Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка7/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Стратегічна ціль D.1.

Створення міста комфортного проживання

Принцип розвитку Боярки, як міста комфортного проживання орієнтований на створення міського середовища високої якості, що визначається балансом історичних цінностей та функціональних можливостей, інтегрованою інфраструктурою, адаптивністю до нових імпульсів. Він передбачає оптимізацію використання землі та інфраструктури при одночасній мінімізації споживання енергії та інших ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Він також орієнтований на розширення комунікацій та інтеграцію різних соціальних груп, що у свою чергу сприятиме розвитку толерантності, недопущенню соціальної ізоляції та сегрегації і, в кінцевому рахунку, нарощуванню соціального капіталу.


Розвиток Боярки як комфортного міста передбачає формування центральної частини міста та поліцентричної структури взаємопов’язаних територій з урахуванням специфіки мікрорайонів міста, які історично склалися. Різноманітне та змішане використання міських територій має задовольняти різні функціональні потреби мешканців та бізнесу. Місту необхідно координувати процес використання земель (щільність заселення та розташування робочих місць) з формуванням ефективної транспортної системи, намагаючись забезпечити збалансовану мобільність та задовольнити потреби у пересуванні усіх соціальних та вікових груп.
Боярка підвищуватиме рівень якості міської структури, архітектурних рішень та публічних просторів на всіх територіях міста. Структура ландшафту та мережа рекреаційних просторів мають забезпечити для усіх мешканців життєздатне та здорове середовище з зеленими насадженнями.
Ідеї та принципи, які лежать в основі формування рекреаційного середовища, визначатимуть підходи до проектів та заходів у різних сферах містобудування, впливатимуть на усі аспекти міського розвитку та сприятимуть формуванню креативного міського простору.
Оперативні цілі:

D.1.1. Розроблення стратегії просторового розвитку. Розробка стратегії просторового розвитку, визначить довгострокове бачення того, як має виглядати й розвиватись місто, цілі по досягненню високої якості міського простору, відповідні принципи планування та дизайну міського середовища, а також пріоритетні та першочергові проекти.
D.1.2. Затвердження Генерального плану та плану зонування території. Відповідно до стратегії просторового розвитку передбачається розробка нового Генерального плану та плану зонування території як правової основи для сталого перетворення міста.
D.1.3. Визначення оптимальних меж міста. Межа розширення забудови має ключове значення для стимулювання більш ефективного використання наявної інфраструктури та оновлення (ревіталізації) вже урбанізованих територій. Генеральний план і план зонування території повинні визначити ці межі. Боярка має узгодити оптимальні межі міста з сусідніми територіальними громадами і закріпити їх у встановленому чинним законодавством порядку після завершення процесів добровільного об’єднання громад.
D.1.4. Підвищення щільності та різностороннього розвитку. Створення локальних центрів (суб-центрів) концентрованої діяльності, що поєднують повсякденне життя з роботою, освітньою діяльністю, послугами, розвагами та відпочинком. Формування таких суб-центрів у забудованих районах передбачає як реконструкцію існуючих будівель, так і точкову забудову новими об’єктами, здатними інтегрувати навколо себе життя мікрорайонів. На основі установчих документів цього заходу – стратегії просторового розвитку, плану зонування території та документу з транспортної політики – мають бути розроблені детальні плани за мікрорайонам.
D.1.5. Підвищення якості архітектурних та дизайнерських рішень. Місто підвищуватиме вимоги до архітектурних та дизайнерських рішень, які визначають зовнішній вигляд міста, зокрема до елементів зовнішнього оформлення будівель, системи міської навігації, елементів зовнішньої реклами тощо. З цією метою місто сприятиме проведенню більшої кількості конкурсів та тендерів для того, щоб знайти кращі архітектурні та дизайнерські рішення. Водночас, посилюватиметься відповідальність приватних власників, які беруть участь у формуванні вигляду міста, за дотримання встановлених норм та правил благоустрою.
Індикатори:

 • кількість документів щодо планування просторового розвитку міста та конкретних проектів й дизайнерських рішень, підготовлених за участю громади;

 • кількість представлених на сайті міста документів, що мають відношення до планування розвитку міського середовища та містять відповідне графічне опрацювання;

 • розроблені детальні плани за мікрорайонами;

 • щільність заселення в цілому по місту та за мікрорайонами (кількість мешканців/км2);

 • щільність житлової забудови в цілому по місту та за мікрорайонам (кількість будівель/км2);

 • середній час поїздок на роботу (хвилин);

 • частка різних видів транспорту в пересуванні мешканців містом (%);

 • площа наявних зелених насаджень та публічних просторів (га);

 • кількість проведених архітектурних конкурсів.


Стратегічна ціль D.2.

Формування комплексу сучасної житлової забудови

Політика міста у сфері житлової забудови (як стосовно реконструкції наявного житла, так і будівництва нового) визначатиметься сучасними стандартами якості житла. Боярка сприятиме створенню кількісно та якісно задовільного рівня житла, враховуючи різноманітний попит. Особлива увага приділятиметься формуванню достатньої кількості житла, доступного для тих категорій мешканців, які виконують важливі соціальні функції в громаді, але обмежені у своїх статках (молодь, працівники бюджетної сфери тощо).


Створення привабливих житлових умов та різноманітної пропозиції на ринку житла важливе не тільки для підвищення якості життя мешканців, але й тісно пов’язане зі збереженням та зміцненням кадрових ресурсів міста та посиленням його потенціалу як міста, привабливого для початку нових бізнесів. У свою чергу розвиток економічного потенціалу міста розширить можливості залучення приватних коштів для оновлення наявної і створення нової житлової забудови.
Розвиток Боярки як інноваційного міста вимагає з одного боку створення необхідної інфраструктури для творчої самореалізації креативного класу, а з іншого – трансформації зовнішнього вигляду міського простору, його насичення креативними елементами.
Креативне міське середовище стимулюватиме підвищення творчого потенціалу громади, посилюватиме місцеву ідентифікацію й привабливість міста для носіїв нових ідей, досвіду та знань. Створення умов для творчого обміну і є основною метою формування креативного міста.
Операційні цілі:

D.2.1. Впровадження сучасних стандартів житлової забудови. Місто розроблятиме стандарти житлової забудови з урахуванням вимог якості, енергозбереження, доступності для категорій з функціональними обмеженнями (людей з інвалідністю) та інтегрованості з належною соціальною інфраструктурою і впроваджуватиме їх як рекомендаційним, так і нормативним шляхом. Водночас місто лобіюватиме розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності, особливо щодо дотримання стандартів житлової забудови.
D.2.2. Реконструкція існуючих житлових будівель та зведення житлових будівель середнього розміру. Місто розроблятиме фінансові механізми стимулювання інвестицій в оновлення наявного житлового фонду разом з будівництвом нового житла. У Генеральному плані та плані зонування буде передбачено збільшення обсягів планування будівель середньої поверховості (таунхауси, багатоквартирні будинки максимум на 6 поверхів), особливо у центральній частині міста та районах нової забудови, оскільки ці типи будинків є найбільш ефективними в плані можливостей варіативності квартир та забезпечення високої соціальної якості житла.
D.2.3. Проектування та створення сучасного публічного простору на основі природного ландшафту. Передбачається формування безперервної мережі публічних просторів та рекреаційних зон на основі реконструкції існуючих та створення нових. Публічні простори повинні формуватись у відповідності до ландшафту міста, з використанням елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих та впізнаваних районів міста. Особлива увага приділятиметься підвищенню потенціалу міських парків. Місто стимулюватиме насичення громадського простору креативними елементами (стріт-арт, інтерактивні скульптурні композиції, творчі рішення у сфері озеленення, створення міських «меблів», малих архітектурних форм тощо). Місто повинно сформувати мережу атрактивних місць з урахуванням історичного потенціалу та використанням нових технологій індустрії вражень.
Індикатори:

 • розроблені стандарти якості житлової забудови;

 • обсяг житлового фонду реконструйованого/заново побудованого у відповідності до впроваджених стандартів житлової забудови;

 • кількість створених об’єднань власників житла;

 • кількість людей, які покращили житлові умови за програмами доступного та муніципального житла;

 • кількість реконструйованих житлових будинків (відсоток від загальної потреби в реконструкції);

 • структура житлового фонду за категоріями якості житла.

 • реалізовані проекти насичення креативними елементами публічного простору.


Стратегічна ціль D.3.

Розвиток сучасної міської інфраструктури

Для Боярки формування ефективної транспортної системи – один з ключових компонентів підвищення стандартів якості життя. Тим самим, підвищення мобільності сприятиме зростанню економічного потенціалу міста та створенню нових робочих місць. Також, дуже важливо, щоб Боярка, в аспекті мобільності, підтримувала свою конкурентоспроможність як сучасного регіонального рекреаційного центру .


Саме забезпечення високої мобільності має бути ключовим моментом у вдосконаленні транспортної системи. Доступ до соціальних структур та усіх життєво необхідних процесів для усіх мешканців міста має важливе значення для забезпечення можливостей обміну новою інформацією. Мобільність усіх категорій мешканців є фактором зниження соціального розшарування і недопущення соціальної ізоляції. Тому мобільність є суттєвим компонентом розвитку соціальної взаємодії в громаді і збільшення соціального капіталу.
Зростання цін на енергоносії – загальна тенденція на світовому ринку. Вона впливає і на рівень цін на енергоносії на внутрішньому ринку. Тому місцеві громади з метою зниження негативного фінансового ефекту від зростання цін на енергоносії змушені ініціювати заходи щодо раціонального використання енергії на власному рівні. З іншого боку раціональне використання енергії є ефективним способом підвищення надійності енергопостачання та зниження викидів парникових газів та інших забруднювачів навколишнього середовища
Зменшення споживання енергії є найкращою раціональною реакцією на тенденції зростання цін на енергоносії в довготривалій перспективі. Виклик полягає у тому, щоб зменшення споживання енергії та викидів шкідливих речовин здійснювалось без погіршення, а навпаки з покращенням забезпеченості усіма видами комунальних послуг та підвищенням якості життя городян. Вирішення цієї задачі передбачає впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та інновацій, залучення інвестицій у модернізацію усіх систем забезпечення життєдіяльності міста на економічно вигідних умовах.
Оперативні цілі:

D. 3.1. Надання комунальних послуг на рівні європейських стандартів

Місто повинно забезпечити дієву систему менеджменту на комунальних підприємствах, а також добиватись збільшення їх потужностей для задоволення потреб громадян. Ця ціль пов'язана з численними організаційними та управлінськими заходами, які разом з модернізацією інфраструктури, передбаченою попередньою ціллю, сприятимуть наданню комунальних послуг на рівні стандартів, встановлених у країнах ЄС.


D.3.2. Розробка транспортної стратегії. На основі ретельного аналізу транспортної системи Боярки має бути сформований документ, який містив би конкретні інноваційні заходи, спрямовані на поліпшення роботи громадського транспорту, інших видів транспорту, розроблені у відповідності до принципів сталого розвитку та просторової стратегії розвитку міста.
D.3.3. Вдосконалення мережі доріг. Це стосується капітального ремонту, подальшої реконструкції, будівництва та підтримки в належному стані міських доріг.
D.3.4. Організація системи дорожнього руху. Необхідно розробити і запровадити концепцію оптимізації дорожнього руху. Вона має першочергово враховувати аспекти безпеки та надійності роботи транспортної системи. Слід модернізувати систему світлофорів, дорожніх розв’язок і впровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом (АСКДР), а також сучасну систему паркування в громадських місцях. Планується реалізація міської ініціативи щодо використання велосипеда як альтернативного, екологічно безпечного виду міського транспорту. Будуть облаштовані нові велосипедні доріжки та велосипедна інфраструктура відповідно до сучасних стандартів. У Боярці має бути створена безперервна мережа пішохідних зон, здійснюватиметься покращення їх якості, забезпечуватимуться можливості для безпечного та безперешкодного пересування пішоходів на всій території міста.
D.3.5. Збирання, переробка та знищення відходів. Покращення збору відходів, впровадження міської системи управління твердими побутовими відходами, яка забезпечить як ефективний збір, транспортування та утилізацію сміття, так і виробництво енергії з відходів. Передбачається продовження рекультивації існуючого звалища та будівництво нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів.
D.3.6. Модернізація системи водопостачання та водовідведення. Передбачається модернізація мережі, оновлення матеріально-технічної бази підприємства «Боярка-Водоканал», інші заходи задля зменшення втрат води і підвищення її якості. Розбудова мереж зливової каналізації, систем каналізування та водовідведення на усій території міста, а також модернізація обладнання для очищення стічних вод.
D.3.7. Удосконалення енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури. Передбачається будівництво і реконструкція мереж тепло постачання, електроживлення, введення в дію додаткової підстанції для забезпечення надійного й безперебійного електропостачання та енергетичної безпеки міста. Покращення та розширення телекомунікаційних мереж (оптоволоконні та телефонні лінії).

Індикатри:

 • розроблені показники надання комунальних послуг на рівні європейських стандартів.

 • протяжність (км) маршрутів громадського транспорту;

 • протяжність (км) реконструйованої дорожньої мережі;

 • впроваджена система керування дорожнім рухом;

 • протяжність (км) збудованих велосипедних доріжок;

 • кількість і площа (м2) реконструйованих і збудованих пішохідних зон.

 • економія споживання енергії щорічно і в кінцевому рахунку мінімум на 20% до 2020 року в порівнянні з базовим роком;

 • запроваджена система поводження з твердими побутовими відходами;

 • протяжність (км) збудованої та реконструйованої мережі водопостачання;

 • протяжність (км) збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж і мереж зливової каналізації;

 • протяжність (км) збудованої та реконструйованої електромережі;

 • вроваджені заходи щодо забезпечення безпечного газопостачання;

 • протяжність (км) змонтованої телекомунікаційної інфраструктури.


Стратегічна ціль D.4.

Створення центру рекреації столиці та регіону

Збереження у довгостроковому майбутньому чистого і зеленого навколишнього середовища є одним із пріоритетних завдань для планування розвитку міста. Інтеграція елементів живої природи у міський простір створюватиме позитивне сприйняття міста його мешканцями та підвищуватиме привабливість Боярки.


З цією метою Боярка має у повній мірі використати потенціал свого розвитку як міста, поряд з яким розташовані величні лісові масиви. Ліс має стати для міста не просто межею між північною та південно-західною його частиною, а реальною значимою віссю, яка суттєво впливає на протікання життя у місті і є одним з елементів його ідентичності. Слід розширити використання можливостей лісу для організації історико-культурних заходів, відпочинку, спорту та дозвілля, організації пішохідних зон, туристичних маршрутів та вело доріжок тощо.
Оперативні цілі:

D.4.1. Формування концепції розвитку лісу як складової міського простору. У рамках цієї концепції, яка має бути розроблена й затверджена, необхідно визначити з перспективою на майбутнє місце лісу в міському просторі з врахуванням базових принципів екологічної безпеки, збереження зелені, широкого використання публічних просторів, розвитку мобільності.
D.4.2. Створення лісових громадських місць. Місто має облаштовувати у лісі нові громадські простори з, алеями, літніми кафе та зонами відпочинку, пішохідними та велодоріжками, тенісними кортами, волейбольними та іншими спортивними майданчиками, інфраструктурою для різних видів спорту та відпочинку, які повинні залучати городян та туристів до зон відпочинку в літній час.
D.4.3. Розвиток міських ставків як рекреаційних зон.

Місто має облаштувати ставки міста з пляжами, Місто має облаштовувати міські ставки як зони активного відпочинку та нові громадські простори з пляжами, волейбольними та іншими спортивними майданчиками, літніми кафе та ресторанами, інфраструктурою для водних видів спорту та відпочинку, які повинні «наблизити» городян до міських ставків. Одночасно повинні проектуватись заходи з насичення громадським життям прибережної зони, особливо у літній час.


D.4.4. Формування мережі творчих установ. Місто сприятиме розвитку мережі культурних закладів, у тому числі інноваційного характеру (міні-театрів, творчих майстерень, міні-музеїв тощо), використовуючи вільні нежитлові приміщення, що перебувають у комунальній власності, для надання в оренду ініціаторам різного роду творчих активностей. Мають бути передбачені нові можливості більш ефективного використання для цих цілей приміщень, які традиційно обслуговували культурні потреби мешканців (бібліотеки, клуби).
D.4.5. Створення культурних та спортивних центрів. У просторових планах розвитку міста мають бути враховані можливості для створення нових знакових культурних та спортивних об’єктів. Місто також здійснюватиме пошук інвестиційних ресурсів для реконструкції наявних та створення нових знакових об’єктів культурної та спортивної інфраструктури. Місто має розробити та здійснити будівництво спортивного комплексу з трибунами не менш ніж на 1000 місць, басейну, спортивних площадок, вело доріжок, місць для улаштування спортивних та дозвіллевих заходів тощо. Наявність такої інфраструктури стане могутнім стимулом для залучення киян до створення системи відпочинку вихідного дня.

D.4.6. Розвиток сервісної інфраструктури. Міська влада спільно з приватним бізнесом дбатиме про розвиток сервісної інфраструктури (мережа кафе, ресторанів, готелів), формування кластеру туристичних послуг та забезпечення належної якості сервісів, у тому числі розширюючи можливості використання приміщень першого поверху для громадських функцій. Місто також має сприяти розширенню інфраструктури для проведення конференцій. Все це також сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста, збільшенню надходжень від туризму та міжнародному обміну знаннями та досвідом.
Індикатори:

 • розроблена і затверджена концепція «Ліс як складова публічного простору міста»;

 • кількість заходів, організованих в лісових зонах;

 • кількість заходів організованих біля міських ставків;

 • кількість проектів, які стосуються оновлення лісової інфраструктури.

 • кількість об’єктів спортивної інфраструктури;

 • впроваджені стандарти якості сервісів;

 • кількість закладів у мережі громадського харчування;

 • кількість номерів готельного фонду за категоріями якості;

 • кількість проведених міжнародних семінарів та конференцій;

 • загальна кількість туристів, які відвідали Боярку.


Стратегічний пріоритет D

Рекреаційний центр столиці та пристоличного регіону

Стратегічна ціль D.4.

Створення центру рекреації столиці та регіону
Стратегічна ціль D.3.

Розвиток сучасної міської інфраструктури
Стратегічна ціль D.2.

Формування комплексу сучасної житлової забудови
Стратегічна ціль D.1.

Створення міста комфортного проживання


Оперативні цілі
D.4.1. Формування концепції розвитку лісу як складової міського простору.


D.3.1. Надання комунальних послуг на рівні європейських стандартів.


D.1.1. Розроблення стратегії просторового розвитку.

D.2.1. Впровадження сучасних стандартів житлової забудови.D.1.2. Затвердження Генерального плану та плану зонування території.D.2.2. Реконструкція існуючого та зведення нового житла
D.4.2. Створення лісових громадських місць.


D.3.2. Розробка та впровадження транспортної стратегії.
D.2.3. Проектування та створення сучасного публічного простору на основі природного ландшафту.


D.1.3. Визначення оптимальних меж міста.


D.4.3. Розвиток міських ставків як рекреаційних зон.


D.3.3. Вдосконалення мережі доріг


D.4.4. Формування мережі творчих установ.


D.3.4. Організація дорожнього руху.


D.1.4. Підвищення щільності та різностороннього розвитку


D.3.5. Збирання, переробка та знищення відходів.


D.1.5. Підвищення якості архітектурних та дизайнерських рішень.D.4.5. Створення історико-культурних та спортивних центрів.
D.3.6. Модернізація системи водопостачання та водовідведення.

D.4.6. Розвиток сервісної інфраструктуриD.3.7. Удосконалення енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури


Мал. 10. Структура оперативних

цілей стратегічного пріоритету D


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал