СпрямуванняPdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці
Залежно від специфіки виконуваної роботи аніматор працює як в приміщенні з побутовим мікрокліматом, так і на відкритому повітрі. Праця ненормована, спричиняє велике розумове навантаження.
Враховуючи специфічний характер діяльності, режим роботи аніматора варіативний, гнучкий і зручний для тих, з ким він працює, пристосований до конкретних умов соціального середовища.

16
Високий рівень відповідальності є фактором, що іноді призводить до нервового перевантаження. Змінність відсутня. Обмежень за віком та статтю немає.
Переважно завантажені зоровий та мовно-руховий аналізатори.
Вимоги професії до особистості працівника
Професія аніматора висуває досить високі вимоги до спеціаліста. Він повинен, у першу чергу, бути гуманною і доброзичливою, чуйною і турботливою людиною, мати розвинене художньо-образне сприймання і мислення, добре орієнтуватися в специфіці різних видів мистецтва, а також мати пристрасті до шедеврів вітчизняного і світового мистецтва, національних художніх цінностей.
Основна робота соціального педагога-аніматора - це зона довіри між людьми, взаєморозуміння, спілкування.
Тому обов'язковими якостями аніматора є психологічна і педагогічна освіченість, діловитість, комунікативні і організаторські здібності, висока загальна культура, почуття такту, делікатність, тверді моральні принципи.
Високий громадський імідж вимагає від аніматора поряд із загальною культурою таких якостей, як: емпатійність, висока компетентність, емоційна стійкість, врівноваженість, розвинутий вербальний
інтелект, грамотно побудовану мову. Він повинен володіти деякими прийомами артистизму, ритмом і постановкою голосу, мімікою і жестами, знаходити той тон і мову,
і дадуть йому можливість розмовляти з жебраками і алкоголіками, наркоманами і повіями або з підлітками, які попали в біду. І не просто розмовляти, а переконувати і впливати.
Від аніматора вимагається акуратність, спостережливість, соціальна
інтуїція, проникливість, високий контроль за поведінкою Це люди чесні і обов'язкові.
Протипоказання до навчання та професійної діяльності
Професійна діяльність аніматора не рекомендується людям, які страждають серцево-судинними, нервово-психічними захворюваннями, мають вади мови, опорно-рухового апарату, інфекційні та алергічні хвороби.

17
Труднощі в роботі аніматора викликатимуть його неврівноваженість, дратівливість, відсутність співчуття, недотримання моральних норм у стосунках з різними категоріями людей, конфліктність.
Відсутність таких якостей, як доброзичливість, чуйність, любов до людей унеможливлює зайняття соціальною роботою.
Професійне навчання
У країні створені певні передумови підготовки кадрів для соціальної сфери.
Відбір майбутніх спеціалістів, психологічна діагностика професійноїпридатності до соціальної роботи здійснюється на базі загальноосвітніх шкіл, а також серед дорослого населення. З цією метою проводяться співбесіди, комплексне тестування на визначення професійної придатності, здійснюється включення майбутніх спеціалістів у будь-який вид практичної роботи на контрактних умовах.
Підготовка аніматорів здійснюється через денну, вечірню і заочну форму навчання у вищих навчальних закладах, училищах-коледжах, університетах педагогічного і культурно-освітнього профілю. Термін навчання - 3-5 років.
Навчальний план вищого навчального закладу передбачає раціональне поєднання гуманітарної освіти (вивчення філософії, загальної педагогіки, теорії і методики виховання, основ педагогічної анімації, загальної і педагогічної психології, естетики, права, основ медицини, режисури, драматичного мистецтва, фізичної культури) з соціальною (включає соціологію, соціальну психологію, геронтологію, оволодіння навичками відкритого спілкування з аудиторією). Крім лекційних курсів, семінарів проводиться самостійний пошук різних ігор, спектаклів, культурно-масових заходів, розважальних і ділових ігор. Соціальний педагог- аніматор повинен вільно володіти державною мовою.
Заробіток та перспективи зайнятості
Заробітна плата аніматора визначається штатним розписом. Залежить від рівня кваліфікації. Існують надбавки за стаж роботи, професійну майстерність, різні доплати, премії. Можлива робота у приватному секторі, в будинках відпочинку, санаторіях за контрактом, де заробітна плата обумовлюється при прийнятті на роботу.

18
Висока професійна компетентність, уміння працювати і спілкуватися з людьми, знання психології, етики, педагогіки, основ медицини, права надають аніматору можливості для професійного зростання та подальшої кар'єри.
Аніматори можуть працювати в школі організатором виховної роботи,ПТУ, службі зайнятості, займатися викладацькою діяльністю. Широкі можливості для заняття індивідуальною діяльністю, особливо у літній період. Ризик безробіття невеликий.
Психограма професії аніматора
Професійно важливі якості

Психодіагностичні
методики

Діагностичні
показники

1.

Професійна спрямованість
Тест Голланда

С+, К+

2.

Інтелектуальні особливості:
- загальний інтелект;
- вербальний інтелект

ТІП
Тест-Амтхауера
(с/т 1-4,9)

високий
ь
високий рівень

3.

Комунікативні таорганізаторські
4.

нахили

КОС-2

високий рівень

4. Емоційно-вольові якості:
-емоційна
стабільність;
;
- проникливість;
Тест-Кеттела 16ФО-
187-А
С+,В+,А+,Н+,
N+5 Q1+,
Q2+, Qз+, F+

- високий самоконтроль;

- дипломатичність;

- сміливість;

- щирість, доброта;

наполегливість;
- ентузіазм

5. Спрямованість
Тест Айзенка
Екстраверсія
6. Особливості нервової
системи::
- рухливість;
- урівновахеність

ПНН
Тест Стреляу

вище
середнього
рівня19
ВИХОВАТЕЛЬ ДИТЯЧОГО САДКА
Загальна характеристика професії
Провідну роль у розвитку кожної людини відіграє виховання. Виховання всебічно розвиненої людини - довготривалий і складний процес, основи якого закладаються в дитячому віці. Важливу роль у вихованні дітей, які відвідують дитячі садочки, відіграють вихователі. Своєю працею вони виконують соціальне замовлення суспільства — формування гармонійно розвиненої людини, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Діяльність вихователя дитячого садка різноманітна і своєрідна.
Вихователь дитячого садка організовує і проводить роботу з фізичного, розумового, морального, трудового і естетичного розвитку дітей, готує їх до школи, навчає навичкам усного рахування, розпізнання букв і цифр, малювання, співу, розвиває у дітей мову, мислення, знайомить з творами мистецтва, прививає навички догляду за рослинами і тваринами. Він сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості дитини в процесі здійснення морального, трудового, розумового, естетичного і фізичного виховання.
Вихователь дитячого садка знайомить дітей з проявами високої моралі та відповідальності людей, формує в них почуття патріотизму, співробітництва, працьовитості, вчить їх, як правильно поводитися і спілкуватися з однолітками та дорослими.
Вихователь повинен знати і використовувати в своїй роботі дитячу літературу: народні пісеньки, колискові, забави і казки, вірші Т.Шевченка, Л.Українки,
І.Франка, наших славетних письменників; твори новітньої української літератури тощо. На кращих зразках світової літератури у дітей формуються глибокі почуття до матері і родини, до батьківщини, відчуття краси природи, цікавість до справ людей, формуються кращі людські почутт: гідність, порядність, чесність, доброта.
Важливим у діяльності вихователя є формування у дитини певних знань, вмінь та навичок. Вони формуються не тільки в ігровій діяльності, яка переважає в дошкільному віці, але і в спеціально організованій навчальній, а також побутовій і трудовій діяльності. Вихователі вчать дітей розбиратися в кількісних

20 співвідношеннях речей, ознайомлюють їх з ознаками речей, зі звуковими особливостями мови, з прийомами розв'язання арифметичних задач тощо. Від того, наскільки добре вихователь може навчити дітей логічно мислити, чітко і ясно висловлювати свої думки, вміти розчленовувати слова на склади і виділяти в них звуки, рахувати, розрізняти величину і форму предметів тощо, залежить ступінь їх готовності до навчання у школі, успішність їх включення до навчального процесу.
Крім різнобічних спеціальних знань і знань методики навчально-виховної роботи з дітьми, вихователь повинен також володіти і спеціальними вміннями і навичками.
Він повинен вміти малювати, майструвати, робити прості іграшки з паперу, картону, пластиліну, виготовляти нескладні посібники для занять. Вихователю потрібно знати багато віршів, казок. володіти достатньою ерудицією, щоб бути цікавим своїм вихованцям та задовольняти їх невичерпну зацікавленість. Він повинен володіти музичною грамотою, вивчити сольфеджіо, ритміку, вміти співати, танцювати, щоб успішно працювати з дітьми.
Специфічною і важливою функцією вихователя дитячого садка є охорона і зміцнення здоров'я дітей. Враховуючи слабку опірність організму дитини до хвороб, вихователь повинен проявити турботу і створити умови для фізичного розвитку дітей, вживати заходів для їх загартовування, зміцнення здоров'я. Для цього він повинен добре знати анатомію дитячого організму, засоби його загартовування і фізичного розвитку та проводити велику роботу серед батьків, які часто погано підготовлені до цього важливого напрямку виховання дитини.
У завдання вихователя входить також формування в дітей культурно-гігієнічних навичок, зокрема, звички умиватися і мити руки перед їжею, охайно одягатися, акуратно їсти, прибирати постіль.
Вихователь дитячого садка повинен знати психолого-педагогічні особливості дітей дошкільного віку, зміст і методику виховної роботи, основи педагогіки та психології дітей дошкільного віку, методики образотворчої діяльності, методики формування елементарних математичних уявлень, основи методики розвитку мови та навчання грамотності, валеології та медичного виховання тощо. Він консультує батьків з питань навчання і виховання дітей у сім''ї, зміцнення їхнього здоров''я.

21
Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці
Професія вихователя дитячого садка за ступенем складності та напруженості відноситься до діяльності високого інтелектуального рівня.
Обмежень щодо статі та віку немає. Але на практиці цю професію обирають переважно жінки.
Вихователь дитячого садка працює в комфортних умовах, має 6-годинний робочий день. Відпустка надається переважно в літній час і триває 36 календарних днів.
Робота в дитячому садку пов'язана з непередбачуваними випадками і травматизмом дітей, можливі випадки отруєння шкідливими речовинами і рослинами, тому потребує невпинної уваги до дітей і високого рівня відповідальності.
Вихователь дитячого садка постійно перебуває під медичним наглядом; проходить обстеження у спеціалістів, здає необхідні аналізи та проходить медичну комісію.
Вимоги професії до особистості працівника
Методика навчально-виховної роботи і психологічні особливості дітей дошкільного віку вимагають для успішної роботи вихователя дитячого садка певного комплексу професійно важливих психологічних якостей. Ці вимоги диктує специфіка діяльності вихователя і об'єкта його діяльності.
Така якість, як любов до дітей, яка включає в себе чуйне, доброзичливе і терпляче ставлення до них, повинна бути притаманна вихователю дошкільних закладів. Діти дошкільного віку в силу своєї непристосованості до життя і звички до постійного піклування про них з боку батьків та інших членів родини, просто не можуть знаходитися в дитячому садку, якщо не відчувають доброзичливого, чуйного і лагідного ставлення до них з боку вихователя.
Доброта, чуйність у поєднанні з добре розвиненими вольовими якостями є необхідною умовою роботи вихователя дошкільного закладу. Вимогливість до дітей, вольовий вплив на них ефективні лише у випадку, якщо вихователь сам є людиною дисциплінованою і ставить до себе високі вимоги.
Знання індивідуальних особливостей психіки кожної дитини в групі, вміння розуміти мотиви різноманітних її дій та вчинків допомагають вихователю не тільки

22 обирати правильну тактику поведінки в даній ситуації, але й прогнозувати подальший розвиток цієї ситуації, передбачати наступні вчинки дітей. У вихователя з добре розвиненим умінням розуміти мотиви вчинків кожної дитини, передбачати
їх поведінку, орієнтуватися в умовах, - організовано проходять навчання, ігри, рідко виникають і швидко уладнуються конфлікти в групі.
Високий педагогічний такт необхідний вихователю для успішного виконання виховних і освітніх функцій, для досягнення повного взаєморозуміння з батьками своїх вихованців та з колегами.
Педагогічна діяльність не може здійснюватися без високого рівня розвитку у вихователя комунікативних та організаторських нахилів. Виконання будь-якого педагогічного завдання вимагає активного спілкування, контакту вихователя з дітьми, вміння їх організовувати.
Високі вимоги ставить педагогічна діяльність і до мови вихователя. На всіх етапах дошкільного дитинства в спілкуванні та вихованні дітей велику роль відіграють словесні методи (пояснення, оповіді, вказівки, інструкції і т. д.). Тому вихователь повинен вміти логічно, грамотно та чітко формулювати свої думки в доступній для дітей даного віку формі.
Специфічні вимоги ставляться до уваги вихователя дитячого садка. Він повинен вміти в потрібний момент зосередитися на об'єкті діяльності або на процесі її виконання. В процесі проведення навчальних занять, рухливих ігор та інших заходів навчального та виховного характеру вихователь повинен швидко і легко переключати свою увагу з одного об'єкта на інший, з одного виду діяльності на
інший, з однієї форми роботи на іншу. В процесі виконання навчальних та виховним функцій вихователь часто повинен спрямовувати свою свідомість не на один, а одночасно на декілька об'єктів, видів діяльності, тому йому необхідний великий об'єм уваги та широке його розподілення.
На успішність роботи вихователя дитячого садка впливають і особливості його пам'яті. Він повинен мати добре розвинене довільне запам'ятовування, щоб запам'ятовувати велику кількість казок, оповідань, загадок, пісень, різноманітну
інформацію про явища природи, про життя тваринного та рослинногосвіту, про

23 звичаї різних народів нашої та інших країн. Пам'ять вихователя повинна бути оперативною, щоб швидко і своєчасно згадувати потрібні знання і передавати їх дітям.
Позитивно впливає на ефективність роботи з дошкільнятами також добре розвинена короткочасна наочно-образна пам'ять вихователя. Динамічний характер занять, ігор з дошкільнятами часто ставить вихователя перед необхідністю швидко запам'ятати будь-яку наочно-образну інформацію при короткочасному її сприйманні та тут же відтворити її, продемонструвати дітям.
Професійне навчання
Професію вихователя дитячого садка можна набути в педагогічному училищі
(коледжі). Термін навчання: на базі 9 класів — 3 роки, на базі 11 класів - 2 роки. У педагогічних вузах України після 5- років навчання можна отримати кваліфікацію методиста-вихователя, тобто вихователя вищої кваліфікації.
Основними предметами, що вивчаються, є: дошкільна педагогіка, психологія дітей дошкільного віку, методика розвитку мови, методика навчання образотворчій діяльності, методика музичного виховання, основи валеології та медичних знань тощо.
У державних навчальних закладах навчання безкоштовне, студентам виплачується стипендія.
Після закінчення навчання випускник отримує диплом про присвоєння кваліфікації спеціаліста або молодшого спеціаліста.
Протипоказання до навчання та виконання професійних
обов'язків
Професія вихователя дитячого садка складна і відповідальна, тому при її виборі потрібно враховувати стан здоровая.
Протипоказаннями до навчання та роботи вихователем дитячого садка є: серцево-судинні захворювання, вади опорно-рухового апарату, розлад функцій нервової системи, інфекційні захворювання.
Заробітна плата та перспективи зайнятості
Заробітна плата вихователя дитячого садка залежить від тарифної ставки, рівня

24 кваліфікації та стажу роботи.
Якщо вихователь дитячого садка працює у недержавних структурах, там діють договірні умови оплати, що обумовлюються контрактом.
Потреба в кадрах за професією вихователя дитячого садка існує не лише в Україні, а й за її межами. Ризику безробіття майже немає.
Психограма професії вихователя дитячого садка
Професійно важливі якості
Психодіагностичні методики
Діагностичні показники
1.Професійна спрямованість
Тест Голланда
С+, І+, К+
2.Спрямованість
Тест Айзенка
Екстраверт
3. Увага:
- розподіл;
- переключення "Червоно-чорна таблиця",ВН-2,
"Додавання чисел з переключенням" високий рівень
4.Особливості
інтелекту:
- загальний;
- вербальний
Тест Амтхауера високий рівень
5.Комунікативні та організаторські здібності
КОС-2 високий рівень високий рівень
6.Пам’ять:
- оперативна;
- наочно-образна
ОП-1
КНОП-1 вище середнього рівня високий рівень
7.Соціальна пластичність; соціальний темп; соціальна емоційність
ОСТ Русалова високий рівень

25 8. Емоційно-вольові якості:
- дисциплінованість;
- сумлінність;
- емоційна;
Стабільність;
- щирість, доброта;
- відповідальність;
- наполегливість;
- проникливість;
- стресостійкість;
- самостійність;
- самоконтроль
Тест Кеттела
16ФО-187-А
G+, C+, А+, Е+, N+, Н+,Q2+,
Q3+
ГУВЕРНЕР
Загальна характеристика професії
В наш час, коли значна кількість дітей у зв'язку зі шкільним графіком занять (у гуртках іноземних мов, в музичних та хореографічних студіях та ін.) через серйозні захворювання чи інші причини не відвідує дошкільних закладів та груп продовженого дня, виникла потреба у гувернерах-професіоналах. Соціальне замовлення на професію гувернера постало і у зв'язку з доцільністю здійснення
індивідуального виховання особливо обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, хронічними захворюваннями. Гувернер, як фахівець, потрібен дитині під час тривалої хвороби і в реабілітаційний період. Він надає кваліфіковану допомогу учням, які відстають від ровесників у навчанні, в період підготовки дітей до вступу у перший клас, і в період адаптації до нового шкільного режиму дня.
Таким чином, відновлення цієї професії можна вважати прогресивним явищем, виявом особливої турботи про підростаюче покоління.
Виховання дітей у сім'ї є однією з найбільш складних і завжди актуальних проблем людства. На виховання дітей у сім'ї впливають: структура сім'ї, усталений стиль спілкування, зайнятість та вподобання батьків, матеріальні та житлові умови та ін.
Специфікою виховання дітей у сім'ї є виховання фізично здорової дитини без аномальних відхилень у поведінці і без хвороб.
З давніх часів у сім'ї з великим достатком запрошували для виховання малюків

26 освічених фахівців-гувернерів. Така традиція поновилась і в наш час.
Гувернери працюють як погодинні доглядачі дітей, так і вихователі у сім'ї. Все залежить від матеріального статку сім'ї та стану здоров'я і поведінки дитини.
Погодинні доглядачі дітей купають їх, одягають та годують, наглядають за їхніми
іграми, чистять та перуть їх одяг, миють та прибирають дитячі кімнати. Вони також укладають їх спати, читають їм книжки, водять їх до лікаря та привчають до дисципліни.
Дещо складніші проблеми стоять перед гувернером, який займається вихованням дитини у сім'ї.
Перш за все, гувернант готується до появи у сім'ї, першого знайомства з членами сім'ї та дитиною. Після знайомства з сім'єю, виявлення форми і структури сім'ї, визначення усталеного стилю спілкування, зайнятості і вподобань батьків та причин, які викликали необхідність найняти вихователя, гувернер складає стратегічний та тактичний план щодо налагодження стосунків з дитиною, сім'єю загалом і кожним її членом зокрема.
Для визначення індивідуальних особливостей характеру виховання, гувернер підбирає тести і проводить тестування. Тут у нього можуть з'явитися труднощі з підбором тестів, тестуванням, повідомленням про їх результати батькам, бо можливі відхилення у поведінці дітей та їх розвитку.
Слід звернути увагу на психолого-педагогічні основи організації роботи гувернера з дітьми різних вікових груп.
Особливості світосприймання та реакції на слова і дії гувернера у дітей різного віку різні. Результативність виховного процесу залежить від впливу загальних вікових, індивідуальних, стабільних і нестабільних новоутворень у характері вихованця.
Свою специфіку має робота гувернера з дітьми з девіантною поведінкою та хронічними захворюваннями. Гувернер визначає характеристику відхилень у поведінці дітей, їх причини і планує комплекс виховних дій, спрямований на нормалізацію поведінки вихованця. Свої особливості має виховання дітей з хронічними захворюваннями. Поведінка гувернера під час тривалої хвороби , у

27 реабілітаційний період після перенесення захворювання має свою специфіку.
Наприклад, коли дитина з високою температурою свідомо провокує конфлікт, не хоче приймати ліки, хоче кататися на ковзанах, то гувернер повинен розробити варіанти виходу з таких ситуацій.
Гувернер розробляє план виховної роботи з агресивною дитиною, спрямований на подолання цієї якості, планує роботу із замкнутою дитиною у випадку, коли причиною замкнутості є занижена самооцінка. Він розробляє режим дня і обирає оптимальний для дитини -_ усталений чи класичний.
Надалі гувернер займається вихованням у дитини самостійності, обережності, культури поведінки вдома, у громадських місцях, на природі.
Особливу увагу гувернер приділяє загальному розвитку дитини. Він визначає знання і вміння дитини, методику навчання її основам читання, писання, математики та підготовки дитини до школи. Учням молодших класів надає допомогу у приготуванні домашніх завдань.
Свою специфіку має і робота гувернера з навчання дітей у сім'ї іноземним мовам, музики, танцю, образотворчого мистецтва. Він вивчає причини, мету
індивідуального навчання дитини, умови, відношення батьків та самої дитини, наявність у дитини природних задатків і відповідної бази. З урахуванням цієї
інформації гувернер складає план і методику індивідуального навчання дитини в домашніх умовах. Взагалі гувернери спостерігають, як розвиваються діти й обговорюють з батьками проблеми їх розвитку, займаються корекцією поведінки дітей, їхніх звичок.
Слід зазначити, що крім цієї роботи гувернери можуть виконувати й інші обов'язки, які можуть бути пов'язані з доглядом за особами похилого віку, приготуванням їм їжі, годуванням домашніх тварин, відповідями на телефонні дзвінки, викликом робітників-ремонтників та наглядом за ремонтними роботами.
За класифікацією професій гувернер належить до професій типу "людина- людина".


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал