Щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році українська моваСторінка4/7
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

З метою посилення уваги молоді до надбань національної і світової культури, вивчення кращих творів світового письменства, формування у підростаючого покоління загальнолюдських і національних духовних цінностей, культурно-пізнавальних інтересів та естетичного смаку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 05.07.2010 р. N 666 "Про зміну назви навчального предмета", назву шкільного предмета "Зарубіжна література" замінено на назву "Світова література".

Головною метою вивчення предмета "Світова література" в загальноосвітній школі є виховання в шкільної молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей.

У 2010/2011 навчальному році вивчення світової літератури у 5 - 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5 - 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Н. О. Півнюк, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю. І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д. С. Наливайка. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 112 с.

Вивчення світової літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.02.2008 N 122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання (нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі; наказ МОН від 11.09.2009 N 854). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення світової літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю двох профільних програм із світової літератури.

Зарубіжна література. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями.Рівень стандарту / Укладачі: Ю. І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. - К.: Грамота, 2010. - 52 с.

Зарубіжна література. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю. І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. - К.: Грамота, 2010. - 56 с.

У зазначеній програмі для 10 класу профільний рівень збігається з академічним, відповідно навчальний матеріал програми розподілений на 2 навчальні години на тиждень. У 2010/2011 навчальному році учитель на власний розсуд має право розподілити матеріал програми академічного рівня, визначивши у календарно-тематичному плануванні розподіл годин на 3 години на тиждень.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення світової літератури у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Ковбасенко Ю. І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. - К.: Грамота, 2010.

Звиняцьковський В. Я., Свербілова Т. Г., Чабанова О. Є. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.- К.: Освіта, 2010.

Ковбасенко Ю. І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. - К.: Грамота, 2010.

Наливайко Д., Шахова К., Волощук Є., Нагорна Н., Кисельова Л., Білик Н. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.Академічний (профільний) рівень. - К.: Генеза, 2010.

Вивчення світової літератури в 11 класах здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5 - 11 кл. / За загальною редакцією Д. С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю. І. Ковбасенко; 1998 (2003) р.

Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5 - 11 кл. / За редакцією Д. В. Затонського, К. О. Шахової, Є. В. Волощук, керівник авторського колективу Б. Б. Шалагінов; 2001 р.

Передбачений програмами резервний час учитель може використовувати на власний розсуд відповідно до завдань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчення певної програмової теми з тим, щоб поглибити її опрацювання, увести до кола вивчення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток мовлення школярів, виразне читання, опрацювання ними певних критичних матеріалів тощо.

Навчальний предмет "Світова література" викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою написаний художній твір, якісна підготовка вчителя, у тому числі можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей твору тощо - мовою оригіналу), бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу (скажімо, творів Л. М. Толстого - російською. Б. Шоу - англійською, В. Гюго - французькою і т. д.). У такому разі предмет "Світова література" виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах світова література вивчатиметься за програмами:

У 5 - 9 класах: Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Н. О. Півнюк, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю. І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д. С. Наливайка. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 112 с.

У 10 - 11 класах: Зарубіжна література. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю. І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. - К.: Грамота, 2010. - 52 с.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 N 99 "Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів" розроблено навчальну програму з світової літератури:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8 - 9 класи. / За загальною науковою редакцією Д. С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю. І. Ковбасенко; програму підготували: Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Н. О. Півнюк, Г. В. Бітківська, К. Н. Баліна.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням світової літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах філологічного профілю навчання, а відтак - до майбутнього опанування у вищих навчальних закладах фахів, пов'язаних із потребою в поглибленому знанні світової літератури (філолог, викладач вищого навчального закладу, учитель-словесник, журналіст, диктор телебачення, літературний редактор і/або коректор, офіс-менеджер тощо).

Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Зазначені курси сприяють одержанню старшокласниками чітких уявлень про свою майбутню професію, що так чи інакше має бути пов'язана з філологією (учитель-словесник, журналіст, редактор, коректор, перекладач, фольклорист, науковець філологічної спеціалізації тощо), а також дають змогу виробити особистісні риси та фахові навички.

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко та ін. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко, В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна література, 2008. - число N 1 - 3 (545 - 547).

Збірник програм курсів за вибором та факультативів із зарубіжної літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К. В., Дворницької І. П. - Тернопіль: Мандрівець, 2010.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення світової літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов'язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.Обов'язкова кількість видів контролю
5 - 9 класи


Класи 

5 

6 

7 

8 

9 

Семестри II II II II II 

Контрольні роботи
у формі:
 

контрольного класного твору; 

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 

Уроки розвитку мовлення* (РМ) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

2
(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 

Контрольний домашній твір 

Перевірка зошитів 

У 8 - 9 класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт)

10 - 11 класи

Класи 

10 

11 

 

10 

11 

 

10 

11 

Семестри II II 


II II 


II II 

Рівні 

Рівень стандарту 

Академічний рівень 
Профільний рівень 

Контрольні роботи
у формі:
 контрольного класного твору; виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) Уроки розвитку мовлення* (РМ) 

2
у + п 

2
у + п 

2
у + п 

2
у + п 
2
у + п 

2
у + п 

2
у + п 

2
у + п 
3
1у + 2п 

3
1у + 2п 

3
1у + 2п 

3
1у + 2п 

Уроки позакласного читання (ПЧ) Контрольний домашній твір Перевірка зошитів 


* У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого - писемного. Умовне позначення у таблиці - (у + п).

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. N 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо: посібник має гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах"; від дати надання грифу посібникові минуло не більше п'яти років.

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію "спеціаліст", повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах друкується в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

З метою надання вчителям постійної практичної допомоги створено Консультативно-тренінговий центр "Педагог" (e-mail: kon.tr.center@gmail.com: тел.: (04733) 2 07 01), організатори якого здійснюють науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителів. Центр надає консультації з питань формування професійного портфоліо вчителя, застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, використання та апробації мультимедійних засобів навчання тощо. З метою підвищення фахової майстерності вчителів Консультативно-тренінговий центр "Педагог" проводить авторські тренінгові заняття та семінари з питань практичного застосування новітніх технологій у роботі вчителя.

Інноваційним рішенням сьогодні з урахуванням поліінформаційності освітнього поля є дистанційні форми педагогічних комунікацій, що дозволяють знівелювати відстань між вчителями-практиками, методистами та науковцями, залучаючи їх до творчого діалогу. З цією метою на базі платформи дистанційної освіти "Moodle" (http://moodle.ippo.dn.ua) створено Всеукраїнське віртуальне методичне об'єднання вчителів світової літератури. Організатори пропонують його відвідувачам форуми: "Лірики і фізики" XXI сторіччя: комп'ютер на уроці світової літератури", "Художній текст: новий ракурс інтерпретації", "Як активізувати читацьку діяльність учнів на уроках літератури: пошуки варіантів".

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках світової літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розмішену на відповідних тематичних сайтах.

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae.lib.narod.ru

Літературна інтернет-бібліотека школяра: http:/litbook.by.ru

Антична література: http:pergam.chat.ru

Електронна бібліотека "Джерело": http://ukrlib.com

Бібліотека Українського центру: http://ukrcenter.com

Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua*

* Повний варіант методичних рекомендацій з української мови, української і світової літератур буде надруковано у фахових виданнях.ІНОЗЕМНІ МОВИ

Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни в суспільстві втягнули як в безпосереднє, так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різноманітного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Особливо актуальним на сьогодні є інтерактивний підхід до вивчення іноземних мов, у сфері розвитку культури мовлення, та розвиток таких компетенцій як: мовна, мовленнєва і соціокультурна. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами.

Нові завдання вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал