проте необхідне сучасне рентгенологічне обладнання та ангіограф відсутні.

Щороку в хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця та її наслідків, а також порушень серцевого ритму мають потребу до 1000 хворих працездатного віку. Проте умови для його надання в області відсутні, а у науково-дослідних інститутах отримує допомогу лише до 10% цього контингенту.

Первинну інвалідність та високий рівень смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань зумовлені рядом причин, а саме:

недостатністю виявлення хвороб на ранніх доклінічних стадіях;

низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров'я обладнанням, необхідним для своєчасної діагностики, лікування та надання інтенсивної допомоги;

недостатнім рівнем первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань;

недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі лікарських засобів;

обмеженою доступністю сучасних методів лікування основних серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (інвазійна кардіологія, кардіохірургія);

недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням.

Найбільш розповсюджені захворювання системи кровообігу, що потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з моменту виявлення до здійснення реабілітаційних заходів, - це ішемічна хвороба серця, судинно-мозкові захворювання та вроджені (набуті) вади серця.

Таким чином, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка та координація зусиль усіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

 

3. Мета Програми
Метою Програми є профілактика та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Розв'язання проблеми можливе шляхом:

оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв'язання реальних потреб населення, запровадження солідарного принципу фінансування;

підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики та раннього виявлення хвороб;

покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, що надають допомогу хворим з серцево-судинними захворюваннями.

Виконання Програми передбачається здійснити в три етапи.

На першому етапі (2013 рік) буде відкрито відділення судинної хірургії КЗ «Сумська обласна клінічна лікарня» та його дооснащення.

На другому етапі (2014-2015 роки) заплановано проведення ремонту у відділеннях Сумського обласного кардіологічного диспансеру, розробка проектно-кошторисної документації для добудови кардіохірургічного корпусу обласного кардіологічного диспансеру, буде розпочато його будівництво. Буде відкрито кардіологічні відділення у центральних районних лікарнях Глухівського та Охтирського районів та дооснащення кардіологічних відділень районних закладів приладами мережі «Телекард», а також обласного судинного відділення Сумської обласної клінічної лікарні.

На третьому етапі (2016-2017 роки) планується закінчення ремонту, дооснащення обласних лікувально-профілактичних закладів, відкриття кардіохірургічного корпусу обласного кардіологічного диспансеру.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в обласному бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, запланованих на реалізацію заходів Програми протягом 2013-2017 років становить 180,623 млн. гривень (додаток 1).

Обсяг фінансування Програми визначається щороку у рішенні про обласний бюджет, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.
4. Перелік завдань та заходів Програми

Основні завдання Програми:

удосконалення діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та високоспеціалізованої допомоги хворим;

визначення потреб і пріоритетів в організації надання кардіологічної і кардіохірургічної допомоги населенню з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності;

постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби та стану надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги;

забезпечення лікарями-кардіологами та лікарями функціональної діагностики лікувально-профілактичних закладів області відповідно до нормативу та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення сучасної висококваліфікованої допомоги хворим;

активне залучення громадськості до профілактики серцево-судинних захворювань через засоби масової інформації.

Для запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань необхідно здійснити наступні заходи:

1) забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики шляхом:

створення системи виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;

обладнання закладів охорони здоров'я сучасною діагностичною апаратурою згідно з додатком 2;

підготовки висококваліфікованих спеціалістів - кардіологів, лікарів функціональної та ультразвукової діагностики для 18 центральних районних лікарень області;

упровадження сучасних стандартів запобігання серцево-судинним судинно-мозковим захворюванням;

проведення сучасної медикаментозної терапії;

2) забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги та здійснити реабілітаційні заходи, а саме:

дотримання клінічних протоколів при проведенні диспансерного нагляду за кардіологічними хворими та створення відділення відновної терапії для їх реабілітації на 60 ліжок на базі обласного кардіологічного диспансеру;

організації системи стандартизованого обстеження хворих на всіх рівнях надання медичної допомоги;

приведення у відповідність матеріально-технічної бази стаціонарних відділень центральних районних лікарень міст обласного значення, обласного кардіологічного диспансеру, у тому числі добудова корпусу для кардіохірургічного лікування та реабілітації хворих після інвазійних та кардіохірургічних втручань;

організація обласного судинного відділення та його оснащення сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням для надання спеціалізованої медичної допомоги в необхідному обсязі;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, у тому числі з використанням інтервенційних та хірургічних методів.

Конкретні завдання та заходи Програми зазначені в додатку 3.
5. Очікувані результати

За результатами виконання завдань та заходів Програми планується досягти збільшення середньої тривалості життя населення шляхом:

підвищення якості профілактичних оглядів на 1-2% (виявлення патології на ранніх стадіях);

зменшення рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинним і судинно-мозковими захворюваннями в працездатному віці до 0,5% у


2014 році та до 1,5% у 2017 році;

зменшення рівня смертності від інсультів на 3%, від ішемічної хвороби серця – до 4%.


6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальним за виконання Програми є управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, яке

здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців;

готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування після завершення відповідного етапу дії Програми;

інформує голову Сумської обласної ради та голову Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів та ефективність використання коштів;

заслуховує хід виконання заходів Програми на колегії управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, що є учасниками Програми, здійснюють аналіз стану реалізації Програми і надають інформацію про її виконання управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації один раз на рік – до 01 лютого року, наступного за звітним.

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації узагальнює надану інформацію та інформує голову Сумської обласної держаної адміністрації та голову Сумської обласної ради один раз на рік – до 01 березня року, наступного за звітним.
Додаток 1

до ПрограмиРесурсне забезпечення Програми

тис. гривеньОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання програми

2013

2014

2015

2016

2017
Обсяг ресурсів, усього,

9084,8

59616,9

41044,3

39916

30961

180623

у тому числі:

держбюджет

6426

19129

7882

8690

9459

51586

обласний бюджет

2644,8

38426,9

31589,3

30180

20160

123001

місцевий бюджет (міст обласного значення)
)

14

2050

1561

1033

1328

5986

Інші джерела
11

12

13

14

50


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал