Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка4/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ


  1. СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ А


ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
Суб’єктом усіх перетворень міста є територіальна громада. Тільки сильна місцева громада, здійснюючи міське самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, може втілити в життя бачення майбутнього Боярки.
Європейська хартія місцевого самоврядування, визначає органи місцевого самоврядування однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму, а охорона і посилення місцевого самоврядування – важливим внеском у розбудову суспільства на принципах демократії, участі та децентралізації влади. Цей документ передбачає право громадян на участь в управлінні державними справами й те, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні.
Україна виявила бажання привести власне законодавство про місцеве самоврядування у відповідність до європейських норм (здійснивши реформу місцевого самоврядування і адміністративно-територіальну реформу), підвищити потенціал місцевих органів влади та покращити якість надання адміністративних та соціальних послуг.
Як місцева громада, що будує сильну спільноту, Боярка повинна надавати пріоритетного значення цим процесам. Розвиток міської громади передбачає формування ефективних органів місцевого самоврядування, забезпечення участі у розбудові міста всіх зацікавлених сторін та спільне бачення владою і громадою його майбутнього.
Мета доброго врядування європейського зразка полягає формування сильної та активної громади, центром якої є задоволення базових потреб своїх городян задля забезпечення сталого економічного та соціального розвитку міста.
Стратегічна ціль А.1.

Розвиток громадянського суспільства

Впроваджувати добре врядування в інтересах своєї громади із широким залученням мешканців міста – сучасна вимога до будь-якого органу місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні досягти прозорості та відкритості при здійсненні своїх повноважень, пов’язаних із задоволенням потреб мешканців. З іншого боку, влада має забезпечити право мешканців міста брати участь у громадському житті задля досягнення більшої ефективності виконання своїх повноважень.


Виходячи з цього, Боярка повинна сприяти встановленню максимально прозорих та довірливих стосунків «влада – громада» та залучати до активної участі членів територіальної громади у місцевому розвитку.
Публічна політика сучасного міста – це форма політичного процесу, що має реалізуватися в публічному просторі, підтримуватися інформаційно-комунікаційними ресурсами, бути представлена цілісним комплексом вертикальних та горизонтальних взаємодій його учасників. Вона має стати основною формою комунікації влади, жителів та бізнесу, що дає змогу активізувати участь містян у формуванні, виробленні та реалізації спільного бачення власного способу життя та власного майбутнього.
У цьому процесі ключову роль відіграють інституції громадянського суспільства, зокрема громадські організації, сприяючи узгодженню громадських та політичних процесів, вибудові структурованого цивілізованого діалогу між міською владою та громадою.
Участь громадськості здатна підвищити ефективність вирішення значної кількості місцевих проблем та завдань.
Оперативні цілі:

А.1.1. Розширення участі в управлінні містом інституцій громадянського суспільства (ІГС). Впровадження різних форм взаємодії та структурованого суспільного діалогу міської влади з інституціями громадянського суспільства для розвитку політичного і соціального діалогу. Міська влада має створити та закріпити локальними актами процедури консультацій з громадськістю у життєво важливих для територіальної громади питаннях та організовувати регулярні зустрічі для підвищення їх ефективності.
А.1.2. Стимулювання розвитку ІГС. Інституції громадського суспільства мають реалізовувати своє призначення, будучи прозорими і ефективними. Міська влада зі свого боку має допомогти впровадженню стандартів справді якісного виконання ІГС їхніх функцій і спільно з ними визначити настанови для їх розвитку. Це має стимулювати громадськість на досягнення високих стандартів якості як у сферах реалізації ними своїх власних завдань, так і у тих питаннях, де вони долучаються до вирішення загальноміських проблем.
А.1.3. Розвиток міської ідентичності. Необхідно розвивати та нормативно закріпляти механізми широкого залучення членів територіальної громади до здійснення функцій місцевого самоврядування, в тому числі через різні форми демократії участі. Активна участь мешканців міста в реалізації різноманітних проектів та ініціатив сприятиме розвитку міської ідентичності, усвідомленню мешканцями міста себе активними членами громади, яка прагне досягнути спільного процвітання, застосовуючи кращі практики місцевого самоврядування.

Індикатори:

 • кількість ІГС, включених у різні проекти, які реалізуються спільно з міською владою;

 • кількість успішних проектів, реалізованих у місті за ініціативи громадських організацій та мешканців;

 • розроблені процедури та механізми розширення для участі ІГС і мешканців міста у реалізації функцій місцевого самоврядування;

 • проведена щорічна зустріч з ІГС.


Стратегічна ціль А.2.

Підвищенні ефективності та дієвості місцевого самоврядування

Добре врядування полягає у формуванні системи муніципального управління, здатної ефективно та відповідально виконувати свої повноваження у різних сферах міського життя – як ті, якими вона наділена сьогодні, так і ті, якими вона буде наділена в майбутньому.


Водночас боярська громада та місцева влада мають намір докласти зусилля для прискорення реформи місцевого самоврядування в Україні відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та принципів доброго місцевого врядування, щоб сприяти тим самим інтеграції цінностей європейської спільноти.
У зв’язку з цим Боярка формуватиме систему органів місцевого самоврядування, готову до ефективного виконання:

 • власних повноважень по відношенню до громади, приводячи виконання функцій та надання послуг у чітку відповідність до показників високої якості та результативності;

 • делегованих повноважень, посилюючи свою спроможність брати на себе разом з державними інституціями або за їх дорученням більш широке коло функцій та забезпечуючи провідну роль органів місцевого самоврядування у координації їх реалізації на місцевому рівні (зокрема, у таких сферах, як освіта і охорона здоров’я).


Оперативні цілі:

А.2.1. Розширення кола повноважень. Необхідно розробити й впровадити моделі ефективного здійснення органами місцевого самоврядування більш широкого кола повноважень у сферах надання адміністративних та соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, містобудування, організації транспорту та дорожнього руху, енергоефективності та захисту навколишнього середовища, водних ресурсів та інших.
А.2.2. Впровадження нових механізмів фінансування. Місто відчуває значну потребу в додатковому фінансуванні регенерації (відродження) міського середовища, оновлення житлового фонду, громадського транспорту, впровадження енергозберігаючих технологій і модернізації систем тепло-, електро- та водопостачання, каналізації, забезпечення захисту навколишнього середовища та водних ресурсів, розвитку матеріальної бази охорони здоров’я, освіти, культури та спорту. Мають бути знайдені та впроваджені творчі рішення для забезпечення зростання обсягів інвестицій у різні сфери міського розвитку.
А.2.3. Впровадження інформаційних технологій та розвиток інтегрованої системи муніципального управління. Передбачається подальше впровадження та вдосконалення технології електронного врядування у різних сферах життєдіяльності міста для підвищення якості та прискорення підготовки рішень. Мають і далі реалізовуватись цільові програми на основі інформаційних технологій (ГІС, мультисервісна мережа, автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР), системи «Безпечне місто», «Прозоре місто», «Безпечне місто», «Електронна картка боярчанина», «Електронна медична картка» тощо).
А.2.4. Управління якістю. Система управління якістю безпосередньо впливає на ефективність і дієвість місцевої влади і може забезпечити високу ефективність використання грошей громади. Міська влада має продовжувати впроваджувати стандарти міжнародних систем якості, схвалені ЄС, та проходити відповідну сертифікацію.
А.2.5. Контроль ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Необхідно розробити та впровадити об’єктивну та прикладну систему визначення ефективності роботи міської влади. Має бути визначена методика вимірювання дієвості міської ради та її виконавчих органів при розробці та реалізації місцевої політики, постійно підвищуватись рівень компетенції посадовців місцевого самоврядування та впроваджуватись постійний контроль ефективності виконання ними своїх обов’язків на основі об’єктивних індикаторів.
Індикатори:

 • розроблені перспективні пропозиції, пов’язані з розширенням кола повноважень місцевого самоврядування в різних сферах;

 • реалізовані інноваційні проекти з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • обсяг додаткового фінансування з позабюджетних джерел, а також додаткові фінансові ресурси з бюджетів вищих рівнів;

 • впровадження систем управління якістю та отримання відповідних сертифікатів;

 • розроблена та впроваджена система показників ефективності функціонування органів місцевого самоврядування.


Стратегічна ціль А.3

Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на жителів

Громада Боярки стає більш вимогливою щодо підвищення якості надання різних адміністративних та соціальних послуг органами місцевого самоврядування. Від модернізації управління у цій сфері великою мірою залежить якість життя городян у межах місцевої громади. Тому, необхідно вдосконалення системи надання адміністративних та соціальних послуг, приділяючи головну увагу потребам людей і громади. Це серед іншого вимагає подальшої зміни установок посадовців.


Боярка шукатиме нові підходи для організації надання адміністративних та соціальних послуг відповідно до вимог мешканців та посилить здатність громади контролювати їх якість. Для цього необхідно постійно вдосконалювати політику надання громадських послуг, модернізувати технологічні системи і покращувати практику управління задля ефективнішого надання громадських послуг.
Оперативні цілі:

А.3.1. Поліпшення розуміння потреб клієнтів. Знання того, чого хочуть та потребують городяни як клієнти, є фундаментальним принципом для досягнення прогресу у сфері вдосконалення системи надання адміністративних та соціальних послуг. Міська влада повинна прагнути до більш глибокого розуміння очікувань та вимог жителів міста, щоб на основі цього формувати довгострокове бачення потреб громади. Одним з ефективних механізмів досягнення цього має бути подальший розвиток каналів зворотного зв’язку.
А.3.2. Спрощення процедури отримання та надання послуг у різних сферах. Спираючись на вивчення очікувань і потреб мешканців міста з одного боку та на вивчення передового досвіду і сучасних технологій з іншого, міська влада у межах своєї компетенції має впроваджувати нові підходи до надання послуг там, де це тільки можливо та прийнятно. Принципові підходи, запроваджені у міському проекті «Консультаційний центр», повинні поширюватись на інші сфери.
А.3.3. Обмін кращими практиками.

Місто має намір відігравати ключову роль у поширенні знань та нових практик у сфері надання адміністративних та соціальних послуг на рівні міст та регіонів, стимулюючи їх тим самим до пошуку нових власних рішень та сприяючи розбудові системи взаємної підтримки між органами місцевого самоврядування.


Індикатори:

 • рівень задоволеності городян якістю надання адміністративних та соціальних послуг;

 • кількість закладів та установ, в яких впроваджено нові підходи до надання послуг;

 • кількість заходів з обміну досвідом у сфері надання адміністративних послуг за участю міста.


Стратегічна ціль А.4.

Розширення зв’язків та співпраці на міжрегіональному та міжнародному рівнях.
Переваги міжрегіонального і міжнародного співробітництва отримали широке визнання в усьому світі. Об’єднання зусиль допомагає передавати досвід, ділитися історіями успіху і поширювати кращі практики між органами місцевого самоврядування.
Місто має зосередитися на співпраці з різними зацікавленими сторонами на регіональному, національному і міжнародному рівнях і прагнути долучатись до різноманітних існуючих мереж для співпраці чи ініціювати їх створення. Такі мережі допомагають випробовувати інноваційні ідеї. Вони також сприяють впровадженню нових політик та розробці нових програм на основі кращих практик інших органів місцевого самоврядування, тим самим підвищуючи інноваційний потенціал місцевих влад у сферах їх компетенції. Окрім того, об’єднання зусиль інших громад і узагальнення їх кращого досвіду може сприяти формуванню нових політик в сфері місцевого самоврядування на національному рівні.
Оперативні цілі:

А.4.1. Забезпечення регіонального рівня співпраці. Місто має зміцнити зв'язки з територіальними громадами Києво-Святошинського району, беручи до уваги, що життя мешканців міста та району тісно пов’язане. Головна увага повинна бути приділена узгодженню зусиль щодо стратегічного розвитку їх територій. Це призведе до подолання відособленості та інтеграції їх життєдіяльності. Головні зусилля будуть спрямовані на координацію функціонування інфраструктур, а також на розвиток взаємодії у інших сферах. Боярка, також постійно працюватиме над формуванням доброзичливих конструктивних відносин з іншими громадами області та обласними органами влади над реалізацією спільних зусиль з поширення кращих практик місцевого самоврядування на території регіону.
А.4.2. Налагодження співробітництва на національному рівні. Місто повинно постійно розширювати співробітництво з іншими органами місцевого самоврядування та регіональними органами влади в Україні, зосереджуючись на спільних для учасників такої співпраці актуальних проблемах та перспективних темах. Метою такої співпраці буде не тільки обмін напрацюваннями, але й спільне просування нових підходів на національному рівні.
А.4.3. Здійснення міжнародного співробітництва. Місто має бути відкритим до співробітництва і взаємодії у сферах спільних інтересів для всіх місцевих громад на міжнародному рівні. Слід розвивати співпрацю з містами-побратимами через реалізацію спільних проектів у різних сферах і секторах. Особлива увага також має приділятись пошуку нових міст-партнерів через взаємодію з іноземними посольствами в Україні, а також дипломатичними представництвами України в інших країнах. Встановлення міжмуніципальних зв’язків має бути підсилене членством Боярки у мережах європейських міст.
А.4.4. Міжнародні організації. Боярка має прагнути до партнерства з міжнародними організаціями. Пріоритетом має стати реалізація спільних проектів, залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій.
А.4.5. Процес євроінтеграції. Через співпрацю та діалог на муніципальному рівні, особливо щодо місцевого економічного розвитку та надання адміністративних послуг, Боярка сприятиме популяризації ідеї євроінтеграції та прискоренню євроінтеграційних процесів.
Індикатори:

 • кількість спільних проектів з містами-партнерами в Україні;

 • кількість спільних проектів з містами-партнерами на міжнародному рівні;

 • кількість проектів з містами-партнерами в Україні, реалізованих спільно з міжнародними організаціями;

 • кількість міжнародних мереж, до яких долучається місто в якості активного члена;

 • обсяг коштів, залучених через міжнародні проекти і програми;

 • кількість заходів, спрямованих на промоцію євроінтеграційних процесів.


Стратегічний пріоритет А

Добре врядування європейського зразка

Стратегічна ціль А.3.

Розвиток послуг, орієнтованих на жителівСтратегічна ціль А.4.

Розширення муніципальної співпраціСтратегічна ціль А.2.

Підвищення ефективності та дієвості ОМССтратегічна ціль А.1:

Розвиток громадянського суспільства

Оперативні ціліА.2.1. Розширення кола повноважень ОМС.

А.4.1. Забезпечення регіонального рівня співпраці.А.3.1. Поліпшення розуміння потреб клієнтів.А.1.1.:Розширення участі в управлінні містом ІГС.А.1.2. Стимулювання розвитку ІГС.

А.4.2. Налагодження співробітництва на національному рівні.


А.3.2. Спрощення процедури отримання та надання послуг.А.2.2. Впровадження нових механізмів фінансування.
А.1.3. Розвиток міської самоідентичності.


А.4.3. Здійснення міжнародного співробітництва.


А.3.3. Обмін кращими практиками у сфері надання послуг.

А.2.3. Впровадження сучасних інформ. технологій управління.А.4.4. Міжнародні організації.

А.2.4. Впровадження управління якістю.


А.4.5. Процес євроінтеграції

А.2.5. Контроль ефективності діяльності ОМС.Мал. 7. Структура оперативних цілей стратегічного пріоритету А.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал