Слайд №1 Загальна інформація про школуСторінка1/3
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3
Школа – це справжня родина, де кожна особистість навчається та розвивається протягом одинадцяти років, але і після її закінчення не втрачає зв’язок із своєю альма – матір. Ми усі – родом із школи, з її діяльністю нерозривно пов’язано життя учнів, учителів, батьків, громади, установ, організацій. У селищі саме школа є головним осередком знань, культури, головною точкою зв’язку поколінь, моментом істини у визначенні професії, світоглядних питань та визначення життєвої позиції.

Закінчення навчального року – це надзвичайно відповідальний період, який вимагає підвести підсумки, задуматись над тим, чого досягнуто і що не вдалося зробити, детально вивчити причини і чинники перемог та помилок, ґрунтовно проаналізувавши ситуацію. Саме для цього ми і зібралися нині, щоб на основі отриманої інформації зробити висновки про якість роботи адміністрації школи та її колективу, дати оцінку діяльності директора навчального закладу.

Законодавчою підставою нинішнього зібрання є Положення про порядок звітування директора про свою діяльність перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року. Протягом звітного періоду у своїй діяльності ми керувалися Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Слайд №1

  1. Загальна інформація про школу

Нововоронцовська загальноосвітня школа І—III ступенів є колективною власністю Нововоронцовської селищної ради Херсонської області. Управління та фінансування

здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Нововоронцовської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1967 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,4 га.

Слайд №2

У 2012/13 н. р. в школі працювали 56 педагогічних працівника і 32 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчальний рік завершили 474 учнів у 25 класо-комплектах, середня наповнюваність класів становить 20 учнів.

Слайд №3

Кадрове забезпечення

У 2012/13 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Нові стандарти якісної сучасної освіти, які визначені державною політикою у цій сфері, є головним критерієм у роботі педагогів навчального закладу. Уміння працювати з різноманітними джерелами інформації, досконало володіти прийомами роботи з комп’ютером, оргтехнікою – є принциповими моментами у визначенні готовності учителя Нововоронцовської ЗОШ №1 працювати за новими сучасними вимогами, які визначені цивілізованим світом як найбільш досконалі і затребувані часом. Стовідсоткове володіння комп’ютерною технікою – такий показник досягнуто педагогічним колективом. Уже сьогодні державою визначено пріоритети якості праці педагога ХХІ століття, які втілює у своїй діяльності колектив навчального закладу. Його адміністрацією послідовно впроваджуються нові критерії, які є вектором і оцінкою змісту професійної діяльності кожного педагога, здатного забезпечувати якість навчання за міжнародними стандартами. Цілком зрозуміло, що досягти такої якості дозволяє оволодіння сучасними інтерактивним методиками, новою філософією інтеграції, комп’ютерними технологіями, які в поєднанні із здобутками вітчизняної та світової педагогічної науки здатні дати той виховний та освітній ефект, на який заслуговують наші діти – головний сенс діяльності навчального закладу.

У нинішньому навчальному році зроблено чимало, аби створити відповідні умови, які підвищують загальний рівень діяльності закладу, впроваджуючи новий формат, що є єдино життєздатним у світі, який стрімко і невпинно розвивається. Сьогодні ми маємо два повноцінних комп’ютерних класи, мультимедійне оснащення, нову оргтехніку, що допомагає підвищити рівень навчально-освітньої, виховної та адміністративної роботи.

За якісним складом педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. 21 учитель має вищу кваліфікаційну категорію (у минулому році-19), що говорить про значний досвід роботи, 1- вчитель-методист, 2-старший вчитель, 16-мають І КК( у мин.році-15), 6- мають ІІ КК(у мин.році-9), 13-мають КК «Спеціаліст» (у мин.році-6)- у зв’язку із приходом молодих спеціалістів.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17,5 год.

Слайд №4-6

ІІ.

Методична робота

У школі діє чітка та спланована система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. П’ятий рік поспіль педагогічний колектив працює над проблемою «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу» та її етапу «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного процесу», підсумки якого підводяться на основі професійної діяльності кожного педагога та шкільних методичних об’єднань.

Що дала освітянам та учням навчального закладу робота над науково – методичною проблемою?

Перш за все, - це можливість долучитися до інновацій світового рівня, збагатити свою діяльність критеріями науковості, оволодіти інструментами, які дозволяють учням та учителям здобувати потрібну інформацію та знання, що забезпечують успіх та неперервний розвиток. Підсумовуючи роботу над проблемою, маємо усі підстави стверджувати, що отримано корисні напрацювання, що дозволяють формувати і впроваджувати нову стратегію розвитку навчального закладу.

Згідно з планом роботи школи протягом 2012-2013 навчального року спільно із КЗ «Нововоронцовський районний методичний кабінет» було проведено низку педагогічних читань та педагогічних рад в режимі єдності науки і практики. Партнерські стосунки навчального закладу з КВНЗ «ХАНО», КЗ «Нововоронцовський районний методичний кабінет», вищими навчальними закладами області, загальноосвітніми начальними закладами області та району дали свої позитивні результати. За два останніх навчальних роки ми змогли відстежити потенціал педагогів освітнього закладу, які брали участь у експериментальній, науковій та методичній роботі, отримавши найвищі показники. Учителі нашої школи з успіхом проводили уроки в інших навчальних закладах району та області у форматі конкурсу «Учитель року», акцій професійної майстерності та майстер – класів.

Головними користувачами цікавих здобутків та напрацювань наших учителів є учні, але педагоги також узагальнюють та пропагують свій досвід на сторінках професійної, громадської преси та електронних джерел. Вже засвоєним нашим спільним уроком є вивчення комп’ютерних технологій на рівні середньо статистичного оператора, впровадження проектно – рефлексивних методик і продуктивного навчання, на часі – новий щабель – створення власного електронного продукту, пошуки нових можливостей інтеграції шкільних предметів та соціалізації школяра. Творчі учителі уже сьогодні створили власні віртуальні кабінети та сайти, вони неперервно навчаються та розвиваються, використовуючи різноманітні джерела, і цим є цікавими і потрібними учням.

У 2012/2013н. р, атестувалося 8 учителів. За результатами атестації двом учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 2 — підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 1 — підтверджено звання «Учитель-методист», 1 — присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», 1 — присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» та 2 – підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи протягом навчального року було організовано і проведено 2 районних семінари. семінари для вчителів фізичного виховання та Захисту Вітчизни ЗНЗ району: «Організаційно-методичні основи підготовки учнів до самостійних занять фізичними вправами та організація роботи учнів на уроках та в позаурочній діяльності», для вчителів історії та фізики на теми: «Аспекти та ідеї андрагогіки в реалізації принципу наступності на уроках гуманітарного циклу» та «Екологічні аспекти у формуванні цілісної картини світу в учнів на уроках фізики».

Учитель інформатики Хріник О.О. брав участь у І- етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», який проходив на базі Нововоскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та став лауреатом І етапу конкурсу.

На високому рівні, з використанням педагогічних виставок пройшли предметні тижні в школі, один перелік яких красномовно свідчить про великий обсяг праці, присвяченій пропагуванню науки, збудженню інтересу до глибокого вивчення шкільних предметів:

«Тиждень учителів естетичного циклу»-01.10-05.10.2012р.;

«Тиждень вчителів початкової ланки»-09.11.-15.11.2012р.;

«Тиждень, присвячений Дню української писемнності»-09.11.-15.11.2012р.;

«Декада військово-патріотичного виховання»-03.12.-12.12.2012 р.

«Тиждень вчителів математики та інформатики»-18.02.-22.02.2013 р.

«Тиждень учителів суспільно-природничого циклу»-25.02.-01.03.2013 р.

«Декада української мови та літератури»-04.03.-15.03.2013 р.

«Тиждень іноземної філології»-22.04.-26.04.2013 р.

«Тиждень Молодого вчителя»-15.04.-19.04.2013 р.

Кращі розробки уроків та сценарії виховних заходів цих тижнів було розміщено на офіційних веб-сайтах, віртуальних кабінетах, сайті школи.

Проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях:

-Здерок Л.Д. «Ми- одна дружна сім'я»(газета «Вісті», 25.01.2013 р. № 4).

-Коряченко Н.Л. « Спадщина Г.Сковороди – орієнтири сучасного педагога»(збірник матеріалів обласних науково-педагогічних та краєзнавчих читань).

-Крепчук Т.Л. «Розвиток ейдетики в освіті»(«Вісті», 21.12.2012 р.№ 51).

-Запорожченко Н.П. «У нас єдина держава» «Вісті» (25.01.2013 р.), «Пам'ять жива» (8.02.2013 р.).

-Сіренко І.В. «Застосування визначеного інтеграла до розв’язування задач фізичного змісту»(газета «Математика»,травень 2013 р.№ 17-18).

Вагомим здобутком у методичній роботі за 2012-2013 навчальний рік можна вважати проведення інтегрованих уроків, цікаві напрацювання у сфері синергетичних можливостей шкільних предметів, онлайн – консультації та участь учителів навчального закладу у науковій та експериментальній роботі. Знайти унікальний ключ до сучасних знань, які дозволять нашим учням стати успішними, вихованими, порядними людьми прагнуть усі педагоги школи, які проводять уроки не тільки у традиційному форматі, але і невпинно шукають нові, застосовуючи мета – технології та методики ХХІ століття. «Відкриття науки і прогрес особистості», «Бозон Хіггса і світ роману Маркеса», «Час, простір та діяльність вченого», «Компаративістика в сфері точних та гуманітарних наук» - за такі теми беруться наші освітяни разом із своїми талановитими учнями і успішно реалізовують разом власні проекти.

За звітний навчальний рік учителі навчального закладу мали якісний доступ до усіх джерел професійної освіти, були організаторами та учасниками семінарів різного рівня, пройшли всеукраїнські та обласні практичні тренінги, отримали три міжнародні сертифікати, чотири сертифікати всеукраїнського рівня, відзначені численними дипломами за участь у координації учнівських конкурсів, практично кожен другий учитель отримав відзнаку організаторів конкурсів.

Для того, щоб не гальмувати у освітньому просторі ми невпинно вдосконалюємо методики і маємо твердий намір рухатися у цьому напрямку далі, розвиваючи подальшу співпрацю в вищими навчальними закладами на рівні педагогів та учнів.Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок не тільки про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні, але й ставити більш амбітні цілі на наступний навчальний рік
Слайд №7-10Навчальна діяльність учнів

Протягом 2012/2013 н. р. робота педколективу була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів.

Велика увага в школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2012 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 32 дитини. Троє дітей за станом здоров’я (згідно з рекомендаціями лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У школі існує система роботи профільного навчання. 10-А –математичний профіль, 10-Б художньо-естетичний, 11-А-філологічний та 11-Б-фізико-математичний.У 8-А класі проводиться допрофільна підготовка. Із цією метою була налагоджена робота курсів за вибором і факультативів:

Курси за вибором-«Російська мова», «Права дитини», «Фізична географія Херсонської області», «Економічна та соціальна географія Херсонської області», «Рівний рівному».

Факультативи- з креслення, інформатики, французької мови, української мови, історії України, англійської мови, математики, хімії, художньої культури, психології. Варіативна складова використана в повному обсязі.

На наступний навчальний рік планується навчання у 10-А класі за правовим профілем, у 10-Б- філологічним профілем, 11-А класі- математичним та у 11-Б-за художньо-естетичним профілем.

Моніторинг якості знань учнів 11-х класів на кінець 2012/2013 навчального року свідчить, що у 11-А класі навчався 21 учень. Із них:

Високий рівень навченості мають 9 учнів, це 43%.

Достатній рівень мають 10 учнів, це 48%.

Середній рівень мають 2 учнів, це 9%.

Початковий рівень-0.
У 11-Б класі навчалося 14 учнів. Із них:

Високий рівень навченості мають 5 учнів, це 36%.

Достатній рівень мають 9 учнів, це 64%.

Середній рівень -0.

Початковий рівень-0.
Результати

проведення державної підсумкової атестації у 11- х класах Нововоронцовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 у 2012-2013 навчальному році:

Предмет

Клас

Кількість учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень
К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Українська мова

(переказ)

11-А

21

15

71

2

10

4

19

-

-
11-Б

14

3

21

9

65

2

14

-

-

Українська література

11-А

21

17

81

3

14

1

5

-

-

Математика

11-Б

14


6

43

6

43

2

14

-

-

Біологія

11-А

6


3

50

2

33

1

17

-

-

Історія України

11-А

9


6

67

3

33

-

-

-

-

Світова література

11-А

2

2

100

-

-

-

-

-

-

Фізична культура

11-А

4

4

100

-

-

-

-

-

-

Фізика

11-Б

14


6

43

6

43

2

14

-

-


Із загальної кількості учнів 83( у мин.році-104) закінчили навчальний заклад. Із них:

45( у мин.році-53)-одержали атестати про повну загальну середню освіту, з них -2( у мин.році-2) учнів нагороджені золотою медаллю.

38(у мин.році-42)-одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, з них-1( у мин.році-3) свідоцтво з відзнакою.

390 учнів переведено до наступних класів.
До участі у різноманітних конкурсах учителі залучають і учнів:

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» та «Весняний колосок»(уч.Федоренко І.М., класоводи)-організували і залучили 175 учнів.

Конкурс «Альбус»(уч.Мазур Є.С.,Запорожченко Н.П., Козир Л.М., Тирон В.М.)-23 учня.

Конкурс «Гринвіч»(уч.Осипенко О.С.)-32 учня.

Конкурс «Галлус»(уч.Жовтоног Р.П.)-4 учні.

Конкурс «Олімпус»(уч.Недря В.О., Кичей В.Л.,Сіренко І.В., Осипенко О.С. та класоводи 4-х класів)-74 учня.

Конкурс «Лукоморье»(уч.Ємельянова С.І.)-21 учень.

Конкурс «Соняшник» (уч. Козир Л.М., Андрієнко О.В.)-25 учнів.

Конкурс «Кришталева сова» (уч.Буренок С.М., Коряченко Т.Л., Морозова О.Л., Мазур Є.С., класоводи) -50 учнів.

Конкурс «Геліантус» (уч.Кичей В.Л., Бурачик Н.В.)-12 учнів.

Конкурс «Кенгуру» (уч.Недря В.О.)-24 учня.

Конкурс «Лист ветерану» (уч.Козир Л.М., Андрієнко О.В.)-10 учнів.

Конкурс «Поетичний вернісаж» (уч.Козир Л.М., Семеліт О.В.)-3 учня.

Конкурс «Найкращого читача» (уч.Семеліт О.В.)-2 учнів.

Конкурс «Село моєї мрії» (уч.Козир Л.М. та Андрієнко О.В.)-6 учнів.
Переважна кількість учнів нагороджені дипломами І,ІІ, та ІІІ ступенів, подарунками, а всі інші-сертифікатами.

До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка і популяризації його творчості 29 листопада проведено І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, (вчителі- Козир Л.М., Тирон В.М.,Андрієнко О.В., Семеліт О.В.), залучено 26 учнів. Переможцями стали учні 6-А класу-Кріпак Олександра та Різак Марія; учень 8-А класу-Чорноморець Владислав; учениця 9-А класу-Безверха Ульяна та учні 11-А класу-Сизова Аліна, Половинко Дар'я, Хмелевський Роман. У ІІ етапі учні 11-А класу зайняли ІІІ місце (вчитель Козир Л.М.).

У І етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім..Петра Яцика брали участь учні 3-11 класів у кількості 50 чоловік- переможці: Комаровський Ілля, учень 4-Б класу(вч. Сокольник В.І.), Кріпак Олександра, учениця 6-А класу(вч.Семеліт О.В.), Чорноморець Владислава, учениця 8-А класу(вч. Козир Л.М.), Безверха Ульяна, учениця 9-А класу (вч. Андрієнко О.В.) та Сизова Аліна, учениця 11-А класу (вч.Козир Л.М.). У ІІ етапі конкурсу:

у старшій віковій категорії:

ІІІ місце- Сизова Аліна, учениця 11-А класу (вч.Козир Л.М.).

У молодшій віковій категорії:

І місце-Комаровський Ілля, учень 4-Б класу(вч. Сокольник В.І.).
Наша школа лідирує серед навчальних закладів району в роботі з обдарованими дітьми. На цьогорічний конкурс МАН було подано 4 роботи. Це роботи із секцій біології, світової та української літератури. В результаті захисту – І місце розділили учні 11-А класу: Половинко Д.Є. та Калич Ю.П. у секціях «Світова література», «Українська література» та ІІІ місце-Поповських А.С., учениця 9-А класу, секція«Біологія».

Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи: Пасіченко Олени Анатоліївни та Федоренко Ірини Михайлівни.

Результати участі у ІІ (районному етапі) ) Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук:Предмет

Учень

Клас

Вчитель

Місце

Економіка

Педагогіка та психологія

Екологія

Правознавство

Англійська мова

Російська мова та література
Шершень Анна

Сизова Аліна

Калич Юлія

Горбенко Сергій

Посохіна Катерина

Поповських Анастасія11-А

11-А


11-А

10-А


11-А

9-А


Молоткова Є.С.

Романишина І.М.

Ткаченко М.П.

Запорожченко Н.П.

Осипенко О.С.

Ємельянова С.І.ІІ

ІІ

ІІІІІІ

ІІІ


ІІІ

Команда Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад посіла ІІ місце.

Гарні показники мають учні з економіки, педагогіки та психології, екології, правознавства, англійської мови, російської мови та літератури.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал