Співбесіда із сучасних проблем державного управлінняСкачати 47.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір47.44 Kb.

СПІВБЕСІДА
ІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників. Результати співбесіди оголошуються вдень її проведення. Україна – суверенна і незалежна держава реалізація конституційного положення в сучасних умовах. Україна – демократична, соціальна, правова держава реалізація конституційного положення в сучасних умовах. Сутність і основні ознаки держави. Форми державного устрою види, основні ознаки. Конституційний статус Президента України. Верховна Рада України в системі органів державної влади в Україні. Повноваження Кабінету Міністрів України. Взаємовідносини Верховної Ради України з політичними партіями. Основні тенденції розвитку сучасного парламентаризму у світі та Україні. Моделі сучасного парламентаризму. Основні стадії виборчого процесу в Україні. Державна владав Україні організація та функції. Стратегія сталого розвитку Україна - 2020”: мета та завдання. Реформування державної служби в Україні напрями та шляхи реалізації. Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції в Україні. Мотивація та стимулювання персоналу організації. Реформа державної служби вітчизняний та зарубіжний досвід. Державна кадрова політика в Україні сутність, принципи, механізми формування та реалізації. Державна служба як соціальний інститут. Управління конфліктами на державній службі. Лідерство в системі державної служби. Авторитет державного службовця професійно-етичні складові. Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування в Україні.
24.
Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Особливості здійснення місцевого самоврядування в м. Києві. Проблеми розвитку міст України. Поняття та сутність місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування. Характеристика елементів системи місцевого самоврядування в Україні. Посадові та виборні особи місцевого самоврядування. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Інструменти регіонального управління. Напрями державної регіональної політики в Україні. Повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання економіки. Методи та інструменти державного регулювання економіки. Пріоритети зовнішньоторговельної політики Української держави. Актуальні напрями модернізації української економіки в умовах глобальних зрушень.
Роль держави в контексті завдань економічної політики. Засоби регулювання економіки влада і ринки. Поняття ринку. Конкуренція на ринку. Інвестиційна політика в контексті ефективності і результативності. Інфляція, її види та методи регулювання. Місце та роль груп інтересів у публічній політиці. Процесі учасники формування державної політики. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади України. Моніторинг як інструмент державного управління. Оцінка політичних ризиків у системі державного управління. Доступ до публічної інформації як складова демократичного державного управління. Державна інформаційна політика України напрями, проблеми та пріоритети. Роль засобів масової інформації в сучасних суспільно-політичних процесах. Електронне урядування як нова форма організації державного управління. Проблеми та перспективи впровадження та функціонування електронного урядування. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Національна безпека України сутність, складові та шляхи забезпечення в умовах глобалізації. Зовнішні та внутрішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України. Особливості державного управління в умовах проведення антитерористичної операції. Державна політика України у сфері європейської інтеграції. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом – вектор розвитку України. Адаптація законодавства України до правових нормі стандартів Європейського Союзу. Європеїзація національної системи державного управління. Європейський вимір державної служби. Порівняльна характеристика відкритого та закритого суспільств. Якісні ознаки нації як певного типу історичної спільноти людей. Україна в умовах боротьби за державну незалежність (1991–2014 рр.). Соціальна структура сучасної України. Місце та роль ідеології в державному управлінні. Громадянське суспільство проблеми становлення та розвитку в Україні. Громадські організації, їх функції в суспільстві. Особливості діяльності органів державної влади в умовах здійснення інформаційної війни в Україні. Сучасна українська національна ідея. Демократія сутність та проблеми становлення в Україні. Політика як суспільний феномен.
Демократична політична система конституційні засади та особливості формування в сучасній Україні. Політична еліта та її відповідальність за реалізацію реформ. Політичні інститути поняття, особливості і роль вжитті українського суспільства. Становлення й розвиток партійної системи в Україні. Українська еліта – проблеми формування, становлення та розвитку. Основні пріоритети соціальної політики Української держави в умовах реформ. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи в Україні. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні проблеми та шляхи їх розв’язання. Міграційні процеси та міграційна політика України на сучасному етапі. Сучасний стан та перспективи модернізації соціальних інститутів в Україні. Державна етнополітика як чинник інтеграції та консолідації українського суспільства. Релігійна ситуація та державно-конфесійні відносини в Україні. Особливості державного управління в умовах глобалізації. Державна мова як засіб управління й консолідації нації. Проблема білінгвізму на території України. Державотворча роль української мови. Мовна поведінка управлінця в умовах білінгвізму. Сутність та основне призначення освіти як складової гуманітарної політики України. Структура системи освітив Україні. Система органів державного управління освітою в Україні. Основні напрями реформування системи освітив Україні. Інтеграція вітчизняної системи освіти у європейський освітній простір сутність та основні завдання. Загальносвітові тенденції у сфері освіти та їх вплив на освітню політику України. Сутність та основні завдання реформування системи вищої освітив Україні відповідно до вимог Закону України Провищу освіту. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави. Основні напрями реформування системи охорони здоров’я в Україні. Гуманітарний вимір національної безпеки в Україні. Соціальні реформи в стратегії сталого розвитку Україна - 2020”. Національна пам'ять у системі пріоритетів державної гуманітарної політики.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал