Способи посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств Ю. Г. Наумець, аспірантСкачати 59.96 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір59.96 Kb.
Способи посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств

Ю. Г. Наумець, аспірант

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів


Проблеми забруднення навколишнього середовища, так само, як і проблеми, що виникають в наслідок забруднень, щороку стають більш актуальними як для кожної окремої людини, так і для суспільства загалом [1, c. 7, 22-35].

Це стосується забруднення води (стічні води), ґрунтів (смітники, згубне сільське господарство тощо), атмосфери (викиди в атмосферу), а також радіоактивного забруднення навколишнього середовища (що має особливе значення для України після катастрофи на Чорнобильській АЕС) [1, c. 7-22; 2, с. 33-76].

Причинами, які змушують звертати увагу на проблеми забруднення навколишнього середовища є як саме погіршення середовища та його наслідки: збільшення захворюваності населення, зниження родючості ґрунту, знищення окремих видів рослин та тварин тощо, так і підвищення стандартів життя та вимог до якості навколишнього середовища. Усе це підвищує вимоги і до усього, від чого залежить якість навколишнього середовища: людей (вимоги щодо поведінки, споживання, виховання тощо), підприємств (використання певних технологій, визначених стандартизованих ресурсів тощо), держави (прийняття та виконання відповідних законів на національному та міжнародному рівнях тощо) та інших чинників [3, c. 564-569].

Найскладнішим є підвищення вимог та їх виконання для такого фактору, як люди. Оскільки механічним чином (зміна технології, купівля ресурсів чи товарів) на цей фактор практично неможливо вплинути. Найефективнішим впливом на людей є виховання, переконання, що базується на особистих цінностях окремої людини, психологічний вплив тощо.

Це питання досить складне і повинно розглядатися детально, напевно, фахівцями та дослідниками з психології та педагогіки.

В цьому дослідженні обмежимося таким фактором впливу на навколишнє середовище як підприємства. Зокрема способами посилення впливу екологічної складової на діяльність українських підприємств.

Дослідження способів посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств має важливе значення тому, що від правильного та ефективного застосування цих способів будуть залежати рішення підприємства, його стратегія, пріоритети в діяльності, цілі тощо. Фактор, що має вагоме значення для підприємства, впливає на його роботу як певне обмеження, формуючи область для діяльності та прийняття рішень [4, c. 34-35]. Під впливом цього фактору може формуватися вся діяльність підприємства, його внутрішнє та зовнішнє середовище. Саме тому посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств дозволить “озеленити” українську економіку, екологічно орієнтувати діяльність підприємств.

Крім того, це вирішить проблему вибору виконавця необхідних змін щодо “озеленення” економіки. Багато дослідників в Україні вважають, що провідну роль щодо впровадження необхідних змін має відігравати держава, як найбільш потужний гравець на ринку, власник значних фінансових ресурсів, власник глобальних ресурсів навколишнього середовища [1, c. 131]. З цією думкою частково можна погодитися, але держава не зможе вирішити усіх проблем, які існують на кожному окремому підприємстві, де є державна частка. Державний вплив є ефективний при розгляді глобальних екологічних проблем [1, c. 131]. З огляду на це, посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств дозволить “озеленити” українську економіку, застосовуючи ресурси приватних підприємств, без перекладання відповідальності на державу, оскільки держава буде встановлювати правила, виступати суддею, регулюючим органом.

Загальний огляд можливих чинників впливу дає нам можливість виділити наступні фактори впливу, кожен з яких може мати низку інструментів впливу [2, c. 103-143; 3, c. 511-559, 569-592]: 1)використання громадської думки та громадських організацій; 2)введення законодавчих обмежень; 3)обґрунтування економічної доцільність; 4)створення виробничої необхідності.

Розглянемо можливості застосування, а також проблеми застосування кожного з цих способів в Україні детальніше.

1. Використання громадської думки та громадських організацій. При застосуванні цього фактору впливу на діяльність підприємств слід відокремити локальний, регіональний та глобальний рівень використання цього фактору.

На глобальному або національному рівні громадська думка та громадські організації (урядові та неурядові) мають більший вплив на розв’язання глобальних екологічних проблем, на визначення напрямків для екологічно орієнтованого розвитку економіки, на прийняття законів, на великі компанії, підприємства яких є значними забрудниками навколишнього середовища. Але при цьому, розв’язання локальних проблем, з якими в більшості випадків мають справу окремі люди, не покладається на організації на національному або глобальному рівнях.

На регіональному рівні громадські організації мають значний вплив як на розв’язання локальних проблем, так і на вирішення деяких глобальних проблем. Цей рівень дає достатньо повноважень для “озеленення” виробництва будь-яких підприємств і є достатньо наближеним до практичних проблем населення на локальному рівні.

Найбільше екологічних проблем виникає на локальному рівні, саме тут кожна окрема людина гостро відчуває проблему забруднення довкілля і саме тут виникає потреба вирішення екологічних проблем.

В зв’язку з цим на локальному рівні громадські організації є найбільш потрібними. Але практика показує, що місцеві громадські організації не настільки потужні, крім того в більшості регіонах сама громада не настільки згуртована, щоби бути здатною вирішувати навіть локальні екологічні проблеми.

В загальному, як показує практика (в тому числі і іноземна), цей чинник найсильніше впливає на діяльність підприємств, оскільки першочергово тільки населення є носієм екологічних критеріїв. Тому, для розв’язання більшості екологічних проблем в Україні, необхідно розвивати та використовувати саме цей чинник впливу на підприємства.

2. Введення законодавчих обмежень. Це вагомий чинник, що впливає на усі підприємства, невиконання якого неможливе та неприйнятне. Але його застосування має багато обмежень: підприємства часто уникають прямого виконання закону, шукаючи більш вигідні (дешевші, швидші, простіші) шляхи розв’язання екологічних проблем або шляхи уникнення розв’язання екологічних проблем.

Переважно законодавство є офіційною підставою для виконання вимог громадських організацій. Воно є необхідним як загальний напрям для “озеленення” економіки. Але сподіватися на те, що введення екологічно орієнтованого законодавства стане панацеєю для української економіки — не варто.

3. Обґрунтування економічної доцільності. Цей чинник базується на здоровому глузді власників та менеджерів підприємств, що підвищують свою конкурентоспроможність завдяки незначним або загальним нововведенням на підприємстві.

Багатьом підприємствам України економічно доцільно використовувати нові технології, оновлювати виробничі потужності, використовувати просторої щодо захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів, впроваджувати вторинну переробку, але більшість підприємств (без нагальної необхідності) не впроваджує зміни.

Для розв’язання цієї проблеми доцільно проводити екологічний аудит на підприємствах з одночасним формуванням пропозицій щодо введення потрібних зміни. Для зменшення витрат та підвищення ефективності доцільно залучати фахівців з науково-дослідних та начальних закладів, запрошувати до співпраці громадські організації тощо.

4. Створення виробничої необхідності. Сьогодні усі погодяться з тим, що усі ми живемо у динамічний період, де традиційні фактори, що визначали успішність підприємств ще 10-20 років тому, втрачають свій вплив, поступаючись новим факторам.

Створення виробничої необхідності для підприємств пов’язане з тим, що усі підприємства змінюються, так само як і змінюється зовнішнє середовище, тому це змушує інші підприємства також впроваджувати необхідні зміни, використовувати уніфіковані ресурси, складові, деталі, стандартні технології, засоби зв’язку, передачі інформації тощо. Світ стає уніфікованим, стандартизованим, що створює ідеальні умови для глобалізації Світу, перетворення планети на єдиний космічний корабель.

Підводячи підсумки, необхідно сказати, що кожен зі способів посилення впливу екологічної складової на діяльність підприємств не зможе дати того результату, який забезпечить сукупний вплив усіх факторів. Тому саме збалансованому впливові усіх способів і повинна бути приділена особлива увага державними законодавчими та виконавчими органами, підприємцями, менеджерами, лідерами громадських організацій та населенню.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Стадницький Ю. І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля (методологія і практика): Монографія. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 260 с.

2.Мельник Л. Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: Издательство «Университетская книга», 2001. – 350 с.

3.Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.4.Демб А., Нойбауер Ф.–Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами/Пер. с англ.–– К.: Основи, 1997. –– 302 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал