Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літературиСторінка3/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипУрок
1   2   3

1) РОЗПОВІДЬ ЛАНЦЮЖКОМ, метою якої є практика мовної діяльності в межах теми і згідно з комунікативними завданнями, формування та активізація навичок говоріння, розвиток зв'язного мовлення учнів.

2) Я АВТОР, метою є розвивання творчих здібності учнів, навчання їх працювати колективно.3) «НОЇВ КОВЧЕГ», метою є розвивати логічне мислення учнів, виховувати бережливе ставлення до пам'яток давнини. Учасникам пропонується обговорити певний міф, легенду і т. д.

4) ХТО ШВИДШЕ, мета: вчити дітей раціонально використовувати свій час.

5) ПЕРЕВІР СЕБЕ, учням пропонується серія завдань (запитання, кросворди, чайнворди і т.п.), які необхідно самостійно виконати за визначений час. Бажано проводити самоперевірку виконання роботи. Наприклад : кросворд «ФОЛЬКЛОР»
8

М

І

Ф

7

С

К

О

Р

О

М

О

В

К

А
6

С

Л

О

В

О

5

М

У

Д

Р

І

С

Т

Ь

4

П

Р

И

К

А

З

К

АЗ

Л

Е

Г

Е

Н

Д

А

2

Е

П

О

С

1

Л

І

Р

И

К

А 1. Рід усної народної творчості

 2. Рід усної народної творчості

 3. Жанр епосу

 4. Малий прозовий жанр

 5. Риса народної творчості

 6. Одиниця мовлення

 7. Малий жанр епосу

 8. Жанр епосу

6) ПАТРІОТ, на уроках зазначається , що деякі українці стали класиками літератури Росії, зокрема: Ф. Достоєвський, Д. Мережковський , М. Гоголь, В. Короленко та багато інших.

«ВІК ЖИВИ, ВІК УЧИСЬ»
7) РЕБУС
8) РЕПОРТАЖ

Учні отримують завдання написати репортаж за вивченим матеріалом. Після виконання роботи протягом 3-5 хв., виступають перед класом. Оцінюється чіткість, послідовність, логіка. Теми репортажів підбирає вчитель.9) ПЛУТАНИНА

«Назви жанрів фольклору»


ПРИ СНІ

ЛЕ СЛІВ’Я

ПІ ЗКИ

КА ФИ


МІ ГЕНДИ

ЗА КАЗКИ


ПРИ ГАДКИ
10) МОЗКОВА АТАКА

Складається з кількох етапів – конкурсів: розминка (відповіді на запитання, знання дат і т.д.), в якій беруть участь дві команди, перевірка домашнього завдання


(конкурс капітанів), «мозкова атака» як додаткове рішення заданих проблем, питань; обговорення певної ситуації чи вчинків героїв твору; вибір кращої відповіді.

12) ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНІСТЬ


НАЗВА КАЗКИ

ГЕРОЙ КАЗКИ, ЧАРІВНІ ПРЕДМЕТИ

«Мауглі»

«Снігова королева»

«Бременські музиканти»


Півень, Віслюк, Кіт

Шер – Хан, Балу, Багіра, вогонь

Кай, голуби, муфта


13) ЗГАДАЙ –ПОДУМАЙ - РОЗКАЖИ

На основі вивчених творів та з опорою на них діти складають твори – роздуми на задані теми14) ПРОДОВЖ ФРАЗУ

Щоб перевірити знання учнями певного тексту, розвивати їх уважність і спостережливість, учитель читає початок фрази з тексту, учні мають продовжити її .15) ЛОГІЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК

Учням пропонуються слова, що характеризують ключові епізоди твору, але вони розміщені у хаотичному порядку.16) РОЗШИФРОВКА

Ключ до шифру – таблиця множення.

Щоб дізнатися, яку букву позначає цифра 9( наприклад), треба в таблиці знайти два числа, добуток яких дорівнює 9 , тобто 1х 9 = буква х і т. д.
9, 2, 28, 2, 12, 4
2

3

4

8

9

1

О

Г

А

С

Х

5

Л

Й

Н

У

Д

6

Ш

В

И

-

Ч

7

К

І

Р

П

Т

28, 21, 54,

56, 2, 14, 24

20, 2, 18, 4, 4

45, 28, 40,3,

14, 2, 10, 24

8, 63, 4, 28, 24, 15.

ХОРОША РІЧ, ПОКИ НОВА, А ДРУГ, КОЛИ СТАРИЙ.


17) ГРА ДЛЯ УВАЖНИХ

З переліку рис людського характеру записати лише ті, що притаманні певному літературному герою.18) ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНІСТЬ

НАЗВА КАЗКИ

ГЕРОЙ КАЗКИ, ЧАРІВНІ ПРЕДМЕТИ

«Мауглі»

«Снігова королева»

«Бременські музиканти»


Півень, Віслюк, Кіт

Шер – Хан, Балу, Багіра, вогонь

Кай, голуби, муфта


19) УПІЗНАЙ АВТОРА

Пропонується дітям цитатні відомості з життя письменників, чию творчість вивчали на попередніх уроках.20) ҐРОНУВАННЯ, завдання: встановити асоціативні зв’язки з вказаним словом. Наприклад, вивчаючи творчість Г.К.Андерсена

Король


Дюймовочка кресало
Данія Андерсен казкар

Русалочка Оденсе


мандрівник21) КАРУСЕЛЬ

На чистому аркуші паперу записуються запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запитань, які готую для розгляду на уроці.

Учні об’єднуються в групи ( скільки аркушів , стільки груп).Кожна група отримує по одному аркушеві. Обговоривши запитання, на аркуші під запитанням фіксується відповідь. Листок загортається таким чином, щоб відповідь була схована, але видно було запитання і залишалось місце для наступних відповідей. Групи обмінюються аркушами.

Коли кожна група дасть відповіді на усі запитання, діти знайомляться з цими відповідями, підводяться підсумки роботи, робляться висновки.22) СЕНКАН

Використовується для розвитку логічного мислення учнів, перевірки їх знань. Необхідно дібрати до запропонованого слова (поняття) два прикметники, три дієслова, речення з чотирьох слів та слово – синонім.23) КОЛА ВЕНА

Ця методика використовується для аналізу та порівняння персонажів чи подій твору.

Наприклад: порівнюючи персонажів казки С. Маршака «Дванадцять місяців», вказати їх спільні та відмінні риси.
Королева
?

сирітство егоїзм

…. вік ….

доброта


Пасербиця щирість Рідна дочка

працьовитість ? мачухи

сміливість ?

краса душі

зовнішня краса

………


24) ЩОДЕННИК ПОДВІЙНИХ НОТАТОК

Сторінка ділиться на дві колонки: в першу записуються фрази, що найбільше вразили в прочитаному тексті чи запропоновані для роботи учителем; у другу – міркування учнів щодо кожного окремо взятого фрагмента тексту.ФРАЗА З ТЕКСТУ

МОЇ МІРКУВАННЯ

1.

1.


25) МЕТОДИКА ВЗАЄМНИХ ЗАПИТАНЬ

Учень готує запитання і ставить його сусіду по парті. Отримавши відповідь, погоджується або коригує її. У відповідь отримує зустрічне запитання і дає на нього відповідь.26) СІТКА ЕЛВЕРМАНА

Формулюється проблема , над якою працює клас. Для організації роботи учням пропонується користуватися таблицеюТ А К

ПРОБЛЕМА

Н І27) ЗАПИТАННЯ ДО АВТОРА

Ця робота дає можливість учням поставити свої запитання і спробувати знайти на них відповіді у тексті.

На уроках можна пропонувати учням кросворди, ребуси, чайнворди, вікторини, загадки, багато інших форм роботи, що розвивають творче мислення дітей, зацікавлюють їх, допомагають у процесі вивчення навчального матеріалу.

Крім цього, вона наголошує про необхідність урізноманітнювати самі форми проведення уроків. Це можуть бути уроки – турніри, уроки –спектаклі, уроки "Що? Де? Коли?, уроки –подорожі, уроки –вікторини (як підсумкові). Є дуже багато цікавих ігрових методів та форм проведення уроків світової літератури. Зацікавившись цим питанням, знаходить нові технології побудови занять, пробуджуючи інтереси учнів, заохочуючи їх до співпраці. Адже навчання повинно приносити радість дітям, бути цікавим процесом пізнання оточуючого світу.30) ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 • учні сприймають нове, мислять та діють творчо;

 • мають власну точку зору і вміють її висловлювати;

 • набувають уміння працювати як самостійно, так і у команді, застосовуючи
  навички критичного мислення на практиці;

 • школярі мають власні творчі здобутки;

 • створена матеріальна база для роботи за новими технологіями;

 • навчання будується на взаєморозумінні та співпраці вчителя і учнів;

 • учні мають естетичні смаки, є носіями високоморальних якостей;
  -уважні, вдумливі читачі.

У своїй роботі Скубенко Т.М. керується досвідом кращих педагогів України: А.М.Мартинець, І.А.Хроменко, Н.П.Аникеєвої, Л.І.Мірошніченко, Т.В.Щурової, Г.В.Бітківської, Ю.І.Ковбасенка та ін.

Велику увагу приділяє творчому розвитку учнів.

Цю роботу вона проводить не лише на уроках, а й у позаурочний час. З 2000 року у школі, де вона працює, діє гурток «Літературна студія «Ліра», на заняттях якого вона прививає вихованцям любов до слова, знайомить з кращими творами рідної та світової літератури, життям та діяльністю їх авторів, вчить творити самостійно. Студійці вже мають власні здобутки та перемоги.

На базі літературної студії з 2001 року діє учнівський театр.

У її творчому доробку: авторські сценарії виступів учнівського театру, шкільної команди КВК, соціального театру, агітбригад, проведення шкільних вечорів, свят тощо. Має роботи, надруковані у фахових виданнях:

- система уроків за романом В.Скотта «Айвенго» ( газета «Зарубіжна література», 2004),

- розробка позакласного заходу «У світі казок» ( «Шкільний світ»,2005),

- сценарій новорічної казки «Спляча красуня» («Шкільний світ», 2007).

У 2008 році представила опис досвіду з використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури на XIIІ обласній педагогічній виставці «Освіта Черкащини – 2008». Здобула перемогу у міських конкурсах «Класний керівник року - 2005» та «Учитель року – 2008, 2011». У 2005-2007 роках керувала творчою групою вчителів по апробації підручника «Зарубіжна література» (Півнюк Н., Чепурко О., Гребницької Н.).

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів предметів філологічного циклу.

Учні Скубенко Т.М. щороку є переможцями міських літературних конкурсів «ТАРАСОВИМИ ШЛЯХАМИ», «КРОК ДО ПРАВА»,

«МАЙБУТНЄ ОЧИМА ДІТЕЙ», «ІДЕЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ»,

«ОБ’ЄДНАЙМОСЯ Ж, БРАТИ МОЇ», «Я - ПАТРІОТ», «КОСМІЧНІ ФАНТАЗІЇ», «СІМ ДУХОВНИХ СВЯТИНЬ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ»

«ПОДАТКИ ОЧИМА ДІТЕЙ»;

обласних літературних конкурсах:

«ТАРАСОВИМИ ШЛЯХАМИ», «КРОК ДО ПРАВА», «РІДНА МОВО, КВІТНИ КАЛИНОВО», «ШЕВЧЕНКО У МОЄМУ СЕРЦІ»,

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС “Безмежний світ Шекспірових сонетів”

МОЛОДІЖНА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ім. Олени Журливої

Роботи учнів друкувались у збірках “Тарасовими шляхами” (Черкаси), “Люби усе навколо” (Черкаси), “Клекіт” (Сміла); журналі “Дніпро”; газетах “Вісті” (Київ), “Новачок” (Черкаси), “Сміла”, “Смілянські обрії”, “Смілянська”, “Наша перша” (Сміла)

Учитель – високе і почесне звання. Ця професія вимагає максимальної самовіддачі, зосередженості, зібраності, високого рівня вихованості та інтелектуального розвитку, а головне – вміння безмежно любити дітей. Необхідно жити мріями і турботами школярів, дарувати добро і розвивати самостійність та творчі здібності, бачити в кожному з них особистість. Вчитель повинен володіти методами діагностики місця й ролі особистості в колективі. Підхід до дитини здійснюється з оптимістичних, гуманістичних позицій, віри в її сили та можливості, бажання зрозуміти, підтримати і захистити.

Прокопенко Ніни Іванівни,

вчителя світової літератури Полянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Уманської районної державної адміністрації

ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ

В людях закладені безмежні

джерела творчості.

Інакше б вона не стала людиною

О.Толстой
Сучасна освіта спрямована на підготовку людей високої освіченості , кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємних та інформаційних технологій. У зв'язку зі зміною соціальних вимог відбувається переосмилення ролі вчителя у процесі модернізації системи освіти, підвищуються вимоги до нього. Це, перш за все, потребує високої професійної компетентності вчителя.

Успішне вирішення зазначеної проблеми реальне за умови використання всіх можливостей навчальних предметів, упровадження способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та розробок і реалізації спеціальних методик, які сприяють розвитку активної, ініціативної та самостійної позиції школярів у процесі навчання й виховання, становленню кожного з учнів як творчої особистості. Саме під час вивчення шкільного курсу світової літератури можливе повноцінне вирішення потреби формування і розвитку вмінь і навичок творчо вчитися у школярів, оскільки, аналізуючи художній твір, доробок письменника, розв’язуючи проблеми, наявні у творі, учні міркують, роблять висновки, систематизують та узагальнюють, оцінюють, уявляють, тобто розвивають творчі здібності, що є основою відповідної діяльності. Всі ці фактори спонукали Ніну Іванівну обрати методичну проблему «Організація творчої діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури».Актуальність досвіду полягає в тому, що він:

 • забезпечує цілеспрямоване і систематичне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • дає можливість нестандартного підходу до структури уроку, де домінуючими є дослідницька діяльність, творчість, новаторський пошук;

 • забезпечує умови для розвитку особистості;

 • надає можливість кожній дитині спробувати себе в літературній творчості, виявити рівень художнього обдарування;

 • допомагає учневі отримати практичні навички роботи зі словом.

Мета досвіду: формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я; залучення дітей до творчості, розвитку їх умінь та навичок, творчих здібностей, образного та асоціативного мислення, уяви, художньої мови, високих моральних принципів.

Завдання досвіду:

- забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу кожного учня;

 • залучити учнів до колективної роботи на уроці та в позаурочний час;

 • формувати загальнолюдські цінності.

Методологічну основу досвіду складають:

 • філософські, психолого-педагогічні та методичні ідеї й висновки про формування і розвиток творчої особистості;

 • наукове обґрунтування принципів організації і структури навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • концептуальні положення особистісно зорієнтованого навчання;

 • суспільні тенденції модернізації освіти в Україні.


Опис системи досвіду

Проблема творчої діяльності особистості займає чільне місце в дослідженнях багатьох наук – філософії, психології, етики, естетики, соціології, педагогіки, методики тощо. Особливої актуальності питання творчого зростання особистості набуло у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Цьому сприяла низка соціальних чинників: глобальні економічні перетворення, науково-технічний прогрес, висока інформативна насиченість суспільного середовища, визначальне значення наукової думки в житті людства, потреба адаптації юної людини в соціумі. Тому цілком закономірною є нагальність розв’язання одного з провідних завдань, що стоїть перед загальноосвітньою школою в умовах модернізації освіти: «створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина» (Національна доктрина розвитку освіти).

Отже, питання розвитку творчої діяльності учнів на уроках світової літератури – одне з найважливіших завдань школи, воно виступає системотворчим фактором об’єднання в єдине ціле знань, методів, прийомів навчання і форм роботи.

Системному дослідженню творчої діяльності присвячено праці філософів (М.Алексєєв, Б.Новіков, В.Овчинников, О.Спіркін, А.Шумилін та ін.). У своїх дослідженнях науковці наголошують на трьох основних ознаках творчості: принциповій новизні, ціннісному та прогресивному характері продуктів творчої діяльності для суспільства, зокрема й особистості.

Творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, які певною мірою зміцнюють людину духовно і сприяють прогресу і розвитку суспільства.

Саме ці якості найбільше розвиваються в учнів на уроках світової літератури. В результаті творчої роботи на уроках Ніни Іванівни в учнів формуються такі риси: • допитливість;

 • цілеспрямованість;

 • наполегливість, безмежне терпіння під час обмірковування питань;

 • ініціативність;

 • оригінальність, індивідуальність;

 • спритність, винахідливість, внутрішня свобода;

 • вимогливість, прагнення добиратися до суті, враховувати іншу думку;

 • критичність розуму;

 • дисциплінованість, організованість;

 • естетичні смаки;

 • почуття прекрасного;

 • пошук гармонії.

У своїй діяльності вчитель уміло використовує методи навчання, які стимулюють розвиток творчих здібностей, уміння нестандартно мислити, здатність переносити знання в нові умови.

На своїх уроках педагог використовує проблемний метод навчання: подає не готові істини, а спонукає учнів мислити, самостійно розв’язувати проблеми. Пошук істини розпочинається з постановки проблеми та виникнення суперечностей. Даний метод навчання вчитель використовує, починаючи з п’ятого класу.

Ігрові методи навчання та виховання впливають і на пізнавальну, і на емоційно-особистісну сферу учнів. Свої функції гра на уроці виконує ефективно, якщо відповідає таким умовам:


 • її змістом є програмовий матеріал;

 • вона застосовується в різноманітних формах;

 • правильно узгоджується з іншими дидактичними засобами;

 • забезпечує всебічний розвиток особистості.

Тому Ніна Іванівна вміло поєднує вивчення матеріалу з ігровими формами роботи:

 • інтерв’ю з письменником;

 • сама виступає в ролі героя твору;

 • буриме (за римами школярі складають поетичну строфу);

 • «бюро літературних знахідок» (учні встановлюють, кому належать речі: письменникові, літературному героєві);

 • «впізнай книгу» (учні впізнають книгу за мінімальною кількістю другорядних героїв);

 • змагання наймудріших (одна команда загадує іншій загадки. Варіант гри: команди змагаються на краще тлумачення прислів’я, приказки, запропонованих вчителем);

 • літературна естафета (діти записують на дошці дати з життя письменника і коментують їх, передаючи естафету один одному);

 • «літературні асоціації» (школярі відгадують із текстами яких творів асоціюються вказані вчителем предмети, явища);

 • «Чий це портрет?» (клас ділиться на дві команди, які готують словесні портрети героїв твору. Ці портрети пропонуються суперникам для відгадування. Учитель оцінює як портрети, так і відповіді);

 • «розшифруй ініціали» (подано ініціали письменників чи літературних героїв, потрібно написати повні імена) тощо.

Від аналізу художніх творів учні, які мають художні схильності, поступово переходять до власної творчості, пробують самі писати. Під час вивчення тем «Народні казки», «Літературні казки», «Твори про природу», «Байки», творчості О.Хайяма, Сервантеса вчитель пропонує учням пробувати себе у ролі поетів і письменників: написати байку, казку, вірш, пейзажну замальовку тощо.

Прокопенко Н.І. постійно у пошуках нових форм роботи, які дозволяють учням отримати результати різних рівнів: від знань, умінь і навичок до розвинених навчально-пізнавальних, дослідницьких, творчих якостей особистості. Вона дає змогу кожному учневі реалізувати свої творчі можливості. Кожен урок супроводжується завданням для розвитку творчої уяви у зв’язку із прочитаним: • що можна побачити, читаючи цей уривок? Що можна почути, читаючи ці рядки?;

 • вигадування нового закінчення оповідання або його продовження;

 • складання загадок до прочитаного;

 • співвідношення змісту ілюстрацій і малюнків із текстом;

 • малювання словесних картин, портретів;

 • складання графічної схеми до теми;

 • реклама книги;

 • складання монологу від імені героя;

 • оцінювання подій від імені автора.

Також завдання пошуково-дослідницького, випереджувального характеру:

 • підготувати історичну довідку про економічний і культурний розвиток країни (наприклад, під час вивчення роману В.Скотта «Айвенго» - «Звичаї середньовічної Англії», повісті М.Гоголя «Тарас Бульба» - «Історія запорозького козацтва» та ін.);

 • підготувати нарис життя і творчості письменника;

 • дібрати цитати з твору до образу;

 • намалювати портрет героя (яким ви його уявляєте) і потім порівняти з ілюстрацією до твору.

Особливо розвивають творче мислення школярів завдання літературознавчого характеру. У старших класах учитель використовує рецензії, анотації, реферати, відгуки. Такі види робіт учитель пропонує лише після змістовної розповіді про кожний із жанрів наукових розвідок.

Особливого значення вчителем надається позакласній роботі, яка дає змогу для виявлення і розвитку літературно-художніх схильностей і здібностей учнів. Ця робота складається із позакласного читання, проведення різних літературних конкурсів, вікторин, читацьких і науково-практичних конференцій, літературних вечорів, тематичних екскурсій, заняття літературно-творчого гуртка, випуску стінгазет, усних і рукописних журналів, альманахів.

Найпоширенішими у практиці вчителя є проведення літературних вечорів, які дають можливість виявити свої здібності поціновувачам живого слова, читцям, виконавцям сольного і хорового співу, музикантам, акторам. Для багатьох вони по-справжньому відкривають письменника, стають поштовхом для поглибленого знайомства з його творчістю. Разом зі своїми вихованцями Тетяна Данилівна підготувала і провела святкові вечори: «Я тебе ніколи не забуду», «Пишіть листи», «Душа уставшая моя» та інші.

Вже шостий рік у Полянецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працює літературна студія «Зернина», керівником якої є Прокопенко Ніна Іванівна. Члени студії – любителі поетичного слова, діти, які мають зерна таланту. На заняттях вони читають вірші улюблених поетів та свої власні, друкують їх у шкільній газеті та місцевій газеті «Уманська зоря». Серед студійців були проведені конкурси на кращий вірш, присвячений творчості Т.Г. Шевченка, героям повісті О.Гріна «Пурпурові вітрила», Дню перемоги тощо. Юні поети неодноразово ставали переможцями районного конкурсу «Обдарованість», районного та обласного етапів Всеукраїнського огляду художньої самодіяльності «Грайлива веселка».

Не кожен учень стане письменником. Але вчителю літератури й не слід вважати це своїм недопрацюванням. Адже його основне завдання – навчити своїх вихованців творчо мислити, хоч ким би вони стали у майбутньому, полюбити сам процес творення. Бо від цього процесу – уміння творити нові ідеї, нові підходи, себе, врешті-решт, - залежить їхнє майбутнє.
Малигіна Любов Миколаївна,

вчитель світової літератури Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкас якої міської ради Черкаської області


ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ЛІТЕРАТУРИ ТА

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ ЯК МОДЕЛІ СВІТУ, РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Систематичне вивчення літературного тексту як моделі світу, розвиток духовності учнів забезпечує стабільний розвиток мотивації учнів до вивчення предмету, сприяє розвитку цілісного сприйняття дійсності.
Мета: Формування особистості не з енциклопедично розвинутою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями
Завдання:

 • Створення на уроці взаємодовіри, щирості, відкритості;

 • «Переживання» учнями духовних колізій тексту через створення емоційної відповідної атмосфери засобами власне тексту, живопису та музики;

 • Перенесення текстових проблем та ситуацій на досвід учнів;

 • Заглиблення в текст (метод Бахтіна);

 • Сприйняття тексту як мета;

 • Розкриття знаків, символів тексту для раціонального та емпіричного осягнення ідейних домінантів тексту.

Основними задачами кожного конкретного уроку літератури є входження в художній текст, осягнення його системи цінностей, авторської моделі світу, апріорне усвідомлення духовних сходинок розвитку людства на тому чи іншому історичному етапі.

Учень «доганяє» людство в його культурному розвитку і водночас повинен створити себе по законам культури. Відбувається певний діалог культур, своєрідний пошук самого себе в світі загальнолюдських цінностей: істини, добра, краси, любові, щастя. Вивчення літератури – це пізнання світу і його оцінка, включення особистості в процес мислення і вічний діалог, полілог образів культури, логік, свідомостей.

Урок літератури – це розшифровка кодів, знаків, символів текстів різних епох і культур. У тексті програмується, моделюється не реальний світ загалом, а лише пропущений через призму творчої свідомості. Художній текст – це своєрідна думка про світ, його бачення. Читач дивиться на світ через призму авторської свідомості, яка є умовною моделлю світу, який відображається.

Крім того, при спілкуванні з текстом, утворюється ще одна модель світу в свідомості та уяві читача відповідно до його духовних надбань. В цьому своєрідність художнього тексту, як застиглої форми буття, що оживає і набуває початок при умові спілкування автора і читача.

Завданням вчителя літератури є дати учням своєрідний ключ для розшифрування слів, кодів, символів; зуміти налаштувати їх емоційно для переживання і вживання в епоху, долучитись до загальнолюдських проблем та зробити для себе вибір згідно вищого морального закону. Текст є певним каналом передачі соціально-історичного і художньо-естетичного досвіду; він дозволяє зустрітися в світі культури двом (або багатьом) суб’єктам, незалежно від того, в яку епоху вони жили чи живуть.

Шляхи інтерпретації та аналізу художнього тексту.

І етап - створення відповідного емоційного настрою; допомогти учням переключитися з суєти і буденності на світ духовно-мистецький.

ІІ етап - передкомунікативний, учитель дає установку на сприйняття тексту, учень зосереджується на рефлексіі. • Занурення в певну історико-культурну епоху.

 • Психологічна адаптація і когнітивно-логічна діяльність.

 • Заглиблення учня в думки, почуття, переживання, побудова асоціативних рядів, усвідомлення свого апріорного досвіду.

 • Осмислення ролі і місця тексту в контексті розвитку світової думки і духовного історичного розвитку людства.

ІІІ етап - комунікативний. Заглиблення в текст.

1-пізнавальна діяльність. • Осмислення кодів, образів, побудови сюжету.

 • Заглиблення, підняття до авторського світобачення, його почуттів.

 • Розуміння моделі світу автора у тексті.

 • Осягнення філософсько-естетичних ідей.

 • Перетворення художніх образів в поняття, судження, ідеї, концепції.

2-естетичний рівень усвідомлення.

 • Емоційний відгук, оцінка, співучасть, співпереживання учнів щодо тексту.

 • Катарсис.

 • Духовний зв’язок читача з автором і героями.

3-входження в текст, «оживлення» тексту.

 • Імітація суперечок читачів.

 • «бесіда» з героями твору.

 • «бесіда» з автором твору.

IYетап - після комунікативний, осмислення проблем тексту та розгляд його як художньо-естетичної моделі світу.

 • Засвоєння учнями досвіду певної культури.

 • З’ясування тогочасних ідеалів людства, відкритих в даному тексті, співставлення їх з сучасними і власне-учнівськими,

 • Виявлення часових, історичних та загальнолюдських цінностей твору, причетності його до вічності.

 • Творчо-образна інтерпретація (написання кіносценарію і т.ін.).


Апробація досвіду проходила на заняттях колегіуму „Берегиня”, в Черкаській спеціалізованій школі №20, школах області. Вивчалися загальний культурний розвиток учнів, прийоми мислення учнів, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; мотивація учнів до читання, вивчення літератури. Сьогодні досвід застосовується на практиці вчителями світової літератури Черкаської області, української мови та літератури, узагальнений на міському та обласному рівнях.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал