Соціально-економічне життя народу та український національний рух у І половині 19стСторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипУрок
1   2   3
Тема : Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849рр. в Австрійській імперії. Урок 1.
Мета: з'ясувати причини розгортання революції 1848— 1849 р на західноукраїнських землях; показати роль ГоломИ руської ради в-розгортанні українського національні визвольного руху; формувати вміння і навички аналІЦ історичних документів, складання плану, хронологічне таблиць; виховувати почуття гордості за український н( род, який брав активну участь у загальнодемократичнії процесах.
Основні терміни і поняття: національно-територіальна автономія, ЦВ ціонально-визвольний рух, культурно-освітній рух, «в* на народів».
Обладнання: підручник, карта, історичні документи, роздавальний І

теріал.Тип уроку: комбінований.

СТРУКТУРА УРОКУі.

І. Організаційний етап .

ІІ. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розгортання революції 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях.

1) Скасування кріпацької залежності селян і панщини.

2) Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети «Зоря Галицька».

2. Зв'язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов'янського відродження.

3. Утворення та діяльність Головної руської ради.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ.Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ авдання

І) Розв'яжіть, хронологічну задачу. Скільки місяців існувало Кирило-'Мефодіївське братство? Скільки років минуло від заснування першої таємної політичної організації у Наддніпрянській Україні, до сьогодення?2) Використовуючи метод «мікрофон», визначте історичне значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

3) Учитель пропонує кільком учням презентувати свої кіносценарії про діяльність Кирило-Мефодіївського братства.


ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда .

І) Поясність, як ви розумієте поняття «весна народів».

2) Пригадайте з курсу всесвітньої історії причини революцій

1848—1849 рр. у Західній Європі.


Учитель узагальнює: у 1848—1849 рр, більшості європейських країн відбулися революційні потрясіння, які стали складовою частиною останньої великої революції загальноєвропейського масштабу, що завершила розпочатий у попередні століття процес переходу від середньовіччя до модернізованої доби. Наслідком революції стала ліквідація панщини та різних форм середньовічної залежності селян, що вперше в історії зумовило широку участь народних мас у політичному житті й тим самим демократи- зацію політичного процесу. В європейських країнах розпочалося становлення громадянських суспільств.

Невід'ємною складовою революції стали визвольні рухи багатьох народів , національне поневолених народів Центрально-Східної Європи, боротьба цих народів за досягнення національної свободи. Звідси й пішла назва революції — «весна народів».

Розпочавшись у Франції, революційна хвиля поширилася на всі території Центральної Європи, охопила Італію, Німеччину, а згодом і Австрійську імперію. Гасло про волю і рівність, проголошене Французькою революцією, набуло поширення і в Галичині.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розгортання революції 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях:

1) Скасування кріпацької залежності селян і панщини.

Випереджальне завдання.

У ході розповіді вчителя з'ясуйте причини революції 1848- 1849 рр. в Австрійській імперії.Розповідь учителя.

Початком революції в Австрійській імперії стало народне повстання в березні 1848 р. у Відні, що призвело до падіння консервативною уряду К. Меттерніха. Головними завданнями (а отже й причинами) революції були ліквідація феодально-кріпосницьких відносин і ціональне визволення. ,

Під тиском революційних вимог новий уряд оголосив демократичні свободи; студентам, які активно виступали в ці дні, було дозволено створити свої збройні формування — «академічний легіон»; уряд оголосив вибори до першого загальноімперського конституційного рейстагу, який повинен був прийняти нові закони.*

Робота з документом. (Василь Подолинський про чотири партії (напрямки, течії) у галицькому українському національному русі )

Як роздатковий матеріал

. 1. Партія чисто українська — хоче України вільної, незалежні і поривається до неї прямо та безпосередньо або через Слов'янщину.

2. Партія польсько-українська — хоче України вільної, незалежної і поривається до неї через федеративну Польщу або Польсько-

слов'янську у федерації з Україною з тим задумом, що коли дозріє, і треба буде, тоді цілком зукраїнізується.

3. Партія австрійсько-українська — хоче України вільної тільки від поляків, а не взагалі від неволі; а коли так мусить бути, то нехай буде й те нещастя — вільність.

4. Партія російсько-українська :— хоче також України, може й вільної, а поривається до неї через попереднє з'єднання з Росією з тим задумом, що бодай аж тоді буде вільна, коли буде вільною Росія [53, с. 78].


Запитання до документа .

1) Як ви вважаєте, чому виник такий поділ учасників українського національного руху?

2) Чи бачите ви спільні риси між програмними вимогами різних течій цього руху в часи В. Подолинського й сьогодні?
Випереджальне завдання.

Складіть хронологічну таблицю «Скасування кріпацької залежності селян і панщини на західноукраїнських землях».на основі прочитаного відповідного пункту параграфа


2) Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети «Зоря Галицька».

Розповідь учителя. '

19 квітня 1848 р. львівські українці від імені всього українське населення краю надіслали австрійському цісарю петицію з вимогами рішучих перетворень у культурній сфері. Наголошуючи, що українці заселяли край із давніх часів, мали свою державність, вони вимагали запровадження у школах української мови, видання законів українською мовою та її знання всіма чиновниками, зрівняння в правах духівництва всіх віросповідань, надання українцям права доступу до всіх державних установ. Усі надії покладалися на добру волю австрійського уряду .Завдання.

Поступово інтелігенція зрозуміла необхідність активної участі в національно-культурних та політичних перетвореннях.Запитання та завдання.

1) Дайте історичну оцінку цій петиції і можливостям її реалізації

2) Якими могли бути перші кроки галицької інтелігенції в національно-культурних та політичних перетвореннях?

Повідомлення учня.

Заслуховується повідомлення за темою «Вихід першої української газети „Зоря Галицька"».

У своєму повідомленні учень має зазначити наступне:

— найбільших успіхів українська революція в Галичині досягла в культурно-освітньому житті. Газета «Зоря Галицька» започаткувала вихід української преси в Галичині. Вона видавалася протягом 1848—1857 рр. у Львові. Спершу газета була друкованим органом Головної руської ради, а з 1850 р.Ставропігійського інституту;

— «Зоря Галицька» прихильно ставилася до Габсбурзької династії, за що мала підтримку уряду. У перші роки існування газети на сторінках з'являлися статті місцевих кореспондентів на економічні й культурно-освітні теми, матеріали з історії України; публікувалися твори М. Шашкевича, М. Устияновича, І. Духновича, переклади А. Міцкевича, Ф. Шіллера;

— від 1851 р. «Зоря Галицька» зайняла москвофільську позиція а з 1852 р. перетворилася на літературний журнал.2. Зв'язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідер чеського і південнослов'янського відродження.

Самостійна робота.

Учитель об'єднує учнів у дві групи.І група - опрацьовує відповідний матеріал параграфа,

ІІ друга — додаткову інформацію.

Представники від обох груп діляться інформацією щодо зв'язків діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов'янського відродження.Додаткова інформація

Із перших місяців революції широкий революційний і національно-визвольний рух охопив слов'янські провінції Австрійської імперії. Початок цим рухам поклала Чехія. У березні 1848р. у Празі відбулися масові народні збори, учасники яких сформулювали ряд вимог: створення для чеських земель змінного законодавчого сейму, зрівняння в правах чехів і німців, надання демократичних свобод, скасування селянських повинностей.

Австрійський уряд погодився на створення центрального міністерства для ' Чеського королівства, урівняв у правах чеську мову з німецькою. Законодавчі збори мали вирішити питання про автономію Чехії. Проте вимоги чехів викличні й негативну реакцію німецьких ліберальних кіл, які мали намір включити чеські землі до складу майбутньої об'єднаної німецько-австрійської держави

• повністю їх понімечити. Тому на початку квітня чеські ліберали утворили Національний комітет, який через деякий час почав виконувати функції І Тимчасового, незалежного від Відня уряду. Лідер чеського національного руху висунув програму про перетворення Австрійської імперії на федерацію вільних народів. Проте повстання зазнало поразки.

Також революція знайшла широкий відгомін у слов'янських землях,

Таким чином, революційні настрої, що охопили Західну Європу, посилювали революційні рухи в Україні.Бесіда.

1) Що спільного було у вимогах, які висували до імперських урядів народні збори Чехії,

2) Чому лідери чеського та південнослов'янського відродження на чільне місце ставили вирішення мовного питання?


  1. Утворення та діяльність Головної руської ради.

Розповідь учителя.

Галицькі поляки першими скористалися демократичними свободами, проголошеними революцією. Вони організували свій осередок — Центральну раду народову у Львові, яка проголошувала своєю метою створення Литовсько-Русько-Польської Речі Посполитої та рівність культурних прав поляків і українців. Однак більшість поляків продовжувала стояти на тому, що галицькі українці не мають нічого спільного з українцями Наддніпрянщини, що це гілка польського народу. А українська мова — діалект польської.Завдання.

Спрогнозуйте, якою була реакція патріотично налаштованої української інтелігенції на ці події.

2 травня 1848 р. у Львові була заснована перша легальна політична організація українців Галичини — Головна руська (українська) рада, яка взяла на себе роль представника інтересів українського населення Галичини перед центральним урядом у Відні і виконувала її протягом 1848—1851 рр.

До складу Головної руської ради (ГРР) входило 30 членів, з яких одну половину складали представники греко-католицького духівництва, іншу — світська інтелігенція. Першим головою ГРР став єпископ Г. Яхимович.

Програмним документом ради є відозва до українського народу від 10 травня 1848 р., де галицьких українців було вперше офіційно проголошено частиною 15-мільйонного українського народу у складі Австрійської конституційної монархії (з майбутньою перебудовою на федеративних засадах). Програма ГРР обмежувалася вимогами культурно-національної реформи для українського населення Галичини: поліпшення правового й матеріального становища греко-католиць-кого духівництва, поділу Галичини на самостійні адміністративні оди ниці — українську (Східна Галичина) і польську (Західна Галичина) з об'єднанням в одну провінцію українських земель— Східної Галичини й Закарпаття під владою Австрії. У1848 р. ГРР домоглася запровад1 ження навчання українською мовою в народних школах та викладання цієї мови як обов'язкового предмета в гімназіях, відкриття у 1849 р. кафедри української мови і літератури у Львівському університеті. ГІФ у 1848 р. скликала перший з'їзд української інтелігенції у Львові — СЛ бор руських учених, під час якого було засновано Галицько-руську мп« тицю — товариство для видання популярних книг для народу.

Друкованим органом Головної руської ради була газета «Зоря Галицька».

Головна руська рада вперше у XIX ст. поновила традиційну українську символіку. Своєю відзнакою вона зробила герб князів Романовичів — зображення золотого лева на блакитному тлі, як Данила Галицького та його сина Лева.

З ініціативи ГРР у Східній Галичині було засновано 12 окружних місцевих рад, організовано українську національну гвардію.

Діяльність ГРР наражалася на активну протидію Центральної Ради народової та інших польських громадських організацій. В 1850-х рр. ГРР поступово згорнула свою пильність і 1851 р. була розпущена. Спадкоємцями її політичної платформи стали народовський рух другої половини XIX ст., а згодом — Українська національно-демократична партія
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1) Чому австрійський уряд був зацікавлений у розпалюванні ворожнечі між ГРР і УРН?

2) У чому полягає історичне значення діяльності Головної руської ради?

3) Які чинники впливали на розгортання українського національного руху в Західній Україні?

4) У чому полягає історичне значення Галицько-руської матиці та відкриття у Львівському університеті кафедри української мови та літератури?
V. ПІДСУМОК УРОКУ

Європейська революція 1848—1849 рр., охопивши Австрійську Імперію, докотилась і до Західної України. Визначною подією у життя селян стало скасування кріпосного права. Було створено Головну Руську раду, яка була покликана представляти українців Галичини Австрійської імперії. Це був перший випадок в історії , українців Австрійської імперії, коли вони спромоглися створити суто Політичний орган, діяльність якого мала змінити статус краю.


V І. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І) Опрацюйте відповідний текст підручника.

Складіть хронологічну задачу з теми уроку. Уявіть, що ви журналіст, якому потрібно написати статтю до газети про скасування кріпосного права на західноукраїнських землях. У своїй статті ви маєте вказати: у чому полягає суть кріпосного права, спроби скасування кріпосного права наприкінці XVIII ст. обставини скасування кріпацтва в першїй половині XIX ст., спільність європейських тенденцій у вирішенні цього питання, практична реалізація скасування.кріпосницької системи, історичне значення цієї події тощо.

Тема . Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії

Урок 2.
Мета: з'ясувати досягнення української національної революції 1848—1849 рр. у Галичині, довести, що Україна як складова європейської цивілізації не стояла осторонь проблем, які в середині XIX ст. вирішувала Європа; формував ти вміння і навички аналізу історичних документів складання плану, текстуальних таблиць; виховувати в учнів почуття патріотизму на прикладах життя і діяльності борців за національне і соціальне визволення рідного народу.

Основні терміни і поняття: національно-визвольний рух, визвольні»

рух, збройне повстання,Обладнання: підручник, карта, документи, ілюстрація «Селянські делегати

від Галичини в Австрійському парламенті» . _


Тип уроку: комбінований.
СТРУКТУРА УРОКУ

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів .-.

IV.Вивчення нового матеріалу

1. Українське питання на-Слов'янському з'їзді в. Празі.

2. Вибори до австрійського парламенту.

3. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії.

4. Наслідки та історичне значення подій 1848—1849 рр.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання


ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда.

1) Які завдання ставили учасники революції 1848 — 1849р.р.на західноукраїнських землях?

2) У чому проявлялася непослідовність аграрних реформ в Галичині , на Північній Буковині та Закарпатті?

3) Яке значення мав вихід у світ першої української газеті « Зоря Галицька»?Завдання

1) Визначте історичне значення діяльності Головної руської ради.

2) Вибіркова перевірка складених учнями вдома хронологічних задач.

3) Учитель викликає кількох учнів (за бажанням) для зачитування в класі статті, присвяченої скасуванню кріпосного права в Західній Україні. Учитель призначає з числа учнів рецензента, який має дати оцінку заслуханій статті.

.

ІІІ.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення.

1) Як ви вважаєте, у чому полягало протистояння українців і поляків у Галичині?2) Перелічіть досягнення українських національно-визвольних сил на початковому етапі революції.

Висновок учитель,

Важливою подією в житті населення Західної України в середині XIX ст. було обрання депутатів від українських земель в австрійський парламент. Відкривалась реальна можливість. українським депутатам із середини впливати на роботу Парламенту, брати участь у законодавчому процесі, розробляти закони на користь своїх виборців і спробувати реалізувати ідею національного визволення шляхом парламентської демократії.VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

І. Українське питання на Слов'янському зїзді в Празі.

Самостійна робота.

Вчигель пропонує учням опрацювати відповідний матеріал підручника


Прес-конференція.

Після того як учні опрацювали матеріал підручника, учитель пропонує

Учням взяти участь у прес-конференції. Уявіть, що, повернувшись

Із Слов'янського з'їзду у Празі, українська делегація скликає конференцію, мета якої — дати відповіді на запитання, провідних українських журналістів. Журналісти ставлять питання щодо мети проведення з'їзду, завдань, які мала українська делегація , результатів роботи тощо.


Робота з документом.

Вимоги українців у Галичині

- рівні права на використання української та польської мов у школи х та установах Галичини, утворення окремих гімназій для українців і поляків, викладання у вищих навчальних закладах краю обома мовами;

— зрівняння у правах представників усіх національностей і віросповідань; — утворення спільної національної гвардії, спільного керівного Органу влади і спільного сейму;

- національна і політична рівноправність мала бути гарантована спільноімперською конституцією.

Завдання до документа.

1)Проаналізуйте основні положення угоди, укладеної 7 червня 1848 р. між українською та польською делегаціями.


2. Вибори до австрійського парламенту.

Розповідь учителя.

Унаслідок революції 1848 р. поляки і українці Східної Галичини отримали право взяти участь у виборах до рейхстагу. Польська шляхта доклала багато зусиль, щоб не допустити українських представників до парламенту. У результаті цього зі 100 місць до рейхстагу, визнаних для Галичини, русини здобули лише 39 Серед галицьких — 27 селян, дев'ять представників греко-католицького духівництва і троє світських людей.

Парламент розпочав роботу 10 липня 1848 р. Із питань, що розглядалися загальноімперським парламентом, для українців найважливішими були селянське питання про відокремлення польської території , Галичини й утворення з усіх українських земель в Австрії окремого коронного краю зі своїм сеймом і урядом.

18 жовтня 1848р. парламентські депутати випустили спеціальний меморіал, у якому справу поділу Галичини назвали питанням життя українців. Для того щоб продемонструвати підтримку своїх сил у краї, Головна руська рада стала ініціатором зібрання підписів за поділ Галичини на дві окремі провінції — західну і східну. Австрійський уряд пообіцяв задовольнити вимоги, але далі обіцянок справа не пішла.

Участь української делегації в роботі імперського парламенту мала важливе значення, оскільки дала змогу вивести українське питання на новий рівень.

Бесіда.

1) Визначте напрямки діяльності українських депутатів в австрійському парламенті.

2)Яке значення мала парламентська діяльність українських депутатів для подальшого розвитку національно-визвольного руху на західноукраїнських землях?

3)Чому австрійський уряд не хотів поділу Галичини на Східнуі Західну?


3. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії.
Завдання.

Опрацювавши відповідний пункт параграфа складіть письмово план відповіді за темою «Львівське збройне Повстання 1848р. >>.

План (зразок)

1)Причини повстання.

2)Керівники та рушійні сили повстання.

3)Хід повстання.

4)Наслідки боротьби.

5) Причини поразки Львівського збройного повстання 1848 р.


Розповідь учителя.

Розповідь учителя базується на матеріалі наведеної таблиці. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії

'


Дата

Подія

На 1 листопада 1848 р.

Напад австрійських солдатів на національних гвардійців, який викликав у Львові заворушення та демонстрації

Ніч з 1 на 2 листопада 1848р.

Радикальна частина львівських студентів та робітничої молоді організувала збройне повстання. У Львові з'являються барикади

2 листопада

1848р.


Після збройних сутичок із повстанцями урядові війська залишили Львів

листопада 1848 р.

За наказом командуючого австрійськими військами в Галичині генерала Гаммерштейна почався артилерійський обстріл Львова

1848 р.

Престол зайняв вісімнадцятирічний Франц-Йосиф

1848р.

Оприлюднена конституція проголошувала, що тільки імператор може надавати громадянські права і свободи, запроваджувати нові державні установи

Розпущено австрійський парламент

Головна руська рада змушена була саморозпуститися
4. Наслідки та історичне значення подій 1848—1849 рр.

На основі таблиці та опрацьованого матеріалу учні самостійно визначають наслідки подій 1848-49р.р. (метод мікрофон)


Розповідь учителя.

Події 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях тривали порівняно недовго, але наслідки були вагомими. Найважливішим досягненням у соціальній сфері стало скасування панщини. Зміни в соціальному статусі позитивно відбилися на житті селян, оскільки вони отримали, хоча й незначні, можливості для ведення власного господарства; почали більш зацікавлено ставитися до політичного і культурного життя.

У період революційних подій західні українці вперше здобули визнання своєї національної приналежності.

І хоча на західноукраїнських землях після революційних подій 1848—1849 рр. запанувала реакція, українці вже ніколи не були такими, як раніше. Вони відчували себе частиною одного українського народу, і це додавало їм сил у подальшій боротьбі за національне і соціальне визволення.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Пропонуються два варіанти проведення цього етапу уроку.ВАРІАНТ І

Завдання.

Порівняйте процес українського національного відродження І пол. XIX ст. на землях, що належали Російській та Австрійській імперіям.(Свої відповіді учні можуть подати у формі таблиці.)
Українське національне відродження першої половини XIX ст, на землях, що належали до Російської та Австрійської імперій1)Чинник національного руху

Українські землі під владою Австрійської імперії

Українські землі

у складі Російської імперіїнаслідки українського національного відродження

а) у сфері політичного життя;

б) у сфері соціально-економічного життя;

| в) у сфері культурного життя^
2)Причини піднесення національно-визвольного руху
3)Прояви національно-визвольного руху:

а) повстання;

б) політичні організації;

в) наукові та літературні товариств


ВАРІАНТ ІІ

Бесіда.

1) Сформулюйте мету проведення Слов'янського з'їзду 1848 р. у Празі.

2) Схарактеризуйте участь українців у роботі Слов'янського з'їзду.

3) Наведіть факти, які свідчать про дієву участь українців у роботі австрійського парламенту.

4) Перелічіть події, що відбулися під час Львівського збройного повстання 1848 р.

5) Визначте наслідки та історичне значення подій 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях.

6) Перелічіть досягнення української національної революції 1848—1849 рр. у Галичині.
vi. підсумок уроку

Значним досягненням революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії було скликання рейхстагу. У ньому представники українського виселення стали залучатися до парламентської діяльності. Але восени 1848 р. реакція пішла в контрнаступ. Демократичні сили прагнули організувати опір, та були розгромлені. Галицькі поляки вважали Галичину своєю корінною територією і заперечували право на національно-державне життя українців краю. Революція 1848-—1849 рр. зазнала поразки. Завоювання 1848 р. стали духовним підґрунтям для подальшого поступу українського національно-визвольного руху.


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацюйте відповідний текст підручника.2) Випишіть у зошити досягнення Української національної революції 1848—1849 рр. у Галичині.(докінчити таблицю)

8) Підготуватися до тематичного оцінюванняТема. Підсумкове оцінювання за темою

«Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХст.».
Мета: провести підсумкове оцінювання знань, як кінцевий етап оцінювання знань з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХст.»; оцінити рівень навчальних досягнень учнів перевірити уміння застосовувати набуті знання; виховувати в учнів інтерес до історії.
Тип уроку: контролю та перевірки знань, умінь і навичок,
Форма проведення: тестове оцінювання
Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.
Варіант 1

І рівень

I Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку?

«Я.Головацький - Л.Кобилиця - М.Шашкевич - І.Вагилевич»


2.Хто очолював селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1813 - 1835 рр.?

А)Устим Кармелюк; б)О.Довбуш; ф Л.Кобилиця г)В.Капніст.


3. Коли було створено Головну Руську Раду?

а) 15 травня 1 848 р. б) 2 травня 1 848 р. в) 2 жовтня 1 848 р.II рівень

1. Розкрийте зміст поняття

«Промисловии переворот»; бойкот; соціальна основа.2. Які наслідки мали події європейської «весни народів» для українського селянства на західноукраїнських землях?

А) отримало широкі виборчі права; б)скасовано панщину;

В) отримало право на трудову еміграцію; Г) скасовано сервітут.

3. Встановіть хронологічну послідовність:

А) «Київська козаччина»

Б) «Похід у Таврію за волею».

В) Селянське повстання на Буковині під проводом Л.Кобилиці.III рівень

2. Які ідеї містила «Книга буття українського народу» - програмний документ Кирило - Мефодіївського братства.

IV рівень

1 .Визначте місце Т.Шевченка в українському національному відродженні.

Варіант 2.

I рівень.

1. Яке з наведених міст Південної України у 1817 р. отримало статут вільного порту.''

А) Херсон; б) Миколаїв; в) Севастополь; г)Одеса.

2. Коли відбувся перший слов'янський з'їзд у Празі?

А)червень 1848р. б) травень 1848р. в) серпень 1848 р.

3. Коли було скасовано кріпосне право на території Західної України.?II рівень.

  1. Розкрийте зміст поняття:

Жандарм; місячина; контракт.

2. Як називалася перша україномовна газета на західноукраїнських землях? А) «Русалка Дністрова» б)«3оря Галицька» В) «Діло»

3. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Головна Руська Рада В) Руська трійця

Б) « Руський Собор»

Г) Кирило - Мефодіївське братство.

III рівень.

1. Які вимоги висували українські депутати під час роботи австрійського парламенту .IV рівень

1. Чому Головна Руська Рада під час революційних подій у Галичині займала лояльну про австрійську позицію?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал