Стандарт гомс моз україни метрологічна експертиза документівСкачати 420.9 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.07.2017
Розмір420.9 Kb.
  1   2   3
СТАНДАРТ ГОМС МОЗ УКРАЇНИ

Метрологічна експертиза ДОКУМЕНТІВ

науково-дослідних та дисертаційних робіт.

Нормоконтроль звітів

Порядок проведення та оформлення

СОУ 74.9-02010830-002:2016


Тернопіль

ГОМС МОЗУ ТДМУ

2016

ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Головна організація метрологічної служби МОЗ України – ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я Горбачевського МОЗ України“ (ГОМС МОЗУ ТДМУ)

РОЗРОБНИКИ: М. Корда (керівник розробки), І. Кліщ (науковий консультант), І. Івасенко, О. Данчак
 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ ГОМС МОЗУ ТДМУ від _____.2016 № __.201_ № ___

Чинний від __.__.201_ р.
 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

_________________________________________________________________________

Право власності на цей стандарт належить ГОМС МОЗУ ТДМУ. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ГОМС МОЗУ ТДМУ

ЗМІСТ

С.
Вступ

IV

1

1 Сфера застосування

1

2

2 Нормативні посилання

1

3

3 Терміни та визначення понять

2

4

4 Позначення та скорочення

2

5

5 Загальні положення

2

6

6 Проведення метрологічної експертизи

3
6.1 Метрологічна експертиза на етапі планування НДР

3
6.2 Метрологічна експертиза результатів наукових досліджень

6

7

7 Проведення нормоконтролю звітів про НДР, рукописів дисертацій

10

8

8 Права і обов`язки фахівців, які проводять метрологічну експертизу і нормоконтроль

10
9 Перелік основних нормативних документів, рекомендованих для використання при виконанні НДР, проведенні метрологічної експертизи та нормоконтролю документів, які розробляються при плануванні і виконанні НДР

12
Додаток Форми документів, які застосовуються при МЕ та НК

16ВСТУП
Стандарт розроблений з урахуванням суттєвого досвіду, накопиченого при проведенні метрологічної експертизи та нормоконтролю науково-дослідних та дисертаційних робіт, та вимог стандартів серії ISO 9000.

В теперішній час визначальним для споживачів у світі стало поняття якості. А якістю вихідного продукту можна і потрібно управляти, тобто вміти кількісно оцінювати та аналізувати показники, що впливають на кінцевий результат. Одним із процесів Системи управління якістю в галузі охорони здоров’я, зокрема, є процес моніторингу, оцінки, аналізу вимірювань та поліпшення кожного виду діяльності при їх проведенні.

Значно зросли вимоги до технічної компетентності та спроможності наукових лабораторій виконувати дослідження, вимірювання на високому професійному і технічному рівні.

При виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дисертаційних робіт (далі – НДР) важливо дотримуватись вимог організаційних технологій на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000, у яких одним із аспектів є метрологічне забезпечення. А основною метою метрологічного забезпечення є покращення якості проведення (виконання) наукових досліджень.

Одним з результатів НДР, що виконуються в сфері забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян є одержання числових даних про організм людей і тварин, органів і тканин, біологічних проб, речовин і матеріалів і т.д. Поняття „представлення числових даних” включає характеристику числових даних і супутню інформацію, необхідну для відтворюваності, критичної оцінки або уточнення результатів досліджень і розрахунків.

Забезпечення належної якості проведення вимірювань при виконанні НДР – це установлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення потрібної точності вимірювань.

Метрологічна експертиза є складовою частиною комплексу цих робіт при виконанні НДР.

В цьому стандарті викладена організація і порядок проведення метрологічної експертизи документів, що оформляються на усіх етапах виконання НДР, а також нормоконтролю звітів про НДР.

Стандарт призначений для працівників метрологічних служб, відповідальних виконавців НДР, а також для всіх фахівців, які займаються плануванням і представленням результатів НДР.

Якісні результати НДР – пріоритет наукової діяльності навчальних та наукових закладів, установ, їх підрозділів МОЗ України!
СТАНДАРТ ГОМС МОЗ УКРАЇНИ

Метрологічна експертиза ДОКУМЕНТІВ

науково-дослідних та дисертаційних робіт.

Нормоконтроль звітів

Порядок проведення та оформлення


МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ. НОРМОКОНТРОЛЬ ОТЧЕТОВ.

Порядок проведения и оформления
Чинний від 2017-01-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює основні завдання, організацію тра порядок проведення метрологічної

експертизи та нормоконтролю науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дисертаційних робіт (далі – НДР), що виконуються у вищих навчальних закладах (ВНЗ), науково-дослідних інститутах та наукових установах (НДІ).

1.2 Положення стандарту призначенні для обов`язкового застосування співробітниками підрозділів ВНЗ при виконанні НДР.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи.

 1. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

 2. ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання

 3. ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

 4. ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

 5. ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

 6. ДСТУ 3008 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

 7. ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ІSO 4:1984, NEQ; ІSO 832:1994, NEQ)

 8. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)‟

 9. ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических документах. Общие требования 

 10. ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

 11. ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

 12. ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

 13. ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

 14. ДСТУ ISO 5479:2009 Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу (ІSO 5479:1997, ІDT)

 15. ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування „Руководства по выражению неопределенности измерений“ (РМГ 43:2001, ІDT)

 16. ДСТУ-Н РМГ 63:2003 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації

 17. ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, вживані у:

Законі: вимірювання, засоби вимірювальної техніки, калібрування, повірка засобів вимірювальної техніки;

валідована МВ


4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

НДР- науково-дослідна, дослідно-конструкторська, дисертаційна робота;

МЕ - метрологічна експертиза документації;

НК- нормоконтроль;

ЗР ЗВТ –законодавчо-регульовані засоби вимірювальної техніки;

ВО - випробувальне обладнання;

ДО - допоміжне обладнання;

МВ - методика вимірювань;

ФВ- фізична величина;

НД - нормативний документ.


5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Метрологічна експертиза документації (МЕ) - аналіз і оцінка правильності прийнятих в документації технічних рішень в частині забезпечення єдності вимірювань (рішень щодо вимірювальних параметрів, визначення вимог щодо точності вимірювань, вибору методів і засобів вимірювальної техніки, реалізації метрологічних норм і правил).

Нормоконтроль – контроль за додержанням норм та вимог, установлених стандартами та іншими нормативними документами (НД).

Основна мета проведення МЕ – забезпечення технічного рівня і ефективності вимірювань, необхідної достовірності їх результатів і є частиною робіт по забезпеченню єдності вимірювань і забезпечення конкретних вимог метрологічного забезпечення виконання НДР найбільш раціональними способами і методами.

МЕ документів, які оформляються на етапах планування, представлення результатів НДР – складова частина комплексу робіт із забезпечення єдності вимірювань при виконанні НДР, яка включає аналіз і оцінку технічних рішень з вибору параметрів, які підлягають вимірюванню, встановлення норм точності і забезпечення НДР методами та засобами вимірювальної техніки.

5.2 Проведення нормоконтролю (НК) направлено на додержання в розроблюваних документах норм і вимог, встановлених в державних, відомчих стандартах, інших НД, досягнення високого рівня якості, стандартизації та уніфікації.

Порядок проведення МЕ та НК документів НДР в закладах, установах та склад групи осіб (експертів), на яких покладено відповідальність за її проведення, затверджується наказом керівника (ректора, директора).

Відповідальність за організацію та якість проведення МЕ та НК, аналіз типових помилок, розробку необхідних заходів для їх недопущення в майбутньому несуть проректор (заступник керівника) з наукової роботи та метрологічна служба закладу, установи.

Відповідальність за представлення у встановлені терміни документів НДР в повному об’ємі, додаткових матеріалів за вимогою експерта, а також за врахування зауважень та пропозицій, наведених у „Списку зауважень та пропозицій“, несуть керівник та відповідальний виконавець НДР.

Всі пропозиції та зауваження за результатами МЕ та НК, які зв’язані з порушеннями вимог діючих нормативних документів (НД), обов’язкові до виконання та внесення змін в представлені документи.

НК є завершальним етапом розробки документації і проводиться, як правило, після МЕ звіту НДР, дисертації. Відповідно до цього передачу оригіналів документів в науковий відділ рекомендується доручати особі, що є відповідальною за НК (нормоконтролеру). Підпис нормоконтролера, як відповідальної особи, розташовується на титульному аркуші звіту нижче підпису керівника НДР.

Форми документів, які застосовуються при МЕ та НК, наведені в додатках.

Для планування робіт з МЕ та НК документів відповідальні виконавці НДР подають в метрологічну службу ВНЗ (НДІ) свої пропозиції щодо термінів проведення МЕ, НК тих чи інших документів. Метрологічна служба на основі цих пропозицій складає план-графік (форма 1), який затверджує проректор (заступник директора) з наукової роботи закладу.

Всі документи, які поступають на МЕ та НК, реєструються в журналі (форма 2).

Метрологічна служба для забезпечення якості робіт з МЕ та НК створює довідково-інформаційний фонд НД, методик вимірювань, інструкцій до наборів реактивів, паспортних даних на технічні засоби.
6 ПРОВЕДЕННЯ МЕТРфсОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ НДР

Проведення МЕ документів НДР проводиться на етапі планування (технічне завдання, індивідуальний (робочий) план НДР) та на завершальному етапі (МЕ результатів наукових досліджень)

6.1 Метрологічна експертиза на етапі планування НДР

На етапі планування НДР, дисертаційних робіт МЕ підлягають: • реєстраційна карта;

 • індивідуальний (робочий) план НДР;

 • розширена анотація;

 • план метрологічного забезпечення НДР (дисертаційної роботи) (в подальшому – „План МЗ”) (форма 3);

Завданням МЕ на етапі планування НДР є встановити:

 • відповідність застосування методик вимірювань, досліджень (МВ) темі НДР;

 • відповідність номенклатури параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до вимірювань (досліджень), меті і завданням НДР;

 • правильність вибору технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗР ЗВТ), випробувального (ВО) та допоміжного (ДО) обладнання) для визначення значень фізичних величин;

 • можливість виконати в повному об’ємі дослідження згідно МВ з необхідною точністю за допомогою запланованих технічних засобів;

 • чи є можливість метрологічно забезпечити ці технічні засоби (провести оцінку відповідності ВО, повірку, калібрування ЗВТ).

6.1.1 Правила складання плану метрологічного забезпечення НДР (форма 3)

„План МЗ” складає і заповнює відповідальний виконавець НДР виходячи з мети та завдань досліджень.

В таблиці 1 про заплановані МВ вказуються назви усіх показників (величин вимірювань) (колонка 1) та, відповідно, об’єктів, у яких ці величини визначатимуться (колонка 2), згідно з метою запланованих досліджень в границях очікуваних значень з допустимою похибкою вимірювань (колонка 3) за МВ (колонка 4). МВ даного показника має бути атестована (валідована), мати нормовані метрологічні характеристики чи описана в експлуатаційній документації на вимірювальні прилади, обладнання чи установки. В колонці 5 наводяться дані про лабораторію, в якій планується виконувати дослідження за цією МВ (назва лабораторії, установи, закладу; документи, що підтверджують компетентність лабораторії на виконання досліджень за наведеною МВ).

Таблицю 2 про ЗВТ заповнюють керуючись описом МВ, в якій, зазвичай, зазначені необхідні для проведення вимірювань (досліджень) ЗВТ, ВО, ДО.

В „План МЗ” заносять не тільки ЗВТ, що застосовуються безпосередньо для знаходження значень ФВ, внесених в колонку 1 таблиці 1, але й інше випробувальне чи допоміжне обладнання, яке необхідно використати при вимірюваннях (дослідженнях), і характеристики яких можуть вплинути на результати вимірювань (досліджень).

В колонках 1 і 2 вказують назву, тип і заводський номер технічного засобу. Для ЗВТ, ВО та ДО заповнюють графи 3-5 відповідними даними, взятими з технічної документації на цей технічний засіб. У випадку використання комбінованих ЗВТ в графи 3-5 слід вносити діапазон і похибку вимірювання цим приладом тільки тої ФВ, що визначатиметься при виконанні МВ, зазначеної в таблиці 1.

В колонці 6, яку заповнює фахівець метрологічної служби закладу, вказують: який вид метрологічного контролю необхідно застосувати до цього засобу вимірювання – повірку, калібрування чи оцінку відповідності, а також дату останнього метрологічного контролю, якщо він проводився до планування НДР.

В колонці 7 вказують місцезнаходження ЗВТ, ВО, ДО (наукова лабораторія, підрозділ, інша організація). У випадку використання ЗВТ, ВО, ДО сторонніх організацій відповідальний виконавець НДР (пошукач, аспірант) зобов’язаний подати разом з „Планом МЗ” довідку метрологічної служби цієї організації про можливість метрологічного забезпечення вказаних технічних засобів в період їх використання при виконанні НДР.


6.1.2 Порядок проведення метрологічної експертизи на етапі планування НДР

Вивчають „Реєстраційну карту”, „Індивідуальний (робочий) план НДР”, „Розширену анотацію“, „План МЗ”, представлені МВ, технічну документацію на ЗВТ, ВО, ДО, рецензії провідних фахівців. • встановлюють необхідність і достатність номенклатури ФВ, які планується вимірювати (використовувати) при виконанні НДР (колонка 1 табл. 1 „Плану МЗ”) – у відповідності з метою, завданнями НДР та запланованими МВ;

 • перевіряють правильність: назв фізичних величин, форми запису числових значень і позначень одиниць фізичних величин (колонки 1, 3 табл. 1, колонки  3-5 табл. 2) за ДСТУ 2681-94, ДСТУ 3651.0-97,  ДСТУ 3651.1-97, ДСТУ 3651.2-97;

 • проводять оцінку правильності вибору ЗВТ, ВО, ДО для визначення значень досліджуваних величин шляхом співставлення даних колонок 1 та 3 табл. 1 з даними колонок 3 та 4, 5 табл. 2 відповідно керуючись ДСТУ ISO 10012:2005, ДСТУ ГОСТ 8.009:2008;

 • оцінюють можливість метрологічного забезпечення ЗВТ до початку досліджень (повірки, калібрування, атестації) – згідно даних колонки 6 табл. 2, поквартальних етапів „Індивідуального (робочого) плану НДР”, графіка проведення періодичної повірки керуючись ДСТУ 2708:2006, ДСТУ 3215-95, ДСТУ 3989-2000;

6.1.3 Результат метрологічної експертизи

Результатом МЕ є внесений в „План МЗ” висновок експерта (або окремий документ „Експертний висновок” (форма 5) про те, що:


 • заплановані МВ дозволені (не дозволені) до використання, потребують (не потребують) валідації;

 • встановлена номенклатура вимірюваних ФВ, параметрів відповідає (не відповідає) меті і задачі НДР;

 • технічні засоби для визначення значень ФВ вибрані правильно (неправильно), дозволяють (не дозволяють) отримати результати вимірювань з необхідною точністю;

 • засоби вимірювальної техніки можуть (не можуть) бути метрологічно забезпечені до початку їх застосування згідно з планом НДР.

Висновок завершують тим, що застосування вибраних МВ, ЗВТ, випробувального та допоміжного обладнання дозволяє або не дозволяє виконати всі наукові дослідження в повному об’ємі відповідно темі НДР та одержати достовірні результати цих досліджень.
6.1.4 Використання результатів метрологічної експертизи

„План МЗ” складається в трьох примірниках.

В науковий відділ закладу передається один примірник „Плану МЗ” з експертним висновком, який поряд з „Індивідуальним (робочим) планом НДР”, „Розширеною анотацією“, рецензіями фахівців є обов’язковим документом при плануванні НДР. Наукова комісія закладу розглядає матеріали планування НДР тільки при наявності „Плану МЗ” з експертним висновком і приймає рішення про затвердження теми НДР.

Другий примірник залишається у відповідального виконавця НДР.

Третій примірник „Плану МЗ” залишається в метрологічній службі, на підставі даних якого після затвердження теми вченою радою закладу плануються роботи із забезпечення єдності вимірювань при виконанні НДР:

– ЗВТ вносять в графіки проведення періодичної повірки;

– намічають заходи з оцінки відповідності МВ, ЗВТ, ВО, ДО.
6.2 Метрологічна експертиза результатів наукових досліджень

На етапі представлення результатів НДР (проміжного етапу, заключного звіту, рукописів дисертаційних робіт) МЕ підлягають: • індивідуальний (робочий) план НДР;

 • карта метрологічного забезпечення виконання НДР, дисертаційної роботи (в подальшому – „Карта МЗ”) (форма 6);

 • первинна документація;

 • звіт (проміжний чи заключний) про НДР, рукопис дисертаційної роботи;

 • рецензії провідних фахівців.

Звіт про НДР, рукопис дисертації повинен бути оформлений згідно вимог ДСТУ 3008-95 (ДСТУ 3008:2015), ДСТУ 3582:2013, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1-2003, IDT)‟, ГОСТ 7.54-88 чи інших НД, на які є посилання в правилах оформлення документів.

Задачею МЕ результатів НДР (звітів про НДР, рукописів дисертацій) є встановлення: • відповідності номенклатури вимірюваних параметрів меті і задачам НДР;

 • правильності застосування технічних засобів для визначення значень фізичних величин шляхом;

 • наявність метрологічного забезпечення ЗВТ, ВО та ДО в період виконання НДР;

 • правильності застосування МВ, відповідності невизначеностей, фактичних і допустимих похибок вимірювань;

 • правильності вибору методів обробки експериментальних даних, методик розрахунку похибок і методів оцінки достовірності числових даних;

 • правильності представлення експериментальних і розрахункових числових даних;

 • правильності назв і позначень фізичних величин та їх одиниць;

 • правильності застосування метрологічних понять і термінів.

6.2.1 Правила складання „Карти МЗ”

„Карту МЗ” складає і заповнює відповідальний виконавець НДР.

Дані для заповнення колонок 1-4 таблиці 1 визначають, виходячи з об’єму виконаних вимірювань (досліджень).

В таблицю 1 про МВ, що застосовувались при виконанні НДР, вказуються назви усіх показників (величин вимірювань) (колонка 1) та, відповідно, об’єктів, у яких ці величини визначались (колонка 2) згідно з метою проведених досліджень.

В колонці 3 записують нижню і верхню границі діапазону, в яких знаходились досліджувані ФВ, досягнуту точність вимірювання (невизначеність, абсолютну чи відносну похибку результатів вимірювання ФВ) з приведенням числових значень і позначень одиниць вимірювання.

У колонці 4 зазначаються назва, позначення, дані про МВ даного показника, в тому числі МВ описані в інструкціях до набору реактивів, експлуатаційній документації приладів та обладнання. МВ має бути атестована (валідована), тобто мати нормовані метрологічні характеристики.

В колонці 5 наводяться дані про лабораторію, в якій виконувались дослідження за цією МВ (назва лабораторії, установи, закладу, документи, що підтверджують компетентність лабораторії на виконання досліджень за наведеною МВ).

В таблицю 2 „Карти МЗ” заносять не тільки засоби ЗВТ, але й інші технічні засоби, які використовувались при дослідженнях і характеристики яких впливали на результати вимірювань.

В колонках 1 і 2 вказують назву, тип і заводський номер технічного засобу, колонки 3-5 заповнюють відповідними даними, взятими з технічної документації на цей технічний засіб. У випадку використання комбінованих ЗВТ в колонки 3-5 слід вносити діапазон і похибку вимірювання цим приладом тільки тої ФВ (параметра), що використовувався при виконанні МВ, зазначеної в таблиці 1.

Колонку 6 таблиці 2 „Карти МЗ” заповнює фахівець метрологічної служби закладу. В цій графі вказують: який вид метрологічного контролю застосований до цього ЗВТ, ВО: оцінка відповідності, повірка, а також дати метрологічного контролю, що охоплюють терміни виконання НДР. У випадку використання ЗВТ, ВО, ДО сторонніх організацій відповідальний виконавець НДР зобов’язаний подати разом з „Картою МЗ” довідку метрологічної служби цієї організації про метрологічне забезпечення вказаних технічних засобів в період їх використання при виконанні НДР.

В колонці 7 вказують місцезнаходження ЗВТ, ВО,ДО (наукова лабораторія, підрозділ, інша організація).


6.2.2 Порядок проведення метрологічної експертизи результатів наукових досліджень

Вивчають документ – звіт про НДР чи рукопис дисертації, „Індивідуальний (робочий) план НДР”, „Карту МЗ”, первинну документацію: • шляхом співставлення даних метрологічної служби, графіків проведення повірки, атестації ЗВТ, даних про оцінку відповідності технічних засобів, забезпеченість реактивами, експериментальними тваринами тощо і приведених результатів досліджень в робочих таблицях, які містять первинні числові дані з протоколів про проведені лабораторні, експериментальні та клінічні дослідження і всі етапи їх математичної обробки, встановлюють достовірність первинної документації;

 • встановлюють необхідність і достатність номенклатури ФВ, параметрів, які вимірювались (досліджувались) при виконанні НДР (колонка 1 табл. 1 „Карти МЗ”) – у відповідності з метою, завданнями НДР та об’ємом виконаних досліджень, що зазначені у відповідних розділах документа;

 • перевіряють правильність: назв фізичних величин, форми представлення експериментальних і розрахункових числових значень і позначень одиниць фізичних величин в таблицях „Карти МЗ” (колонки 1, 3 табл. 1, колонки  3-5 табл. 2), в тексті та таблицях документа згідно вимог ДСТУ 2681-94, ДСТУ 3651.0-97,  ДСТУ 3651.1-97, ДСТУ 3651.2-97;

 • проводять оцінку правильності вибору ЗВТ, ВО, ДО для визначення значень досліджуваних величин шляхом співставлення даних колонок 1 та 3 табл. 1 з даними колонок 3 та 4, 5 табл. 2 відповідно, шляхом співставлення для кожної із вимірюваних величин даних про фактичну похибку вимірювань, невизначенність вимірювань, які наведені в документі, і допустиму похибку, вказану в „Карті МЗ” керуючись ДСТУ ISO 10012:2005, ДСТУ-Н РМГ 43:2006, ДСТУ ГОСТ 8.009:2008;

 • встановлюють, чи були метрологічно забезпечені ЗВТ в період виконання досліджень – згідно даних колонки 6 табл. 2, графіків повірки ЗВТ, довідок МС інших організацій.

 • оцінюють правильність застосування МВ – шляхом співставлення для кожної із вимірюваних величин даних про невизначеності, фактичні похибки вимірювань, приведені у документі, „Карті МЗ” і допустимі відхилення, вказані в „Плані МЗ”;

 • оцінюють правильність вибору методик обробки експериментальних даних, методик розрахунку невизначеностей та похибок вимірювання, ДСТУ ISO 5479:2009;

 • встановлюють правильність застосування метрологічних понять і термінів – згідно НД, які регламентують терміни і поняття в окремих областях вимірювання.

При наявності зауважень до документів, що перевіряються, експерт складає в одному примірнику „Список зауважень і пропозицій” (форма 4), в якому з позначенням сторінок записують конкретні зауваження і пропозиції з ліквідації недоліків.

Допускається проводити позначки олівцем по тексту документів (звіту, рукопису дисертації). Ці позначки повинні зберігатись до повторної перевірки документів.

Документ разом із списком зауважень повертають виконавцю на доопрацювання. На повторну експертизу слід подати перший примірник документа (звіту, рукопису дисертації) разом зі списком зауважень.

При великій кількості зауважень, або серйозному їх характеру, документація може бути повернена на доробку (без виявлення повного об’єму недоліків) з наступним повторним поданням на експертизу. Питання про терміни повторної експертизи вирішують керівник підрозділу-розробника документації і головний метролог закладу, установи.

Після ліквідації виконавцем документа вказаних зауважень „Список зауважень і пропозицій” залишається в метрологічній службі закладу, установи.

„Карта МЗ” складається в трьох примірниках.

В науковий відділ закладу передається один примірник „Карти МЗ” з експертним висновком.

Другий примірник „Карти МЗ” залишається в метрологічній службі.

Третій примірник залишається у відповідального виконавця НДР.
6.2.3 Результат метрологічної експертизи звіту про НДР

На підставі результатів МЕ документа (звіту про НДР, рукопису дисертації), довідки про перевірку достовірності первинної документації, індивідуального (робочого) плану НДР, „Карти МЗ” оформляється „Експертний висновок”, в якому дають оцінку документа по кожній із задач, викладених в п. 6.2.2 (форма 5).

„Експертний висновок” завершують тим, що застосування вибраних МВ, ЗВТ, випробувального та допоміжного обладнання дозволило (не дозволило) виконати заплановані наукові дослідження відповідно темі НДР в повному об’ємі, при виконанні НДР забезпечена (не забезпечена) єдність вимірювань, досягнута (не досягнута) необхідна точність вимірювань, забезпечено (не забезпечено) однаковість представлення числових даних, результати досліджень достовірні (не достовірні).
6.2.4 Використання результатів метрологічної експертизи звітів про НДР, рукописів дисертацій

„Експертний висновок” та „Карту МЗ” передають в науковий відділ закладу, установи. Вони є обов’язковими документами при затвердженні звіту про НДР вченою радою і враховуються при оцінці якості виконаної НДР та при передачі звіту замовнику.

„Експертний висновок” на рукопис дисертації та „Карта МЗ” виконання дисертаційної роботи є документами, які підтверджують достовірність результатів дисертаційної роботи при подачі її до апробації та в атестаційну комісію на присудження наукового звання.
Метрологічна служба закладу повинна здійснювати систематичний аналіз результатів МЕ, виділяючи найбільш характерні і серйозні недоліки документації, і представляти свої пропозиції для усунення цих недоліків у документації, що розробляється. Такими пропозиціями можуть бути, зокрема: розробка НД з метрологічного забезпечення, придбання нових ЗВТ, випробувального та допоміжного обладнання, розробка та атестація методик вимірювань, забезпечення необхідних для вимірювання умов (виділення або будівництво приміщень, спеціально обладнання і т.д.), створення фонду НД з метрологічного забезпечення.

Доцільно систематизувати і класифікувати помилки за видами документів, стадіями їх розробки, підрозділами розробників документації (окремими виконавцям) і т.д., за класифікаційними ознаками.

Результати аналізу і узагальнення можна оформити у вигляді класифікатора помилок, який дозволяє легко виявити найбільш характерні (часто зустрічаються) і суттєві помилки. На основі таких класифікаторів можна проводити кількісну оцінку рівня метрологічної опрацювання документації, вносити пропозиції щодо вдосконалення метрологічного забезпечення виконання НДР і порахувати економічний ефект від запобігання метрологічних помилок.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал