Суміжні права курс лекційPdf просмотр
Сторінка15/19
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.17 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
9.3.2 Способи забезпечення позову у справах про порушення
авторського права та суміжних прав
Статтею 53 Закону України «Про авторське право і суміжні
права» встановлено, що до завершення розгляду справи по суті
суддя одноособово має право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави вважати, що він є
порушником авторського права або суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: виготовлення,
відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше передбачене цим Законом
217
використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі
комп’ютерних програм і баз даних, а також записаних виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається,
що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних засобів захисту.
Цивільний процесуальний кодекс України (Глава 4-А) та
Господарський процесуальний кодекс України (Розділ 5-1) і Закон
України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 53) містять норми, які встановлюють, що у разі, якщо відповідач по справі
порушення авторського права та (або) суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповідних доказів щодо
інкримінованого порушення, особливо у випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, яка має
авторське право або суміжні права, або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово мають право за заявою заявника застосувати запобіжні (тимчасові) заходи до пред’явлення позову або до початку розгляду справи за участю
іншої сторони (відповідача).
Ці заходи включають:
- витребування доказів;
- огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторського права і (або) суміжних прав;
- накладення арешту на майно, рахунки що належить особі,
щодо якої вжито запобіжних заходів, і знаходиться в неї або в інших осіб.
Заяву про вжиття запобіжних заходів розглядають не пізніше двох днів з дня її подання. У разі обґрунтованої вимоги особи, яка подала заяву про вжиття запобіжних заходів (далі - заявник),
зазначену заяву розглядають лише за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжних заходів.
218

Суд має право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу порушення його права інтелектуальної власності.
Суд може зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вноситься на депозит суду. Розмір застави визначає суд з урахуванням обставин справи, але не повинен бути меншим 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але більшим від розміру заявленої шкоди.
Про вжиття запобіжних заходів суд постановляє ухвалу, в якій зазначає обрані запобіжні заходи, підстави їх обрання, порядок і
спосіб їх виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копії
ухвали надсилають заявнику та особі, щодо якої мають бути вжиті
заходи, негайно після її постановлення. У разі постановлення ухвали за участю заявника та без повідомлення особи, щодо якої
просять вжити запобіжні заходи, копію ухвали надсилають особі,
щодо якої вжито запобіжних заходів, негайно після її виконання.
У разі відсутності підстав для вжиття запобіжних заходів, а також невиконання вимог щодо надання доказів, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів.
Заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про вжиття запобіжних заходів. Після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як способи забезпечення доказів або як способи забезпечення позову.
Ухвалу про вжиття запобіжних заходів виконують негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі
забезпечення вимог заявника заставою ухвалу про вжиття запобіжних заходів виконують негайно після внесення застави в повному розмірі.
На ухвалу про вжиття запобіжних заходів, постановлену за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої вжито запобіжних заходів, остання протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали може подати заяву про її скасування. При цьому
219
подання заяви про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів не зупиняє виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів. Заяву про скасування вжиття запобіжних заходів розглядає
протягом трьох днів суд, який постановив ухвалу про їх вжиття.
Неявка заінтересованих осіб не перешкоджає розглядові заяви. За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів або її
зміну чи скасування.
Особа, винна у невиконанні ухвали про вжиття запобіжних заходів або в перешкоджанні її виконанню, за ухвалою суду може бути оштрафована, якщо її дії не тягнуть відповідно до закону кримінальну відповідальність. Крім того, заявник має право вимагати стягнення з цієї особи збитків, завданих невиконанням ухвали про вжиття запобіжних заходів.
9.4 Адміністративна відповідальність з порушення
авторського права та суміжних прав
Відповідно до статті 23 Кодексу України про адміністративні
правопорушення адміністративні
стягнення
є
мірою відповідальності з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів
України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.
До адміністративної відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав порушника може бути притягнуто згідно зі
статтею 51-2, а також статей 164-6, 164-7,164-9 та 164-13 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до статті 51-2 «Порушення права на об’єкт права
інтелектуальної власності» незаконне використання об’єкта права
інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі (програми) організації мовлення,
комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу,
корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної
мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин, породи тварин, комерційного найменування, торговельної марки,
220
географічного зазначення тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права
інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які
призначені для її виготовлення.
Відповідно до статті 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів»
демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Ті самі дії,
вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу,
передачі в прокат тягне за собою накладення штрафу від шестидесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті,
вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
Відповідно до статті 164-7 «Порушення умов розповсюдження і
демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням
221
на право розповсюдження і демонстрування фільмів»
розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов,
передбачених державним посвідченням на право розповсюдження та демонстрування фільмів, тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Ті
самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Відповідно до статті 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних» розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
Відповідно до статті 164-13 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва» зазначені у назві статті 163-13, тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про вчинення зазначених вище адміністративних
222
правопорушень відповідно до статей 254 і 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення за статтями 51-2 і 164-9 складають протокол уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ, а за статтями 52-2, 164-9 та 164-13 державними
інспекторами з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності Кодексу. Зазначений протокол надсилають органові, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, яким відповідно до статті 221
зазначеного Кодексу є районний, районний у місті, міський чи міжрайонний суд.
Спеціальний адміністративний порядок захисту авторського права та суміжних прав встановлено при переміщені товарів через митний кордон України. Митний кодекс України містить розділ X
«Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів,
що містять об'єкти права інтелектуальної власності», який визначає
особливий порядок адміністративного захисту права
інтелектуальної власності.
Суб’єкт авторського права або суміжних прав, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушується чи може бути порушено його право, яке охороняється в Україні, може подати заяву до Державної митної служби України про сприяння захисту належних йому майнових прав на твір шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права
інтелектуальної власності. Державна митна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності у порядку визначеному Положенням про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права
інтелектуальної власності, яке затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 28 квітня 2001 року № 412.
Якщо митний орган на основі даних Реєстру виявляє ознаки порушення авторського права та суміжних прав, митне оформлення товарів призупиняють, а вони підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів. Рішення про призупинення митного оформлення товарів строком на 15
календарних днів із можливістю наступного продовження не більш ніж на 15 календарних днів приймає начальник митного органу або особа, яка його заміщує.
223

Після прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган повідомляє особу, якій відповідно до законодавства України належать авторські або суміжні майнові права, про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові
найменування та адресу особи, якій відповідно до законодавства
України належать майнові права. У повідомленні зазначаються:
митне оформлення яких саме товарів призупинено, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника товарів, а також іншу необхідну інформацію.
Якщо протягом тридцяти календарних днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа, які належать майнові права, у передбаченому порядку не звернеться до суду з метою забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності і не проінформує про це митний орган, то товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.
Суб’єкт авторського права або суміжних прав і декларант можуть з дозволу митного органу брати проби і зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, та передавати їх на експертизу. Копії експертних висновків подають митному органу. Якщо протягом вказаних строків порушення прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджено висновком експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган у встановленому порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення - вилучаються в порядку, встановленому Митним кодексом.
У
разі
призупинення митного оформлення товарів відшкодування митним органам і власникам складів тимчасового зберігання витрат, пов'язаних зі зберіганням цих товарів, або декларанту та іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, здійснюється за рахунок особи, якій відповідно до
224
законодавства України належать майнові права на об'єкт права
інтелектуальної власності.
Для забезпечення відшкодування зазначених витрат і збитків така особа надає Державній митній службі України заставу або іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларанту,
одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару.
У статті 1 Митного кодексу України наводиться визначення поняття контрафактного товару як товару, що містить об’єкт права
інтелектуальної власності, ввезення якого на митну територію
України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України або міжнародних договорів України,
укладених у встановленому законом порядку.
Відповідно до статті 345 Митного кодексу України ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території
товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької
діяльності, з порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються законом, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, які переміщують з порушенням права інтелектуальної власності, а на посадових осіб підприємств від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, які переміщують з порушенням права інтелектуальної власності.
9.5 Кримінальна відповідальність за порушення авторського
права та суміжних прав
Кримінально-правові способи захисту відповідно до статей 50 і
51 Кримінального кодексу України застосовуються від імені держави за вироком суду у вигляді покарань до особи, винної у вчиненні
злочину. Вони полягають у передбаченому законом обмеженні прав
і свобод засудженого.
До кримінальної відповідальності притягують осіб за вчинення особливо небезпечних правопорушень - злочинів.
225

Кримінальну відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав встановлено статтею 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» Кримінального кодексу України.
Відповідно до цієї
статті
незаконне відтворення,
розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення,
розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.
Вищезазначені дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою,
або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувалися для їх виготовлення.
226

Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі - якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; а завданою в особливо великому розмірі
- якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 176 охороняє лише майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав; умовою притягнення порушника до відповідальності є завдавання потерпілій стороні матеріальної
шкоди у розмірі, визначеному законодавством.
Кримінальний кодекс України містить ще дві статті, що стосуються захисту авторського права та суміжних прав.
Це стаття 203-1, яка стосується незаконного виробництва,
експорту, імпорту, зберігання, реалізації та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для
їх виробництва. Якщо ці дії вчинені у значних розмірах, то караються штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
обладнання чи сировини для їх виробництва. Якщо вони вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.
Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром - вартість дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
227

Згідно зі статтею 216 Кримінального кодексу України, частина перша якої незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм - караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. У частині другій статті
216 зазначено, що ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від трьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів,
промаркованих підробленими контрольними марками.
Провадження у кримінальних справах про порушення авторського права та суміжних прав має низку процесуальних особливостей. Насамперед вони відносяться до справ так званого приватного обвинувачення, тобто порушуються не інакше як за заявою потерпілого за виключенням виняткових випадків, коли законом передбачено можливість порушення такої справи прокурором. Кримінальні справи щодо порушення авторського права та суміжних прав не підлягають припиненню у разі
примирення порушника і потерпілого, що в цілому не характерно для справ приватного обвинувачення. Провадження у цих справах здійснюється у загальному порядку.
Тільки за доказовості факту незаконного використання об’єкта авторського права або суміжних прав органи дізнання або попереднього слідства можуть вирішити питання про порушення кримінальної справи.
Правоохоронні органи (прокуратура та органи внутрішніх справ)
порушують кримінальні справи за підстав, встановлених статтею 94
Кримінального процесуального кодексу України: за заявами або повідомленнями громадян, підприємств, організацій, установ,
посадових осіб, представників влади або громадськості; явка з повинною порушника авторських або суміжних прав; за повідомленнями, опублікованими в пресі; в разі безпосереднього виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину (в ході перевірок торгових точок, в процесі реалізації
оперативних матеріалів тощо).
228

При виявленні випадків порушення авторського права або суміжних, суб’єкти цих прав мають право подати заяву (скаргу) до правоохоронних органів за місцем вчинення злочину. В ній необхідно зазначити: найменування правоохоронного органу;
прізвище, ім’я та по батькові заявника або повне найменування юридичної особи, адресу і телефони; час і місце, а також детальний опис правопорушення; про нанесення порушенням авторського права або суміжних матеріальної шкоди та її розмір.
До заяви додають: докази, що підтверджують факт порушення авторських або суміжних прав (наприклад, при порушенні
авторських прав при публічному виконанні творів - квиток на концерт, рекламне оголошення в газеті або журналі; афіша;
програмка концерту тощо; примірники контрафактної продукції,
якщо йдеться про незаконне відтворення та розповсюдження);
документи, що підтверджують права заявника (наприклад, копії
договорів, примірники творів тощо). При цьому заявник повинен розуміти, що після порушення кримінальна справа не може бути припинена через примирення потерпілого із звинуваченим, навіть у разі досягнення між ними у майбутньому будь-яких фінансових або
інших домовленостей.
Досудове слідство за порушеною кримінальною справою провадиться у тому районі, де вчинено злочин; якщо воно невідоме за місцем виявлення злочину, місцем перебування підозрюваного,
обвинуваченого або більшості свідків. Досудове слідство має бути закінчено протягом двох місяців, за рішенням прокурора цей строк може бути продовжено до трьох місяців.
Кримінальні справи за статтею 176 підсудні районним (міським)
судам за місцем вчинення злочину або за місцем закінчення дізнання (досудового слідства).
Відповідно до статті 53 Закону України «Про авторське право і
суміжні права» за наявності достатніх даних про вчинення такого порушення авторського права і (або) суміжних прав, за яке відповідно до закону передбачено кримінальна відповідальність,
орган дізнання, слідства або суд зобов’язані вжити заходів для забезпечення розшуку і накладення арешту на: примірники творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), записаних виконань,
229
фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається,
що вони є контрафактними, а також засоби обходження технічних засобів захисту; матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення та відтворення; документи, рахунки та інші предмети,
що можуть бути доказом вчинення протиправних дій.
Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від порушення її
авторського права або суміжних прав, має право при провадженні
кримінальної справи порушити проти звинуваченого або особи, яка несе матеріальну відповідальність за його дії (підприємства,
організації, установи, де працював звинувачений), цивільний позов.
Позов може бути подано від моменту порушення кримінальної
справи до початку розгляду справи в суді. При цьому особа, яка не порушувала цивільний позов за кримінальною справою, а також особа, чий позов залишився без розгляду, має право подати його в порядку цивільного судочинства. Відмова ж від позову в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права вторинного подання того ж позову за кримінальною справою.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал