Система роботи з розвитку мовленняСкачати 438.47 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір438.47 Kb.
  1   2   3

2
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
М. МАКІЇВКИ
МАКІЇВСЬКИЙ НАЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«Система роботи
з розвитку мовлення
з української мови»
(методичний посібник)
Макіївка
2015

3
Маслова І. М учитель – методист української мови та літератури
Макіївської гімназії
Кулабухова Г.М. учитель української мови та літератури Макіївської гімназії
Методичний посібник для учнів 5-11 класів: система роботи з розвитку мовлення. – Макіївка,2014.-71 с.
Схвалено науково – методичною радою Макіївського навчально – методичного центру (протокол № 3(27) від 21.05.2015)
Методичний посібник розроблений відповідно до Програми з української мови і згідно з вимогами до програми. Він містить основний теоретичний і практичний матеріал для уроків з розвитку мовлення в 5-11 класах.
Посібник допоможе учням вільно спілкуватися українською мовою в різних мовленнєвих ситуаціях; сприймати чуже мовлення (конспектувати, складати усні й письмові перекази, твори); створювати власні висловлювання (статті, замітки, відгуки, доповіді). Також він допоможе учневі знайти всі необхідні йому довідкові матеріали в аспекті ділового мовлення.
Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, пам’ятки щодо написання того чи іншого ділового документа або іншого виду роботи. Посібник розрахований на учнів і вчителів загально – освітніх шкіл.

4
Передмова
Культура мовлення
– невід’ємна частина
індивідуальної характеристики людини. А сучасні підходи до навчання української мови визначаються передусім як основною функцією самої мови бути найважливішим засобом спілкування, пізнання і впливу. Саме тому питання розвитку мовленнєвих компетентностей учнів має велике значення.
Школярі насамперед повинні вміти користуватися усним і писемним мовленням в такому обсязі, у якому це буде їм необхідно для подальшої творчої, виробничої і суспільної діяльності.
Цей методичний посібник побудований таким чином, щоб учень міг спочатку познайомитися з пам’яткою щодо складання ділових документів або написання різних видів творчих робіт, а потім самостійно(чи за зразком) побудувати односкладну й розгорнуту відповідь, усно чи письмово викласти прочитане (прослухане), написати твір, нарис, оповідання, скласти конспект, підготувати доповідь або реферат.
Методичний посібник передбачає продуктивні засоби спільної діяльності вчителя й учня, спрямовані на удосконалення мовленнєвих умінь і навичок школярів, загальної культури, грамотності. Основне завдання полягає в тому, щоб навчити учнів володіти комунікативними вміннями, точно, переконливо, а в разі потреби емоційно та образно передавати думку, впливати на слухача, зацікавити його своєю
інформацією.
Актуальність полягає в тому , що передбачені програмою вимоги до мовленнєвої компетентності вилилися в перевірену на практиці систему уроків з розвитку мовлення, мають розвивальний характер і практичне спрямування.
Посібник може бути взятий за основу для подальших наукових досліджень з питань розвитку мовленнєвих компетентностей учнів мною як вчителькою, а також моїми колегами – філологами.
«У ваших руках ті ключі, що звуться поезією, народною
творчістю, мистецтвом!... Ці ключі … від серця й розуму ваших
дітей», - так сказав М.Т. Рильський учителям – словесникам.

5
ЗМІСТ
1.

Основні правила спілкування………………………………... 6
2.

Вимоги до мовлення……………………………………………..9
3.

Поняття про текст………………………………………………12
4.

Типи мовлення…………………………………………………..14
5.

Стилі мовлення………………………………………………….18
6.

Офіційно – діловий стиль. Ділові папери…………………….21
7.

Види творів – описів. Поняття про інтер’єр…………………26
8.

Замітка в газету дискусійного характеру…………………....32
9.

Оповідання. Нарис………………………………………………34
10.

Письмовий відгук про книгу………………………………….36
11.

Рецензії та анотації на кінофільми, спектаклі………………37
12.

Види переказів. Основні етапи роботи над текстом……….38
13.

Учнівський твір. Вимоги до твору…………………………...42
14.

План. Тези. Конспект…………………………………………..45
15.

Доповідь. Види доповіді………………………………………..49
16.

Послідовність роботи над рефератом. Вимоги до
оформлення………………………………………………………51
17.

Види пам’яток. .……………………………………………...…56
18.

Використана література……………………………………….64
19.

Додатки ………………………………………………...………..65


6

Знай
:
папери
в
житті
не
химери
І
не
плід
канцелярій
нудних
Ділові
необхідні
папери
У
стосунках
людей
ділових
Дмитро Білоус7
Тема 1

Система роботи з розвитку мовлення

Спілкування і мовлення. Основні правила спілкування
Спілкування – це взаємні стосунки, діловий, дружній зв'язок.
Мовлення це спілкування людей між собою за допомогою мови.
Основні види мовленої діяльності - говоріння, письмо, слухання, читання.
Основні правила спілкування


Намагайтеся, щоб спілкування з вами було для людей корисним і приємним. Учіться допомагати людям словом і ділом.


Будьте завжди уважними, ввічливими і доброзичливими при спілкуванні, поважайте співрозмовника.


Уважно слухайте інших.


Пам'ятайте: неввічливо багато говорити про себе, перебивати співрозмовника.


Говоріть про те, що може бути цікавим адресатові мовлення.
Враховуйте його вік, характер, інтереси.


Не розмовляйте без потреби голосно, не вживайте грубих слів.

8


Учіться відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до ваших слів. Намагайтеся не виявляти свого поганого настрою.
Етикет – сукупність правил ввічливої поведінки при спілкуванні.
Ввічливість – дотримання добрих манер, виявлення доброї вихованості, люб'язності, уважності до інших.
Завдання 1. Прочитайте 2 описи. Чи однакові вони за змістом? А за типом мовлення? Яке завдання ставив перед собою автор кожного з них?
Берізка
На галявині у гаю
Ти стоїш нахмурена.
Тебе, скромна, пізнаю:
Ти – з пісень Сосюриних!
І блищить скупа роса
На косичках золотом…
Краю отчого краса,
Листом, наче молотом,
Б’єш ти в помисли мої,
Серце тиснеш згадкою.
М. Куліш.
Береза рід рослин родини березових. Дерева і кущі. Понад 60 видів, поширена в помірних і холодних районах Північної півкулі.
В СНД близько 30 дикорослих видів берези, з них в Україні 4: береза бородавчаста, береза пухнаста, досить рідкісна береза низька, а також береза дніпровська. Мають цінну деревину, особливо з напливами, що виникають у нижній частині стовбура берези бородавчастої. З кори

9 виробляють дьоготь; з деревини - метиловий спирт. Бруньки, листя і сік берези використовують у медицині.
Завдання 2. Прочитайте. Чи однаково сприйняли зміст висловлювання тьоті Дусі діти і їх мати? Яке правило спілкування можна вивести на основі даного факту?

Мамо, ми були у тьоті Дусі і дивились телевізор.

А як вона вас зустріла?

Добре! Ми прийшли якраз вчасно. Тільки ми відчинили двері, а вона й каже: "Тільки вас тут і не вистачало!" (З нар. творчості).
Завдання 3. Прочитайте. Визначте, яке правило спілкування не дотримав молодик.
Одного разу композитор Россіні був присутнім на виставі опери
Моцарта "Дон-Жуан", де одну з головних партій виконував тенор Рубіні.
Поруч Россіні сидів якийсь молодик, що вголос підспівував артистам, заважаючи своїм сусідам слухати оперу.
Нарешті Россіні не витримав і вголос приказав:

Який ти негідник!

Це ви на мою адресу? - запитав молодик.

Ні, заспокоїв його композитор.

Це я на адресу телепня Рубіні, який перешкоджає нам слухати вас.

10
Тема 2


Тема і основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення
Тема – це те, про що розповідається в тексті (основне питання, яке висловлює автор).
Основна думка - це розкриття теми, висновок, до якого приходить читач, ознайомившись із змістом тексту.
Вимоги до мовлення:
Яким має бути
мовлення
Яких правил мовлення слід дотримуватися
Змістовним
Продумайте тему
і основну думку свого висловлювання; не говоріть і не пишіть зайвого
Послідовним
Стежте за порядком викладу думок
Багатим
Вживайте різноманітні слова і речення. Намагайтеся не повторювати ті самі слова і однакові речення
Точним
Вживайте найбільш точні слова
Виразним
Добирайте слова і вирази, які найяскравіше передають основну думку
Доречним
Завжди враховуйте, з ким розмовляєте і за яких обставин
Правильним Правильно вимовляйте слова, правильно будуйте речення

11
Завдання 1. Прочитайте. Визначте, де знаходиться текст, тобто поширене висловлювання, яке складається із зв'язаних між собою речень.
А яке висловлювання не становить тексту? Чи можна в обох випадках визначити тему твору? Чому?
Краєчок сонячного диска сховався за обрієм, і всі хвилі горбів ніби впірнули в темно-фіолетове марево. Тільки вершини їх ще червоніють.
Сонце вже сховалось, а вершини ще грають позолотою! Коли ці золоті вогники згаснуть, річка темряви вихлюпне по всьому простору.
В. Сухомлинський
Виноград звисає важкими гронами до самої землі. Настав теплий літній вечір. Білий пухнастий килим вкрив землю. На озері плавали дикі лебеді, красиво вигнувши свої довгі шиї.

Завдання 2. Зіставте подані теми твору. Визначте, які з них є вужчими, а які ширшими.
1. Ніч. - Осіння ніч.
2. Літні канікули. Пам'ятний день літніх канікул.
3. Прощальне багаття. Відпочинок у таборі.
4. Моє захоплення. Як я проводжу вільний час.

12
Завдання 3. Звузьте теми творів і запишіть їх поряд з наведеними
(ширшими) темами творів.
1. Мої друзі.
2. Рідна школа.
3. Цікаві екскурсії.
4. Гроза.
5. Подорож по рідному краю.

13
Тема 3
Поняття про текст
Текст - це розгорнуте висловлювання, яке складається із зв'язаних між собою речень.
Ознаки тексту:
1.

Наявність теми і основної думки.
2. Можна підібрати заголовок.
3. Поділяється на абзаци.
4. Смисловий зв'язок між реченнями.
5. Певна послідовність речень.
6. Використання мовних засобів зв'язку: а) повторення слів; б) використання займенників; в) використання близьких за значенням слів.
Абзац - відступ вправо на початку першого рядка для відділення однієї частини тексту від іншої; частина тексту між двома такими відступами.
План - порядок, послідовність викладу будь-якого матеріалу.
Завдання 1: Прочитайте. Визначте, де знаходиться текст, тобто поширене висловлювання, яке складається із зв'язних між собою речень. А які висловлювання не становлять тексту.
Краєчок сонячного диска сховався за обрієм, і всі хвилі горбів ніби впірнули в темно-фіолетове марево. Тільки вершини їх ще червоніють.
Сонце вже сховалось, а вершини ще грають позолотою. Коли ці золоті вогники згаснуть, річка темряви вихлюпне по всьому простору.
В. Сухомлинський.

14
Виноград звисає важкими гронами до самої землі.
Настав теплий літній вечір. Білий пухнастий килим вкрив землю. На озері плавали дикі лебеді, красиво вигнувши свої довгі шиї. Ліс обступає село, наче густа зелена хмара.
Завдання 2. Прочитайте. Вам потрібно довести, що це не набір окремих речень, а текст. Щоб дати правильну і повну відповідь, пригадайте ознаки тексту .
Одного разу композитор Россіні був присутній на виставі опери
Моцарта "Дон-Жуан"...(див. стор. 8).
Завдання 3. Розв'яжіть завдання. Побудуйте зв'язне висловлювання, яке б становило текст. На запитання, чи є різниця між реченнями "Сонце зійшло" і ''Сонце зійшло!", вчитель почув дві різні відповіді.
1.Різниця є. У кінці речення стоять різні розділові знаки.
2.Різниці немає. Обидва речення розповідні. В них виражається одна і та ж сама думка, причому однаковими словами, тобто зміст і форма обох речень однакові. А розділові знаки не мають ніякого значення.
А що думаєте ви з цього приводу?


15
Тема 4
Типи мовлення. Особливості побудови кожного з них
1. Опис дає словесне зображення ознак предметів живої і неживої природи, зовнішності людини.
Як будується?
Загальне враження (загальна ознака) і окремі ознаки (деталі).
Речення перебувають у відношеннях одночасовості.
2.
Розповідь. Послідовно повідомляється про якісь події (дії). Початок дії, розвиток, кінець дії.

3.
Роздуми. В логічній послідовності з'ясовуються причини ознак і дій
(подій). Теза (думка, яка доводиться), аргументи (докази), висновок.


16
Завдання. 1. Перед вами три тексти. До якого типу мовлення належить кожен з них? Свою відповідь побудуйте у формі роздуму.
Сон - перша квітка весни.
1. Зійшли сніги, в землі багато вологи, тому у неї така товста стебелинка. На стебелинці листочки блискучі, а м'які, як оксамит. Вона вкрилась срібним пушком. А зелень така ніжна! Сама квітка срібно- фіалкова чашечка. Пелюстки ніжні. Здається, доторкнешся до них - вони зламаються. Комірець з листочків прикриває їх від вітру. А серединка - яскраво-жовта, як промінь сонця.
Квітка пахне весняним теплом, землею, лісом. Цвіте сон - прийшла весна.
2. Я вважаю що текст під заголовком "Нікотин -
яд" належить до роздуму, адже має всі композиційні елементи, властиві цьому типу мовлення. Теза /нею є слова: "Куріння - шкідливе для здоров'я"/ подається на початку тексту, а далі автор наводить переконливі аргументи для підтвердження своєї думки, основними з яких є:

17

у курців у п'ять разів вища смертність від раку легень.

у цигарках - 1200 ядовитих речовин.

курці страждають розумовими, фізичними вадами.

людина, що палить, частково втрачає нюхові, смакові відчуття.

курці скорочують самі собі життя.
І на кінці дається порада, як кинути курити.
3. Книги у Київській Русі були великою цінністю. Писали їх на пергаменті - спеціально обробленій телячій шкірі. Папір тоді не вироблявся, друкарських верстатів не було. Процес писання книг був дуже повільним, дорогим, вимагав високої кваліфікації і навичок. Писали великими буквами, так званим уставом, де кожна літера виводилась дуже дбайливо, чіткими прямими лініями.
Книгописці оздоблювали книги малюнками, орнаментами, заставками і заглавними літерами, розмальованими золотом, зеленою, голубою, червоною, білою фарбами. Книги оправляли в дерев'яні обкладинки, обтягнуті дорогою матерією або шкірою. Все це підкреслює шановливе ставлення наших предків до книги, прагнення до знань.18
Твір-роздум
Роздум про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень.
Особливості побудови твору-роздуму про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень.
1.

Визначити особу чи коло дійових осіб майбутнього твору.
2.

Дати відповідний перелік їхніх вчинків на основі власних спостережень.
3.

Проаналізувати ці вчинки з точки зору їх правильності.
4.

Зробити обґрунтований висновок, виразивши своє ставлення до "дійових осіб" твору.
5.

По можливості дати свої рекомендації, поради щодо правильності поведінки19
Тема 5
Стилі мовлення
Стиль - це сукупність мовних засобів і прийомів, вибір яких зумовлений змістом, характером і метою висловлювання.
Стилі
Сфери
вживання
Мета
мовлення
Мовні засоби

Н
ау
ко
ви
й
наукові праці, статті, доповіді, підручники, словники передати наукову, науково-технічну
інформацію, пояснити причини тих чи інших явищ, описати суттєві ознаки предметів, явищ
- наукові терміни, наукові визначення, правила, закони;
- цифрові і буквені формули;
- вживання лексики з прямим значенням;
- відсутня емоційна забарвлена лексика; переважають розповідні

Ху
дожній

художні твори
- намалювати, відтворити картини життя суспільства, окремих людей;
- викликати певні почуття, думки і таким чином вплинути на читачів
- слова з прямим і переносним значенням;
- багатозначні слова;
- синоніми, антоніми;
- різні види речень за метою висловлювання;
- речення окличні;
- речення з порівняннями, однорідними членами

20

Розмо
вн
ий

спілкування з близькими людьми. Невимушені бесіди, обмін думками
- обмінятися думками;
- висловлювати свої враження в колі близьких людей
- розмовна лексика;
- побутова лексика;
- словосполученн я із розмовними забарвленням;
- лексика із значенням оцінки;
- питальні і спонукальні речення;
- звертання;
- діалог та ін.

О
фіці
йн
о-
діло
ви
й

ділові стосунки між людьми, установами. державами
Регулювати відношення між людьми, установами, країнами, громадянами і державою, давати точні вказівки, розпорядження
- усталені мовні звороти;
- стандартні початки, поділ на чіткі частини;
- написання за зразком;
- вживання лексики з прямим значенням;
- відсутність лексики із значенням оцінки

21

К
онфесій
ни
й

спілкування в конфесіях, культових установах, релігійних громадах, духовних навчальних закладах, віруючих родинах. обслуговувати релігійні потреби як окремої лю- дини, так і всього суспільства.
Допомагати віруючим у спілкуванні душі з Богом, зберігати
і примножувати культові ритуали, об'єднувати віруючих одним, почуттям щиросердної віри в Бога.
суто церковна термінологія, символічні стилістеми, мовні формули із сакральним значенням (дар праведности, гріховність тіла, усі люди — Божий храм); непрямий порядок слів у реченні та словосполуці (Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити); значна кількість метафор, алегорій, порівнянь (Я зруйную цей храм рукотворний, — за три дні збудую
інший, нерукотворний); наявність архаїзмів; стандартність стильової форми.

П
уб
лі
ци
стичн
ий

громадсько- політична, суспільно- виробнича, культурно- освітня діяльність, навчання служити розв'язанню суспільно- політичних питань, активно впливати на читачів, переконувати у справедливості певної ідеї, спонукати їх до творчої діяльності
сплав елементів наукового, офіційно-ділового, художнього стилів


22
Тема 6
Додаткові тексти
для роботи з офіційно-діловим стилем:
1. Довідка
Штамп школи
Видана Романюку Петру Васильовичу в тому, що він дійсно навчався у 8 класі середньої школи № 22 м.
Макіївки до 25 лютого 1997 року і вибув до іншої школи у зв'язку з переїздом батьків
Печатка школи
Директор школи
/підпис/
2. Запрошення
Шановний Борисе Павловичу
Гімназисти 11 класу запрошують Вас на конференцію "Екологія на
Донеччині". Просимо Вас виступити з екологічними проблемами нашого міста.
Конференція відбудеться 23 лютого о 12 годині дня в приміщенні гімназії.
З повагою учні 11 класу

23 3. Розписка
Я, учениця 8 класу Другова Світлана, одержала у вчителя фізкультури для тимчасового користування спортивний інвентар: 2 пари лиж.
15 січня 1997 року
/підпис/
План роботи
План роботи - це документ, у якому дано точний перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові координати, їх виконавців.
Види планів:

перспективний (розрахований на рік і більше);

піврічний;

квартальний (на три місяці);

місячний;

тижневий;

щоденний.
Форми плану:

таблиця;

графік;

вільний текстовий виклад.
Елементи табличного плану:
1.
Гриф "Затверджую"
2. Назва документа
3. Період, на який складається план
4.Найменування установи чи посада й прізвище працівника, який планує свою роботу

24 5. Таблиця з розділами:

порядковий номер;

зміст роботи;

термін виконання;

хто виконує;

відмітка про виконання.
Оголошення
Оголошення - це повідомлення про якісь події, справи, заходи, що стосуються певної групи людей. Вимоги до оголошення:
1.
Має бути гарно написаним і красиво оформленим, щоб привертати до себе увагу.
2.
Дату та окремі найважливіші слова бажано виділяти різними шрифтами, більшими літерами або яскравими кольорами.
3.
Думку висловлювати стисло і ясно, щоб не було двозначності.
4.
Текст писати грамотно і охайно.
Схема оголошення
1.
Заголовок.
2.
Календарна дата та місце події чи заходу.
3.
Зміст повідомлення.
4.
До кого звертаються в оголошенні.
5.
Час виконання наміченого.
6.
Від чийого імені написане оголошення.

25
Оголошення
У суботу, 8 лютого 2014 р., о 17.00— в актовому залі гімназії відбудеться КВК. Змагаються команди 10 і 11 кл. Запрошуються старшокласники.
Президент гімназії

План власного висловлювання
План відповіді - це порядок, послідовність викладу матеріалу, передбаченого темою.
Види планів:
1.
Простий.
2.Складний.
Як складати простий план:
Уважно прочитай матеріал, що планується.
Визнач його тему (про що будеш говорити), основну думку (що хочеш цим сказати, доказати).
Правильно вибери тип мовлення і стиль викладу.
Пригадай складові елементи (композиційну схему) даного типу мовлення та основні ознаки стилю.
Визнач основні думки і тим самим розділи матеріал на відносно завершені смислові частини.
Озаглав кожну частину. Це і будуть пункти плану.
Перечитай матеріал ще раз і до кожного пункту плану добери з нього найважливіше.
Дотримуючись структурної схеми обраного типу мовлення і

26 особливості стилю, зв’язано виклади матеріал за планом.
Порядок роботи над складним планом:
Початок роботи над складним планом такий же, як і над простим
(див. перші 6 пунктів простого плану).
Визначивши в тексті смислові частини і озаглавивши їх (пункти простого плану), розділи матеріал кожної такої частини на підпункти
і теж озаглав їх.
Перевір, чи не співпадають пункти і підпункти плану, чи повністю відображений в них основний зміст виучуваного матеріалу.
Пам'ятай: у складному плані не завжди доцільно кожний пункт розчленовувати на підпункти.
Наприклад,складний план тексту «День Івана Купала » може мати такий вигляд:
1. Історія християнського свята: а) звістка, отримана Захарієм; б) загибель батька Івана Хрестителя; в) виконання святої місії.
2. Народні назви дня Івана Купала.
3. «Правила» свята: а) чудодійні властивості води; б) застережливі заходи проти витівок нечисті; в) квітка папороті; г) легенда про мати-й-мачуху; д) Купала й Марена — атрибути цього дня; е) повір’я, пов’язані з купальським вогнищем.

27


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал