Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка1/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

kmbs «Школа мерів»

Боярка 2015

Стратегічний план сталого розвитку Боярки до 2020 року

http://pedpresa.com.ua/wp-content/uploads/2012/07/1-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be.jpg

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА БОЯРКА на період до 2020 року

Розробники:

НАВЧАЛЬНА ГРУПА kmbs «ШКОЛА МЕРІВ» м. Боярка,

Робоча група з розробки Стратегічного плану сталого розвитку міста Боярка до 2020 року. – 83 стор.

Загальний методологічний супровід:

Галина Васильченко – кандидат економічних наук, Голова правління ГЦ «Ділові ініціативи», сертифікований бізнес-тренер та консультант, доцент кафедри управління регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Спеціаліст з питань бізнес планування, інвестування, загального та проектного менеджменту, розробки стратегічних планів економічного розвитку територіальних громад та стратегій конкурентоспроможності міст.


ЗМІСТ


Вступ

3

1.

Методологія розробки стратегічного плану сталого розвитку Боярки до 2020 року

4


2.

Загальна інформація про Боярку


8

3.

Результати SWOT-аналізу розвитку міста

11

4.

Обґрунтування стратегічного вибору

19

5.

Стратегічне бачення сталого розвитку Боярки

22

5.1.

ВІЗІЯ

22

5.2.

МІСІЯ

22

5.3.

ЦІННОСТІ


22

6.

Цінності


23

7.

Стратегічні пріоритети


26

7.1.

Стратегічний пріоритет А

Добре врядування Європейського зразка

26


7.2.

Стратегічний пріоритет ВСприятливе бізнес-середовище, сучасна місцева економіка


31

7.3.

Стратегічний пріоритет СВисокі соціальні стандарти життя


35

7.4.

Стратегічний пріоритет DРекреаційний центр столиці та пристоличного регіону


41

8.

Впровадження та моніторинг реалізації Стратегічного плану

49

9.

Узгодженість Стратегічного плану сталого розвитку Боярки до 2020 року з програмними та стратегічними документами

50ВСТУП


Стратегічний план сталого розвитку Боярки до 2020 року розроблено в рамках виконання навчального проекту kmbs «Школа мерів» та відповідно до прийнятої методології стратегічного управління територіальним розвитком, складовими якої стали національні правові та нормативні документи, зокрема, Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закон України «Про засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці Стратегічного плану було враховано також політичні рішення Уряду щодо реформування регіонального розвитку.

Окрім цього, необхідність підготовки та затвердження Стратегічного плану викликана зміною соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням змін до бюджетного та податкового законодавства, якими визначаються нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку.Головною метою розроблення Стратегічного плану сталого розвитку Боярки до 2020 року є формуванні нового бачення сталого місцевого розвитку міста в умовах децентралізації та процесів добровільного об’єднання громад, спільно з реалізацією завдань кардинального покращення якості життя мешканців Боярки шляхом комплексної зміни системи управління містом, підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки, інвестиційної привабливості, якості життя у місті через ефективне використання ресурсів та реалізацію узгоджених інтересів влади, громади та бізнесу.
Перший стратегічний план розвитку Боярки затверджено рішенням міської ради від 17 лютого 2009 року за № 39/1720, проте даний документ не пов'язаний з діями нинішньої міської влади. У рамках навчального проекту kmbs «Школа мерів» актуалізовано діючий стратегічний план розвитку Боярки, складено новий профіль міста та проведено експертне опитування жителів міста. Метою даного опитування стало отримання корисної та достовірної інформації для членів Робочої групи, які почали розробку Стратегічного плану розвитку Боярки до 2020 року, стосовно ставлення жителів до міста як середовища проживання, бізнес-середовища, відношення до органів місцевої влади, визначення слабких та сильних сторін міста, перспектив його майбутнього розвитку.
При підготовці окремих розділів Стратегічного плану було використано матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток малих міст в умовах функціональної децентралізації та європейської інтеграції України», що відбулась у Боярці 29 травня 2015 року, Меморандуму молоді до Боярської міської ради 2013 року, рекомендації інвестиційної гри щодо бачення майбутнього Боярки 2014 року, матеріали стратегічного планування Київської області, плани соціально-економічного розвитку Києво-Святошинської районної державної адміністрації, дані виконкому Боярської міської ради, інформаційно-аналітичні довідки членів Робочої групи.
Робота над Стратегічним планом розпочато у липні 2015 року. Основною формою роботи над проектом документу стало проведення засідань Робочої групи, склад якої затверджено на спільному засіданні членів Робочої групи 3 серпня 2015 року. Процес стратегічного планування відбувається у режимі максимальної відкритості, а його зміст та результати стають доступними широкій громадськості міста.
Стратегічний план спрямовано на зміну підходів до розуміння сталого розвитку як процесу стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, що ставитиме за мету своєї діяльності потреби конкретного жителя, сприятиме зростанню продуктивності місцевої економіки шляхом стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства, створюватиме максимально-необхідну кількість робочих місць за рахунок реалізації переваг власної конкурентоспроможності на місцевому, регіональному, національному та глобальному ринках.
Основними, принциповими розділами документу Стратегічного плану є обґрунтування Стратегічного бачення (візії) розвитку Боярки, місії та цінностей сталого розвитку міста, аналіз факторів впливу SWOT, визначення стратегічних пріоритетів, стратегічних та оперативних цілей сталого розвитку, узгодження Стратегічного плану з регіональними стратегіями, впровадження та система моніторингу.
У процесі актуалізації Стратегічного плану сталого розвитку Боярки до 2020 року, куратором проекту, Галиною Васильченко, здійснювалось методичне забезпечення, експертний аналіз даних та результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечувалось надання консультацій з питань, які належать до різних аспектів стратегічного планування.


  1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БОЯРКИ ДО 2020 РОКУ

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього розвитку громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань та проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми.


Стратегічне планування є також потужним інструментом об’єднання лідерів бізнесу та місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.
Модель Стратегічного плану підбирається й виходить з потреб територіальної громади міста.

У основу методології, яку використано при розробці Стратегічного плану сталого розвитку Боярки, покладено узгоджені принципи та підходи загальновизнаної методології стратегічного планування, сформульовані у методичних рекомендаціях «Короткий опис питань щодо методологічних засад розробки стратегічних планів економічного розвитку територіальних громад».


Ці методологічні засади побудовані на практичному досвіді розробки Стратегій розвитку міст та регіонів України, засвоєному та творчо розвиненими українськими експертами в рамках чисельних проектів міжнародної технічної допомоги, таких як: «Партнерство громад для поширення досвіду місцевого самоврядування» (USAID, 1998 - 2007), «Голос громадськості» (CIDA, 2005 – 2007), «Економічний розвиток українських міст» (2003 – 2006), «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (USAID, 2007).
Розробка Стратегічного плану міста базується на основних принципах:
Партнерство - передбачає проведення різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень й розробці стратегічних цілей запрошено всі зацікавлені сторони - представників влади, наукових установ, підприємців та громадянського суспільства;
Життєздатність – забезпечує розвиток порівняльних переваг, визначених за результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення синергії між вадами та загрозами, що загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін та загроз;
Інтеграція - забезпечує активну участь усіх зацікавлених сторін міста. Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів та напрямів діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів, а також забезпечує зосередження на сумісності та синергії заходів;
Інновація – виступає у ролі індикатора проектів та стосується, головним чином, запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів;
Інституційна пам'ять - базується на результатах, досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів, зокрема Стратегічного плану розвитку Боярки (2009).
Субсидіарність - визначає стратегічні заходи, починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевої громади), із використанням ресурсів регіонального розвитку.
Стратегічне планування - ефективний інструмент системного менеджменту, процес, який має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт планування, постійно змінюються. Це спосіб руху до абсолютного бачення, упродовж якого досягається сталий розвиток територіальної громади.
Процес стратегічного планування розвитку міста можна представити як ряд кількох послідовних етапів: організація роботи, проведення стратегічного аналізу, прогнози, моделювання сценаріїв та здійснення стратегічного вибору, розробка плану дій (цілі, завдання), громадське обговорення та ухвалення Стратегії, моніторинг та впровадження Стратегічного плану (див. мал. 1).
Мал. 1 Схема розробки стратегічного плану сталого розвитку
У процесі стратегічного планування дуже важливим є етап організаційного забезпечення. Саме від нього залежить адекватність та якість самого процесу. На цьому етапі формується центральний орган стратегічного планування - Робоча група, якій громада делегує право та наділяє відповідальністю за формулювання й прийняття стратегічних рішень щодо її майбутнього. Робоча група є легітимним робочим органом, діяльність якого поширюється на весь період планування. Крім цього, на першому етапі відбувалося залучення місцевих експертів, які беруть участь у підготовці аналітичних матеріалів для Стратегії, а також повне організаційне та інформаційне забезпечення процесу.
На етапі стратегічного аналізу було сформовано Профіль міста, який містить дослідження зовнішнього оточення громади з метою виявлення потенційних можливостей для сталого розвитку, а також аналіз основних соціально-економічних та демографічних тенденцій, що дає підставу для прогнозування розвитку цих тенденцій на період планування, а відтак - формулювання базового, або інерційного, сценарію розвитку міста з врахуванням того, що нічого спеціально не буде робитися для впливу на виявлені тенденції. Ця робота проводилася за безпосередньої участі місцевих експертів, які забезпечували Робочу групу необхідними статистичними даними.
Другим важливим документом етапу стратегічного аналізу стало дослідження думки жителів міста з метою оцінки вітального клімату міста, що є одним з об’єктів Стратегічного плану. Дослідження проводилося методом анкетування за відповідною методологією, аналіз анкет виконано учасниками проекту kmbs «Школа мерів», а результати обговорено та погоджено з Робочою групою. Результати цього дослідження стали важливою компонентою аналітичної частини Стратегії, що мають вплив на формування прогнозів.
Отже, найважливішим кроком на етапі стратегічного аналізу стало моделювання соціально-економічного ландшафту міста та формування базового сценарію на підставі екстраполяції в межах припущень, допущень та обмежень.
Для цього, учасники проекту виконали оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів впливу за методом аналізу SWOT, тобто перевірку того, 1) як сильні сторони підсилюють використання можливостей; 2) як сильні сторони блокують загрози; 3) як слабкі сторони блокують використання можливостей та 4) як слабкі сторони підсилюють загрози. Результатом цієї роботи стало виявлення ключових сильних та слабких сторін, а також ключових можливостей, які можна використати для сталого розвитку.
Основним методом процесу просування до формулювання загальної мети та цілей Стратегії є метод ітерації, тобто поступового, покрокового наближення. Таким чином, базовий, інерційний, сценарій став підставою формування раціонального сценарію розвитку з умовою включення нових факторів впливу на траєкторію розвитку, сформовану існуючим соціально-економічним ландшафтом. Ці фактори впливу - перше наближення до системи цілей та завдань Стратегії, а кінцева мета сценарію – це стратегічна візія міста на стратегічну перспективу.
По тому, наступним кроком у методології стратегічного планування стало формулювання візії, автором якого виступила Робоча група, а методологічною базою – раціональний сценарій розвитку. Візія містить обриси стратегічних пріоритетних сфер та слугує базовою формулою для стратегії сталого розвитку. У ході роботи над візією Боярки, учасниками проекту kmbs «Школа мерів» було сформульовано та обґрунтовано місію та цінності стратегії сталого розвитку.
Завершальним кроком етапу стратегічного аналізу та водночас першим й стратегічно найважливішим кроком етапу планування стало здійснення стратегічного вибору. Аналіз виявлених ключових факторів впливу на траєкторію розвитку дав можливість виявлення стратегічних напрямів економічного розвитку, тобто здійснення стратегічного вибору та декларування цих стратегічних пріоритетних напрямків розвитку.
Стратегічний вибір у методологічному сенсі є «екватором», серцевинною точкою процесу стратегічного планування, від якої власне починається розробка самого Стратегічного плану. Початком цієї праці є формулювання стратегічних проблем за кожним стратегічним напрямом, що було виконано Робочою групою під час 2-го засідання 17 серпня 2015 року. Стратегічні проблеми служать відправним пунктом для побудови системи цілей плану - від стратегічних цілей до операційних цілей і завдань, які в процесі впровадження Стратегії переформатовуються у проекти за принципами та правилами проектного менеджменту.
Завершальним етапом процесу стратегічного планування є створення системи її впровадження, моніторингу, оцінювання та оновлення.
Методологія підготовки та впровадження Стратегічного плану ґрунтується на твердженні, що його впровадження відбудеться лише за умов об’єднання зусиль виконавців плану та всіх зацікавлених сторін. Результатами цієї роботи будуть досягнуті визначені цілі, реалізовані спільні проекти, які в цілому забезпечуватимуть сталий розвиток міста.
Документ має модульний характер - окремі його напрямки є самодостатніми, автономними сформованими в розрахунку на подальше впровадження через реалізацію проектів, кожен із яких є окремим елементом впровадження стратегії, але впливатиме на загальний результат.
За потреби документ може бути доповнений іншими напрямами розвитку, які у подальшому громада визначить, як ключові.

Мал. 2. Схема побудови стратегічного плану

Стратегія ґрунтується на інших документах стратегічного характеру, зокрема, проектові Генерального плану забудови міста, міських цільових програмах, які вже прийняті міською радою та впроваджуються її виконавчими органами. Основні положення Стратегії мають враховуватися при розробці щорічних та середньострокових Програм економічного та соціального розвитку міста, галузевих програм розвитку.


Успіх впровадження Стратегії залежатиме від відповідальності осіб, зацікавлених у її реалізації. Тому, доцільно сформувати Комітет з управління впровадженням (КУВ) з найбільш активних членів громади міста, з урахуванням усіх зацікавлених сторін. Завданням КУВ буде моніторинг виконання всіх оперативних цілей (проектів) Стратегічного плану та підготовка пропозицій міській раді щодо змін та доповнень до Стратегії.
Стратегічне планування - ефективний інструмент системного менеджменту, процес, який має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт планування, постійно змінюються. Це спосіб руху до абсолютного бачення, упродовж якого досягається сталий розвиток територіальної громади.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал