Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка6/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Стратегічний напрям В

Сприятливе бізнес-середовище, сучасна місцева економіка

Стратегічна ціль В.2. Розвиток інфраструктури для бізнесу

Стратегічна ціль В.3.

Кваліфіковані та освічені кадриСтратегічна ціль В.4.

Залучення приватних інвестиційСтратегічна ціль В.1.

Формування сприятливого бізнес-клімату

Оперативні цілі
В.4.1. Розробка привабливої інвестиційної політики.В.1.1. Розроблення програми підтримки бізнесу.
В.2.1. Створення технологічного парку.


В.3.1. Розширення зв’язків між освітою та економікою.
В.3.2. Забезпечення зв’язку між безробітними та бізнесом.В.1.2.. Розвиток комунікації бізнесу та влади.


В.2.2. Розвиток промислових зон.
В.4.2. Постійні промоційні заходи.


В.1.3. Розвиток економічного партнерства та співробітництва.В.2.3. Створення центру підтримки бізнесу

В.4.3. Сприяння інвестиційному процесу.


В.3.3. Тренінгові модулі.В.3.4. Збереження та залучення кваліфікованих кадрів.В.1.4.:Промоція місцевого товаровиробника

Мал. 8. Структура оперативних цілей стратегічного пріоритету В.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ С


ВИСОКІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ
Людський розвиток – це безперервний процес розширення можливостей вибору, які постійно змінюються. Одним з головних показників людського прогресу у світі вважається інтегрований «індекс людського розвитку», визначальними складовими якого серед інших є тривале і здорове життя, можливості для здобуття освіти та доступність умов, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три можливості є провідними для людського розвитку і визначають якість життя людини.
Реалізуючи принципи соціальної злагоди, Боярка прагне залучати городян до участі у громадському житті, розширяти можливості їх самореалізації як соціальних суб’єктів через формування різних колективних міських ідентичностей. Таким чином, Боярка має намір покращити соціальний простір міста, підвищити соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів - освіти, безпеки, культури, охорони здоров’я та ін.
Місто буде прагнути до подальшого вдосконалення роботи соціальних інститутів міста. А це у свою чергу сприятиме формуванню соціальної довіри та відчуття рівності можливостей для боярчан та поваги до них як до індивідів.
Стратегічна ціль С.1.

Створення належних умов для реалізації потреб дітей та молоді

Діти – привілейована категорія мешканців міста, і вони заслуговують особливої уваги з боку всіх членів територіальної громади. Тому, місто Боярка прагне зробити дітей активними учасниками міського життя, враховувати їх думки та ідеї при прийнятті рішень місцевого значення.Боярка намагатиметься створити безпечне середовище та найкращі умови для навчання й виховання, всебічного розвитку та самореалізації, комунікації та взаємодії, забезпечити соціальну та психологічну підтримку для дітей усіх вікових категорій.
Молодь визначає майбутнє міста і має стати провідником інноваційних змін у ньому. Водночас перед молодими людьми постає низка проблем, таких як проблеми працевлаштування, довгострокова економічна та житлова залежність від батьків, недостатній життєвий та професійний досвід, наслідком чого є невисокий рівень життя і обмежені можливості участі молоді в суспільних процесах.
При реалізації цієї мети місто вживатиме заходи не лише щодо вирішення проблем дітей та молоді, але й щодо розширення доступних для них можливостей для самореалізації. Це передбачає інвестиції в цю категорію мешканців, спрямовані, зокрема, на реалізацію завдань освіти, зайнятості, соціальної інтеграції, культури та охорони здоров'я. Розкриття потенціалу дітей та молоді повинно сприяти підвищенню рівня їх соціального зростання та становлення та сприяти сталому розвитку соціального капіталу в місті.
Оперативні цілі:

С.1.1. Забезпечення базових прав дітей. Місто має створити систему реалізації права кожної дитини бути рівноправним членом міської громади, що має доступ до кожної з основних послуг. Місто буде дбати про підвищення якості охорони здоров'я дітей, освіти, забезпечення їх права жити в належних умовах, зустрічатися з друзями та грати, брати участь у культурних і громадських заходах, мати ігрові та спортивні майданчики, зелені насадження, можливість спілкуватись з живою природою, жити у екологічно чистому міському середовищі. Особлива увага має бути приділена дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими фізичними можливостями та тим, які живуть без адекватної підтримки сім'ї. Окремим завданням є сприяння тому, щоб кожна дитина у місті виховувалась в сім’ї – рідній або принаймні прийомній.
С.1.2. Розширення прав дітей на участь у міському розвитку. Розширення можливостей для дітей висловити свою думку про їх власне місто та його розвиток, мати вплив на прийняття рішень щодо його сьогодення та майбутнього. У місті і надалі розвиватимуться інститут дитячих омбудсменів, дитяча дорадча рада при міському голові, служба розв’язання конфліктів, інші форми залучення дітей до прийняття важливих для міста рішень. Місто сприятиме також формуванню поваги до дітей в родинах та школах.
С.1.3. Створення сучасної молодіжної політики. Має бути розроблений та затверджений відповідний документ. Його головна мета – визначення проектів, спрямованих на створення різноманітних можливостей щодо вирішення актуальних для молоді проблем і широкої участі в процесах розвитку міста, а також заходів, спрямованих на залучення в місто та утримання перспективних молодих кадрів.
С.1.4. Розвиток системи охорони здоров'я дітей та молоді. Формування конкретних програм для молоді, спрямованих на зменшення ризиків для здоров'я через стреси, недостатньо якісне харчування, низький рівень занять спортом, залежність від тютюну, алкоголю та наркотиків.
С.1.5. Сприяння економічній незалежності. Різні заходи, пов'язані з поліпшенням професійної підготовки молоді, сприянням у пошуку першого місця роботи або розвитку підприємницьких навичок.
С.1.6. Розвиток с соціальної активності молоді. Розширення участі молодих чоловіків та жінок у суспільному житті місцевих громад через механізми партисипативної демократії та шляхом підтримки різних молодіжних організацій і креативних активностей. Популяризація волонтерства серед молоді, особливо з метою запобігання соціальної ізоляції серед уразливих груп молоді.
Індикатори:

 • кількість реалізованих заходів та проектів, орієнтованих на дітей;

 • кількість подій, пов’язаних з участю дітей в прийнятті важливих для міста рішень;

 • розроблений та затверджений документ щодо молодіжної політики;

 • показники безробіття серед молоді;

 • кількість програм в області охорони здоров’я молоді;

 • кількість активних молодіжних організацій;

 • відсоток молоді, яка має волонтерський досвід.


Стратегічна ціль С.2.

Створення сучасних стандартів охорони здоров’я жителів

Здоров’я є важливою цінністю з точки зору благополуччя громадян, місцевої громади і суспільства в цілому. Здорове населення – це також передумова економічної продуктивності і процвітання. Тільки здорове населення може повністю реалізувати свій економічний потенціал. Видатки на охорону здоров’я – це не просто витрати, це – інвестиція. Здоров’я та безпека городян – це один з основних пріоритетів для міста, який передбачає, що кожен мешканець має право на високі стандарти охорони здоров’я і доступ до якісної медичної допомоги.


У сучасних містах охорона здоров’я – це не тільки сектор надання лікувальних послуг. Здорове місто – це місто, яке створює належні умови для формування, збереження та відновлення здоров’я. І це стосується усіх аспектів міського розвитку. Слідуючи сучасним принципам формування здорового міста, Боярка прагне до реалізації заходів, які сприятимуть зміцненню здоров’я, захисту мешканців міста від загроз та підтримці сталого розвитку системи охорони здоров’я.
Боярка має унікальну структуру закладів охорони здоров’я. При цьому для міста надзвичайно актуальним є знайти нові рішення для забезпечення ефективності міської системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг для задоволення потреб городян. Передбачається використання сучасних підходів та інноваційних практик залучення додаткового фінансування охорони здоров’я.

Оперативні цілі:

С.2.1. Формування здорового способу життя. Забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в будівництві та відновленні спортивних споруд, підтримку спортивних об'єднань, а також розширення участі городян у різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації здорового образу життя.
С.2.2. Організація повноцінної профілактики. Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії. Місто також дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів.
С.2.3. Модернізація системи охорони здоров’я. Формування у місті оптимальної мережі лікувальних закладів первинного та вторинного рівня для забезпечення доступу мешканців міста до якісних медичних послуг, в тому числі надання невідкладної допомоги. Це передбачає оптимізацію системи управління галуззю, залучення інвестицій для розвитку інфраструктури системи охорони здоров’я, у першу чергу для забезпечення лікувальних закладів сучасним обладнанням, впровадження інформаційних технологій. Особлива увага приділятиметься впровадженню різних форм добровільного медичного страхування.
С.2.4. Підвищення професійної компетентності медичних працівників. Місто й надалі приділятиме значну увагу механізмам залучення найбільш кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг городянам. У цьому напрямку місто розвиватиме співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом.
Індикатори:

 • обсяг інвестицій у спортивні споруди;

 • відсоток населення міста, яке займається фізичною культурою і спортом;

 • обсяг інвестицій в охорону здоров’я;

 • рівень використання інформаційних технологій у системі охорони здоров’я;

 • відсоток мешканців, застрахованих за програмами добровільного медичного страхування;

 • рівень задоволеності мешканців міста лікувальними послугами.


Стратегічна ціль С.3.

Збереження та розвиток самобутньої історичної та культурної спадщини

Боярка – місто з багатовіковою історією та традиціями. Це – основа розвитку особистості та громади. У широкому тлумаченні вона включає в себе системи цінностей, традицій і вірувань та визначає спосіб життя особистості й громади в цілому. Місто розвиненої культури – це громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим потенціалом. Це і є пріоритетами для розвитку Боярки як міста розвиненої культури.


Передумовою успішного особистого та професіонального розвитку, має відбуватися з раннього віку є стимулювання креативності. Місто має забезпечити широкі можливості для творчої самореалізації різних вікових категорій, підтримку місцевих культурних традицій, міжкультурного діалогу, а також розвиток нових творчих ініціатив. На місцевому рівні повинен стимулюватись розвиток креативних індустрій, створення нових продуктів, насичених різноманітним творчим змістом. Місту також необхідно постійно демонструвати свою відкритість до творчих ініціатив, проектів та програм, які реалізуються спільно з різними культурними інституціями та партнерами за межами міста.
Об’єднуючи для вирішення цих завдань ресурси громади та приватні ініціативи, місто прагне перебудувати свої культурні надбання в один із напрямів сучасної рекреаційної індустрії.

Оперативні цілі:

С.3.1. Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів культури, покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження об’єктів культурної спадщини. Проведення археологічних розкопок, відновлення історичної спадщини міста. Створення концепції та стратегії збереження та розвитку культурної спадщини міста
С.3.2. Підвищення якості надання послуг. Підвищення якості та збільшення різноманіття історико-культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових категорій та розроблення програм для гостей Боярки. Відновлення історичних та спортивно-туристичних маршрутів. Особлива увага приділятиметься підтримці практики культурних міжнародних обмінів.
С.3.3. Культурні заходи. Створення цікавих інтерактивних заходів для жителів та гостей, особливо на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців міста та приваблювати туристів й інвесторів.
С.3.4. Підвищення компетенції. Підвищення компетенції шляхом підтримки працівників сфери культури, організації професійних майстер-класів та навчань культурному менеджменту, підприємництву, фанд-райзінгу (пошуку та застосуванню інноваційних джерел фінансування, включаючи спонсорство) і покращення доступу до таких навчань.
Індикатори:

 • створена концепція та стратегія культурного розвитку Боярки;

 • кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг;

 • кількість проведених культурних заходів;

 • кількість культурних ініціатив, реалізованих громадськими організаціями;

 • обсяг залучених культурними інституціями грантових та спонсорських коштів;

 • обсяг інвестицій в галузь культури;

 • обсяг інвестицій у захист культурної спадщини.


Стратегічна ціль С.4.

Формування соціальної згуртованості та злагоди

Модернізація систем соціального захисту та забезпечення соціальної інтеграції є актуальним викликом для кожного органу місцевого самоврядування. Просування та втілення принципів соціальної згуртованості, гендерної рівності і рівних можливостей для всіх через належні, фінансово сталі та ефективні системи соціального захисту є однією з цілей міста.


Місто буде підтримувати різноманітні заходи, спрямовані на заохочення, захист та забезпечення повного й рівного здійснення всіма людьми з функціональними обмеженнями (людьми з інвалідністю) всіх прав людини й основоположних свобод.
Боярка має враховувати об’єктивні процеси старіння населення як серйозну проблему майбутнього. Тому у місті має бути реалізована така соціальна модель, яка враховувала б інтереси та проблеми літніх громадян і сприяла б забезпеченню гідних умов для цієї значної категорії мешканців та для їх активної участі у житті міста.
Важливу роль у підвищенні якості життя та забезпеченні соціального захисту категорій мешканців, які його потребують, відіграють соціальні послуги. Заходи щодо підвищення якості соціальних послуг, забезпечення належного та прозорого управління системою їх надання, залучення до вирішення завдань соціальної підтримки широкого кола членів громади, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності у бізнес-середовищі – все це сприятиме формуванню сильної та згуртованої територіальної громади.
Впровадження нових підходів у системі соціального захисту забезпечить високу життєздатність громади протистояти різним викликам.
Оперативні цілі:

С.4.1. Удосконалення системи соціального забезпечення. Визначення потреб громади у соціальній підтримці, формування системи муніципальних пільг та модернізація системи надання соціальних послуг. Буде впроваджуватись проект «Картка боярчанина», розширюватися проект «Соціальний маршрут». Має бути розроблено соціальний профіль Боярки.
С.4.2. Розвиток сфери послуг соціальної допомоги. Підтримка розвитку у місті послуг соціальної допомоги, таких, як довгостроковий догляд та інші, залучення до вирішення цих завдань благодійників, громадських організацій, волонтерів, підготовка їх для надання кваліфікованої допомоги тим, хто її потребує. Місто буде сприяти створенню міського хоспісу і закладів, які створюють належні мови життя для одиноких людей похилого віку.
С.4.3. Розвиток міжвікової інтеграції. Місто має створювати умови для активної участі у суспільному житті літніх громадян через різні адресні заходи і промоцію діалогу, взаєморозуміння і взаємної підтримки між представниками різних вікових категорій.
С.4.4. Соціальна інтеграція. Подолання дискримінації та підвищення інтеграції людей з найбільш уразливих груп, таких як зокрема люди з функціональними обмеженнями (люди з інвалідністю), етнічних меншин та інших потенційно уразливих груп, шляхом їх активної інтеграції у суспільне життя, адаптації міського простору та працевлаштування.
С.4.5. Соціальне та доступне житло. Інвестиції у соціальне житло з метою забезпечити гідні умови проживання для малозабезпечених та соціально незахищених громадян і городян із функціональними обмеженнями (з інвалідністю).
Індикатори:

 • - створений соціальний профіль Боярки;

 • кількість мешканців міста, охоплених системою соціального захисту;

 • кількість утримувачів «Картки боярчанина»;

 • обсяги залучених для надання соціальної допомоги благодійних коштів;

 • кількість волонтерів, залучених до системи надання соціальної допомоги;

 • кількість заходів за участю вразливих груп;

 • кількість заходів, запланованих для залучення літніх громадян до активного соціального життя;

 • рівень адаптованості міста до людей з обмеженими фізичними можливостями;Стратегічний пріоритет С

Високі соціальні стандарти життя

Стратегічна ціль С.2: Сучасні стандарти охорони здоров’я

Стратегічна ціль С.3:

Розвиток історико-культурної спадщиниСтратегічна ціль С.4:

Формування соціальної злагодиСтратегічна ціль С.1:

Реалізація потреб дітей та молоді

Оперативні цілі
С.4.1. Удосконалення системи соціального забезпечення.С.1.1. Забезпечення базових прав дітей.
С.2.1. Формування здорового способу життя.


С.3.1. Створення програми інвестицій в інфраструктуру.
С.4.2. Розвиток сфери послуг соціальної допомоги.

С.3.2. Підвищення якості надання послугС.1.2. Розширення прав дітей на участь у міському розвитку.


С.2.2. Організація повноцінної профілактики.С.3.3. Розроблення програми історико-культурних заходів.


С.1.3. Створення сучасної молодіжної політики міста.


С.4.3. Розвиток міжвікової інтеграції.


С.2.3. Модернізація системи охорони здоров’я міста.С.4.4. Розроблення стратегії соціальної інтеграції.

С.3.4. Створення програм підвищення компетенції працівників галузі.


С.1.4. Розвиток системи охорони здоров'я дітей та молоді.

С.2.4. Підвищення професійної компетентності медичних працівників.С.4.5. Розроблення програм соціального та доступного житла.
С.1.5. Сприяння економічній незалежності молоді.С.1.6. Розвиток соціальної активності молоді.

.Мал. 9. Структура оперативних цілей стратегічного пріоритету С.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ D

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СТОЛИЦІ ТА ПРИСТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ
Процеси стратегічних перетворень та модернізації соціально-економічного життя Боярки необхідно узгоджувати з фізичним середовищем життєдіяльності боярчан та враховувати просторові потреби міста, які постійно змінюються.
В умовах протікання сучасної адміністративно-територіальної реформи та процесів добровільного об’єднання громад, для забезпечення появи нових та більш сталих форм організації міського простору повинні бути оновлені міські політики щодо його регулювання.

Унікальні природно-кліматичні та територіально-географічні умови розташування Боярки дозволяють проектувати перспективний міський розвиток як рекреаційного екополісу для столиці та пристоличного регіону.


Проте, внаслідок недолугого урядування, відсутності належного рівня фінансування розвитку інфраструктури за попередні роки, перед Бояркою, як і перед більшістю міст України, стоїть завдання модернізації основних систем життєзабезпечення міста.
Зокрема, потребують вирішення такі питання:

 • структурна реорганізація Боярського головного виробничого управління ЖКГ;

 • відродження вулично-шляхової мережі міста;

 • модернізація обладнання підприємства водопостачання та відновлення мереж водопровідно-каналізаційного господарства;

 • відновлення зношених та застарілих систем електропостачання;

 • модернізація та заміна систем виробництва, транспортування, розподілу та споживання теплової енергії;

 • реорганізація існуючої та створення комплексної системи поводження з побутовими відходами;

 • зношеність інших об’єктів інфраструктури.

За умов браку фінансових ресурсів та зростаючих вимог до якості всіх видів комунальних послуг розбудова дієвої та ефективної інженерно-транспортної інфраструктури для забезпечення населення міста комунальними послугами високого рівня постає в якості однієї з провідних цілей для майбутнього розвитку міста.
На сьогодні для міста Боярка головним завданням є поліпшення якості життя через створення міського середовища вищої якості, покращення цілісного образу міста та створення власної ідентичності. Така політика має передбачати оптимізацію пішохідних та транспортних потоків у місті, покращення якості зелених зон та публічних просторів, а також бути спрямована на захист природного екосередовища міста.
Процес трансформації міського простору є особливо важливим для задоволення амбіцій Боярки щодо створення комфортного та інноваційного міста як для боярчан так і для багаточисленних гостей міста та служитиме умовою для формування навколо міста рекреаційного полісу для столиці та усього пристоличного регіону.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал