Сучасних умовах реформиPdf просмотр
Сторінка1/26
Дата конвертації11.05.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І.Пирогова
Міністерство охорони здоров’я УкраїниПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕФОРМИ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ
Тези доповідей навчально-методичної конференції
15 лютого 2017 року
Вінниця – 2017

2

УДК: 614.2:316.422(477)
ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИТези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 15 лютого 2017 року


Редакційна колегія В. ММ о р о з ( головний редактор
Ю.Й. Гумінський (відповідальний редактор) Л. В. Фоміна


Відповідальний за випуск А.М. Гулевич
Вища медична освіта повинна забезпечити високоякісну підготовку студентів і є важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють необхідність вносити корективи в підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників із наближенням їх освіти до міжнародних стандартів. Саме тому, якість освіти у вищих навчальних закладах необхідно покращити шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, впровадженням передових наукових розробок у практику викладання, забезпеченням високого професіоналізму викладачів, створенням сучасної навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема і медичній. Збірник розрахований на всіх працівників медичної галузі

© Вінницький національний медичний університет імені МІ. Пирогова, 2017

3
Черешнюк Г. С, Черешнюк Л. В, Ахмедова А. А.
Деякі питання підготовки лікарів-інтернів в сучасних умовах
реформування системи охорони здоров’я
Нова парадигма вищої освіти на тлі реформування системи охорони здоров’я, перехідна нові принципи надання первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) населенню та страхової медицини потребують удосконалення існуючої системи підготовки лікарських кадрів, що відповідали б сучасним світовим стандартам. Реформа системи охорони здоров’я передбачає підготовку фахівців якісно нового рівня професіоналізму та компетентності, умілих досвідчених і мудрих організаторів охорони здоров’я. Мета даної публікації встановити можливі шляхи підготовки лікарів на до і післядипломному етапах в умовах реформи системи охорони здоров’я України. Зупинитися на деяких проблемних питаннях реформі можливих шляхах їх вирішення. З часу встановлення незалежності, суспільство різко змінилося. Пішла в минуле система охорони здоров’я (СОЗ) Семашко, яка у 80-их роках минулого століття була визнана експертами ВООЗ найкращою в світі. Виникає питання Чому ж та система, яка була найкращою тоді, не працює на сьогоднішній день Відповідь одна – ці системи абсолютно різні. А саме з’явились договірні відносини, платні послуги, конкуренція, вільне підприємство – це ті характерні ознаки, які не були притаманні радянській системі охорони здоров’я. Тобто, нашу систему охорони здоров’я потрібно було адаптувати до нових умов ще 25 років тому, але на жаль цього не сталось. Чому не сталось – це вже інше питання. Ми бачимо, що вузька спеціалізація сьогодні відходить на другий плані пріоритет в охороні здоров’я надається саме сімейному лікарю, яку всьому цивілізованому світі, тому нам потрібно змінити думку не лише студентів, але і викладачів про пріоритетність даної спеціальності. Від цього залежить не лише підняття престижності сімейного лікаря, але і рівень його підготовки.
Також ми відчуваємо вагому різницю між молодим спеціалістом, який закінчив інтернатуру після навчання в університеті за спеціальністю сімейна медицини, та лікарем, котрий був перепрофільований з педіатра, терапевта, чи навіть невролога. Хоча, лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю Сімейна медицина значно краще підготовлені, аніж ті, які ми перевчили на сімейних лікарів, однак, як показує досвід, рівень підготовки майбутніх сімейних лікарів в інтернатурі та загалом протягом всього навчання у ВУЗі потребує корекції в навчальному процесі з огляду на реформи що відбуваються в системі охорони здоров’я. Для цього безперечно потрібно змінити підходи до навчання в медичному ВУЗі починаючи вже з го курсу. Опираючись на пріоритетний напрямок розвитку первинного рівня, де можуть працювати терапевт, педіатрі сімейний лікар, потрібно також підняти престиж майбутньої професії, шляхом зміни підходів доданої спеціальності, адже сімейний лікар - це універсал, який

4 виконує чималий обсяг роботи. Навряд вузький спеціаліст сьогодні зміг би осягнути таке велике навантаження, як це є у лікаря первинної ланки. Виникає запитання а що реально можна зробити вже сьогодні, втому числі і викладачам, щоб йти в ногу з часом На це запитаннями намагались відповісти, враховуючи думку лікарів- інтернів, яку вивчали шляхом тренінгу Техніка Номінальної Групи за американською методикою. Даний тренінг дозволяє продукувати велику кількість ідей лікарями-інтернами, навіть, якщо вони мають космічний характер, дає змогу оцінити важливість ідей та рівні можливості для голосування виключає прийняття поспішного рішення. Нами було поставлене одне запитання які заходи потрібно зробити в державі загалом і в нашому університеті зокрема, щоб покращити рівень підготовки спеціаліста. В тренінгу прийняли участь інтерни го року навчання (60 чоловік. З отриманих 260 відповідей, шляхом тренінгу, за американською методикою були отримані наступні пропозиції Створити університетську клініку, де б студенти могли б чергувати в стаціонарах, починаючи з першого курсу. Дозволити сімейному лікарю вибирати місце роботи самостійно, якщо це не є цільовим призначенням. Впровадити Міжнародні програми навчання, де дозволити обмін досвідом роботи майбутніх сімейних лікарів в нашій державі таза кордоном. Проводити заняття не у вигляді тестів, а у вигляді доповідей та дискусій вбік збільшення дискусій. Ввести на 6 курсі субординатуру за окремими спеціальностями. Закріпити за 2– 3-ма інтернами практичних лікарів та мотивувати їх. Не надавати викладачу інформацію проформу навчання студентів контракт чи бюджет, тому що це призводить до не об’єктивного оцінювання їх.
8.
Організувати факультатив для студентів по вивченню іноземної мови, подібного до факультативу для викладачів, навіть, якщо це буде на платній основі. Ми вважаємо, що наці пропозиції наших молодих лікарів ми всі разом маємо звернути увагу. Неможливо не зупинитись на проблемі педіатрії. Внаслідок медичних реформ останніх років педіатрія змушена відстоювати свої позиції – її визнали зайвою на первинній ланці, урізали на етапі підготовки кадрів і виключили на первинній ланці. Хто вирішуватиме нагальні проблеми дитячого здоров’я? Сьогодні всіх нас непокоїть нинішній стан здоров’я дітей в Україні, їх диспансеризація, показники ранньої неонатальної смертності, смертності немовлят. Дуже важливо, щоб саме лікар-педіатр проводив первинну профілактику, адже він краще за сімейних лікарів обізнаний з особливостями фізіологічного розвитку дитини. Зокрема, народні депутати України, на сьогодні, підтримали ідею збереження посади лікаря-педіатра на первинній ланці.

5 Основне завдання педіатра – своєчасно виявити відхилення у розвитку дитини, моніторити їх стан здоров’я в динаміці і лікувати. Дорослі лікарі не володіють такою інформацією. Нажаль, традиційно склалося так, що система підготовки лікарів не педіатричного профілю передбачає обмежену кількість годин з педіатрії, тому вони бояться мати справу з дітьми – їм не вистачає необхідних для цього знань. І це ми бачимо на практиці. Ситуацію можна виправити, розширивши програму підготовки сімейного лікаря тим обсягом знань, який викладали раніше педіатрам. Інакше марно чекати від сімейного лікаря педіатричного ентузіазму, до того ж, коли їх перепідготували поспіхом. Наприклад, ми часто чули від сімейних лікарів, що їм важко швидко зорієнтуватися, «переключитися» з дорослих пацієнтів на дітей. Тут він на прийомі, де сидить черга з бабусь, а тут уже на виклику, де має оглянути немовля, яке щойно виписали з пологового будинку, встановити діагноз (в пологовому будинку переніс гемолітичну хворобу) та ще й призначити лікування. А кожен вік дитини потребує певного дозування ліків. Тобто, сімейний лікар має добре освоїти складну фармакологічну схему призначення ліків, залежно відвіку дитини та маси тіла. Парадокс втому, що сьогодні з’явилося багато бажаючих вступати на педіатричні факультети, навіть за контрактом, чого не було раніше. З одного боку, фах педіатра, мабуть стає престижнішим і цікавішим для молодих людей, з іншого, ми розуміємо, що вони прагнуть працювати за престижним фахом здебільшого закордоном, де робота такого фахівця не тільки почесна, а і високооплачувана. Адже там розуміють (нажаль не у нас, що педіатр – це особливий спеціаліст, який має хороші знання, відмінну інтуїцію, дуже уважний, бо змушений діагностувати не зі слів пацієнта, а особисто спостерігаючи за його поведінкою, кольором шкіри, диханням тощо.
Здоров’я нації починається з дитинства і це потрібно враховувати і нам, викладачам, і в процесі формування державної політики в галузі охорони здоров’я. Тому обов’язково потрібно залишити педіатрію як спеціальність і не лишена вторинному і третинному рівнях, а і особливо важливо – на первинному. Нині існує таке поняття, як науковий супровід реформ, коли прораховані всі ризики і ціна реформ для держави, галузі, населення. Вважаємо, що наш ВНЗ готовий прийняти всі пропозиції, що стосуються реформ охорони здоров’я. Інша справа, що в усьому світі зі своїми пропозиціями вчені не ходять по високих кабінетах. Навпаки, держава має бути зацікавлена в відповідних дослідженнях, науковому супроводі реформ, має замовляти відповідні дослідження вишами. Ми ж можемо ініціювати крок назустріч. Яка із реформ, що намагалися впровадити в Україні за часів незалежності, була найбільш вдалою На це запитання відповість історія. Ідеальної моделі організації охорони здоров’я в світі немає, тому ми маємо опиратись на особистий досвід, особисті прорахунки, особисті можливості, особисті надбання і будувати свою українську модель організації охорони здоров’я. Дуже важливим елементом реформи є правильна комунікація. Якщо не буде роз’яснень: що і як, на всіх рівнях, то процес буде дуже болісним і складним.

6 Треба зробити так, щоб лікарі, науковці, керівники охорони здоров’я, всі, хто працює в сфері охорони здоров’я, розуміли механізми переходу і кінцеву мету реформи. Адже свідомість та звички людей неможливо змінити одразу, тому діяти потрібно поступово, постійно, виважено, професійно. І управляти цим процесом мають досвідчені керівники охорони здоров’я. Ми повинні прийти до обов’язкового медичного страхування нарівні держави в межах хоча б мінімально необхідного пакету безкоштовних медичних послуг.
Афанасюк О.І.
Шляхи оптимізації підготовки лікарів у сучасних умовах В Україні відбулись незворотні зміни у формуванні системи охорони здоров’я, які вимагають проведення реформу системі навчання лікарів. Інтенсивно розвиваються інформаційні технології, які відкривають доступ до великої кількості електронних матеріалів, що дає можливість професійного розвитку. Враховуючи сучасні медичні реформи підготовка лікарів повинна включати наступні напрямки оптимізації навчання теоретичні медичні знання та знання в галузі економіки, страхування, юриспруденції, електронних методів комунікації, самостійну практичну діяльність та оволодіння іноземними мовами. Сучасним є застосування нових форм навчання поряд з проведенням семінарів. До таких видів навчання відносять ділові ігри, які формують навики взаємодії у командній роботі, ігри-тренінги, бліцтурніри, мозкові-атаки. У діловій грі створюється ситуаційна задача, де головне питання формується так Що було б, якби. Кожен студент висловлює свою думку, що сприяє розвитку клінічного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації. Бліцтурніри розвивають швидкість реакції, обираючи оптимальний варіант тактики у найкоротший термін. Мозкова атака призначена для пошуку альтернативного шляху вирішення складної задачі, за умови, що кожен висловлює свою особисту думку і розкриває свій внутрішній потенціал. Популярність набувають проблемні лекції, лекції-дискусії, де навмисно загострюються певні питання з галузі медичних, моральних, правових принципів. Матеріал лекцій засвоюється краще, коли надається можливість слухачам інтерактивної участі, застосовуючи сучасні технологічні можливості.
Оволодіння іноземними мовами дає можливість дистанційного навчання, приймати віртуальну участь у конференціях із залученням провідних вітчизняних та європейських спеціалістів, а також сприяє мобільності у навчанні. Практична частина навчання повинна включати самостійну курацію хворих під контролем викладача, нічні чергування, заповнення медичної документації, тренінги в спеціально обладнаних класах, використовуючи муляжі, медичну апаратуру, презентації, фільми, набори тестів, ситуаційних задач, результатів сучасних методів обстеження, а також відвідування клінічних розборів хворих провідними спеціалістами, патологоанатомічних конференцій. Певне місце може відводитись написанню рефератів, складанню

7 діагностичних та лікувальних алгоритмів з подальшими виступами на міжкафедральних конференціях, що сприяє більшій зацікавленості і творчому підходу до навчання, а також розвитку ораторських здібностей і оволодіння професійним спілкуванням. Роль викладача в навчальному процесі також змінюється. Викладач повинен стежити за самостійним визначенням студентом діагнозу, вибором тактики ведення хворого, призначенням лікування, а також створювати умови для колективної дискусії, проводити відбір питань для диференційної діагностики, тим самим проявляти творчість у підходах до навчання. Рівнозначності набуває самостійна робота студентів поряд з іншими видами навчального процесу. Самостійний пошук інформації чи проведення певних етапів практичної діяльності забезпечує безперервний професійний розвиток, самоудосконалення та конкурентоспроможність молодих спеціалістів. Велику значимість набувають знання в галузі страхування і правових аспектів. Медичні заклади набувають статус підприємництва, яке надає платні послуги, що вимагає розвитку ринкових відносин і вивченню економічних питань лікарями. Такі реформи потребують підготовки фахівців з економіки охорони здоров’я і введення у навчальний процес нових відповідних предметів. Реформування в системі охорони здоров’я створює нові вимоги в системі медичної освіти і формування спеціалістів нового типу, які повинні досконало володіти спеціальністю, мати навики комунікабельності, ділового спілкування, вміти адаптуватись до нових змін, розбиратись в питаннях страхування, економіки та юриспруденції.
Барало І.В., Горовий В.І.
Роль студентського наукового гуртка у підготовці медичних кадрів в
умовах реформи системи охорони здоров’я України
Студентський науковий гурток кафедри (курсує позанавчальним науковим заходом, який дозволяє набути і поглибити теоретичні та практичні навички із певної медичної спеціальності. З моменту створення студентського наукового гуртка курсу урології (1974) студенти - гуртківці не лише готують мультимедійні доповіді з актуальних питань урології, виступають на щорічних конференціях молодих учених, але і сумісно із викладачами виконують урологічні операції у вечірній час запланованого засідання гуртка. За останні
10 років відмічаємо позитивну тенденцію збільшення кількості студентів- гуртківців (до 20), їх бажання бачити та розбирати хворих із урологічною патологією, оволодівати практичними навичками, а також участь у засіданнях іноземних студентів. Щорічно курс урології на студентських конференціях представляє доповідь на англійській мові гуртківців із інших країн. Крім цього, на засіданнях гуртка викладачі показують студентам та аналізують відеофільми сучасних урологічних інструментальних та відкритих втручань, які виконують урологи провідних клінік світу. Це спонукає до вивчення та поглиблення англійської мови українськомовними студентами, а також вивчення ними іноземної урологічної літератури. Новою тенденцією в роботі гуртка є спільні засідання з іншими гуртками хірургічного профілю (за останні 2 роки

8 проведено 2 об’єднаних засідання з кафедрою онкології з актуальних питань онкоурології таз кафедрою гінекології №1 із актуальних питань урогінекології). Гуртківці неодноразово приймали участь у студентських конференціях в інших містах України та СНД із доповідями (2 місце в Сімферополі в 2013 р, а також у період канікул – конференціях урологів України. Актуальним є і питання патріотичного виховання студентів. У цьому році клініка урології відмічає 70-річчя її створення. Співробітниками курсу урології видана книга, а також створено стенд, де в історії клініки представлені фотографії перших засідань студентського наукового урологічного гуртка. В останні роки в Україні набули популярності вечірні онлайн-конференції та майстер-класи з актуальних питань урології із залученням закордонних фахівців. Ми запрошуємо студентів-гуртківців до таких заходів, а також до вивчення та аналізу архівного матеріалу при підготовці доповідей чи наукових робіт. Вважаємо, що робота студентського наукового гуртка має бути змістовною і різноманітною, практично орієнтованою, відповідати сучасним вимогам та тенденціям охорони здоров’я України, адже її головна мета – підвищення рівня знань та вмінь студентів медиків.
Бахнівський В.С., Шушковська Ю.Ю.
Один з провідних чинників неефективності діяльності галузі охорони
здоров'я в Україні – відсутність освічених спеціалістів з питань політики,
управління та економіки охорони здоров’я Освіченість медичних кадрів є важливим елементом досягнення успіху в розвитку кожного суспільства, адже, на нашу думку, для повноцінного життя кожна людина повинна мати дві пріоритетні цінності перша – здоров’я, а друга – освіта. На жаль, в сучасному українському суспільстві рівень розуміння необхідності вищезазначених цінностей з кожним роком знижується, у значної частини суспільства немає поваги як до викладачів, такі до лікарів. Відсутність поваги породжена недостатністю культури, що в свою чергу зумовлено низьким рівнем освіченості нашої молоді і населення в цілому. Звісно, потрібно зауважити, що наданий процес впливає багато інших чиннників: відсутність мотивації яку викладачів, такі студентів-медиків, які не бачать для себе перспективи у майбутньому рівень кваліфікованості педагогічних кадрів (але тут потрібно звернути увагу на навантаження педагогічних кадрів у вищих закладах освіти, який залишається надмірним низький рівень фінансування науки та наукових досліджень (для останніх взагалі відсутнє соціально- економічний стан країни та багато інших. У системі підготовки кадрів з питань управління політики та економіки охорони здоров’я існує безліч проблем, основною з яких є те, що дана система тільки розпочинає формуватись в новому вимірі, у якому ввесь цивілізований світ живе понад півстоліття – впроваджено спеціалізацію громадське здоров’я”. У зв’язку з цим постає питання де повинен бути працевлаштованим такий спеціаліст в Україні Дане питання залишається відкритим. Економіка охорони здоров’я як один з ключових компонентів при підготовці компетентного керівника для медичної галузі вивчається

9 студентами-медиками в дуже коротких термінах (формально, немає достатньо хороших підручників українською мовою зданого питання. В економічно розвинених країнах нашої планети дана дисципліна вивчається за одними підручниками, а в пострадянських (втому числі в Україні) – за цілком іншими.
Непорівняльною є і кількість годин присвячених даній дисципліні. Інша важлива сторона то політика охорони здоров’я, яка взагалі у нас відсутня, як результатне маємо адаптованих до проблем нашого краю функцій громадського здоров’я. Вище перераховані чинники є передумовою до непідготовлених керівників охорони здоров’я, які потім, по своїй необізнаності та невмінню впроваджують не зовсім обдумані, економічно непрогнозовані, неоціненні реформи. Разом з тим це не їх вина, бо існують значні недоліки системи освіти. Немає особистої мотивації до самоосвіти. Прикро, що навіть, деякі високопоставлені та, на перший погляд, високоосвіченні особи, які працюють в галузі охорони здоров’я і тісно пов’язані з підготовкою медичних кадрів, систематично дозволяють собі публічно висловлюватися проте, що ця сфера знань є непотрібною студентам-медикам. Це в свою чергу підсилює вже присутнє нерозуміння ними значення цієї сфери знань, адже від ефективного менеджменту, продуктивної політики разом із економічними кваліфікаціями охорони здоров'я залежить розвиток як системи охорони здоров’я, такі економіки країни загалом.
Беднарчик Т.Р., Беднарчик М.В.
Основні орієнтири кафедри філософії та суспільних науку підготовці
медичних кадрів
Студенти-медики вивчають філософські та суспільні дисципліни кафедри протягом трьох років. Основними завданнями цього тривалого процесу стає формування таких якостей, які дозволять молодому спеціалісту свідомо ставитися до своєї професії і виконання обов’язків, опрацьовувати інформацію та планувати зміни, враховувати гуманні інтереси суспільства та визначати власну позицію у процесах реформування. Процеси реформування є об’єктивною необхідністю існування складних систем. Це доводить філософія. Вони є необхідністю нашого життя, проте можуть бути вдалими чи недолугими. Викладачі повинні уникати емоційного критиканства та поширення ідеї повної відмови від будь-якого реформування. Краще проповідувати відповідальне ставлення до реформ. Зразки кращих організаційних змін вивчаються в курсах Історія України, Економіка, Соціологія. Медичні реформи та реакція на них суспільства та професіоналів розглядаються в курсі Етичні проблеми в медицині. Розвинена особистість, освічений спеціаліст, відповідальний громадянин повинні ставитись до реформування як до державного інструменту, який підлягає громадському контролю. Такому ж нагляду має підлягати і місцевий чи державний чиновник, які, по суті європейської концепції побудови суспільства, є найманими менеджерами, а не вершителями долі співгромадян.

10 Пропонуємо до розгляду новації, які розширюють використання іноземної, в першу чергу, англійської мови. Як відомо, вимоги вищої школи стимулюють викладачів до вивчення мов. Так самонавчальна програма університету передбачає безперервне вивчення іноземної мови студентами. Відповідний Указ Президента України доречно вказує нате, що англійська мова є мовою міжнародного спілкування, забезпечує розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, забезпечує інтеграцію України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору. Держава визнає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку Відповідно до цього в 2016 р. почався експеримент із наданням студентам особливих творчих завдань з філософії, які полягають у перекладі англійською мовою невеликих текстових фрагментів цієї дисципліни. Це можуть бути основні терміни семінару, назви робіт видатних філософів, цитати чи афоризми. Передбачається, що підготовані до заняття студенти та викладач повинні зрозуміти зміст англомовного повідомлення. Заслуховування та обговорення таких фрагментів урізноманітнює проведення семінару та підвищує його інтелектуальний рівень. Подібний експеримент відбувся у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К.Заболотного і дав позитивні результати. Розмірковуючи над станом планування кількості аудиторних занять щодо предметів кафедри, ми констатуємо їх постійне зменшення. Останнім часом години аудиторних занять з ключових предметів зведено до мінімуму. Кількість лекційних занять з філософії на медичному факультеті – 9, а у стоматологів – всього 5. Семінарський курс з філософії зменшено з 15 до 9. За новими планами викладання Етичних проблем в медицині зовсім ліквідовані лекції. Такий підхід погіршує можливості студентів вивчати вказані предмети. Сподіваємося на перегляд кількості аудиторних занять основних предметів кафедри убік їх збільшення.
Биковська О.А.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал